Вправи-тести "Літосфера" (пошук правильних тверджень)

Про матеріал
Вправи-тести з теми "Літосфера" складені для перевірки знань учнів з даної теми курсу географії 6 класу. З шести запропонованих тверджень потрібно вказати три правильні, що будуть відповіддю на запитання. Даний тип завдань можна використати на підсумкових уроках, контрольних роботах, позакласних тематичних заходах, вчитель зможе перетворити їх на окремі роздаткові картки.
Перегляд файлу

ТЕМА «ЛІТОСФЕРА»

 

1.Виберіть правильні твердження щодо руху літосферних плит і формування материків і океанів:

 

 1. Приблизно 250 млн років тому на планеті існував один гігантський материк Пангея.
 2. Лавразія відділилася від Гондвани океаном Тетіс.
 3. Із Пангеї утворилися два континенти – Євразія і Гондвана.
 4. Учені припускають, що більшість материків продовжують рухатися, насуваючись на найдавніший океан Землі – Тихий.
 5. Лавразія охоплювала території сучасної північної й Південної Америки.
 6. До Гондвани входила основна частина Євразії.

 

 

2.Укажіть райони Землі, де поширені гейзери:

 

 1. Півострів Камчатка.
 2. Острів Мадагаскар.
 3. Острів Ісландія.
 4. Острови Нова Зеландія
 5. Кримський півострів.
 6. Острів Гренландія.

 

 

3.Укажіть правильні твердження щодо корисних копалин:

 

 1. Залежно від походження й застосування, розрізняють горючі й негорючі корисні копалини.
 2. До рудних корисних копалин належать боксити.
 3. До горючих корисних копалин належить будівельна сировина.
 4. Із рудних корисних копалин отримують пластмаси.
 5. Калійні солі й фосфорити використовують для виробництва добрив.
 6. Залежно від застосування розрізняють паливні, рудні й нерудні корисні копалини.

 

 

4.Укажіть правильні твердження щодо рельєфу Землі:

 

 1. Найбільш протяжною гірською системою є Великий Вододільний хребет.
 2. Більшість високих гірських масивів розташована в районах сейсмічних поясів.
 3. До планетарних форм рельєфу належать материки та западини океанів.
 4. За абсолютною висотою виділяють два типи рівнин – низовини та нагір’я.
 5. Серед рівнин України переважають плоскогір’я.
 6. Рівнини у тектонічній будові земної кори відповідають платформам.

 

 

5.Укажіть правильні твердження щодо внутрішніх і зовнішніх процесів, які змінюють рельєф:

 

 1. До внутрішніх процесів належать рухи земної кори (літосферних плит), землетруси, вулканізм.
 2. На території України є діючі вулкани.
 3. Зазвичай вулкани являють собою підняття, які мають форму конусоподібної гори з отвором (кратером).
 4. Розрізняють два основні типи вивітрювання – механічне й органічне.
 5. Ерозія відбувається в результаті руйнування ґрунтів і гірських порід текучими водами.
 6. Зовнішні процеси відбуваються у верхніх шарах мантії.

 

 

6.Укажіть правильні твердження щодо внутрішньої будови Землі:

 

 1. Потужність океанічної земної кори в кілька разів більша за континентальну.
 2. Магматичні гірські породи можуть утворюватися на поверхні Землі та в надрах земної кори.
 3. Мантія холодніша від зовнішнього ядра приблизно на 2 000° С.
 4. Полярний радіус Землі більший за величиною, ніж екваторіальний.
 5. Континентальна земна кора складається з осадового, гранітного, базальтового шарів гірських порід.
 6. Астеносфера знаходиться всередині шару мантії.

 

 

7.Укажіть правильні твердження щодо внутрішньої будови Землі:

 

 1. Потужність земної кори на рівнинах більша, ніж у горах.
 2. Верхня частина мантії тепліша приблизно на 4 000° С від внутрішнього ядра Землі.
 3. Земна кора – верхня тверда оболонка Землі, що складається з гірських порід і мінералів.
 4. Океанічна земна кора молодша за віком від континентальної.
 5. До мінералів належать слюда, польовий шпат, графіт, сірка.
 6. Середній шар Землі називається астеносферою.

 

 

8.Укажіть правильні твердження щодо внутрішньої будови Землі:

 

 1. Гірські породи залягають шарами: осадовий (осадові), базальтовий (переважно магматичний), гранітний (магматичні та метаморфічні).
 2. Океанічний тип земної кори: 5-10 км, гранітний шар, перекритий осадовим.
 3. Метаморфічні породи – перетворені під тиском та високою температурою в надрах Землі осадові та магматичні породи.
 4. До органічних порід відносять мармур, гнейс, бурштин, кварцит.
 5. Мантія складена з твердих порід (внаслідок тиску), становить 83 % об’єму Землі.
 6. Кам’яна сіль, гіпс, кремній є хімічними осадовими породами.

 

 

9.Укажіть правильні твердження щодо внутрішньої будови Землі:

 

 1. Океанічна земна кора молодша за віком.
 2. Земна кора складається з восьми найпоширеніших елементів, одним з яких є магній, з найменшою часткою (близько 2 %).
 3. Радіус Землі біля полюсів менший за радіус Землі біля екватора.
 4. Магматичні гірські породи можуть утворюватися лише в надрах земної кори.
 5. Процес зміни гірських порід під впливом високих температур і тиску в надрах Землі називається магматизмом.
 6. На кремній, що входить до складу земної кори, припадає 15 %.

 

 

10.Укажіть правильні твердження щодо будови літосфери та її властивостей:

 

 1. Літосферні плити – величезні блоки, завтовшки до 100 км, із яких складається земна кора з шаром верхньої мантії.
 2. Літосфера є суцільною оболонкою.
 3. Згідно з науковою теорією, літосферні плити пересуваються в одному напрямку.
 4. Географи виділяють сім основних плит і кілька менших.
 5. Повільні горизонтальні рухи літосферних плит, що рухаються одна до одної, призводять до утворення складок земної кори, тобто до формування гір.
 6. На думку вчених, планета Земля налічує близько 4,5 млрд. років.

 

 

11.Укажіть правильні твердження щодо будови літосфери та її властивостей:

 

 1. Американський геолог Френк Б. Тейлор сформулював гіпотезу дрейфу материків.
 2. 225 млн років тому на Землі існував єдиний велетенський материк Пангея, який був оточений водами океану Панталасса.
 3. Відносно рухомі ділянки земної кори, що розташовані на окраїнах літосферних плит називаються областями складчастості.
 4. Повільні вертикальні рухи окремих ділянок літосферних плит призводять до піднімання чи опускання окремих частин земної кори.
 5. Мезозойську еру називають ерою «нового життя».
 6. Всі ери історії розвитку при роди Землі поділяють на періоди.

 

 

 

 

12.Укажіть правильні твердження щодо будови літосфери та її властивостей:

 

 1. Рухи літосферних плит призвели до розколу Пангеї на два материки – Лавразію та Гондвану.
 2. Літосферні плити повільно (2-5 см/рік) переміщуються астеносферою.
 3. В географії період утворення земної кори називають догеологічним часом.
 4. Тривалість геологічної ери відповідає часу панування певних видів живих організмів.
 5. Лавразія з часом розпалася на окремі частини, утворивши материки Євразія, Північна Америка та Африка.
 6. Герцинська епоха горотворення передувала каледонській.

 

 

13.Укажіть правильні твердження щодо будови літосфери та її властивостей:

 

 1. У місцях розходження літосферних плит виникають рифти – лінійно витягнуті, подібні до рову тектонічні структури.
 2. Серединно-океанічні хребти й області складчастості – це ділянки, де земна поверхня формується особливо активно.
 3. В результаті вікових горизонтальних рухів земної кори на поверхні Землі сухопутні умови можуть змінюватися морськими й навпаки.
 4. На стику Південноамериканської та Африканської плит виникли Перуанський і Чілійський глибоководні жолоби.
 5. Період утворення земної кори називають догеологічним часом.
 6. Платформи – великі відносно стійкі та вирівняні ділянки земної кори.

 

 

14.Укажіть правильні твердження щодо внутрішніх процесів, що зумовлюють зміни земної кори:

 

 1. Тектоніка – наука, що вивчає особливості будови земної кори та рухи літосферних плит.
 2. Гіпоцентр – це місце в глибинах Землі, де відбувся рух земної кори.
 3. В Африці розташований найвідоміший тектонічний зсув Сан-Андреас.
 4. Силу землетрусів визначають за шкалою Мооса.
 5. Внутрішні процеси найбільш активно проявляються у районах сейсмічних поясів.
 6. До внутрішніх (ендогенних) процесів належать землетруси і вулкани.

 

 

15.Укажіть правильні твердження щодо внутрішніх процесів, що зумовлюють зміни земної кори:

 

 1. Ключевська Сопка – найвищий згаслий вулкан Євразії.
 2. На межах літосферних плит зустрічається найбільше діючих вулканів.
 3. Учені виокремлюють на Землі три великих сейсмічних пояси: Альпійсько-Гімалайський, Тихоокеанський та Серединно-океанічний.
 4. Велика рифтова долина розташована в Африці.
 5. Магма, рухаючись по тріщинах, завжди досягає земної поверхні.
 6. Місце на поверхні Землі, де відбуваються найбільші руйнування під час землетрусів – це точка землетрусу.

 

 

16.Укажіть правильні твердження щодо внутрішніх процесів, що зумовлюють зміни земної кори:

 

 1. Вулканічні виверження завжди нагадують вибух.
 2. Під час виверження вулкана з його кратера вилітають великі шматки лави, які називають «вулканічними бомбами».
 3. Гарячі джерела та гейзери фонтанують.
 4. Сейсмологія – наука, що вивчає землетруси, встановлює їхні причини, зв'язок з тектонічними процесами, можливість прогнозування.
 5. Щороку на нашій планеті відбувається в середньому 800 тис. землетрусів, з яких близько 100 руйнівної сили.
 6. Кратер – це канал вулкана, по якому піднімається магма.

 

 

17.Укажіть правильні твердження щодо внутрішніх процесів, що зумовлюють зміни земної кори:

 

 1. Магматизм – процес утворення, розвитку, руху та застигання магми.
 2. Гарячі джерела – це підземні (термальні) води, які нагріваються до високих температур від магми.
 3. До згаслих вулканів належить Говерла.
 4. Потужність земної кори найбільша під материками.
 5. Найчастіше землетруси трапляються на межі літосферних плит, у зонах розломів.
 6. Щорічний підйом придніпровської височини на 9,5 мм є проявом поглиблення океанів.

 

 

18.Укажіть правильні твердження щодо зовнішніх процесів, які зумовлюють зміну земної кори:

 

 1. Крім вивітрювання, роботи текучих і підземних вод, морів і льодовиків відносять до зовнішніх процесів також роботу вітру.
 2. Зовнішні процеси відбуваються лише на земній поверхні.
 3. Вітер «працює» з дрібними уламками гірських порід, ними руйнує інші гірські породи, переносить їх на значні відстані, накопичує у вигляді брижів, дюн, барханів.
 4. Текучі води руйнують породи, утворюючи провалля, зсуви та печери.
 5. Руйнування гірських порід під впливом зміни температури належить до фізичного вивітрювання.
 6. Температура гірських порід у земній корі не змінюється з глибиною.

 

 

19.Укажіть правильні твердження щодо зовнішніх процесів, які зумовлюють зміну земної кори:

 

 1. При фізичному вивітрюванні головний інструмент впливу – зміни температури повітря.
 2. Вітер виконує 3 види роботи: руйнування, транспортування, будування.
 3. Бархан більший за дюну за розмірами, має серпоподібну форму, утворюється виключно в пустелях.
 4. Прибійні хвилі є руйнівниками рельєфу.
 5. Ґрунти України є досить м’якими та легко руйнуються текучими водами, тому балки є характерними краєвидом України.
 6. Яри – глибокі вимоїни з крутими схилами, можуть утворюватися в усіх природних зонах.

 

 

20. Укажіть  правильні твердження щодо основних форм рельєфу суходолу та дна Світового океану:

 

 1. Гори та рівнини розрізняють за висотою, віком та зовнішнім виглядом.
 2. За глибиною річкових долин вік рівнини визначити не можна.
 3. Материки та океани за розмірами належать до планетарних форм рельєфу.
 4. Рівнина – велика плоска ділянка суходолу, на якій відносні висоти не перевищують 200 м.
 5. Великий Каньйон, який створила річка Колорадо, охороняється урядом США.
 6. Частина земної поверхні висоти яких відповідають висоті від 200 до 500 м над рівнем моря, – плоскогір’я.

 

 

21. Укажіть  правильні твердження щодо основних форм рельєфу суходолу та дна світового океану:

 

 1. На території Євразії знаходяться потужні гірські системи: Урал, Піренеї, Аппалачі, Памір, Тянь-Шань.
 2. Відносна висота – перевищення однієї точки земної поверхні над іншою.
 3. Вулкан Фудзіяма – унікальна форма рельєфу, є символом Японії.
 4. Найглибше місце Атлантичного океану – 8742 м.
 5. Гірська країна – лінійно витягнуте гірське підняття з нахиленими в протилежні боки схилами.
 6. Гора Говерла – найвища вершина Карпат.

 

 

22. Укажіть  правильні твердження щодо основних форм рельєфу суходолу та дна світового океану:

 

 1. Серединно-океанічний хребет – підводний хребет заввишки до 2 000 м на межі океанічних літосферних плит.
 2. На території Азії знаходяться рівнини: Східноєвропейська, Індо-Гангська, Месопотамська, Ефіопська.
 3. Амазонська низовина утворилася на місці колишніх гір.
 4. За походженням розрізняють складчасті та брилові гори.
 5. Українська Карпати і Кримські гори за висотою належать до середніх гір.
 6. Переважну частину території України займають рівнини.

 

 

23.Укажіть правильні твердження щодо основних форм рельєфу суходолу:

 

 1. Молоді гори зазвичай мають округлі вершини.
 2. Найвищою точкою Північної Америки є гора Деналі.
 3. На фізичній карті залежно від висоти гори позначають різними відтінками коричневого кольору.
 4. Внаслідок вікових вертикальних рухів літосфери окремі прибережні ділянки морів та океанів піднімались, утворюючи великі низовини, наприклад, Індо-Гангська.
 5. Гребінь – зручне для переходу пониження в горах.
 6. Якщо вплив зовнішніх сил перевищує вплив внутрішніх сил гори руйнуються, поступово згладжуються.

 

 

24.Укажіть правильні твердження щодо рельєфу дна Світового океана:

 

 1. У рельєфі океанічного дна відсутні вулканічні конуси.
 2. Серединно-океанічні хребти за походженням мають багато спільних ознак з гірськими хребтами суходолу.
 3. Серединно-океанічні хребти відповідають стійким ділянкам земної кори.
 4. Глибоководні жолоби – вузькі западини з крутими схилами, місце занурення океанічної кори під материкову.
 5. Основна частина дна Світового океана – ложе із земною корою океанічного типу.
 6. Рельєф дна Світового океана не менш різноманітний, ніж рельєф суші.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ

 

Завдання 1    1 – 2 – 4 

Завдання 2    1 – 3 – 4

Завдання 3    2 – 5 – 6

Завдання 4    2 – 3 – 6

Завдання 5    1 – 3 – 5

Завдання 6    2 – 3 – 5   

Завдання 7    3 – 4 – 5

Завдання 8    3 – 5 – 6

Завдання 9    1 – 2 – 3

Завдання 10   1 – 4 – 5

Завдання 11   2 – 3 – 4

Завдання 12   1 – 2 – 4

Завдання 13   1 – 2 – 6

Завдання 14   1 – 2 – 5  

Завдання 15   2 – 3 – 4

Завдання 16   2 – 4 – 5

Завдання 17   1 – 2 – 5  

Завдання 18   1 – 3 – 5  

Завдання 19   1 – 3 – 5

Завдання 20   3 – 4 – 5

Завдання 21   2 – 3 – 4

Завдання 22   1 – 5 – 6

Завдання 23   2 – 3 – 6

Завдання 24   4 – 5 – 6

 

 

 

 

docx
Додано
14 березня 2023
Переглядів
841
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку