Засоби художнього конструювання

Про матеріал
Ознайомлення з основними засобами художнього конструювання, які використовуються в дизайні
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Засоби художнього конструювання

Номер слайду 2

Художнє конструювання — новий метод проектування виробів промислового виробництва, упровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції.

Номер слайду 3

Мета художнього конструювання. Метою художнього конструювання є вдо­сконалення предметного середовища. Воно перебуває на перетині двох напрямків люд­ської діяльності — технічного й естетичного.

Номер слайду 4

Художнє конструювання як метод дизай­ну передбачає:• висунення нової ідеї;• розробку її структури;• раціональне втілення цієї ідеї; • гармонійне, виразне стилістичне оформ­лення виробу.

Номер слайду 5

Вироби, які є результатом діяльності ди­ зайнера, мають бути не лише естетично ви­разними, а й функціональними, а саме:• максимально відповідати своєму прак­тичному призначенню;• бути зручними та безпечними під часексплуатації, тобто відповідати вимогам ер­гономіки.

Номер слайду 6

Композиція (від латин. compositio —складання, поєднання) — це творчий про­цес компонування різних частин у єдине ціле відповідно до визначеної ідеї. Саме компо­зиція надає творові цілісності, підпорядко­вує його елементи один одному, організо­вує простір. Композицією також називають будь-­який витвір мистецтва, тобто кінцевий результат діяльності автора незалежно від його виду: архітектура, музика, література, живопис тощо.

Номер слайду 7

Композиція в дизайні — це застосуваннязагальних законів побудови художніх форм за допомогою конкретних засобів для досягнення цілісності та єдності форми предмета з його змістом. Метою композиції в дизайні є утилітарновиправдана форма речей

Номер слайду 8

Композиційне рішення в сучасному інтер’єрі

Номер слайду 9

Види композиціїПлощинна - композиція, що складається з елементів, які не виступають над площиною (малюнок, аплікація, інкрустація, рисунок тканини тощо). Елементи розташовуються в одній площині у двох напрямках: вертикальному й горизонтальному. Об’ємно-фронтальна - композиція, що передбачає компонування рельєфних деталей на одній площині (різьба на поверхні меблів, декоративні вироби з пластичних матеріалів). Композиція розвивається в трьох напрямках. Об’ємно-просторова - композиція із взаємозалежних об’єктів, розміщених на різних рівнях і площинах. Розрахована на сприйняття з одного, двох або трьох боків. Виразність об’ємної композиції залежить від кута зору. Глибинно-просторова - композиція, пов’язана з простором, у якому вона розміщена (інтер’єри, парки, глибокі вітрини). Може розглядатися з усіх боків, елементи розташовуються в різних площинах. 

Номер слайду 10

Композиційний центр — це місце фокусування уваги глядача на деталях композиції.а - геометричний центрб- композиційний центр

Номер слайду 11

Симетрія. Види симетріїПропорційне розміщення частин виробу (орнаменту) відносно його центра називають симетрією.а- дзеркальна симетріяб -осьова симетріяв - гвинтова симетрія

Номер слайду 12

Види симетріїДзеркальна симетрія. Фігури або зображення, розміщені в одній площині,діляться центральною лінією на одинакові частини, аналогічно відображенню в дзеркалі. Цим типом симетрії наділені більшість предметів рослинного (листки, квіти, плоди) і тваринного(метелики, птахи) світу, а також людина. Осьова симетрія - це перенесення частини форми предмета відносно осі. Симетричні фігури, що суміщаються на площині, можуть переноситися вздовж однієї або двох осей. Гвинтова симетрія застосовується для відображення тіл обертання. Вона утворюється в результаті гвинтового руху точки або лінії навколо нерухомої осі. Зазвичай вона застосовується в елементах різного роду машин, верстатів, літаків, архітектурних спорудах за аналогією з природними об’єктами. 

Номер слайду 13

Симетрія в інтер’єрі

Номер слайду 14

Асиметрія- відсутність будь якої симетрії

Номер слайду 15

Повторюваність елементів, форми та інтервалів між ними і наявність чітко вираженої закономірності називають ритмом. Ритм задається багаторазовим повторенням.

Номер слайду 16

Засоби виразності композиціїКонтраст - протиставлення в композиції, переважно у співвідношенні протилежних пар (за кольором, фактурою, формою, розміром).

Номер слайду 17

Засоби виразності композиціїНюанс - тонка різниця, ледь помітний перехід. Розрізняють нюанси за формою, розміром, кольором, фактурою тощо. На малюнку зображений нюанс за кольором (кольори з однієї колірної гами) і за формою (використовується кругла і округла форми).

Номер слайду 18

Акцент - засіб для створення композиційної впорядкованості та розкриття змісту за допомогою зосередження уваги, зупинки, вирізнення з-поміж оточення. Це засіб регулювання емоційного сприйняття. Акцентом з другорядного вирізня­ється більш суттєве та емоційне, важливе.

Номер слайду 19

Пропорції – гармонійне співвідношення частин форми між собою і з цілим. Від вдало знайденого співвідношення конструктивних частин виробу значною мірою залежить його композиційна цілісність

pptx
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Мадзігон В.М., Тарара А.М. та інші)
Додано
25 січня
Переглядів
303
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку