18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Завдання №3 для проведення контрольної роботи з предмету «Історія України

Про матеріал
Завдання контрольної роботи розроблені відповідно до програми курсу «Історія України», затвердженої Міністерством освіти і науки . Завдання, що становлять зміст контрольної роботи, охоплюють усі розділи предмета «Історія України» і спрямовані на вияв знань теоретичних основ історії України, практичних умінь та навичок учнів.
Перегляд файлу

Завдання №3

для проведення комплексної контрольної роботи

 з предмету «Історія України»

 

I варіант

 II варіант

 III варіант

Початковий рівень

за кожну правильну відповідь-0,75б

Початковий рівень

за кожну правильну відповідь-0,75б

Початковий рівень

за кожну правильну відповідь-0,75б

1. Укажіть, на якому з’їзді КПРС відбувалося засудження культу особи Й. Сталіна, що знаменувало початок періоду «ВІДЛИГИ».

А) ХІХ; 

Б) ХХ;

В) ХХІ; 

Г) ХХІІ.

 

 

1 Які ключові поняття використовуються для характеристики періоду розпаду Радянського Союзу та відродження незалежності України?

А) індустріалізація, п’ятирічка, «культурна революція»;

Б) «розвинений соціалізм», «застій», самвидав;

В) раднаргосп, «відлига», реабілітація;

Г) держприймання, прискорення, плюралізм.

1. Позначте, коли Україна стала членом Ради Європи:

А 9 листопада 1995 р.;

Б 9 листопада 1996 р.;

В 9 листопада 1997 р.;

Г 9 листопада 1998 р.

 

 

2. Позначте офіційну назву нашої держави після проголошення незалежності:

А Держава Україна;

Б Республіка Україна;

В Україна;

Г Українська Республіка.

2. . Позначте назву підприємства, на якому 26 років пропрацював Л. Кучма:

А «Арсенал»;

Б «Запоріжсталь»;

В «Південмаш»;

Г ХТЗ.

2. Позначте, коли було студентське голодування (революція на граніті):

А 2-17 жовтня 1990 р.;

Б 2-17 листопада 1990 р.;

В 2-17 грудня 1990 р.;

Г 2-17 лютого 1991 р.

3. Позначте, коли була спроба перевороту в СРСР:

А 19-21 липня 1991 р.;

Б 9-11 серпня 1991 р.;

В 19-21 серпня 1991 р.;

Г 21-23 серпня 1991 р.

 

3. Позначте, коли відбулись дострокові вибори парламенту і Президента України:

А 1992 р.;

Б 1993 р.;

В 1994 р.;

Г 1995 р.

3. Позначте, коли Л. Кучма вдруге обраний Президентом України:

А 1998 р.;

Б 1999 р.;

В 2000 р.;

Г 2001 р.

4. Чи погоджуєтеся Ви з цими твердженнями?

1.Україна в її сучасних кордонах була визволена від німецьких окупантів 28 жовтня 1944 р.

2. Радянське керівництво вимагало приурочити звільнення Києва до дня народження В. Леніна.

4. Чи погоджуєтеся Ви з цими твердженнями?

1.Український штаб партизанського руху було створено у 1944 р.

2. Західна Україна завжди була заможним регіоном Польщі.

 

4. Чи погоджуєтеся Ви з цими твердженнями?

1. Соцреалізм - це стиль, який був визнаний «ідеологічно правильним», обов’язковим для мистецтва в Радянському Союзі.

2. У 1972 р. 1-м секретарем ЦК КПУ був обраний В. В. Щербицький. 

Середній рівень

за кожну правильну відповідь-1б

Середній рівень

за кожну правильну відповідь-1б

Середній рівень

за кожну правильну відповідь-1б

1. Установіть відповідність між назвою сфери життя Української РСР та змінами, які в ній відбувалися в 1959-1960-ті роки:

1. сільське господарство

2. промисловість  

3. культура

4. політична система

А) «шістдесятництво»

Б) обмеження присадибного господарства

В) ліквідація галузевих міністерств

Г) «українізація» партійного керівництва Д) колективізація

 

1. Установіть відповідність між прізвищем українського науковця та його здобутками.

1) М.Боголюбов

2) М.Амосов

3) В.Глушков

4) Б.Патон

А) розробив нові методи квантової теорії поля та фізики

Б)уперше в СРСР зробив протез мітрального клапана серця

В)проводив дослідження і галузі прогресивних технологій зварювання металів

Г)заклав теоретичний фундамент створення електронно-обчислювальних машин

1. Установіть відповідність між поняттям та визначенням:

1. приватизація

2. корупція

3. репатріація

4. депопуляція

А) повернення на батьківщину військовополонених та цивільних осіб із поновленням їх громадянських прав;

Б) ) підкуп посадових осіб та їхня продажність;

В) передача державної або муніципальної власності в приватну власність;

Г) різке знижування народжуваності.

2. Заповніть пропуски у реченнях.

1.Автором роботи “Інтернаціоналізм чи русифікація?” був ___________

2.Радянські війська визволили Київ у _______ р.

 

2. Заповніть пропуски у реченнях.

1. 28 червня 1996 року була прийнята ________

2.Керівником Українського робітничо-селянського союзу був _________

 

2. Заповніть пропуски у реченнях.

1.Керівником Народного

_______ за перебудову» був І.Драч.

2. 8грудня 1991р. президенти_______підписали угоду про створення СНД.

3. Прочитайте речення. Знайдіть помилки та виправте їх.

1. Радянські війська залишили Севастополь 19 вересня 1941 р.

2. Після закінчення війни головний акцент робили на відбудові легкої промисловості.

 

3. Прочитайте речення. Знайдіть помилки та виправте їх.

1.Керівником Українського робітничо-селянського союзу був В. Щербицький.

2.Дисиденти пропагували тільки озброєні методи боротьби з владою.

3. Прочитайте речення. Знайдіть помилки та виправте їх.

1. Україна стала членом Ради Європи у 1991 р.  

2.У 70-80-х роках народне господарство України знаходилось на підйомі.

Достатній рівень

за кожну правильну відповідь-1,5б

Достатній рівень

за кожну правильну відповідь-1,5б

Достатній рівень

за кожну правильну відповідь-15,б

1. Установіть хронологічну послідовність подій:

1.проголошення незалежності України ;

2. ухвалення Декларації про державний суве­ренітет України;

3. спроба державного перевороту;

4. дострокові вибори парламенту і Президента України.

1. Установіть хронологічну послідовність подій:

1. була заборонена КПУ ;

2.акція «Українська хвиля» — утворення між Києвом і Львовом «живого ланцюга» ;

3.звільнення Запоріжжя військами ІV Українського фронту;

4. післявоєнний голод в Україні.

 

1. Установіть хронологічну послідовність подій:

1. аварія на Чорнобильській АЕС;

2.введення гривні в Україні

3.утворення Української Гельсінської групи;

4.прийняття Закону про мови в УРСР.

2. Укажіть, які з наведених положень називають базові принципи ринкової економіки (виберіть три правильні відповіді):

1) домінування інтересів держави, а не громадянина;

2) обмеження монополістів, які прагнуть диктувати свої умови;

3) відсутність конкуренції;

4) право на власність;

5) рівні можливості для кожної людини;

6) низький рівень життя населення.

 

2. Укажіть складові ідеї «розвиненого соціалізму» (виберіть тири правильні відповіді):

1) побудова комунізму до

1980 р.;

2) ліквідація відмінностей між фізичною та інтелектуальною працею;

3) створення на теренах СРСР нової спільноти – «радянський народ»;

4) конвергенція (злиття) кращих рис соціалістичного та капіталістичного ладу;

5) курс на політичний та економічний плюралізм (багатоманітність);

6) злиття державної та кооперативно – колгоспної форм власності в загальнонародну.

2. Укажіть галузі, що були визначенні пріоритетними в роки післявоєнної відбудови народного господарства (виберіть три правильні відповіді).

1) металургія

2) гірничодобувна галузь

3) текстильна промисловість

4) харчова промисловість

5) машинобудування

6) сільське господарство

 

 

Високий рівень

за правильну відповідь-3б

Високий рівень

за правильну відповідь-3б

Високий рівень

за правильну відповідь-3б

Охарактеризуйте основні етапи Конституційного процесу в Україні.

Охарактеризуйте напрямки зовнішньої політики України в період незалежності .

Охарактеризуйте суть та зміст поняття «перебудова».

 

Термін виконання – 1 академічна година.

 

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Семенова Ольга
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Струкевич О.К., Романюк І.М., Дровозюк С.І.)
Додано
12 серпня 2019
Переглядів
1540
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку