Виступ на семінарі " Використання здоровьязберігаючої технології на уроках біології"

Про матеріал

Спираючись на зразок мого виступу на семінарі, вчителю буде простіше проаналізувати власний досвід з цього питання, аьо підготувати виступ на нарді.

Перегляд файлу

Доброго дня, шановні колеги. Я сьогодні хочу поділитись з вами власним досвідом роботи з теми « Використання здоров’я зберігаючих технологій на уроках».

Головну ідею цього досвіду я окреслюю тим, що основною метою життя будь якої людини є щастя. Але до нього веде одна дорога – міцне здоров’я»

Час не стоїть на місці. Людство завжди перебувало та перебуває у пошуках нових ідей і цей процес розпочинається саме зі шкільної парти. Час змінює стандарти, стереотипи,  потреби, і сьогодні школа  теж вступила в реформування. А це довгий, клопіткий   процес. Людина тим і відрізняється від комахи та бджоли, що будує не за існуючими, природніми інстинктами, а за народженими творчістю проектами у баченні прекрасного та гармонійного.

Ми вже маємо нову дитину, що вихована віртуальним світом комп’ютерів і телевізорів. Ось чому   сьогодні основною метою сучасної школи є формування здорової особистості. Здорової як  фізично, так і духовно. Тому ми сьогодні шукаємо свій шлях змін у просторі покращення якості освіти та виховання. Але розуміємо, що здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки, тільки через залучення учнів до активної пропаганди  зсж,  через свідоме ставлення до власного здоров’я, як найвищої цінності.

Здоров’я зберігаюча компетентність, яку ми розвиваємо у учнів, – це динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь які визначають здатність і бажання людини дотримуватись здорового способу життя. І ми вчителі основ здоров’я у школі почали цю роботу ще задовго до сучасної реформи, ми розвиваємо саме такі компетентності у школярів. Відповідно до Методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних  дисциплін  ще у 2012-2013 навчальному році  було визначено, що важливою ознакою сучасного уроку повинно стати використання здоров’язберігаючих технологій. І ми повинні повести дітей по дорозі  Здорового Способу Життя .

Як ми це зможемо зробити? Безумовно через урок.

Урок – це основна структурна одиниця навчального процесу. Урок у здоров’язберігаючих технологіях повинен не викликати в учнів погіршення здоров’я,  це урок інноваційний, який викликає в учнів і вчителів задоволення, стимулює цікавість, творчість. Усе це досягається різноманітними формами роботи з використанням інтерактиву та інноваційних технологій.

Ми  навчаємо дітей жити без конфліктів, укріплювати, зберігати своє і цінити чуже здоров’я, прищеплюємо дітям принципи здорового способу життя, посилюючи мотивацію до навчання.

На своїх уроках біології та основ здоров’я я, володіючи сучасними педагогічними знаннями, працюю  у постійній взаємодії з учнями, з їх батьками, з класними керівниками, з шкільною бібліотекою.

Головною змістовною лінією здоров’я зберігаючих технологій( на мій вигляд) є бажання учнів іти на урок,  та виходячи з нього залишатись задоволеним. Тому під цим змістом я намагаюсь створити

-   сприятливі умови (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методики навчання та виховання);

-   оптимальну організацію уроку (відповідно до особливостей кожного класу) з урахуванням мети, теми та очікуваних результатів. За час роботи у школі я опанувала багато методики, технологій навчання, але заходячи в клас, звертаю увагу на стан здоров’я учнів, на їх настрій, на налаштування на урок, взагалі на готовність до нього, та спираючись на це використовую ту чи іншу технологію.

- не забуваю і  про руховий режим на уроці, про необхідність змінити позу учня через кожні 15- 20 хвилин його праці.( це і фіз хвилинки, і 5 хв стоячи, і різні релаксині вправи). Я намагаюсь, коли це можливо, злити методики проведення уроків з прийомами здоров’я зберігаючих технологій.

Теми біології дають великий простір такому творчому підходу до організації навчальної діяльності.

Наприклад:

 У 11 класі добре проходять бінарні уроки. Чому? Саме тому, що ми вивчаємо загальну біологію і вона тісно пов’язана з такими предметами, як хімія, фізика, екологія, географія, математика. Такі уроки допомагають учням провести зв’язок між наукою та життям, підготувати додаткові, творчі роботи, зменьшуюють навантаження домашніми завданнями. А це і є вимога ЗЗТ.

У 8 класі при вивченні теми « Внутрішнє середовище організму людини» пропоную відео сюжет про роботу крові у нашому організмі та пропоную визначити як най мого більше її функцій. Хто перший визначив записує на папірець та виставляє на дошку. Потім пропоную переглянути презентацію «склад крові» та заповнити таблицю. Після чого розповідаю про функцію кожного виду клітин, а вони співвідносять визначені ними функції з названими мною. Пропоную зліпити клітини, та показати як вони переносять кисень, вуглекислий газ, руйнують бактерій, утворюють тромб ( завдання виконують за бажанням у 4 групах, потім пояснюють.) Цікаво, тому що вже з 5 класу вони не працювали з пластиліном, та дуже наочно, тому що об’ємна. Домашнє завдання прочитати параграф та згадати що вивчали на уроці, звертаючись до запису у зошитах. Крім цього пропоную скласти опорну схему( це подобається учня з математичним мисленням), або казку     « Жив собі еритроцит»( це подобається учням гуманітарного складу мислення. Не важко, цікаво – не перевантажує дітей, відриває їх від комп’ютера.

У 9 -10 класах часто використовую проектну технологію, використовую прийом вивчення теми блоками, пропоную нетрадиційні уроки при узагальненні тем ( урок – конференція, урок – суд, урок - змагання, урок – зустріч). Але слід відмітити, що такі уроки забирають багато часу у вчителя на їх підготовку і не завжди їх встигаєш провести за час. Однак учням це більш до вподоби ніж звичайні контрольні роботи, через такі форми ми уникаємо стресової ситуації і т. д.

У 7 класі проводячи узагальнення знань з теми « Членистоногі» використовую вправу « карусель», а саме на окремих столах лежать різнокольорові папірці з завданнями та у учнів є листок опитування. Вони розсаджуються по групах та починають  виконувати завдання, але з умовою, не затримуватись за одним столом довше 10 хвилин ( про це їм сповіщає музичний сигнал). На завершенні роботи учні на листках відповіли теорію, позначили малюнок, заповнили прогалини у реченні, задали важке питання. Урок пройшов швидко. Без напруженого сидіння за партою на одному місці. З завданнями різного характеру та створив ситуацію успіху. Виконав вимоги щодо рухового режиму, розвинув логічне мислення та творчість, узагальнив знання. Домашнє завдання за вибором: випереджувального характеру та творчого .воно не буде тягарем для дитини, не стане причиною сварок з батьками – а це збереження здоров’я дітей!

У 6 класі вивчаючи тему «Найпростіші організми» учні отримали завдання за групами ( за технологією міні проекту) до речі це моя методична тема, вони малювали, показували пантомімою ту істоту що вивчали, розповідали про неї, шукали помилки у роботі інших. Їм не потрібна офіційна фіз. хвилинка, мною створено ситуацію успіху, кожна позитивна дія учня відмічена та оцінена і майже оцінкам у 4-5 балів учні раді, а ми знаємо як важко оцінити учнів з низьким рівнем навчаємості. Домашнє завдання: прочитати параграф та знайти відмінності між представниками найпростіших не викликає тривоги, не є важким, не перенавантажує дітей. А саме це і є вимогою здоров’я збережувальної технології.

 

У 5 класі вивчаючи тему «Суміші» треба не тільки продемонструвати як утворюються та поводять себе суміші у пробірці, а зробити таку суміш з учнів, потім розділити її, звернути увагу що ніхто з них не змінився та підвести до висновку про властивості речовин у сумішах. І не треба проводити фіз. хвилинку, бо діти і так рухались за змістом уроку і це визвало в них радість відкриття. Після чого вони швиденько записали висновок у зошит та знов включилися у творчість, тому що їм треба було створити суміші з тих речовин, які вони принесли з дому( крупи, сіль, ошурки), цю суміш ми зсипали до скляної прозорої колби та утворили декоративну прикрасу. Всі були задоволені уроком. Домашнє завдання теж не було важким, не займе багато часу , а це умова збереження здоров’я дітей.

Які результати я очікую від системи  таких уроків, що я  намагаюсь розвинути у своїх учнів для успішного життя?  Це наступні ключові компетентності: 

 - навички організації режиму праці та відпочинку;

 - навички самоконтролю;

 - навички мотивації успіху та тренування волі;

 - навички управління стресами;

 - навички ефективного спілкування;

 - навички попередження конфліктів;

 - навички співчуття (емпатії);

  - навички співробітництва;

 - навички самоусвідомлення та самооцінки;

 - визначення життєвих цілей і програм;

 - аналіз проблем  та прийняття рішень.

- санітарно-гігієнічні навички.

Я не випускаю з виду , що здоров’я це діамант з багатьма гранями.

Що          Духовне здоров’я – це здоров’я в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності.( національно – патріотичне виховання.)

Соціальне здоров’я -  соціальні потреби та інтереси, етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, формування потреби вести здоровий спосіб життя. ( родинне виховання та школа лідерства)

Інтелектуальне здоров'я - це можливість відкрити наші уми для нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та суспільної взаємодії. На шляху до інтелектуального здоров'я необхідно витрачати більше часу на навчання, наприклад читання книг, журналів і газет, для того щоб бути в курсі  поточних питань та ідей.

Ми не забуваємо, що одним із складових здоров‘я є і творчість. Тому що саме творчий підхід до вирішення будь-яких життєвих проблем, завдань робить людину здоровою.( допомагають у розвитку цього позакласні виховні заходи)

Ось чому тема створення у школі здоров‘язберігаючого середовища є такою актуальною.

А мій виступ, це маленька крапелька власного досвіду в з використання здоров’я зберігаючих технологій .

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Матвійчук Лариса Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 березня 2018
Переглядів
887
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку