15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Збірка «Літаки КБ "Антонов" (практичні завдання по використанню електронних таблиць)»,

Про матеріал

Матеріали до уроків інформатики, розміщені у збірці «Літаки КБ "Антонов"(практичні завдання по використанню електронних таблиць)», вчитель може використати для закріплення теоретичних знань учнів з теми «Електронні таблиці», демонстрації можливостей використання Microsoft Excel для дослідження та аналізу багатьох процесів і явищ у різних галузях науки та виробництва, поглиблення знань учнів з історії розвитку вітчизняної авіації. Для створення збірки використана література:

•С.М. Малярчук. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах:Довідково-навчальний посібник / Під ред.Н.В. Оліфіренко-Х.: Веста : Видавництво “Ранок”, 2005.

• Електронні таблиці Excel: Конспекти уроків/ Упоряд.Н.Вовковінська. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2004.

Перегляд файлу

 

Введення, редагування та форматування даних у таблицях.

 

Завдання:   скласти  та оформити  таблицю про літаки КБ «Антонов» (набути вмінь уведення, редагуванння числових та текстових даних, а також навичок роботи з файлами електронних таблиць, форматування комірок, вставки приміток). 

 

Виконання завдання.

1. Запустимо  електронну таблицю Excel.

2. Перейменуємо Лист 1 на Літаки.

3. На цьому аркуші створемо таблицю відповідної структури з назвою Найвідоміші розробки КБ «Антонов» та заповнемо її даними про 15 моделей літаків.

4. Для того, щоб назва таблиці відображалася повністю, зєднаємо комірки від А1 до R1.

5. Заголовки колонок та рядків таблиці виділимо напівжирним шрифтом, зробимо 14 кеглем, поставимо вирівнювання По центру.

6. Дані колонки Модифікації літаків виконаємо курсивом.

7. Залишимо незаповненою колонку Зображення.

8. Використовуючи команду меню Вставка/Примечание, зробимо примітки для кожної назви літака. У примітці вкажимо найголовніші відомості про літак (наприклад: АН-124 «Руслан» - важкий транспортний літак).

9. Для комірок, у яких містяться числа, встановимо формат Общий у вкладці Число меню Формат ячейки.

10. Закріпимо межі заголовків таблиці. Для цього активуємо заголовок колонки А. Натиснемо клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, клацнемо  на заголовку колонки В і заголовках рядків 1, 2, 3. Вони також виділяються. (За допомогою Ctrl можна виділяти несуміжні комірки, колонки або рядки.) Потім виконаємо команду Окно/Закрепить области. Після цієї команди, куди б не переміщувався курсор, виділена колонка і рядки завжди залишатимуться на екрані.

11. Збережемо файл  під назвою Litaky.xls, встановивши захист на книгу: меню «Сервис», команда «Защита», «Защитить книгу», встановивши пароль «111».

 

Висновок

В результаті виконання роботи ми ознайомилися з інтерфейсом програми, типами даних (числовими, текстовими, формулами тощо), способами розташування і подання даних у комірках, їх форматуванням, можливістю вставки приміток.

Складання і оформлення таблиць займає багато часу, але це цілком виправдано у подальшій роботі з ними.

   На прикладі таблиці про навійдоміші розробки КБ «Антонов» ми переконались, що результати роботи вітчизняних науковців та інженерів є конкурентно спроможними на світовому рикну літакобудування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
Перегляд файлу

Опрацювання табличних даних за допомогою вбудованих функцій табличного процесора

 Завдання: 

 1.               Складемо формулу для обчислення сили опору повітря, яка діє на літак під час польоту на крейсерській швидкості .
 2.               Складемо формулу для визначення часу , за якій літак зможе піднятися на максимальну висоту при куті підйому 30 градусів, вважаючи, що швидкість дорівнює крейсерській швидкості літака .
 3.                        Обчислемо масу вантажу, який можуть перевезти всі перелічені літаки, крім АН – 225 “Мрія” . Порівняємо отриманий результат із вантажопідйомністю літака “Мрія” .

4.Ознайомимося з особливостями обробки текстових та числових даних; навчимося вводити формули і функції, а також користуватися відносними та абсолютними посиланнями; ознайомимося із такими операціями, як копіювання, вилучення, переміщення .

 

Виконання  роботи

1.  Запустимо електронну таблицю Еxcel .

2.  Відкриємо файл Litaky.xls.

3. Складемо формулу для обчислення сили опору повітря, яка діє на літак під час польоту на крейсерській швидкості .

Примітка. Для виконання цього завдання необхідно спочатку згадати формулу потужності з курсу фізики P=F*v , де P – потужність, F - сила, v - швидкість, отже F=P*N/(v*k), N - кількість двигунів, k - коефіцієнт переведення км / год у м/ с (може бути в окремій комірці (k=1000/3600)) . Знаходимо необхідні колонки: “Крейсерська швидкість” та “Потужність двигуна” , “Кількість двигунів” . При цьому слід звернути увагу на те, що потужність двигуна подається в кінських силах, тому для переведення в вати необхідно потужність помножити на 736 Вт / к.с.

 

 1.               Занесемо в окремі комірки дані про коефіцієнт переведення км / год у  м / с та коефіцієнт подання потужності двигуна у кінських силах                   k= 1000/3600 ;        1 к. с. = 736 Вт/к.с.
 2.               Застосовуючи відносні та абсолютні посилання на комірки, зробимо розрахунок сили опору повітря ( використовуючи операції множення (*) або функцію ПРОИЗВЕД ) для першого з літаків .
 3.               Користуючись маркером  Автозаполнения, виконаємо автозаповнення для всіх інших літаків . Для цього слід виділити потрібну комірку і, навівши курсор на її маркер автозаповнення, перетягнути його по колонці вниз на всі рядки літаків .
 4.               Складемо формулу для визначення часу, за який літак зможе піднятися на максимальну висоту при куті підйому 30 градусів, вважаючи, що швидкість дорівнює крейсерській швидкості літака .

 

Примітка. Для розв’язання цієї задачі необхідно згадати з курсу фізики формулу   S=v*t,

де S – переміщення, v - швидкість, t  - час.

Знайдемо необхідні колонки:  “Крейсерська швидкість” та  “Практична висота ”. Шуканий час дорівнює

t=S/v

 З прямокутного трикутника

H/S=sin(a),   де а- кут підйому,

 S=v*t,  де Н – практична висота.

Звідси

t=H/(sin(ПИ()*a/180)*v*k),

де k – коефіцієнт переведення км / год у м / с може бути в окремій комірці    (k = 1000/3600 ) .

Кут у формулі під знаком sin необхідно записати в радіанах, тому для переведення градусів у радіани аргумент функції  sin слід помножити на ПИ()/180.

 1.               Використовуючи відносні та абсолютні  посилання, обчислимо шуканий час в окремій колонці, яка залишиться для подальшої роботи з таблицею .
 2.               Виконаємо копіювання формули у комірки всіх літаків за допомогою автозаповнення ( як у п. 6 ).
 3.          Обчислимо масу вантажу, який можуть перевезти всі перелічені літаки, крім АН–225 “Мрія”. Порівнємо отриманий результат із вантажопідйомністю літака “Мрія”. Зробимо висновки про технічні характеристики “Мрії”.

Обчислення зробимо в окремій комірці. Для виконання цього завдання  використаємо функцію СУММ ( не враховуючи в діапазоні комірку з даними      “Мрії” ).

11.Збережемо файл у папці під назвою Litaky 2.xls.

 

Висновок

В результаті виконання роботи ми перевірили можливості використання формул та функцій, особливості використання в формулах абсолютних та відносних адрес комірок, можливості копіювання формул у комірки.

Завдяки розрахункам сили опору повітря, яка діє на літак під час польоту на крейсерській швидкості, ми побачили, що максимальну силу опору має літак АН- 255 «Мрія» (496005,12 Н ), 1988 року створення, найменшу силу опору має літак АН-14 «Пчілка» (9064,34 Н), 1958 року створення. 

Обчислення часу, за який літак зможе піднятися на максимальну висоту при куті підйому 30 градусів, вважаючи, що швидкість дорівнює крейсерській швидкості літака, дало нам інформацію про те, що найшвидше в повітря підніметься літак АН-10 (91 сек.), 1957 року створення, найбільший час підйому серед даних літаків мав АН-2 (176 сек.), один з перших літаків, створених у 1947 році.  

Порівняння результатів обчислення маси вантажу, який можуть перевезти всі перелічені літаки, крім АН-225 «Мрія», з вантажопідйомністю літака «Мрія» показало, що це надважкий літак, здатний перевозити вантаж до 250 тис. кг., що всього на 76500кг менше ніж сумарна вантажопідйомність 13 інших літаків.

Як бачимо, лише декілька вище зазначених технічних характеристик говорять про широкі можливості КБ «Антонов»: від легких літаків спеціального призначення до надважкої авіації.

Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
Перегляд файлу

 

 

Опрацювання табличної інформації за допомогою логічних формул та операцій

 

Завдання

 1.               Для для кожного літака  визначемо тип, призначення  та його  характеристику.
 2.               Закріпемо навички роботи з логічною функцією ЕСЛИ  (Якщо).

 

Виконання роботи:

 

1.  Запустимо електронну таблицю Excel.

2.  Відкриємо створений  файл Litaky.xls.

3.  Створемо нижче від основної таблиці з інформацією про літаки додаткову таблицю такого змісту:

 

1

Транспортний літак

2

Пасажирський літак

3

Літак спеціального призначення

 

4.  Створемо у основній таблиці колонку Тип літака. Для для кожного літака у цій колонці позначемо тип  (залежно від призначення).

5.  Додамо до основної таблиці ще одну колонку Призначення.

6.  За допомогою логічної формули ЕСЛИ заповнемо комірку, яка відповідає першому літаку, текстовою інформацією відповідно до даних колонки Тип літака, використовуючи абсолютні посилання на другу колонку додаткової таблиці (наприклад, якщо в комірці колонки Тип літака записане число1, то у відповідній комірці колонки Призначення повинно бути записано Транспортний літак).

7.  Користуючись маркером Автозаповнення, виконаємо копіювання формули у відповідні комірки для кожного типу літака.Для цього виділемо потрібну комірку і, навівши курсор на маркер автозаповнення, виконаємо його”перетягування”у потрібному напрямку.

8.  Додамо до основної таблиці колонку Характеристика.

9. Використовуючи логічні формули ЕСЛИ,заповнемо комірку даними для першого літака за таким правилом: якщо максимальна вантажопідйомність менша від 50000 кг, то значення комірки у колонці Характеристика буде літак середньої вантажопідйомності, якщо вантажопідйомність більша за     50000 кг, але менша за 190000 кг, то значення у комірці буде літак великої вантажопідйомності, якщо більше 220000 кг, то значення комірки буде літак надважкої  вантажопідйомності.

10.Виконаємо  автозаповнення всієї колонки Характеристика, як описано у п.7.

11.Збережемо зміни, внесені у файл під назвою Litaky3.xls.

 

Висновок

 

В результаті виконання роботи ми навчилися реалізувати розгалуження використовуючи логічну функцію ЕСЛИ.

Аналізуючи  дані таблиці за допомогою вказаної функції, - побачили, що серед розробок КБ «Антонов» є транспортні літаки, пасажирські літаки та літаки спеціального призначення. В основному серед літаків, представлених в таблиці, маємо літаки середньої вантажопідйомності, надважким є літак АН-225 «Мрія»  та велику вантажопідйомність має літак АН-124 «Руслан».

 

 

Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
Перегляд файлу

Побудова діаграм і графіків

 

Завдання: за допомогою    побудови діаграм та графіків на основі табличних даних порівняти основні технічні характеристики літаків КБ «Антонов»

 

Виконання завдання

1.Запуститимо  MS Excel.

2.Відкриємо файл Litaky.xls.

3.Використовуючи набір фотокарток  з презентації “КБ Антонов”, вставимо відповідні зображення до кожної комірки окремих моделей літаків у колонку Зображення.

4.Змінемо розмір кожного фото так, щоб зображення вміщувалось у комірку.

5.Зробимо  прив’язку кожного зображення до відповідної комірки.

6.Побудуємо за допомогою Мастера диаграмм графік типу Точечный, де значення по осі Х  братимуть із даних колонки  Рік створення, а значення по осі Y – із колонки Практична висота.

7.Відформатуємо графік.

8.Побудуємо стовпчикову діаграму, де враховуються дані з колонок Назва та Вантажопідйомність. Зробимо висновки щодо технічних характеристик усіх літаків.

9.Побудуємо кругову діаграму на основі даних колонки Максимальний час у повітрі без дозаправки.  Проаналізуємо діаграму.

10.Відформатуємо створені діаграми (встановимо необхідний розмір, колір та тип фону, формат меж діаграми). Збережемо  усі діаграми та графіки на окремому аркуші. Перейменуємо цей аркуш на Diagram.

12.Завершимо роботу Excel.

Результат виконання роботи

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

Такі можливості електронних таблиць як побудова діаграм і графіків, дозволяють  наочно порівняти  основні технічні характеристики  літаків, представити дані в яскравому, зрозумілому  для сприйняття вигляді.

Проаналізувавши діаграми, бачимо, що:

 • одним із перших створений літак АН-2 в 1947 році;
 • одним з останніх – АН-70, створений в 1994 році;
 • найбільшу дальність дії має АН-255 «Мрія» (9600 м);
 • найменша кількість двигунів була  у  першого літака АН-2 (1 двигун), найбільшу має АН-255 «Мрія» (6);
 • самий потужний двигун мають  АН-255 «Мрія» та АН-124 «Руслан» (23400 к.с.), найменша потужність двигуна у АН-14 «Пчілка» (300 к.с.);
 • найбілшу максимальну швидкість мають літаки АН-255 «Мрія» (850 км/год)  та АН-124 «Руслан» (865 км/год), найменшу  має  АН-14 «Пчілка» ( 190 км/год);
 • найбільшу практичну висоту мають АН-70, АН-124 «Руслан» (12000 м), АН-255 «Мрія»,АН-74 ( 11000 м ), найменшу- АН-14 «Пчілка » ( 3500 м);
 • літак АН-14 «Пчілка» має найменшу довжину розбігу( 90 м), АН-255 «Мрія»- найбільшу (3500 м);
 • надважкий літак АН-255 «Мрія» має максимальну злітну масу 600000 кг, АН-14 «Пчілка»  саму найменшу -3600 кг;
 • найбільша вантажопідйомність  у літака «Мрія»( 250000 кг),  літак «Руслан» має  велику вантажопідйомність ( 180000 кг), а саму маленьку- 1000кг- літак «Пчілка»,  інші літаки мають середню вантажопідйомність.

 Ці дані діаграм  свідчать про те, що самим потужним за технічними характеристиками  серед розробок КБ «Антонов» є літак  АН-255 «Мрія», створений в 1988 році, самим «легеньким» та мобільним є літак АН-14 «Пчілка» ( 1958 р.), який використовується для потреб людини в різних галузях виробництва, сільського господарства, метеорології, медицини тощо.

Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
Перегляд файлу

Впорядкування та пошук даних у табличному процессорі

Завдання

 1. Впорядкувати  табличні дані за хронологією створення літаків.
 2. Визначити кількість літаків із двома двигунами засобами використання зведенної таблиці  або автофільтру. 
 3. Знайти усі моделі літаків, вантажопідйомність яких більша 35000кг і менша 250000кг.
 4. Застосувати до таблиці автофільтр, щоб вивести рядки з назвами літаків, екіпаж яких має 3 та більше осіб.

Теоретичні відомості

Засобами електронної таблиці можна розв’язувати задачі опрацювання даних: упорядкувати дані, виконати пошук даних за певними ознаками. Колонку з даними тут називають полем, а рядок-записом. Розглянемо типові завдання:

А) упорядкувати записи за зростанням чи спаданням значень, наприклад, за алфавітом, за хронологією тощо,

Б) відшукати записи за певними критеріями.

Пошук записів інакше ще називають фільтрування .

Упорядкування. Спочатку вибирають частину таблиці з даними і назвами полів або всю таблицю (без заголовка таблиці й рядків із підсумками). Сортування виконують командами Данные/Сортировка. Відкривається вікно з переліком назв полів, де слід обрати потрібну назву, наприклад, Рік створення, і задати тип сортування- за зростанням чи спаданням. Після натискання кнопки ОК отримують таблицю, де рядки будуть упорядковані за хронологією чи зворотному порядку .Пошук даних. Спочатку вибирають рядок, що містить назви колонок, і виконують команду  Данные/Фильтр/Автофильтр. Комірки з назвами колонок стають списками з кнопками згортання. Розгортають потрібний список. Наприклад, Вантажопідйомність, вибирають у списку заначення Умова – відкривається вікно конструктора умов, у якому є перелік критеріїв пошуку (він називається фільтром) за колонкою Вантажопідйомність . Якщо обрати критерій « більше 35000 і менше 250000» та  натиснути на ОК, то на екрані отримаємо результати пошуку- рядки таблиці з назвами літаків, чиї технічні характеристики задовольняють цьому критерію. Щоб відновити на екрані всю таблицю, виконують команду Данные/Фильтр/Показать всё.Якщо необхідно виконати пошук даних за складеним критерієм на базі кількох колонок, використовують команду Данные/Фільтр/Расширенный фільтр.

 Захист даних. Усі дані в таблиці можна захистити від внесення змін (наприклад, сторонніми особами) командою Сервис/Защита/Защитить лист. Можна зняти захист із деяких комірок, щоб у них можна було робити зміни (це роблять на закладці Защита).

Виконання завдання

 1. Відкриємо створений на попередніх заняттях файл Litaky.xls.
 2. Впорядкуємо табличні дані за хронологією створення літаків:

спочатку виберемо частину таблиці з даними про рік створення. Сортування виконаємо командами Данные/Сортировка. Відкривається вікно з переліком назв полів, де  оберемо потрібну назву, Рік створення, і задамо тип сортування- за зростанням. Після натискання кнопки ОК отримаємо таблицю, де рядки будуть упорядковані за хронологією  .

3.Визначимо кількість літаків із двома двигунами засобами використання зведеної таблиці  або авто фільтру. Спочатку виберемо рядок, що містить назви колонок, і виконаємо команду  Данные/Фильтр/Автофильтр. Комірки з назвами колонок стають списками з кнопками згортання. Розгорнемо потрібний список Кількість двигунів, вибираємо у списку значення Умова  число2  та  натиснемо на ОК,  на екрані отримаємо результати пошуку- рядки таблиці з назвами літаків, чиї технічні характеристики задовольняють цьому критерію. Збережемо результат на окремому аркуші.

 4. Знайдемо усі моделі літаків, вантажопідйомність яких більша 35000кг і менша 250000кг. Результати пошуку збережемо  на окремому аркуші в Exel.

 1. Застосуємо  до таблиці автофільтр, щоб вивести рядки з назвами літаків, екіпаж яких має 3 та більше осіб.
 2. Збережемо  зміни, внесені у файл Litaky5.xls.
Перегляд файлу
Перегляд файлу тимчасово недоступний.
zip
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
29 липня 2018
Переглядів
710
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку