Завдання для самоперевірки знань з української мови

Про матеріал
Мова - могутня знаряддя людської думки. Розвиток й освіта жодній людині не можуть бути подаровані. Охочі долучитися до них мають досягнути цього власною діяльністю, власними силами. Ви матимете змогу поглиблено повторити й систематизувати отримані раніше знання, навчитися доцільно виклристовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях.
Перегляд файлу

Завдання  для   самоперевірки   знань   з   української  мови                                       1. Узгодьте   числівники,  записуючи   їх   словами,  з  іменниками  та  прикметниками.                                 3\святковий  день\,    2\кілограми\,    1,5\метр\,     4\хлопець\.                                                                                                                                            2. Утворіть    від  поданих   дієслів   усі   можливі   дієприслівникові  форми.                                                                       Переконати,  відстояти,  бігати,  читати.                                                                                                                                                                                                                        3. Уставте   у  словах  іншомовного   походження   пропущені  літери\-и-, -і-\.                                                                             Сир...я,  Ч...л..., Верг...л...й,  ауд...єнц...я,  єп...скоп,  мутац...я,  д...в...з...я,  ауд...тор,  р...тор...ка,  к...пар...с,  ант...б...от...к,  бургом...стр.                                                                                                                                                                                                              4. Відредагуйте     речення.                                                                                                                                                                                                                                                                                 *Найбільш   дотепнішою   була   відповідь    старшокласників.                                                           *Він   самий   кращий   у  класі.                                                                                                                                                                                                                                  *Скупавшись  у  холодній   воді,  у  нього  була  ангіна.                                                                                                                                                                          5. Виправте   помилки.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Відкрити  очі;     відкрити   двері  до  кімнати;   намалюючи   на    асфальті;   просивши  його;   включити  лампу;  підписка   на  газети;  в  сім  годин;  здати  екзамен.                                               6. Дайте   відповіді   на   запитання:                                                                                                           *Чому  пишемо   Наталчин,  але  няньчина?                                                                                                                                                                                                       * Чому   у   словах   миттю,  сіллю,  молоддю,  зеленню   маємо    подовження,  а  у  словах    миті,  солі,  молоді,  зелені    подовження   немає?                                                                                                                                                                          * Чому   в   російському  прізвищі   Лермонтов    після   -л-   українською   мовою   пишеться    -е-, а  Бєлінський    після  -б-   пишеться  -є-?                                                                                                                                                                                                 * Чи  є  членом  речення   -що-  у   такому    випадку:                                                                                                                                                                                  Народ,  що  вільним  став,  нікому   не  здолати.                                                                                                                                                                                              7.  Утворіть  ступені  порівняння   прикметників (усі    форми).                                               Вузький,  глибокий,  великий,  високий.                                                                                                          8. Перекладіть    українською      мовою.                                                                                                                                                                                                                Хоккей,  семьсот,  ставьте,  стоишь,  меньше,  няньчить,  батальон,  миллион,  восемьюдесятью,  проездной,  Голландия,  вьется,  радостью,  телеграмма,  Игорь.                          9.  Запишіть  слова,  вставляючи,  де   потрібно,  пропущені   літери   й  рокриваючи дужки.                             Факл...тет,    ауд...тор...я,   л...кц...я,  д...плом,  узяти  (до)  відома,  пр...знач...н...й,   (не)   (до)  (в)   подоби,   (на)  жаль,  (з)  пом...ж,  (с)   (під)  лоба,  (у)  (ві)  сні.                       10.Схарактеризуйте   людину  за      поданими     фразеологізмами.                                                       * як  риба   у  воді;                                                                                                                                                                                                                                                                                 *ні  се  ні   те;                                                                                                                                                          * голий  як  бубон;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                * хоч  картину  малюй;                                                                                                                                                                                                                                                                                    * хоч  до  рани  прикладай;                                                                                                                                                                                                                                                                           * море   по  коліна;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  * без   царя   в  голові;                                                                                                                                                                                                                                                                                         * тонкого    ладу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            * лихий  на  язик;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              * має  плечі   за   собою;                                                                                                                                                                                                                                                                                     * має   свою   стежку.                                                                                                                                                                                                                                                                                    11. Визначте   рід  і  відміну   іменників,     поставте   їх  в  орудному   відмінку  однини.   Біль,  лоша,  коритце,  дорожнеча,  повінь,  парубійко,  річ, плем'я,  нероба.                                             12.  Спишіть речення, розставляючи     розділові   знаки.   Зробіть   повний    синтаксичний   розбір,  побудуйте   структурну   схему.                                                                                                     Все  що   набув  у  боротьбі   сьогодні  я  сьогодні  несу  тобі   майбутній   день.                                                                                                                                                                                   13.  Запишіть   правильно  слова.                                                                                                                                                                                                                                                     На... щастя,  з....поміж   нас,  пів...на...сьому,  не...залежно  від,   мимо...волі,  не...самовито,  все...одно,  будь...ласка,  все...ж...таки,  світ...за...очі,  на...гора,  не...мов...би...то.                                                          14.До кожного  іншомовного  слова  доберіть   близьке  за  значенням  незапозичене  слово. З кожним    власне   українським   складіть  речення.                                                                                       Асигнувати,  гіпербола,  гігант,  каліграфія,  коментар,  ірреальний,  компетентний,  лаконічний,  оптимістичний,  паніка,  пасивність,  системний,  специфіка,  трагедія.   15.Складіть  речення  з  поданими  словами,  показавши  їхнє  лексичне  значення. Духовний,    духовий,  душевний.

16. Від  поданих   іменників   утворіть  прикметники  за  дономогою суфікса -ськ(ий). Малевічі,  Прилуки, чуваш,  кумик,  печеніг,  якут,  латиш,  Волга,  Гамбург,  Париж, казах,   Кривий  Ріг,    половці,  угорці,  волох,     Черемош.                                                                                   

17.Спишіть  речення,  розставляючи   розділові  знаки.  Зробіть  повний  синтаксичний  розбір,  побудуйте   структурну  схему.                                                                                                                                                                          

Ніколи  не  думав   раніше  що  світ  такий  гарний   що  клапоть   неба  дерево   сніг  голос   людини  приносять  радість  як  і  повітря   потрібні    людям.                                                                                                        

18.Запишіть  прислівники   та  прислівникові  сполучення,  знявши   риску.                                    Аби\як,  кінець\кінцем,  по\дружньому,  до\тепер,  як\не\як,  з\діда\прадіда,  де\коли,  на\силу,  з\на\двору,  будь\що\будь,  де\таки,  з\роду\віку,  мало\помалу,  ні\звідки,  ані\трохи,  до\чиста.  19.Відредагуйте  речення.                                                                                                                                  *Сьогодні  у  публікації  йдеться   мова   про  те,  що   з  часом  в  Україні  буде  налагоджено   промисловість   і  ринкові    відношення   в  кінці  кінців   стануть   такими,  якими   вони   повинні   бути.                                                                                                                                                 * По  відношенню  до  усього  сказаного  я  хочу    сказати,  що  не  треба   вмішуватися   в  особові   справи  кожного  з  нас.                                                                                                              * Поскільки    гість  не   знав  української  мови,  ми  почали    балакать   на   російській.                   * Відповідно   до  наказу  аудиторська  фірма   перевірила  звітність  банку.                                      * Неподалік  зупинився    автобус  по  заказу.                                                                                                             * На  протязі  тижня  довелося   змінювати   плани.                                                                     20. З'ясуйте   спосіб  творення    поданих  слів  і  стилістичну   функцію   словотворчих  засобів.                                                                                                                                                                Свекрушище,  низенька,  хатці,  страшенне,  возвеличу,  попоходив,  рожевогриві,  надвечірній,  сонцеграй,  біла -біла,  курочка,  предивний.                                                                                 21.До  поданих  прислівників  доберіть   синонімічні  фразеологізми,  введіть  їх  у  речення.      Багато,  мало,  далеко,  близько.                                                                                                                     * Кури  не  клюють.                                                                                                                                             * Як  кіт    наплакав.                                                                                                                                               * У чорта   на   куличках.                                                                                                                                  * Рукою   подати.                                                                                                                                                  22. Спишіть  речення,  розставляючи  розділові  знаки.  Зробіть  повний   синтаксичний  розбір.  Побудуйте  структурну  схему.                                                                                                            Над    притомленим  степом   стояла  така  тиша   що   було  чути  як   знизу   дихає   колос   як  пробивається  дух  заснулої  берізки  як  в  її  медвяну  ніжність   вплітається   гіркуватість   одволоженого  полину.                                                                                                                                          23. Відредагуйте    словосполучення.                                                                                                                 *Дотримати  слово.                                                                                                                                                  *Набути  освіту.                                                                                                                                                         *Розгорнути    чергове  засідання.                                                                                                                     *Конституційно- правові  відношення.                                                                                                                   *Безвідповідальне   лице.                                                                                                                                               *Особова   власність.                                                                                                                                               *Зупинка  по   вимозі.                                                                                                                                              *Некоректно   по   відношенні   до   мене.                                                                                                                24. Поставте   іменники  у  формі  кличного   відмінка:  швець,  молодець,  боєць.                                      25.Виконайте  повний  синтаксичний   розбір   речення,  розставте    розділові   знаки.                            І   тільки   тепер   викупавшись   у   річці  він  знову  став   сліпучо- білим   красенем    схожим   на   древніх  предків.  Коли  берег  упав  оголивши  бронзову  спину  нерухомої  води  білий  кінь  Шептало  не  стримась  і  побіг  перечіпляючись  об  кореневища  верболозів  грузнучи  в  піску  та  задихаючись  від не  знаної   досі  нестерпної  та  все  ж  солодкої  спраги  яку  можна  вгамувати  живою  а   не  іржавою   водою  яка  текла    під              його ногами.                                                                                                                            26.Визначте   вид  односкладного   речення.                                                                                                        *По  всій   Україні  справжні  коралі  ще  й  тепер  під  назвою  “доброго  намиста”  вважають  великою  цінністю.                                                                                                                                                               *Стану  в  житі  малою  хвилиною,  чорною  гілкою  на  тополі.                                                                   *За  добро  добром    платять.                                                                                                                                                    *Узимку  та   повесні  курінь   відчинено   з  ранку   до   вечора.                                                                      *Доля  спонукає   людей   вірити   в  щастя.                                                                                                               27. Підкресліть  головні   та  другорядні   члени  речення.                                                                                  лиш   син    народу.                                                                                                                                          *Весна  захлиналася   буйним  цвітом  вишень.                                                                                                *Писати  вірші  -  жить   непросто.                                                                                                                                               гнеться    дерево   від   плоду.                                                                                                                          *Русявий   день    гаптує   сни   світанню.                                                                                                                  28. Дайте  чіткі   лаконічні   відповіді  на   запитання.                                                                                                        - У якому  відмінку   варто уживати  іменник  і  прикметник,  якщо  вони  виконують  роль  іменної  частини   складеного   присудка.  Наведіть  приклади.                                                                             - Дайте   тлумачення   поняття   мовна  асиміляція,  наведіть  приклад.                                                         - Поясніть  відмінність   у  написанні   слів:  військовополонений  і  військово — морський.                   -Поясніть  значення   та   визначте   джерела   походження   фразеологізмів: передати  куті  меду;  на  один  копил.                                                                                                                                -    Чим  відрізняються  лексичні   значення  слів  відношення  й відносини?                                                  -Коли  слово  навкруги  виступає  прислівником, а коли  прийменником?                                                                                                                                               29. Визначте    вид   складного   речення.                                                                                                           *Зупинюсь    у   вечоровій    тиші, слухаю, як  дихає  земля.                                                                                 *Ці  дуби,  що  небо  підпирають,  певне, ще  Батия  пам'ятають.                                                                         зірка   впала,  наче  в  Бога  скотилась   по  щоці  сльоза.                                                                                              *Книга   корисна,  коли   її  читають.                                                                                                                           *І, може,  я  тому  й  поетом   став,  увібрав  у  себ  казку  діда.                                                                           *Уткнувшись  у  тепло   долин,  вітер  спросоння  погойдував  чорні  тополі.                                              30. Перепишіть  на  місці  крапок,  де  потрібно,  поставте  літери.                                                            Ас...ортимент,  мас...а,  брут...о,  аб...ревіатура,  інтел...ігент,  адміністративно- тер...иторіальний,  ак...редитація,  ім...іграція,  еміс...ійний,  тон...а,  дес...иртація,  ім...ігрант, іл..юзія,  Гол...андія.                                                                                                                                             31.Дайте  визначення   паронімів. Утворіть  нормативні  словосполучення  зпаронімами.                     -Ефективність — ефектність;                                                                                                                             -Показник -  покажчик;                                                                                                                                         Уява — уявлення.                                                                                                                                                 32.Визначте  способи  творення   слів:  надлюдина,  надприбуток,  надпис,  надбудова,  надстроковик.                                                                                                                                                        33.Визначте  вид   підрядного  речення.                                                                                                           *Скажи  що -небудь, щоб  я тебе  побачив.                                                                                                  *Вона  бачила  ці  береги,  коли вони  вони   були   ще  зовсім   пустильні.                                                     *Рідну  пісню  треба  захищати  так,  як  захищають  рідний  край.                                                             *Якщо  ти  усміхаєшся  світу, він  усміхнеться  тобі.                                                                                        світі  слів  немає  випадкових, хоча  вони й  століттями  мовчать.                                                         *Спинюся  я  і  довго  буду  слухать, як  бродить  серпень  по  землі  моїй.                                                               34.Визначте   розряд  займенників.                                                                                                                      * Я  знаю  все, що   скажеш  ти.                                                                                                                                * Мій  син  їх  зустріне.                                                                                                                                                   * Що  ти  мені   приніс?                                                                                                                                            * У  двері   хтось   постукав.                                                                                                                                       * Прийшли  всі   учні.                                                                                                                                                   35. Розкрийте  значення    кожного   з  фразеологізмів.                                                                                            – Геркулесові  стовпи;                                                                                                                                                  - Талантові    муки;                                                                                                                                                         - У  рожевих  фарбах;                                                                                                                                                   - Ні  за  цапову   душу.                                                                                                                                               36. Від  поданих   іменників   утворіть   і  запишіть    іменники     жіночого  роду.                                            Киянин,   вінничанин,   львів’янин,    чернігівець,    німець,   англієць,     індієць,   ткач,  кравець,   лев,   індик,   перепел.

docx
Додано
6 червня
Переглядів
256
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку