25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Завдання з української літератури для 11 класу за нововведеними творами у ЗНО

Про матеріал
Запитання тестового характеру та запитання відкритого типу за нововведеними прозовими художніми творами у ЗНО з украінської мови і літератури: Олесь Гончар "Модри камень", Ю.Яновський "Майстер корабля", І.Я.Франко "Захар Беркут".
Перегляд файлу
 1. Ознаки якого жанру має твір Олеся Гончара «Модри Камень»? ___________________________
  2. Особливості композиції твору «Модри Камень» полягають у наявності______________
  3. Розповідь протягом усього твору адресована ___________________________
  4. У перекладі українською назва твору означає ________________________________
  5. Зародження чистого кохання між бійцем-розвідником і словацькою дівчиною в сюжеті твору — це ________________________________________________
  6. Чому Терезина мати була в траурі? ___________________________________
  7. Про що йдеться в уривку: «…уже був мені не такий чужий, як досі»? ______________________________________________________________
  8. Що розвідники називали «баяном»? ____________________________________
  9. Розмова у творі ведеться від особи____________________________
  10. Укажіть назву квітки, образ якої з’являється в останній частині новели._________________ 
  11. Який епізод твору є кульмінаційним? ____________________________
  12. Символом перемоги життя над смертю є образ _________________________

2.Іван Франко «Захар Беркут»

1. В якому році відбуваються події твору?

А) 1567 року.

Б) 1829 року.

В) 1333 року.

Г) 1241 року.

2. Хто такий Тугар Вовк?

А) галицький князь;

Б) тухольський боярин;

В) тухольський радник;

Г) київський боярин.

3. Як звали Тугарову доньку?

А) Мирослава;

Б) Ольга;

В) Анна;

Г) Софія.

4. Про кого сказано: «… мужчина як дуб. Плечистий, підсадкуватий, з грубими обрисами лиця і грубим, чорним волоссям, він і сам подобав на одного з тих злющих тухольських медведів, яких їхав воювати»?

А) Захара Беркута;

Б) князя Данила;

В) Тугара Вовка;

Г) Максима Беркута.

5. Кого дали тухольці Тугарину Вовку за провідника на лови?

А) Породистих собак;

Б) Захара Беркута;

В) односельчан;

Г) Максима Беркута.

6. Від якого дикого звіра допоміг Максим врятуватися Мирославі?

А) Ведмедя;

Б) лева;

В) вовка;

Г) кабана.

 7. З чим накинувся дикий звір на дівчину?

А) З ратищем у зубах;

Б) з великим каменем у лапах;

В) з луком та стрілами у зубах;

Г) з великим шматком деревини у лапах.

8. Про кого сказано: «Все у нього виходило в свій час і на своїм місці, без сумішки й сутолоки; всюди він був, де його потрібно, всюди вмів зробити лад і порядок. Чи то між своїми товаришами тухольцями, чи між боярами, чи між їх слугами»?

А) Про Максима Беркута;

Б) про Захара Беркута;

В) про Тугара Вовка;

Г) про князя Данила.

9. Хто має владу у Тухлі, за словами Максима?

А) Громада;

Б) Захар Беркут;

В) Максим Беркут;

Г) князь Данило.

10. Про яку долину згадано у творі?

А) Княжолука;

Б) Новоселиця;

В) Яворів;

Г) Запалу.

11. За що тухольська громада гнівається на боярина?

А) за те, що він полює на ведмедів у тухольських лісах;

Б) за те, що він збирає з тухольців величезну данину;

В) за те, що той присвоює собі громадський ліс і полонину, не спитавши навіть громади;

Г) за те, що він забирає тухольських дівчат собі у прислугу.

 12. Що запропонував Тугар Вовк тухольцям в замін на Максима Беркута?

А) Пропустити загони монголо-татар в Польщу;

Б) вбити Бурунду, а його залишити живим;

В) навчити його орієнтуватися на місцевості;

Г) пропустити загони монголо-татар в Угорщину.

 13. Що робили тухольці, аби побороти монгольське військо?

А) нагрівали в казанах смолу;

Б) замуровували потік;

В) робили димові шашки;

Г) вчилися стріляти з лука.

14. Якому божкові поклонялися тухольці?

А) Сторожеві;

Б) Перуну;

В) Сварогу;

Г) Дажбогу.

 15. До кого звертається Захар Беркут зі словами: «Я поклоняюсь тобі, як діди наші тобі поклонялися, і молюсь до тебе всім серцем: дай нам побідити!»

А) Води;

Б) Бога;

В) вітру;

Г) сонця.

 

3.«Камінний хрест» В. Стефаник

1.  Новела «Камінний хрест» В. Стефаника змальовує…

А) радісне передчуття щасливого життя за кордоном;  

Б) масове переселення селян до міста;

В) трагедію переселення галицьких селян до Канади;   

Г) тимчасовий виїзд селян до Канади.

 

2. «Камінний хрест» написано в руслі (течії)…

А) неореалізму;      Б) неоромантизму;      В) імпресіонізму;              Г) експресіонізму.

 

3.За основу твору «Камінний хрест» автор узяв…

А) вигадану  історію;                                                          Б) розповіді емігрантів;

В) факт із життя Штефана Дідуха із с.Русова;                 Г) історію Василя Гнидки.

 

4.Важка праця зігнула Івана Дідуха в дугу, то в селі його називали      

А) «Переламаний»;         Б) «Зігнутий»;           В) «Поламаний»;            Г) «Каліка»

 

5. Прийшовши з війська, Іван Дідух застав…

А) гарне господарство, яке йому залишили батьки;  Б) великі боргові зобов'язання батьків;

В) завалену хату й смерть тата й мами;                      Г) наділ землі

 

6. Іван Дідух любив істи…

А) біля столу;                    Б) на лаві;                    В) на возі;                       Г) у полі.

 

7. Іван запросив ґаздів до своєі хати, бо

А) від’їжджав з родиною до Канади;                    Б) зібрав гарний урожай;

В) справляв  весілля;                                               Г) зустрічав гостей Канади.

 

8. Деякі селяни радили Іванові Дідухові не дуже хвилюватися за цим краєм, бо…

А) заможні ґазди не сумують;                                    Б) там буде краще;

В) ця земля не годна стільки людей прогодувати;   Г) заможним повернеться з Канади.

 

9. Іван Дідух поклав собі на своєму горбі хрест камінний, щоб…

 А) земля належала йому;                                      Б) пам'ять по собі залишити;        

 В) оберігав село;                                                    Г) був дороговказом подорожнім

 

10. Перед від’їздом Іван звернувся до громади з проханням, щоб…   

А) не минали його горба, коли святять поле;      Б) не забували його родину;                   

В) листи писали;                                                     Г) горба забрала громада

 

11. Ґазда Іван для себе й дружини замовив музику словами:  

А) - Гопака мені грай, по-панськи...;                   Б) - Польки мені грай, по-панськи...;

В) - Коломийки мені грай, по-панськи...;            Г) - Вальса мені грай, по-панськи…

 12. Коли покидали село, Іван Дідух показував старій хрест зі словами: 

А) - Там є вибито і твоє намено...є і моє, і твоє...;   Б) - На новому місці заживемо краще...;

В) - Не хвилюйся, повернемося на цю землю...;      Г) - Не журися, хоч дітям буде щастя...

 

13. Дослідження сенсу страждання, відчуття болю, які спонукають людину

     до пізнання суті свого існування - це у творі В. Стефаника «Камінний хрест»   ознаки…

А) реалістичного письма;                          Б) символістського письма;

В) експресіоністичного письма;               Г) сентименталізму

 

14. «Страшно сильно пишете Ви. Так, якби витесували потужною рукою пам'ятник свого народу...», - писала про В. Стефаника…

А) Ольга Кобилянська;        Б) Марко Вовчок;         В) Леся Украінка;         Г) Ліна Костенко.

 

15. Василь Стефаник найчастіше писав у жанрі

А) соціально-психологічного роману;                Б) оповідання; 

В) послання;                                                          Г) психологічної новели.

 

16. Камінний хрест, горб, прізвище Дідух – це у творі …

А) образи-символи;                                               Б) художні засоби;           

В) зорові образи;                                                    Г) слухові образи.

 

17. У творі «Камінний хрест» Василь Стефаник описує еміграцію українців… 

А) у 20-х роках ХVІІІ ст..;                                     Б) у роки Другої  світової війни; 

В) після Першої світової війни;                            Г) наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.

 

 18. «Не давайте мені нічого, бо я бачу, що Україна московська. А з мене ви вже москаля не зробите!» - заявив В.Стефаник…

А) товаришеві-однокурснику;                              Б) друзям-літераторам;

В) радянському консулові у Львові;                    Г) австро-угорському уряду.

 

19. Установіть відповідність:

 

   ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ                                                                                     ПРИКЛАД

1. Метонімія                                А. Як би хмара плачу, що нависла над селом, прірвалася,  як би                                                                

2. Персоніфікація                            горе людське дунайську загату розірвало - такий був плач.

3. Порівняння                             Б.  Спросив Іван ціле село.

4. Гіпербола                                В. Одна сльоза покотилася по лиці, як перла по скалі

                                                     Г. «Ви знаєте, що я на своїм горбі хресток камінний поклав

                                                     Д. Блимає той камінь мертвим блисками…  і кам’яними

                                                          очима своїми глядить на живу воду і сумує.

                                        

20. Установіть відповідність між образами-символами та тим, що вони уособлюють:

1. пам’ятник усім емігрантам                                         А. горб

2. розпач від прощання з рідним краєм                         Б. Камінний хрест

3. протистояння людини і життєвих випробувань,      В. останній танець з дружиною

    які випадають на її долю                                             Г. ворота

4. розірваний зв'язок між поколіннями                         Д. прізвище Дідух

    і з навколишнім світом       

 

4.

Яновський Ю. «Майстер корабля»

Що у творі "Майстер корабля" є епілогом?

Напад невідомого на То-Ма-Кі

Приїзд Сева на кінофабрику

То-Ма-Кі розповідає про своїх синів, коли уся сім'я разом

Від'їзд Тайах до Генуї

Про що То-Ма-Кі знімав свій перший фільм у Місті?

життєва історія хазяїна трамбака

зустріч дипломатів у Місті

пригоди Богдана на острові Пао

епізод з Тайах у Мілані

У якому стилі модернізму створений твір Юрія Яновського "Майстер корабля"?

неоромантизм

необароко

неореалізм

неокласицизм

Про що говорить То-Ма-Кі в наведеному уривку? "...в мене одна наречена, наречена з колиски, про яку я думав, мабуть, і тоді, коли не вмів ще говорити. Наречена, що для неї я жив ціле життя, їй присвятив сталеву шпагу й за неї підставляв під мечі важкий щит. ...Для неї я полюбив море, поставив на гербі якір, залізний важкий якір, що його приймають усі моря світу, і колишеться над ним могутній корабель".

про музику

про культуру нації

про кіно

про море

про релігію

Кому належать ці слова: «Я люблю людські руки. Вони мені здаються живими додатками до людського розуму».

Тайах

Севу

Майку

То-Ма-Кі

Якому персонажу відповідає сюжетна лінія: "приїзд до Міста на посаду редактора - зйомки фільма про зустріч дипломатів - обговорення сценарію до фільма - лікування в госпіталі після поранення"?

То-Ма-Кі

Сев

Тайах

Богдан

Хто так висловився про твір "Майстер корабля" цими словами: "Це романтичний роман, в якому навіть “вічні”, “прокляті” питання людськості повстають у дивних “учудненнях”. Море під його пером набуває викінченої і гостро принадної краси. Читаючи, дивно стає, що нація, яка століття сиділа коло моря, яка пускалась навіть у одчайдушні морські походи, так довго не помічала його в своїй літературі, заворожена чорною, нерухомою землею своїх степів".

Олесь Гончар

Валер'ян Підмогильний

Євген Маланюк

Юрій Яновський

Час я проводжу тут добре. Тітка видужала. Весело. Ранком їжджу на пляж. Беремо човна, запливаємо далеко в море. Лазимо по скелях. У мене вже є тут знайомі. Всі до мене надзвичайно ставляться, бо я — чужоземка та блондинка.

Родини я не маю. Розлетілися всі по світі, розійшлися. Тепер старший син відбуває повітряні рейси Оде — Індія. Я іноді дістаю від нього привітання з дороги. І разом з його голосом чую плескіт океану під його безшумним самольотом.

Корабель, на якому я очуняв, належав старому малайцеві з острова Пао — десь на північ від Яви. Цього острова і чорт із свічкою не знайшов би серед безлічі тих островів, що, як велетенські зелені кущі, лежали на воді. 

Одначе вас не задовольнить жоден мрійник і романтик. Вам треба сильної руки, пошерхлої руки моряка і його посолених вуст із запахом горілки й міцного матроського тютюну.

1

Богдан

2

Тайах

3

Професор

4

То-Ма-Кі

5

Директор

Словами "Уявіть собі юнака - невисокого й стрункого, із сірими очима й енергійним ротом, погляд насмішкуватий та впертий, руки, що люблять доторкнутися до забороненого й відчути приємність там, де страшно" описав сам себе...

То-Ма-Кі

Професор

Богдан

Сев

Що таке "майстер корабля" (за твором Ю. Яновського)?

командир корабля

символ, оберіг судна, розташований спереду корабля

частина судна

людина, яка лагодить кораблі

До кого То-Ма-Кі звертається зі словами: "Ти, може, думаєш завше одягати наших людей у дранi свитки й вишиванi сорочки? Страждання, злиднi, соловейко й постiйнi мандри зi своєї землi - на землi iншi, у каторгу, в ярмо, в перевертнi? Ти думаєш, що ми не можемо пiдняти якiр свого корабля й поставити паруси? Що ми не сильнi духом i дiлами для того, щоб заспiвати веселої пiснi про далекi краї, про блакитнi високостi неба, про бадьорi химери оновленого, духу? Так ти думаєш?"

Тайах

Богдан

Сев

Директор

твір О.Кобилянської «Valse melancolique»

 1. Хто є оповідачем у творі?
 2. Чим займалася Ганна?
 3.    Яка мрія була у Ганни?
 4.    Чому молоді жінки вирішили взяти на квартиру компаньйонку?
 5.    У кого була закохана Марта?
 6.    Чого прагнула у житті Марта?
 7.    Яка найцінніша річ була у Софії?
 8.    Що було рожевою мрією Софії?
 9.    Чому Софія потрапила у скрутне становище?

10.Чи збулася найважливіша мрія у житті Марти?

11.Чи знайшла своє щастя Ганна в Італії?

12.Хто із героїнь новели нагадує О.Кобилянську?

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Alla
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Оленич Алла
Додано
1 червня
Переглядів
191
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку