Збірка " Інтелектуальні ігри в початковій школі"

Про матеріал
У збірці зібрані інтелектуальні ігри, що розвивають розумові здібності, логічне мислення, спостережливість, сприяють розширенню світогляду, тренують пам’ять. У процесі їх виконання формуються такі якості, як кмітливість, винахідливість, ерудованість, стійкість характеру, дух суперництва, яскрава емоційність, що приносить дитині радість і насолоду.
Перегляд файлу

 

Прислуцький навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

 

Районний конкурс-ярмарок педагогічної творчості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         + презентації

 

 

                                                                 Жабчик Наталія Володимирівна,

                                                                 вчитель початкових класів

                                                                 Прислуцького НВК

                                                                «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

 

 

 

 

Березне 2016

 

 

Жабчик Н.В. Інтелектуальні ігри в початкових класах. Методичний посібник. Прислуч, 2016, 34с.

 

    Методичний посібник укладений відповідно до вимог чинної програми.

У збірці зібрані інтелектуальні ігри, що розвивають розумові здібності, логічне мислення, спостережливість, сприяють розширенню світогляду, тренують пам’ять. У процесі їх виконання формуються такі якості, як кмітливість, винахідливість, ерудованість, стійкість характеру, дух суперництва, яскрава емоційність, що приносить дитині радість і насолоду.

 

 

Рецензенти:

Зубчик Г.П., заступник директора з навчально-виховної роботи Прислуцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

     Навчання та виховання юних громадян будь-якої країни світу неможливе без упровадження гри та ігрових технологій. Гра використовується з навчально-пізнавальною, розвивальною і розважальною метою. Гра – один з найефективніших методів навчання, що максимально активізує інтелектуально-практичні та творчі можливості індивіда. Стимуляція творчих потенцій дитини, оптимізують інтелектуальні, практичні й фізичні здібності, виховують риси творчої особистості.

      Мета й завдання інтелектуально-пізнавальних ігор

 • Пропагування наукових знань і розвиток у школярів інтересу до наукової діяльності.
 • Виявлення обдарованих і талановитих дітей.
 • Розвиток творчої активності дітей.
 • Стимулювання розвитку інтелектуальних і пізнавальних можливостей дітей.
 • Організація дозвілля учнів.
 • Створення умов для самопізнання й самореалізації.

         Саме тому у збірці зібрані інтелектуальні ігри, що розвивають розумові здібності, логічне мислення, спостережливість, сприяють розширенню світогляду, тренують пам’ять. У процесі їх виконання формуються такі якості, як кмітливість, винахідливість, ерудованість, стійкість характеру, дух суперництва, яскрава емоційність, що приносить дитині радість і насолоду.

     Таким чином, організовуючи ігри, ми маємо пам’ятати, що  серед великого розмаїття ігор інтелектуальна гра займає особливе місце у розвитку дитини. Вона є її першою розумовою працею, джерелом приємної розваги і приємного навчання, гімнастикою розуму і засобом самовдосконалення.

        Отже, гра є одним з найдієвіших засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. Уникати таких ігор – значить позбутися чи не найбільшої цінності  у формуванні особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток інтелектуальних здібностей у молодших школярів 

 

     Молодший шкільний вік - це період набуття знань, їх засвоєння. Вікові явища розвитку інтелекту та здібностей характеризуються зростанням темпу розумової активності, потреби до розумової напруги, зосередженістю уваги, збільшенням об`єму пам`яті, розвитком мислительних операцій – умінням аналізувати, синтезувати, порівнювати факти, події.
У молодшому шкільному віці провідною діяльністю є навчання. Тому необхідно для успішної адаптації дитини до шкільного життя здійснювати плавний перехід від одного виду діяльності до іншого. Для цього на уроках учитель застосовує різного роду ігрові прийоми. Він може їх класифікувати як в урочну діяльність, так і в позаурочну. Ігри повинні мати розвиваючий або пізнавальний характер. Їхньою метою є розширення кругозору, формування власного світогляду, інтересу до знань молодшого школяра. І тут на перше місце виходять саме ігри, що носять інтелектуальний характер.

       Характерні риси інтелектуальних ігор за С.А.Шмаковим:

-         вільна розвивальна діяльність;

-         творчий, значною мірою імпровізований та дуже активний характер ігрової діяльності;

-         емоційне піднесення діяльності, суперництво, змагання, конкуренція;

-         наявність правил, що відображають зміст гри, логіку та послідовність її розвитку.

Суттєвими компонентами інтелектуальних ігор, які можуть бути використані на уроці чи занятті, є:

-         збір потрібної інформації;

-         пошук невідомого елементу, знань чи алгоритму досягнення мети;

-         прийняття рішення ( логічний вибір одного шляху з можливих);

-         подолання перешкод на шляху до встановленої чи обраної мети.

    Головний позитивний чинник гри – спроможність стимулювати пізнавальну активність  і викликати потребу вчитися, знати, довідуватися, досліджувати.

 2.     За  твердженням В.П.Шашиної, існує декілька видів інтелектуальних ігор:

-         ігри з олівцем та усні ігри;

-         ребуси;

-         кросворди, сканворди, чайнворди;

-         ігри на шаховій дошці;

-         головоломки;

-         конкурси знавців – ерудитів.

Ігри допомагають досягти поставленої мети, під час їх гарантується засвоєння певних знань, умінь та навичок.

 

3.     Поділ ігор на групи за Г.К.Селевко:

-         за видом діяльності – рухливі (фізичні), інтелектуальні (розумові), трудові, соціальні, психологічні;

-         за характером педагогічного процесу – навчальні, тренувальні, контролюючі, узагальнюючі; пізнавальні, розвивальні; репродуктивні, продуктивні, творчі; комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні;

-         за характером ігрової методики – предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, ігри – драматизації.

Крім цього, розрізняють ігри з використанням предметів, без використання предметів; настільні, кімнатні, комп’ютерні; ігри на відкритому просторі, а також з використанням різноманітних засобів пересування. Наприклад, Конкурс інтелектуалів, Конкурс капітанів, « Інтелект-шоу», «Наукова лабораторія», «Поле чудес», «Що? Де? Коли?»,  брейн-ринги, тощо.

     У грі розвиваються необхідні кожній дитині розумові здібності, рівень розвитку яких має велике значення і проявляється в процесі навчання. Навчальні заняття, подані в ігровій формі, викликають у дитини емоційне піднесення.

     Таким чином, організовуючи ігри, ми маємо пам’ятати, що  серед великого розмаїття ігор інтелектуальна гра займає особливе місце у розвитку дитини. Вона є її першою розумовою працею, джерелом приємної розваги і приємного навчання, гімнастикою розуму і засобом самовдосконалення. Отже. гра є одним з найдієвіших засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. Уникати таких ігор – значить позбутися чи не найбільшої цінності  у формуванні особистості.

  Приклади ігор ( з курсів):

-         ігри з предметами і картинками ( що з’явилось, змінилось, зникло);

-         кубування ( для розвитку критичного мислення) – на гранях куба нанесені крапки від 1 до 6:

1)     опишіть це;

2)     порівняйте це;

3)     проаналізуйте це;

4)     асоціюйте це;

5)     знайди спосіб застосування цього;

6)     знайди аргументи «за» і «проти» цього.

-         порівняння картинок ( на асоціативне мислення)- 10-12карт.;

-         роздавання « Сльозинок і посмішок2;

-         незакінчені малюнки;

-         ігри зі словами, реченнями.

 

4.     Гра за Ш.О.Амонашвілі.

     Ми помітили при знайомстві з психолого-педагогічною літературою, що вважається, що в початкових кла­сах найчастіше повинні застосовуватись ігрові прийоми, бо діти люблять грати. Це думка особливо поширена стосовно пер­шого класу - класу для шестиліток. Однак діти прагнуть до шкільного життя зовсім не для того, щоб продовжити там свої ігри, а для того, щоб утвердитися у своєму по­дорослішанні. Прагнення до школи саме і є одним із проявів пристрасті до доросл­ішання. Дітей потрібно вчити не граючись, а серйозно, з почуттям  відпові­дальності. Це вчитель повинен грати так добірно й мистецьки свою роль в освітньому процесі, аби діти в цьому процесі забули про свою потребу до гри.

   Самі духовні й природні субстанції В Дитині прагнуть, так би мовити, до вільної несвободи. Це яск­раво видно на прикладі групової рольової гри. Дитина може цільно (з почуттям бажан­ня) вибирати, в яку гру грати, яку взяти на себе роль. Вона може включитися або не включитися в колективну гру. Однак, якщо вона включається в гру і вибирає в ній роль, то знає, що зобов'язана буде підкоритися пра­вилам гри, грати за правилами. Інакше діти виженуть її з гри, скажуть: "Ти не вмієш грати. "Ти нам заважаєш. З тобою нецікаво грати". Тобто підтверджується, що Дитина внутрішньо готова до вільної несвободи, до впорядкованої, узаконеної, суспільно доз­воленої свободи, до звуження безвідпові­дального прояву інших своїх потреб.

   Гра – це переживання вільного вибору. Змусити дитину гратись неможливо, якщо певні функції не включені. Дитина грається через внутрішнє бажання.

Але, включаючись до гри, дитина повинна підкорятись певним правилам, що її свободу обмежує. Коли дитина стомлюється, вона вільно виходить з гри.    Тому Ш.О.Амонашвілі стверджує – що найголовніше у грі – вільний вибір: сама починаю гру, сама виконую правила, сама припиняю гру. Зберегти і в навчанні за дитиною право вільного вибору – основна задача вчителя. Педагогічна майстерність вчителя в цьому і полягає, щоб діти не втратили серйозного ставлення до навчання – бо вони приходять до школи не гратись, а навчатись. З одного боку гра може бути одними з методів навчання, з іншого – навчання повинно органічно входити до гри. Спостереження доводять, що кожна дитина  у грі намагається обрати собі роль, більш престижну за віком, що сприяє дорослішанню. Вчитель повинен «моделювати» себе дещо дорослішим, ніж ті діти, з якими він зараз спілкується, і тоді вони будуть дорослішати разом з вчителем. Дитинство закінчується тоді, коли немає бажання дорослішати.

  Найпростіші приклади інтелектуальних ігор:
Гра «Запитайка»

В якості матеріалу до гри можна використати будь – який сюжетний малюнок, що має проблемний зміст. Молодшим школярам пропонується ставити вчителю питання про все, що учень хоче дізнатись. Якщо вчитель не може відповісти, то виграє учень. Після цього корисно запропонувати йому скласти невелике оповідання за цим малюнком. При цьому слід звернути увагу, на які питання дитина дала сама відповідь, а на які ні. Визначається також характер питань, їх чіткість, осмисленість.
Гра «Пошук протилежних предметів»

 Слід орієнтуватись на різні ознаки предметів та систематизувати протилежні предмети за групами. Завдання спрямоване на порівняння предметів, пошук нових властивостей предмету.
Гра «Висновки»

Треба вирішити задачу, зробити порівняльний аналіз.
Сергій старший за Олену, а Олена старша за Миколу. Хто найстарший, хто наймолодший з дітей?
Гра «Добре – погано»

 Кожне явище можна оцінити з двох боків: як добре і як погане. Наприклад – «бійка»: хлопчик зумів відстояти себе – це добре, розірвав одяг – це погано, зумів захистити слабкого – це добре, будуть сварити батьки – це погано, показав хто головний – це добре, побився з другом – це погано.
Знайди щось добре в таких, на перший погляд, неприємних явищах:
- виліт літака затримується на 2 години;
- вчитель поставив учневі двійку;
- удома випадково викинули твою іграшку;
- поїздка до цирку відкладається.
Гра «Конструювання за зразком»

Спрямована на виявлення у дітей рівня розвитку просторового мислення, що лежить в основі формування інтелектуальних здібностей та аналізу взаємного розташування об`єктів у просторі.
В якості психотренінгів в роботі використовувались словесні ігри, головоломки, загадки, ребуси, проводились заняття з розвитку кмітливості, швидкості мовленнєво – мислительних процесів.
     Таким чином, використання вищенаведених методів та прийомів сприяє всебічному розвитку особистості дитини, її інтелекту. Досвід роботи показав великі можливості для формування в молодших школярів такого важливого процесу пізнання світу, як інтелектуальні здібності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтелектуальна гра «Колесо фортуни»

(1-2 класи)

Відбірний тур

   У грі беруть участь дві команди . Склад команд – 6 осіб. Команди обирають  запитання у одному з шести секторів. У кожному секторі є щасливий бал. За правильну відповідь вони отримують емблему . На запитання ,

 яке команда не дала правильної відповіді , ведучий пропонує відповісти будь-якій команді, бажано надати можливість відповісти тій команді, яка має найменше балів. Час на обміркування – 1 хвилина.

Сектори

        1

       2

       3

        4

      5

        6

Загадки

 

 

 

 

 

 

Мультфільми

 

 

 

 

 

 

Космос

 

 

 

 

 

 

Казки

 

 

 

 

 

 

Світ природи

 

 

 

 

 

 

Школа

 

 

 

 

 

 

 Запитання секторів

 1. http://www.chaosland.ru/wp-content/uploads/2013/02/e221d5f937e3b105d8ee37d0e76d71c40a4025be.jpgЗагадки
 1. На городі товста пані
 2. В пелюстковому жупані. 

Щоб ту пані розібрати,

Сто пелюсток треба зняти.

 1. Просить мене моя мати:

«Треба діда розібрати».

Розбираю дідуся

Та стою в сльозах уся.  

 1. http://kotygoroshko.com.ua/_dr/5/539.jpgСонце з неба нам світило,

Посміхалося, раділо.

Промінці кидало влітку

Та зробило сонце-квітку.

Квітка крутить головою:

«Сонце-мамо, я з тобою!»

Стали квітку називати,

Як її рідненьку мати. (Соняшник)

 1. Порічка червоніє,

Смородина чорніє,

Жито наливається.

Коли це відбувається? (Влітку)

 1. Буряки збирають,

Пташки відлітають,

Листячко спадає.

        Це коли буває? (Восени)

6.Щасливий бал.

 1. Мультфільми
 1. Гена крокодил – мій друг,

http://m.yes.com.ru/upload/iblock/919/cheb346.jpgТільки я – не Вінні-Пух,

Не ведмідь, не їжачок, 

Не маленький слимачок,

Не байбак я, не комашка.

Я – вухастий…

 1. Щасливий бал.
 2. На землі копита слід,

В нім водиченька блищить.

«Хочу, любая сестрице,

Я попити цю водицю».

«Ой ,не пий! Буде біда!

Зачарована вода!»

Та води Іван напився

Й у кого перетворився? (Козенятко)

 1. Обертаючись часами

В хатці з курчими ногами,

Стара баба проживає,

На метлі вона літає,

В неї кістяна нога.

Та цеж бабанька… (Яга).

 1. Лікував Айболить у лісу

Вовка, зайчика, руду лису.

Термінова йому телеграма

Надійшла від гіпопотама.

То куди він і біг, і летів

Рятувати мартишок, слонів? (До Африки)

 1. В норці хтось пухнастий жив,

В гості Вінні запросив.

Ставив мед йому на столик

Довговухий, щедрий… (Кролик).

 1. Космос
 1. http://333v.ru/uploads/7e/7e47e5a054393e1754cd5fe08feb20a2.jpgЯк   називається наша планета?
 2. Виходить воно й починає день ранком, Без нього світанок не був би світанком.

Прокинуться діти, коли у віконце

До них зазирне, усміхаючись,…

 1. Щасливий бал.
 2. Як називається спецодяг космонавтів? (Скафандр)
 3. Яку назву має віконце на космічному кораблі? (Ілюмінатор)
 4. Навколо якої зірки Сонячної системи обертаються дев΄ять планет? (Сонце)

 

 1. Казки
 1. Мудрим він себе вважає,

Каже, що багато знає.

http://vchasno.com/media/user/46/shapka.jpgНавпаки, завжди на ділі:

В нього руки – геть невмілі.

Він невдаха, ще й зазнайка.

А хлопчиська звуть… (Незнайка) 

 1. У червонім капелюсі

Йшла дівчинка до бабусі,

З пиріжками поспішала.

Кого ж в лісі пострічала?

 1. Щасливий бал
 2. «Палає вогнем! Не тримай у руках.

Опіки будуть, гарячий той птах!

А без рукавиць не спіймати його!»-

Казав Горбоконик в той час про кого? (Жар-птах)

 1. В одній казці є родина,

У якій був син-рослина.

Обробляв він з татом грядку,

Та було в них все в порядку.

Розлучив їх злий сеньйор –

Товстопузий Помідор-

Й тата посадив за грати.

«Треба батька рятувати!»

Син мерщій в похід зібрався…

Як синок- цибуля звався? (Чиполліно)

 1. Наплескала взимку воду

Та зробила хатку з льоду.

Сонечко ледь-ледь пригріло,

Хатку з льоду розтопило.

Гарна, бач, у зайця хатка!

Гоп!- і вигнала зайчатка.

Так вчиняти не годиться!

Хто це був? Руда… (Лисиця)

 1. http://zahidonline.com/images/uploads/kalina1.jpgСвіт природи
 1. Як зелена хусточка – листячко,

Грона ягід, мов намистечко,

Кущ убрався, мов дівчина.

Це – червоная…

 1. Із корінням він в землі,

Борщ їмо – він на столі.

З жахом геть біжать мікроби,

Всі застуди, всі хвороби.

       Це наш добрий рятівник, http://agronomist.in.ua/wp-content/uploads/2013/10/87658943.jpg

Біло-сивий дід… (Часник).

 1. Із-за хмарок гуркотить,

Голубим вогнем горить,

До хмарин ховається.

Як злюка називається? (Блискавка)

 1. Вона по небі пролітає,

Як з відер, дощик проливає.

Холодний дощ, мов Божа кара,

Нам принесла кудлата… (Хмара)

 1. Щасливий бал.
 2. З вигляду він страшнуватий,

Товстошкірий та пикатий,

Він на носі має ріг.

Ця тварина -… (Носоріг)

 1. http://3.bp.blogspot.com/-fUKNCBbovJY/ULXEVb-fn9I/AAAAAAAACYQ/YtJSPcQwX7E/s1600/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C.pngШкола
 1. Захотів я малювати. Що для цього мушу взяти

Та загострити кінець?

Помічник мій -…(Олівець)

 1. Щасливий бал.
 2. Що балеринка робить у школі?

Танок там танцює – кружляє по колі.

Підмостками сцени є зошит в клітинку.

А ви відгадаєте, як звуть балеринку. (Циркуль)

 1. Про те, що скінчився у школі урок,

http://doshkilnyk.in.ua/wp-content/uploads/2014/08/0_8972a_cde31268_l.pngХто всім школярам дзвінко каже?...

 1. Ті брати і там, і тут

В «Арифметиці» живуть.

Вміють хлопці рахувати:

І складати, й віднімати.

Між братами є різниця –

Наступний більше на одиницю. (Цифри)

 1. Дзвінок у школі кличе нас:

«На вас чекає, діти, клас.

Заходьте! Зошити та карти,

Й підручники кладіть на… (Парти)»

Підсумок гри

      Підраховуються емблеми кожної команди. У якої команди більше емблем, та і є переможцем гри.

                   Математична гра «Що? Де? Коли?» для учнів 2 класу

Мета: продовжувати формувати обчислювальні навички додавання і віднімання двоцифрових чисел; закріплювати вміння розв΄язувати складні задачі; розвивати пам΄ять, увагу, мислення; виховувати інтерес до вивчення математики.

Хід гри

 1. Організаційний момент
 • Із командою знавців, учнів нашого класу, будуть грати казкові герої. А ведучою буду я – ваша вчителька.
 1. Математична гра «Що? Де? Коли?»

1 тур

 • З вами грає Незнайко (Відкривається конверт із завданнями)
 • Дорогі знавці, я знаю, що ви ознайомилися з усною нумерацією чисел у межах 100.

Ось завдання перше вам,

http://www.b-port.com/mediafiles/items/2012/08/87134/cc7766ec6f1d02cc2bc34ce63a906132_L.jpgНашим славним затокам.

Треба рахувати вміло, 

Швидко, правильно, сміливо.

 1. Усна лічба
 1. Назвіть числа від 32 до 42, від 89 до 99;
 2. Назвіть числа 5-го десятка;
 3. Назвіть число яке складається з 8 дес. 6 од.; 5 дес.; 3

дес. І такої ж кількості одиниць;

 1. З пари чисел назвіть менше число:44 і 61;
 2. Назвіть найменше і найбільше двоцифрові числа;
 3. Назвіть усі числа, в яких однаковими цифрами позначені кількість десятків і одиниць.

  Учитель

              А тепер вже нам пора

             Взятися і до пера.

             Числа оці записати,

             Знання свої показати.

 1. Тестові завдання
 1. Знайдіть різницю чисел 57 і 7.

А)5;       б)50;      в)64.

       2) Знайдіть суму чисел 80 і 4.

              А) 12;    б) 84;      в) 67.

       3) Перший доданок 50, другий – такий самий. Знайдіть суму.

              А)100;     б)10;       в) о

             4) Яке число більше від 30 на 6?

                     А) 36;      б) 26;      в)24

              3. Усні обчислення

                35+ 46=                      70+30=                  86-24=                      50-30=

                46-23=                        87-42=                   35+47=                     97-54=

 • Молодці! Всі завдання Незнайка виконали успішно. Отже, рахунок 1  :   0 на користь 2-Б класу.

 

 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/6/90/201/90201268_8623114_2be7321e.jpg2 тур

 • З нами грає Колобок
 1. Шановні знавці! Хочу перевірити, чи знайомі вам геометричні фігури.
 • Яка геометрична фігура називається чотирикутником?
 1. На картках намальовані різні геометричні фігури.

  У кожного учня косинець, у якого один кут прямий.

 • Прикладаючи прямий кут до кутів

Зображених фігур, підрахуйте, скільки таких кутів у кожній фігурі.

 1. Весела геометрія
 •  З яких геометричних фігур складається малюнок? Скільки серед них прямокутників?

Кругів? І т. д.

( Діти аналізують малюнок будиночка з геометричних фігур)

 1. Скільки всього прямокутників зображено на малюнку? (5)

 

 

 

 

 1. Логічний клубочок Колобка
 • Як за допомогою двох паличок утворити на парті прямокутник?( Робота в парах)
 • З радістю повідомляю, що попереду сьогодні знавці 2-Б класу. Рахунок

http://img-fotki.yandex.ru/get/9667/16969765.22c/0_8f716_c023cd19_orig.png3 тур

 • Із знавцями  2- Б класу гратиме Буратіно.

Вирази і числа у рядку стоять. 

Треба вам їх, діти, вірно порівнять.

Часу ви не гайте,

Вирази читайте.

(Діти самостійно обчислюють вирази)

 • Я бачу, що сьогодні нашим гостям кепсько! Знавці 2-Б класу підготовлені добре.

Результат …

4 тур

 • Граємо далі! Сектор… О, це музична пауза! Відпочиваємо!

5 тур

 • З вами грає давня знайома – тітонька Сова. Простих завдань вона ніколи не давала.

Уважно схему цю розглянь,

http://www.edu.cap.ru/Home/10077/2013-2014/13652775.jpgСклади задачу без вагань.

Потім її розв΄яжіть,

З постої складену зробіть

 

І  -   25 л

ІІ- ?, на  7 більше

 

Рано , діти , вам радіти,

Слід задачу ще зробити!

Добре треба міркувати,

Щоб її вже розв΄язати.

(Розв΄язок складеної задачі)

 • Молодці! І це завдання виявилося вам під силу, з ним ви успішно впоралися. Отже ,рахунок ... Попереду команда …

6 тур

 • З вами гратиме Нулик Десяткин, який приготував вам ряд цікавих завдань. Це житель однієї з найдавніших , мудрої з наймудріших країн…
 • А з якої – ви дізнаєтеся, коли розгадаєте кросворд.
 1. Число, яке одержуємо при додаванні. (Сума)
 2. Геометрична фігура, в якої всі сторони рівні. (Квадрат)
 3. Найменше двоцифрове число.(Десять)
 4. Компонент при відніманні.(Зменшуване)
 5. http://mamontovaluda.ucoz.ru/0.pngГеометрична фігура, в якої всі сторони прямі.(Прямокутник)
 6. Одиниця часу.(Година)
 7. Одноцифрове число.(Три)
 8. Одиниця довжини.(Сантиметр)
 9. Інструмент для креслення кола.(Циркуль)
 10. Одиниця маси.(Грам)

 1

 2

                            3 4

                                     5

 6 

                              8                                7

 9

      10

 • Яке слово отримали по вертикалі?

А) Загадка Нулика Десяткина

- Скільки разів я зустрічаюся у найменшому трицифровому числі? Яке це число? (Два. Це число 100)

Б) Ребуси

100 рона               ли100к            і 100 рія

 • Молодці! Рахунок …!

Підсумок гри. Закінчилася наша гра повною перемогою знавців 2-Б класу над командою телеглядачів – казкових героїв! Найактивніші учасники гри отримують пам΄ятні медалі.

Передача закінчилась.

Мабуть, ви уже стомились.

Тож великими ростіть,

Дуже себе не хваліть

І бувайте всі здорові!

Нас чекають ігри нові!

 • Дякую за прекрасну гру. До нових зустрічей!

 

 

 Математичний КВК

(1 клас)

Мета: за допомогою різних вправ закріпити знання склад чисел; формувати вміння й навички розв’язувати задачі, розвивати логічне мислення, пізнавальну самостійність, творчу активність; виховувати працелюбність, почуття дружби.

Обладнання: таблиці для усного рахунку, зображення поїздів, ромашки з прикладами, таблиці з малюнками, геометричний матеріал, ребуси, медалі.

 

   І. Організаційний момент. Розподіл на команди. Визначення командирів.

   Команда «Розумні»

Треную свій розум, увагу та пам’ять.

Працює мій мозок, і вчусь я старанно.

   Команда «Кмітливі»

Щоб усе прекрасно знати,

Будем добре міркувати,

Задачі будемо рішати

І свій розум розвивати!

   ІІ. Розминка

   1.Гра «Хто перший підніметься сходинками?»

 

 

 

                                                   9-4                                                4+7

                                         8-5                                                                       7-5

                              4-3                                                                                              8-6

                    6+2                                                                                                                  2+3

          7+1                                                                                                                                       10-2

9-2                                                                                                                                                               9-7

 

 

   2. Постав потрібні знаки та розв’яжи приклади.

      3    5   6=2                                                7   3   1=5

      10   8   4=6                                              9   1   4 =6

   ІІ.Завдання конкурсу.

 1. Вставити числа, при додаванні яких одержимо число 8 і число 9.

   (Завдання для командирів)

 • Чий поїзд швидше рушить з місця?

 

                            8                                                                         

 

                          

 

 

 

 1. Гра «Визначте час відправлення поїзда».

Час відправлення поїзда засекречений. У кожної з команд є ромашка з числами. Вони повинні простежити за зміною чисел, записаних на пелюстках ромашки.

Починаючи з числа 1 за годинниковою стрілкою, знайти число, за допомогою якого змінюються числа. Воно й буде означати годину відправлення поїзда.

   Записати число у середину ромашки.

 1. Задачі у віршах
 • Настав час розв’язувати задачі!

 

А) Йшли три їжаки,                  А)Кролик вуха нашорошив-

     Несли по три буряки.                               В нього дуже добрий слух.

    А ви їм допоможіть- Хто ж тепер нам скаже точно,

    Буряки ті полічить. В двох кролів є скільки вух?

Б)Якось бігло через ліс                              Б)Було у Марини

    Вісім кіз. Сім ягід малини.

    П’ять були з них білі-білі, Шість ягідок з’їла,

    Ну, а інші – сірі-сірі.                                    А скільки лишила?

    Скільки бігло через ліс

    Сірих кіз?

   4.Розв’язування задач за малюнками та коротким записом

            Перша білочка – 9 горішків

            Друга білочка - ? на 4 горішки менше

 

            Перший їжачок – 6 грибів

            Другий їжачок - ? на 3 гриби більше

 • Розгляньте малюнок і задачу.
 • Кого ви бачите на малюнку?
 • Що треба дізнатися в задачі?

Фізкультхвилинка

                              Білка бігала багато,

                              Бо шукала в лісі брата.

                              Брат на дереві сидів

                              І смачні горішки їв.

 

                              Івасик іграшками грався,

                              А по двору ішов індик.

                              Івась побачив і злякався,

                              І від індика в дім утік.

 

                              Повз по лісу їжачок,

                              В нього шубка з голочок,

                              Ніс багато грушечок,

                              Аж болів йому бочок.

                              Раз! Два! Три! Чотири! П’ять!

                              Зупинився спочивать.

                              Піклувався їжачок

                              Про маленьких діточок,

                              Чарівних, непосидючих,

                              Дуже милих і колючих.

                              Десять! Дев’ять! Вісім! Сім!

                              Грушечки ці ніс він їм.

 1. Вправи геометричного змісту.

А) Уважно розглянь, чи є якась відмінність між цими фігурами.

(Ці фігури однакові, лише повернуті в різні боки.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Покажи й полічи скільки всього відрізків накреслено.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 4.                                                          Відповідь: 3.

В) Полічи, скільки на кожному малюнку трикутників. Розглянь уважно, як положення ліній перетину впливає на кількість трикутників у кожній фігурі.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Вставте пропущені числа.

- Жила на світі миша. Вона була завжди голодна! Така голодна, що гризла все6 і сир, і ковбаси, і капці! А одного разу навіть цифри у підручнику з математики погризла. Допишіть їх.

                           4+2=                                                             10-    = 4

                              -3=2                                                                 - 1=4

                             +4=9                                                                +3=9

                           5-   =4                                                              7+2=

   7. Розгадування ребусів.

        Пі 2 л       3 кутник            100 лиця             мі 100           г 1 а          ві 3 ла        7 ’я

   ІІІ. Підсумок уроку

 1. Оцінка КВК учнями
 • Чи сподобався вам конкурс?
 • Поставте ротик «на обличчя», які лежать на ваших партах, залежно від вашого ставлення до конкурсу.

 

 

 

 

 

 • Яке завдання було найцікавішим?
 1. Нагородження учасників КВК великими і малими медалями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтелектуальна гра «Ці забавні тварини» 4 клас

Бережіть ці землі,

Навіть малу биліночку люблячи.

Бережіть всіх звірів природи,

Вбивайте лише звірів всередині себе.

Євген Євтушенко.

Хід заходу

Вчитель. В одній з чудових пісень нас закликають зупинитися і озирнутися навколо «Як прекрасний цей світ, подивися...» Так, він дійсно прекрасний, Цей світ, повний загадок і чудес. Кожен день ми зустрічаємося з його таємницями. Ось і сьогодні нас чекає багато цікавого зі світу тварин. Починаємо інтелектуальну гру «Ці забавні тварини».

1 тур. «Поміркуймо не поспішаючи»

1 питання - 3 відповіді. Знайди вірний!

Уявляю 1-ю четвірки юннатів: Сергій, Діма та ін. Юннат Сергій любить ..., у нього вдома живе... . Побажаємо їм успіхів!

http://cikavo.com/images2tumb/2010/02/28/img_1313684275.gifВмиваються чи комахи? 

1) Ніколи.

2) Не завжди і не всі.

3) Багато і досить ретельно.

Відповідь: 3. Ви коли - небудь бачили брудне комаха? Муха, побувавши на всякого бруду, так крутить голову передніми лапками, що того й гляди відірве її. Ретельно і спокійно протирають очі від пилку бджоли і джмелі, а потім розчісують свої шубки».

http://player.myshared.ru/539533/data/images/img70.jpg1. Коли щука на берег виходить?

1) Ніколи.

2) У спекотний літній день.

3) Навесні по холодку.

Відповідь: 3. Навесні. Як тільки прогріється вода в заливчиках, вздовж берегів річок і озер вилізуть на мілину величезні щуки метати ікру».

http://900igr.net/datai/o-zhivotnykh/Detjonyshi-1.files/0032-032-Detjonysh-tjulenja-beljok.jpg2. Чому тюлененок росте як на дріжджах»?

1) Багато спить.

2) Добре їсть.

3) Мало рухається.

Відповідь: 2. Дитинчата тюленя ростуть не на дріжджах, а на молоці, наполовину складається з жиру. Вже через 5 днів 8-кілограмовий новонароджений тюлененок важить 16 кг

2-я четвірка.

http://go1.imgsmail.ru/imgpreview?key=2f9ef694864a5773&mb=imgdb_preview_2045Подання.

1. Навіщо зайцю великі вуха?

1) Щоб краще чути.

2) Щоб не перегрітися на сонці.

3) Для гальмування на поворотах.

Відповідь: 2. Зовсім не для того, щоб підслуховувати. А для того, щоб ними потіти. Сидить в літню спеку заєць під кущем і йому зовсім пити не хочеться. Зайве тепло випаровується через тонкі гарячі заячі вуха. У спеку вони відводять 1/3 тепла.

2. Можна кувати з відкритим дзьобом?

1) Можна, і досить легко.

2) Можна, але важко.

3) Неможливо.

Відповідь: 3. Відкрийте ширше рот і спробуйте прокукувать. Ну як, вийшло? Немає. Ось і в зозулі не виходить. Тому вона кує через закритий, витягнутий вперед дзьоб. Витягніть губи трубочкою. Ну от, і у вас вийшло.

3. Можна хвостом напитися?

1) Можна, і досить легко.

2) Можна, але важко.

3) Неможливо.

Відповідь: 1. Африканські мавпи бабуїни так і поступають, коли до води ні руками, ні ротом не дотягнешся. Обмакнет мавпа хвіст у воду, а потім обсмоктує і так кілька разів - склянки 3-4 води набереться. А більше їм не треба.

3-я четвірка.

http://amberbook.com.ua/img/pauk.jpgПодання.

1. Хто з сачком полює?

1) Павук.

2) Пташка.

3) Моль.

Відповідь: 1. Полює з сачком південно-африканський павук-минеус. Сплете він з павутини сіточку завбільшки з поштову марку, сховається увечері серед гілок і чекає літунів: комарів та мошок. Як побачить, як комашку, тут же розтягує лапками свій сачок і накидає його на жертву. Хвацько це у нього виходить!

http://go1.imgsmail.ru/imgpreview?key=16284beb14031410&mb=imgdb_preview_12652. Чому раки червоніють?

1) Від сорому.

2) Від запалу та спека.

3) Від натуги.

Відповідь: 2. Червоніють раки не від обурення, не від сорому і навіть самі працьовиті не від натуги. А червоніють вони у киплячій каструлі. Всі пігменти в хітиновому покриві руйнуються в окропі, за винятком червоного.

http://www.molomo.ru/img/labi7.jpg3. Скільки пір'я у птахів?

1) Не перерахувати.

2) Більше 1000.

3) Більш 10 000.

Відповідь: 3. І все ж орнітологи перерахували і з'ясували, у кого з птахів скільки пір'я. Найбільше пір'я у лебедя - 25 000, причому 1/5 їх розмістилася на голові і прекрасної лебединої шиї. У крижневої качки їх 12 тисяч.

Додаткові питання.

1. Чим же птиці людині корисні?

1) Знищенням шкідників.

2) Співом і спілкуванням.

3) Як об'єкти промислу.

Відповідь: 1. І спілкування з птахами приємно, і спів їх чудово, і вони смачні. Але, як дізнаєшся, що за 5 днів скворчата з одного гнізда з'їли 796 хрущів, 160 личинок, 27 жуків-щелкунов і 12 їх личинок або, що сова з'їдає за літо до 10 тисяч мишей-полівок, а одна полівка знищує за цей час 1кг зерна, то відразу і відпадає питання про їх користь.

2. Назви яких тварин складаються з 2 літер?

Відповідь: вуж, їжак, як.

3. Назви яких тварин складаються з 3 букв?

Відповідь: лев, кіт, рак, сич, сом, лящ.

2 тур.

Вікторина «Починаємо - продовжуй»

( За казками К.І. Чуковського)

1. Їхали ведмеді на велосипеді

А за ними...(кіт задом наперед.)

2. Муха - муха, Цокотуха, позолочене черево.

Муха по полю пішла... (муха грошики знайшла.)

3. Добрий лікар Айболить!

Він під деревом сидить

Приходь до нього лікуватися

І корова ...(і вовчиця....)

4. Замяукали кошенята:

«Нам набридло нявкати!

Ми хочемо ...(як поросята хрюкати.)

5. У мене задзвонив телефон.

Хто говорить?

- Слон.

- Звідки?

(Від верблюда.)

3 тур.

«Живі синоніми»

Вчитель.

- А тепер спробуйте згадати, як і про кого у нас кажуть в народі.

Риси характеру і почуття людини:

Наприклад, сміливий, як (хто?) лев.

(Кожному гравцю задається по 2 питання)

1. Працьовитий, як...(кріт, бджола, мураха.)

2. Злий, як...(собака, вовк.)

3. Хитрий, як...(лисиця.)

4. Впертий, як...(баран, віслюк, бик, козел.)

5. Боягузливий, як...(заєць.)

6. Тихий, як...(миша.)

7. Запасливий, як (білка.)

8. Витривалий, як кінь.)

9. Холодний, як ...(жаба.)

10. Причепливий, як... (п'явка.)

11. Зубастий, як...(щука, крокодил.)

12. Сильний, як...(буйвол, бик.)

Підведення підсумків. Нагородження переможців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                             Найрозумніший ( 1 клас)

 

Мета: сприяти формуванню та розвитку в учнів інтелектуального й духовного потенціалу, створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального та фізичного розвитку обдарованих дітей, стимулювати творчу діяльність учнів.

 

Правила гри: участь беруть 18 учнів 1класу .Гра проводиться у 3 тури. У першому турі учням пропонується 18 запитань. За кожну правильну відповідь – 1 бал. У другому турі гравці повинні дати відповідь на 5  запитань з обраної теми. Час на обдумування – 5 секунд. Правильна відповідь – 1 бал. Порядок вибору теми визначається за результатами гри «Дешифрувальник». ІІІ тур – «Запитання з торбинки» - з торбинки вибрати фішку з номером запитання. Правильна відповідь – 2 бали. Порядок вибору фішки визначається за кількістю набраних балів. Якщо кількість балів однакова, виконується завдання «Утвори пари»

 

Хід гри

І тур

 1. Назва держави, в якій ми живемо? (Україна)
 2. Космонавт, який першим полетів у космос? (Юрій Гагарін)
 3. Цукорниця, глечик, склянка — це ... (посуд)
 4. Хто на своїй голові ліс носить? (Олень)
 5. Заклад, де влаштовують вистави, показують акробатику, клоунаду, дресированих тварин. (Цирк)
 6. Яка пора року настає після зими? (Весна)
 7. Батько дідуся або бабусі. (Прадід)
 8. Назва місяця, що походить від слова «квітнути». (Квітень)
 9. Спортивна командна гра з шайбою. (Хокей)
 10. Ті, хто переживає за спортсменів. (Уболівальники)
 11. Польовий гризун з добре розвиненими защічними мішками. (Хом'як)
 12.  Майстерня, де обробляють метал куванням. (Кузня)
 13. Скільки звуків позначає буква «ь»? (0)
 14. Дніпро, Десна, Дністер —... (ріки України).
 15. Нею косять, її заплітають. (Коса)
 16. Хто першим зустрівся Колобку? (Зайчик)
 17.  Хто на зиму роздягається, а на літо одягається? (Дерева)
 18. Найперша і найголовніша книжка у школі. (Буквар)

 

 

 

Гра «Дешифрувальник»

 

1

2

3

АБВГ

ҐДЕЄ

ЖЗИІ

4

5

6

ЇЙКЛ

МНОП

РСТУ

7

8

9

ФХЦЧ

ШЩ

ЬЮЯ

 

Назва птаха: 6511 (сова)

ІІ тур

Категорії:

загадки

прислів’я

мультфільми

математика

історія та держава

тварини

мова

професії

рослини

 

Загадки

 1. На городі нога стоїть,
  На нозі голова висить.
  Куди сонце повертається,
  Туди голова нахиляється.
  (Соняшник)
 2.  

На сметану, масло, сир
Нам воно згодиться.
І корисне, і смачне,
Тече, як водиця.
Колір в нього, наче сніг,
Пригощу їм вас усіх!
(Молоко)

 1.  

Тісто, ягоди і крем,
Шоколад, прикраси, джем.
Дуже страву цю люблю
Її в кондитерській куплю.
(Тістечко)

 

 

 1.  

І ввечері, і зранку
Вартую я на ґанку.
Не кусаю, не гарчу,
В дім чужих не пропущу.
(Замок)

 1.  

Через воду він проводить,
А сам з місця вік не сходить.
(Міст)

Прислів’я

 1. Більше діла … — менше слів
 2. Бджола мала, …а й та працює
 3. Хочеш їсти калачі, не …сиди на печі.
 4. Книга вчить, як… на світі жить.
 5. Мудрий ніхто не вродився, …а навчився.

Мультфільми

 1. Який герой мав ім’я Міккі? (Міккі Маус)
 2. Що подарувала Сова на день народження Ослику Іа? (Хвіст)
 3. Хто має пропелер на спині? (Карлсон)
 4. Як звати хлопчика із Простоквашино? (Дядя Федір)
 5. Як звуть кота і мишеня з мультика У.Діснея? (Том і Джері)

Математика

 1. Як називаються числа при додаванні? (доданок+доданок=сума)
 2. Найменше кругле число (10)
 3. Яким приладом креслять коло? (циркулем)
 4. У дворі ходили гуси. У всіх гусей Сашко нарахував 10 лап. Скільки гусей ходило у дворі? (5)
 5. Кінь темніший за корову, корова темніша за собаку. Хто найтемніший? (корова)

Історія та держава

 1. Хто заснував місто Київ? (князь Кий та його брати)
 2. Який кущ є символом України? (калина)
 3. Яка найбільша річка України? (Дніпро)
 4. Де друкувались перші в Україні букварі і словники? (У Києво-Печерській лаврі)
 5. Які ворота були головним входом у стародавнє місто Київ? (Золоті ворота)

Тварини

 1. Найменша пташка (Колібрі)
 2. Куди зайцю зручніше бігти: з гори чи на гору? (на гору)
 3. У якого птаха під дзьобом шкіряний мішок для складання риби? (пелікан)
 4. Дика лісова свиня (кабан)
 5. Що носить на спині верблюд? (горб)

Мова

 1. Скільки голосних звуків в українській мові? (6)
 2. Скільки звуків позначає буква «ї»? (2)
 3. Як визначити кількість складів у слові? (за кількістю голосних)
 4. З якої букви пишуться назви квітів? (з малої)
 5. Які буквосполучення позначають один звук? (дж, дз)

Професії

 1. Людина, яка охороняє ліс (лісник)
 2. Хто придумує модний одяг? (модельєр)
 3. Керівник школи чи підприємства (директор)
 4. Керує державою (президент)
 5. Лікар для тварин (ветеринар)

Рослини

 1. Квіти цього дерева мають приємний аромат і являються чудовим засобом лікування застуди (липа)
 2. Яку квітку називають квіткою сонця? (соняшник)
 3. Як називається сушений виноград? (родзинки)
 4. Насіння якої рослини використовують для приготування шоколаду? (какао)
 5.  Як називається колючка на троянді? (шип)

 «Утвори пари»

футбол

 

ключка

хокей

              ракетка

 

                теніс

м’яч

 

 

 

 

 

 

 

                                   Запитання з торбинки

 1. Назвіть зайвий овоч: картопля, морква, буряк, цибуля, капуста (капуста)
 2. Урочиста пісня держави (гімн)
 3. Герой із казки Шарля Перро, який допоміг розбагатіти своєму господарю (Кіт у чоботях)
 4. У класі 23 учня. Скільки подвійних парт потрібно для класу?
 5. Яка квітка вважається королевою квітів? (троянда)
 6. Яка рослина дає мед і кашу? (гречка)
 7. Яку тварину називають кораблем пустелі? (верблюда)
 8. Яка тварина будує через ріки плотини? (бобер)
 9. Закінчи прислів’я: Щоб інших навчати, треба …(самому знати)

 

Підрахунок набраних балів.

(у цей час виконується пісня __________________________)

Оголошення результатів, нагородження переможців та учасників.

 

 

 

 

 


Найрозумніший

 2 клас

 

Мета: сприяти формуванню та розвитку в учнів інтелектуального й духовного потенціалу, створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального та фізичного розвитку обдарованих дітей, стимулювати творчу діяльність учнів.

 

Правила гри: участь беруть 18 учнів 2класу .Гра проводиться у 3 тури. У першому турі учням пропонується 18 запитань. За кожну правильну відповідь – 1 бал. У другому турі гравці повинні дати відповідь на 5  запитань з обраної теми. Час на обдумування – 5 секунд. Правильна відповідь – 1 бал. Порядок вибору теми визначається за результатами гри «Дешифрувальник». ІІІ тур – «Запитання з торбинки» - з торбинки вибрати фішку з номером запитання. Правильна відповідь – 2 бали. Порядок вибору фішки визначається за кількістю набраних балів. Якщо кількість балів однакова, виконується завдання «Утвори пари»

 

Хід гри

І тур

1.Перший місяць осені. (Вересень)

2.Для письма і дверей потрібна ... (ручка).

3.Друга нота нотного стану. (Ре)

4.Вранці на траві. (Роса)

5.З якої казки слова: «Приходь, Журавлику, до мене в гості». («Лисичка і Журавель»)

6.Літо, осінь, зима, весна — (пори року).

7.Білокора, зелена, кучерява. (Береза)

8.Що зайве: хліб, хлібороб, горіх, хлібина? (Горіх)

9.На комбайні працює... (комбайнер).

10.По морю ходить, а біля берега пропадає. (Хвиля)

11.Як називаються квіти верби? (Котики)

12.Який місяць року найкоротший? (Лютий)

13.Скільки місяців має рік? (12)

14.Третя нота нотного стану. (Мі)

15. Які пісні виконують діти на Різдво, ходячи від хати до хати? (Колядки)

16.На якому інструменті грали кобзарі? (На кобзі)

17.На яке світло треба переходити дорогу? (На зелене)

18.Як одним словом назвати гриби, які можна вживати в їжу? (їстівні)
 

 

 

Гра «Дешифрувальник»

 

1

2

3

АБВГ

ҐДЕЄ

ЖЗИІ

4

5

6

ЇЙКЛ

МНОП

РСТУ

7

8

9

ФХЦЧ

ШЩ

ЬЮЯ

 

Назва птаха:  656541 (сорока)

ІІ тур

Категорії:

казки

здоров’я

кулінарія

музика

природознавство

казкові тварини

спорт

техніка

калейдоскоп

 

Казки

 1. У якій казці головному герою допомогло гусеня? (Івасик-Телесик)
 2. Найвідоміша казка Івана Франка (Фарбований лис (Лис Микита))
 3. Чим ловив рибу вовк з російської народної казки «Лисиця та вовк»? (Хвостом)
 4. Як звали собачку, яка допомагала тягти ріпку? (Жучка)
 5. Як звали їстівного казкового персонажа? (Колобок)

Здоров’я

 1. Орган слуху (вухо)
 2. Прилад для вимірювання температури (термометр)
 3. Що лікарі рекомендують носити людям зі слабким зором? (окуляри)
 4. За яким номером викликають швидку допомогу (103)
 5.  Що потрібно робити, щоб бути здоровим? (правильно харчуватись, дотримуватись режиму, займатись спортом, загартовуватись )

Кулінарія

 1. Національна українська страва, яку подають з пампушками. (борщ)
 2. Без чого не обходиться іменинний стіл? (без торта)
 3. Як називається страва з будь-якої крупи? (каша)
 4. Вироби з тіста з грибною, м’ясною, овочевою, фруктовою начинкою (пироги)
 5. Кондитерські вироби, загорнуті у яскраві обгортки (цукерки)

Музика

1.Знаки, якими записують музику (Ноти)

2.Велика група людей, що співають (Хор)

3.Як називаються пісні, якими    зустрічають весну (Веснянки)

4.Частина пісні, що повторюється (Приспів)

5.Хто пише музику для творів? (Композитор)

Природознавство

 1. Як називається книга, куди заносять назви вимираючих рослин і тварин? («Червона книга»)
 2. Як зимує їжак? (впадає у сплячку)
 3. Тварини, що живуть біля людини (свійські)
 4. Як називаються тварини, які харчуються іншими тваринами (хижі)
 5. Яка є природа? (жива і нежива)

Казкові тварини

 1. Пудель Мальвіни (Артемон)
 2. Пес Дяді Федора (Шарик)
 3. Песик Еллі (Тотошка)
 4. Кіт з Простоквашино (Матроскін)
 5. Хто розбив золоте яєчко? (мишка)

Спорт

 1. Як називається кінець дистанції? (фініш)
 2. Куди забивають м’ячі у баскетболі (у кошик)
 3. Чим грають у хокей? (ключками)
 4.  Найвідоміші в Україні брати-спортсмени (Володимир та Віталій Кличко)
 5. Чим грають у волейбол? (м’ячем)

Техніка

 1. Яким видом транспорту пересуваються у повітрі? (літаком)
 2. Який прилад показує мультики? (телевізор)
 3. Побутовий прилад для зберігання продуктів (холодильник)
 4. Який електроприлад допомагає прибирати квартиру? (пилосос)
 5. Пальне для автомобіля (бензин)

Калейдоскоп

 1. Спеціальна книга, у якій відмічається успішність учнів (журнал)
 2. Міра довжини, яка дорівнює 10 см (дециметр)
 3. Після якої ноти іде нота ре? (до)
 4. Який колір отримаємо при змішуванні жовтого і червоного? (оранжевий)
 5. Хто головний на кораблі? (капітан)

«Утвори пари»

футбол

ключка

хокей

бруси

теніс

м’яч

біатлон

лижі

легка атлетика

ракетка

 

Запитання з торбинки

1.Восьмий місяць року (серпень)

2.Закінчи прислів’я: Чого Івась не навчиться, того й Іван… не знатиме.

3.Тварина, яка дуже легко змінює забарвлення (Хамелеон)

4.Як звали першу людину, яка полетіла у космос? (Ю.Гагарін)

5.Хто був першим космонавтом незалежної України? (Л.Каденюк)

6.Послухай і назви зайву літеру: А О У Е И С І

7. Що можна побачити із заплющеними очима? (сон)

8.Оптичний пристрій для спостереження за зірками і планетами (телескоп)

9.Не птах, а летить, не муха, а гуде, не потяг, а везе. Що це? (літак)

 

Підрахунок набраних балів.

(у цей час виконується пісня __________________________)

Оголошення результатів, нагородження переможців та учасників

 

 

І тут знаєте відповідь. Мабуть, варто і мені навчатися, щоб все знати і бути розумним.

ФЕЯ : Варто, Незнайку!

НЕЗНАЙКО: Візьміть мене, будь-ласка, з собою в Місто Всезнайок. Може, і я чогось навчуся…

ФЕЯ  Ну що, візьмемо Незнайка з собою?

ДІТИ Так!

ФЕЯ  Для того, щоб потрапити в чарівне місто, нам необхідно  скористатися пелюсткою з чарівної квітки. Зараз я відірву               пелюстку і буду               промовляти               заклинання, а ви голосно разом повторюйте за мною.

(відриває пелюстку)

  Пелюсток зроби свій хід,

  Через захід та на схід.

  Через південь пролітай, 

  І на північ завітай.

  Як закінчиш та кружляння,

  Виконай моє бажання.

 Бажаю, щоб ми опинилися в Місті Всезнайок!

 

(під МУЗИКУ виходить поважно ЗНАЙКО)

 

ЗНАЙКО Добрий день! Я бачу, до нас у Місто Всезнайок завітали гості. Це добре.

 (звертається до Незнайки, здивовано) А тебе яким вітром  сюди занесло? Ти ж завжди уникаєш наше Місто.

НЕЗНАЙКО (розгублено) Та я з дітлахами, за компанію.  

ЗНАЙКО І чого ти вирішив, що тобі буде тут цікаво?

НЕЗНАЙКО Ну, по-перше, хочу побачити, наскільки розумні діти…

ЗНАЙКО Мене це теж цікавить.

НЕЗНАЙКО А по-друге, хочу сам щось новеньке пізнати.

ЗНАЙКО (з подивом) А це вже цікаво.

ФЕЯ  І яким чином ти пропонуєш перевірити знання дітей?

ЗНАЙКО Я пропоную провести інтелектуальну гру «Найрозумніший». І якщо діти покажуть свої знання, я подарую переможцю змагання _______________________

НЕЗНАЙКО А хто проведе змагання?

ФЕЯ  _____________________________________________________________

ЗНАЙКО  От і добре! А ми з Незнайком будемо спостерігати.

ФЕЯ  Наших інтелектуалів очікує напружена боротьба, тому для початку необхідно розслабитись, зосередитись і налаштуватись. А допоможе нам в цьому ПІСНЯ у виконанні

осынь 298.jpgУчасники гри запрошуються на сцену, займають свої місця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І тур (3клас)

 1. Що означає слово «фінал»? (Кінець)
 2. Якби не було годинників, як люди орієнтувалися б у часі? (За сонцем та зорями)
 3. Якого кольору галявина з кульбабками? (Жовтого)
 4. Що покриває стовбур та гілки дерева? (Кора)
 5.  Якою хворобою ніколи на землі не хворіли? (Морською)
 6.  Яким гребінцем не розчешеш волосся? (Півнячим)
 7. З якої казки: «Мій котику, мій братику! Несе мене лиска за крутії гори, за бистрії води»? («Котик і Півник»)
 8. Виготовлення виробів з глини. (Кераміка)
 9. П'ятий місяць року. (Травень)
 10. Яких каменів немає  в морі? (Сухих)
 11. Ранок, день, вечір, ніч — ...(доба)
 12. Чи росте дерево взимку? (Ні)
 13. Де ми живемо, на якому материку? (В Євразії)
 14. В якій частині материка ми живемо? (В Європі)
 15.  Чи п'є жаба воду? (Ні. Потрібна вода надходить через шкіру)
 16.  Один із видів образотворчого мистецтва, в якому зображення створюється олівцем, вуглем, тушшю. (Графіка)
 17. Зображення людини або групи людей на картині. (Портрет)
 18. Якого птаха підтримує хвіст під час сидіння на дереві? (Дятла)
 19. Що утворюється на місці квітки? (Плід)
 20. Назвіть групи рослинза зовнішніми ознаками. (Дерева, кущі, трави)
 21. Заєць скаче, а вуж — ... (повзе).
 22. Скільки ніг мають комахи? (6)
 23. Скільки планет сонячної системи? (8)
 24. Сонце — це планета? (Ні)
 25. З якими країнами межує Україна? (Росія, Білорусія, Польща, Румунія, Молдова)
 26. Найменша від усіх пташок. (Колібрі)
 27. У якого дерева білий стовбур? (У берези)
 28. Підземна електрична дорога. (Метро)
 29. Яке дерево, як і береза, дає солодкий сік? (Клен)
 30. На трьох дубах по 6 яблук. Скільки всього яблук? (На дубах яблука не ростуть)
 31. Як звати італійського Буратіно? (Піноккіо)
 32. З якої казки слова: «Поверталася лисиця з невдало¬го полювання. У животі бурчить від голоду. Назустріч — їжак»? («Лисиця та їжак»)
 33. Ударно-клавішний музичний інструмент. (Фортепіано)
 34. Хто, крім слона, має хобот? (Комар)
 35. Якого кольору хамелеон? (Різного, він весь час змінює колір)
 36. Вони бувають тверді, м'які, дзвінкі і глухі. (Приголосні звуки)

ІІ тур

                                       Категорії:

D:\фото виставка\IMG_20150506_170705.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки

1.Не ставок і не ріка,
Мох росте і осока.
Там земля - неначе тісто,
Що воно за дивне місце?
(Болото)

2.З небесної діжки
Крижані горішки
На землю упали,
Шкоди нам завдали.
(Град)

3.Знизу клин
Зверху млин.
Тече вода
А їй не біда.
(Парасолька)

4.У лісі зростав,
У столяра побував,
В кімнаті оселився,
Полотном укрився.
(Стіл)

5.Будівельнику без них нічого робити –
Не збудує школу, дім і садок, де діти.
Починається на „Ц”, здогадалися, що це?
(Цегла, цемент)

Прислів’я

1.Хто людей питає, той … і розум має.

2.Щоб рибу їсти, треба …в воду лізти

3.Маленька праця краща за … велике безділля.

     4.Вмій пожартувати, та знай, …коли перестати.

5.Бачить чуже під лісом, а не бачить …свого під носом.

Мультфільми

     1.Як звали друга Вінні-Пуха? (П’ятачок)

     2.Як називається мультфільм, у якому вовк весь час ганяється за зайцем?     (Ну, постривай!)

3. Як називається мультфільм, у якому вовк весь час ганяється за зайцем?     (Ну, постривай!)

     4.У якій казці в грудні збирали проліски? (12 місяців)

     5.Як звали корову з Простоквашино? (Мурка)

Казки

    1.Які тварини ішли в Бремен? (осел, собака, кіт, півень)

    2.У якій казці Герда шукає свого брата? (Снігова королева)

    3.Як звали дівчинку, яка мала шкарлупу горіха за ліжечко, а пелюстку     троянди за ковдру? (Дюймовочка)

   4.У якій казці герой отримав від черепахи золотий ключик? (Пригоди Буратіно)

 5. З якої казки: «На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день; ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях …» (Коза-дереза)

 

Здоров’я

1.Як називається пошкодження зуба? (карієс)

2.Який вітамін потрібен для зору? (вітамін А)

3.Яка температура людського тіла є нормальною? (36,6)

4.Рідина, якою промивають рану (перекис водню)

5.Як називається розпорядок дня? (режим)

Кулінарія

1.Із чого виготовляють галушки? (із тіста)

2.Заморожена молочна або фруктова страва (морозиво)

3.Як називаються маленькі вареники з м’ясом? (пельмені)

4.Загальна назва для страв, у яких дрібно нарізані продукти заправляються сметаною, олією чи майонезом (салат)

5.Як називаються маленькі вареники з м’ясом? (пельмені)

Математика

024.JPG1.Як називається прямокутник з рівними сторонами? Знайдіть його на картці.(Квадрат)

2.Найбільше трицифрове число (999) 

3.На скільки кожне наступне число більше за попереднє? (на 1)

4.Скільки потрібно взяти квадратиків, щоб обклеїти кубик, наклеюючи по 1 квадратику на сторону? (6)

5.Двоє друзів грали в шахи 3 години. Скільки часу грав у шахи кожен з друзів? (3 години)

Історія та держава

1.Як називається головний закон держави? (Конституція)

2.Як називалося поселення українських козаків? (Січ)

3.Назвати 3 символи держави (прапор, гімн, герб)

4.Як називаються люди,  які складають закони і працюють у Верховній Раді? (депутати)

5.Скільки років незалежності України? (Підказка: з 1991) (20)

Тварини

1.Чим дихають риби? (зябрами)

2.Яка тварина спить вниз головою? (кажан)

3.Найбільша тварина (синій кит)

4.Ним кусає бджола (жало)

5.Яка комаха їсть попелицю (рос. - тлю) (сонечко - божа корівка)

Музика

1.Які пісні виконують на Різдво? (колядки)

2.Скільки є нот? (7)

3.Як називається п’ять лінійок, на яких пишуться ноти? (нотний стан)

4.На якій лінійці пишеться нота мі? (на першій)

5.Музичний ключ (скрипковий)

Природознавство

1.Як у природі називається перетворення води на пару і навпаки? (Кругообіг)

2.Найвища вершина Карпатських гір (Говерла)

3.Чим відрізняється дерево від куща? (у дерева один міцний товстий стовбур, у куща декілька тонких дерев’янистих стовбурів)

4.З яких частин складається тіло комахи? (голова, груди, черевце)

5.Чим вкрите тіло звірів, чим вони годують своїх малят? (тіло вкрите шерстю, вигодовують малят молоком)

Казкові тварини

1.Пантера з казки «Мауглі» (Багіра)

2.Черепаха з казки про Буратіно (Тортила)

3.Муха, яка напоїла всіх чаєм (цокотуха)

4.У кого в голові тирса  (Вінні-Пух)

5. Як звали мишенят у казці «Колосок»? (Круть і Верть)

Мова

1.Перед якими буквами пишеться апостроф? (я, ю, є, ї)

2.Як називається спільна частина споріднених слів? (корінь)

3.Скільки букв в українському алфавіті? (33)

4.Яке є мовлення? (усне і писемне)

5.Антонім до слова «Початок» (кінець)

Професії

1.Слідкує за дотриманням правил дорожнього руху (інспектор ДАІ)

2.Виготовляє торти і цукерки (кондитер)

3.Найкумедніша професія в цирку (клоун)

4.Розробляє нові моделі літаків, автомобілів, мостів тощо (конструктор)

5.Кухар на морському судні (кок)

Рослини

1.Як з грецької мови перекладається назва квітки «айстра»? (зірка)

2.Який первоцвіт отримав назву через своє листя: зовні темне, холодне, а зі зворотнього боку – тепле, м’яке? (мати-й-мачуха)

3.Яка рослина харчується комахами? (росичка)

4.У давнину кору цього дерева використовували замість паперу (береза)

5.Як називається плід у ліщини? (горіх)

 

Спорт

1.Хто такий Андрій Шевченко? (футболіст)

2.Скільки гравців у футбольній команді? (11)

3.За допомогою чого тренер дає команду «на старт» (свистка)

4.У якому виді спорту виступають лише жінки? (художня гімнастика)

5. У якому виді спорту не використовується сітка: волейбол,  футбол, регбі? (регбі)

Техніка

1.Прилад для збивання тіста та кремів (міксер/блендер)

2.«Транспорт» для немовлят (коляска)

3.Побутовий прилад, який може бути газовим і електричним (плита)

4.Міський підземний транспорт (метро)

5.Допомагає будувати багатоповерхові споруди (підйомний кран)

Калейдоскоп

1.Рідкий косметичний засіб для миття волосся (шампунь)

2.Скільки місяців у році? (12)

3.Канікули у тата і мами (відпустка)

4.Онука Діді Мороза (Снігуронька)

5.Його спочатку заварюють, а потім п’ють (чай)

«Утвори пари»

футбол

ключка

хокей

бруси

теніс

м’яч

біатлон

лижі

легка атлетика

ракетка

 

Запитання з торбинки

 1. Назвіть зайвий овоч: картопля, морква, буряк, цибуля, капуста (капуста)
 2. Урочиста пісня держави (гімн)
 3. Герой із казки Шарля Перро, який допоміг розбагатіти своєму господарю (Кіт у чоботях)
 4. У класі 23 учня. Скільки подвійних парт потрібно для класу?
 5. Яка квітка вважається королевою квітів? (троянда)
 6. Яка рослина дає мед і кашу? (гречка)
 7. Яку тварину називають кораблем пустелі? (верблюда)
 8. Яка тварина будує через ріки плотини? (бобер)
 9. Закінчи прислів’я: Щоб інших навчати, треба …самому знати
 10. Восьмий місяць року (серпень)
 11. Закінчи прислів’я: Чого Івась не навчиться, того й Іван… не знатиме.
 12. Тварина, яка дуже легко змінює забарвлення (Хамелеон)
 13. Як звали першу людину, яка полетіла у космос? (Ю.Гагарін)
 14. Хто був першим космонавтом незалежної України? (Л.Каденюк)
 15. Послухай і назви зайву літеру: А О У Е И С І
 16.  Що можна побачити із заплющеними очима? (сон)
 17. Оптичний пристрій для спостереження за зірками і планетами (телескоп)
 18. Не птах, а летить, не муха, а гуде, не потяг, а везе. Що це? (літак)

 

Підрахунок набраних балів.

Оголошення результатів, нагородження переможців та учасників

D:\фото виставка\IMG_20150506_165353.jpg

 

.

 

 

 

D:\фото виставка\IMG_20150506_170302.jpg

 

 

 

 

 

                   Список використаної літератури

1.     Амонашвілі Ш.О. Без серця що зрозуміємо? / Ш.О.Амонашвілі. – Х.: Подільський культурно-просвітительський центр ім.М.К.Реріха, 2002. – С. 11-24.

2.     Амонашвили Ш.А. Личностно- гуманная основа педагогического процесса. / Ш.А.Амонашвили. – Минск:  Университетское, 1990. – С. 56-75.

3.     Амонашвили Ш.А. Баллада  о воспитании./ Ш.А.Амонашвили. – Артёмовск: 2008. – С. 58-84.

4.     Амонашвили Ш.А. Истина школы./ Ш.А.Амонашвили. – Артёмовск: 2008. С 43. – С. 24-34.

5.     Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А.Амонашвили. – М.: Просвещение, 1983. С 51.

6.     Бех І.Д. Виховання підростаючого покоління на засадах нової методології. / І.Д.Бех. // Педагогіка і психологія, 1999. С 5-6.

7.   Гребенькова Л.О. Довідник класного керівника. 1-4 класи. –Х.: Веста:     Видавництво «Ранок», 2008

8. Ватаманюк Г. Інтелектуальна гра як засіб активізації навчально-пізнавальної   діяльності старших дошкільників та молодших школярів. // Початкова школа, 2008, №6. – С40-43.

9.Савченко О.Я. Сучасний урок  у початкових класах. / О.Я.Савченко. – К.: Магістр –S, 1997. С 138-157. 

10. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса. / Г.К.Селевко. – М.: Народное образование, 1998. С 112-146.

11.http://www.solnet.ee/holidays .САМЫЙ УМНЫЙ. Интеллектуальная игра для начальных классов

12.http://www.ha-ha.com.ua/ Інтелектуальна гра «Розумники і розумниці»

13.oipopp.ed-sp.net/metod/952/952_1.doc Сценарій інтелектуального брейн-рингу

 

 

 

Зміст

 

 1. Передмова……………………………………………………………………..  3
 2. Розвиток інтелектуальних здібностей у молодших

школярів …………………………………………………….4-7

3. Інтелектуальна гра «Колесо фортуни»

(1-2 класи) …………………………………………………………………………8-11

 1. Математична гра «Що? Де? Коли?» для учнів 2 класу….12-15
 2. Математичний КВК (1 клас)………………………………………......16-19
 3. Інтелектуальна гра «Ці забавні тварини» 4 клас………..20-25
 4. Найрозумніший ( 1 клас)…………………………………26-30
 5. Найрозумніший ( 2 клас)…………………………………31-34
 6. Найрозумніший ( 3 клас)…………………………………35-44
 7. Список використаної літератури……………………………………45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


осынь 002.jpg

Жабчик Наталія Володимирівна,

 вчитель початкових класів Прислуцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії.

       У 2005 році закінчила Міжнародний    економіко-   гуманітарний університет  імені академіка Степана   Дем’янчука за спеціальністю «Початкове навчання». Стаж роботи – 14 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
3 лютого 2019
Переглядів
6280
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку