10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Завдання районного пробного ЗНО з історії України 2019. Варіант 4

Про матеріал
20 лютого відділом освіти Лебединської райдержадміністрації проведено районне пробне зовнішнє незалежне оцінювання учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти. З метою перевірки якості знань учнів старшої школи закладів загальної середньої освіти району та підготовки їх до зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році було підготовлено варіанти тестування, розраховані на 120 хвилин.
Перегляд файлу

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА 

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Варіант 4

Час виконання – 120 хвилин

Робота складається з двох частин. 

Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на завдання частини 1 Ви маєте позначити та записати в бланку А.

Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на завдання частини 2 Ви маєте позначити та записати в бланку А.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1.         Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.

2.         Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

3.         За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.

4.         Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А

1.         У бланк А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2.         Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.

3.         Якщо Ви позначили відповідь на завдання 1–23 і 25–47 неправильно, можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:

 

4.         Якщо Ви записали відповідь на завдання 24 і 48 неправильно, можете виправити її у відповідному місці бланка А.

5.         Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у бланку А. Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 16.

Позначте номер Вашого варіанта у відповідному місці бланка А так:

 

Зичимо Вам успіху!

 

Частина 1

Історія України ХХ – початку ХХІ століття Завдання 1–21 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комісія реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1.                       Хто з діячів, зображених на фото, є організатором і видавцем першої щоденної україномовної газети

 

 

 

2.                       На початку ХХ ст. українські політичні партії на західноукраїнських землях зміну в долі України пов’язували із:

 

                А            початком війни між Росією та Австро-Угорщиною

                Б            вибухом української революції на території Російської імперії

                В            приєднанням Галичини до відродженої Польщі

Г            утворенням єдиного Коронного краю, що об’єднував би Східну Галичину, Північну Буковину та Закарпаття

 

3.                       Укажіть за уривком з історичного джерела, за допомогою якої сили планувалося «досягти більшого впливу в австрійському уряді»

«Ця сила мала бути не тільки виявом лояльності галицьких українців Австрійській монархії, але й інструментом українського політичного представництва, зокрема після закінчення війни при новому розподілі Європи. Галицькі українці планували за допомогою цієї сили досягти більшого впливу в австрійському уряді, подібно як це робив один із творців об’єднаної Італії граф К. Кавур, прем’єр королівства П’ємонту…»

 

                А.          Союзу визволення України

                Б.          Загальної Української Ради

                В.          Товариства українських поступовців

                Г.           легіону Українських січових стрільців

 

4.                       Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу було спричинено:

                А.        збройним виступом самостійників у Києві

                Б.         відправленням українізованих військових частин на фронт

В.         відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію Г.             формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

 

5.                       Міністр освіти М. Василенко в уряді гетьмана П. Скоропадського стверджував: «Якщо є прагнення створити українську народну інтелігенцію, український університет, …повинна бути наука українською мовою. Я повністю погоджуюся з М. Грушевським, який стверджує, що тільки тоді українство як нація отримає вагу у світі, коли зможе створити серйозну українську науку». Як була реалізована проголошена ідея?

 

                А         система середньої і вищої освіти була повністю українізована

                Б         у всіх великих містах були відкриті українські університети

                В         було створено Українську академію наук

                Г         центр діяльності Наукового товариства ім. Т. Шевченка було перенесено зі Львова до Києва

 

6.                       Така діяльність була складовою національно-культурної політики:

 

                А.        Західноукраїнської Народної Республіки

                Б.         Української Соціалістичної Радянської Республіки

                В.        Української Народної Республіки

                Г.         Української Держави

 

7.                       Що було спільним для політики гетьмана П. Скоропадського та генерала А. Денікіна на території України?

 

             А            закриття українських шкіл, газет, журналів

             Б            відновлення поміщицького землеволодіння

             В            ведення бойових дій проти військ Червоної армії

             Г            налагодження діалогу з опозиційними партіями

 

8.                       Наведена картосхема дає змогу характеризувати події:

 

 

А 

Радянсько-польської війни

Б 

Першого Зимового походу

В 

Другого Зимового походу

Г 

«Чортківської офензиви»

9.                       Автором архітектурного об’єкту, зображеного на фото, є:

 

 

 

                А          В. Городецький:

               Б           В. Кричевський:

 В  І. Левинський:  Г  І. Кавалерідзе.

 

10.                   На картосхемі УСРР штрихуванням позначено території, що були:

 

 

 

 

 

 

А. окуповані польськими військами під час наступу навесні 1920 р.

Б. охоплені селянським повстанським рухом у 1920—

1921 рр.

                                                                                                                                                   В.               окуповані військами А.

Денікіна під час наступу 1919 р.

Г. охоплені масовим голодом 1921—1923 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.                   До чого закликав агітаційний плакат, зображений на ілюстрації?

 

Напис на плакаті: «Із Росії непівської буде Росія соціалістична». (В.Ленін).

 

 

                                                                                              А.      до реалізації планів першої п’ятирічки

                                                                                              Б.      до     запровадження     нової     економічної

політики

В.        до боротьби з «ворогами народу» Г.          до проведення колективізації

 

 

 

 

 

 

 

 

12.                   Про які українські землі йдеться в уривку з історичного джерела?

«Чехословаччина зобов’язується встановити Руську територію на південь від Карпат у кордонах, визначених славними союзниками і за приязними державами, як автономну одиницю…»

 

             А.      Закарпаття

             Б       Північну Буковину

             В       Підляшшя і Холмщину

             Г       Східну Галичину

 

13.                   Протягом 250 днів радянські армійські частини і загони моряків у 1941—1942 рр.

відстоювали головну базу Чорноморського флоту місто:

 

             А.      Херсон

             Б.      Севастополь

             В.      Новоросійськ

             Г.      Одесу

 

14.                   Коли відбулася описана нижче подія?

«Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. …радянський уряд не може… байдуже ставитися до того, що… українці та білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще. …радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно населення Західної України і Західної Білорусії».

 

             А.      23 серпня 1939 р.

             Б.      1 вересня 1939 р.

В.           17 вересня 1939 р. Г.   28 вересня 1939 р.

 

15.                   Політика радянізації західних областей України в 1939—1941 рр. характеризувалася:

 

                А      націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників

                Б       лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви

В  залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації Г  налагодженням співробітництва влади з політичними партіями

 

16.                   Із поданого переліку оберіть пункт, який відповідає змістові нацистського плану «Ост».

 

                А.     перетворення України на промислову базу ІІІ рейху і джерело дешевої робочої сили

Б.      розчленування території України і створення декількох маріонеткових українських держав

                В.      перетворення України на «життєвий простір арійської раси»

                Г.      включення України до складу ІІІ рейху на правах автономії

 

17.                   Кампанія боротьби з «космополітизмом» в повоєнні роки мала яскраво виражений:

 

                А.     антиамериканський характер

                Б.      антиросійський характер

                В.      антисемітський характер

                Г.      антиукраїнський характер

18.                   На що сподівалися бійці УПА, які вели нерівну боротьбу в 1940—1950-х рр. із радянськими каральними органами?

 

             А       загальне повстання населення проти радянської влади

             Б       зміну влади в СРСР

             В       проголошення УРСР своєї незалежності

             Г       початок війни між СРСР та країнами Заходу

 

19.                   Розвиток культури в період 1946—1953 рр. характеризувався:

 

А. відродженням традицій «українізації» 1920-х рр.

Б. створенням творчих літературно-мистецьких об’єднань

В. послабленням партійного керівництва і контролю

Г. проведенням кампанії проти «низькопоклонства перед Заходом»

 

20.                   Як Конституція УРСР 1978 р. визначала соціально-економічний лад, що існував у республіці? 

                      А       комуністичне суспільство

                      Б       реальний соціалізм

                      В       розвинутий соціалізм

                      Г        база для побудови соціалізму

 

21.                   Українська Гельсінська група головним завданням своєї діяльності вважала:

 

А 

реалізацію Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

Б 

ліквідацію монополії КПРС на владу та демократизацію суспільного життя в Україні

В 

здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах

Г 

ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини         в Україні

У завданні 22 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

22.                   Установіть відповідність між подіями і наслідками Першої світової війни.

 

1.             Початок Першої світової війни

2.             «Галицька битва»

3.             Брусиловський прорив

4.             Революція в Росії

 

                А.      Остаточна втрата російськими військами Тернополя і Чернівців

                Б.      Формування легіону Українських січових стрільців

                В.      Приєднання Румунії до Антанти, утворення Румунського фронту

Г. Окупація російськими військами Східної Галичини і Північної Буковини, вихід до Карпатських перевалів

                Д.      Створення українських політичних партій у Галичині

 

У завданні 23 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

23.              Установіть послідовність змін лінії фронту на території УРСР у 1941—1944 рр.

Завдання 24 має сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Порядок написання цифр значення не має. Для виправлення помилково вказаної відповіді запишіть новий варіант відповіді (три цифри) у спеціально відведеному місці бланка А. Не робіть інших записів у бланку А, тому що перевіряючи реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24.              Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для українства Наддніпрянської України?

                                                                                                                                                

               А.        скасування панщини 

               Б.         запровадження української мови в школах і судочинстві

               В.         створення українського університету

Г. поява різноманітних українських організацій; було здобуто перший досвід парламентської діяльності

               Д.         поява україномовної преси

               Е.         скасування для селян викупних платежів

               Є.         надання окремого представництва українцям у Державній Думі Росії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви завершили роботу над завданнями частини 1.

Перевірте правильність перенесення своїх відповідей у бланк А.

Пам’ятайте!

Результат виконання завдань частини 1 буде зараховано як результат державної підсумкової атестації.

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття Завдання 25-45 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

25.         Легенду про заснування якого міста відображає зображена на ілюстрації скульптурна композиція?

                А         Галича 

                Б         Києва

                В         Переяслава

                Г         Чернігова

 

26.         Об’єднання князем Олегом земель Південної та Північної Русі під владою Рюриковичів і проголошення Києва «матір’ю городам руським» відбулося:

А

882 р.

Б

945 р.

В

860 р.

Г

 

941 р.

27.         Яка подія дала підстави вченим зробити висновок, що «…з того часу великий князь став повноцінним суб’єктом міжнародного права, а Давньоруській державі відкрито шлях до налагодження й розширення плідних зв’язків, заснованих на принципі рівноправності, із багатьма європейськими країнами»?

                А.        об’єднання Олегом Північної та Південної Русі під владою Рюриковичів

                Б.        здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату

                В.         запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії

                Г.        укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів

 

28.         Як називалася в Київській Русі частка члена князівського роду в родовому володінні?

 

                А         панщина

                Б         маєток

                В         вотчина

                Г          уділ

 

29.         Якому князеві літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?

 

             А         Роману Мстиславичу

             Б         Юрію І Львовичу

             В         Данилу Галицькому

             Г          Ярославу Осмомислу

 


30.         Яка подія відбулася в 1489 р.?

 

А. укладення Кревської унії між Литвою та Польщею

Б. перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

В. битва на річці Сині Води між литовсько-руським військом і монголами

Г. визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

 

31.         Чим було зумовлене будівництво на українських землях церков, подібних до тієї, що зображена на ілюстрації?

А. нестачею будівельного матеріалу

Б. постійною воєнною небезпекою, набігами татар

В. запозиченням мусульманської традиції в будівництві храмів

Г. наслідуванням візантійської архітектурної школи

 

32.         Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було:

 

А закріпачення українського селянства

Б  поширення ідей Реформації та Контрреформації

В виникнення українського козацтва та Запорозької Січі

Г реформування православної церкви митрополитом П. Могилою

 

33.         Який документ містив такі положення: «Оскільки козацька сваволя так розійшлася, що для приборкання її довелося рушити наші війська й битися з козаками, і розгромити їх… — тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів й інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер унаслідок заколотів утрачених, і бажаємо тих, кого живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в холопів…»?

 

А. Переяславська угода

Б. «Ординація Війська Запорозького...»

В. Куруківська угода

Г. «Пункти заспокоєння...»

 

34.         Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій пол. XVII ст.?

 

А. обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою

Б. нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України, пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

В. активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти

Г. початок        заселення       території        Дикого            Поля   українськими             селянами-втікачами    з Правобережної України та запорозькими козаками

 

35.         Основою господарського життя Запорозької Січі в роки Руїни був (була):

 

А зимівник

Б фільварок

В слобода

Г паланка

 

36.         Який гетьман першим поїхав із великим посольством до Москви?

 

А  І. Виговський

Б Ю. Хмельницький

В І. Брюховецький

Г П. Дорошенко

 

37.         Яка міжнародна подія мала вирішальний вплив на долю Лівобережної Гетьманщини на

початку ХVІІІ ст.?

 

                А       повстання під проводом С. Палія

                Б      Північна війна

                В      три поділи Австрією, Пруссією та Росією Речі Посполитої

Г          розгром турків під Віднем польським військом на чолі з королем Я. Собеським 

38.         «Розбійництво було з давен-давна нерозлучним товаришем хлопської неволі. Поневолений, битий, скривджений підданий, не можучи знайти ніде полегші ані справедливості, тікав у ліси, в гори, приставав до купи таких самих одчайдухів і, хоч чув над собою в кожній хвилі загрозу смерті, все-таки рад був хоч під тою загрозою прожити свобідно, а надто ще мститися на своїх кривдниках», — так Іван Франко характеризує діяльність:

 

                А       опришків

                Б       гайдамаків

                В      низових козаків

                Г       братчиків

 

39.         Які поняття слід використовувати, характеризуючи соціально-економічне життя Наддніпрянської України в першій половині ХІХ ст.?

 

                  А       кріпаки, займанщина

                   Б       урочна система, військові поселення

                   В       земства, монополія

                   Г       кооперація, відруб

 

40.         У якому уривку з історичного джерела йдеться про роль і місце в українській культурі діяча, зображеного на ілюстрації?

 

А «Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові... шляхи книжним ученим».

Б«Він став самобутнім виявом імпресіонізму в літературі, вдаючись до аналізу психологічного стану своїх героїв. Його творчість остаточно розвіяла сумніви, чи зможе українська література стати великою літературою»

В «Будучи останнім представником поезії українського бароко, він став предтечею нової української літератури, просякнувши її ідеями гуманізму та Просвітництва...»

Г «З його ім’ям пов’язаний поворот до нового літературного і культурного розвитку. Його славу зачинателя нової української літератури доповнює слава “батька” українського театру»

 

41.     Про діяльність якої організації начальник поліції Львова Пайман говорив таке: «Ці безумці хочуть воскресити… мертву русинську мову»?

 

                  А.      «Руська трійця»

                   Б.      Товариство галицьких греко-католицьких священиків

                   В.      Головна Руська Рада

                   Г.      «Руська бесіда»

 

42.     У якому регіоні України відбувався селянський рух під проводом Лук’яна Кобилиці?

 

А 

Східній Галичині

Б 

Поділлі

В 

Північній Буковині

Г 

 

Закарпатті

43.     Завданням якого навчального закладу міністр освіти Російської імперії С. Уваров вважав

«поширювати російську культуру і російську національність на спольщених землях Західної Росії»?

А 

університету Св. Володимира в Києві

Б 

Харківського університету

В  

Крем’янецького ліцею

Г 

Рішельєвського ліцею в Одесі

 

44.     Яке повстання спонукало до видання міністром внутрішніх справ Росії П. Валуєвим циркуляру, який накладав обмеження на використання української мови?

 

А  

«Коліївщина»

Б  

повстання декабристів

В 

польське національно-визвольне повстання

Г  

 

повстання під проводом У. Кармалюка

45.     На фото зображено:

 

 

А. письменника, політичного діяча, одного з організаторів першої української політичної партії.

Б. композитора, етнографа, учасника громадівського руху, засновника української класичної музики.

В. політичного діяча, основоположника й одного з ідеологів українського націоналізму, творця Української народної партії.

Г. публіциста, історика, одного з провідних діячів громадівського руху, видавця першого українського політичного журналу «Громада».

 

 

У завданні 46 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

46. Установіть відповідність між наслідками битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького та їхніми назвами.

 

1.  Відновлення україно-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша Хмельницького з Розандою Лупу

2.  Звільнення козацькими військами Поділля та Волині, створення сприятливих умов для визволення західноукраїнських земель

3.  Визнання польським королем влади гетьмана над Київським, Чернігівським і Брацлавським воєводствами

4.  Обмеження території, підпорядкованої владі гетьмана, Київським воєводством, скорочення козацького реєстру до 20 тис. осіб

 

 

А. Битва під Батогом

Б. Берестецька битва

В. Битва під Жовтими Водами

Г. Зборівська битва

Д. Битва під Пилявцями

 

У завданні 47 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

47.         Установіть послідовність перебування при владі гетьманів Української держави періоду Руїни.

 

 

Завдання 48 має сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Порядок написання цифр значення не має. Для виправлення помилково вказаної відповіді запишіть новий варіант відповіді (три цифри) у спеціально відведеному місці бланка А. Не робіть інших записів у бланку А, тому що перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

48.         Які поняття виникли у зв’язку з проведенням селянської реформи 1861 р.?

 

1.     Відрізки      

2.     Оброк

3.     Місячина

4.     Викупні платежі

5.     Панщина

6.     Тимчасовозобов’язані селяни

7.     хутір

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ви завершили роботу над завданнями частини 2.

Перевірте правильність перенесення своїх відповідей у бланк А. Якщо час, відведений на виконання завдань частин 1 і 2, сплив, здайте бланк А інструктору.Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чикальська Оксана Дмитрівна
  Дуже гарно дякую за всі 4 варіанти тестування. Чудовий матеріал для підготовки учнів до ЗНО, і головне - готовий.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
1800
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку