Методичні рекомендації"Самостійна робота студента в підготовці до ЗНО з фізики"

Про матеріал
Особливості організації самостійної роботи студентів з урахуванням сучасних вимог та умов навчання, методи її ефективної організації.
Перегляд файлу

Шпуганич Ірина Геннадіївна,викладач фізики Економіко- правничого коледжу при Запорізькому національному університеті
 

Самостійна робота студента в підготовці
до ЗНО з фізики

Особливості організації самостійної роботи студентів з урахуванням сучасних вимог та умов навчання, методи її ефективної організації.

Ключові слова: Мотивація навчання, самоосвіта, самостійність, класифікації видів самостійної роботи, інформаційні технології навчання

Мета: розглянути проблеми організації самостійної роботи студентів та визначити ефективні методи її організації з урахуванням сучасних вимог та умов навчання.
___________________________________________________________________________________

Вступ:

Студенти мають бути здатними до конструктивного створення нового, більш  ефективного, конкурентоспроможного. Тому сьогодні формуються нові вимоги до зовнішнього незалежного оцінювання.

Зрозуміло, що однією з найважливіших компетентностей сучасного студента  є компетентність щодо здатності вчитися на основі умінь самостійного опрацювання навчальної інформації. Сьогодні самостійна робота передбачає опрацювання величезного потоку інформації, залучення різноманітних інформаційних ресурсів, електронних посібників, віртуальних лабораторій, електронних баз знань.

Виклад основної інформації:

Навчальна дисципліна «Загальна фізика» відноситься до циклу природничих наук. Тестування з фізики необхідне для тих, хто хоче вступати до технічних вишів. Якщо ви хочете пов’язати своє життя із серйозними дисциплінами, вам не уникнути цього іспиту. В цій статті зібрані головні поради стосовно того, як зробити підготовку ефективнішою.

Почнемо з того що навчальна дисципліна «Фізика» відноситься до циклу природничих наук. Зрозуміло, що особливого значення самостійна робота набуває у процесі вивчення фізики, оскільки фізика – це наука, яка знаходиться у безперервному розвитку, постійно поповнюється новими відомостями, новітніми досягненнями.

Слід відмітити, що до того, як розпочати процес формування у студента компетентності щодо самостійного вивчення фізики за для підготовки до ЗНО, у нього необхідно сформувати власне інформаційну компетентність, оскільки робота з інформаційними порталами передбачає сформованість певних умінь, за відсутності яких подальша робота для студента може виявитися неможливою. У разі ж, якщо студент володіє навиками роботи з комп’ютером, він буде виявляти схильність до самостійного пошуку необхідної інформації, що, у свою чергу, сприятиме розвитку його здібностей і нахилів, а, отже, підвищенню ефективності самостійної діяльності.

Вченні вважають, що правильно організована самостійна робота учнів з фізики сприяє: позитивному ставленню до вивчення фізики, розвитку інтересу до навчального матеріалу; використання на практиці засвоєних знань з фізики; систематичне повторення засвоєних знань та інше.

Варто пам’ятати, що немає питань і завдань, характерних для ЗНО. Є наука фізика, і вивчати треба саму фізику. Занурюватися в суть фізичних законів і понять. Розуміти суть формул, а не бездумно їх визубрювати. Вчитися вирішувати різноманітні фізичні задачі з різних збірників задач. Це єдино можливий шлях до успіху як на ЗНО, так і на олімпіадах. В основі самостійної роботи мають бути перш за все загальні знання з предмета.

У процесі навчання фізиці можна застосовувати різні види самостійної роботи студентів. У методичній літературі види самостійної роботи, що застосовуються в навчальному процесі, класифікують за наступними ознаками:

  • набуття нових знань, оволодіння вмінням самостійно набувати знання;
  • закріплення і уточнення знань;
  • вироблення вміння застосовувати знання у вирішенні навчальних і практичних задач;
  • формування вмінь і навичок практичного характеру;
  • формування вмінь творчого характеру, вміння застосовувати знання в ускладненій ситуації.

Аналізуючи вивчений матеріал з фізики у 10 класі (розділу «Динаміка» зокрема), розглянемо на яких етапах ефективно можна застосувати нові технології самостійної роботи студентів. Під час вивчення розділу «Динаміка» першокурсники згідно з державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки: знають закони динаміки Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закон Гука, умови; розуміють сутність механічної взаємодії тіл, інерціальні системи відліку, гравітаційної сталої; здатні пояснити межі застосування законів Ньютона; вміють записувати рівняння руху тіла під дією кількох сил у векторній і скалярній формі; вміють класифікувати види взаємодії, рівноваги тіла; володіють експериментальними способами вимірювання сил, коефіцієнта тертя ковзання, дослідження пружних властивостей тіл, рівноваги тіла під дією кількох сил; здатні розв’язувати задачі динаміки. Тобто в даному випадку змістом навчання виступає розширення знань студентів, одержаних при вивченні цього розділу раніше.

Одним із джерел розвитку творчих здібностей студентів засобами предмета є використання активних форм і методів самостійної роботи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстракція, класифікація, які студент здатний виконувати в процесі самостійної роботи на занятті. Наприклад, при вивченні тем із розділу «Динаміка» на різних етапах занять можна запропонувати студентам створити інтерактивні ігри.

Під час вивчення теми «Динаміки» студентам можна запропонувати «Інтерактивні ігри». Такі як Кросворд, гра «Розірвана шпаргалка» та гра «Знайди слова» . Завданням для студентів буде використати логіку, уважність та набуті знання з даної теми. Це роблять студенти, із задоволенням вписують поняття, формули та терміни.

Приклад розробки інтерактивних ігор зображені на слайді презентації
«Самостійна робота студента в підготовці до ЗНО з фізики»

 

Контролювати самостійну роботу студентів під час практичних і лабораторних занять можна різноманітними способами. Наведемо деякі з них.

  • Проведення тестування за окремими темами практичних та лабораторних занять.
  • Проведення «фізичного диктанту».
  • Проведення  контрольних робіт з навчального матеріалу, що був винесений на самостійне опрацювання

Висновки з дослідження: самостійна робота з використанням сучасних технологій навчання фізики сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, робить заняття більш насиченими та цікавими. А саме мотивація навчання – серйозний важіль впливу на успіхи студентів. Чим більше навчальне завдання дозволяє студентові почуватися компетентним та ефективним, тим вищою в нього буде мотивація до навчання, що в свою чергу допоможе вплинути на підвищення рівня навчальних досягнень студента.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Майстер-класи
Додано
17 березня 2019
Переглядів
267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку