Календарно-тематичне планування зі змістовими лініями

Про матеріал

Календарно-тематичне планування зі змістовими лініями (I семестр) за підручником Карпюк О., 2018р., 10 клас, 10-й рік навчання, 3 навчальні години в тиждень

Перегляд файлу

Поурочний план розподілу навчального матеріалу

 за підручником Карпюк О., 10 клас   (I семестр)                                                                                                            (3 навч. год. в тиждень)

№ уроку

 

Дата

 

Тематика ситуативного спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Екологічна безпека

   та сталий розвиток

Громадянська
відповідальність

 

Здоров'я і безпека

Підприємливість

та фінансова грамотність

 

 

 

 

Лексика

 

 

 

 

 

Граматика

 

 

Зорове сприймання

Сприймання на слух

Усне продукування,

усна взаємодія

Писемне продукування,

писемна взаємодія

1

2

3

4

 

 

 

 

Тема 1: Я, моя родина, мої друзі

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення нових ЛО за темою «Англійська мова як мова міжнародного спілкування»

2.Усвідомлення ролі англійської мови у сучасному світі.

4. Усвідомлення перспективи власного професійного вибору.

 

a rock star,a computer expert, a shop assistant,

a pilot, a tourist guide, an engineer, a taxi driver,a business-woman, an actor, an athlete, a teacher, a scientist, a footballer, 

a doctor, a waitress, a ship captain, a native speaker

 

 

Ex.3a,

pp.8-9

 

 

ex.4,

p.9

 

 

ex.1,2, p.8

 

 

ex.3b, p.9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Активізація нових слів. Виконання тренувальних вправ

 

 

 

 

2. Усвідомлює права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших.

foreign language, mother tongue, pronunciation,

vocabulary, grammar,spelling,

comprehension,

skimming,scanning,

fluency,definitions,

lyrics,an au-pair,patient

 

 Ex.7a,

pp.10-11

 

 

 

ex.5,6, p.10

 

 

ex.7b,7c, p.12

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Усна взаємодія: обговорення важливості вивчення англійської мови.

 

3. Демонструє розуміння основ ефективного спілкування.

a reason,a responsibility,

complicated,perfect,

responsible,to get stuck,to keep doing something,to feel like doing something,

to look up something in the dictionary,to make somebody’s best

 

 

ex.8a, pp.12-13;

ex.10a, p.14;

ex.11a, pp.15-16

 

 

ex.8b,9 p.13;

ex.10b, p.14;

ex.11b, p.16

 

ex.11b

p.16

4

 

Усне продекування за темою «Важливість вивчення англійської мови»

2. Оцінює свої здібності та можливості на шляху до мети

 

За завданням вчителя

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення доаткових ЛО на тему «Сім’я. Друзі. Риси характеру» 

 

 

 

 

2.Обговорення системи цінностей сучасної родини.

toaffect, affectionate, aggressive, ambitious, bossy, carming, competitive, energetic, envious, generous, imaginative, jealous, manipulative, moody, responsible, reliable, selfish, sociable, spoilt,

sensitive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex.2,3,4,

p.18-19;

ex.5,p.20;

ex.6, p.21;

ex.1,p.21

 

Текст ‘hat Affects Our Perso-nality’

pp.18-19

 

 

 

e1,

p.1;

ex.6c,p.21;

ex.4,

p.19

 

ex.5b,p.2;

ex.6a,

p20

ex.2,3,5,

p.21-22

 

 

6

 

 

Використання конструкції used to в усній взаємодії за темою «Мої друзі»

2. Визначає життєві уміння, необхідні для удосконалення характеру

 

used to +

infiniti-ve

 

Grammar Links,

p.22;

ex.4, p.24

 

 

 

 

 

ex.6,

p.25

 

 

ex.1,2,

p.23;

ex.3,5,

p.24

 

7

 

Розвиток навичок сприймання на слух за темою «Особистість і її стосунки з іншими»

2. Усвідомлює права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших.

a goal, to argue,

to succeed, to get on well, to have (a lot) in common,

to get/keep in touch, to stay friends

 

ex.2, p.25

 

ex.3,4,

p.26

ex.1,5,

pp.25,

26

 

8.

 

Різновиди написання творів

2.Визначення життєвих умінь для удосконалення характеру

a skill of writing, audience,

purpose of writing,

to fill in an application form

used to +

infinitive

 

 

 

ex.6b,

p.31

 

 

 

ex.1,2b,

pp.28,

29;

ex.6c, p.31

ex.5, p.30

WB

ex.1,

p.10

 

9.

 

Писемне продукування за темою «Характер»

2. Усвідомлює права людини, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань з урахуванням інтересів і потреб інших.

4.Аналізує та оцінює приклади доброчинності з власного досвіду.

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

 

PB

ex.2, p.32;

ex.4,

pp.33-34

 

 

ex.3, p.33;

ex.5, 6a,7

pp.34-35

ex.1, p.32;

ex.6b,

p.35;

 

10

 

Усна  взаємодія за темою « Яка я людина»

1. Дискутує щодо якості та цінності життя.

3. Демонструє розуміння основ ефективного спілкування.

 

 

11

 

Узагальнення вивченого матеріалу

4. Усвідомлює необхідність бути заощадливим та використовувати технології для покращення добробуту родини.

36-38

 

 

 

 

 

Тематична

Тема 2: Робота і професії

12

 

Введення ЛО за темою «Різновиди професій»

2.Оцінювання власних здібностей та можливостей в контексті вибору майбутньої професії.

4.Обговорення матеріальних критеріїв для

Вибору професії. Оцінювання фінансових можливостей сучасних професій.

Page 40

 

ex.2,3, pp.40-42;

ex.4, p.42;

ex.1, p.43

 

 

 

 

 

 

ex.5,6,

p.43

 

 

 

 

 

 

ex.1,

p.40;

ex.2,3,4,

p.44

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Активізація ЛО теми. Виконання тренувальних вправ

1. Аналізує власні бажання та потреби у контексті вибору майбутньої професії.

2. Оцінює свої здібності та можливості на шляху до мети.

 

За завданнямвчителя

14

 

Усна взаємодія на тему «Трудові уміння та навики»

4. Обговорює матеріальні критерії та мотиви для вибору професії.

 

Tense Revision: Present Perfect Present Perfect Continuous

 

Grammar Links,

p.47;

ex.1,2,3,

pp.45-46

 

 

ex.6,

p.48

 

 

 

ex.4,5

pp.47-48;

GB

pp.13-22

 

15

 

Удосконалення граматичних навичок. Використання граматичних часів у порівнянні

2. Оцінює свої здібності та можливості на шляху до мети.

 

Tense Revision: Present Perfect, Present Perfect Continuous

За завданням вчителя

16

 

Використання граматичних часів у порівнянні. Виконання тренувальних вправ

4. Оцінює фінансові можливості сучасних професій.

 

Tense Revision: Present Perfect, Present Perfect Continuous

17

 

Усна взаємодія за темою «Професії  та професійні якості»

2. Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

safety, a vacancy,

to apply, to graduate (from), to offer,

to be responsible for,

be satisfied with, be well-paid

 

 

 

ex.3, p.49;

 

 

ex.4,5,

pp.49-50

 

 

 

 

ex.1,

p.49;

ex.6,

p.50

 

 

 

ex.2,

p.49;

 

18

 

Усне продукування за темою «Плани на майбутнє»

2. Оцінює свої здібності та можливості на шляху до мети.

 

types of writing,

styles of letters,

a letter of application

 

ex.1,2a,

pp.50-51;

 

 

 

 

 

ex.2b,3,4,

p.51

 

 

 

19

 

Структура написання листів

1. Аналізує власні бажання та потреби у контексті вибору майбутньої професії.

 

 

 

ex.1a, 2a,

p.52;

ex.3, p.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex.1b,c,

p.52

 

 

 

 

 

ex.2b,p.53ex.3b,4,

pp.54-55

 

20

 

Писемне продукування:лист про майбутню професію

1.Аналізує власні бажання та потреби у контексті вибору майбутньої професії.

 

 

 

4,

p.55

 

21

 

Введення та активізація додаткових ЛО за темою «Світ професій»

4. Оцінює фінансові можливості сучасних професій.

an applicant, a Bachelor’s/a Master’s degree, a salary, to apply for a job

 

 

ex.1, p.56;

ex.3, p.57;

 

 

 

ex.3a, p.57

 

 

 

ex.3b,

p.58;

ex.4,5,

pp.58-59;

 

 

ex.6,p.59;

 

22

 

Усна взаємодія за темою «Вимоги до особистісних якостей та кваліфікації»

 

2. Усвідомлює важливість «розумних» цілей, які є конкретними, вимірюваними, досяжними, доречним і визначеними у часі).

 

23

 

Узагальнення вивченого матеріалу

2.Визначає свої пріоритети та обґрунтовує план дій щодо можливості досягнення успіху у професії.

4.Обговорює матеріальні критерії та мотиви для вибору професії.

 

За завданням вчителя

Тематична

Тема 3: Шкільне життя

24.

 

Введення ЛО за темою «Шкільне життя»

2. Аналіз стосунків з однолітками.

 

a curriculum,

an opportunity, particular,

mutual,

to acquire,

to provide,

to realize, boarding school

 

ex.2,3,4,

pp.64-66;

ex.6, p.68

 

Essay

pp.64-65

 

 

 

 

ex.1,p.64; ex.5, p.66

 

 

 

 

 

ex.1,2,3,

pp.26-27

PB

ex.1,2,

pp.68-69

 

25

 

Активізація ЛО. Виконання тренувальних вправ

3. Розуміє важливість принципів рівноправного спілкування.

 

26

 

 «Умовні речення I типу»

4. Обговорює та оцінює фінансові перспективи на майбутнє навчання.

 

1st

Conditional

 

 

Grammar Links, ex.1,

pp.69-70

 

 

 

 

ex.2, p.70

 

ex.3, 4,5,6,

pp.70-71;

GB pp.23-29

27

 

Виконання тренувальних вправ

4. Обговорює та оцінює фінансові перспективи на майбутнє навчання.

 

 

За завданням вчителя

28

 

Писемне продукування за темою «Умовні речення I типу»

 

 

1st

Conditional

 

За завданням вчителя

29

 

Усна взаємодія: «Заклади освіти в Україні»

2.Демонстрація обізнаності з міжнародними освітніми програмами.

comprehensive, compulsory,  an opportunity, advanced, junior, senior, available, primary, grades

 

ex.1,2,

p.72;

ex.5, p.73;

 

ex.3,4,

p.72

 

 

ex.6, p.74

 

 

ex.3,

p.31

 

30

 

Усна взаємодія: обговорення системи освіти в Україні

3. Оцінює та обирає ефективний спосіб підготовки до випускних іспитів з точки зору розумового навантаження.

 

 

 

31

 

Повторення граматичного матеріалу «Умовні речення I типу»

3. Розуміє важливість принципів рівноправного спілкування

 

1st

Conditional

 

 

 

 

 

 

 

ex.1,2,3b,,

pp.74-75

 

 

ex.3a,

p.74

 

32

 

Усна взаємодія за темою «Освіта в Україні»

2.Демонстрація обізнаності з міжнародними освітніми програмами

a formal letter,

an application for the course

 

ex.1, p.76;

ex.3, p.77;

ex.4, p.78

 

 

ex.2, p.76

 

 

ex.4,p.78

 

33

 

Усна взаємодія: обговорення системаи освіти за кордоном.

2. Демонструє обізнаність з міжнародними освітніми програмами.

 

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

 

ex.1,2, p.80;

ex.5, p.82;

ex.7, p.83;

 

ex.3,4, pp.81-82;

ex.6,7, p.83

ex.3,4, p.35;

ex.5a, p.36;

ex.1, p.37

34

 

Узагальнення вивченого матеріалу

2. Демонструє обізнаність з міжнародними освітніми програмами.

 

 

ex.1,2, p.80;

ex.5, p.82;

ex.7, p.83;

 

 

ex.3,4, pp.81-82;

ex.6,7, p.83;

ex.3,4, p.35;

ex.5a, p.36;

ex.1, p.37

Тематична

Тема 4: Харчування

35

 

Введення ЛО за темою «Звичаї харчування у Великій Британії»

3. Висловлення власних суджень щодо продуктів харчування.

a cuisine, a course, an occasion, a specialty, to consist (of), to include, to stew,

baked, steamed,

sea-food, salmon,

prawns, low-fat, takeaway, raw,

spicy

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

 

ex.3,4,5, pp.89-90;

ex.7, p.91;

ex.1,3, pp.93-94

 

Текст

‘Tradi-tional British Meals

pp.88-89

 

 

 

ex.2,p.88;

ex.6, p.91;

ex.8, p.92

 

 

 

ex.1,

p.88;

ex.2,

p. 93

 

36

 

Активізація ЛО. Виконання тренувальних вправ

3. Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини

37

 

Усна взаємодія за темою «Національні страви в Україні та за кордоном»

4.Обґрунтовує корисність раціонального харчування.

 

 

За завданням вчителя

ex. 4, 5, 6, p. 96;

GB

pp.30-37

 

 

38

 

Розвиток граматичних навичок за темою «Умовні речення IIтипу»

3. Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини

 

2nd Conditional

 

Grammar Links,

ex. 1,2,3,

pp. 94-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

Виконання тренувальних вправ

3. Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини

 

2nd Conditional

 

За завданням вчителя

40

 

Удосконалення навичок читання за темою «Приготування  страв за рецептами»

1. Аналізує та складає харчовий раціон відповідно до енергетичних затрат власного організму.

Lent, Shrove Tuesday, a mixture, to serve, to toss,

soaked, to skim,

a hospitality

 

ex.3a, p. 97

 

 

 

ex.3b, 4, pp.97-98

 

ex.1,2,5, pp.97-98

 

ex.1,2, p.41

 

41

 

 

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

43

 

 

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

44

 

 

Контроль мовленнєвої діяльності.

 

 

 

 

 

 

45

 

Писемне продукування за темою «Національна кухня»

3. Висловлює власні судження щодо пріоритетів у харчуванні для нормального розвитку і збереження здоров’я.

Three basic parts of a paragraph

 

 

ex.1, p.101; ex.4, p. 102

 

ex.1,2, pp. 101-102

ex.3, p.102;

ex.5, p.103;

46

 

Усна взаємодія за темою «Смаки та уподобання»

3. Висловлює власні судження щодо значення якісних продуктів харчування для здоров’я людини.

4. Обґрунтовує корисність раціонального харчування.

2nd Conditional

 

 

 

ex.1,2,3,

4,5 pp. 99-100

 

 

 

47

 

Створення колективного проекту за темою «Національна кухня»

 

 

 

За завданням вчителя

48

 

Узагальнення вивченого матеріалу

1. Оцінює переваги органічних продуктів.

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу

 

ex. 6a, p. 106

 

 

ex. 3, p.104;

ex.5,

p. 105;

ex.4,

p. 104;

ex.6b, p.106

ex.1,2,4, p.104;

WB

ex.1,2

pp. 45-46;

ex.4, p.47;

ex.3. p.46

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Погодаєва Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
3469
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку