Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Виступ на вебінарі "Візуалізація інформації на різних етапах уроку"

Про матеріал

Виступ на районному вебінарі з теми "Візуалізація інформації на різних етапах уроку". Демонструю прогрес використання візуалізації в сучасному світі. Презентую власний досвід використання візуалізації на різних етапах уроку для реалізації певних задач.

Перегляд файлу

Управління освіти Соледарської міської ради

Міньківський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»

 

 

 

 

Виступ на вебінарі

Візуалізація інформації на різних етапах уроку

або

Краще один раз побачити, ніж сім разів почути

 

 

 

 

 

 

Підготував:

Вчитель інформатики

Міньківського НВК

Жилєнков Даніїл Юрійович

 

 

 

 

 

Доброго дня, шановні колеги та слухачі вебінару. Я, Жилєнков Даніїл Юрійович, працюю вчителем в Міньківському НВК Соледарсьої ОТГ. Викладаю інформатику, природознавство, географію, фізику, астрономію, економіку та основи здоров’я. Працюю вчителем третій навчальний рік. Темою нашої зустрічі сьогодні є «Візуалізація інформації». Я прив’язав цю тему до етапів уроку, щоб продемонструвати, як на різних етапах уроку візуалізація допомагає вирішувати важливі задачі, які перед собою ставить вчитель. Отже почнемо. Візуалізація на різних етапах уроку або Краще один раз побачити, ніж сім разів почути.

Невідповідність  зростаючого  об’єму  інформації  кількості  навчального часу – ось задача, яку намагаються вирішити сучасні педагоги. Інформаційна насиченість  сучасного  світу  вимагає  спеціальної  підготовки  навчального матеріалу перед його викладом учням, щоб у образному вигляді дати  їм основні  або  необхідні  відомості. 

Дослідження показали, що при сприйманні інформації ми запам’ятовуємо:

10% інформації - якщо читаємо

20% інформації - якщо слухаємо

30% інформації - якщо ми бачимо

50% інформації - якщо ми бачимо і слухаємо

Ключовим  чинником  підвищення  ефективності  навчального процесу з природничо-математичних дисциплін   виступає використання візуалізації, що дає змогу  вирішити  комплекс  педагогічних  проблем:  зробити складний  навчальний  матеріал   зрозумілим, доступним для усвідомлення, не зменшуючи рівня його науковості; привернути й розвинути інтерес учнів до навчання предметів,  які  традиційно  вважаються  складними;  збільшити  обсяг  експериментально-дослідної  роботи  школярів; створити умови для неформального засвоєння учнями змісту навчання, для набуття глибоких, системних знань тощо.

Візуальна інформація краще сприймається і дозволяє швидко і ефективно донести до глядача власні думки та ідеї. Фізіологічно, сприйняття візуальної інформації є основною для людини. Є численні дослідження, які підтверджують, що:

• 90% інформації людина сприймає через зір

• 70% сенсорних рецепторів знаходяться в очах

• близько половини нейронів головного мозку людини задіяні в обробці візуальної інформації

• на 19% менше при роботі з візуальними даними використовується когнітивна функція мозку, що відповідає за обробку та аналіз інформації

• на 17% вище продуктивність людини, що працює з візуальною інформацією

• на 4,5% краще згадуються докладні деталі візуальної інформації

• в 60 000 разів швидше сприймається візуальна інформація в порівнянні з текстовою

  У загальному розумінні візуалізація – це будь-який спосіб  побудови  графічного  образу  даних,  що  має  на  меті  ефективне, наочне представлення даних, що допомагає у процесі загального аналізу інформації.   Термін  «візуалізація»  походить  від  латинського «visualis» – те що сприймається очима, наочний, і тому широка  громадськість  трактує  візуалізацію як  всякий  спосіб забезпечення наочної реальності. І якщо усталені погляди на наочність як базовий принцип навчання довго не переглядалися, то з появою мультимедіа питання реалізації наочності навчального матеріалу придбали нову якість. Сьогодні мультимедіа-технології — це один з перспективних  напрямів  інформатизації  навчального  процесу.

Завдання  педагога  полягає  в  тому, щоб  складне  і  незрозуміле  зробити простим  і  зрозумілим, громіздке – компактним, тривале – лаконічним, фрагментарне – цілим. Візуальна насиченість навчального матеріалу робить його яскравим, переконливим, створює наочні ефектні образи.

Проте найголовнішим є те,  що візуалізація стимулює в учня осмислення, узагальнення, уточнення сприйманих образів, забезпечує повноту і цілісність їх сприйняття. Така думка є важливою, оскільки вивчення шкільних предметів на вербальному рівні не створює в учня досить адекватного уявлення про об’єкти і явища. Використання візуалізації у процесі навчання дозволяє учню правильно сприймати об’єкт вивчення, набувати уявлень, що відповідають дійсності, і це не може не впливати позитивно на процес формування понять.

Як все це виглядає на практиці.?

Візуалізацію я використовую на всіх етапах уроку для досягнення різних цілей.

Почнемо спочатку:

 1. Організаційний момент.

Тут важливо дізнатися, як учні налаштовані на роботу. За допомогою смайликів   учні візуалізують свій настрій. Вчитель швидко оцінює обстановку  і правильно вибудовує урок, намагаючись урахувати настрій учнів.  Смайлики цілий урок залишаються на партах учнів.

Наступний етап -

 1. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

Завжди хочеться опитати всіх учнів, але не завжди на  це  вистачає часу. Використовую метод «Світлофор». Учні за допомогою кольорових – червоного та зеленого - прапорців відповідають на питання, а перед вчителем відразу вибудовується результат, який він може оцінювати.

Далі йде -

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Що може бути кращим, ніж приклад із реального життя. На цьому етапі уроку використовую найчастіше відеоролики за темою уроку. На відміну від рукописних чи друкованих джерел, відеоролики дозволяють зробити подання матеріалу динамічним  і  здатним  взаємодіяти  з  користувачем.

Підготовка та використання відеоматеріалів в навчальному процесі середньої загально-освітньої  школи – важлива складова професійної діяльності вчителя. Значення відео в навчанні важко переоцінити. Перегляд відеофільмів істотно підвищує наочність і виразність пред’явлення навчального матеріалу, сприяє його більш повному та міцному засвоєнню, позитивно впливає на процеси запам’ятовування. Робота з відеоматеріалами практично завжди сприяє розвитку допитливості учнів, зростання їх інтересу до вивчення предмета. Під час використання цього засобу навчання істотно зростає інтенсивність процесу навчання.

 

 

 

Далі розглянемо найбільш змістовний етап уроку -

 1. Вивчення нового матеріалу. Закріплення нового матеріалу.

Розуміння  і  осмислення  нової  ситуації виникає тоді, коли мозок знаходить опору в колишніх знаннях і уявленнях. За  даними  психологів  нова  інформація  засвоюється  і  запам'ятовується  краще тоді, коли знання і вміння «вкарбовуються» в систему візуально-просторової пам'яті. І якщо раніше для унаочнення навчального матеріалу вчителі обходилися олівцем і папером або крейдою та дошкою, то сьогодні арсенал засобів викладача розширився до  використання  технічних  новацій  (інтерактивні  дошки, проектори,  планшети). Наразі  розроблено велику  кількість  електронних  засобів,  які  візуалізують  та спрощують сприйняття навчального матеріалу. Серед них – електронні підручники, енциклопедії, карти, віртуальні лабораторії, спеціалізовані предметні середовища. Така візуалізація теоретичного матеріалу збагачує процес навчання і підвищує його ефективність.

Мені пощастило, я працюю в мультимедійному класі, який обладнано інтерактивною дошкою та комп’ютерами. Інтерактивна дошка на уроці незамінна річ. Зручно, інформаційно, сучасно. Кожний мій урок супроводжується презентацією, в якій відображено основні поняття з теми уроку. Під час розповіді нового матеріалу, учні все бачать на великому екрані. Після презентації нового матеріалу в мене є можливість наочно продемонструвати його використання на практиці перед усіма учнями одночасно. Наприклад: надав теорію про складання списків за допомогою  текстового редактора Word і  в реальному часі на великому екрані відразу для всіх учнів відкрив програму Word та виконав всі необхідні дії.  Великий екран дозволяє реалізувати один з найважливіших принципів навчання – наочність.

Презентації стали виправдано популярним інструментом підтримки виступів у всіх областях діяльності. Володіння їм стає практично обов’язковим для багатьох фахівців, не кажучи вже про учителів та учнів. Таким чином, використання презентацій при веденні занять може не лише допомогти вчителю, а й підготувати його учнів до переходу на новий, двоканальний рівень виступів, незрівнянно більш ефективний ніж просте зачитування доповіді.

Електронна презентація являє собою набір слайдів, які можуть містити текст, зображення, аудіоматеріали та відеоролики. Створити її дуже просто, і це не забере у вас багато часу. При цьому електронні презентації позбавлять вас від необхідності малювати кожен раз одні й ті ж схеми на дошці, значно спростять процес проведення занять і допоможуть пробудити інтерес учнів до предмета, підвищать ступінь засвоєння навчального матеріалу за рахунок використання наочних, яскравих, динамічних і демонстраційних прикладів.

 Не слід забувати також про те, що за допомогою візуалізації можна великий об'єм інформації представити у стисненому логічному вигляді, демонструючи зв’язки у  матеріалі.

Графіки є одним із головних компонент візуалізації. Вони дозволяють ефективно показувати різноманітні зв’язки, відношення між різними атрибутами  у наших даних. Вони надають характерну візуальну форму для кожного типу зв’язку. На графіку людина може легко помітити важливі дані. Естетично привабливі графіки роблять подачу інформації ефектною і такою, що запам’ятовується. При поданні нового матеріалу учням я використовую графіки, які склав сам. А також даю завдання на уроці: записувати певні дані під час сприймання нового матеріалу, а потім на основі записів самостійно скласти графік і зробити висновки. Наприклад: під час вивчення теми «Добовий та річний хід температури повітря» на уроці географії я на інтерактивну дошку виводжу дані з сайту Gismeteo про температуру за деякий період, учні записують ці дані, а потім самостійно складають графік, щоб побачити, як змінювалася температура протягом певного періоду та визначити амплітуду температури.

 1. Релаксація

Щоб відпочити від роботи, під час релаксації виконуємо, зазвичай, гімнастику для очей. Тут знову використовую інтерактивну дошку, виводячи картинки, де схематично демонструється хід вправи.

Час підвести підсумки уроку.

 1. Підсумки уроку

На цей етап залишається дуже мало часу. І тут я знову використовую вправу «Світлофор», як і на перевірці домашнього завдання та актуалізації опорних знань. Бачу, як кожен учень зрозумів матеріал. А потім учні виставляють мені оцінку за урок за допомогою набору смайлів. В класі я поставив маленьку магнітно-маркерну дошку, на яку учні і виставляють оцінки. Знову ж таки все швидко, зручно, наочно, інформативно.

 

 

Наступний етап -

 1. Рефлексія

Урок добігає кінця, багато попрацювали. Хтось був активний, хтось не дуже. На початку уроку я дізнався про настрій учнів та їх налаштування на роботу. На цьому етапі знову використовую смайлики для візуалізації настрою. Таким чином бачу, як змінився настрій учнів за час уроку, питаю дітей, що сподобалося, що запам’яталося  і роблю висновки.

 1. Домашнє завдання

Домашнє завдання повинно бути цікавим для учня, таким, щоб його хотілось робити. Для вчителя ж важливо, щоб учень запам’ятав матеріал, зміг його добре опрацювати. Часто задаю учням скласти шпаргалки у вигляді ментальних карт.

Ментальні карти – це унікальна технологія роботи з інформацією, спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Інформація, представлена у вигляді ментальних карт, легше сприймається людиною. Методика побудови ментальних карт вже давно отримала визнання в світі як ефективний засіб обробки інформації. Ментальні карти допомагають не лише привести до ладу деяку інформацію, а й стимулюють процес мислення і пошуку рішень. Це інструмент, що дозволяє: ефективно структурувати і обробляти інформацію; мислити, використовуючи весь свій творчий та інтелектуальний потенціал.

Ментальні карти - дуже гарний інструмент для вирішення таких завдань, як   запам'ятовування великих обсягів інформації, самоаналіз, розробка складних проектів, власне навчання, розвиток.

Учні із задоволенням складають ментальні карти, бо потім користуються ними під час перевірки домашнього завдання.

 1. Оцінювання учнів

В кінці уроку учні отримують оцінки. Важливо проаналізувати, як учні впоралися. Досить швидко аналіз можна зробити за допомогою діаграми.

Діаграма — графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються. Таке подання даних є більш наочним, ніж запис із використанням чисел, що значно покращує їх сприйняття та розуміння.

Що я роблю: при підготовці до уроку створюю файл (створити його потрібно тільки один раз, а потім використовувати кожного уроку), в якому записую прізвища та імена учнів і роблю всі необхідні налаштування для виведення діаграми оцінок учнів за урок. Під час виставлення оцінок записую їх у цей файл, а на інтерактивну дошку виводжу діаграму з результатами. І учням цікаво, і мені одразу видно, яким був урок, і, зберігаючи ці дані, в кінці теми або семестру легше робити моніторинг оцінювання учнів.

Таким  чином  візуалізація  навчального  матеріалу  передбачає  не  лише представлення  його  в  наочному  образі, але  й «згортання» інформації, яке досягається  за  рахунок  кодування, укрупнення  та  систематизації. Це забезпечує  те, що  педагог  та  учень  орієнтуються  не  тільки  на  засвоєння знань, але і на прийоми його засвоєння, на способи мислення, які дозволяють побачити  зв’язки  і  відношення  між  об’єктами, що  вивчаються, а  значить пов’язати  окреме  в  єдине  ціле. Візуалізація  сприяє  створенню  проблемної ситуації, вирішення якої відбувається на основі аналізу, синтезу, узагальнення, згортання або розгортання інформації, тобто з включенням активної розумової діяльності.

Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів та творчого натхнення!

 

 

Залишити відгук до розробки

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Момотова Анжела
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бабіч Ганна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Лобода Валерія Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Пов’язані теми
Інформатика, Інші матеріали
Додано
9 лютого 2018
Переглядів
594
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку