16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Заняття з розвитку мовлення для середньої групи " Наша мова калинова"

Про матеріал
Заняття з розвитку мовлення з елементами грамоти для середнього дошкільного віку "Наша мова - калинова".
Перегляд файлу

Заняпя ”Мова наша калинова”

Програмовий 3Micw:

Виховувати у      любов до редноћ' краћ'ни, укратнськоТ мови; формувати слухати та p03YMiTh BiPILi•, закршити знання про кратну, де ми живемо Г} звича?.

Вдосконалювати знання        та      узгоджувати ix з iMeHHwkaMH; збагачувати та      словник дитини; формувати граматично правилъну вимову; виховувати звукову кульуру мовлення; використовуючи артикулящйну    ykpin:wu м' язи язика.

           Навчати правильно вимовляти              [ дз]; розвивати фонематичний

слух; навчити                                 звуки й                тх, визначати          звука в

Ha3Bi предмета.

1.  Bipal про мову.

Як те Дгясерельце. Як nic•wt солов '(на.

Така близьк•а серня,

Укра•гн и

3(3.vwtiIu. немас cGimi

як мата,

,ij• тентом 3ipimi

Зростають ()ошкгльнята

2.  Розповть про мову.

Ми   YkpaiHtti. Живемо у      i  У кратн'. Розмовляемо         державною укратнською мовою. А мова в нас красива i багата,     i щира, як i душа украТнського народу. Народ наш завжди славився працелюбнт•тло,      добротою i  [јснею. Бо завжди в YkpaiHi   й        й        З [IicHeto легше було жити, у         можна було передати любов i гугу, щасгя i радЕт•ь, свот мрй• i     А         укра\нською мовою людина не        розмовляе, й мислить. uaBiTb коли людина знае багато мов,  YMie           розмовляти ними, то      думае завжди земля укратнська стародавня, така ж давня i наша мова„ родюча земля здавна приваблювала завойовни'\јв. Чужинцј чимало pa3iB намагалися загарбати Укра\ну, щоб привласнити i щоб панувати на           , 60 ж тут i прекрасний, i чорноземи 6maTi та pomot-:i, i краевиди ka3k0Bi. От i нападали загарбники, а YkpaTui боронились i часто гинули у

60poTb6i за свою землю. Протягом BikiB  народ свою землю. Коли перемагав, то знову  наука, культура, мова, в селах i

Micvax знову було чуги [1icmo. А коли зазнавав поразки у все занепадало,бо завойовники нав'язували укратнцям свою культуру, свою мову i свою владу. Важко було зберегги шось свос,але народ плекав мову в nicH51x,ka3kax та передавав BiJ1 роду до роду й, як скарб,щоб не загинула!

3. Дидактична гра “Мова яка?“

- чи любите ви нашу моду? Давайте скажемо про неТ r,APHi слова. Мова яка? украТнська. гарна. солов'Тна, калинова, t•api13Ha, дивна, мила. кохана, тощо.) А мова наша A3BiHka. IAowropiTb.

4. Дидаюгична вправя «Br1iiiMaii слово»

на долоньки. Яке ми слово поклали на долоньки"? (Дзвтка)

Яке слово ви (Дзкгнка)

                             Яке слово ви                   (Дзвтка)

 запам'ятайте. Яке слово ни запам'ят•али? (Дзвпжа)

5. Хороводна гра «Подоляночка».

зараз ми з вами TpimkH та појрае:мо в укра{нську


народну гру «Подоляночка» .

          Вихователь та          стають у коло та починають

Подоляночка, десь ту- була молодесенька . 

А тепер давайте загадку:

«Лесь луг була

Якби не було його, не сказав би Щоб нашл

язичок завжди нам допомоптв, йому полјбна

5. 1грова вправа “Веселий язичок”

На прогулянку язичок з\брався:

(вЈдкрити рот),

BiH умився,

(к(нчиком язика швидко провести по BepxHiM зубам)

Причесався, pa3iB провести язичком Mi>k та

зубами, висунути вперед i сховати в рот)

На прохожих озирнувся,

(провести язиком по тубах — «облизати»ј

          Вправо,          повернувся,

(повернути язик в навваний 6ik)

Вниз упав, вгору забрався, (опустити язик вниз i вгору)

Раз — i в ротику сховався.

(сховати язик ).

Язичок наш

           Як ви вже знаое,                      може бути               Можно  як

ми з вами зараз, Хто знае засоби стлкування на HiJlc•ktHi'? лис-гування, телефон, Пттсрнс•г.

Да, в наш час ми дуже часто користуемося телефоном. ви знаете, як правильно розмов.лж•и по телефону? ( BBi'1Jl\1B0, правильно вимовляючи слова, не  вживати ' слова” А. А ще, обов'язково, 'греба слухати.

          б. Гра                       телефон“

                                 твколом. Вихователь каже nep[IJii3                слово на

один одному передакугь це слово, [10TiM починаючи з говорять те, що вони почули.

         Як ви RCi знаете, наша мова складасться 3i     а слова — 3i 3BYkiB.

7. Дидактична гра: “Початок, середина, kiHeI!b”

Мета: розвиток фонематичного слуху — навчити       розпЛзнавати звуки й  ix, визначати мтсие звука в Ha3Bi предмета.

Ma-vepiaJ',• коробка з   маленькими предметами, у Ha3Bi яких чуеться один 3i 3BYkiB (наприклад, «м» — i тод1 в    лежать замок, глом, марка тощо). Коробка на три частини (п — початок слова, с        середина, к

 У Mipy засвоення три предмети  картинками.

гри:

Дитина бере з коробки один i3 предметјв, називае його вголос i внзначас, де вона чус звук «м»: на початку, у  або HanpY{kiHIJi слова. [10TiM кладе цей

предмет до  коробки. При цьому дитина може й нс знати букв, тцо звуки

8.

A3i нь-дзелень,

Працювали цЈлий день.

А •гепер спочинем

P03iMHeM0 ручки Й

Руки \3Iopy, руки вни:з,

На BCi боки повернись. У лолоньки поплескали I руками помахали. НВкк•ами затупот\ли, lA0TiM дружио BCi

Встали хутко, r10cMix11YJ'Hcb  до 11pa[li повернулись.

9.[1incyM0k ханял•гя:

          - Бачите,                  яка гјрекрасна наша мова! Ј]юдину можна  3

сонечком, з росою, з kBiTk010, з пташкою! Хле нам з вами треба доказати лобов до мови не словом, а й

-А мока хад живе,нехай ссрця          :pic_ в        молите.

Во В нас вона одна - чарјвна,свппанкова,

I Древня, молоДа-велика наша лова!

 Старайтеся, вивчити мову так, щоб розмовляти не10 правильно, красиво. мову, плекайте П, бо ви  свосТ громадяни,а це означас,що ви П народ, а народ без Мови — не народ!

pdf
Додано
15 березня
Переглядів
270
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку