З досвіду роботи вчителя "Усне мовлення на уроках німецької мови"

Про матеріал
Сьогодні знання іноземної мови має величезну суспільну значимість. Володіння іноземною мовою-це додаткове вікно у світ, доступ до інших національних культур. Основною метою навчання іноземних мов є формування і розвиток комунікативної культури школярів,навчання практичному оволодінню іноземною мовою. Я вважаю,що вчитель повинен іти в ногу із життям, відчуваючи всі зміни,які відбуваються у світі. На сучасному етапі нам,вчителям іноземної мови, не обійтись без інноваційних технологій. Проблема над якою я працюю – активізувати пізнавальну діяльність учнів у процесі навчання іноземної мови,створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня. Практичне засвоєння іноземної мови неможливе без застосування ефективних методів і прийомів навчання. На даному етапі слід приділяти велику увагу усному мовленню. Усне висловлювання повинно бути мотивованим .
Перегляд файлу

            Усне мовлення на уроках німецької мови

Сьогодні знання іноземної мови має величезну суспільну значимість. Володіння іноземною мовою-це додаткове вікно у світ, доступ до інших національних культур. Основною метою навчання іноземних мов є формування і розвиток комунікативної культури школярів,навчання практичному оволодінню іноземною мовою.

Я вважаю,що вчитель повинен іти в ногу із життям, відчуваючи всі зміни,які відбуваються у світі. На сучасному етапі нам,вчителям іноземної мови, не обійтись без інноваційних технологій. Проблема над якою я працюю – активізувати  пізнавальну діяльність учнів у процесі навчання іноземної мови,створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня. Практичне засвоєння іноземної мови неможливе без застосування  ефективних методів і прийомів навчання. На даному етапі  слід приділяти  велику увагу усному мовленню. Усне висловлювання повинно бути мотивованим . Якщо мотив спілкування не вимальовується з  теми,то в умовах навчання його можна формувати у вигляді так званого комунікативного завдання(зясувати щось, заперечити, схвалити, спростувати, висловити своє ставлення…).У процесі спілкування комунікативні ситуації виникають,як правило,самі собою. Це так звані природні ситуації  реального життя у відповідній сфері спілкування.

Говоріння як вид мовної діяльності функціонує у двох формах - діалогічній і монологічній. Діалогічне мовлення формується у процесі  спілкування,його не планують наперед. На моїх уроках діалог є основною,домінуючою формою мовлення. Я переконана,що процес навчання говоріння слід будувати від діалогу до монологу,а не навпаки. Діалогічне мовлення є важчим ніж монологічне. У діалогічному  мовленні велику і навіть самостійну роль відіграють позамовні засоби,що зумовлює так звану еліптичність реплік - наявність неповних речень,скорочених фраз.

У навчальній діяльності використовую різні шляхи навчання діалогу: заучування готового діалогу,складання діалогів на основі певної ситуації,застосування діалогу з метою вирішення конкретного комунікативного завдання.

Не останнє місце займає на моїх уроках і монологічне мовлення. Характерною рисою монологу є можливість планування висловлювань, що зумовлює їх послідовність,логічність викладу. Організовуючи мовний контакт,партнерами виступають учні й учитель. Я застосовую такі варіанти взаємодії:

а)учитель-клас                              в)учитель-учень

б)учень-клас                                    г)учень-учень

Вибір варіанта залежить від форми усного мовлення - діалогічного чи  монологічного. Так у навчанні  монологічного мовлення переважають контакти типу а), б), а в діалогічному я використовую варіанти в), г) ,але продуктивнішим є  г)(учень-учень),оскільки він сприяє розвитку ініціативності мовлення. Велике значення в моїй роботі  має використання різноманітних ситуативних вправ. Наприклад, не просто описати погоду,а виступити в ролі ведучого телепрограми »Погода» Для підтримки мовної діяльності учнів я застосовую так звані мовні опори,ключові слова,розмовний зразок. З учнями старших класів я проводжу уроки-екскурсії, уроки-дискусії, уроки-конференції. На таких уроках учні намагаються висловити свою думку до теми,підбити підсумки,розповідаючи,що нового інформативного дізналися на уроці.

Широко використовую парну, групову роботу, ігри („Kreis der Ideen“,“Expressbefragung“,“Brennender Stuhl“,“Rate mal“ “Wörterigel“…), які сприяють спілкуванню,виховують почуття товариськості, прагнення не підвести друзів,бути надійним партнером. Залежно від завдання формую групи і кожна група отримує диференційоване завдання. Пісні,вірші,театралізація все більше проникають на урок,стають його елементами.

Останнім часом великого значення набув метод проектів. На мою думку це крок вперед на шляху вивчення іноземної мови. Мої учні готують цікаві відео проекти, реферати, стінгазети, постери,  кросворди, вікторини  і захищають їх індивідуально,парно чи групою.

Отже,творчість учителя,його професійна компетентність сприяють розширенню можливостей використання сучасних технологій як засобів формування готовності школярів до подальшого самовдосконалення у вивченні іноземних мов. Кожен урок вчителя іноземної мови-це пошук нових педагогічних прийомів,удосконалення професійного рівня у творчій співпраці з учнями Швидкий розвиток міжнародних зв’ язків, а відтак потреба знання іноземних мов спонукають до активізації творчого пошуку вчителя, учня. Я дедалі більше усвідомлюю,що лише навчання впродовж усього життя може стати запорукою професійної успішності,високих досягнень у творчій праці. Тому я перебуваю у постійному пошуку і ніколи не зупиняюся на досягнутому.

 

                                           Н.І.  Заболотна  вчитель німецької мови

 

docx
Додано
3 лютого 2019
Переглядів
928
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку