Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контроль знань з теми "Сенсорні системи"

Про матеріал

Завдання для поточного та тематичного контролю знань створені у відповідності до чинної програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням змін, затверджених МОН. До кожного з семи уроків теми "Сенсорні системи" у 8 класі розроблені:

- тестовий контроль, де із запропонованих двох, трьох, чотирьох варіантів відповідей потрібно вибрати один правильний;

- тестовий контроль, де із запропонованих варіантів відповідей вибрати декілька правильних;

- вставити пропущені слова;

- встановити відповідність;

- встановити послідовність;

- біологічний диктант;

- завдання "Лови помилку";

- проблемне запитання.

Добірка призначена для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

Урок № 1

Тема. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Визначте, скільки основних сенсорних систем розрізняють у людини

А  чотири Б  п'ять

 1. Вкажіть, як називається здатність рецепторів пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності дії подразника

А  спеціалізація Б  адаптація

 1. Визначте відділ аналізатора, в якому відбувається сприйняття подразнення

А  периферичний Б  провідниковий В  центральний

 1. Вкажіть, де розташований смаковий нервовий центр

А  лобова частка Б  тім'яна частка В  потилична частка

 1. Вкажіть властивість, яка не є характерною для сенсорних систем

А  взаємодія Б  післядія

В  взаємокомпенсація Г  здатність тренуватися

 1. Вкажіть систему органів, яка не належить до аналізаторів

А  смакова Б  нюхова

В  зорова Г  нервова

 1. Виберіть сенсорну систему, центральний відділ якої розташований у скроневої частці кори головного мозку

А  зорова Б  нюхова

В  слухова Г  шкірного чуття

 1. Визначте, які рецептори сприймають вплив різних хімічних сполук

А  механорецептори Б  хеморецептори

В  терморецептори Г  фоторецептори

Вставте пропущені слова:

 1. Периферичний відділ сенсорної системи складається з _________, які сприймають певний вид _________. Провідниковий відділ утворюють _________, які відходять від рецепторів. По них імпульси передаються до _________. Центральний відділ – це _________, де аналізуються подразнення і формуються _________.

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1. Вкажіть роль сенсорних систем в житті людини

А  забезпечують зв'язок організму людини з довкіллям

Б  зменшують вплив довкілля на організм

В  аналізують активні сигнали зовнішнього світу

Г  регулюють дію подразника на організм

Д  дають об'єктивну інформацію про зміни зовнішнього і внутрішнього середовища

Е  забезпечують діяльність людини

Встановіть відповідність:

 1. Встановіть відповідність між видами рецепторів та типами подразників, які вони сприймають

 

Види рецепторів

Типи подразників

1

механорецептор сухожилля

А

сприймає тиск на шкіру

2

тактильний рецептор шкіри

Б

реагує на зміну температури

3

терморецептор шкіри

В

сприймає світлові подразнення

4

фоторецептор паличка

Г

реагує на розтягування м'язів

 

 

Д

сприймає зміну рН крові

Встановіть послідовність:

 1. Встановіть правильну послідовність проходження нервового імпульсу по рефлекторній дузі

А  вставний нейрон Б  чутливий нейрон В  робочий орган

Г  рецептор Д  руховий нейрон

 

Біологічний диктант («так» або «ні»)

 

 1. При ушкодженні зорового нерва людина втрачає здатність бачити.
 2. Спеціальні вправи підвищують чутливість аналізаторів.
 3. При ушкодженні одного аналізатора підвищується чутливість інших.
 4. Між різними сенсорними системами є зв’язок.
 5. Первісний аналіз подразників здійснюється в корі головного мозку.
 6. Для нормальної роботи сенсорної системи обов’язковою є її цілісність.
 7. Кінцевий аналіз і розпізнавання подразників здійснюється в рецепторах.
 8. Адаптація властива тільки зоровому аналізатору.
 9. Аналізатор – це орган чуття.
 10. Сенсорні системи здійснюють функцію пізнання навколишнього світу.

 

Проблемне запитання

 

Чи варто заздрити людині-інопланетянину із оповідання Вольтера, яка мала 72 органи чуття?

 

Лови помилку

 

Взаємодія організму з навколишнім середовищем здійснюється лише за допомогою органів чуттів. Аналізатор складається з периферичної, провідникової і центральної частин. Найбільше інформації організм отримує через слуховий аналізатор. Людина із обмеженими можливостями органів чуттів може бути активним членом суспільства. При порушенні роботи однієї сенсорної системи посилюється робота інших сенсорних систем. Щоб сприйняття подразнення стало можливим, потрібно, щоб подразник був сильнішим, ніж мінімальний поріг сили його дії. Аналізатори – це «щупальці» мозку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 2

Тема. Зорова сенсорна система

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть, який відсоток інформації про зовнішній світ людина отримує завдяки зору

А  50 % Б  90 %

2. Вкажіть, як називають рецептори зорового аналізатора

А  палички Б  волоскові клітини

 1. Вкажіть, де розміщені фоторецептори ока

А  рогівка Б  сітківка В  зоровий нерв

 1.               Виберіть правильне розташування кришталика

А  між райдужкою і склистим тілом

Б  між рогівкою і райдужкою

В  між склерою і судинною оболонкою

 1.               Визначте місце найкращого бачення

А  рогівка Б  зіниця В  сліпа пляма Г  жовта пляма

 1.               Виберіть структуру зорового аналізатора, по якій нервові імпульси передаються у великий мозок

А  око Б  зоровий нерв В  війковий м'яз Г  руховий нерв

 1.               Вкажіть, як називається передня прозора частина фіброзної оболонки ока

А  кришталик Б  сітківка В  судинна оболонка Г  рогівка

 1.               Виберіть структуру, яка надає оку форми та об'єму

А  повіка Б  склисте тіло В  райдужна оболонка Г  склера

Вставте пропущені слова:

 1.               У райдужці є отвір – __________, через який світло потрапляє всередину ока. Колір очей визначають пігменти, які містяться в ____________. Сліпою плямою на __________ називають місце виходу зорового нерва.

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1.          Оберіть правильні твердження щодо будови ока

А  орган зору людини складається з очного яблука (ока) й допоміжного апарату

Б  стінки ока складаються з двох оболонок

В  сітківка містить палички і колбочки

Г  на розмір зіниці не впливає інтенсивність світла

Д  у нормі зображення завжди фокусується оптичною системою ока на сліпій плямі

Е  очне яблуко захищають брови, повіки та вії

Встановіть відповідність:

 1.          Встановіть відповідність між структурами ока та їхніми функціями

 

Структура

Функції

1

кришталик

А

пропускає та заломлює світлові промені

2

зіниця

Б

захищає очне яблуко

3

склисте тіло

В

підтримує тиск всередині ока

4

сітківка

Г

регулює потік світла

 

 

Д

сприймає світлові промені

Встановіть послідовність:

 1.          Встановіть послідовність проходження світлового променя через оптичну систему ока

А  рогівка Б  склисте тіло В  кришталик

Г  рідина задньої камери Д  рідина передньої камери

 

Біологічний диктант («так» або «ні»)

 

 1. Сліпа пляма сприймає світло.
 2. Палички сприймають різні кольори.
 3. Колбочок на сітківці більше, ніж паличок.
 4. Колбочок на сітківці 130 млн.
 5. Брови мають захисне значення.
 6. Скловидне тіло пропускає і заломлює світлові промені.
 7. До складу світлосприймальної частини ока входить зіниця.
 8. Зір у людини монокулярний.
 9. На працездатність людини впливає колір.
 10. На розмір зіниці не впливає ступінь освітлення.

 

Проблемне запитання

 

Один фізик сказав: «Око дивиться, а мозок бачить». Як ви розумієте це висловлювання?

Лови помилку

 

Незначну частину інформації про довкілля людина сприймає за допомогою зорового аналізатора. Є багато хвороб, які не загрожують життю, але позбавляють людину можливості бачити світ. За даними ВООЗ у світі близько 40 млн. сліпих людей. Дуже поширеним захворюванням очей є дальтонізм. При далекозорості вади зору коригують за допомогою операції. Джерело світла під час роботи розташовується зверху. Читання в транспорті та лежачи в ліжку не впливає на зір. Для нормальної роботи очей потрібно вживати продукти з достатнім вмістом вітаміну А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 3

Тема. Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть функцію вушної раковини

А  вловлює звукові коливання Б  посилює звукові коливання

 1. Вкажіть, де розташований слуховий нервовий центр

А  скронева частка Б  лобова частка

 1. Визначте місце розташування слухових рецепторів

А  зовнішнє вухо Б  середнє вухо В  внутрішнє вухо

 1. Вкажіть, що розташоване на межі між зовнішнім та середнім вухом

А  перетинка овального вікна

Б  перетинка округлого вікна

В  барабанна перетинка

 1. Вкажіть функцію євстахієвої труби

А  затримує пил і мікроорганізми

Б  спрямовує звукові коливання в зовнішній слуховий прохід

В  вирівнює тиск повітря по обидва боки барабанної перетинки

Г  перетворює механічні коливання на електричні

 1. Виберіть структуру, яка посилює звук до 30 разів

А  вушна раковина Б  внутрішнє вухо

В  завитка Г  слухові кісточки

 1. Визначте функцію слухового нерва

А  аналізує силу звуку Б  утворює нервові імпульси

В  містить слухові рецептори Г  передає нервові імпульси

 1. Вкажіть діапазон звукових коливань, який здатне сприймати вухо людини

А  від 16 Гц до 20 Гц Б  від 16 Гц до 40 Гц

В  від 16 Гц до 20 кГц Г  від 20 Гц до 20 кГц

Вставте пропущені слова:

 1. Здатність організму сприймати звукові коливання (звуки) – це _________. Цю функцію забезпечує ___________ сенсорна система. Її периферичною частиною є ___________ – один з органів чуттів. Слух має велике значення в житті людини, адже без нього неможливе _________ людей між собою.

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1. Оберіть правильні твердження щодо внутрішнього вуха

А  однією з частин внутрішнього вуха є завитка

Б  порожнина завитки поділена на три ходи

В  канал завитки заповнений рідиною

Г  завитка містить основну і покривну мембрану

Д  кортіїв орган – це рецепторний слуховий апарат

Е  розміщується в кістковому лабіринті скроневої кістки

Встановіть відповідність:

 1. Встановіть відповідність між поняттям і його визначенням

 

Поняття

Визначення

1

завитка

А

канал, що заповнений рідиною

2

вушна раковина

Б

орган, що містить рецептори слуху

3

барабанна перетинка

В

пружна пластинка, що передає звуки

4

кортіїв орган

Г

орган, що вловлює звуки

 

 

Д

рецептори слухового аналізатора

Встановіть послідовність:

 1. Визначте послідовність передачі звукових коливань у вусі

А  основна мембрана завитки

Б  мембрана овального вікна

В  барабанна перетинка

Г  слухові кісточки середнього вуха

Д  рідина каналів завитки

 

Біологічний диктант

 

 1. Звукосприймальний апарат – це …
 2. Межа між зовнішнім і середнім вухом – це …
 3. Овальне вікно відокремлює середнє вухо від …
 4. Перилімфа та ендолімфа заповнює …
 5. Слухові кісточки діють як …
 6. Слухові кісточки передають коливання в …
 7. Для захисту зовнішнього слухового проходу від пилу і мікроорганізмів утворюється …
 8. В кортієвому органі розташовуються …
 9. Вухо людини не здатне сприймати звукові коливання з частотою …
 10. Зона кори слухового аналізатора знаходиться в …

 

Проблемне запитання

 

Звук – це хвильові механічні коливання, які поширюються в різних середовищах (газах, рідинах і твердих тілах). Більшість явищ у природі супроводжуються характерними звуками, які сприймає та розпізнає вухо людини та які слугують для спілкування та орієнтації в просторі. А які звуки людське вухо не сприймає?

 

Лови помилку

 

Слухові кісточки внутрішнього вуха передають звукові коливання на барабанну перетинку. Барабанна перетинка – важливий орган, який перетворює звукові коливання на механічні. Вона також підсилює звук у 30-40 разів. Між собою стремінце, молоточок та коваделко з'єднані нерухомо. Слухові рецептори розташовані у внутрішньому вусі. Слухові рецептори належать до фоторецепторів. За допомогою довготривалої гучної музики можна покращити слух. Слух не впливає на мову.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 4

Тема. Сенсорні системи рівноваги, руху

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть частину внутрішнього вуха, яка відповідає за сприйняття положення тіла в просторі

А  завитка Б  півколові канали

 1. Вкажіть, де розташований центральний відділ рухової сенсорної системи

А  тім’яна частка Б  лобова частка

 1.               Виберіть, в яких рецепторах утворюється нервовий імпульс під час скорочення біцепса

А  механорецептори Б  хеморецептори В  фоторецептори

 1.               Вкажіть, куди прямує нервовий імпульс від рецепторів вестибулярного апарату

А  скронева частка Б  лобова частка В  потилична частка

 1.               Вкажіть структуру внутрішнього вуха, яка не містить рецепторів отолітового апарату

А  півколові канали В  завитка

Б  овальний мішечок Г  круглий мішечок

 1.               Визначте функцію сенсорної системи рівноваги

А  регулює положення тіла в просторі Б  сприймає звуки

В  забезпечує шкірну чутливість Г  сприймає дотик

 1.               Виберіть місцерозташування рецепторів, інформацію від яких не сприймає сенсорна система руху

А  м’язи В  сухожилля Б  око Г  суглоби

 1.               Вкажіть, як називається стан організму людини, спричинений підвищеною збудливістю вестибулярного апарату

А  захитування В  куряча сліпота Б  гіпертонія Г  авітаміноз

Вставте пропущені слова:

 1.               Вестибулярний апарат є периферичною частиною сенсорної системи _________. Він складається з овального і круглого мішечків та трьох півколових каналів, які всередині заповнені драглистою _________. На внутрішній поверхні мішечків і розширень півколових каналів є рецептори – _________. Крім них, до складу вестибулярного апарату входять особливі кристалики з кальцій ортофосфату – _________.

 

 

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1.          Оберіть правильні твердження щодо сенсорної системи рівноваги

А  вестибулярний апарат забезпечує орієнтацію тіла у просторі

Б  вестибулярний апарат знаходиться в середньому вусі

В  вестибулярний апарат можна тренувати

Г  центральний відділ сенсорної системи рівноваги розміщується в скроневій частці кори головного мозку

Д  рецепторні клітини вестибулярного апарату сприймають хімічні подразники

Е  сенсорна система рівноваги здійснює сприйняття гравітаційної інформації

Встановіть відповідність:

 1.          Встановіть відповідність між назвою хвороби та її характеристикою

 

Хвороба

Ознаки хвороби

1

морська хвороба

А

запалення середнього вуха

2

дальтонізм

Б

заломлення світлових променів перед сітківкою

3

отит

В

захитування внаслідок перебування на хиткій основі

4

короткозорість

Г

порушення колірного зору

 

 

Д

заломлення світлових променів за сітківкою

Встановіть послідовність:

 1.          Встановіть послідовність проходження нервового імпульсу під час зміни положення певної частини тіла

А  вставний нерв

Б  механорецептори сухожиль

В  рухова зона кори великих півкуль

Г  чутливе волокно

 

Біологічний диктант

 

1. Вестибулярний апарат формує відчуття … й положення тіла в просторі.

2. Будь-які зміни рівноваги тіла подразнюють … вестибулярного апарату.

3. Вестибулярний апарат пов'язаний з … (автономною) нервовою системою.

4. Вестибулярний центр розміщений недалеко від центрів, що регулюють роботу … органів.

5. Люди з підвищеною збудливістю вестибулярного апарату погано витримують …

6. У таких людей під час морських подорожей, польотів літаком чи тривалих поїздок автотранспортом виникають …

7. Такий стан називають …, або морською хворобою.

8. Підвищити стійкість вестибулярного апарату до дії незвичних факторів можна спеціальними …

9. Відомо, що дітям подобається гойдатися на гойдалках – це природна потреба … вестибулярний апарат.

10. До розладів у роботі вестибулярного апарату призводить вживання …

 

Проблемне запитання

 

Поясніть, чому космонавтам, які опинилися в умовах невагомості, спочатку здається, що вони перевернулися головою донизу?

 

Лови помилку

 

Людина за відсутності зору не може виконувати складні висококоординовані рухи. Рецептори рухової сенсорної системи розміщуються в шкірі, м’язах, сухожиллях, суглобах. Орган рівноваги повідомляє про положення тіла. З вестибулярного апарата надходить життєво важлива інформація про положення і рухи голови. Анатомічно орган рівноваги пов’язаний із круглим та овальним вікном, трьома півколовими каналами. Волоски вестибулярних рецепторів розміщенні у завитці на основній мембрані. Висока стійкість вестибулярного апарату є причиною виникнення «морської хвороби». Впливати на стійкість вестибулярного апарату спеціальними фізичними вправами неможливо.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 5

Тема. Сенсорні системи смаку, нюху

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть, завдяки якій сенсорній системі людина сприймає запахи

А  смакова Б  нюхова

 1.               Вкажіть тип рецепторів, які сприймають вплив хімічних сполук

А  механорецептори Б  хеморецептори

 1.               Визначте агрегатний стан речовини, у якому сприймається її запах

А  газоподібний Б  рідкий В  твердий

 1.               Вкажіть зону чутливості язика, яка сприймає солодкий смак

А  верхівка Б  основа В  бічні частини

 1.               Виберіть структуру ротової порожнини, яка не містить смакових рецепторів

А  задня стінка глотки Б  язик В  піднебіння Г  зуби

 1.               Визначте, у якій частці кори великих півкуль розташований смаковий нервовий центр

А  лобова Б  тім’яна В  скронева Г  потилична

 1.               Визначте, якою структурою з’єднана кожна смакова цибулина з ротовою порожниною

А  пора Б  слинна залоза

В  рецептори Г  сосочки

 1.               Вкажіть, як називається мінімальна концентрація речовини, за якої людина може визначити її смак

А  гострота смаку Б  акомодація

В  смаковий поріг Г  адаптація

Вставте пропущені слова:

 1.               Ми сприймаємо запахи завдяки ____________. Здатність людини сприймати запахи ґрунтується на тому, що молекули летких сполук діють на ____________, які є ____________ частиною сенсорної системи нюху. Остаточно аналізуються нюхові подразнення в ______________ частці кори півкуль. До підкіркових центрів належать ядра ____________.

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1.          Вкажіть роль сенсорної системи нюху в житті людини

А  впливає на емоційний настрій людини

Б  сприяє підвищенню працездатності

В  забезпечує можливість відрізнити їстівні об’єкти від неїстівних

Г  збуджує апетит

Д  дає змогу визначити якість питної води

Е  сприяє перетравленню їжі

Встановіть відповідність:

 1.          Встановіть відповідність між смаковими зонами та їх місцем розташування на язиці

 

Смак

Розташування рецепторів

1

гіркий

А

на кінчику язика

2

солоний

Б

на кінчику і по краях язика

3

кислий

В

по краях язика

 

 

Г

на корені язика

Встановіть послідовність:

 1.          Встановіть послідовність формування відчуття запаху

А  подразнення рецепторів Б  нервовий імпульс

В  проміжний мозок Д  нюховий нерв

Г  нюховий центр кори кінцевого мозку

 

Біологічний диктант

 

 1. Периферичні частини нюхової та смакової сенсорних систем – це …
 2. Сенсорну систему смаку складають такі три відділи: …
 3.               Запахи впливають на …
 4.               Відчуття, що виникає при дії розчинів хімічних речовин на спеціальні рецептори, що містяться в ротовій порожнині, – це…
 5.               Відчуття смаку залежить від …
 6.               Рецептори смаку розміщені у …
 7.               Людина здатна розпізнавати чотири основних смаки: …
 8.               Оскільки нюховий та смаковий нервові центри розташовані поруч, на визначення якості їжі впливають …
 9.               Коли закладено ніс під час нежиттю, смакові відчуття …
 10.          Смакова сенсорна система разом із нюховою беруть участь у …

 

Проблемне запитання

 

З’ясуйте, чи існує взаємозв’язок між смаковою та нюховою сенсорними системами.

Лови помилку

 

Ми сприймаємо запахи завдяки спеціальній сенсорній системі смаку. Спеціальні клітини, що здатні сприймати хімічні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища, називають механорецепторами. Сенсорну систему нюху складають нюхові рецептори, нюховий нерв, підкіркові центри нюху в головному мозку. Нюхова сенсорна система не дуже швидко звикає до запаху. Якщо людина заходить до кімнати з певним запахом, то вона перестає його відчувати через тривалий час.

Смак – це сприйняття смакових властивостей речовин, які потрапляють на рецептори нюхової порожнини та на поверхню язика. Рецептори смаку розміщені у смакових цибулинах. Смакові відчуття збуджують апетит, проте не сприяють виділенню травних соків. Навіть суха поверхня язика здатна розпізнавати смакові якості сполук. Смакові рецептори, нерви, а також смакові зони центральної нервової системи складають сенсорну систему смаку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 6

Тема. Сенсорні системи дотику, температури, болю

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть сенсорну систему, яка змушує миттєво відреагувати на небезпеку

А  температури Б  болю

 1. Виберіть орган, до складу якого входять температурні рецептори

А  шкіра Б  око

 1.               Виберіть орган, де містяться найбільше больових рецепторів

А  артерії Б  шкіра В  шлунок

 1.               Визначте, де розташований центр терморегуляції

А  таламус Б  гіпоталамус В  мозочок

 1.               Вкажіть, що є вищим центром больової чутливості

А  довгастий мозок Б  мозочок

В  гіпоталамус Г  таламус

 1.               Визначте, яких рецепторів найбільше у шкірі людини

А  холодових Б  больових В  теплових Г  дотикових

 1.               Вкажіть, який вчений вперше запропонував розв’язати проблему знеболювання під час хірургічних операцій

А  І. Павлов Б  І. Сєченов В  М. Пирогов Г  І. Мечников

 1.               Вкажіть, в якій частці кори великих півкуль знаходиться зона шкірно-м’язового чуття

А  тім׳яна Б  лобова В  скронева Г  потилична

Вставте пропущені слова:

 1.               Розрізняють чотири основних види шкірної чутливості: відчуття ____________. Їх забезпечують відповідні ______________.

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1.          Виберіть ознаки, характерні для сенсорної системи дотику

А  рецептори розташовані виключно на поверхні шкіри

Б  реагують на різні типи механічних подразнень

В  найбільше механорецепторів розміщено на кінчиках пальців

Г  зона шкірно-м’язового чуття розташована в скроневій частці кори великих півкуль

Д  відчуття предметів, до яких торкається людина, виникає у зоні шкірно-м’язового чуття

Е  до дії подразника звикнути не можна

Встановіть відповідність:

 1.          Встановіть відповідність між сенсорними системами та типами їх рецепторів

 

Сенсорна система

Типи рецепторів

1

дотику

А

механорецептори

2

температури

Б

ноцицептори

3

болю

В

хеморецептори

 

 

Г

терморецептори

Встановіть послідовність:

 1.          Встановіть послідовність формування шкірної чутливості

А  рецептори дотику Б  підкіркові центри головного мозку

В  чутливий нерв Г  нервовий імпульс

Д  зона шкірно-м’язового чуття

 

Біологічний диктант

 

 1. Дотикову сенсорну систему по іншому називають …
 2.               Рецептори, які сприймають больові відчуття, називаються …
 3.               Дотик, температуру, біль ми відчуваємо завдяки рецепторам, які містяться у …
 4.               Шкіра є величезним рецепторним …
 5.               Подразнення рецепторів шкіри спричиняють різноманітні …
 6.               Найбільше рецепторів дотику знаходиться на …
 7.               Температурну чутливість забезпечують два види рецепторів – …
 8.               Важливий сигнал тривоги для організму, який примушує миттєво відреагувати на небезпеку, що загрожує людині – це …
 9.               До больових відчуттів людина звикнути …
 10.          Відчуття болю сприймають больові рецептори, які містяться у стінках …

 

Проблемне запитання

 

Поміркуйте, чому в результаті загартовування знижується відчуття холоду.

 

Лови помилку

 

Є спеціальні сенсорні системи дотику, болю і температури, рецептори яких насамперед пов’язані зі шкірою. Рецептори дотику розташовані на поверхні м’язів і на шкірі. Найбільше рецепторів дотику розміщено на долонях і кінчиках пальців. Збудження, яке виникає в рецепторах дотику, нервами доходить до скроневих часток кори великих півкуль головного мозку.

Біль людина сприймає внаслідок подразнення рецепторів, які містяться у шкірі та внутрішніх органах. Вони входять до складу центрального відділу сенсорної системи болю. Больові сигнали аналізуються в довгастому мозку.

Температурну чутливість забезпечують три види рецепторів. Крім шкіри ці рецептори розміщені також на слизових оболонках. Почергове подразнення холодових і теплових рецепторів шкіри сприяє загартовуванню організму та підтримує тонус нервової системи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 7

Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок з теми “Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

 

Тестовий контроль

 

Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:

 1. Вкажіть відділ сенсорної системи, до складу якого входять рецептори

А  центральний Б  периферичний

 1. Вкажіть структури, які складають зовнішню оболонку ока

А  білкова оболонка, рогівка Б  рогівка, кришталик

 1. Визначте функцію зіниці

А  заломлює світло

Б  захищає око від надмірно інтенсивного світла

В  підтримує внутрішньоочний тиск

 1. Визначте, яким стає кришталик під час розглядання віддалених предметів

А  опуклішим Б  плоскішим В  не змінюється

 1. Виберіть складову структуру зовнішнього вуха

А  молоточок Б  завитка

В  вушна раковина Г  кортіїв орган

 1. Визначте інтенсивність звуку (дБ), яка може спричинити порушення слуху

А  40 Б  50 В  60 Г  100

 1. Визначте, у якій частці кори великих півкуль розташований смаковий нервовий центр

А  лобова Б  тім’яна В  скронева Г  потилична

 1. Виберіть сенсорну систему, до якої належить вестибулярний апарат

А  дотику Б  температури В  рівноваги Г  руху

Вставте пропущені слова:

 1. Людина здатна розпізнавати чотири основних смаки: ___________. На поверхні язика виявлено зони специфічної ___________. Так, рецептори, які сприймають гіркий смак, розташовані переважно ____________, солодкий – на ___________ , кислий і солоний – ___________. При цьому смакові зони певним чином перекриваються. У середній частині язика смакових рецепторів ___________.

 

 

Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:

 1. Виберіть роль сенсорної системи нюху в житті людини

А  впливає на емоційний настрій людини

Б  сприяє підвищенню працездатності

В  забезпечує можливість відрізнити їстівні об’єкти від неїстівних

Г  збуджує апетит

Д  дає змогу визначити якість питної води

Е  сприяє перетравленню їжі

Встановіть відповідність:

 1. Встановіть відповідність між типами рецепторів і типом подразника, який вони сприймають

 

Типи рецепторів

Тип подразника

1

механорецетори

А

світлові промені

2

хеморецептори

Б

хімічні сполуки

3

фоторецептори

В

температура зовнішнього та внутрішнього середовища

 

 

Г

механічні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища

 

Встановіть послідовність:

 1. Встановіть правильну послідовність передачі звукової хвилі у вусі

А  коливання слухових кісточок

Б  коливання барабанної перетинки

В  коливання рідини завитки

Г  коливання перетинки овального вікна

Д  подразнення слухових рецепторів

Е  формування нервових імпульсів

 

Біологічний диктант

 

 1. Орган зору людини складається з очного яблука (ока) й …
 2. Очне яблуко розташоване в заглибленні лицьової частини черепа – …
 3. Стінки очного яблука складаються з … оболонок.
 4. Зовнішня оболонка ока – …– досить щільна й підтримує форму очного яблука.
 5. Середня оболонка ока – …, пронизана густою сіткою кровоносних судин.
 6. Уся внутрішня порожнина ока заповнена … – прозорою драглистою масою.
 7. Око має дві порожнини: …
 8. Структура ока, яка сприймає світлові промені – це ...
 9. Структури ока, які забезпечують проходження променів світла, утворюють його …
 10. Допоміжний апарат ока складається з …

 

Проблемне запитання

 

Французький філософ Д. Дідро писав: «Наші відчуття – це клавіші, по яких вдаряє навколишнє середовище». Як ви розумієте це висловлювання?

 

Лови помилку

 

Щоб якнайдовше зберегти гостроту зору, дотримуйтесь таких правил

 1.   Робоче місце має бути добре і рівномірно освітлене; джерело світла розташовуйте зверху, на відстані 80 – 100 см від робочої поверхні.
 2.   Не слід читати в транспорті, який рухається; це призводить до зменшення еластичності кришталика; проте до таких самих наслідків читання в ліжку призвести не може.
 3.   При потребі дивитися телевізор або працювати з комп’ютером можна 3 – 4 години на добу.
 4.   Під час роботи з комп’ютером можна користуватися сонцезахисними окулярами; кожні 5 – 7 хвилин слід робити перерви.
 5.   До складу харчового раціону має обов’язково входити їжа з достатнім вмістом вітаміну D.
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 10
Оцінки та відгуки
 1. Бут Світлана Марківна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бурячковська Ольга Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Нечвола Валентина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Саленко Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Антонець Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Баюрко Наталія Василівна
  Завдання структуровані, логічно побудовані
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Liudmyla
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. косарева маша
  Чудово!!!!Успіхів у роботі!!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Логвиненко Євгенія
  Професійно! Успіхів у роботі!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Ваколюк Наталія
  Високий рівень розробки .Сподобалось.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 7 відгуків
doc
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
23210
Оцінка розробки
5.0 (10 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку