З досвіду роботи "Використання проектної технології з елементами професійного спрямування під час вивчення предмету «Інформаційні технології»"

Про матеріал

Метою написання статті є висвітлення власного досвіду щодо системного залучення учнів до створення проектів професійного спрямування на уроках інформатики та інформаційних технологій.

Перегляд файлу

1

 

Використання проектної технології з елементами професійного спрямування під час вивчення предмету «Інформаційні технології» 

З досвіду роботи викладача інформатики та інформаційних технологій          Червоняк Галини Володимирівни

 


 

 

 

 

 

 

Зміст

 1. Вступ
 2. Навчальний проект «Комп’ютер+кухар=?»
 3. Навчальний проект «Інтерактивний перукар»
 4. Висновки


Вступ

У зв’язку з процесами глобалізації в Україні основною метою освітньої політики є створення умов для розвитку творчої особистості кваліфікованого робітника. Щоб досягти якісних результатів навчання необхідно запроваджувати в навчальний процес сучасні методики, застосовувати активні методи навчання, в тому числі проектні, які базуються на принципі активності, свідомості і самостійності тих, хто навчається. На відміну від традиційних технологій навчання, проектні технології надають можливість розвивати у майбутніх фахівців самостійність у прийнятті рішень, підвищувати ефективність засвоєння навчального матеріалу, прищеплюють у них навички із застосування отриманих знань професійного спрямування.

На фоні соціально-економічних змін у сучасному світі виникає потреба в діяльних, активних та мобільних людях, які могли б швидко пристосуватися до мінливих та складних умов праці, людях, які були б здатні до самоосвіти та саморозвитку. Саме тому на освіту, особливо, на професійно-технічну освіту, покладається завдання розвинути самостійність та відповідальність кожної дитини, зорієнтувати її на самостійність, саморозвиток та самореалізацію.

Застосування Intel-технологій у професійно-технічному навчанні стає досить актуальним у наш час. Адже воно як найкраще відповідає одному з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології.

Так, аналіз робіт E. С. Полат «Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти», а також Гуревича P.C. Кадемії М.Ю. виявив, що застосування проектної технології навчання на уроках є не лише цікавою та доступною для розуміння, але й суттєво підвищує рівень знань учнів.

Тому метою написання статті є висвітлення власного досвіду щодо системного залучення учнів до створення проектів професійного спрямування на уроках інформатики та інформаційних технологій.

Проектна технологія навчання - це один із видів навчання, під час якого найбільший акцент ставиться на активні види самостійної індивідуальної роботи. Самостійна робота досить ефективно дозволяє ліквідувати прогалини сприйняття навчального матеріалу на традиційних уроках, дозволяє розкрити здібності учнів, сприяє дієвій мотивації навчання, вчить «творити», не зупиняючись на стереотипах.

Проектна технологія навчання сприяє розвитку вмінь і навичок, що допомагають організувати власну роботу. Учні навчаються планувати свою діяльність, працювати з різноманітною інформацією та реально сприймати свої можливості.

Участь учнів у проектному навчанні стимулює пізнавальну діяльність, підвищує працездатність та міцність знань. Ці фактори роблять застосування методу проектів у професійно-технічній освіті не лише доцільним, але й необхідним аспектом навчання.

Під час роботи над проектами, учні застосовують знання з різних областей: математики, фізики, хімії, української та англійської мов; при цьому вони поєднують їх з предметами професійного спрямування.

Саме це направлення є пріоритетним в моїй педагогічній діяльності. В цьому напрямку переді мною стоїть завдання не лише навчити дітей використовувати інформаційні технології в навчанні, але й навчити їх використовувати ці знання в подальшій професійній діяльності.

Виконані проекти повинні бути оформленими у вигляді (презентації, фільму, журналу, газети, сайту тощо), що вказує на ефективність даної роботи.

 

 

Навчальний проект «Комп’ютер+кухар=?»

Проект, реалізований в групі кухарів показав досить цікаві результати.

Навчальний проект, що ми розробляли носив назву «Комп’ютер+кухар=?». Направлений проект був на те, щоб діти довели для себе, що навіть при їх абсолютно не комп’ютерній професії – Кухар, вивчення інформатики та інформаційних технологій доцільне для досягнення успіху у подальшому житті.

Під час розробки проекту були використані знання з наступних навчальних предметів: кулінарія, калькуляція, виробниче навчання кухарів, інформатика та українська мова.

У розробці даного проекту брали участь учні другого курсу Жмеринського вищого професійного училища, що навчаються за професією «Кухар. Бармен. Офіціант.».

Ідея проекту полягала в тому, щоб адаптувати учнів до самостійної діяльності, яка їм допоможе у подальшому житті. Щоб вони зрозуміли що якщо людина прагне досягнути успіху у професійному житті, то вона мусить навчатися, що знання не бувають зайвими, що правильно побудована система роботи є основною складовою на шляху до успіху.

Ідея нашого проекту виникла спонтанно. Якось, на початку вивчення предмету Інформаційні технології, діти запитали: «Навіщо нам вивчати Інформаційні технології, адже ми навчаємося на кухаря, а біля плити комп’ютер не дуже згодиться?». За допомогою цього проекту я вирішила їм довести, що їх професія це дещо більше, ніж «стояти біля плити». Вони, на початку прийняли мою пропозицію дослідити це питання тільки задля того, щоб довести що я помиляюся. З цього і почалася наша робота над проектом.

Я запропонувала, для початку, зробити огляд закладів громадського харчування, які працюють в нашому місті та проаналізувати прибутковість тих які оснащені комп’ютерними технологіями і тих що ні.

В ході цього дослідження виявили, що популярність закладу великою мірою залежить від освіченості керівника закладу. А ще багато залежить від правильної побудови роботи в цьому закладі, в чому дуже велику роль відіграє саме комп’ютер. В ході дослідження всі результати роботи фіксувалися в таблиці за діаграмою якої і були проілюстровані результати. Визначилось, що заклади громадського харчування, в яких комп’ютерний аналіз давав змогу вчасно визначити нагальні потреби, проаналізувати та визначити місця найвигіднішого придбання того чи іншого продукту не витрачали на це зайвого часу, а більше уваги приділяли комфорту клієнтів, що і дало їм змогу користуватися популярністю. Велику увагу приділили сумі витрат, які можуть собі дозволити різні верстви населення, щоб харчуватися у кафе. В ході дослідження були опитані різні верстви населення, від студентів та викладачів нашого училища до людей, що займаються підприємницькою діяльністю.

Щоб конкретизувати застосування комп’ютера у діяльності закладу громадського харчування, учні вирішили самостійно зробити аналіз місць реалізації продуктів нашого міста. Був складений список продуктів, що потрібні для приготування обов’язкових страв. З цим списком діти подорожували по визначеним місцям реалізації продуктів.

Завдяки комп’ютерному аналізу продуктового ринку, явно було видно різницю цін деяких продуктів у різних магазинах.

Одним із вагомих результатів проекту, на мою думку, є зростання інтересу до роботи на комп’ютері та ідеї, що народжувалися в дітей про те, як ще може комп’ютер допомогти у їх підприємницькій діяльності та які ще комп’ютерні програми, окрім тих, що закладені навчальною програмою необхідно опанувати.

Робота на д проектом проходила наступним чином:

Отримавши тему, учні, за допомогою викладача розподіляються на групи та визначають завдання для кожної групи.

Перша група проводить дослідження з метою з’ясувати на скільки комп’ютеризовані заклади громадського харчування нашого міста, де а які продукти найвигідніше купувати для того, щоб заклад був рентабельний. Результати своїх досліджень учні фіксують за допомогою презентації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга група визначає своє оптимальне меню та пропонує його на розгляд у вигляді Веб-сторінки в Інтернеті. За допомогою Веб-сторінки діти прагнуть отримати корисні поради від відвідувачів їх сайту.

Третя група працює над створенням публікації, в якій розміщують рецепти своїх найвдаліших страв, розповіді про дослідження своїх колег, а також рецепти та побажання читачів публікації.

Робота проводиться з участю керівника проекту та під керівництвом лідерів груп.

Навчальний проект «Інтерактивний перукар»

 

Наступний проект  проводився в групі 1 курсу за спеціальністю «Перукар-модельєр. Манікюрниця»

Після презентації викладача учні отримали алгоритм роботи над проектом.  Після об’єднання в малі групи, обрали  підтему роботи над проектом.

Виконуючи цей проект продовж місяця, учні вдосконалювати  знання перукарської майстерності, та інформаційних технологій.   Під час роботи над проектом, учні поєднували  свої знання з професії та ІКТ, а також набували уміння користуватися науковою літературою та робити висновки. Зокрема учні мали змогу навчитись використовувати можливості ІКТ для свого професійного зростання. Учні отримали змогу орієнтуватись в потоці інформації, для вибору потрібної професійної інформації та використовувати набуті знання в своїй професійній роботі. Знання з предмету Інформаційні технології  допомогли  їм автоматизувати свою роботу, що значно скоротило час на вирішення нагальних питань. Проект допоміг поєднати професійні знання із знанням комп’ютера та адаптувати їх до сучасного ритму роботи в перукарнях. Учні працювали в малих групах.

Кожна група намагалася висвітлити обрану тему зі своєї точки зору. Кожна група обрала керівника з числа найбільш обдарованих учнів. На чолі з керівником група обговорювала своє завдання, планувала його та складала сценарій своєї роботи.  Керівник групи створив схему діяльності та розподілів між членами групи обов’язки. Кожен учень групи займався дослідженням певного питання до обраної групою теми. Далі вони досліджували матеріали в бібліотеках, друковані та електронні публікації з приводу обраної теми «Інтерактивний перукар». В найрізноманітніших джерелах кожен учень відшукував відповіді для висвітлення свого  питання.

Перша група проводила дослідження з метою з’ясувати як пересічні громадяни ставляться до перукарських салонів з послугою комп’ютерного підбору зачіски, наскільки перукарі нашого міста володіють комп’ютером і як ставляться до поєднання своєї професійної діяльності із знанням комп’ютера. Результати своїх досліджень учні фіксували за допомогою презентації.

 

     

 

Друга група визначала шляхи підвищення професійної майстерності за допомогою комп’ютера та спілкування в мережі. За допомогою Веб-сторінки діти прагнули отримати корисні поради від відвідувачів їх сайту.

 

 

 Третя група працювала над створенням публікації, в якій розмістила результати своїх робіт  та більш широко висвітлила використання ІКТ в роботі перукаря.

 

Протягом проведення проекту, талановиті та обдаровані учні визначаються як керівники своїх міні-груп. Під час проведення проекту вони керують роботою своєї групи, розподіляючи обов’язки, корегуючи роботу H:\Семінар інформатиків\DSC02085.JPGкожного члена своєї групи та направляючи її в разі потреби. Керівники груп аналізують весь підібраний членами групи матеріал, класифікують та компонують його для отримання найкращого результату. В ході проекту обдаровані учні виробляють так звані лідерські навички та вчаться об’ємно підходити до вирішення заданого питання.

H:\Семінар інформатиків\DSC02098.JPGРезультати наших проектів ми висвітлили на презентації проекту, яка проводилася для учнів нашого училища, викладачів та адміністрації, а також гостей, які завітали на презентацію майже з усіх училищ Вінницької області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

Застосування проектних технологій в Жмеринському ВПУ практикується вже не один рік. За цей період застосування проектних технологій можливо вже оцінити всі недоліки та переваги використання даного методу навчання.

Особливістю проектувальної технології є діяльнісний підхід до освітньо-виховного процесу, що стало однією із причин зростання інтересу до цієї форми роботи. В основі цього методу лежить не інформаційний підхід, зорієнтований на розвиток пам'яті учнів, а діяльнісний, спрямований на формування комплексу різноманітних вмінь та навичок, необхідних передусім для дослідницької діяльності.

Аналіз досліджень показав, що проекти застосовуються у навчально-виховному процесі при вивченні предмету «Інформаційні технології» учнями, що опановують різні професії.

H:\Семінар інформатиків\DSC02094.JPGОстаннім часом з'явилося багато публікацій щодо застосування навчальних проектів із географії, іноземної мови, трудового навчання тощо. Цією технологією користуються в організації контролю та оцінювання досягнень.

Проектна діяльність учнів забезпечує пріоритет надпредметних соціально-значимих знань і умінь, що найбільше відповідає парадигмі особистісно-орієнтованої освіти, тому що саме ці знання і вміння дозволяють молоді упродовж життя успішно реалізуватися у професійній діяльності.

Отже, аналіз педагогічної літератури з цього питання дає можливість з'ясувати, що технологія проектів на сьогодні - одна з найбільш розповсюджених видів дослідницької роботи учнів. Вона розглядається як альтернатива класно-урочній системі навчальних закладах але вона зовсім не повинна витіснити її і стати панацеєю. Проектна технологія має бути використана як доповнення до інших видів прямого або непрямого навчання, як засіб прискореного росту і в особистому плані, і в академічному.

Проаналізував зміст проектної технології було зроблено висновок, що:

Проектне навчання стимулює і посилює позитивну мотивацію до навчання, тому що воно:

 • особистісно-орієнтоване;
 • активізує безліч дидактичних підходів – навчання у процесі діяльності, сумісне навчання, мозковий штурм, рольові ігри, евристичне та проблемне навчання, дискусія, командне навчання;
 • самомотивуюче, що означає зростання інтересу та включення в роботу в міру її виконання;
 • дозволяє вчитись на власному досвіді та досвіді іншихі; приносить задоволення учням, які бачать продукт своєї власної праці.

Основними принципами проектного навчання є:

 • врахування інтересів та психологічних особливостей певної вікової групи учнів;
 • формування основ культури праці, якісне виготовлення та естетичне оформлення об'єктів;
 • корисна значимість виконаних проектів.

Оцінювання результативності є обов'язковим елементом організації роботи над проектом. Результативність проекту полягає у співвідношенні запланованих очікуваннями з кінцевими результатами роботи

У процесі роботи над проектом важливим є створення атмосфери позитивної взаємозалежності у колективі. Позитивна взаємозалежність пов'язує учнів один з одним, оскільки жоден з них не може самостійно, без допомоги інших членів групи успішно виконати завдання. Коли учні чітко усвідомлюють свою позитивну залежність один від одного, то переконуються, що внесок і зусилля кожного з них необхідні для успіху загальної справи.

Важлива роль на всіх етапах діяльності відводиться педагогу, котрий з одного боку, є організатором проекту, а з іншого, рівноправним членом робочої групи і висуває власні цілі, аналізує ситуацію, пропонує цікаві ідеї для обговорення. Наставником можуть поділитися власним життєвим досвідом, допомогти школярам відшукати різнобічні джерела інформації щодо проблеми дослідження, посприяти у контакті зі спеціалістами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
16 квітня 2018
Переглядів
517
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку