Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Про матеріал
Мета збірника - допомогти майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання самостійно підготуватися до виконання тестових завдань з української мови та літератури. Матеріали збірника укладено відповідно до чинних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів і програм ЗНО.
Перегляд файлу

Лиманська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. № 4

Лиманської міської ради

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ    З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДЛЯ 10 – 11 КЛАСІВ

 

Описание: https://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/10/00/children-read-the-book-vector-1301000.jpg

 

           Підготувала

                                     учитель української мови

               та літератури

              Костюк Л.А.

 

 

м. Лиман

2019 р.
ШАНОВНІ СТАРШОКЛАСНИКИ!

Для того щоб успішно пройти випробування, готуватися до нього потрібно відповідально: з мови – повторювати правила, виконувати тренувальні вправи, писати творчі роботи; з літератури – читати й аналізувати твори художньої літератури, повторювати відомості з теорії літератури. Пропонований збірник допоможе вам підготуватися до такого відповідального випробування, потренуватися виконувати завдання в тестовій формі з мови та літератури.

У посібнику вміщено п’ять варіантів тестових завдань трьох форм: з однією правильною відповіддю, на встановлення відповідності та з розгорнутою відповіддю (власне висловлювання – роздум). Виконуючи їх, ви матимете змогу перевірити, чи добре засвоїли  навчальний матеріал із мови за курс 5 – 9 і літератури за курс  9 – 11 класів.

  Ви матимете змогу перевірити себе в розділі «Перелік правильних відповідей до завдань». Проаналізуйте допущені помилки, щоб уникнути їх у майбутньому.

Сподіваюся, що пропонований збірник допоможе  успішно підготуватися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.
                                                                 І ВАРІАНТ

УКРАЇНСЬКА МОВА

 Завдання 1 - 15  мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

1. Літеру с треба писати в префіксах усіх слів у рядку

А   (з,с)хопити,(з,с) стулити, (з,с)чистити, (з,с)казати

Б  (з,с) твердити, (з,с)цідити, (з,с)хоронити, (з,с)фотографувати

В  (з,с)формувати, (з,с)худнути, (з,с)шити, (з,с)тулити

Г  (з,с)кинути, (з,с) пізнитися, (з,с)терпіти, (з,с) платити

 

2. Апостроф треба писати в усіх словах в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  рум..яний, цв..ях, дит..ясла                                  

Б  пів..яйця, р..мсати, від..їстися

В  пів..яблука,  торф..яний, суб..єкт

Г  під..яремний, харків..янин, п..юпітр

 

                   Прочитайте  текст. Виконайте завдання  3 - 5  до нього

Текст

  1.  Пісня супроводжує український народ протягом усієї історії  його існування. (2) У часи розквіту та занепаду, під час важких випробувань війнами, бідністю, національного гніту народна пісня допомагала людям. (3) У ній – пам'ять про визначних історичних діячів минуле, щирі почуття. (4) Пісня неодмінно лунала при народженні немовляти, хрещенні, весіллі, на будь яке свято. (5) Пісня допомагала в праці та в дорозі.

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. Допущено орфографічну  помилку в написанні слова

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А   український

Б   бідністю

В   немовляти        

Г   будь яке

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. Допущено пунктуаційну помилку в реченні                  

А   першому

Б   другому

В   третьому    

Г   четвертому

 

 

 

 

 

 

5. Означальний  займенник ужито в реченні

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А   першому 

Б   третьому

В   четвертому   

Г   п`ятому

 

6. Допущено помилку при творенні чоловічого імені по батькові в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А   Андрій – Андрійович 

Б   Ігор – Ігоревич

В   Василь – Васильович

Г   Хома – Хомич

 

7. Неправильно  написане особове закінчення дієслова в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А   терплять, ростеш, любимо 

Б    скоїмо, мостять, стережеш

В    водять, загоють, розграфлюють 

Г   закуплять, свистітимуть, крутиш

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. Закінчення –у (-ю) у формі кличного  відмінка однини мають усі слова в рядку

А    слухач,  Джек, місяць 

Б    батько, Віктор, учитель

В    товариш, син, школяр

Г    Довбуш, вовк, погонич

 

9. Літеру и треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А    аквамар..н, в..зит, д..фтонг 

Б    с..гнал, ант..теза, деф..ніція

В    д..ректива., інц..дент, ч..сло

Г    ж..раф, аж..отаж, ант..под

 

10. Правильно утворено ступені порівняння всіх прикметників у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А    наймудріший, самий освічений 

Б     самий щедрий, новіший

В     найбільш вищий, солодший

Г     найситніший, більш прогресивний

 

11. Потребує редагування словосполучення в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     дорожчий золота 

Б     легший за повітря

В     сильніший від усіх

Г     менше ніж за тиждень

 

12. З великої літери треба писати тільки перше слово в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     (В,в)ерховна  (Р, р)ада України 

Б     (Г,г)енеральний  (С,с) екретар ООН

В     (Ч,ч)умацький  (Ш,ш)лях

Г     (К,к)онституційний (С,с)уд України

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

13. Поширеним є речення

А   Троє учнів запізнилися.

Б   Уже сутеніє.

В   Вечори стають теплішими.

 Г  Слово не полова.

 

 14. Числівник стоїть у правильній формі в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А    трьохста семи

Б    пятидесяти чотирьох

В    семиста п’ятьма

Г    двадцятьма сьома

 

15 . Усі слова  треба писати через дефіс у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А   коли/не/коли, вряди / годи, раз /у /раз

Б    пліч/о/пліч, день/у/день, більш/менш

В    з/поза, взагалі/то, як/от

Г    ні/чим, усе/таки, он/який

 

 

 

Завдання 16 – 18  мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю

 

16. Установіть відповідність

Односкладне речення                            Приклад                                            

 

 

 

 

1   означено-особове                 А   Добре діло роби сміло.                          1                

2   неозначено-особове             Б    Сядемо гуртом та й поговоримо          2         

3   узагальнено-особове                  на близькі птахам і людям теми.          3

4   безособове                             В   Така шалена стужа, така крута зима.   4                    

                                                     Г    Покосили трави.

                                                     Д   Нам дано одне життя прожити.

 

 

 

 

 

 

17.Установіть відповідність

 

 

 

 

                                                                                                                       1

Вид підрядного речення                    Приклад                                                 2

1  означальне                                А    Чуже ми щастя вірно берегли,щоб   3

2  з’ясувальне                                       мати й власне в рідній  хаті.             4                                                                                  

3  обставинне місця                     Б    Не можна допустити, щоб людиною

4  обставинне мети                             керував страх.

                                                       В    Не маєм права забувати пісень, яких

                                                              навчила мати.

                                                       Г     Клен старий на мене дивиться, наче

                                                              батько на дитя.

                                                       Д    Тепер я скрізь, де світло і любов.

 

 

18. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні ( цифра означає наступне слово)

 

 

 

 

                                                                                                                            1

                                                                                                                            2

                                                                                                                            3      

 Лиш (1) правда  (2) є вічна, (3) а (4) то все трава                                        4

А    сполучником

Б    дієприкметником ( як форма дієслова)

В    іменником

Г    дієсловом

Д    займенником

Е    прислівником

 

 

 

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Складіть і запишіть роздум «Чим я можу бути корисним моїй Україні ?»

 Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих докази, які найкраще  аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури ( укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, який допомагає розкрити проблему, наведіть цитату із твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте зміст, не давайте повної характеристики  образів. Сформулюйте  висновки.

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 1 – 14  мають по п’ять  варіантів відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає

1.За жанром «Енеїда» І. Котляревського – це

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     роман у віршах 

Б     ліро-епічна поема

В     драматична поема

Г     бурлескно-травестійна поема

Д     героїчна поема

 

2.Прочитайте  подані рядки

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

І потече сторіками

Кров у синє море

Дітей ваших… і не буде

Кому помагати.

Одцурається брат брата

І дитини мати.

Це уривок із твору Т.Шевченка

А     «Кавказ» 

Б     «Сон» («У всякого своя доля…»)

В     «І мертвим, і живим…»

Г     «Гайдамаки»

Д     «Заповіт»

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

3.У новелі М.Хвильового «Я (Романтика)» провідною з-поміж інших  є проблема

А     самовизначення й з’ясування життєвих пріоритетів 

Б      створення нової ідеології

В      міжособистісних взаємин

Г      гуманності й фанатизму

Д      братовбивства

 

4. Ідея «сродної праці» є провідною у творчості

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      Григорія Сковороди 

Б      Пантелеймона Куліша

В      Івана Нечуя - Левицького

Г      Панаса Мирного

Д      Івана Франка

 

 

 

 

 

5. Мотивами поеми Т.Шевченка «Кавказ»  є всі названі, КРІМ

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     засудження війни царизму на Кавказі 

Б     прославлення боротьби за свободу

В     віра в безсмертя й непереможність народу

Г      ролі ватажка в боротьбі за свободу

Д     солідарності народів у боротьбі проти гнобителів

 

6. У вірші «Гімн» І.Франка  звучать усі названі мотиви, КРІМ

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      перетворювальної сили «науки, думки, волі» 

Б      турботи про майбутні покоління

В      «приспаної волі»

Г      віри в сили свого народу

Д      незламності духу поневолення

 

7. Драматичним за родовою  ознакою є твір

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та І.Білика 

Б       «Чорна рада» П.Куліша

В       «Наталка Полтавка» І.Котляревського

Г       «Земля» О.Кобилянської

Д       «Енеїда» І. Котляревського

 

8. Прочитайте уривки з художнього твору.

Золото – не дівка! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, - яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе; яка трудяща, яка рукодільниця; себе і матір свою на світі держить.

Ці слова характеризують

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А  Марусю Чурай («Маруся Чурай» Ліни Костенко)

Б  Наталку («Наталка Полтавка» І.Котляревського)

В  Мелашку («Кайдашева сім`я» І.Нечуя – Левицького)

Г  Галю («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та І.Білика )

Д  Марусю («Маруся» Г.Квітки – Основ`яненка)

 

9. Провідним жанром у літературі класицизму є

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А  трагедія

Б   комедія

В  драма

Г  роман

Д  сонет

 

 

 

 

10.Найсуттєвішою ознакою літератури бароко є

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А  зосередження на переживаннях героя

Б   повчальне спрямування творів

В  зображення нетипового героя в надзвичайних обставинах

Г   часте використання метафор, символів, алегорій

Д  викривальне спрямування творів

 

11. Прочитайте уривок з поеми Т. Шевченка

Борітеся – поборете,

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

Це рядки з поеми

А  «І мертвим, і живим..»

Б   «Кавказ»

В   «Заповіт»

Г    «Сон»  («У всякого своя доля…»)

Д    «Гайдамаки»

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

12 Композиція твору І.Франка «Мойсей» НЕ містить

А   епізоду спокуси Мойсея Азазелем, демоном пустелі

Б   міфологічної розповіді про Оріона

В   легенди про Всесвітній потоп

Г   притчі - казки про терен

Д   роздуму про долю українського народу

 

13 Псевдонім Івана Тобілевича поєднує в собі

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А  прізвище батька та улюбленого  літературного персонажа

Б   прізвища діда та матері

В   прізвища батька та матері

Г   прізвища матері та улюбленого літературного героя

Д   ім’я батька та улюбленого літературного героя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Прочитайте уривок із повісті І.Нечуя – Левицького «Кайдашева сім`я».

«Був широкий в плечах, з батьківськими карими  гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті»

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

Таку портретну характеристику письменник дав

А   Карпу

Б    волосному писарю

В   Лавріну

 Г   старому Кайдашу

Д    старому Балашу

 

 

Завдання  15- 18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного  рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть  відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її у таблицю

15. Установіть відповідність

            Автор                                            Назва твору 

 

 

 

 

 

1   Василь Стус                                        А  «Ти знаєш, що ти людина…»      1

2   Євген Маланюк                                  Б   «Сучасники»                                 2

3   Іван Драч                                             В   «Сто років, як сконала Січ…»    3

4   Василь Симоненко                             Г   «З журбою радість обнялась»     4

                                                                  Д   «Балада про соняшник»

 

 

 

16  Установіть відповідність

     Назва твору                                                                Уривок

 

 

 

 

1   «Хазяїн»                                        А    Чого вилупили баньки, неначе         1

     І.Карпенка – Карого                            мене з роду не бачили?                     2                                                         

2  « Тіні забутих предків»                        Як це ви переміряли город?             3                                                                           

     М. Коцюбинського                       Б    Як почули таке піщани…батечки!  4                                                                             

3   «Хіба ревуть воли,                              Щоб його дати, як би його зробити,

     як ясла повні?»                                    щоб тільки записаним бути?..

     Панаса Мирного                           В    Трепов! Оверко! Пава! Чотири

     та Івана Білика                                     пальці  в рот – і дикий степовий свист.

4  «Кайдашева сім`я»                        Г     Рятуйте, рятуйте мою честь!

    І. Нечуя – Левицького                          Честь, честь мою топчуть у болото!

                                                            Д     Про нього казали, що він богує. Він       

                                                                    був як Бог,знаючий і сильний,той гра-

                                                                    дівник і мольфар.

 

 

 

 

17. Установіть відповідність

 

 

 

 

                Жанр                                                     Художній твір

1  новела                              А  «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника   1

2  повість                             Б   «Земля» О. Кобилянської                         2

3  роман                               В   «Сом» Остапа Вишні                               3

4  кіноповість                      Г   «Зачарована Десна» О. Довженка               4

                                             Д   «Тигролови»  І. Багряного

 

 

18. Установіть відповідність

           Художній засіб                               Приклад

 

 

 

 

1   порівняння                      А   Чому ліси чекають мене знову,                  1

2   епітет                                      На щит піднявши сонце і зорю                  2

3   оксиморон                                                               (Л.Костенко)              3

4   алегорія                           Б    Вона прийшла, заквітчана і мила,             4

                                                     І руки лагідно до мене простягла…

                                                                                    (В.Симоненко)

                                               В   Грає кобзар, виспівує,

                                                     Аж лихо сміється (Т.Шевченко)

                                                Г   Людина нібито не літає…

                                                      А крила має,

                                                      А крила має!  ( Л.Костенко)

                                               Д    Ця дівчина… Обличчя, як з ікон,

                                                      І ви її збираєтесь карати?!  (Л.Костенко)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ВАРІАНТ

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання  1 – 15  мають по чотири  варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає

 

1.Допущено помилку при творенні чоловічого імені по батькові в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А    Сергій - Сергійович 

Б     Микола - Миколайович

В     Анатолій - Анатолієвич

Г     Іван – Іванович

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку

А     розповісте, бачуть, їдять 

Б     дасть, стоїмо, хочеш

В     біжиш, прочитаємо, належать

Г     дозволять, дружиш, розбираєш

 

3.Прийменник в треба писати в реченні

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     Десь (у, в) натхненні молодім Каменяр будує дім. 

Б     Небо безхмарне, ніби виполоскане (у, в) синьці.

В     Не спитавши броду, не лізь (у,в) воду.

Г     Стоїть на видноколі мати – (у,в) неї вчись.

 

4.  Однорідними підметами ускладнене речення

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     Серед цвіту садів і зела розпускається сонце, мов квітка. 

Б.    Усе застеляла мла вечірня пахуча.

В     Навіки в пам’яті лишились ті неповторні ночі й дні.

Г      Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

 

Прочитайте  текст. Виконайте завдання   5 – 7 до нього

 Текст

  1. Майже у всіх народів є улюблені рослини – символи. (2) У канадців – клен, у росіян – берізка, а в нас – верба й калина. (3) Правду каже прислів’я без верби й калини нема України. (4) З давніх давен наш народ опоетизував калину, оспівав у піснях. (5) Наруга над нею вкривала людину ганьбою.

5. Допущено орфографічну помилку в написанні слова

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     ганьбою 

Б     прислів’я

В     давніх  давен

Г     улюблені

 

6.  Допущено пунктуаційну помилку в реченні

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А      другому 

Б      третьому

В      четвертому

Г       п’ятому

 

7.   Однорідними присудками ускладнене речення

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А    перше   

Б     друге 

В     третє

Г     четверте 

 

8. М’який знак не треба писати в усіх словах у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А      кур..йоз, Уман..щина, піс..ня 

Б      наймен..ший, цвірін..чати, рибал..ство

В      кін..цівка, кіл..це, у вишиван..ці

Г      громадян..ство, камін..чик, брин..чати

 

9. Правильно утворені ступені порівняння прикметників у всіх словах у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А      більш кваліфікований, самий ширший 

Б      менш емоційний, предобрий

В      вужчий, самий високий

Г      найцінніший, найменш успішний

 

10. Потребує редагування словосполучення

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А      визначений правильно 

Б      подорожуючий по країні

В      пожовкле листя

Г      створений натхненно

 

 

11. Відбувається подвоєння в усіх словах іншомовного походження в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А      ан..отація,  нет.о, віл..а 

Б      мадон..а, мір.а,  ір.аціональний

В      грам.., ас..ортимент, Марок..о

Г      Лозан..а, іп..одром, кас..а

 

12. Закінчення –е у формі кличного відмінка однини мають усі слова в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А      тесляр, Богдан, козак 

Б      директор, Іван, токар

В      Петро, ударник, кобзар

Г      ясень, Катря, любов

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

13. Правильно написано всі слова в рядку

А      з-поза, хтозна-з-чим, будь-які 

Б      тільки що, казна-хто, ніби-то

В      де-таки, зроби-бо, беріть-но

Г      заради, з-поміж, нажаль

 

14. Правильно написано прізвище в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А      Гущин 

Б      Астафьєв

В      Лесков

Г      Пугачьов

 

15. З великої літери  треба писати обидва слова в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А      (Г,г) енерал (А,а) рмії 

Б       (А,а) кадемія (Н,н) аук

В       (Ц,ц) ентральна  (Р, р)ада

Г       (Є.є) вропейський (С,с) оюз

 

Завдання 16 – 18 на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю

 

16. Установіть відповідність.

Відокремлений член речення                            Приклади                                            

 

 

 

 

1   означення                              А    Над зарослим молодим сосняком       1         

2   прикладка                                  схилами пагорбів ширяє,                        2

   (різновид                                      розкриливши нерухомі крила, птах.     3              

     означення)                            Б    Окрім скрипки, не мав він                    4

3    обставина                                     відради, не було в нього втіхи.           

 4   додаток                                  В    Картина була надзвичайна, неначе

.                                                           сон чи казка.

                                                    Г     Весь простір степу повнився нею,

                                                           піснею – жагою, піснею –протестом.

                                                    Д    Я скінчу свої страждання і на шлях,

                                                            слізьми напоєний, вийду сміло.

 

 

17. Установіть відповідність

 Вид підрядного речення                            Приклади                                            

 

 

 

 

1   обставинне способу дії,       А     Небо, яке засіяли зорі, чудово             1     

     міри і ступеня                                 заблищало.                                           2       

2   з’ясувальне                            Б       Ми повинні виграти матч,тому         3                                                           

3   обставинне причини                що краще підготувалися до змагань .     4                    

4   обставинне умови                 В     Якби я турбувався лиш про себе,

                                                             вже б онімів давно від самоти.

                                                      Г     Ніколи в бурі не загине, хто

                                                              Прометея має дух.

                                                      Д     Вона засоромилась вся, аж сльози

                                                             заблищали на очах.

 

18. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні ( цифра  позначає наступне слово).

Зібралося (1) кілька десятків сівачів (2)  і стільки ж  борін; по батьковому наказу порозсівали (3) невіяне зерно (4) по неораних стернях

 

 

 

 

                                                                                                                            1

А   числівником                                                                                                 2

Б    дієприкметником ( як форма дієслова)                                                    3

В    сполучником                                                                                               4

Г    дієприслівником (як форма дієслова)

Д    прийменником

Е    прикметником

 

 

 

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Складіть і запишіть роздум « Кому, коли не нам , свій рятувати дім?»

 Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих докази, які найкраще  арrументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури ( укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, який допомагає розкрити проблему, наведіть цитату із твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте зміст, не давайте повної характеристики  образів. Сформулюйте  висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 1 – 14 мають по п’ять  варіантів відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

1. Зразком пейзажної лірики є

А  «Блакитна панна» М. Вороного

Б  «Чари ночі» О. Олесь

В  «Молюсь і вірю» М.Рильського

Г  «Різдво»  Б. – І. Антонича

Д  «О, панно Інно …» П.Тичини

 

 

2.  Віршований ліро-епічний твір фантастичного,історичного або героїчного

змісту з драматичним сюжетом називають

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     баладою 

Б      думою   

В      елегією

Г      одою

Д      байкою

 

3. У творі «І мертвим, і живим…» Т.Шевченко звертається передусім до

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      низового козацтва 

Б      козацької старшини

В      української інтелігенції

Г      поневоленого селянства

Д      небагатого міщанства

 

4.  Історичним  джерелом, використаним П. Кулішем у сюжеті роману «Чорна рада», став

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      «Київський літопис» 

Б       «Галицько- Волинський  літопис»

В       Літопис Самовидця

Г       Літопис Величка

Д       Літопис Граб’янки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ідеєю драми – феєрії «Лісова пісня» є утвердження

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

А       думки про втечу  від людського життя і його проблем у світ природи 

Б        краси волелюбного незнищенного духу, змістовного людського життя

В       переконання про обов’язок митця перед суспільством

Г       рівноправних стосунків чоловіка  й жінки

Д       права селянина на вільну працю

 

 

6. Новела М.Коцюбинського «Intermezzo» стала відгуком на

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А       повстання робітників на початку ХХ ст. 

Б       події Першої світової війни

В       революцію 1905 р.

Г       революцію 1917 р.

Д       реакцію після революції 1905 р.

 

7. У романі «Маруся Чурай» Л.Костенко порушує проблему

А

Б

В

Г

Д

 

 

+

 

 

А       пошуку митцем нового ідеалу 

Б        ролі особистості в історії

В        громадянської активності митця

Г        красивого й корисного в житті людини

Д        цінності людини, яка проявляється не в красі, а в чеснотах

 

8.   У повісті О.Довженка «Україна в огні» є сюжетні лінії, КРІМ

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А       загарбницької суті окупантів та їхньої аморальності 

Б        відступу радянської армії та осудливого ставлення до нього О. Довженка

В        критики партійної номенклатури

Г        війни й кохання

Д        ролі письменника в часи лихоліття

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

9. За  жанром твір «Маруся Чурай» Л. Костенко є

А   поемою

Б    драматичною поемою

В    романом у віршах

Г    повістю

Д   ліричною драмою

 

 

 

 

 

10. Павло Губенко – це справжнє ім’я  і прізвище

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А  Григорія Косинки

Б  Миколи Хвильового

В  Остапа Вишні

Г  Василя Барки

Д Івана Багряного

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

11. За жанром твір І.Драча «Балада про соняшник» є

А  поемою

Б   баладою

В  піснею

Г  романом у віршах

Д  сонетом

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

12  У творі І.Карпенка – Карого «Мартин Боруля» розв’язкою є епізод, коли

А   до Борулі приїжджає Націєвський

Б    Омелько повертається з міста без коней

В    Мартин Боруля палить документи про дворянство

Г    Трандалєв читає документ про зарахування до дворянського стану

Д    Степана звільняють зі служби

 

13 Твір «Intermezzo» присвячений

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А  батькові письменника

Б   кононівським полям

В   матері письменника

Г   дружині

Д   цвітові яблуні

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

14 Образи Івана і Марічки нагадують відомих героїв

А  Чіпку та Галю

Б   Лавріна та Мелашку

В   Ромео і Джульєтту

Г   Лукаша та Мавку

Д   Марисю та Націєвського

 

 

 

 

 

 

Завдання 15 - 18  мають на меті встановлення відповідності. До кожного  рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть  відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її у таблицю

 

15. Установіть відповідність

                      Уривок із твору                                Автор                                    

 

 

 

 

 

1  Не поет – бо це ж до болю мало,       А   В. Стус                                          1   Не трибун – бо це лиш рупор мас,         Б    Є. Маланюк                                 2                                                               І вже менш за все – «Кобзар Тарас».     В   П.Тичина                                       3

2  На колимським морозі калина            Г  Леся Українка                               4                    

   зацвітає  рудими слізьми.                     Д   Л.Костенко

   Неосяжна осонцена днина,

   І собором дзвінким Україна

   написалась на мурах тюрми.

3. О, сліз таких вже вилито чимало,-

   Країна ціла може в них втопитись.

   Доволі вже їм литись,-

   Що сльози там, де навіть крові мало!

4. Думами, думами –

    наче море кораблями, переповнилась блакить

    Ніжнотонними:

    Буде бій

    Вогневий!

    Сміх буде, плач буде

    Перламутровий…

 

 

16. Установіть відповідність

Цитата                                 Слова належать літературному

                                                         персонажеві

 

 

 

 

 

1   Віють вітри, віють буйні,                   А   Марусі Чурай                              1                                                    Аж дерева гнуться.                                    (Л. Костенко)                                   2                                                                О, як моє болить серце                            Б   Терпилисі                                     3

А сльози не ллються.                             (І.Котляревський)                               4                      

2. Калина так хизується красою,              В   Катерині

    що байдуже їй до всього на світі.              (Т.Шевченко)

    Така,здається, й я була торік,                Г  Мавці

    Але тепер мені чомусь те прикро…         (Леся Українка)

    Як добре зважити, то я у лісі                Д  Наталці Полтавці

    Зовсім самотня…                                        (І.Котляревський)

 3. А я піснями біль тамую.

     Увечері, бувало, сидимо,-

     задумаюсь, затихну, засумую.

     Пряду печаль… Співається само:

    «Повій, вітре буйнесенький, звідкіль тебе прошу.

     Розвій, вітре, мою тугу, що на серці ношу!»

    4. Постривай же, мій голубе!

     Дивись – я не плачу.

     Ти не пізнав мене, Іване?

     Серце, подивися,

     Їй-же богу, я…

 

17. Установіть відповідність

 

 

 

 

                Приклад                                                    Троп

1   Ревуть блискавиці хмар .              А  метафора                                          1

2   Я ходив – блукав до                      Б   метонімія                                         2                   

 ночі  синім степом без доріг.           В   синекдоха                                         3

3  А у тебе очі ,як  волошки              Г   епітет                                                4

 в житі .                                               Д   порівняння

4 Влаштувався на роботу, може,

  яку копійку заробить .                                                  

 

 

18  Установіть відповідність

 

 

 

 

  Прізвища шістдесятників                                Сфера діяльності                                  

1  Є.  Гуцало, Гр. Тютюнник, В. Шевчук                А   поети                       1                                    

2  А.Горська, П. Заливаха, В.Зарецький                  Б   прозаїки                  2

3   С.Параджанов, Ю. Іллєнко, І.Миколайчук        В   режисери                 3                                                 

4   І. Дзюба, М. Коцюбинська, Є.Сверстюк             кіномитці                     4                                           

                                                                                     Г   критики, публіцисти

                                                                                     Д   художники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ ВАРІАНТ

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1 - 14 мають по чотири  варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає

 

1.Префікс при- треба писати  в усіх словах у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     ( при, пре)чесати, (при, пре) тихлий, (при, пре)шкідливий 

Б     (при, пре)садибний, (при, пре) боркати, (при, пре)леглий

В    (при, пре) класти, (при, пре)нести, (при, пре)красний

Г     (при, пре)швидшити, (при, пре)тихий, (при, пре)цілитися

 

 

2.   Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     борються, відлітаєш, горять 

Б    взуваєшся, замовляємо, товчуть

В     стукотять, скажать, підшиємо

Г     зустрічаємося, запобігаєш, стоїмо

 

Прочитайте  текст. Виконайте завдання 35 до нього

Текст

 (1) Український рушник! (2) Як багато промовляє до нас це слово яке воно рідне і миле нам! (3) Скільки зворушливих спогадів та образів з народного родинного життя пов’язано з рушником! (4) Чи можна знайти в нас на Україні – у минулому та й нині – більш опоетизовану і популярну мистецько-побутову реліквію? (5) Хіба що наша українська чарівна пісня. (6) Власне рушник – це та ж сама задушевна пісня чи дума, заспівана розмаїтими засобами ткання, вишивання вибійкою, безмежно буйною фантазією орнаменту, в який наш народ вклав свою поетичну душу.

 

3.    Допущено орфографічну помилку в написанні слова

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А    зворушливих 

Б    мистецько-побутова

В    безмежно буйною   

Г     вишивання

 

4.    Допущено  пунктуаційну помилку в  реченні

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     першому 

Б     другому

В     третьому

Г      четвертому

 

 

5.  Яке речення ускладнене відокремленим означенням

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     другому 

Б     третьому

В      п’ятому

Г      шостому

 

6. М’який знак треба писати  в усіх словах у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     міл..ярд, н..юанс, медал..йон 

Б      у скрин..ці, князівс..кий, галуз..зю

В      близ..кість, Ул..яна, залізниц..

Г      віз..міть, людс..кість, т..охкати

 

7. Апостроф треба писати у всіх словах у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     прив..ялений, дзв..якнути, двобор..я 

Б      к… юветбезкультур..я, з..юрмитися

В      під..язичний, кип..ятити, пів..ями

Г      нав..ючити, к..ювет, м..ята

 

8. Частку не з усіма виділеними словами треба писати разом у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     не/зареєстрована довідка; не/намальований краєвид;не/спитавши дозволу             

Б     не/завершений проект; не/весела розповідь; не/хтувати правилом

В     не/потрібно хвилюватися; не/забутня пригода; не/дожата  нива

Г      читав не/голосно, але виразно; це не/біла фарба; не/доречно сказав

 

9.    Літеру и треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     т..тан, матем..ка, амбіц..я 

Б      с..лует, ініц..атива, корд..натор

В      ст..мул, категор..чний, логіст..ка

Г      абор..ген, тр..умф, д..станція

 

10. Спрощення у групах приголосних позначається на письмі у всіх словах у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А      сер..це, щас..ливий, форпос..ний 

Б      вартіс..ний, совіс..ливий, тиж..невий

В      облас..ний, президент..ський, якіс..ний

Г       кількіс..ний, хвас..ливий, проїз..ний

 

 

 

 

 

 

11. Правильно поставлено розділові знаки в реченні       

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     З кожним днем, для мене все рідніші ці гаї, і ріки, і поля. 

Б     З кожним днем для мене все рідніші ці гаї, і ріки, і поля.

В     З кожним днем для мене все рідніші: ці гаї, і ріки, і поля.

Г      З кожним днем  для мене все рідніші ці гаї  і ріки, і поля.

 

 

12. Числівником є слово

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А   п’ятизірковий 

Б    п’ятірка

В    кільканадцять

Г    восьмитонний

 

13.  Усі прислівники треба писати разом у рядку       

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А     на/показ, без/вісті, все/одно 

Б     до/пізна, по/новому, на/весні

В     у/гору, в/літку, з/висока

Г     у/низу, по/десятеро, на/поготові

 

14. Закінчення –е (-є) у формі кличного відмінка однини мають усі слова в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  студент, товариш, лейтенант

Б  Євген, Лук’ян, Григорій

В  ректор, Київ, друг

Г  Яків, Тимофій, Марія

 

 

 

Завдання 15 – 18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю

 

15. Установіть відповідність

 Односкладне  речення                            Приклади                                            

 

 

 

 

1    означено-особове               А    У чужому домі не порядкуй.               1

2    неозначено-особове           Б     Мені показували з кручі Дніпро.        2                   

3    безособове                          В     Нам дано одне життя прожити.          3          

4.  узагальнено-особове           Г     Кожна голова свій розум має .           4

                                                   Д     Посиджу над рікою, помовчу і                                                                                                                                                                             

                                                           подумаю.

 

 

 

16. Установіть відповідність

 Вид підрядного  речення                            Приклади                                            

 

 

 

 

1   обставинне порівняльне     А     Якщо на Василів  вечір ( 14 січня)      1       

2   обставинне місця             зірок на небі рясно, чекайте  ягідного літа.   2                                          

3   обставинне причини           Б      І ще більше я ствердився в істині,      3                

4.   обставинне умови                      що не знає Поезія відстані.                   4

                                                   В      Вогонь то здіймався, то падав,

                                                            Наче дихали груди.

                                                    Г      Де кров текла козацькая,

                                                            трава зеленіє.

                                                    Д     Я прокинувся через те, що поїзд

                                                             сіпнув і раптом пішов швидше.

 

17. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів

 

 

 

 

         Фразеологізм                               Значення                                             1

1. Бити  лихом об землю                     А  бути песимістом                            2

                                                               Б  бути оптимістом                            3

                                                               В  бути сміливим                               4

                                                               Г  бути радісним

 

2. Витрачати порох                              А  зазнати поразки                            

                                                               Б  діяти під впливом когось                         

                                                               В   розтринькувати багатство                              

                                                               Г   докладати всіх зусиль

                                                                    для досягнення мети

 

3 Дерти кипу                                        А   підніматися вгору                            

                                                               Б   триматися гордовито                        

                                                               В   знущатись із когось                              

                                                               Г   стримувати гнів

 

4. Розуму не позичати                         А   про розумну людину                            

                                                               Б    про нерозумну людину                        

                                                               В    про гордовиту людину                            

                                                               Г    про заздрісну людину

 

 

 

 

 

 

 

18 . Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні  (цифра позначає наступне слово)

 

 

 

 

 (1) Блукаючи по степах, ми часто знаходили гнізда всяких птахів і (2) часом забирали (3) їхні яйця і підкладали під квочку, і бувало, що вилуплювалися і  якийсь час у нас жили (4) дровенята чи журавлики.

А іменником                                                                                                     1

Б  дієприкметником ( як форма дієслова)                                                      2

В прислівником                                                                                                3

Г дієприслівником (як форма дієслова)                                                         4

Д займенником

Е прикметником

 

 

 

 ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Складіть і запишіть роздум « Що найбільше  я ціную в людині »

 Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих докази, які найкраще  аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури ( укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, який допомагає розкрити проблему, наведіть цитату із твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте зміст, не давайте повної характеристики  образів. Сформулюйте  висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 1 - 14  мають по п’ять  варіантів відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

 

1.    Основне ідейно-смислове навантаження в «Слові про похід Ігорів» має образ

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А       князя Ігоря 

Б       князя Всеволода

В       князя Святослава

Г       дружини Ігоря  

Д       Ігоревих синів

 

 

2.    За основу п’єси І.Котляревського «Наталка Полтавка» взято конфлікт

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      морально-етичний  

Б       історичний

В       соціально-побутовий

Г       політичний 

Д       громадянський

 

 

3.  Мотив поезії Лесі Українки « Contra spem spero» 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А    нев’януче почуття до коханого      

Б     заперечення тужливих настроїв,  оптимізм людини за будь-яких життєвих ситуацій   

В     удячність матері за її любов і турботу  

Г     цінність дружніх стосунків   

Д     відданість ідеї звільнення народу  

 

 

4.    За основу новели Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» взято зображення

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      першого почуття любові між юнаком і дівчиною      

Б      духовного життя нації крізь призму нещасливого кохання 

В       кохання як кульмінації творчого розквіту людини

Г       нерозривної духовної єдності людини й природи

Д       любові, яка вивищує людину над прагматичною буденністю

 

 

 

 

 

5.    Основною причиною духовної роз’єднаності членів родини Кайдашів ( повість «Кайдашева сім`я» ) є 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     егоїзм молодшого покоління Кайдашів   

Б      непоступливість старшого покоління Кайдашів

В     індивідуалізм егоїстичних натур родини Кайдашів 

Г       самотність людини доби капіталізму

Д     невідповідність  між навколишнім   світом і прагненнями людини

 

6.   У новелі М.Коцюбинського « Intermezzo» останнім поштовхом до одужання митця стає

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А       блукання полями 

Б       зустріч із селянином

В      милування сонцем

Г       усамітнення за містом

Д       прогулянка із собаками

 

7.   У посланні «І мертвим, і живим…» Т.Шевченко засуджує сучасників за

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      нерозважливість і запальність     

Б      пасивність і байдужість 

В      загарбницьку політику на Кавказі

Г      бажання навчатися в інших народів

Д      набожність і релігійність

 

8.   Одним із джерел формування творчої особистості в повісті «Зачарована Десна» О.Довженка є

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      аналіз історичних подій  

Б       твори літератури

В       історична пам'ять народу

Г       навчання в школі

Д       твори радянського кіномистецтва

 

9.      У романі І.Багряного «Тигролови» є всі події, КРІМ

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     поїздки Григорія в Хабаровськ   

Б      життя родини Сірків у тайзі

В      зустрічі Григорія Многогрішного в тайзі зі своїми батьками

Г      переслідування Григорія Многогрішного майором Медвиним

Д      лікування матір’ю і  Наталкою хворого Григорія

 

 

 

 

 

10.    У композиції  новели  Ю.Яновського «Дитинство»  немає:

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     уривків із народних пісень   

Б     розповіді від третьої особи  

В      авторських відступів

Г      степових пейзажів

Д      екскурсів у майбутнє

 

11.Орієнтація на поетику модернізму, асоціативна манера мислення та засвоєння нових течій у світовій літературі – це складові естетичної платформи

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

А       шістдесятників 

Б       поетів «Київської школи»

В       «Нью-Йоркської групи»

Г       «Празької школи»

Д       неокласиків

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

12. « Intermezzo» в перекладі означає

А      лірична пісня 

Б       тихе звучання

В       перепочинок, пауза

Г       сподівання на краще

Д       мінорний настрій

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

13.  З якого вірша поданий уривок

Ні,  я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні…

А      « Надія» 

Б       «Мріє , не зрадь!»

В       «Сontra spem spero»

Г       «Стояла я і слухала весну…»

Д       «Лісова пісня»

 

14. Укажіть, хто з наведених нижче письменників належить до неокласів

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А   М. Рильський

Б   Ю. Яновський

В  П. Тичина

Г   Є. Маланюк

Д. В. Стус

 

 

 

Завдання 15 - 18  мають на меті встановлення відповідності. До кожного  рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть  відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її у таблицю

 

15. Установіть відповідність

                  Приклад                                                     Троп

 

 

 

 

1   Район перевиконав план збирання зернових.      А   метафора                 1                                   2   Вже вечір тіні склав у стоси.                                 Б   метонімія                 2                                                                             3.  Чи чуєш в поклику моїм палке благання?           В   синекдоха                3                     

4   Копійка карбованець береже.                                Г   епітет                       4

                                                                                       Д  порівняння                                                  

 

16.  Установіть відповідність

                      Уривок із твору                                Автор                                    

 

 

 

 

 

1  На завтра, тільки що світало,                       А   І.Франко                             1                Уже народ заворушивсь                                    Б   І.Драч                                2                                                                Все вешталося, все кишало,                             В   П.Тичина                            3         

На бой дивитись всяк галивсь.                         Г   Л.Костенко                        4                          

Межовщики там розміряли,                             Д   І. Котляревський

Кілочки в землю забивали

На чак, де військові стоять.

2. Розвалилась зла руїна,

Покотилася лавина,

І де в світі тая сила,

Щоб в бігу її спинила,

Щоб згасила, мов огень,

Розвидняющийся день?

3. Поезіє, сонце моє оранжеве!

Щомиті якийсь хлопчисько

Відкриває тебе для себе,

Щоб стати навіки соняшником.

4. Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани.

Ось місяць, зорі, солов’ї..   

«Я твій», - десь чують дідугани.

А солов’ї!..

Та ви вже знаєте, як сплять гаї!

 

 

 

 

 

 

 

17. Установіть відповідність

            Цитата з твору Т.Шевченка                                 Подія                                              

 

 

 

 

1  Горить Сміла, Смілянщина                   А  загарбницька війна                  1                                                            Кров’ю підпливає.                                        царської Росії на Кавказі           2

Горить Корсунь, горить Канів,                   на початку ХІХ ст..                     3                                                    Чигирин, Черкаси;                                      Б  повстання на Право-                4                 

Чорним шляхом запалало,                          бережній Україні 1768 р.   

І кров полилася                                            під назвою «Коліївщина»

Аж у Волинь.                                               В спалення чеського реформатора

2. Збиралися кардинали                             Гуса 1415 р.

   Гладкі та червоні,                                    Г  розп’яття Ісуса Христа на Голгофі

    Мов бугаї в загороду,                             Д  героїчні походи українського

    І прелатів лава.                                            козацтва проти турків

    І три папи, і баронство,

    І вінчані глави;

    Зібралися, мов іуди

    На суд нечестивий

    Против Христа.

3 За горами гори, хмарою повиті,

   Засіяні горем, кровію политі.

   Отам-то милостивії ми

   Ненагодовану і голу

   Застукали  сердешну волю

   Та й цькуємо. Лягло костьми

    Людей муштрованих чимало.

4. Реве гарматами Скутара,

    Ревуть, лютують вороги.

    Козацтво преться без ваги –

    І покотились яничари. 

 

 

18.  Установіть відповідність

Автор                                                                       Цитата з твору

 

 

 

 

1 М. Вороний                                   А   Дівчино! Як небо її голубе,                 1

2  М.Рильський                                      Люби її кожну хвилину…                   2

3  В. Сосюра                                           Коханий любить не захоче тебе,        3           

4  П. Тичина                                           Коли ти не любиш Вкраїну.                4               

                                                           Б   Сестру я Вашу так любив –

                                                                 Дитинно, золотоцінно.

                                                                 Любив? – Давно. Цвіли луги…

                                                           В    Відбились зорі у воді,

                                                                 Летять до хмар тумани…

                                                                 Там ллються пахощі густі,

                                                                 Там гнуться верби п’яні

                                                            Г   А вона, як мрія сна

                                                                  Чарівна,

                                                                  Сяє вродою святою,

                                                                  Неземною чистотою…

                                                            Д    І ти смієшся, й даль ясніє,

                                                                   І серце б’ється, як в огні,

                                                                   І вид пречистої надії

                                       Стоїть у синій  глибині
ІV ВАРІАНТ

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

 Завдання  1 - 15 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

 

1.  Префікс пре-треба писати у всіх словах у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  (при, пре) веселий, (при пре) завзятий, (при, пре) чарувати

Б  (при, пре)зирливий, (при, пре)комічний, (при, пре)звичаїтись

В  (при, пре)тяжкий, (при, пре)хитрий, (при, пре)бутковий

Г  (при, пре)подобний, (при,пре)завзятий, (при, пре) спокійний

 

 

2.Поширеним є речення

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  Андрій – ні риба ні мясо.

Б  Ще не стемніло.

В  Ранки стають холоднішими.                                           Г  Праця не розвага .

 

 

3. Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах в рядку

 

А  пес..ливий, безвиїз..но, невіс..ці

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б  мес..ник, двоміс..ний, ціліс..ний

В  наміс..ник, совіс..ливий, кіс..лявий

Г  мас..ниця, піс..ний, форпос..ний

 

 

 

4.Складним є речення

А  Хто ставить завдання простіші, той швидше мети досягає.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б  Не сумнівайся, ідучи з народом.

В  Маємо жити, звичайно, не хлібом єдиним.

Г  Білий пилок сіявся з неба, встеляв сивою памороззю трави.

 

Прочитайте  текст. Виконайте завдання  5 – 7 до нього

Текст

  1.  Барвінок був оспіванний у багатьох піснях нашого народу й у віршах багатьох поетів. (2) Він супроводив наших з вами пред
  2. ків від колиски й до могили. (3) У барвінку купали немовлят, щоб вони росли гарними  і здоровими. (4) Барвінкові вінки носили дівчата  адже він ріс біля кожної криниці і завжди був під рукою. (5) Барвінок садовили на могилах – на знак вічної пам’яті про померлих…

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. Орфографічну помилку допущено в написанні слова

А  пам’яті

Б  оспіванний

В   немовлят

Г   піснях                                                                                     

 

6.  Допущено пунктуаційну  помилку в реченні

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А   першому

Б   другому

В   третьому

Г   четвертому

 

7. Сладнопідрядним реченням є

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  друге

Б   третє

В   четверте

Г   п’яте

 

 

8. Прийменник у треба писати в реченні

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А   Защемить, засвітиться (у,в) серці осіння тиша і печаль землі.

Б   Вечір приліг на зелені отави, руки (у,в) траві розметав.

В   Прозорий ранок розправляє крила і сипле срібло (у,в) синю далечінь.

Г   Але для мене – (у,в) святім союзі душа і тіло, щастя з гострим болем.

 

 

9. Неправильно  написано особове закінчення дієслова в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А   скоїш, світять, в’яжуть

Б   бережуть, володієш, граїшся

В   сидять, скажеш, заробляємо

Г   держать, замовляємо, намагаєшся

 

 

10. Фразеологічний зворот використано в реченні

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А    Коли народ не боїться могутніх, з’являються могутні.

Б    Любов’ю народу сповито безсмертні пісні Кобзаря.

В    Марійка до ранку очей не змикала, все за матір’ю доглядала.

Г    Що мені суджено: щастя чи мука?

 

 

 

 

11. М’який знак не треба писати в усіх словах у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  ховаєш..ся, повір..те, циган..ці

Б  тан..цювати, т..мяний, перукар..

В  дівчин..ці, стараєш..ся, різ..бяр

Г  кур..єр, на черешен..ці, до кін..ця

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

12. Закінчення –у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі слова в рядку

А  дощ, сокіл, дуб

Б  барвінок, степ, олівець

В  університет, туман, Дон

Г журнал, трикутник, трамвай

 

 

 

13. Правильно утворено ступені порівняння прикметників у всіх словах у рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  ближчий, більш  величезніший

Б  самий довший, найдобріший

В  скромніший, премудріший

Г жорстокіший, найшвидший

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

14. Фразеологічний зворот  має значення «втрачати оптимізм» у реченні

А  Не люблю я скорятися й гнути спину перед усяким начальством.

Б   А ти був крила опустив: не журися, козаче, отаманом будеш.

В  Дівчина лагідне серце мала, ніколи й ні на кого зла не затаювала.

Г  Горе тим, хто втратить мужність, занепаде духом.

 

 

15. Правильно написано всі слова в рядку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А правда-таки, десьто, аби-де                                              

Б  щоправда, нікотрий, анічий

В  щодо, будь хто, щодня                                                       

Г  ані-який, хіба-що, що-небудь                    

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  16 - 18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю

 

16. Установіть відповідність.

 Відокремлений член  речення                            Приклад                                           

 

 

 

 

1    означення                                 А     Не повертайся на круги своя,        1        

2    прикладка                                         нічого це, крім болю, не                 2

    (різновид означення)                         приносить .                                      3

3   обставина                                  Б      Жовте листя, на вітрах розвіяне,   4

4  додаток                                               поховала у снігах зима.

                                                        В      Витри піт солоний із чола і

                                                                 трудись, забувши про утому.

                                                        Г      Знайшла в пилу золочену підкову –

                                                                 невизнаний старокозацький герб.

                                                        Д      Душа, мов калина, росте і цвіте

                                                                 від тепла.

 

 

 

17. Установіть відповідність.

  Вид підрядного  речення                            Приклад                                           

 

 

 

 

1    означальне                             А      Люблю, коли цвітуть сади.              1     

2    обставинне мети                    Б      Вона все співала і співала,               2                              

3    обставинне часу                     доки не сховалась на леваді у вербах      3                            

4    обставинне умови                  В   Щоб прийшло на землю сподіване    4      

                                                             щастя, треба великої праці.

                                                       Г    Будь-яка праця стає творчістю,

                                                             Якщо ти вкладаєш в неї душу.

                                                     Д       Як радію за ту я людину,

                                           що загублене щастя знайшла.

 

18. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів

 

 

 

 

         Фразеологізм                               Значення                                             1

1. Продавати зуби                                А  стримуватися                                2

                                                               Б  переховуватися                             3

                                                               В  лікуватися                                     4

                                                               Г   сміятися

 

2. Витикати носа                                  А  цікавитися                           

                                                               Б   з’являтися                        

                                                               В   переховуватися                              

                                                               Г   остерігатися

 

 

3 Два чоботи на одну ногу                  А   бути схожим між собою світоглядом                          

                                                               Б    бути неуважним і розгубленим                        

                                                               В    бути захопленим якоюсь ідеєю                           

                                                               Г    бути обережним і завбачливим

 

4. Немов з мармуру виструганий       А    красивий                           

                                                               Б    величний                        

                                                               В    непорушний                            

                                                               Г    самотній

 

 

 

ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Складіть і запишіть роздум « Краще обирати  фах престижний чи за покликанням?»

 Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих докази, які найкраще  аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури ( укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, який допомагає розкрити проблему, наведіть цитату із твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте зміст, не давайте повної характеристики  образів. Сформулюйте  висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 1 – 14 мають по п’ять  варіантів відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

 

1.     За ідейно-тематичним змістом центральним  у «Слові про похід Ігорів» є розділ

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А       виступ дружини князя Ігоря в похід 

Б       перемога в першій битві Ігоря

В       сон і «золоте слово» Святослава

Г       втеча князя  Ігоря з полону 

Д       Русь вітає повернення Ігоря з полону

 

 

2.    У пісні «Всякому місту – звичай і права…» морально-етичним ідеалом Г.Сковороди є   

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     «сродна праця»   

Б     чисте сумління  

В     духовна краса

Г     свобода особистості     

Д     гармонія людини і суспільства  

 

3.  Приступаючи до написання повісті «Маруся»,  Г.Квітка – Основ’яненко    cтавив за мету

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     подати етнографічно-достовірні деталі опису побуту, звичаїв, обрядів    

Б     довести спроможність української мови передавати найтонші порухи душі     

В      утілити ознаки реалізму й сентименталізму через систему образів 

Г      змалювати трагедію нещасливого кохання Марусі та Василя    

Д      заперечити бурлескно-травестійну традицію, панівну в тогочасній літературі 

 

4 .  «Балада про соняшник» І.Драча – це    

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А      глибинний зв’язок ліричного героя зі своїм народом 

Б      самоаналіз власної душі й долі   

В       вічні поняття честі, чесності, любові

Г       суть мистецтва, процес творчості  

Д       почуття любові до світу, людини

 

 

 

 

 

5 .   Прочитайте уривок із твору

   І тільки якось страшно, не до речі,

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

   на тлі тих хмар і зашморгу була

   ота голівка точена, ті плечі,

   той гордий обрис чистого чола.

Це портретна характеристика належить героїні  

А    Мавці («Лісова пісня» Лесі Українки)     

Б    Наталці Полтавці ( «Наталка Полтавка» І.Котляревського)  

В     Катерині («Катерина» Т.Шевченка) 

Г     Марусі («Маруся Чурай» Л.Костенко)   

Д     Дідоні («Енеїда» І.Котляревського)   

 

6. Кохання до жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю, - це головний мотив збірки І.Франка   

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А   «Мій Ізмарагд»      

Б    «З вершин і низин»   

В    «Зів’яле листя»  

Г    «Давнє й нове»      

Д    «Із днів моєї молодості»   

 

7.  За основу драми – феєрії «Лісова пісня» взято конфлікт між   

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А    людиною і природою      

Б     темними і світлими силами в природі  

В     пориваннями до високої мрії і краси над сірою буденністю  

Г     прагненням розбагатіти і неможливістю цього досягнути     

Д     бажанням працювати на своїй  землі і перешкодами, які стають на заваді

 

8.   Образ Прометея наявний у творі   

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     «Гайдамаки»      

Б     «Катерина»

В     «Кавказ»  

Г     «Заповіт»     

Д     «І мертвим, і живим, і ненародженим…»  

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

9.  Кульмінацією в сюжеті роману І.Багряного «Тигролови» є     

А    зустріч у тайзі Медвіна і Григорія Многогрішного     

Б      блукання знесиленого Григорія по тайзі 

В      таємний перетин кордону СРСР Григорієм і Наталкою 

Г      поїздка Григорія до Хабаровська        

Д      переслідування Григорія Многогрішного майором Медвіним 

 

 

 

10. У кіноповісті О.Довженка «Зачарована Десна» є всі події, КРІМ   

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     баба проклинає малого Сашка за вирвану моркву    

Б     батько відводить Сашка до школи   

В      в уяві Сашка з’являється лев  

Г      піп із дияконом під час повені освячують паски   

Д      Сашкова мати саджає біля хати калину 

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

11  Риси сентименталізму властиві твору

А    «Маруся» Г.Квітки – Основ`яненка     

Б     «Енеїда» І. Котляревського

В     «Катерина» Т.Шевченка  

Г     «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та І.Білика

Д     «Кайдашева сім`я»  І.Нечуя – Левицького

 

12. Виберіть поняття, яке випадає з логічного ряду

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А     зав’язка      

Б     розвиток подій

В     експозиція 

Г     композиція

Д     кульмінація

 

13. Укажіть троп, використаний у рядках:

        З журбою радість обнялась..

        В сльозах, як в жемчугах, мій сміх.

        І з дивним ранком ніч злилась,

        І як мені розняти їх?!

 

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А    порівняння      

Б    метонімія

В    синекдоха

Г    епітет

Д    персоніфікація

 

 

14. Герої поеми І.Франка

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

А    Мойсей, Датан, Авірон, Єгошуа      

Б    Лукаш, дядько Лев, Килина, Русалка

В    Марія, Іван, Палагна, Юра

Г    Карпо, Мотря, Лаврін, Мелашка

Д    Чіпка, Галя, Грицько, Христя

Завдання 15 -  18 мають на меті встановлення відповідності. До кожного  рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть  відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її у таблицю

 

15. Установіть відповідність

                  Автор                                                              Назва твору

 

 

 

 

1   Ю.Яновський                                                         А   «Україна в огні»      1                                             2   І.Багряний                                                              Б   «Я (Романтика)»       2                                                                                         3.  О.Довженко                                                        &#