Контрольна робота (тести) для 7-го класу. Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

Про матеріал

Процеси життєдіяльності тварин

Варіант 1.

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

 • 1.Тварини – гетеротрофні організми.
 • 2.Дощовий черв'як дихає всією поверхнею тіла.
 • 3.У птахів серце трикамерне.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю.

 • 4.У риб газообмін відбувається в: а)шкірі; б) зябрах; в) легенях; г) плавальному міхурі.
 • 5.Воло у птахів – це: а) додатковий відділ шлунку; б) розширення шлунку; в) розширення стравоходу та шлунку; г) розширення стравоходу.
 • 6.Артеріальна кров із венозною у ссавців: а) не змішується; б) змішується у передсердях; в) змішується у шлуночках; г) змішується не у всіх видів

ІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

 • 7.Кровоносна система у комах……………………………………………….типу.
 • 8.Тіло кісткових риб вкрите……………………………………………………………..
 • 9.Дихальна система сарани представлена………………………………………

Прості завдання з відкритою відповіддю

 • 10.Яку функцію виконує у скелеті птахів кіль?
 • 11.Як дихає річковий рак?
 • 12.Як пересувається змія?

ІІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей.

 • 13.Особливостями покривів птахів ,порівняно з плазунами є:а) шкіра позбавлена залоз, крім куприкової; б) шкіра суха; в) тіло вкрите лусками, щитками, пластинками; г) тіло вкрите пір'ям.
 • 14.Встановіть правильну послідовність вдділів хребта у скелеті собаки:
 • а) шийний – грудний – поперековий – хвостовий;
 • б) грудний – хвостовий – поперековий – хвостовий;
 • в) череп – шийний – грудний – крижовий – хвостовий;
 • г) шийний – грудний – поперековий – крижовий – хвостовий.

Дайте визначення.

15.Що таке живлення?

ІУ рівень (правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання за вибором учня)

16.Опишіть основні відділи та функції травної системи тварин (на прикладі ссавців).

17. У чому подібність та відмінність кровоносної системи хребетних тварин?

Процеси життєдіяльності тварин

Варіант 2

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1.Шкіра птахів немає залоз.

2. Зуби у ссавців диференційовані.

3. Медузи й поліпи мають радіальну симетрію тіла.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю.

4. У птахів хребці шийного відділу хребта з'єднані між собою: а) нерухомо; б) у різних видів птахів по-різному; в) рухомо; г) напіврухомо.

5. Зуби у більшості плазунів: а) однакові, слугують для захоплення їжі; в) однакові, слугують для жування; в) неоднакові, слугують для жування; г) неоднакові, слугують для захоплення здобичі.

6. Дихальна система комах представлена: а) зябрами; б) легенями; в) трахеями.

ІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

7. Органами дихання у плазунів слугують…………………………………………………….

8. Тіло у птахів вкрите………………………………………………………………………………..

9. Органи кровообігу - ………………………………………………………………………………..

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Які особливості покривів земноводних?

11. Які органи виділення у ссавців?

12. Як захищені очі у плазунів?

ІІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей.

13. Опорно- рухова система у тварин виконує функції: а) зв'язку із зовнішнім середовищем; б) захисту внутрішніх органів; в) допомагає пересуватися в просторі; г) допомагає процесам газообміну.

14.Встановіть відповідність між системою органів та функціями, які вони виконують:

А травна система 1. транспортує кисень до тканин, органів;

Б нервова система 2. забезпечує газообмін;

В кровоносна система 3. всмоктування поживних речовин;

Г дихальна система 4. реакція організму на подразнення.

Дайте визначення.

 • 15.Що таке виділення?

ІУ рівень (правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання за вибором учня)

 • 16.Яким чином дихальна система птахів дозволяє їм ефективно дихати на висоті кількох тисяч метрів?
 • 17.У чому подібність та відмінність будови головного мозку хребетних тварин?

Процеси життєдіяльності тварин

Варіант 3

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

 • 1.Стрибання – це візитівка кенгуру.
 • 2.Хітиновий покрив мають представники членистоногих.
 • 3.У гідри нервова система складається з нервових вузлів.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю.

 • 4.Язик у жаби слугує для: а) розпізнавання запахів; б) жування; в) вловлювання здобичі.
 • 5.У більшості ссавців кора півкуль переднього мозку має: а) борозни та звивини; б) рівну поверхню; в) кори немає.
 • 6.Органи дихання риб: а) трахеї; б) легені; в) зябра; г) дихальні мішки.

ІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

 • 7.Типи кровоносних судин……………………………………………………………………..
 • 8.У тварин існують…………………………………………………. ………..типи скелета.
 • 9.Активний політ характерний для…………………………………………………………

Прості завдання з відкритою відповіддю

10.Які види пір' я вам відомі?

11. Які органи чуття найкраще розвинені у земноводних?

12. Які типи зубів є у ссавців?

ІІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей.

13. До органів системи дихання належать: а) бронхи; б) серце; в) легені; г) трахея.

14. Встановіть відповідність між типами розвитку та назвами тварин:

А лелека 1. двокамерне

Б окунь 2. трикамерне

В рак 3. чотирикамерне

Г жаба

Дайте визначення.

15.Що таке подразливість?

ІУ рівень (правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання за вибором учня)

16. Функцію виділення виконують не тільки нирки, а ще й шкіра, легені, травна система. Чому нирки вважають одним з основних органів виділення?

17.Доведіть на прикладі ссавців, що будова травної системи пов'язана з характером їжі.

Процеси життєдіяльності тварин

Варіант 4

І рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

 • 1.Органи зору сприймають світлові подразнення.
 • 2.Гідра прісноводна не здатна розмножуватися вегетативно.
 • 3.У земноводних одне коло кровообігу, серце двокамерне.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю.

 • 4.Непрямий після зародковий розвиток характерний для: а) метеликів; б) ссавців; в) змій.
 • 5.Трубчаста нервова система у: а) павукоподібних; б) молюсків; в) риб.
 • 6.У плазунів органи виділення: а) мальпігієві судини; б) нирки; в) видільні трубочки.

ІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

 • 7.Покриви тіла у плазунів……………………………………………………………………………
 • 8.Центральна нервова система представлена…………………………………………..
 • 9.Ехолокація характерна для………………………………………………………………………

Прості завдання з відкритою відповіддю

 • 10.Назвіть камери серця птаха.
 • 11.Хто з тварин дихає всією поверхнею тіла?
 • 12.Назвати найбільшу травну залозу тварин.

ІІІ рівень (правильне розв'язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей.

 • 13. Особливості дихальної системи плазунів порівняно із земноводними: а) дихають шкірою та легенями; б) дихають легенями; в) легені у вигляді мішків без перетинок; г) легені у вигляді комірчастих мішків з перетинками; д) дихають завдяки рухам ротової порожнини; е) дихають за рахунок скорочення міжреберних м'язів.
 • 14.Встановіть відповідність між органами та системами, до яких вони належать:
 • А печінка 1. травна
 • Б спинний мозок 2. дихальна
 • В легені 3. видільна
 • Г нирки 4. нервова

Дайте визначення.

 • 15.Що таке розмноження?

ІУ рівень (правильне розв'язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання за вибором учня)

16.Який взаємозв'язок існує між кровоносною та іншими системами організму?

17. У чому полягають переваги й недоліки внутрішнього скелета?

Перегляд файлу

                                 Процеси життєдіяльності тварин

                                            Варіант 1.

І рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

 1. Тварини – гетеротрофні організми.
 2. Дощовий черв’як дихає всією поверхнею тіла.
 3. У птахів серце трикамерне.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю.

 1. У риб газообмін відбувається в: а)шкірі; б) зябрах; в) легенях; г) плавальному міхурі.
 2. Воло у птахів – це: а) додатковий відділ шлунку; б) розширення шлунку; в) розширення стравоходу та шлунку; г) розширення стравоходу.
 3. Артеріальна кров із венозною у ссавців: а) не змішується; б) змішується у передсердях; в) змішується у шлуночках; г) змішується не у всіх видів

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

 1. Кровоносна система у комах……………………………………………….типу.
 2. Тіло кісткових риб вкрите……………………………………………………………..
 3. Дихальна система сарани представлена………………………………………

Прості завдання з відкритою відповіддю

 1. Яку функцію виконує у скелеті птахів кіль?
 2. Як дихає річковий рак?
 3. Як пересувається змія?

ІІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей.

 1. Особливостями покривів птахів ,порівняно з плазунами є:а) шкіра позбавлена залоз, крім куприкової; б) шкіра суха; в) тіло вкрите лусками, щитками, пластинками; г) тіло вкрите пір’ям.
 2. Встановіть правильну послідовність вдділів хребта у скелеті собаки:

а) шийний – грудний – поперековий – хвостовий;

б) грудний – хвостовий – поперековий – хвостовий;

в) череп – шийний – грудний – крижовий – хвостовий;

г) шийний – грудний – поперековий – крижовий – хвостовий.

Дайте визначення.

15.Що таке живлення?

ІУ рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання за вибором учня)

16.Опишіть основні відділи та функції травної системи тварин (на прикладі ссавців).

17. У чому подібність та відмінність кровоносної системи хребетних тварин?

 

                           Процеси життєдіяльності тварин

                                        Варіант 2

І рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

1.Шкіра птахів немає залоз.

2. Зуби у ссавців диференційовані.

3. Медузи й поліпи мають радіальну симетрію тіла.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю.

4. У птахів хребці шийного відділу хребта з’єднані між собою: а) нерухомо; б) у різних видів птахів по-різному; в)  рухомо; г) напіврухомо.

5. Зуби у більшості плазунів: а) однакові, слугують для захоплення їжі; в) однакові, слугують для жування; в) неоднакові, слугують для жування; г) неоднакові, слугують для захоплення здобичі.

6. Дихальна система комах представлена: а) зябрами; б) легенями; в) трахеями.

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

7. Органами дихання у плазунів слугують…………………………………………………….

8. Тіло у птахів вкрите………………………………………………………………………………..

9. Органи кровообігу - ………………………………………………………………………………..

Прості завдання з відкритою відповіддю

10. Які особливості покривів земноводних?

11. Які органи виділення у ссавців?

12. Як захищені очі у плазунів?

ІІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей.

13. Опорно- рухова система у тварин виконує функції: а) зв’язку із зовнішнім середовищем; б) захисту внутрішніх органів; в) допомагає пересуватися в просторі; г) допомагає процесам газообміну.

14.Встановіть відповідність між  системою органів та функціями, які вони виконують:

А травна система                                    1. транспортує кисень до тканин, органів;

Б нервова система                                 2. забезпечує газообмін;

В кровоносна система                          3. всмоктування поживних речовин;

Г дихальна система                               4. реакція організму на подразнення.

Дайте визначення.

 1. Що таке виділення?

ІУ рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання за вибором учня)

 1. Яким чином дихальна система птахів дозволяє їм ефективно дихати на висоті кількох тисяч метрів?
 2. У чому подібність та відмінність  будови головного мозку хребетних тварин?

 

 

                               Процеси життєдіяльності тварин

                                           Варіант 3

І рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

 1. Стрибання – це візитівка кенгуру.
 2. Хітиновий покрив мають представники членистоногих.
 3. У гідри нервова система складається з нервових вузлів.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю.

 1. Язик у жаби слугує для: а) розпізнавання запахів; б) жування; в) вловлювання здобичі.
 2. У більшості ссавців кора півкуль переднього мозку має: а) борозни та звивини; б) рівну поверхню; в) кори немає.
 3. Органи дихання риб: а) трахеї; б) легені; в) зябра; г) дихальні мішки.

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

 1. Типи кровоносних судин……………………………………………………………………..
 2. У тварин існують…………………………………………………. ………..типи скелета.
 3. Активний політ характерний для…………………………………………………………

Прості завдання з відкритою відповіддю

10.Які види пір' я вам відомі?

11. Які органи чуття найкраще розвинені у земноводних?

12. Які типи зубів є у ссавців?

ІІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей.

13. До органів системи дихання належать: а) бронхи; б) серце; в) легені; г) трахея.

14. Встановіть відповідність між типами розвитку та назвами тварин:

А лелека                                                                      1. двокамерне

Б окунь                                                                        2. трикамерне

В рак                                                                             3. чотирикамерне

Г жаба

Дайте визначення.

15.Що таке подразливість?

ІУ рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання за вибором учня)

16. Функцію виділення виконують не тільки нирки, а ще й шкіра, легені, травна система. Чому нирки вважають одним з основних органів виділення?

17.Доведіть на прикладі ссавців, що будова травної системи пов’язана з характером їжі.

 

                                       Процеси життєдіяльності тварин

                                                  Варіант 4

І рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)

 1. Органи зору сприймають світлові подразнення.
 2. Гідра прісноводна не здатна розмножуватися вегетативно.
 3. У земноводних одне коло кровообігу, серце двокамерне.

Тестові завдання з однією правильною відповіддю.

 1. Непрямий після зародковий розвиток характерний для: а) метеликів; б) ссавців; в) змій.
 2. Трубчаста нервова система у: а) павукоподібних; б) молюсків; в) риб.
 3. У плазунів органи виділення: а) мальпігієві судини; б) нирки; в) видільні трубочки.

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Доповніть незакінчене речення

 1. Покриви тіла у плазунів……………………………………………………………………………
 2. Центральна нервова система представлена…………………………………………..
 3. Ехолокація характерна для………………………………………………………………………

Прості завдання з відкритою відповіддю

 1. Назвіть камери серця птаха.
 2. Хто з тварин дихає всією поверхнею тіла?
 3. Назвати найбільшу травну залозу тварин.

ІІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей.

 1.  Особливості дихальної системи плазунів порівняно із земноводними: а) дихають шкірою та легенями; б) дихають легенями; в) легені у вигляді мішків без перетинок; г) легені у вигляді комірчастих мішків з перетинками; д) дихають завдяки рухам ротової порожнини; е) дихають за рахунок скорочення міжреберних м’язів.
 2. Встановіть відповідність між органами та системами, до яких вони належать:

А печінка                                                      1. травна

Б спинний мозок                                       2. дихальна

В легені                                                        3. видільна

Г нирки                                                        4. нервова

Дайте визначення.

 1. Що таке розмноження?

ІУ рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання за вибором учня)

16.Який взаємозв’язок існує між кровоносною та іншими системами організму?

17. У чому полягають переваги й недоліки внутрішнього скелета?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. coffi E.C.O.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Остапенко Оксана Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кубай Оксана Андріївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
26288
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку