"Зародження і розвиток фізики як науки"

Про матеріал
Розроблена презентація до уроку "Зародження і розвиток фізики як науки". Історія фізики - це довжелезна історія відкриттів. У даній презентації систематизовані знання про дослідників природи й першовідкривачів невідомого.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема уроку: Зародження і розвиток фізики як науки.1

Номер слайду 2

2 Народи Вавілону, Єгипту, Ассірії, Китаю за багато років нагромадили значний запас природничо-наукових і технічних знань.

Номер слайду 3

3Єгипетські піраміди

Номер слайду 4

4Єгипетські піраміди

Номер слайду 5

5Єгипетські піраміди

Номер слайду 6

6Іригаційні системи

Номер слайду 7

7 Військові колісниціМетальні пристрої

Номер слайду 8

8 Фалес із Мілета(бл. 625-547 рр. до н.е.)Засновник знань з електрики та магнетизму.

Номер слайду 9

9 Анаксімандр(610 – 546 до н.е.)Висловив думку про єдність матеріального світу.

Номер слайду 10

10 Геракліт із Ефеса(594 – 475 до н.е.)Стверджував, що все існує і у той же час не існує, бо все плине.

Номер слайду 11

11 Ксенофан(580 – 488 до н.е.)Парменід(V ст до н.е.)Зенон(V ст до н.е.)Стверджували єдність світу, але разом із тим проголосили тезу про незмінність і нерухомість усього існуючого.

Номер слайду 12

12 Демокріт(460 – 370 до н.е.)Перший пояснив, що всі тіла складаються з найдрібніших частинок – атомів і молекул.

Номер слайду 13

13 Епікур(341 - 270 до н.е.)Визнавав існування атомів, стверджував, що вони відрізняються формою, вагою та розміром. Він узагальнив усі наукові досягнення свого часу у творах “Фізика”, “Метафізика”, “Метеорологія”

Номер слайду 14

14 Арістотель(384 - 322 до н.е.)Зробив значний внесок у розвиток механіки. Детально вивчив розбіжності тиску й удару, вивчав важелі. Ввів поняття про два роди рухів – природні і вимушені, дав класифікацію руху тіл.

Номер слайду 15

15 Архімед(бл 287 – 212 до н.е.)У дослідженнях значну увагу приділяв статистиці.

Номер слайду 16

16 Роджер Бекон(1214 - 1294)Стверджував, що істинне знання здобувається дослідно. Дізнався про склад пороху, досліджував властивості пари, винайшов способи одержання у чистому виді фосфору, магнію, вісмуту тощо.

Номер слайду 17

17 М. Кузанський(1401 - 1464)Висловив думку про матеріальну єдність світу. Йому належать відомі досліди з вимірювання часу падіння різних тіл: дерева, каміння, свинцевої кулі тощо.

Номер слайду 18

18 Леонардо да Вінчі (1452 - 1519)Вважав найправильнішим дослідне вивчення природи, стверджуючи, що дослід був учителем тих, хто добре писав, і що мудрість – дочка досліду, бо тільки грунтуючись на ньому, можні дістати позитивні результати у дослідженні природи.

Номер слайду 19

19 Микола Коперник (1473 - 1543)Запропонував геліоцентичну систему світу.

Номер слайду 20

20 Галілео Галілей (1564 - 1642)Досліджуючи падіння різноманітних тіл, відкинув хибне твердження Арістотеля про залежність швидкості падіння тіл від їхньої ваги, доповнив і розвинув далі вчення Арістотеля про рух і розробив основи динаміки.

Номер слайду 21

21 Френсіс Бекон (1561 - 1626)Виклав основний метод пізнання природи – метод індукції. Він приділив велику увагу питанню експерименту як абсолютно необхідної умови при вивченні природи.

Номер слайду 22

22 Даніїл Бернуллі (1700 - 1782)Вважається одним із найвидатніших фізиків і математиків свого часу. Паризька академія десять раз присуджувала премії Д. Бернуллі за кращі дослідження з проблем математики і фізики.

Номер слайду 23

23 Л. Ейлер (1707 - 1783)Написав понад 860 праць, які займають більше ніж 40 тис. друкованих сторінок. У 1736 р. у Петербурзі вийшла книга “Механіка або наука про рух, викладена алатітично”, яка стала важливою віхою у розвитку фізики.

Номер слайду 24

24 Ж. Д`Аламбер (1717 - 1783)Сформулював загальний принцип динаміки системи, за яким рух системи точок відбувається так, що в кожний момент часу втрачені сили й сили зв`язків взаємно врівноважуються.

Номер слайду 25

25 Ж. Лагранж (1736 - 1813)Остаточно затвердив нові аналітичні методи у механіці і створив аналітичну динаміку системи матеріальних точок.

Номер слайду 26

26 М. В. Ломоносов (1711 - 1765)Уперше розробив основи молекулярно-кінетичної теорії, пояснив природу теплоти, сформулював закони збереження руху і матерії.

Номер слайду 27

27 Д. Фаренгейт (1686 - 1736)У 1709 році виготовив спиртові термометри, а в 1714-1715 рр. створив перші ртутні термометри з основними точками 0 і 212°.

Номер слайду 28

28 Рене Реомюр (1683 – 1757)Описав винайдений ним спиртовий термометр, шкала якого між точкою танення льоду (взятої ним за 80°) і точкою кипіння води (0°) була поділена на 80 рівних частин.

Номер слайду 29

29 А. Цельсій (1701 - 1744)У 1742 р. запропонував термометричну шкалу з основними точками 0 і 100°

Номер слайду 30

30 Г. Ріхман (1711 - 1753)Виконав важливі експериментальні дослідження з визначення впливу температури, форми і поверхні тіл та швидкості руху охолоджувального середовища на теплообмін, обгрунтував закон охолодження тіла, дослідив процеси випаровування залежно від стану середовища, температури.

Номер слайду 31

31 А. Лавуазьє(1743-1794)П. Лаплас(1749-1827)У 1783 р. запропонували калориметричний метод вимірювання теплоємностей тіл і у праці “Мемуари про теплоту” описали сконструйований ними калориметр.

Номер слайду 32

32І.І. Ползунов (1728 - 1766)Сконструював першу парову машину універсальної дії

Номер слайду 33

33 Джеймс Уатт(1736 – 1819)У 1784р. Розробив універсальну парову машину.

Номер слайду 34

34 Саді Карно(1796 - 1832)Займався вивченням робочих циклів теплових машин. Серед його праць “Міркування про рушійну силу вогню і про машини, що здатні розвивати цю силу”.

Номер слайду 35

35 Рудольф Клаузіус(1822 - 1888)Уільям Томсон(1824 - 1907)Узагальнили елементарне формулювання другого начала термодинаміки на довільний оборотний коловий процес.

Номер слайду 36

36 Поль Клапейрон(1799 - 1864)Продовжив дослідження С. Карно. У 1834 р. вивів рівняння стану ідеального газу. Дмитро Іванович Менделєєв(1834-1907)Узагальнив рівняння Клапейрона. Ввів поняття універсальної газової сталої.

Номер слайду 37

37 Рівняння Менделєєва – Клапейрона: Універсальна газова стала:

Номер слайду 38

38 Ж. Гей-Люссак(1778-1850)У 1802р. відкрив закон, згідно з яким коефіцієнт об`ємного розширення для всіх газів при сталому тиску однаковий і дорівнює

Номер слайду 39

39 Жак Шарль(1746 - 1823)Встановив зв`язок між тиском газу, який займає сталий об`єм, і його температурою. Повітрні кулі Жака Шарля

Номер слайду 40

40 Амедео Авогадро(1776 - 1856)У 1811 р. сформулював важливе для фізики твердження, яке було назване законом Авогадро.

Номер слайду 41

41 Г.І. Гесс(1802-1850)Вивів важливий закон, згідно з яким тепловий ефект будь-якої хімічної реакції не залежить від шляху (проміжних стадій), а залежить тільки від вихідного і кінцевого станів системи.

Номер слайду 42

42 Емілій Христианович Ленц(1804-1865)У 1843р. опублікував працю “Про закони виділення теплоти гальванічним струмом”. Джеймс Джоуль(1818 - 1889)Видав працю “Про тепловий ефект електромагнетизму і величину роботи теплоти”

Номер слайду 43

43 Герман Гельмгольц(1821 - 1894)У 1847р. Написав працю “Про збереження сил”, в якій закон збереження і перетворення енергії набув строгої математичної форми.

Номер слайду 44

44 У наступне десятиліття, працюючи паралельно і незалежно, Томсон і особливо Клаузіус завершили створення класичної теорії другого начала термодинаміки, надавши йому сучасної математичної форми.

Номер слайду 45

45 Запитання для повторення:1. Назвіть давньогрецькі наукові школи, їх представників. Який внесок вони зробили в науку?2. Розкажіть, як розвивалась механіка. Хто з вчених зробив внесок в цю науку?3. Дослідіть розвиток молекулярно-кінетичної теорії термодинаміки.

Номер слайду 46

46 Завдання додому: В. Сиротюк, В. Баштовий, Фізика - 10 клас. – стор. 7-13. Підготуватись до написання контрольної роботи за курс 9-річної школи. Знайдіть інформацію про видатних українських фізиків.

pptx
Додав(-ла)
Волос Надія
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Сиротюк В.Д., Баштовий В.І.)
Додано
12 березня
Переглядів
235
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку