Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення, інтонація, розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.

Про матеріал
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення, засоби зв’язку між його частинами, вдосконалювати вміння обґрунтовувати вживання розділових знаків; формувати навички творчо-пошукової роботи, розвивати критичне мислення, спостережливість; виховувати любов і повагу до краси рідного слова, усної народної творчості.
Перегляд файлу

Департамент освіти і науки

Чернівецької обласної державної адміністрації

Новодністровська гімназія

 

 

Безсполучникове складне речення.

Смислові зв’язки між простими реченнями в безсполучниковому.

Розділові знаки

 

(План-конспект уроку в 11 класі)

 

 

 

 

Виконавець:

Процюк О.В.,

учитель української мови та літератури , спеціаліст вищої категорії, старший учитель

 

 

 

 

 

 

м. Новодністровськ


Тема. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення, інтонація, розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.

 

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про безсполучникове складне речення, засоби зв’язку між  його частинами, вдосконалювати вміння обґрунтовувати вживання розділових знаків; формувати навички творчо-пошукової роботи, розвивати критичне мислення, спостережливість; виховувати любов і повагу до краси рідного слова, усної народної творчості.

 

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань

Обладнання: картки з кодуванням, підручник , опорні схеми , таблиця

Внутрішньопредметні   зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння прислів’їв і приказок, що мають будову безсполучникових складних речень.

Культура мовлення і стилістика: особливості інтонації безсполучникового складного речення.

 

Текст: використання безсполучникових складних речень у тексті, творчій роботі.

Соціокультурна змістова лінія: прислів’я і приказки у житті.

 

Випереджаючі завдання : написати твір-мініатюру,  в якому знайшло б пояснення прислівя  „ Рідна мова не полова: її за вітром не розвієш”.      

 

Очікуваний результат

Після цього уроку ви зможете:

визначати   безсполучникові складні речення;

його основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення;

правильно ставити  розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення й обґрунтувати їх;

використовувати  безсполучникові складні речення у власному висловлюванні.

відповідати  на поставлені питання, досліджувати, відновлювати речення.

 

Хід уроку

 1. Організаційний момент
 2. Ознайомлення з темою, метою, завданнями уроку

Просим  учнів:

ви не бійтесь правил граматичних.

Є у кожного до мови хист, -

не зубріть, а розумійте зміст.

Як зумієм правила ми з вами

виражати власними словами,

знань одразу збільшиться запас, -

вчитель просто не впізнає вас!

Д. Білоус

 

 1. Актуалізація теоретичного положення з розділу „Безсполучникове складне речення”. Мозковий штурм.
 1. Яке складне речення називається безсполучниковим ?
 2. На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення?
 3. Яку роль відіграє у безсполучникових складних реченнях інтонація?.
 4. У яких випадках між частинами безсполучникового складного речення ставлять

      * кому?                             * крапку з комою?

* двокрапку?                     * тире?

 1. Використання системи практичних завдань, спрямованих на формування загальних та спеціальних умінь і навичок.

 

VI. 1. Дослідження -  відновлення – аналіз

*Утворіть народні прислів’я, дібравши  з довідки другу частину.  Код-відповідь запишіть.                                                                                          Довідка

    1   Найшла коса на камінь..                           А.... вона дасть урожай.

   2.  Літом пролежиш..                                      Б.... часом з квасом, порою з водою.

   3.  Землю поважай..                                        В.... коса не втне, камінь не подасться

  4.   Живемо так собі                                         Г.... зимою з торбою побіжиш.

Код-відповідь :  1.          ; 2.           ; 3.               ;  4.             .

         ** Пояснити уживання розділових знаків.

       *** Визначити смислові відношення в  безсполучниковому складному  реченні.

 

Твір - мініатюра, пояснення змісту  прислівя.

     Зачитайте свій твір-мініатюру, в якому знайшло б пояснення прислівя  „ Рідна мова не полова: її за вітром не розвієш”

 

VI. 2. Дослідження – трансформація

    Наведені речення перероблено із безсполучникових. Відновіть первісний вигляд цих прислів’їв, відкинувши сполучники. Між частинами  складних безсполучникових речень поставте потрібні розділові знаки.

 1.     Коли здобудеш  освіту, то побачиш більше світу.
 2.     Мир у світі таки буде, бо його хочуть усі люди.
 3.     Дерево міцне корінням, а людина трудовим горінням.
 4.     Якщо хочеш їсти калачі, то не сиди на печі.
 5.     Коли достигне яблучко, то само відпаде.
 6.     Більше діла, а менше слів.
 7.     Слово не горобець, бо коли вилетить, то не зловиш.
 8.     Брехня, мов куля зі снігу, бо що далі котиться, то більше стає.

 

VI. 3. Пунктуаційний практикум (самоперевірка).

* Записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити вживання коми, тире і двокрапки в простому і складному реченні.

        Прислів’я і приказки стислі крилаті вислови в них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя людини її погляди на світ суспільні явища громадські та родинні стосунки побут тощо. Люди кажуть „Посієш вчасно збереш рясно”. І жодного слова звідси не викинеш тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

* Перевірка.(ланцюжок)

Додаткові завдання до цього тексту.

 

Картка № 1.

Доведіть, що це текст.

 

Картка № 2.

Повний синтаксичний розбір речення.

Прислів’я і приказки – стислі крилаті вислови: у них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу.

 

Картка № 3.

Робота зі словником. 

Поясніть значення іншомовних слів :  філософія, аспект

 

Картка № 4

Пояснити правопис слів :   прислів’я, приказка, сконцентровано, розмаїття,    багатовіковий .

 

 VI. 4.   Графічний диктант.

 Слухаючи інтонацію безсполучникових складних речень, накреслити схеми.

 1. Над водами хиляться лози, лелека пливе в висоті.
 2. У полі чути тихий стогін: вітер тужить.
 3. Прийде весна – всі ліси гудуть піснями.
 4. Заголубіли травневі далі – настала в лісі пора конвалій.
 5. Зійде сонце – ліс усміхнеться.
 6. Жайворонок мріє над полями, сіють пух тополі навесні.

 

V.    Підсумок уроку.

Тестові завдання

Завдання 1-2 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь

 

1. Виберіть безсполучникове складне речення із смисловими відношеннями між частинами:

Варіант 1                                                                                                       Варіант 2

причини                                                                                                         протиставлення

 A) Зійде сонце – утру сльози, ніхто не побачить (Т. Шевченко).

 Б) Половина тих садів цвіте, половина осипається (Народна творчість).

 B) Плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті (Т. Шевченко).

 Г) Мені відкрилась істина печальна: життя зникає, як ріка Почайна (Л. Костенко).

2. Речення, що відповідає схемі (розділові знаки пропущено):

Варіант 1                                                                                                            Варіант 2

[]-[].                                                                                                                       []:[].

 A) Нема без втрати перемоги без горя радості нема (В. Сосюра).

 Б) На годину спізнишся за рік не доженеш (Народна творчість).

 B) Такий наш Йосип нема й не просить (Народна творчість).

 Г) Спочатку в Тимка була думка піти додому потім злість запалила йому серце

3. Установіть відповідність між частинами складного безсполучникового речення До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою

Варіант 1                                                                                                                  Варіант 2

1,3                                                                                                                                2, 4

 1. На годину спізнишся -

 2. В Англії існує такий звичай:

 3. Не шукай зайця в гущавині лісу

 4. Так, вірю я:

A) він сидить на узліссі.

 Б) тут буде місто.

 B) за рік не доженеш.

 Г) гість може зникнути непомітно, не прощаючись.

 

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено). Виконайте завдання 4-5 до нього

 (1) Дрібні та круті гори від самої Росі покотились крутими хвилями. (2) На крутих горах, у глибоких долинах зеленіють дубові та грабові старі ліси.- (3) Увесь край густо закиданий великими селами містечками присілками та хуторами. (4) Села заросли старими садами великі черешні та груші зовсім закривають білі хати. (5) Ідеш селами, неначе густими лісами по обидва боки вулиць стоять сади стінами, як старі дубові ліси.

 

4. Позначте безсполучникове складне речення, у якому пропущено розділовий знак       

Варіант 1                                                                                                Варіант 2

      кому                                                                                                   двокрапку

5. Визначте:

      Варіант 1                                                                                                                Варіант 2

    стиль поданого тексту                                                                     тип мовлення поданого тексту

 

6. Складіть безсполучникове складне речення за схемою:

Варіант 1                                                                                                                Варіант 2

[ ]:[ ].                                                                                                                          [ ]-[ ].

VI.    Домашнє завдання. 

 Виписати з поетичних творів української літератури безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями, пояснити розділові знаки, накреслити схему-модель до кожного речення.


Виконання тестових завдань

 1.     У безсполучниковому складному реченні

   Своїм мовним багатством і змістом розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя людини?  її погляди на світ, суспільні явища, громадські та родинні стосунки, побут тощо.

Пропущено

А) кому           Б) крапку з комою     В) двокрапку         Г) тире

 

 1.     Правильна схема речення

           І жодного слова звідси не викинеш тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

 

            А)   [ 1 ] : [  ].      Б)  (   ),   [  ] .     B)  [  ], (  ).    Г)  [   ] – [  ].

 1.     У реченні 

          Прислів’я і приказки – стислі крилаті вислови : у них сконцентровано житейську мудрість і       філософію народу.

                   Слова прислів’я і приказки є

А) однорідними додатками ;                     Б) однорідними підметами;

 В) словосполученням ;                              Г) однорідними присудками.

4. У слові розмаїттям пишеться два   тт , тому що

А) спільнокореневі слова пишуться тільки так.

Б) подвоєння приголосних унаслідок  подовження відбувається перед я, ю, і  в усіх відмінках іменників середнього ряду ІІ відміни.

В) у правописі слова допущено помилку.

Г ) немає відповіді.

5. Коли речення

            Якщо хочеш їсти калачі, то не сиди на печі.

      переробити на безсполучникове, то потрібно поставити

      А) кому          Б) крапку з комою     В) тире       Г) двокрапку

 

6. Установіть відношення між безсполучниковими складними реченнями

 ( розділові знаки випущено) та їх  схемами – моделями.

 

 1. Говорить      ?     шовком  вишиває   (Народна творчість)                         

 2.  Мир у світі таки буде ? його хочуть усі люди.  (Народна творчість)                                                                                             

 3. Грати словом ? долею грати. (Народна творчість)                                      

 4. Два голуби гуде ? голубка туркоче. (Народна творчість)                           

5. Стоїть явір над водою, на воду схилився ? сидить козак у неволі,   тяжко  зажурився. (Народна творчість)                           

6.  З добрим поживем ? добро переймем, а з лихим зійдешся ? того й наберешся. (Народна творчість)                     

      схеми – моделі                                                             зіставлення

   а)  [  ] :  [ причина ]. б)  [ умова] -  [  ]. в) [   ], [   ]. г)    [   ] -  [   ].  д)  [   ]- [   ], а  [   ] - [   ].  є) [   ]; [   ].

 

Завдання № 1

 

Прочитати, визначити види складних речень, а потім перетворити їх у безсполучникові і записати, розставляючи розділові знаки.

 1. А сонце сідає за гребінь, і глибшає тіней хода.

                                                                                 (В. Боровий)

 1. Відмерехтіли берези на узліссях, і яскраве листя їхнє прибили до землі безконечні холодні дощі.

                                                                                 (В. Мисик)

 1. Зацвіли квіти, і зазеленіла трава під горою на кучугурах.
 2. Мені здається, що твої очі в мою душу світять з вишини.
 3. Було вже далеко пополудні, коли ми поверталися з прогулянки додому.
 4. Можна сміливо стверджувати, що ліс дає людині саме життя.
 5. Коли сонячні промені розсіяли мряку, перед вершниками відкрились наїжачені стернею поля.
 6. Якщо зволожилося після обіду підсохле сіно, то збереться на дощ.
 7. Весною журавлиний крик віщує тепло, а восени журавлиний крик віщує ранню зиму.


                                                                   Завдання № 2

 

Прочитати і записати речення, розставити розділові знаки.

Вказати смислові відношення між простими реченнями.

 

 1. Над крутояром вишні зацвіли за крутояром в сизо – білім димі пливуть вони з вечірньої імли навстріч мені літами молодими.

 

 1. Хвиля вихлюпом зеленим затопила скелі хмурі рвійно, весело, шалено зачинає вітер бурю!

 

 1. Скупали гай весняні грози умили проліски білясті золотяться пучки мімози блакитніє суцвіття рясту.

 

 1. Вогнисто – мідний сонця круг поник за косогори опала сутінь                                                        до яруг колише хвиля зорі.

 

 1. Повіяв вітер по долині пішла дібровою луна

 

 1. Дивлюся ранком вже заволочено серпанком сіреньким небо.

 

 1. Усі вулиці у Вербівці ніби зумисне обсаджені високими  вербами то поросли вербові кілки тинів.
 2. Дивлюсь я біла хмарка криє сіре небо.

 

 1. Заклятим деревом вважалася осика на ній завжди тремтить листя.                                                 

 

10.  Тече вода з – під явора яром на долину пишається над водою     червона калина.

 

11.Було ще рано сині роси зблискували на травах сонце заспане  купалось на левадах.

 

 1. Позасинали люди по своїх теплих захистах спить – дрімає  земля під глибоким снігом знемігся вітер, утомився, затих не сплять тільки зорі в далекому небі.               


Завдання № 3

 

Виправити пунктуаційні помилки, зробити потрібні пояснення.

 

 1. Йдуть тумани: за верхів’я вищі васильки цвітуть на кореневищі.
 2. Стріну ж я калину небо те безкрає, цілий день сопілка в моїм  серці грає.
 3. Жайворонки охотніше гніздяться в низькорослому ячмені, аніж у житі, земля м’якша.

Відповіді:

У 1 – му реченні замість двокрапки потрібно ставити кому, бо при спокійній, рівній інтонації частини безсполучникового речення рівноправні. Синтаксичні відокремлення близькі до сурядних єднальних.

У 2 – му реченні виразний відмінок умови або часу (якщо або коли стріну) а в такому випадку між частинами мови мусить бути тире.

У 3 – му реченні виразний відтінок відношень причинових (бо земля мяка). Тому між частинами мусить бути двокрапка.

 

Завдання № 5

Вправа з ключами

Випишіть речення в такій послідовності: спочатку безсполучникові складні речення, в яких потрібно поставити двокрапку, потім ті в яких поставити тире. Розставте розділові знаки.

Ключ: підкреслити останню букву кожного речення, прочитаєте назву однієї з найулюбленіших квіток українців.

 1. Ліс стоїть задумливий, печальний: йому ось – ось треба пишне своє вбрання скидати, підставляти свої віти дощам холодним, хуртовинам сніговим.

2.  Осінь пензлем Левітана доторкнулась садів – жовтим золотом

     багряним лист заграв, затріпотів.

 

3.  Згадала околиці рідні: скрізь квіти рясні, ясна роса.

 1. Вітри вщухли – розп’ялися хрестами на вигоні вітряки.

 

5. Він бачив: до Борислава пливли люди з гір і долин, з містечок і сіл.

 

     Відповідь: Мальви

 


Завдання № 6

 

Поетична синонімія

   Учні отримують віддруковані поетичні фрагменти, у яких замість вжитих авторами слів у дужках подано кілька синонімів. Той, хто швидко і правильно відновить вжите автором слово визнається переможцем гри.

   Методична цінність.

Гра збагачує поетичний запас школярів, привчає користуватися словами – синонімами, шукати й використовувати для висловлювання найточніші відповідники, розуміти роль слова у процесі мовлення, важливість уживання слова, відповідно до значення, а також призвичаює дітей сприймати поетичне мовлення, розуміти його образність, відмінність від мовлення звичайного.

 

 1. Мережиться між травами (ручай, джерело, струмочок),

     Рясна калина (кетягами, китицями, гронами)(червоніє, багриться,

     багровіє).

(Лине, пливе, тягнеться)туман, білявий, як димок,

         долина (самоцвітами, коштовностями, діамантами)іскриться.

                                                                                              Д. Луценко

Відповідь: струмок, гронами, багриться, пливе, самоцвітами.

 

 1. Край вікна любисток пророста весною,

     (проривається, пророста, тягнеться) до сонця (блакитне, голубе, ясно –    синє) стебло.

    Зароста (доріжка, стежка, шлях) ранньою травою,

    де моє (кохання, любов, залюбленість) вперше розцвіло.

                                                                                                            Д. Луценко

Відповідь: тягнеться, голубе, стежина, кохання.

 

 1. В поля (вийшов, виїхав, ступив) косар на світанні,

     Ждуть його (обважнілі, важкі, дозрілі) жита,

     (Дзвонять, перегукуються, перекрикуються) радісно далі туманній,

     Мов (перейдені, пройдені, минулі) весни й літа.

                                                                                                   Д. Луценко

    Відповідь: вийшов, обважнілі, дзвонять, перейдені.

 

1

 

doc
Додано
26 березня 2019
Переглядів
1290
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку