Завдання олімпіади І рівня

Про матеріал
Олімпіадні завдання вміщують теоретичні запитання групи А, групи Б, групи В та практичні завдання.
Перегляд файлу

8  КЛАС

Теоретичний тур

 

Тести групи А  (1 бал)

(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна)

1. Визначте, що надає рослинній клітині жовтого забарвлення:

a) ксантофіл

б) хлорофіл

в) каротин

г) крохмальні зерна

2. За допомогою яких органел  рухається лейшманія:

а) джугитик

б) війки

в) ундулююча мембрана

           г) псевдоподії

3. Визначте, зі скількох шарів клітин складається тіло кишковопорожнинних:

а) з чотирьох

б) із трьох

в) із двох

г) з одного

4. Виберіть ознаку, характерну для червоного кісткового мозку:

а) депо вуглеводів

б) депо мінеральних речовин

в) належить до нервової системи

г) кровотворний орган

5. Яке захворювання викликається бактеріями:

а) дифтерія

б) кір

в) грип

г) трихінельоз

 

6. Визначте орган, за відсутністю якого котячий сисун відрізняється від білої планарії:

а) видільна система

б) кишечник

в) очі

г) нервовий вузол

7. Визначте, чим можна заразитися, уживаючи в їжу недостатньо миті овочі:

а) бичачий ціп’як

б) котячий сисун

в) лентець широкий

г) печінковий сисун 

8. Яка тварина належить до класу Павукоподібні:

а) мокриця

б) кліщ

в) клоп

г) креветка

9. Виберіть кістку, яка НЕ належить до поясу нижніх кінцівок:

а) клубова

б) сіднична

в) лобкова

г) стегнова.

10. Виберіть твердження,

що стосується зображеної на рисунку структури:

http://www.horse.ru/post_images/gm_5_04_1.jpgа) продукує адреналін

б) виділяє інсулін

в) забезпечує газообмін

г) виробляє статеві клітини

 

Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести групи Б (3 бали)

(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути декілька)

1. Серед перелічених органел оберіть ті, які співпадають у рослинних і тваринних клітин:

a) хромопласти

б) мітохондрії

в) рибосоми

г) лейкопласти

д) лізосоми

2. Внаслідок процесу аеробного дихання утворюються речовини:

a) CO2

б) N2

в) NO2

г) O2

д) H2O

3. До багатоклітинних водоростей відносяться:

а) хламідомонада

б) спірогира

в) фукус

г) улотрікс

д) сфагнум

4. До грибів-паразитів належать:

а) пеніцил

б) фітофтора

в) сажка

г) опеньок

д) трутовик

5. Для класу Дводольні характерні риси:

a) мичкувата коренева система

б) стрижнева коренева система

в) наявність камбію у провідних пучках

г) сітчасте жилкування листя

д) паралельне або дугове жилкування листя

6. До анатомічної структури листка входять:

a) стовбчаста паренхіма;

б) губчаста паренхіма

в) корок

г) продихи

д) центральна клітина

7. Які ознаки плодів є пристосуванням до поширення тваринами:

а) яскраве забарвлення

б) невелика маса

в) дрібний розмір

г) м’ясисті покриви

д) наявність причіпок

8. Для хордових тварин характерні тканини:

а) сполучна

б) твірна

в) мязова

г) нервова

д) провідна

9. Оберіть ознаки, спільні для амеби та евглени:

а) одноклітинність

б) наявність війок

в) тип живлення

г) поділ навпіл

д) постійна форма тіла

10. Жалкі клітини кишковопорожнинних беруть участь у:

а) травленні

б) захопленні здобичі

в) сприйнятті подразнення

г) захисті

д) регенерації

 

 

11. У рослинних клітинах ДНК міститься у:

а) ядрі

а) ядрі

а) ядрі

а) ядрі

а) ядрі

12. Визначте органели клітини, які мають подвійну мембрану:

а) рибосоми

а) рибосоми

а) рибосоми

а) рибосоми

а) рибосоми

13. Для двостулкових молюсків є характерним:

а) радіальна симетрія

а) двобічна симетрія

а) мають зовнішню раковину

а) мають голову

а) деякі здатні утворювати перлини

14. Виберіть ознаки, що супроводжують механізм вдиху:

а) опускається діафрагма

б) піднімається діафрагма

в) скорочуються внутрішні міжреберні м’язи

г) скорочуються зовнішні міжреберні м’язи

д) в грудній клітці виникає від’ємний тиск

15. Центри голоду і насичення розташовані у:

а) довгастому мозку

б) шлунку

в) проміжному мозку

г) гіпоталамусі

16. Біла речовина мозку утворена:

а) тілами нейронів

б) відростками нейронів

в) клітинами нейроглії

17. До м’язів нижньої кінцівки відносять:

а) дельтовидний

б) скроневий

в) чотириголовий

д) трапецієвидний

18. Яку кров (у разі потреби) теоретично можна переливати людям з третьою групою крові:

а) ІІ або ІІІ групи

б) І або ІІ групи

в) І або ІV групи

д) ІV або ІІ групи

г) І або ІІІ групи

19. До властивостей серцевого м’язу відносять:

а) провідність

б) збудливість

в) скоротливість

г) автоматію

20. Специфічний імунітет забезпечують:

а) шкіра

б) антитіла

в) інтерферони

г) Т-лімфоцити

д) фагоцити

 

Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести В

(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей…

Спосіб відповіді вказаний у кожному з них)

  1.       На рисунку зображені деякі представники царства Гриби.

 

 

А

Б

В

Г

Визначте, який з них:

 

1.(1 бал)

2. (1 бал)

3. (1 бал)

4. (1 бал)

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

1.  Вживається людиною в їжу 

  1. Утворює цвіль 
  2. Використовується людиною в хлібобулочній   промисловості 
  3. Шкодить сільськогосподарській промисловості 

 

2. Розгляньте зображену на рисунку тварину та надайте відповіді на наступні запитання, відмітивши у порожніх клітинках бланку правильний варіант.

(1 бал)

1.  Це представник ряду:

(1 бал)

2. Ротовий апарат:

(1 бал)

3. Тіло тварини має:

(1 бал)

4.  Життєвий цикл

А – Чотирикрилі

 

А – гризучий

 

А – головогруди, черевце

 

А – з неповним метаморфозом

 

Б – Лускокрилі

 

Б – сисний

 

Б – не поділено на сегменти

 

Б – з повним метаморфозом

 

В – Твердокрилі

 

В – лижучий

 

В – 4 пари кінцівок

 

 

 

Г – Одоната

 

Г – колючо-сисний

 

Г – голова, груди, черевце

 

В – проміжний

 

 

2940154klc

3. Установіть відповідність між частинами скелету людини та його кістками

 

3.1 1 пояс верхньої кінцівки

А   А тазові кістки, крижова кістка

3.2 2 верхня кінцівка

Б   Б плечова, ліктьова, променева кістки, кисть 

3.3 3 пояс нижньої кінцівки

В   В лопатки, ключиці 

3.4 4 нижня кінцівка

Г   Г плечова, стегнова, великогомілкова кістки

 

 Д стегнова, малогомілкова, великогомілкова кістки, стопа 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1.  (1 бал)

 

 

 

 

 

   2.  (1 бал)

 

 

 

 

 

   3.  (1 бал)

 

 

 

 

 

   4.  (1 бал)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний тур

 

Практична робота  

 

Заповнити таблицю, вписати в неї літери, позначення яких будуть відповідати характерним рисам рослин кожної із зазначених родин

 

Родина

Життєва форма

(по 1 балу)

Листок

 

(по 1 балу)

Формула квітки

(по 1 балу)

Суцвіття

 

(по 1 балу)

Плід

 

(по 1 балу)

Капустяні

 

 

 

 

 

Розові

 

 

 

 

 

Пасльонові

 

 

 

 

 

Бобові

 

 

 

 

 

Айстрові

 

 

 

 

 

 

Формула квітки

Суцвіття

Плід

а)    Ч_П (5)Т(5) М 1

а)  китиця

а)  коробочка

б)    Ч 4 П 4 Т 4+2 М 1

б)  завиток

б)  сім’янка

в)    Ч (5) П (5) Т 5 М 1

в)  простий зонтик

в)  біб

г)   Ч (5) П 1+2+(2) Т (9)+1М 1

г)  волоть

г)  яблуко

д)   Ч 5 П 5 Т ∞ М ∞

д)  кошик

д)  стручок

е)   Ч_П 3+3 Т  3+3 М 1

е)  головка

е)  ягода

ж)  Ч (5) П 3+(2) Т 10 М 1

ж)  щиток

ж)  кістянка

 

Життєва форма:

 а) дерева; б) кущі; в) трави.

 

Листки: а) прості; б) складні.

 

 

 

 

 

10 КЛАС

Теоретичний тур

Тести групи А  (1 бал)

(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути тільки одна)

1. Міцелій грибів складається з:

a) асків

б) гіф

в) базидій

г) конидій

2. Назвіть рослину, у видозміненому пагоні якої є денце:

a) клен

б) пирій

в) конвалія

г) цибуля

3. Ріст, що відбувається за рахунок поділу клітин конуса наростання, називається:

а) вставним;

б) інтеркалярним;

в) бічним;

г) верхівковим.

4. Ріст, що відбувається за рахунок поділу клітин конуса наростання, називається:

а) вставним;

б) інтеркалярним;

в) бічним;

г) верхівковим.

5. Для стимуляції достигання плодів томатів і цитрусових використовують:

а) ауксини;

б) гібереліни;

в) цитокініни;

г) етилен.

6. Функцією скорочувальної вакуолі в клітині найпростіших є:

а) регуляція водно-сольового балансу в клітині

б) травлення

 

в) розмноження

 

г) захист від ворогів

 

7. Назвіть місце, де відбувається статевий процес у малярійного плазмодія:

а) кишечник комара

б) кров комара

в) печінка людини

г) кров людини

8. Укажіть, що у риб виконує функцію сприйняття напрямку та сили тиску води:

а) шкіра

б) луска

в) бічна лінія

г) грудні плавці

9. Назвіть основну функцію білків актину та міозину в організмі людини :

а) каталітична

б) скорочувальна

в) ферметативна

г) теплоізоляційна

10. Укажіть групу крові, яка містить аглютиноген А та аглютинін ß:

а) І

б) ІІ

в) ІІІ

г) ІV 

11. Які клітини крові здатні до фагоцитозу:

а) лімфоцити

б) тромбоцити

в) еритроцити

г) моноцити

12. Нервова регуляція відбувається за рахунок:

а) передачі нервового імпульсу

б) руху крові

в) руху лімфи

г) дії гормонів

13. Виберіть ознаку, характерну для залоз зовнішньої секреції:

а) виробляють гормони

б) мають спеціальні протоки

в) не мають проток

г) виділяють речовини безпосередньо в кров

14. Виберіть правильне визначення терміна «транскрипція»:

а) переписування інформації з молекули ДНК на молекулу іРНК

 

б) транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули

в) сполучення амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг;

 

г) набуття молекулою білка активного

    стану

15. Укажіть речовину, яка в організмі людини пригнічує активність вірусів:

а) гемоглобін

б) інтерферон

в) глюкоза

г) АТФ

16. Швидкість хімічних реакцій в організмі не залежить:

а) наявності ферментів

б) наявності N2 в атмосфері

в) температури

г) концентрації субстратів

17. Втрата білковою молекулою своєї природної структури - це:

а) денатурація

б) спіралізація

в) ренатурація

г) транскрипція

18. Укажіть резервний полісахарид організму людини:

а) хітин

б) крохмаль

в) целюлоза

г) глікоген

Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести групи Б (3 бали)

(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути декілька)

1. Назвіть ознаки комахозапильних рослин:

a) яскрава оцвітина

б) дрібні квітки, зібрані в суцвіття

в) квітки з приємним запахом

г) пилок сухий, дрібний

д) маточки довгі, висунені з квіток

2. Представником родини Пасльонові є:

а) дурман

б) соя

в) гірчиця

г) тютюн

д) молочай 

3. Яка тканина листка містить найбільше хлоропластів:

а) шкірка

б) стовпчастий мезофіл

в) губчастий мезофіл

г) судинно-волокнисті пучки

д) всі відповіді правильні

4. До грибів-паразитів належать:

а) сажка

б) фітофтора

в) борошниста роса

г) опеньок

д) трутовик

5. Визначте рослини, які належать до однієї родини:

а) шипшина, перстач, полуниця

б) баклажан, горох, квасоля

в) полин, айстра, волошка

г) черемша, персик, тютюн

д) ковила, пирій, костриця

6. Для класу Дводольні характерні риси:

a) мичкувата коренева система

б) стрижнева коренева система

в) наявність камбію у провідних пучках

г) сітчасте жилкування листя

д) паралельне  жилкування листя

7. До родини Бобові належать:

a) квасоля

б) акація

в) горох

г) соя

д) конюшина

8. До неклітинних форм життя належать:

a) архебактерії

б) бактеріофаги

в) еубактерії

г) віроїди

д) мікоплазми

9. Деревні породи, цінні своєю деревиною, що природно зростають в Україні:

а) тис ягідний

б) секвойя

в) дуб звичайний

г) бук лісовий

д) ясен звичайний

10. Для хордових тварин характерні тканини:

а) сполучна

б) твірна

в) мязова

г) нервова

д) видільна

11. Визначте організми, які є переносниками збудників захворювань людини:

а) холерний вібріон

б) муха це-це

в) малярійний комар

г) хатня муха

д) людська аскарида

12. Участь у творенні осадових порід беруть:

а) форамініфери

б) лейшманії

в) трипаносоми

г) плазмодії

д) радіолярії

13. Черевоногі молюски слугують проміжним хазяїном у життєвому циклі:

а) печінкового сисуна

б) бичачого ціпяка

в) ехінокока

г) стьожака широкого

д) котячого сисуна

14. Виберіть тварин, які здатні впадати в сплячку:

а) ведмідь

б) верблюд

в) степова черепаха

г) тюлень

д) їжак

15. До хрящових риб належать:

а) скат

б) палтус

в) камбала

г) китова акула

д) риба-місяць

16. У зв'язку з польотом у птахів сформувалися такі ознаки:

а) порожнисті кістки, наповнені повітрям

б) подвійне дихання

 

в) у шкірі немає залоз

г) чотирикамерне серце

д) відсутність сечового міхура

17. Розвиток з метаморфозом характерний для:

а) таргана

б) жаби

в) бджоли

г) ведмідя

д) качконоса

18. Гемоглобін у людини виконує функції:

а) забезпечення імунітету

б) перенесення О2

в) перенесення СО2

г) запобігання крововтратам

д) підтримання рН крові

19. Оберіть кістки, які входять до поясу верхньої кінцівки:

а) лопатка

б) плечова кістка

в) тазові кістки

г) ключиця

д) фаланги пальців

20. До складу окремих субодиниць  рибосом входять:

а) тРНК

б) рРНК

в) білок

г) іони магнію

д) іони марганцю

 

Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести В

(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей)

 

1. Виберіть спільні ознаки дорослої особини окуня річкового та пуголовка жаби озерної. Вкажіть правильний варіант відповіді в порожньому стовбчику бланку.

1. Частина тіла

(1 бал)

2. Органи дихання

(1 бал)

3. Будова серця

(1 бал)

4. Кровообіг

(1 бал)

голова, груди, черевце

 

зябра

 

однокамерне

 

одне коло

 

голова, тулуб, хвіст

 

шкіра

 

двокамерне

 

два кола

 

голова, тулуб

 

легені

 

трикамерне

 

 

 

2.  Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями:

1. Антигени

А – порушення серцевого циклу 

2. Антитіла

Б – чужорідні для організму хімічні речовини і живі організми 

3. Аритмія

В – біосинтез властивих організму органічних речовин  

4. Асиміляція

Г – спеціальні білки, які забезпечують гуморальний імунітет  

5. Афекти

 

3. Оберіть ознаки, які характеризують полісахариди:

1. Продукти розщеплення

2. Розчинність у воді

3. Основна функція

А – амінокислоти

А – розчинні

А – енергетична

Б – глюкоза

Б – нерозчинні

Б – будівельна

В – гліцерин та жирні кислоти

В – малорозчинні

В – транспортна

 

 

Вписати у бланк усі варіанти правильних відповідей:

 

1.  (1 бал)

2.  (1 бал)

3.  (1 бал)

А

 

 

 

Б

 

 

 

В

 

 

 

4.  Установіть відповідність між біополімерами та речовинами, що входять до їх складу:

1. глікоген

А – глюкоза 

 

А

Б

В

Г

Д

2. гемоглобін

Б – амінокислоти 

1.  (1 бал)

 

 

 

 

 

3. ДНК

В – рибоза 

2.  (1 бал)

 

 

 

 

 

4. РНК

Г – дезоксирибоза  

3.  (1 бал)

 

 

 

 

 

 

Д – гліцерин

4.  (1 бал)

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота

 

  1. Порівняти віроїди і пріони, назвати захворювання, що спричиняються ними.
  2. Зобразити  кладограму, проаналізувати її.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вписати у бланк усі варіанти правильних відповідей:

 

1.  (1 бал)

2.  (1 бал)

3.  (1 бал)

А

 

 

 

Б

 

 

 

В

 

 

 

4.  Установіть відповідність між біополімерами та речовинами, що входять до їх складу:

1. глікоген

А – глюкоза 

 

А

Б

В

Г

Д

2. гемоглобін

Б – амінокислоти 

1.  (1 бал)

 

 

 

 

 

3. ДНК

В – рибоза 

2.  (1 бал)

 

 

 

 

 

4. РНК

Г – дезоксирибоза  

3.  (1 бал)

 

 

 

 

 

 

Д – гліцерин

4.  (1 бал)

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота

 

  1. Порівняти віроїди і пріони, назвати захворювання, що спричиняються ними.
  2. Зобразити  кладограму, проаналізувати її.

 

 

doc
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
351
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку