Задачі з астрономії (частина ІІ)

Про матеріал
Подані зразки розв'язування задач (частина ІІ) з астрономії, що допомагають перевірити набуті знання та закріпити практичні навички учнів
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Задачі з астрономіїЧастина ІI

Номер слайду 2

1. Телескоп типу «Меніскас» має об’єктив з діаметром D=150 мм і еквівалентною фокусною відстанню F=2250 мм. Знайти відносний отвір об’єктива і фокусну відстань окуляра, який слід застосовувати, щоб дістати збільшення об’єктива у 180 разів. Дано: D = 150 мм. F= 2250 мм. Г=180  A - ?Відповідь: 𝐴=115, f= 12,5 мм  Розв’язання. Відносний отвір об’єктива визначається за формулою𝐴=𝐷𝐹 Обчислюємо 𝐴=150 мм2250 мм=115 f - ?Збільшення об’єктива визначається за формулою. Г=𝐹𝑓 Отже, фокусна відстань окуляра f=𝐹Г  Обчислюємо f=2250 мм180=12,5 мм  

Номер слайду 3

2. (продовження) Телескоп типу «Меніскас» має об’єктив з діаметром D=150 мм і еквівалентною фокусною відстанню F=2250 мм. Знайти масштаб зображення та проникну силу телескопа. Чи можна розрізнити в цей телескоп компоненти подвійної зорі γ Кита, якщо видима кутова відстань між ними d=2”,8? Розв’язання. Проникна сила телескопа визначається за формулою𝑚∗=7,5+5𝑙𝑔𝐷 𝑚∗=7,5+5𝑙𝑔15=7,5+5∗1,1761≈13,4 Обчислюємо. Масштаб зображення визначається відношенням 𝜇=𝑑𝜄=206265"𝐹 𝜇=206265"2250 мм≈92"1мм Знаходимо роздільну здатність телескопа 𝜌=14𝐷=1415 см ≈0,9"  Оскільки ρ

Номер слайду 4

3. Обчисліть лінійний діаметр зображення Місяця у фокальній площині об’єктива шкільного рефрактора, якщо фокусна відстань об’єктива F=60 см, а видимий кутовий діаметр Місяця становить близько 31’. Відповідь: 5,4 мм Дано: F= 60 смd=31′  𝜄 − ? Розв’язання. Лінійний діаметр зображення визначається за формулою𝜄=𝐹∙𝑑206265" Увага! Видимий кутовий розмір об’єкта d береться в секундах дуги. 𝜄=600 мм∙31∙60"206265"≈5,4 мм rrrrr

Номер слайду 5

4. Об’єктивом телескопа астрономічної обсерваторії Маунт Паломар (США) Є дзеркало з діаметром 5 м і відносним отвором 1:3,3. Знайдіть фокусну відстань і роздільну здатність цього телескопа D = 5 м. Дано: А = 1:3,3 Відповідь: 𝐹=16,5 м; 𝜌=0".0028 F - ?ρ - ?Розв’язання. Фокусну відстань знаходимо з формули визначення відносного отвору об’єктива 𝐴=𝐷𝐹 𝐹=𝐷𝐴=5 м13,3=5∙3,3 м=16,5 м Роздільна здатність телескопа визначається за формулою 𝜌=14𝐷 Обчислимо𝜌=14500 см=0".0028 Увага!D в см

Номер слайду 6

5. Визначте відносний отвір об’єктивів, роздільну здатність телескопів, проникну силу двох телескопів, якщо один має об’єктив діаметром 37,5 см і фокусною відстанню 6 м, другий з об’єктивом діаметром 1 м і фокусною відстанню 8 м. Дано: D1 = 37,5 см. F1 = 6 м. Відповідь: A1=1:16, A2=1:8, 𝜌1=0",37, 𝜌2=0",14, 𝑚∗1=15, 𝑚∗2=17 D2 = 1 м. F2 = 8 м. А1 - ?А2 - ?𝑚∗1=7,5+5𝑙𝑔𝐷1=7,5+5lg37,5≈15 𝑚∗2=7,5+5𝑙𝑔𝐷2=7,5+5lg100≈17 Розв’язання𝐴1=𝐷1𝐹1=37,5 см600 см=116 𝐴2=𝐷2𝐹2=100 см800 см=18 𝜌1=14𝐷1=1437,5 см =0",37 𝜌2=14𝐷2=14100 см =0",14 𝜌1- ? 𝜌2- ? 𝑚∗1− ? 𝑚∗2− ? 

Номер слайду 7

6. У найпростішому саморобному телескопі роль об’єктива виконує тонка збиральна лінза з фокусною відстанню 75 см і діаметром 5 см; окуляром у ньому є збиральна лінза, фокусна відстань якої f=30 мм. Визначте відносний отвір, збільшення та проникну силу такого телескопа. Дано: D = 5 см. F = 75 cмf = 30 мм. А - ?m*-?Г - ?Розв’язання. Відносний отвір об’єктива𝐴=𝐷𝐹=5 см75 см=115 Збільшення телескопа. Г=𝐹𝑓=750 мм30 мм=25 Проникна сила телескопа𝑚∗=7,5+5𝑙𝑔𝐷=7,5+5𝑙𝑔5≈11 Відповідь: A=1:15, Г=25, 𝑚∗=11 

Номер слайду 8

7. Для фотографування небесних об’єктів було використано астрограф, фокусна відстань об’єктива якого дорівнює 5 м. Визначте лінійні розміри фокального зображення в ньому: а) кульового зоряного скупчення М71 з видимим кутовим діаметром d=10’; б) спіральної галактики М63, що спостерігається (по довжині) під кутом 16’. Чому дорівнює масштаб зображення для даного астрографа (у секундах дуги/мм)? Відповідь: а) 𝜄 = 14,54 мм; б) 𝜄 = 23,27 мм Розв’язанняа) Лінійні розміри зображення визначаються формулою𝜄=𝐹∙𝑑206265" 𝜄=5000 мм∙10∙60"206265"≈14,54 мм Дано: F = 5 мd = 10’𝜄-? б) 𝜄=5000 мм∙16∙60"206265"≈23,27 мм 

Номер слайду 9

8. (продовження) Для фотографування небесних об’єктів було використано астрограф, фокусна відстань об’єктива якого дорівнює 5 м. Визначте лінійні розміри фокального зображення в ньому: Чому дорівнює масштаб зображення для даного астрографа (у секундах дуги/мм)? Відповідь: 𝜇= 41”,3 мм-1 Дано: F = 5 мd = 16’𝜄-? Розв’язання. Масштаб зображення визначається відношенням 𝜇=𝑑𝜄=206265"𝐹 𝜇=206265"5000 мм≈41",31мм 

Номер слайду 10

9. Шкільний телескоп-рефрактор характеризується такими даними: фокусна відстань об’єктива 70,4 см, діаметр вхідного отвору труби 70 мм, фокусні відстані трьох його змінних окулярів відповідно дорівнюють f1=28 мм, f2=20 мм, f1=10 мм. Обчислити збільшення і діаметр поля зору телескопа. F = 70,4 см. Дано: D = 70 мм f1=28 ммf2=20 ммf1=10 мм. Розв’язання. Збільшення телескопа. Г=𝐹𝑓 Г1=704 мм28 мм≈25 Г2=704 мм20 мм≈35 Г3=704 мм10 мм≈70 Г1− ? Г2− ? Г3− ? Діаметр поля зору телескопа. N=2000′Г 𝑁1=2000′25≈80 𝑁2=2000′35≈57 𝑁3=2000′70≈29 N1 - ?N2 - ?N3 - ?

Номер слайду 11

10. Опівдні ваша тінь у два рази, менша ваш зріст. Визначте висоту Сонця над горизонтом. H = 2 L Дано:h(градус) - ?Розв’язання. Відповідь: h= 63°26’ Hh(градус)LABCSDЗ ABC𝑡𝑔∠𝐵𝐴𝐶=𝐵𝐶𝐴𝐶 абоtgh=𝐻𝐿=2𝐿𝐿=2 h=arctg⁡(2) = 63°26’ 

Номер слайду 12

Література. Пришляк М. П. Астрономія 11 клас (рівень стандарту).-Харків, Вид-во «Ранок», 2019 Чепрасов В. Г. Завдання, запитання і задачі з астрономії. – Київ, Вид-во «Радянська школа», 1984 Малахов Г.І., Страут Е. К. Дидактичний матеріал з астрономії. – Вид-во «Просвіта», 1979 Дагеєв М. М. Збірник задач з астрономії. Вид-во «Просвіта», 1980 Воронцов-Вельямінов Б. Астрономія. Підручник для 10 класу середньої школи. Видання 5-е. М.: Учпедгиз 1976р.

Номер слайду 13

Кінець

pptx
До підручника
Астрономія (рівень стандарту) 11 клас (Головко М.В., Коваль В.С., Крячко І.П.)
Додано
12 листопада 2023
Переглядів
357
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку