26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Збірник методичних рекомендацій "How to write an English essay?What about English letters? It is easy!"

Про матеріал

Анотація

Есе або лист з англійської мови – важлива складова багатьох екзаменів, іспитів, перевірок та контрольних робіт як у школі, так і в університеті. Тому треба вміти правильно писати есе ( лист), якщо ви хочете отримати отримати максимальну кількість балів за завдання.

У посібнику надаються різні види есе та листів, надається алгоритм їх написання, наведені приклади різноманітних кліше та стійких виразів

Перегляд файлу

   Управління освіти Соледарської міської ради

Міський методичний кабінет

 

 

Секція вчителів іноземних мов

Методичні рекомендації з написання листів та есе

How to write an English essay?

    What about English letters?

Картинки по запросу картинка ребенок пишетIt is easy!

                                        2017 - 2018

 

Автор:

Кашеварова Олена Віталіївна, вчитель англійської мови Соледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови Соледарської міської ради Донецької області

 

Анотація

Есе або лист з англійської мови – важлива складова багатьох екзаменів, іспитів, перевірок та контрольних робіт як у школі, так і в університеті. Тому треба вміти правильно писати есе ( лист), якщо ви хочете отримати отримати максимальну кількість балів за завдання.

У посібнику надаються різні види есе та листів, надається алгоритм їх написання, наведені приклади різноманітних кліше та стійких виразів

 

 

 

 

 

ЧАСИНА 1    How to write an English essay?

 Що являє собою есе англійською мовою? Це короткий твір з певною структурою, в якому ви міркуєте на певну тему і висловлюєте свою точку зору по заданій темі.

Структура есе з англійської мови універсальна для всіх іспитів. Письмова робота складається з наступних частин:

 1. Тема - назва есе, що відображає тему розповіді.
 2. Введення - 2-4 коротких пропозиції, які розкривають тему есе.
 3. Основна частина - 2-3 абзаци, що описують суть твору. У них вам потрібно максимально повно і грамотно розкрити тему, навести доводи і аргументувати їх.
 4. Висновок - 2-4 речення, що підводять підсумок написаному. У цій частині ви робите загальний висновок по темі ессе.

Кожен з абзаців в основній частині твору починається з вступної пропозиції (Topic Sentence), це «введення» до абзацу. Наступні пропозиції розвивають і підтверджують думку, висловлену в Topic Sentence.

Вид есе з англійської мови, яке вам потрібно написати, залежить від заданої теми і іноді вказується в завданні. Прийнято виділяти три основних види есе:

 1. За і проти. For and against essays
 2. Есе-думка. Opinion essays
 3. Пропозиція вирішення проблеми. Suggesting solutions to problem essays

 

1. За і проти. For and against essays

Назва говорить сама за себе: ви приводите аргументи «за» і «проти» якогось явища. План есе англійською мовою наступний:

Вступ. У ньому ви підводите читача до теми обговорення.

Почніть з загального уявлення теми (In today's world ... it is important) і пропозиції, що виражає її двоїстий характер (It can be regarded as ... but not without its problems).

Поставте тему / проблему, обговоріть загалом про цю тему, ви можете:

-Задати питання або почати з пропозиції, посилайтеся на історію теми

вести протилежні погляд

                         Useful Language

- Since the times immemorial … For centuries … people have been arguing / thinking about … struggling for … Today we still …

- People have always wanted …

- Some people believe that … while others claim that … Both sides have their reasons. Let’s consider them.

- As a general rule … It is popularly believed that … It is often suggested … People often claim that … A lot of people think that … Many people are in favour of … / are convinced that

 - We all know that...

 - Can you imagine … ? Isn't it amazing …? Have you ever thought of ...? Isn't it strange...?

       - There are both advantages and disadvantages …Let's begin with …

- The problem / issue / phenomenon of ... is / arrears to be / has always been ...,

- People always say / have always thought / agreed / sais / believed ..., It is a controversial / burning / hot question ...,      -There is a dispute / discussion / no agreement ...

 

Основна частина. Ви приводите аргументи «за» і «проти» якогось дії або явища. При цьому не треба висловлювати свою точку зору, дотримуйтеся нейтралітету.

Наведіть аргументи «за» (In its favour) і потім аргументи «проти» (However, critics are quick to point out). Як показано в зразку, ви можете наводити аргументи «за» і «проти» в окремих абзацах. Намагайтеся, представляти їх симетрично (наприклад, соціальні, освітні та психологічні аспекти проблеми). Пам'ятайте, що есе такого типу вимагає збалансованої аргументації.

 • Пункти «за» і «проти», разом із вашим обгрунтуванням, з'являються у двох окремих пунктах

Введення пунктів

- The main / most important / greatest advantage of … is that

- Another advantage/ disadvantage of … A further advantage/ disadvantage of …

 - One point of view in favour of/ against... The best/ worst thing about … is …

• Перерахування пунктів

- In the first place ... First of all … To start with... To begin with...

 - Secondly ... Thirdly … Finally … Last but not least

• Додати більше інформації до тієї ж теми

 - What is more ... Furthermore … Moreover … Another advantageis …
 - In addition to this ... Besides … Apart from this …

 Зробити контраст

 - On the other hand … /however … /in spite of the fact that … /despite the fact that …

  - while… /nevertheless .../ even though … /although … it can be argued that 

Впровадити контрастні точки зору

- It is argued that … /People argue that … /Opponents of this view say …/ There are people who oppose … /Contrary to what most believe …

• Навести приклади

 - for example… /for instance ... /such as …/ like ...

 

Типові союзи і союзні обертів:

on the one hand ... on the other hand; Firstly, To begin with, Secondly, Finally; In addition, Besides, Moreover, What is more, Furthermore; However, Despite this, In spite of this; In fact, As a matter of fact; As a result, Consequently

Інші вирази: One major advantage is ..., As advocates of ... claim / argue, As critics point out / claim ..., There are a number of disadvantages / weaknesses / drawbacks / downsides

 

Висновок. Тільки тут ви висловлюєте своє ставлення до теми і робите висновок.

Чітко підведіть підсумок сказаному (All in all) і знову напишіть пропозицію, що відбиває суперечливість теми, але в той же час виражає надію на знаходження компромісу (One can hope ... minimizing the danger and talking full advantage of benefits).

- All in all, To sum up, In conclusion, In summary, In general; it seems important to add / point out / remind that ..., the issue / debate is far from

-to conclude …/to sum up … /all in all … /on the whole … /in conclusion … /

-Тaking everything into account /as it was previously stated … /

-All things considered … /although there are some disadvantages … / I believe ...

-All in all, I believe that there are more advantages than disadvantages …

-All in all, I still feel that the benefits of outweigh the disadvantages.

 

 

2. Есе-думка. Opinion essays

Ви висловлюєте свої думки по заданій темі. Здавалося б, будь-який твір - це висловлювання власних думок. У чому сіль цього виду есе? У Opinion Essays вам потрібно не просто відобразити свою точку зору, але і поглянути на запропоновану тему під різними кутами. Розгляньте всі аспекти питання, напишіть свою думку і обов'язково підтвердіть його впевненими аргументами.

План есе-думки з англійської:

 1. Вступ. Ви вказуєте тему міркування.

Почніть з перефразування проблеми, заявленої в темі, використовуючи, наприклад, прислів'я або афоризм (All work and no play ...). Так як в есе такого типу вам не потрібно обов'язково використовувати аргументи «за» і «проти», ви можете зупинитися тільки на позитивних або на негативних аспектах теми (в даному зразку це позитивні сторони: traditions remind us about, real needs, old pieces of wisdom are right).

 

-I have always wondered if/why/whether…,

-There are so many different views on/possible approaches to…,-

-In order to present this problem, let me begin with a paradox/proverb/famous quote…

 

 1. Основна частина. Ви висловлюєте свою думку і впевнено її аргументуєте. Тут же бажано розглянути і думки, протилежнї вашим, і пояснити читачеві, чому ви не поділяєте цю точку зору.

 

Чітко позначте різні аспекти проблеми (socially; educational aim; from psychological angle). Так як обсяг есе обмежений, найкраще взяти 3 аспекти теми: в першому запропоновану поправку має бути даний аспект (наприклад, ... the gap year may also have some educational aims), а в наступному можна дати більш детальне його розкриття (наприклад, As it is usually spent on traveling ... it helps widen one's intellectual horizons ...).

 

-Economically/socially/psychologically…,

-From a historical/personal/global perspective…,

-From the angle/viewpoint of…

 

 1. Висновок. Ви підводите підсумки, остаточно формулюючи свою точку зору щодо запропонованої теме.

Так як таке есе носить більш філософський характер, в останньому абзаці слід узагальнити висловлене і зробити висновок. Воно повинно ставитися до теми і до введення. (And so, coming back, they have the chance of becoming not only more interesting ...).

 

-Surely, it would be impossible to give full justice to…/exhaust this issue,

-To come back to the point raised at the beginning…, 

- However, it must be added…

 

ТАКИМ ЧИНОМ, ГОЛОВНЕ ВІДМІНУ 2-Х ТИПІВ:

 • в "FOR and AGAINST" есе ми можемо дати свою думку тільки в УКЛАДАННІ. Це збалансоване твір, в якому аргументами підтримуються обидві точки зору.
 • в "Opinion" есе ми даємо свою думку двічі - на початку і в кінці твору.

 

3.Пропозиція вирішення проблеми. Suggesting solutions to problem essays

      У цьому виді письмової роботи вам запропонують розглянути будь-яку глобальну проблему або проблеми. Ваше завдання - запропонувати шляхи вирішення.

План цього виду есе наступний:

Вступ. Ви вказуєте проблему і її причини або наслідки.

Основна частина. Ви пропонуєте шляхи вирішення проблем та можливі наслідки таких дій. Чітко аргументуйте, навіщо слід вживати певних заходів і що це за собою потягне.

Висновок. Підводите підсумки своїх роздумів.

 

ЧАСТИНА 2         What about English letters?

Конструкція листа англійською мовою – такий же важливий елемент, як і сенс, який ви вкладаєте в написані слова. 

У листі, як правило, є такі структурні елементи: 

 • звертання – окремий рядок 
 • короткий вступ (у якому можна послатися на попередні контакти, раніше написані листи і т.д.) – окремий абзац 
 • основна частина – кілька абзаців 
 • висновок – окремий рядок 
 • завершальна фраза – окремий рядок 
 • підпис (тільки ім'я) – окремий рядок

У правому верхньому кутку стоїть вказати адресу автора та дату під адресою 

Як правильно писати листи англійською: зразок

 

Звертання

Форма звертання завжди залежить від ступеня знайомства з особою, до якої ви звертаєтеся в листі. Наведемо кілька прикладів.

 

Dear John! – звертання до рідного, родича

Dear Sir – звертання, якщо цей Джон – ваш начальник. Офіційне звертання.

My dear Sir – звертання, яке часто використовується в особистому листуванні з іронією, варто вживати його обережно

Dear Mr. Smith – офіційне звернення до малознайомої людини (ви не знаєте, хто такий Джон)

 

Зверніть увагу !

 

 1. Якщо ви не знаєте стать адресата – напишіть його прізвище повністю: Dear T.K. Spinazola
 2. Якщо не знаєте, яке скорочення краще використовувати: Miss або Mrs, так як вам невідомий сімейний статус жінки, використовуйте нейтральне Ms.
 3.  Якщо пишите лист двом людям, вкажіть обидва імені в звертанні 
 4.  Ці звертання не можна скорочувати: Professor, Dean, Governor, Captain, Admiral, JudgeSister, Senator 
 5. Ці звертання ніколи не можна використовувати повністю Mr., Ms., Mrs. и Dr.

 

Шаблонні фрази для написання листів 

5 шаблонів вступних фраз: 

 • It was great to get your letter….
 • Thanks for your letter. It was great/lovely to hear from you. 
 • Thanks for your long letter. It was really great to hear all your news, after not hearing from you for ages….
 • Sorry I haven’t written for so long but….
 • I was really pleased to hear that… 

 

Ці фрази нейтральні, з них ви можете почати лист до будь-кого. Іноді буває важко підібрати слова, особливо, коли пишеш не рідною мовою. Шаблонні фрази допоможуть вам структурувати текст листа, правильно оформити ваші думки. 

5 шаблонів заключних фраз: 

 • I would really like you to visit me this summer. Write to me and tell me your plans.
 • Please give/send my regards (love) to your…. 
 • And write and tell me your plans for….
 • Write back soon! 
 • If you want to know anything else, just drop me a line.

 

Шаблон листа з проханням дати пораду (5 варіантів): 

 • I am writing to ask for your advice
 • Can you give me your advice?
 • I’ve got a problem and I need your advice. 
 • What do you think I should do? 
 • Do you think I should…?

 

Фрази для різних листів: 

 1. Лист-запрошення

 I'm writing to invite you to...

       We would be delighted if you could attend…

       Please come to our party on…

       Can you make a meeting at 8 pm?

       Would you like to come to dinner on…

 

Hello, Jerry!

I am going to throw a party on Sunday, August 7, to celebrate my 16th Birthday! Don’t forget your swimsuits! I’m planning a poolside party! Come to my place by 7 pm. Please RSVP, regrets only by August 4, so I can plan accordingly. I hope to see you.

Best,

Mike.»

 

 

 

 

 1. Лист-вибачення

 

 1. Dear (Name),
 2. Introduction (§ 1) — чому ви пишете цей лист. Слід почати з вибачень, визнати свою помилку.


I hope you will understand when I say that …

What can I say, except I’m sorry that …

I’m sorry for …

I owe you an apology. I’m sorry if I upset you in any way …I can not describe how sorry I am and how guilty I feel.

I feel dreadful about …

It was my fault, and I’m sorry. 

My sensitivity was on vacation that day and I’m so sorry.

I must beg your forgiveness for my outspoken and insensitive remarks.

 Please forgive me for being so late. It was inexcusable. I apologize most humbly for (ignoring your feelings).

 1. Main Body причини і пояснення вашого вчинку. В основній частині листа ви намагаєтеся пояснити, чому все сталося саме так. Ні в якому разі не звинувачуйте адресата. Пообіцяйте більше не повторювати подібні помилки.

 

 

 

I blame myself for what happened. 

It was my fault (responsibility). 

I’m embarrassed to admit that … 

Please accept this letter as my personal promise to …

I am sorry for the hurt I know this causes. I admit that I was in the wrong.

 

 1. Conclusion  у заключній частині листа ви ще раз вибачаєтеся, цікавитеся, що ви можете зробити, щоб вирішити ситуацію, що склалася, обіцяєте, що таке більше не повториться

I hope you believe me when I say how sorry I am. 

I can not tell you how sorry I am. 

I beg you to forgive me. 

There is no excuse for … and I hope you’ll forgive me.

I sincerely hope … 

All this being said, I again apologize for the problems I have caused you.             

We hope you are willing to give us another chance.

I hope this incident will not stand in the way of our friendship.             

Again, I apologize for betraying your trust. 

I hope that as time passes you will find a way to forgive me.             

I understand that it might be difficult for you to accept my apology, but …             

I will call you later this week to apologize in person.

I can promise you that this will never happen again.

 

 1. Наприкінці листа-вибачення йде заключна фраза. Наприклад:

Sincerely (Sincerely yours),

(Name)

 

Dear Alicia,

I hope this letter finds you in the best of spirits.

When I visited last month you had a lot of unsolved problems and you was a little bit depressed because of it. I hope that now everything is fine! You know that you can always rely on me and all share your troubles with me.

I am also writing you to invite you to party, as you probably remember I have a Birthday on March 27. We will celebrate at the restaurant, I hope that it will be a good chance for you to relax and meet new people (I have invited a lot of friends from my university).

By the way, how was your brother’s Birthday? I am sorry that once again I couldn’t come – I was sick and had to stay in bed. I am sending my gift to him through our friend Ben. He turned 25, right? I will be happy to see him at my Birthday as well.

Best regards,

Becky.

 

 

 1. Лист-подяка

I would very much appreciate the opportunity

I would like to thank you

I truly appreciate

       Thank you for meeting with me

I am writing to thank you for your generous offer

I am writing to express my sincere gratitude

Thank you for your generosity and support

 

 

Dear friends,

On behalf of Mary, Peter, and myself, please accept our sincere appreciation for a wonderful trip to your beautiful city and the chance to meet all of you.

In closing, mere words can not express to all of you how we felt about our visit to your city. We will always cherish the memories.

Sincerely,

Leonid

 

 1. Лист-привітання

 

Dear (______)!

Happy Birthday! Keep being natural, beautiful, passionate, light. You are excellent girl with bright individuality, sincerity and huge charm. Let all your undertakings succeed and your confidence never leaves you.

Joy and health to you and your nearest and dearest. And also love and happiness. Ukraine (country) gives birth to unique people — beautiful and strong. It's because of you I like this place on the globe.

You're a miracle and a charm! Let you have happiness and good fortune without problems and troubles. I wish you and all your dearest to have also good health! Happy birthday!

 

I wish you sound health — gain your vital energy from the life itself!
Have good spirits and eternal youth of your heart!
Happy birthday!

 

On your birthday I wish you much pleasure and joy;
I hope all of your wishes come true.
May each hour and minute be filled with delight,
And your birthday be perfect for you!

 

I wish you a long and successful life.
I wish you excellent health.
Most importantly, I wish you happiness — without measure — every day!

 

 

1

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, профільний рівень) 10 клас (Несвіт А.М.)
Додано
14 вересня 2018
Переглядів
1498
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку