Вправи-тести "Гідросфера" (пошук правильних тверджень)

Про матеріал
Вправи-тести з теми "Гідросфера" складені для перевірки знань учнів з даної теми курсу географії 6 класу. З шести запропонованих тверджень потрібно вказати три правильні, що будуть відповіддю на запитання. Даний тип завдань можна використати на підсумкових уроках, контрольних роботах, позакласних тематичних заходах, вчитель зможе перетворити їх на окремі роздаткові картки.
Перегляд файлу

ГІДРОСФЕРА

 

1.Укажіть правильні твердження, що стосуються гідросфери.

 

 1. Оболонка, яка об’єднує води земної кори, Світового океану та поверхні суходолу.
 2. 71 % поверхні Землі вкрито водою.
 3. Моря  і океани становлять Світовий океан, в якому зосереджено 96,5 % усієї води планети.
 4. В коло кругообігу включені води Світового океану та суходолу.
 5. На води суходолу припадає 3,5 % води планети.
 6. Вода в атмосфері перебуває в рідкому та пароподібному станах.

 

 

2.Укажіть правильні твердження, що стосуються Світового океану.

 

 1. Світовий океан є основною частиною гідросфери.
 2. Світовий океан умовно поділяють на 5 океанів, розмежованих материками.
 3. Найбільший океан – Тихий.
 4. Найглибша западина світу – Маріанський жолоб.
 5. Кругообіг води світового океану здійснюється через мале коло.
 6. Індійський океан – другий за розмірами, становить ¼ площі світового океану.

 

 

3.Укажіть правильні твердження, що стосуються частин Світового океану.

 

 1. Затока – частина океану, відокремлена від нього суходолом або підводними підняттями, відрізняються властивостями води.
 2. Протока – вузька  водна  ділянка, яка з’єднує два водних об’єкти та розділяє дві частини суходолу.
 3. Окраїнні моря трохи вдаються в суходіл і відокремлені від океану островами, півостровами і нерівностями дна.
 4. Керченська протока сполучаю Чорне море з Середземним.
 5. Північний Льодовитий океан – найменший за площею і глибиною.
 6. Найглибша западина світового океану – Філіппінська.

 

 

4.Укажіть правильні твердження, що стосуються частин Світового океану.

 

 1. Затока – частина моря, океану, що глибоко вдається в суходіл.
 2. Два моря двох океанів сполучає Суецький канал.
 3. На площі Індійського океану можна розмістити пів-Євразії.
 4. Лиман – вузька і глибока затока, яка глибоко врізається у сушу і обмежена крутими, прямовисними берегами.
 5. Найбільше і найглибше на планеті море – Саргасове, що в Атлантичному океані.
 6. У Північній півкулі океан займає 51 % всієї поверхні.

5.Укажіть правильні твердження, що стосуються частин Світового океану.

 

 1. Переважна частина Тихого океану розташована у Південній Півкулі.
 2. Найбільшим і найдавнішим океаном є Атлантичний.
 3. Найбільшими міжострівними морями є Яванське море, Банда, Сулавесі.
 4. Наймілководніше море на Землі – Азовське, максимальна глибина якого не перевищує 15 м.
 5. Бухта – невелика затока, відокремлена від моря невеликими півостровами і мисами, які виступають у море.
 6. Чукотське море є частиною Тихого океану.

 

 

6.Укажіть правильні твердження, що стосуються частин Світового океану.

 

 1. Лиман – мілководна затока, що утворилася при затопленні морем гирла річки, часто відокремлюється від основної частини моря косою.
 2. Два океани сполучає Панамський канал.
 3. Зондський жолоб – найглибша западина Атлантичного океану.
 4. У Тихому океані розташована найбільша кількість морів.
 5. Мармурове море входить до складу Середземного моря.
 6. Берегова лінія Піренейського півострова порізана фіордами – вузькими і глибокими затоками з крутими, прямовисними берегами.

 

 

7.Виберіть правильні твердження про суходіл в океані.

 

 1. Материк – величезна ділянка суходолу, що з усіх або майже з усіх боків оточена морями або океанами.
 2. За походженням острови поділяють на материкові, коралові, вулканічні.
 3. Великий Бар’єрний риф – найбільша коралова споруда в світі.
 4. Острів Великобританія – найбільший острів біля берегів Євразії.
 5. Найбільшим архіпелагом планети є Канадський Арктичний архіпелаг.
 6. Третім материком за площею є Південна Америка.

 

 

8.Укажіть правильні твердження про властивості вод світового океану.

 

 1. Морська вода – розчин із постійними сольовим складом.
 2. Солоність вод у морях і океанах становить у середньому 37 ‰. 
 3. У поверхневих шарах солоність не змінюється.
 4. Найсолонішим є Червоне море (42 ‰), яке омиває береги Африки та Азії.
 5. Температура поверхневого шару води в океані змінюється протягом доби і відповідно до пори року.
 6. Температура води різко знижується тільки до глибини 500 м.

 

 

 

 

9.Укажіть правильні твердження про властивості вод Світового океану.

 

 1. Найвищою є солоність поверхневого шару в тропічних широтах – до 37 ‰.
 2. Через зв'язок Азовського моря з Чорним, солоність води в них однакова.
 3. Щільність океанічної води трохи вища, ніж щільність прісної води.
 4. На глибині 1 000 м у більшості районів Світового океану температура води залежить від географічної широти.
 5. Більша частина навколополюсних ділянок Світового океану тимчасово покрита кригою і льодом.
 6. В екваторіальних широтах температура поверхневого шару вод світового океану досягає + 27°… + 28° С.

 

 

10.Укажіть правильні твердження про властивості вод Світового океану.

 

 1. Температура поверхневого шару води не залежить від клімату.
 2. Ступінь солоності поверхневих вод океану залежить лише від танення льодів.
 3. Переважно синій колір вод океану пояснюється розсіюванням сонячних променів дрібними частинами, зваженими у воді.
 4. Якщо солоність  води менше ніж 1 ‰, таку воду називають прісною.
 5. Найнижча температура вод спостерігається біля полюсів – близько -2° С.
 6. Солоність вод Карського моря становить 32 ‰

 

 

11.Укажіть правильні твердження про рух води в океані.

 

 1. Перуанська – тепла течія Тихого океану.
 2. Припливно-відпливні хвилі виникають через коливання поверхні Світового океану відносно його середнього рівня у зв’язку з тяжінням Місяця та Сонця.
 3. Найспокійніше місце в океані – у районі острова Ява.
 4. Під впливом внутрішніх сил Землі утворюються штормові хвилі.
 5. Найбурхливішими у Світовому океані є південні широти, так звані «ревучі сорокові» та «шалені п’ятдесяті».
 6. Максимальні  припливи на нашій планеті спостерігаються в Мекси-канській затоці.

 

 

12.Укажіть правильні твердження про рух води в океані.

 

 1. У відкритому морі чи океані припливи і відпливи відчуваються так само, як і в затоках біля берегів материків.
 2. Сейсмічні хвилі утворюються під час підводних іта прибережних землетрусів, а також вивержень вулканів.
 3. Куросіо – тепла течія Тихого океану.
 4. Течії в океанах істотно не впливають на клімат і погоду прибережних частин материків.
 5. У майбутньому людство навчиться використовувати енергію припливів.
 6. Найпотужнішою і найбільшою течією є течія Західних Вітрів.

 

 

13.Укажіть правильні твердження про водні маси океану.

 

 1. Водні маси – це великі об’єми води, які утворюються в певних частинах океану та відрізняються температурою, щільністю, прозорістю та іншими властивостями.
 2. Між водними масами існують чіткі межі.
 3. Залежно від походження розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні та полярні типи водних мас.
 4. Глибинні водні маси активно пересуваються як вертикально, так і горизонтально.
 5. Придонні водні маси займають зону Світового океану до 5 000 м і мають постійну солоність.
 6. Поверхневі водні маси формуються під впливом атмосферних процесів і припливу прісних вод із материка.

 

 

14. Виберіть правильні твердження про багатства вод Світового океану.

 

 1. Океан – зосередження біологічних, мінеральних та енергетичних ресурсів.
 2. Планктон – організми, які живуть у товщі води й активно пересуваються.
 3. Бентос – організми, які живуть на дні моря.
 4. Енергія припливів і відпливів використовується людиною для одержання електроенергії.
 5. Біологічні ресурси океану необмежені та розподілені рівномірно.
 6. За результатами дослідження, опублікованого в 2011 році в журналі PLOS Biology, в океані мешкає близько 2 млн видів організмів.

 

 

15.Укажіть правильні твердження, що стосуються річок.

 

 1. Найдовші річка, яка протікає в межах України – Південний Буг.
 2. Річка – природний водний потік, що протікає в зниженні рельєфу, створеному його рухом.
 3. Межень – період найвищого рівня води в річці.
 4. У місцях виходу твердих гірських порід, які перетинають шлях річки, утворюються водоспади.
 5. Головна річка з усіма притоками утворює річкову систему.
 6. Хуанхе – найкаламутніша річка у світі.

 

 

16.Укажіть правильні твердження, що стосуються річок.

 

 1. Паводок – це раптове підняття рівня води в річці, викликане випаданням великих дощів або інтенсивним таненням снігу.
 2. Площа, з якої річка збирає свої води, називається басейном річки.
 3. Амазонка належить до басейну Тихого океану.
 4. Витік – початок річки, ним може бути джерело, льодовик, озеро, болото.
 5. Найдовшою річкою Північної Америки є Маккензі.
 6. Більшість річок нашої країни має дощове живлення.

 

 

17.Укажіть правильні твердження, що стосуються річок.

 

 1. Зміни рівня води в річці протягом року називають режимом річки.
 2. Найпотужнішим, найбільшим водоспадом планети є Ігуасу.
 3. Узимку для річок рівнинної частини України характерний льодостав з відносно низьким рівнем води.
 4. Річки виконують два види робіт: руйнування та відкладання.
 5. Водна ерозія – руйнівна робота річок.
 6. Річка Інд впадає в Бенгальську затоку Індійського океану.

 

 

18.Укажіть правильні твердження, що стосуються річок.

 

 1. На гірських річках часті повені – раптові підйоми рівня води у будь-який час року.
 2. Падінням річки називають перевищення її витоку над гирлом.
 3. Похил річки – це відношення падіння річки на будь-якій її ділянці до довжини цієї ділянки.
 4. Частину річкової долини, що заливається водою в період повені, називають заплавою.
 5. Річка Дунай має найбільшу серед річок світу дельту.
 6. Ніагарський водоспад – найвищий водоспад Західної півкулі.

 

 

19.Укажіть правильні твердження, що стосуються річок.

 

 1. Рельєф місцевості впливає лише на напрямок течії.
 2. Водоспад Вікторія на річці Замбезі відкритий американським льотчиком Дж. Ейнджелом.
 3. Дельта – складена річковими наносами низовина в гирлі річки, прорізана розгалуженою мережею рукавів і проток.
 4. Течія рівнинних річок спокійна та повільна.
 5. Водний потік не може врізатися глибше, ніж рівень водойми, у яку він впадає, а тому цей рівень називають базисом ерозії.
 6. Серед річок Африки, які належать до басейну Індійського океану, найбільшою є Оранжева.

 

 

20.Укажіть правильні твердження, що стосуються річок.

 

 1. Межа, яка відокремлює сусідні річкові басейни, називається вододілом.
 2. Водоспади відсутні на рівнинних річках.
 3. Річки Амазонка та Конго живляться лише дощовими водами.
 4. Витоком Ангари є озеро Чани.
 5. Талими водами гірських льодовиків живляться річки, які течуть пустелею і беруть початок високо в горах.
 6. Третьою за довжиною річкою Євразії є Хуанхе.

 

 

21.Укажіть правильні твердження про озера.

 

 1. Озерами називають природні водойми в замкнутих поглибленнях суходолу.
 2. Найбільше за площею озеро світу – Каспійське.
 3. На території Євразії знаходяться озера Байкал, Аральське, Вікторія.
 4. Внаслідок рухів земної кори виникають тектонічні озера.
 5. Озеро Чад, як і Байкал, є безстічним озером.
 6. Загатні озера виникають на місці старого річища в річковій долині внаслідок відхилення її течії вбік.

 

 

22.Укажіть правильні твердження, що стосуються озер.

 

 1. Озеро Синевир в Українських Карпатах є льодовиковим за походженням.
 2. На території Африки знаходяться озера Вікторія, Танганьїка, Ньяса.
 3. За сучасних умов господарювання озера, як і річки, потребують охорони.
 4. Найдовшим серед прісноводних озер є озеро Танганьїка.
 5. Мертвим озером є озеро Чад.
 6. Всі безстічні озера прісні.

 

 

23.Укажіть правильні твердження, що стосуються озер.

 

 1. На території Північної Америки знаходяться озера Онтаріо, Мічіган, Верхнє та Ньяса.
 2. 80 % Аральського моря зникло в результаті меліорації.
 3. Провідним фактором розподілу озер є клімат, тому їхнє поширення має зональний характер.
 4. У посушливих районах озера мілководні, солоні, часто пересихають.
 5. Озера світу займають близько 5 % площі суходолу.
 6. Сарезьке озеро є карстовим.

 

 

24.Укажіть правильні твердження, що стосуються озер.

 

 1. В областях вологого клімату озер багато, вони повноводні та прісні.
 2. Танганьїка – найглибше озеро світу.
 3. У Мертвому морі не можна потонути.
 4. Кагул – найбільше за площею озеро України.
 5. У гірських районах Землі під час обвалу камені перегороджують річкові долини, утворюючи тектонічні озера.
 6. Льодовикові озера сформувалися в районах, які піддавалися зледенінню.

 

 

25.Укажіть правильні твердження, що стосуються штучних водойм.

 

 1. Водосховища, ставки та канали є штучними водоймами.
 2. На річці Дніпро створено 7 водосховищ.
 3. Канали створюють для судноплавства та водопостачання.
 4. Найбільшим за площею водного дзеркала в Україні є Канівське.
 5. Осушувальні канали слугують для збору води на заболоченій території та відведення її.
 6. Водосховища змінюють режим не тільки річок, на яких побудовані, а й навколишніх територій.

 

 

26.Укажіть правильні твердження щодо штучних водойм.

 

 1. Судноплавні канали будують для того, щоб з’єднати суміжні річкові системи.
 2. Водосховища створюють за допомогою водонапірних споруд (гребель) у долині річки.
 3. Зрошувальні канали побудовані на півночі України.
 4. У сільській місцевості споруджують загати, які використовуються для постачання води до житлових будинків.
 5. До штучних водойм належать водосховища, ставки та озера, а також судноплавні, зрошувальні й обводнювальні канали.
 6. Обводнювальними каналами й водоводами дніпровська вода надходить до Харкова, Кривого Рогу, міст Донецької області.

 

 

27.Укажіть правильні твердження щодо боліт, їх типів та поширення.

 

 1. Болота є частиною штучних водойм.
 2. В Україні найбільше боліт розташовано на заході та в Карпатах.
 3. Болото – це надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу не менше як 30 см.
 4. За режимом живлення й характером рослинності болота поділяють на низинні, верхові та перехідні.
 5. Болото містить лише 5-10 % сухої речовини, решта – вода.
 6. Головним джерелом живлення верхових боліт є річковий стік.

 

 

28.Укажіть правильні твердження щодо боліт, їх типів та поширення.

 

 1. Кожне озеро із часом перетворюється на болото.
 2. Утворення боліт залежить тільки від клімату.
 3. Болота – це фільтри, які очищають воду струмків і річок.
 4. Низинні болота утворюються в долинах річок, на берега озер та живляться підземними водами.
 5. Причиною заболочення території є її надмірне зволоження через дощі.
 6. Рослинність верхових боліт бідна, переважно різні види мохів.

 

 

29.Укажіть правильні твердження щодо боліт, їх типів та поширення.

 

 1. Перехідні болота за режимом живлення й характером рослинності посідають проміжне положення.
 2. Верхові болота зазвичай мають трохи опуклу форму, можуть бути покриті очеретом і чагарниками.
 3. Болота, як надмірно зволожені ділянки, підлягають обов’язковому осушуванню.
 4. Типовою для боліт Українського Полісся є суниця.
 5. Один гектар боліт може «проковтнути» до трьох тонн пилу.
 6. В Україні поширені верхові та перехідні болота.

 

 

30.Укажіть правильні твердження щодо льодовиків.

 

 1. Гірські льодовики найбільш поширені у великих гірських системах.
 2. Найбільшу площу займають покривні льодовики, які вкривають частину материків Євразія та Північна Америка.
 3. Льодовики утворюються в тих районах, де снігу випадає більше, ніж встигає розтанути.
 4. Умовна лінія, яка відділяє висоти, де можуть формуватися льодовики, називається лінією холоду.
 5. Основна маса цих материкових льодовиків розташована на окраїнах.
 6. Область живлення гірського льодовика розташована високо в горах.

 

 

31.Укажіть правильні твердження щодо льодовиків та багаторічної мерзлоти.

 

 1. Найбільшу площу займають гірські льодовики, що формуються на вершинах гір, заповнюють заглиблення на схилах, а інколи й гірські долини.
 2. Основна маса покривних льодовиків розташована в центральній частині Антарктиди, Гренландії та деяких островів.
 3. Нині льодовики охоплюють 15 % суходолу.
 4. Висота снігової лінії не залежить від широти місцевості.
 5. Багаторічна мерзлота в Північній півкулі охоплює 25 % площі.
 6. Багаторічна мерзлота – шар мерзлої землі, що потрібно зберігає температуру, нижче 0° С.

 

 

 

32.Укажіть правильні твердження щодо льодовиків і багаторічної мерзлоти.

 

 1. Язиком називають передню частину льодовика, що рухається.
 2. Інколи на глибині кількох метрів трапляються викопні льоди – шари льоду до 60 м.
 3. Найдовший льодовик у світі знаходиться на Алясці в Північній Америці.
 4. Найбільша кількість айсбергів утворюється біля о. Гренландія.
 5. Льодовики є об’єктами вивчення гідрології та кліматології.
 6. Покривні льодовики рухаються значно швидше, ніж гірські.

 

 

33.Укажіть правильні твердження щодо льодовиків і багаторічної мерзлоти.

 

 1. Льодовики поширені на всіх материках Землі.
 2. Багаторічна мерзлота займає 50 % території Сибіру в Азії.
 3. Льодовики впливають на погоду та клімат всієї планети.
 4. Сучасні технології дають можливість легко вести будівництво в районах багаторічної мерзлоти.
 5. Унаслідок руху льодовиків утворюються льодовикові відклади та форми рельєфу.
 6. Льодовики є регуляторами стоку річок.

 

 

34.Укажіть правильні твердження щодо підземних вод та джерел.

 

 1. Підземні води розташовані в гірських породах верхньої частини мантії.
 2. Основним джерелом поповнення підземних вод є дощові та талі води.
 3. Глибина залягання підземних вод залежить від водопроникності гірських порід.
 4. На першому водотривкому шарі залягають міжпластові води.
 5. Рівень ґрунтових вод залежить від розчленованості земної поверхні, погодних умов, наявності великих водойм.
 6. Джерело – це створений людиною вихід підземної води на поверхню.

 

 

35.Укажіть правильні твердження щодо підземних вод та джерел.

 

 1. Підземними називають усі води, які залягають у верхніх шарах земної кори в рідкому, твердому та газоподібному стані.
 2. Рівень ґрунтових вод постійно залишається незмінним.
 3. Міжпластові води використовуються для водопостачання та вирізняються високою якістю.
 4. Україна надзвичайно багата на мінеральні води.
 5. Шар водопроникної гірської породи, що залягає над водотривким пластом і утримує підземні води, називається водопроникним шаром.
 6. Запаси підземних вод невичерпні.

 

 

36.Укажіть правильні твердження про підземні води.

 

 1. Більша частина підземних вод утворилася внаслідок просочування в глибину Землі атмосферних опадів.
 2. Запаси підземних вод добре захищені від забруднення.
 3. На території України існує понад 500 джерел мінеральних вод.
 4. Залягання підземних вод не впливає на рівень води в річках і озерах.
 5. У води під землею є «помічники» – гірські породи, одні з яких пропускають воду,  другі – затримують, а треті – можуть розчинятися у ній.
 6. Підземні води не здатні спричиняти катастрофічні явища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ

 

Завдання 1    2 – 3 – 5

Завдання 2    1 – 3 – 4

Завдання 3    2 – 3 – 5

Завдання 4    1 – 2 – 3

Завдання 5    3 – 4 – 5

Завдання 6    1 – 2 – 4

Завдання 7    1 – 2 – 3

Завдання 8    1 – 4 – 5

Завдання 9      1 – 3 – 6

Завдання 10   3 – 4 – 5

Завдання 11   2 – 3 – 5

Завдання 12   2 – 3 – 6

Завдання 13   1 – 3 – 6

Завдання 14   1 – 3 – 4

Завдання 15   2 – 5 – 6

Завдання 16   1 – 2 – 4

Завдання 17   1 – 2 – 3

Завдання 18   2 – 3 – 4

Завдання 19   3 – 4 – 5

Завдання 20   1 – 3 – 5

Завдання 21   1 – 2 – 4

Завдання 22   2 – 3 – 4

Завдання 23   2 – 3 – 4

Завдання 24   1 – 3 – 6

Завдання 25   1 – 5 – 6

Завдання 26   1 – 2 – 6 

Завдання 27   3 – 4 – 5

Завдання 28   3 – 4 – 6

Завдання 29   1 – 2 – 5

Завдання 30   1 – 3 – 6

Завдання 31   2 – 5 – 6

Завдання 32   1 – 2 – 3

Завдання 33   3 – 5 – 6

Завдання 34   2 – 3 – 5

Завдання 35   1 – 3 – 4

Завдання 36   1 – 3 – 5

   

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Брич Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
24 квітня 2023
Переглядів
534
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку