Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Виступ "Досвід укладання виховної програми Сколівської академічної гімназії"

Про матеріал

В цьому матеріалі йдеться про велику силу виховання, яке вирішує долю людини. Адже вона живе у цьому світі неповторна і має своє життєве призначення. Чи не найважливішим завданням освітнього закладу та батьків є створення умов для самопізнання дитиною себе і визначення свого місця у житті. Саме цим положенням керувалися розробники проекту і тому обрали як кредо слова Василя Симоненка «Ми – це не безліч стандартних «Я», а безліч всесвітів різних»

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Майстерність і мистецтво виховання всебічно розвиненої особистості полягає в умінні педагога відкрити буквально перед кожним, отже й перед найпосереднішим, найважчим вихованцем ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє Я, черпати сили з джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно багатим (В.О.Сухомлинський)

Номер слайду 3

В гімназії навчається 295 учнів В складі педагогічного колективу 45 вчителів, з них 3 вчителі-методисти, 16 вчителів мають звання “Старший вчитель”, 31 вчителі вищої категорії

Номер слайду 4

Номер слайду 5

  Бальо М.В. Огородник Б.В. Кізима В.Ю. Павлишин М.Т. Гуралів М.І. Заліщук Р.В. Ортинська Л.Б. Тарасова Г.П. Кавка Д.І. Масна Б.С. Шпег О.Р. Решетняк В.С. Коваленко О.А. Тарасов В.Г.

Номер слайду 6

Крок 1 Ознайомлення педагогів із проектом програми “Основні орієнтири національного виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини” . Аналіз законодавчої документації. Крок 2 Формування бачення, кредо та місії гімназії. Крок3 Діагностування якості виховних впливів та потреб гімназійної громади у цій ділянці. Крок 4 Формулювання загальних виховних завдань гімназії. Крок 5 Визначення конкретних виховних завдань у межах програми гімназії. Крок 6 Планування роботи. Розробка проектів. Крок 7 Моніторинг.

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Формування індивідуальної неповторної особистості, орієнтованої на досягнення успіху. Пізнання середовища проживання і формування відповідального ставлення до своєї родини, громади, краю, виховання поваги до історичного минулого та потреби і готовності продовжити здобутки попередніх поколінь. Самореалізація гімназиста в умовах освітнього простору. Формування активної громадянської позиції, здатності до самореалізації на основі індивідуальної неповторності та самовдосконалення задля поставленої мети та досягнення успіху.

Номер слайду 9

Загальні виховні завдання школи Спосіб виконання (конкретні завдання) 1 . Формування індивідуальної неповторної особистості, орієнтованої на досягнення успіху. 1а Анкетування учнів та батьків з метою виявлення обдарувань дітей. 1б Пошук шляхів розвитку талантів дітей. 1в Співбесіди учнів з психологом. 1г Тестування на профпридатність. 1д Співбесіди учнів зучителями-предметниками. 1е Написання творчих робіт «Моє майбутнє» 2 . Пізнання середовища проживання і формування відповідального ставлення до своєї родини, громади, краю, виховання поваги до історичного минулого та потреби і готовності продовжити здобутки попередніх поколінь. 2а Виховні години про історію рідного краю, відомих людей Сколівщини. 2б Участь у відзначенні загальнодержавних свят. 2в Пошукові роботи з історії рідного міста. 2г Вивчення родоводу. 2д Підготовка екскурсоводів « Моя земля – земля моїх батьків». 2е Організація фотовиставок про минуле рідного краю. 2є Участь у збиранні матеріалів до історико-краєзнавчого музею. 2ж Екскурсії відомими місцями Сколівщини. 3 . Самореалізація гімназиста в умовах освітнього простору. 3а Участь у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях. 3б Участь у загальногімназійних заходах « Алло, ми шукаємо таланти». 3в Персональні виставки, участь у майстер-класах. 3г Вечори авторської поезії. 3д Ознайомлення з професіями, характерними для регіону, через практичні заняття на конкретних підприємствах. 4 . Формування активної громадянської позиції, здатності до самореалізації на основі індивідуальної неповторності та самоудосконалення задля поставленої мети та досягнення успіху. 4а Зустрічі із представниками міської та районної адміністрації з метою ознайомлення з діяльністю адміністративних органів та економічними особливостями та перспективами розвитку нашого регіону. 4б Організація і проведення ділових ігор і тренінгів. 4в Проведення комплексу заходів «Формування життєвої позиції». 4г Диспути, круглі столи з життєво важливих проблем.

Номер слайду 10

«Пізнай себе, створи себе сам»: Павлишин М.Т., Кізима В.Ю., Гуралів М.І., Шпег О.Р., Михайлишина О.Д. «Я- Сколівчанин»: Тарасов В.Г., Тарасова Г.П., Гудз Р.В., Заліщук Р.В., Кавка Д.І. «Я- неповторний»: Ортинська Л.Б., Микитенко О.О., Дольний Я.Д., Коваленко О.А., Безушко В.З. «Я- соціально зріла особистість»: Масна Б.С., Огородник Б.В., Зінкевич І.В., Решетняк В.С., Винницька Н.Б.

Номер слайду 11

ВИХОВАННЯ В ГІМНАЗІЇ ОСВІТНІ ТА ВИХОВНІ ПРОЕКТИ УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ РОБОТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАННЯ СПІВПРАЦЯ З СЕРЕДОВИЩЕМ ПОЗАКЛАСНА РОБОТА СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ ОПІКА НАД ДІТЬМИ ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ ГІМНАЗІЙНІ ТРАДИЦІЇ ЕКСКУРСІЇ ПОЗАШКІЛЬНІ ОСВІТНІ УСТАНОВИ

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Пам’ятаймо, що ми, вчителі, маємо повсякденний доступ до найдорожчого багатства — душі, розуму, почуттів дітей. Учитель творить Успішного Учня, Успішного Випускника, Успішну Людину...

Перегляд файлу

Досвід укладання виховної програми

Сколівської академічної гімназії

 

«Майстерність і мистецтво виховання всебічно розвиненої особистості полягає в умінні педагога відкрити буквально перед кожним, отже й перед найпосереднішим, найважчим вихованцем ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє Я, черпати сили з джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно багатим» (В.О.Сухомлинський)

 

 Виховання - велика справа: воно вирішує долю людини.

Школа в усі часи була Храмом Науки, де сіялось і сіється розумне, добре, вічне. Сьогодні поряд з категорією «навчання» на одній сходинці стоїть категорія «виховання» - цього вимагає час.

Державотворення, що відбувається в Україні, потребує нової педагогічної стратегії щодо виховного аспекту. Це актуальна проблема, бо від того, які напрями будуть обрані в навчально-виховній системі, які пріоритети в формуванні та становленні особистості будуть визначені, залежатиме майбутнє.

Психологи і педагоги дійшли висновку - школа дає учневі багато знань про оточуючий його світ, але недостатньо дає знання про себе, про те, як випускник має увійти в реальне життя для того, щоб бути здоровою, успішною і щасливою особистістю.

Тому за рекомендацією обласного управління освіти і науки в школах області було запропоновано розробити нові виховні програми, в яких би  враховувались специфічні проблеми учнів, їх батьків, освітнього середовища, а також цілі, які ставлять перед собою навчальні заклади.

При складанні проекту виховної роботи Сколівської академічної гімназії на 2010-2012 роки було враховано наступне: даний документ  має бути дієвим, створюватися на демократичних засадах, бути зрозумілим і доступним для всіх його учасників.

Адже ми розуміємо, що дитина прилучається до світу людських ціннос­тей не у формі споглядання, а діяльно, активно.

 

Над створенням виховної програми гімназії працювала ініціативна група у складі 15 педагогів, а також залучалися учні, батьки та громадськість.

 Була накреслена стратегія дій, яка передбачала сім кроків для її творення. 

Кожна людина, яка живе у цьому світі неповторна і має своє життєве призначення. Чи не найважливішим завданням освітнього закладу та батьків є створення умов для самопізнання дитиною себе і визначення свого місця у житті.

Саме цим положенням керувалися розробники проекту і тому обрали як кредо слова  Василя Симоненка «Ми – це не безліч стандартних «Я», а безліч всесвітів різних»

Отож, новостворена виховна програма Сколівської академічної гімназії визначається такими критеріями, які стимулюють і спрямовують діяльність всього педагогічного колективу в партнерстві з батьками на досягнення мети – створення умов для формування всебічно розвинутого випускника, спроможного функціонувати як частина громади, родини та установи, де працюватиме, реалізувати себе у широкому значенні цього слова.

Ми розуміли, що не можна керуватися тільки думкою вчителів  про результативність виховних заходів, що проводились у гімназії, тому була проведена діагностика потреб шкільної спільноти з використанням таких методів:

  • спостереження;
  • опитування;
  • анкетування;
  • дискусії.

Результати цих досліджень дали можливість визначити загальні виховні завдання, що випливали б із візії та  місії, а саме:

  • формування індивідуальної неповторної особистості, орієнтованої на досягнення успіху.
  • пізнання середовища проживання і формування відповідального ставлення до своєї родини, громади, краю, виховання  поваги до історичного минулого та потреби і готовності продовжити здобутки попередніх поколінь.
  • самореалізація гімназиста в умовах освітнього простору.
  • формування активної громадянської позиції, здатності до самореалізації на основі індивідуальної неповторності та самовдосконалення задля поставленої мети та досягнення успіху.

Для кожного з цих завдань було визначено конкретні виховні завдання із способами їх реалізації, наприклад: вивчення родоводу, підготовка екскурсоводів  « Моя земля – земля моїх батьків», персональні виставки, участь у майстер-класах, вечори авторської поезії, ознайомлення з професіями, характерними для регіону, через практичні заняття на конкретних підприємствах; організація і проведення ділових ігор і тренінгів, проведення комплексу заходів «Формування життєвої позиції», диспути, круглі столи з життєво важливих проблем тощо.

Складовою гімназійної виховної програми є чотири взаємопов’язаних проекти:

«Пізнай себе. Створи себе сам»:

Пошук змісту життя для дитини – проблема складна. Нерідко вона пов’язана з певними невдачами, розчаруваннями в собі і в людях. Щоб цінувати життя, треба знати і розуміти своє місце в ньому. Звичайно, нікому не дано з цілковитою точністю визначити своє майбутнє. Та все ж кожному під силу намітити власний шлях самотворення.

Пізнання людиною самої себе, таємниць свого життя – один із надзвичайно важливих духовних пошуків.  Питання саморозвитку, самопізнання, самореалізації учнів на сьогоднішній час особливо цікавить педагогів гімназії.

Тому даний проект дозволить дитині зрозуміти свою сутність, професійну придатність,  визначити життєву позицію, сформувати  націленість на успіх у майбутньому, яка базується на природних здібностях та враховує інтереси особистості.

 «Я - Сколівчанин»:

Проект передбачає залучення інтелектуальних, матеріальних та інших ресурсів, спрямованих на проведення заходів з формування в учнів відчуття прив’язаності до рідного краю, до першоджерел як фактора успішної адаптації випускників  в середовище проживання, праці, розвитку. У процесі його реалізації педагоги та батьки сприятимуть учням у пізнанні родоводу, історії Сколівщини, учні ознайомляться з минулим та перспективами розвитку міста, регіону.

Актуальність проекту полягає в тому, що виходячи з середовища, яке безпосередньо впливає на формування особистості дитини, постає нагальна необхідність розв’язання проблем, пов’язаних з вихованням патріотизму та формування національної свідомості, прищеплення любові до України, рідного краю,відповідальності за збереження матеріальних і духовних надбань,   примноження народних звичаїв і традицій, продовження справи своїх дідів і батьків.

 

 «Я - неповторний»:

У змісті проекту передбачено різноманітні форми організації і проведення заходів, через участь у яких дитина зможе продемонструвати все, до чого найбільше схильна. До реалізації проекту залучено  як гімназію, так і позашкільні навчальні заклади та батьків. Форми проведення заходів різноманітні, всі вони спрямовані обличчям до дитини, напрями – теж. Таким чином, у ході проекту зусиллями батьків, педагогів, громади кожна дитина зможе самовиразитися.

Актуальність його полягає в тому, що через добір різноманітних способів демонстрування себе як особистості творчої, неповторної, дитина навчиться представляти свій талант, свої здобутки.

З роками в одних дітей творче захоплення може стати справою всього життя, вплинути на вибір професії, підвалини якої закладе проект «Я - неповторний». Завдяки цьому вони змінять світ навколо себе, зроблять своє життя і тих, хто їх оточує, красивішим, довершенішим.Більшості учнів проект допоможе усвідомити і сформувати себе як неповторну особистість, здатну до постійного самовдосконалення і реалізації.

 «Я - соціально зріла особистість»:

Суть цього проекту полягає в тому, що в ньому закладені можливості виховання життєвої компетентності, що допомагає усвідомити дітям своє місце в класі, школі, суспільстві. Виховує вольові якості, вміння протистояти груповому тиску, сказати рішуче «ні», побороти спокуси. Виховує виважене ставлення до власних промахів та помилок, мужність для успішного розвитку особистості і вміння розумно планувати власне майбутнє.

Розмірковуючи над даним проектом, ми розуміли, що активна громадянська позиція – мірило якості освіченості і розвитку людини і школярів в тому числі,  адже їх моральні погляди, судження, уявлення про норми поведінки, оцінки інших і самооцінки не завжди одразу усвідомлені.

Цей проект є актуальним тому, що він вчить створенню демократичного клімату в молодіжному середовищі, необхідності постійної роботи над собою, розвитком життєвих компетентностей, посилює відповідальність за своє майбутнє і за майбутнє своєї Батьківщини.

Гімназійна виховна програма створювалася для реалізації потреб кожного гімназиста у самоствердженні його як суспільної особистості.

 

Творчий колектив гімназії переконаний, що паростки всього кращого в потенціалі дитини зростають, якщо є відповідні умови для її розвитку.   Отже, своєю діяльністю намагаємося відшліфувати талант та здібності дитини, створюючи ситуацію успіху, мажорний настрій та відчуття комфортності.

Гімназія вже протягом ІІ семестру минулого навчального року втілювала розроблені проекти шкільної виховної програми в життя. Зокрема, у відповідності до плану реалізації проекту «Я – Сколівчанин» в кожному класі були проведені родинні свята, активними учасниками яких  крім учнів, були їх батьки та родичі. Гімназисти готували та представляли свої родоводи і фантазії їх не було меж: це і генеалогічні дерева, створені у вигляді плакатів, схем (інколи навіть довжиною до 3-х метрів), комп’ютерних презентацій, авторські пісні та коломийки, поеми, вірші, оди, родинні рецепти приготування національних страв тощо. Ці свята особливі і запам’яталися всім присутнім своєю самобутністю.

В межах реалізації проекту «Пізнай себе. Створи себе сам» були проведені захисти презентацій самохарактеристик, конкурс «Мій характер у малюнках», тренінг «Розвиток креативного мислення», засідання дискусійного клубу «Чи здатний я обрати здоровий спосіб життя», виготовлені пам’ятки «Здорова молодь – здорова нація».

В рамках проекту «Я неповторний» проводились анкетування «Світ моїх захоплень» і створення банку даних, майстер-класи, персональні виставки малюнків та фотографій, самопрезентації «Моя візитна картка»

У душі своїх вихованців педколектив сіє «добірні зернятка », щоб проросли вони у дитячих серцях, наповнили дитинство і юність теплом взаєморозуміння, дружби і любові, міцними знаннями і ясним розумом, чистим сумлінням і благородством, мудрим духом і неспокійним серцем, світлими думками і працьовитими руками, безмежною любов’ю до рідного краю, до материнського слова, України.

Більшість вихованців гімназії, ставши дорослими, змогли знайти своє місце в житті, стали повноцінними членами суспільства. В нашій роботі пріоритетним є ідеал Добра, який передбачає посів «розумного, доброго, вічного ».

Пам’ятаймо, що ми, вчителі, маємо повсякденний доступ до найдорожчого багатства — душі, розуму, почуттів дітей. Учитель творить Успішного Учня, Успішного Випускника, Успішну Людину...

 

 

 

Тож, Дорогі освітяни! Від усієї душі бажаю Вам, щоб Ваш життєвий лан колосився щедрим урожаєм удачі, розквітав високою людською повагою і шаною, зрошувався рясними дощами родинної любові і злагоди, давав добірні плоди сімейного щастя та міцного здоров’я Вам, Вашим дітям і всій родині. Нехай легкою срібною пряжею стелиться Ваша доля, все сокровенне, золоте й дороге. Нехай усе, що Ви задумали, вимріяли з Волі Господньої здійсниться.

 

Хай в оселі Вашій світить радість,

Миром хай наповняться серця.

То ж несіть в дарунок людям святість,

Славлячи життям своїм Творця.

 

 

 

 

1

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
zip
Додано
13 липня 2018
Переглядів
141
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку