Завдання до контрольної роботи з фізики у 10 класі - "Динаміка. Закони збереження"

Про матеріал

Контрольна робота з фізики, 10 клас - Закони збереження в механіці. Варіанти складаються з різнорівневих завданнь з варіантами відповідей. Завдання - тести і розрахункові задачі. Міститься таблиця правильних відповідей.

Перегляд файлу

Тема «ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

 

Варіант – 1

П 1. У якому з випадків сила тяжіння виконує роботу?

А. Камінь лежить на Землі. 

Б. Хокейна шайба ковзає по площадці.

В. Яблуко падає з яблуні. 

Г. Автомобіль прискорюється на горизонтальній дорозі.

 

П 2. Кінетична енергія тіла ...

А. ... прямо пропорційна до його швидкості.

Б. ... прямо пропорційна до квадрата його швидкості.

В. ... обернено пропорційна до його швидкості.

Г. ... обернено пропорційна до квадрата його швидкості.

 

П 3. Імпульс тіла масою m, що рухається зі швидкістю υ, можна обчислити за формулою …

А. ... .    Б. ... . В. ... . Г. ... .

 

С 4. Куля вилітає з пружинного пістолета вертикально вгору. Які зміни енергії відбуваються від почату пострілу до моменту досягнення кулею вищої точки траєкторії? Опір повітря не враховуйте.

А.  Потенціальна енергія кулі перетворилася на кінетичну.

Б. Потенціальна енергія кулі перетворилася на потенціальну енергію стиснутої пружини.

В.  Кінетична енергія кулі перетворилася на потенціальну енергію стиснутої пружини.

Г.  Потенціальна енергія стиснутої пружини перетворилася на потенціальну енергію кулі.

 

 

С 5. У якій точці траєкторії польоту футбольного м'яча потенціальна енергія м'яча максимальна?

А. У всіх трьох точках потенціальна енергія однакова.

Б. У точці 1.

В. У точці 2. 

Г. У точці 3.

 

С 6. Трактор під час оранки долає силу опору 8 кН, розвиваючи корисну потужність 40 кВт. З якою сталою швидкістю рухається трактор?

А. 0,2 м/с.  Б. 0,5 м/с.  В. 2 м/с.  Г. 5 м/с.

 

Д 7. Космічний апарат загальною масою 2 т відстрілює відпрацьований блок. Маса блока 200 кг, швидкість його віддалення від апарата 10 м/с. На скільки змінилась швидкість руху апарата?

А. На 0,5 м/с.  Б. На 1 м/с.  В. На 1,5 м/с.  Г. На 2 м/с.

 

Д 8. Установіть відповідність між прикладами руху тіл і тим, як змінюється їх енергія.

1

Брусок, який рухався по гладенькій горизонтальній поверхні, в’їжджає на жорстку ділянку

А

Потенціальна енергія бруска зменшується

2

Брусок рівномірно зісковзує по похилій площині

Б

Потенціальна енергія бруска збільшується

3

Брусок рівномірно тягнуть по горизонтальній площині

В

Кінетична енергія бруска зменшується

4

Брусок рівномірно тягнуть вгору по похилій площині

Г

Кінетична енергія бруска збільшується

 

 

Д

Потенціальна та кінетична енергії бруска не змінюються

 

В 9. На поверхні льоду стоїть ковзаняр масою 80 кг. Він різко штовхає від себе тіло масою 20 кг, виконавши при цьому роботу 312,5 Дж. Визначіть, яку швидкість ковзаняр надав тілу.

Тема 1.3   «ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

 

Варіант – 2

П 1. Одиниця роботи в СІ – це ...

А. ... ньютон.      Б. ... джоуль.        В. ... ват.    Г. ... паскаль.

 

П 2. Повна механічна енергія тіла — це сума ...

А. ... його потенціальної енергії та внутрішньої енергії.

Б. ... його потенціальної енергії та кінетичної енергії.

В. ... його кінетичної енергії та внутрішньої енергії.

Г. ... його потенціальної енергії, кінетичної енергії та внутрішньої енергії.

 

П 3. Імпульс тіла є …

А. ... добуток сили на переміщення.

Б. ... добуток маси тіла на квадрат швидкості руху тіла.

В. ... добуток маси тіла на швидкість руху тіла.

Г. ... добуток сили на проміжок часу, який діє сила.

 

С 4. Тіло масою т, яке кинули вгору, піднялося на деяку висоту h і впало на поверхню Землі. Яку роботу виконала сила тяжіння?

А. тgh. Б. gh. В. mgh/2. Г. 0.

 

С 5. Найбільшу потенціальну енергію відносно поверхні землі має показане на рисунку ...

А. ... перше тіло.

Б. ... друге тіло.

В. ... третє тіло.

Г. ... четверте тіло.

 

 

 

 

 

С 6. Коли до пружини підвісили вантаж вагою 90 Н, пружина видовжилась на 0,1 м. Визначіть потенціальну енергію деформованої пружини.
 

А. 9 Дж. Б. 4,5 Дж. В. 0,9 Дж. Г. 0,45 Дж.

 

Д 7. Тіло масою 2 кг зіткнулося з тілом масою 4 кг. До зіткнення друге тіло знаходилось у стані спокою. Після непружного зіткнення обидва тіла стали рухатися зі швидкістю 6 м/с. З якою швидкістю рухалося перше тіло до зіткнення?

 

А. 1 м/с.  Б. 6 м/с.  В. 2 м/с.  Г. 18 м/с.

 

Д 8. Установіть відповідність між прикладами руху тіл та знаками роботи, яку виконують сили, що діють на тіла, або перетвореннями енергії тіл.

 

1

Ракета злітає з космодрому

А

Сила тяжіння виконує від’ємну роботу

2

Кулька вільно падає

Б

Сила пружності виконує додатну роботу

3

Стиснута попередньо пружина закриває вхідні двері

В

Потенціальна енергія перетворюється у кінетичну

4

Автомобіль розганяється без проковзування шин по дорозі

Г

Кінетична енергія перетворюється у потенціальну

 

 

Д

Сила тертя спокою виконує додатну роботу

 

В 9. При вертикальному старті ракети масою 50 т з її двигунів за 0,2 с викидається 200 кг про­дуктів згоряння зі швидкістю 1500 м/с. Визначіть прискорення ракети на початку її руху.

 

Тема 1.3   «ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

 

Варіант – 3

П 1. Одиницю енергії 1 Дж можна записати як...

А. ... .     Б. ... . В. ... 1 . Г. ... .

 

П 2. Повна механічна енергія системи тіл зберігається ...

А. ... для будь-якої системи тіл.

Б. ... для будь-якої замкненої системи тіл.

В. ... для замкненої системи тіл, які взаємодіють силами тяжіння та пружності.

Г. ... для замкненої системи тіл, які взаємодіють силами тяжіння та тертя.

 

П 3. Яка фізична величина має одиницю ват?

А. Робота.  Б. Енергія.  В. Сила.  Г. Потужність.

 

С 4. Якщо сила тяжіння при вільному падінні тіла виконала роботу 400 Дж, то ...

А. ... потенціальна енергія тіла збільшилася на 400 Дж.

Б. ... кінетична енергія тіла збільшилася на 400 Дж.

В. ... механічна енергія тіла збільшилася на 400 Дж.

Г. ... потенціальна енергія тіла наприкінці падіння дорівнює 400 Дж.

 

С 5. У якій точці траєкторії польоту футбольного м'яча кінетична енергія м'яча мінімальна? Опором повітря можна знехтувати.

А. У всіх трьох точках кінетична енергія однакова.

Б. У точці 1.

В. У точці 2. 

Г. У точці 3.

 

 

 

 

 

С 6. Кулька масою 200 г впала на горизонтальну плиту. Який імпульс передано плиті при абсолютно пружному ударі, якщо перед ударом кулька рухається вертикально вниз зі швидкістю 5 м/с?

А. 2000 кг · м/с.  Б. 1000 кг · м/с.      В. 2 кг · м/с.  Г. 1 кг · м/с.

 

Д 7. Візок масою 10 кг рухається по горизонтальній поверхні зі швидкістю 3 м/с. На візок вертикально падає вантаж масою 5 кг і залишається на дні візка. Якою стане швидкість руху візка. Тертя не враховуйте.

А. 6 м/с.  Б. 4 м/с.  В. 2 м/с.  Г. 1 м/с.

 

Д 8. Установіть відповідність між прикладами руху тіл і тим, як змінюється їх енергія.

 

1

Автомобіль, який рухався по асфальтному шосе, в’їжджає на ділянку вкриту гравієм

А

Потенціальна енергія зменшується

2

Санчата рівномірно з’їжджають з гірки

Б

Потенціальна енергія збільшується

3

Санчата рівномірно тягнуть по снігу в горизонтальній площині

В

Кінетична енергія зменшується

4

Санчата рівномірно тягнуть на гірку

Г

Кінетична енергія збільшується

 

 

Д

Потенціальна та кінетична енергії не змінюються

 

В 9. Тіло кинули вертикально вниз з початковою швидкістю 10 м/с з висоти 100 м. На якій висо­ті кінетична енергія тіла дорівнюватиме його потенціальній енергії? Опір повітря не враховуйте.

 

Тема 1.3   «ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

 

Варіант – 4

П 1. У якому випадку потенціальна енергія взаємодії між тілом і Землею не змінюється?

А. Космічний корабель обертається навколо Землі по коловій орбіті.

Б. Ліфт піднімається з першого поверху на шостий.

В. Парашутист рівномірно опускається на землю.

Г. Снаряд, що вилетів з гармати під кутом до горизонту, рухається по криволінійній траєкторії.

 

П 2. Яка з названих фізичних величин є векторною?

А. Робота.  Б. Потужність.  В. Імпульс.  Г. Енергія.

 

П 3. Чому дорівнює зміна імпульсу тіла?

А. ... . Б. ... . В. ... . Г. ... .

С 4. Якщо при русі підкинутого вгору тіла робота сили тяжіння дорівнює -500 Дж, а сила опору повітря відсутня, то...

А. ... потенціальна енергія тіла збільшилася на 500 Дж.

Б. ... кінетична енергія тіла збільшилася на 500 Дж.

В. ... механічна енергія тіла зменшилася на 500 Дж.

Г. ... кінетична енергія тіла у верхній точці дорівнює 500 Дж.

 

С 5. Найменшу потенціальну енергію відносно поверхні Землі має показане на рисунку ...

А. ... перше тіло. 

Б. ... друге тіло. 

В. ... третє тіло. 

Г. ... четверте тіло.

 

С 6. Яку кінетичну енергію має тіло масою 20 кг, якщо воно рухається зі швидкістю 18 км/год?

А. 100 Дж.       Б. 250 Дж.        В. 360 Дж.    Г. 3,24 кДж.

 

Д 7. Локомотив масою 120 т, який рухається зі швидкістю 1 м/с, зчіплюється з вагоном масою 60 т, що рухається назустріч зі швидкістю 0,8 м/с. Якою буде швидкість руху відразу після зчеплення?

А. 0,2 м/с.   Б. 0,4 м/с.   В. 0,6 м/с.   Г. 0,8 м/с.

 

Д 8. Установіть відповідність між фізичними величинами та їх фізичним змістом або означенням.

1

Імпульс тіла

А

Скалярна величина, яка дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат його швидкості

2

Потужність

Б

Енергія взаємодії і залежить від взаємного розміщення тіл або їх частин

3

Кінетична енергія

В

Векторна величина, яка дорівнює добутку швидкості тіла на його масу

4

Потенціальна енергія

Г

Векторна величина, яка показує зміну швидкості за одиницю часу

 

 

Д

Скалярна величина, яка дорівнює механічній роботі виконаній за одиницю часу

 

В 9. Тіло масою 20 г вільно падає з висоти 2,5 м і попадає в центр горизонтальної пластини ма­сою 0,2 кг, яку підвішено на вертикальній пружині жорсткістю 1,5 кН/м. Уважаючи удар абсолютно непружним, визначіть максимальне видовження пружини.

 

ВІДПОВІДІ

 

Варіант

№ завдання

1

2

3

4

1

В

Б

В

А

2

Б

Б

В

В

3

Г

В

В

В

4

Г

Б

Б

А

5

Г

В

Г

Б

6

Г

Б

Г

Г

7

Б

Г

В

Б

8

1 - В

2 - А

3 - Д

4 - Б

1 - Д

2 - А

3 - В

4 - Б

1 - В

2 - А

3 - Д

4 - Б

1 - В

2 - Д

3 - А

4 - Б

9

5 м/с

30,1 м/с

52,5 м 

9,4 мм 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.3
Оригінальність викладу
3.3
Відповідність темі
3.3
Загальна:
3.3
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Гаврилюк Алла Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Заболотна Інна Іванівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 3. Вакуленко Валенитин
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
doc
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Генденштейн Л. Е., Ненашев І. Ю.)
До уроку
РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА
Додано
25 січня 2018
Переглядів
46742
Оцінка розробки
3.3 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку