Збірник уроків з інформатики на тему «Обробка мультимедійних даних»

Про матеріал

Матеріали роботи містять плани-конспекти уроків різні за типом, презентації до них, дидактичні вправи та контрольні картки перевірки знань, а також інструкції до навчально-тренувальних завдань та лабораторно-практичних робіт, що призначені для подання нового матеріалу теми, організації самостійної та пізнавальної роботи учнів за комп'ютером, націлені на узагальнення та систематизацію знань, здійснення перевірки умінь та навичок учнів.

Перегляд файлу

Інформатика та інформаційні технології                                            Дата _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку:

Основи комп’ютерних мультимедіа

 

Мета уроку:

сформувати в учнів знання про поняття мультимедійні дані, мультимедійне обладнання, охарактеризувати звук та можливості його оцифровування, формати зберігання звуку, звукові редактори, особливості відео фрагментів та  медіаконтейнерів, стиснення файлів кодеками, формати відеофайлів, мультимедійні програвачі та принципи роботи з Windows Media Player;

 

розвинути в учнів пізнавальний інтерес до предмету інформатики, комп’ютерної техніки, критичне мислення, інтелектуальні та пізнавальні здібності учня;

 

виховати в учнів прагнення здобути знання, почуття відпові-дальності, вміння об’єктивно оцінювати себе та інших, інфор-маційну культуру користувача комп’ютера та професійні риси.

 

Тип уроку

засвоєння нових знань

 

КМЗ уроку:

підручники, конспекти, навчальні презентації, роздатковий дидактичний матеріал, комп'ютери IBM PC, стерео-гарнітура, операційна система Windows, програми MyTest, Звукозапись, Format Factory, Киностудия (Movie Maker)

ХІД УРОКУ

Організа-ційна частина:

Перевірка готовності та присутності учнів на уроці

 

Актуалізація опорних знань учнів (бесіда викладача з учнями)

На попередніх уроках ми навчилися створювати цікаві комп’ютерні презентації.

 • Хто з вас нагадає, які елементи ми використовували для оформлення слайдів?
 • Що, на вашу думку, можна додати, щоб зробити презентацію більш яскравою, неповторною? (відео, звук, анімація)
 • Які пристрої вам відомі для відтворення таких даних?

 

 

Повідомлення теми та мети уроку

Сьогодні уроці ми розпочнемо вивчення теми «Опрацювання мультимедійних даних» і сформуємо знання щодо роботи з такими типами мультимедійних даних як звук та відео.

 

Мотивація навчальної діяльності

Ще 30 років тому більшість з нас не чула навіть цього слова – мультимедіа, проте сьогодні без використання сучасних мульти-медійних технологій неможливо уявити жоден програмний про-дукт. І це зрозуміло, адже ми живемо в час інформаційних револю-ції, яка принципово змінює наше суспільство. Саме це вимагає но-вих і зручних засобів передавання та відтворювання різноманітної інформації, тому нова технологія виникла на вимогу часу.

А самі мультимедійні технології спричинили, у свою чергу, революційні зміни в більшості сфер їх застосування. Тому пропоную вам продовжити опановувати технології, яким належить майбутнє, - стати впевненим розробником і споживачем сучасних мультимедійних проектів.

 

Подання нового матеріалу:

Виклад нової теми здійснюється за допомогою мультимедійних засобів демонстрації презентації уроку (використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектора)

 

Орієнтовний план викладу теми:

 1. Визначення поняття “мультимедіа”
 2. Розвиток мультимедійних технологій
 3. Типи складових мультимедійних даних
 4. Апаратне забезпечення для роботи зі звуком та відео
 5. Сфери застосування мультимедійних технологій
 6. Звукова інформація: характеристика звуку, часова дискретизація звуку, оцифровування звуку.
 7. Визначення поняття «відеоресурс»
 8. Медіаконтейнери: особливості формату
 9. Стиснення мультимедійних даних. Програма кодек
 10. Синхронізація сигналів та  мультимедійних пристроїв з ПК
 11. Формати звукових файлів та медіаконтейнерів
 12. Програмне забезпечення для опрацювання зі аудіо та відеоданих

 

Первинне закріплення знань

На даному етапі уроку здійснюється перевірка знань учнів чи успішно вони засвоїли поданий матеріал теми за допомогою фронтального опитування за методом рефлексії (чого навчилися? що нового дізналися?).

 

Контрольні запитання:

 1. Що розуміють під поняттям мультимедіа?
 2. Які дані називають мультимедійними?
 3. Які основні сфери застосування мультимедіа технологій?
 4. Що таке звук і які його характеристики?
 5. Що являє собою відеоресурс?
 6. Які пристрої для роботи з аудіо та відео вам відомі?
 7. Що виконують кодеки?
 8. Яка різниця між медіаплеєрами та відеостудіями?

 

 

Підсумки уроку

 

Виставлення учням оцінок з їх обґрунтуванням за відповіді на контрольні запитання під час фронтального опитування та при виявленні закріплених первинних знань учнів.

 

Домашнє завдання:

Морзе Н.В. Інформатика: підруч. для 10 кл.: рівень стандарту. – К.: Школяр, 2010. – 304с.: іл.

Розділ 2, § 8, стр. 78 – 91, а також конспект уроку

 

Перегляд файлу

Інформатика та інформаційні технології                                    Дата _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку:

Основи комп’ютерних мультимедіа

 

Мета уроку:

узагальнити та систематизувати знання щодо поняття мультимедійні дані та обладнання, формати зберігання звуку, особливості відео фрагментів та  медіаконтейнерів, стиснення файлів кодеками, програм опрацювання мультимедійних даних, засвоєння умінь і навичок при роботі з мультимедійними програвачами, звукозаписом, конвертерами та відео редакторами;

 

Тип уроку

урок узагальнення та систематизації знань;

 

КМЗ уроку:

підручники, конспекти, навчальні презентації, інструкції виконання роботи, роздатковий дидактичний матеріал, комп'ютери IBM PC, стерео-гарнітура, операційна система Windows, програми MyTest, Звукозапись, Format Factory, Киностудия (Movie Maker)

ХІД УРОКУ

Організаційна частина

(5 хв.):

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку

 

Повідомлення теми та мети уроку

На даному уроці перейдемо до узагальнення та систематизації знань щодо опрацювання мультимедійних даних та формування умінь і навичок роботи з аудіо та відео матеріалами.

 

Мотивація навчальної діяльності

Ми всі любимо мандрувати безкрайніми просторами Всесвітньої павутини і неодноразово бачили рекламні ролики, веселі аніма-ційні картинки, слухаємо музику, дивимося найцікавіші моменти фільмів чи телепрограм. Усе перелічене належить до тієї скла-дової віртуального світу, яка робить наше життя більш цікавим та насиченим – світу мультимедіа. В цей світ зазирнули і ми.

 

 

Узагальнення та система-тизація знань

(25 хв.):

 

Даний етап полягає у письмовому виконанні учнями завдань з робочого зошита. Під час фронтального опитування відповідь на запитання озвучує учень бажаючий або визначений викладачем.

 

Перелік навчальних завдань

 1. На даний час ми живемо в епоху інформаційної революції і важко уявити сучасне життя без продуктів мультимедіа, які спровокували зміни у більшості сфер їх застосування. Що стало умовою виникнення мультимедійних технологій? [1,2]
 2. Мультимедійний проект містить велику кількість інформації, поданої в різних можливих формах. Для роботи з таким даними потрібне спеціальне апаратне забезпечення. Заповніть таблицю класифікації мультимедійних даних та пристроїв для роботи з ними[3,4].
 3. Комп’ютер може опрацьовувати  інформацію подану за допомогою двійкових кодів. У процесі кодування неперервного (аналогового) звукового сигналу виконують часову дискретизацію.  Здійсніть часову дискретизацію фрагменту аудіо даних [8,9,10, 11,12]
 4. Створюючи мультимедійний об’єкт, необхідно таке збереження даних, що забезпечить синхронізацію (узгодження в часі) відео- та аудіопотоків і розміщення їх на різних носіях. Таку можливість надають різні формати медіаконтейнерів. Заповніть таблицю характеристики деяких форматів медіа контейнерів [14,15, 18]
 5. Файли медіаконтейнерів зазвичай займають значний дисковий простір, що потребують стиснення. Дайте визначення поняттю кодек? За рахунок чого відбувається стиснення звукових даних? які найпопулярніші сучасні кодеки вам відомі?
 6. На даний час існує велика кількість програмного забезпечення для роботи з мультимедійними даними, яке розрізняють за своїм функціональним призначенням. Заповніть таблицю класифікації програм для роботи з мультимедіа даними. Дайте характеристику програм для роботи з аудіо та відеоданими: програвача Windows Media, звукового редактора «Звукозапис», конвертера Format Factory  [19, 26-36]
 7. Мультимедійні дані різних форматів можна додавати до презентації, створеної у програмі Microsoft PowerPoint, тоді вона називається мультимедійною. Використовуючи діаграму Венна, визначити спільні та відмінні риси між мультимедійною презентацією (слайдовою) та відеороликом (потоковою) [20,21].
 8.  Запитання для роздумів. У презентації Microsoft  PowerPoint у результаті клацання значка відтворювався музичний запис. Після перенесення презентації на інший комп’ютер музика припинилась відтворюватись. Вкажіть дві можливі причини цього[22, 23]. Чи можливо створити мультимедійний продукт без використання комп’ютера? [24, 25]

 

Перевірка рівня

засвоєння знань

(10 хв.)

Програмований тестовий контроль

Пропонується учням пройти тестування на тему "Основи комп’ютерних мультимедіа" (учні виконують тест на комп’ютерах за допомогою програмного засобу MyTest або хмарного сервісу Online Test Pad). Тестові завдання подаються випадковим чином (кількість питань – 15). Кожен учень власний результат проходження тестів, що автоматично зберігається відображається на екрані комп’ютера по завершенню тестування. Викладач записує отриману оцінку у звітну відомість.

 

Підсумки уроку

(5 хв)

Визначення рівня досягнення мети та завдань уроку

Перевірка в учнів виконання у робочому зошиті навчальних вправ та отриманих оцінок за тестове опитування.

Повідомлення домашнього завдання

Морзе Н.В. Інформатика: підруч. для 10 кл.: рівень стандарту. – К.: Школяр, 2010. – 304с.: іл. Розділ 2, § 8, стр. 78, конспект уроку

 

Перегляд файлу

Інформатика та інформаційні технології                                    Дата _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку:

Опрацювання аудіо та відео даних

 

Мета уроку:

розвинути уміння і навички роботи з програмними засобами опрацювання аудіо та відео даних, а саме програвачем Windows Media, звукового редактора «Звукозапис», конвертера Format Factory («Фабрика Форматів»), а також особливості створення мультимедійних прзентацій.

 

Тип уроку

формування умінь та навичок

 

КМЗ уроку:

підручники, конспекти, навчальні презентації, інструкції виконання роботи, роздатковий дидактичний матеріал, комп'ютери IBM PC, стерео-гарнітура, операційна система Windows, програми MyTest, Звукозапись, Format Factory, Киностудия (Movie Maker)

 

ХІД УРОКУ

 

Організаційна частина

(5 хв.):

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку

 

Повідомлення теми та мети уроку

На даному уроці перейдемо до розвитку вмінь щодо опрацювання мультимедійних даних та формування умінь роботи з аудіо та відео матеріалами.

 

Мотивація навчальної діяльності

На сьогоднішньому уроці ми будемо працювати з найбільш привабливими типами даних – аудіо та відео. ОС Windows містить спеціалізовані програми для обробки таких видів інформації.

Наприклад, текстовий процесор Microsoft Word опрацьовує текстові та графічні дані, документи, створені з його викорис-танням, можуть містити аудіо-та відеодані. Мультимедійні дані різних форматів можна додавати до презентації, створеної у програмі Microsoft PowerPoint.

Разом з тим, коли говорять про програми опрацювання мультимедійних даних, то частіше розуміють програми, що опрацьовують звукові та відеодані.

На даний час існує велика кількість програмних засобів для роботи з мультимедійними даними, яке розрізняють за своїм функціональним призначенням: для перегляду, перетворення форматів, захвату (запису) звуку та відео, створення відеофільмів.

Завдання нашого уроку – розглянути основи роботи з програмним забезпеченням для обробки мультимедійних даних.

 

Проведення інструктажу з безпеки праці

Увага! При роботі на комп’ютерах, пам’ятайте про правила техніки безпеки щодо поводження з приладами, які працюють під електричною напругою!

(експрес-тестування: опитування для учнів про правила безпеки праці під час роботи за комп’ютером та іншими пристроями)         

 

Актуалізація опорних знань

(10 хв.):

 

Програмований тестовий контроль

Пропонується учням пройти тестування на тему "Програми для опрацювання мультимедійних даних" (учні виконують тест на комп’ютерах за допомогою програмного засобу MyTest або хмарного сервісу Online Test Pad). Тестові завдання подаються випадковим чином (кількість питань – 14).

Кожен учень власний результат проходження тестів, що автоматично зберігається відображається на екрані комп’ютера по завершенню тестування. Викладач записує отриману оцінку  у звітну відомість.

 

Формування умінь та навичок

(25 хв):

 

Даний етап полягає у виконанні учнями навчально-тренувальних вправ за персональними комп’ютерами, що здійснюється під керівництвом викладача з демонстрацією етапів їх здійснення на мультимедійному проекторі.

 

Виконання навчально-тренувальних вправ

 

Робота з програвачем Windows Media:

1.1. Відтворення файлу Lifehack.mp4 за допомогою Програвача Windows Media.

1.2. Сформуйте Бібліотеку у програмі Програвач Windows Media і відтворити з допомогою неї файл.

1.3. Сформуйте список відтворювання у програмі Програвач Windows Media і відтворіть файли зі збереженого списку.

 

Робота з програмою Звукозапис:

2.1. Створення аудіо запису Suprovid.wma.

2.2. Видалення частини звукового файлу.

2.3. Записування звуку у наявний аудіо файл.

2.4. Змішування двох звукозаписів.

2.5. Здійснення реверсу звукозапису.

2.6. Додавання записаного звуку до мультимедійної презентації

 

Робота у програмі Format Factory:

3.1. Перетворення форматів аудіо файлів.

3.2. Конвертування відеозображення та налаштування параметрів виведення.

3.3. Формування списку завдань конвертування файлів.

3.4. Перетворення формату аудіофайлу та вирізання з нього необхідного фрагменту.

3.5.Об’єднання декількох відео файлів в один цілісний відеоролик.

 

 

Підсумки уроку

(5 хв)

Визначення рівня досягнення мети та завдань уроку

Перевірка виконання учнями навчально-тренувальних вправ. Виставлення учням оцінок з їх обґрунтуванням.

 

Повідомлення домашнього завдання

Морзе Н.В. Інформатика: підруч. для 10 кл.: рівень стандарту. – К.: Школяр, 2010. – 304с.: іл. Розділ 2, § 8, стр. 78 – 91, конспект

 

Перегляд файлу

Інформатика (рівень стандарту)                                                              Дата _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку:

Відеоредактор Windows Movie Maker

 

Мета уроку:

сформувати в учнів знання про дати знання про поняття відеоредактор та його функції, документи та об’єкти, інтерфейс програми Windows MovieMaker, використання шкали розкад-рування, етапи створення кліпу, упорядкування збірки кліпів та імпорт мультимедійних об’єктів, операції над відео кліпами та точний монтаж кліпів, принципи оформлення відео ряду та керуванням аудіо рядом та особливостями збереження проекту у форматі відео;

 

Тип уроку

подання та засвоєння нових знань

 

КМЗ уроку:

підручники, конспекти, навчальні презентації, роздатковий дидактичний матеріал, комп'ютери IBM PC, стерео-гарнітура, операційна система Windows, програми MyTest, Звукозапись, Format Factory, Киностудия (Movie Maker)

           ХІД УРОКУ

Організа-ційна частина

(5 хв.):

Перевірка готовності та присутності учнів на уроці

Актуалізація опорних знань учнів (бесіда викладача з учнями)

На попередніх уроках ми навчилися опрацьовувати аудіо та відеодані у деяких програмах.

 • Хто з вас нагадає, які пристрої призначені для створення мультимедійних даних?
 • Яку проблему, що виникає у разі окремого зберігання аудіо та відео, дозволяють вирішити медіаконтейнери?
 • Що, на вашу думку, є запорукою вдалого відеоролику?

 

Мотивація навчальної діяльності

«Життєвий цикл» будь-якого електронного документа складається з кількох фаз: створення, редагування, поширення та перегляд. Не винятком є і мультимедійні документи – аудіо та відео файли. Вони переглядаються програвачами, а створюються та редагуються спеціальними програмами – відеоредакторами.

 

Повідомлення теми та мети уроку

Багато користувачів хочуть зі своїх фотографій або відеозаписів створити повноцінний відеокліп або фільм, який за якістю не поступався професійним роликам. Для цього зовсім необов'язково використовувати складні програми, які застосовуються при зйомці фільмів чи кліпів. Досить звернутися до програми Windows Movie Maker. Що це за програма і як нею користуватися, ми й розглянемо далі на сьогоднішньому уроці. Звичайно, про професійне редагування зараз мова не йде. Та це, за великим рахунком, звичайному користувачеві не потрібно. Зате користуватися Windows Movie Maker дуже просто. Програма на те й розрахована.

Подання нового матеріалу

(10 хв.):

Виклад нової теми здійснюється за допомогою мультимедійних засобів демонстрації презентації уроку (використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектора)

 

Орієнтовний план викладу теми:

 1. Особливості кіно та відеофільму
 2. Потокові презентації
 3. Визначення поняття відео кліп
 4. Основи відеоредактора Windows Movie Maker
 5. Функції програми Movie Maker
 6. Етапи створення відеоролику
 7. Збереження файлів
 8. Знайомство з інтерфейсом програми

 

Формування умінь і навичок

(15 хв.)

 

 

Даний етап полягає у поетапній демонстрації виконання навчально-тренувальних вправ на комп’ютері за допомогою мультимедійної системи під керівництвом викладача.

 

Перелік навчально-тренувальних вправ:

 1. Створення проекту за допомогою майстра.
 2. Додавання закадрового тексту.
 3. Налаштування тривалості відтворення відео
 4. Додавання назви фільму та титрів до проекту.
 5. Робота з блоком нових мультимедійних об’єктів в проекті.
 6. Налаштування відеопереходів між кліпами.
 7. Збереження проекту у форматі відеофільму.

 

Первинне закріплення знань

(15 хв.)

На даному етапі уроку здійснюється перевірка знань учнів чи успішно вони засвоїли поданий матеріал теми за допомогою фронтального опитування за методом рефлексії (чого навчилися? що нового дізналися?). Учням пропонуються завдання розви-вального характеру, відповіді на які записуються у робочий зошит.

 

Контрольні запитання:

 1. Яке призначення відео редактора MovieMaker?[1]
 2. В чому особливість цієї програми[2]
 3. Які основні функції відеоредактора? [3]
 4. Як називаються документи, створені у цій програмі?[4]
 5. Що таке відеокліп?[6]
 6. Які основні етапи створення відеофільму? [7]
 7. Які елементи вікна відеоредактора MovieMaker? [9-11]
 8. Яким чином можна налаштувати відтворення відео-фрагментів [12-15]

 

Підсумки уроку

 

Виставлення учням оцінок з їх обґрунтуванням за відповіді на контрольні запитання під час фронтального опитування та при виявленні закріплених первинних знань учнів.

 

Домашнє завдання:

Морзе Н.В. Інформатика: підруч. для 10 кл.: рівень стандарту. – К.: Школяр, 2010. – 304с.: іл. Розділ 2, § 8, стр. 78 – 91 та конспект

Використовуючи можливі апаратні та програмі засоби, запишіть аудіо фрагменти у вигляді файлів-заготовок, які будуть необхідні для наступної роботи

 

Перегляд файлу

Інформатика та інформаційні технології                                       Дата _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку:

Створення відеокліпу

Мета уроку:

сформувати практичні вміння щодо створення відеокліпу:

 • розробляти план (сценарій) відеокліпу,
 • завантажувати програми для обробки мультимедійних даних та використовувати їх інструменти, команди та інші елементи інтерфейсу відеоредактора;
 • створювати у середовищі розробки відеокліпів проекти за допомогою майстру та пусті проекти;
 • імпортувати аудіо- та відеоінформацію з зовнішніх джерел;
 • керувати відео та аудіо рядом, синхронізувати відеоряд з аудіорядом; додавати та налаштовувати відео ефекти та відео переходи; створювати назви та титри;
 • розвивати творчий потенціал та світогляд;
 • виховувати пізнавальний інтерес до предмету.

 

Тип уроку

урок застосування знань, умінь і навичок;

форма проведення – лабораторно-практична робота

 

КМЗ уроку:

підручники, конспекти, навчальні презентації, інструкції виконання роботи, роздатковий дидактичний матеріал, комп'ютери IBM PC, стерео-гарнітура, ОС Windows 7, програми MyTest, Киностудия Windows Live (Windows Movie Maker)

 

 

ХІД УРОКУ

 

 

Організаційна частина

(2 хв.):

Перевірка присутності учнів та їх готовності до уроку

Повідомлення теми та мети уроку

Проведення інструктажу з безпеки праці. Увага! При роботі на комп’ютерах, пам’ятайте про правила техніки безпеки щодо поводження з приладами, які працюють під напругою!

(експрес-опитування: вибірково опитати учнів про правила безпеки праці під час роботи за комп’ютером та іншими пристроями)               

 

Узагальнення знань

(10 хв.):

 

Мотивація навчальної діяльності

Movie Maker являє собою найпростіший редактор, що дозволяє за лічені хвилини навіть людині, абсолютно далекій від створення кліпів і фільмів, зробити невеликий ролик з чергування фото-графій і картинок, знятих на камеру відеоматеріалів з накладан-ням звукової доріжки і візуальних ефектів. Сьогодні на уроці спробуєте себе у ролі режисера, проявивши уяву та здібності.

 

Актуалізація опорних знань та умінь учнів

Пригадаємо матеріал з попереднього уроку та проведемо перевір-ку рівня засвоєння знань з теми, які потрібні в подальшому.

 

Пропоную пройти тестування на тему "Основи відеомонтажу" (учні виконують на комп’ютерах за допомогою програмного засобу MyTest або хмарного сервісу Online Test Pad). Тестові завдання подаються випадковим чином (кількість питань – 17). Кожен учень записує у звітний аркуш власний результат проходження тестів, що автоматично відображається на екрані по завершенню тестування.

 

 

Застосування умінь і навичок

(30 хв):

 

Оголошення завдань лабораторно-практичної роботи

 

Подальша робота заключатиметься у підготовці невеличкого відео-ролику (тривалістю до 5 хв.) на тему «ЛайфХаки для ПК», в яко-му потрібно учням представити цікаві рекомендації, які будуть ко-рисні користувачам комп’ютера чи іншої обчислювальної техніки.

 

Виконання учнями навчально-тренувальних вправ за зразком (орієнтовна тривалість відеоролика – 1 хв):

 • Створення проекту за допомогою майстра.
 • Додавання закадрового тексту.
 • Налаштування тривалості відтворення відео
 • Додавання назви фільму та титрів до проекту.
 • Робота з блоком нових мультимедійних об’єктів в проекті.
 • Налаштування відеопереходів між кліпами.
 • Збереження проекту у форматі відеофільму.

 

Самостійне виконання індивідуальних завдань

(орієнтовна тривалість відеоролика – від 3 хв):

 • Додати до проекту блок нових мультимедійних об’єктів, що відповідатимуть тематиці практичного завдання, матеріали були з набутого досвіду, складались із фотогра-фій завантажених з зовнішніх джерел, скріншотів послідов-ності виконання дій, власних аудіозаписів тощо.
 • Застосувати у відеоролику інтерактивні переходи та візуальні відеоефекти
 • Записати на веб-камеру звернення автора про корисність даного відеокліпу
 • Зберегти готовий проект відеоролику як фільм у форматі відео для відтворення медіапрогравачем.
 • Опублікувати відеоролик в Інтернеті на каналі YouTube.

 

Оформлення звіту результатів виконаної роботи

На звітному аркуші учні дають письмову розгорнуту відповідь на запитання дослідницького характеру. Також здійснюють само-оцінювання власного відеоролику, використовуючи при цьому таблицю з відповідними критеріями.

 

Опрацювання учнями контрольних запитань

 

 

Підсумки уроку

(3 хв)

Визначення рівня досягнення учнем мети та завдань уроку

Перевірити виконання учнями роботи, звіту та відповідей на контрольні запитання. Провести узагальнений аналіз виконання лабораторно-практичної роботи (вказати на допущені типові помилки та відмітити позитивні моменти)

Оголошення оцінок учням та їх обгрунтування

Повідомлення домашнього завдання


Перегляд файлу

Інформатика та інформаційні технології                                            Дата _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку:

Опрацювання мультимедійних даних

 

Мета уроку:

перевірити рівень знань учнів про поняття мультимедійні дані та обладнання, формати зберігання звуку, особливості відео фрагментів та медіаконтейнерів, стиснення файлів кодеками, програм опрацювання мультимедійних даних, засвоєння умінь і навичок при роботі з мультимедійними програвачами, звукозаписом, конвертерами та відео редакторами; розвинути в учнів критичне мислення, інтелектуальні та пізнавальні здібності учня; виховати професійні риси, почуття відповідальності, вміння об’єктивно оцінювати себе, прагнення здобути знання;

 

 

Тип уроку

контролю та корекції навчальних досягнень;

 

КМЗ уроку:

підручники, персональні комп'ютери IBM PC, операційна система Windows, комплект прикладних програм Microsoft Office, стерео-гарнітура, програми MyTest, Звукозапись, Format Factory, Кино-студия (Movie Maker), картки контролю знань з теми, бланки для оформлення відповідей, тестовий програмний засіб MyTest тощо.

ХІД УРОКУ

Організаційна частина:

Перевірка готовності та присутності учнів на уроці

Інструктаж з техніки безпеки при роботі на ПК

Повідомлення теми та мети уроку

 

 

Мотивація навчальної діяльності

 

Вивчаючи тему «Опрацювання мультимедійних даних» ми розглянули з вами широкий спектр можливостей, які надає нам використання мультимедіа у різних галузях людської діяльності.

Тепер перевіримо рівень засвоєння знань з даної теми.

 

 

 

Перевірка рівня навчальних

досягнень:

Самостійне виконання учнями завдань, що містяться на картці контролю, записуючи результати на бланку оформлення відповідей:

 • тестове опитування з вибором однієї правильної відповіді (перевірка елементарних знань учнів);
 • тестове опитування з вибором декількох правильних відповідей (перевірка рівня освоєння інформації теми);
 • завдання на знаходження відповідності (перевірка знань суті основних понять);
 • запитання контрольного характеру (перевірка глибини осмислення матеріалу);

 

Аналіз засвоєння знань:

 

Порівняння одержаних знань під час перевірки з очікуваними результатами, зробити висновки. Вказати на допущені помилки при оцінюванні, відмітити виявлені позитивні моменти.

 

Підсумки уроку

Виставлення оцінок учням та їх обгрунтування.

Узагальнення матеріалу теми.

 

ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ

ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів одне із найважливіших етапів контролю та корекції знань, умінь та навичок учнів. Воно полягає у виявленні рівня засвоєння знань учнями, який повинен відповідати обов’язковому мінімуму навчання, а також вимірювати ефективність навчального процесу та успішності.

 

 

При проведенні тематичного оцінювання з теми «Опрацювання мультимедійних даних»  на уроці я використала тестове фронтальне опитування, завдання до якого роздруковані на паперових картках контролю знань.

 

 

Завдання для тематичного оцінювання різні за типом та рівнем складності, а саме:

 

 

 

 

 

Отримавши картку із тестовими завдання, учень визначає правильні відповіді та на спеціально заготовленому бланку оформлення відповідей робить у відповідному місці позначку у вигляді закреслення. Після виконання тестів здає бланк викладачу.

 

 

В загальному підсумку учень за виконання всіх завдань тематичного оцінювання може отримати максимально 28 балів, що відповідають максимальній оцінці 11 балів.

 

 

Набрана кількість балів учнем за тематичне оцінювання переводиться в оцінку згідно таблиці «Відповідність завдань кількості набраних балів оцінці за тематичне оцінювання»

 

 

Якщо учень бажає отримати 12 балів, він має підготувати реферат на відповідну тему, працювати над проектом, а також бути учасником олімпіад та МАН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У завданнях 1-7

одну правильну відповідь

позначити тільки так

 

У завданнях 8-10

кілька правильних відповідей

позначити тільки так

 

 

                 Завдання 11                 Завдання 12                 Завдання 13     

 

 

У завданнях 14-16 дати розгорнуту відповідь на питання

 

Відповідь на питання

14

 

15

 

16

 

  Для нотаток

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

http://klienditeenindus.weebly.com/uploads/1/7/2/2/17228218/3761096_orig.jpg 

http://klienditeenindus.weebly.com/uploads/1/7/2/2/17228218/3761096_orig.jpg 

 

 

 

 

 

 

 


КАРТКА

контролю знань з теми:

 

 

 

1. Звуковий запис, що зберігається і відтворюється з носія інформації:

а) медіа

б) аудіо

в) відео

г) скрипт

2. Найкоротша за тривалістю частина відео:

а) постер

б) ролик

в) кадр

г) кліп

3. Програма, що виконує перетворення сигналів і використовується при цифровому

    опрацюванні відео та звуків для стискання даних:

а) драйвер

б) кодек

в) бренд

г) рубик

 

4. Формат звукового файлу, що стиснений за рахунок виключення частот, що не сприймаються вухом людини:

Результат пошуку зображень за запитом "мультимедіа пнг"а) MIDI

б) WAV

в) MP3

г) HDD

 

5 .Програмний модуль, що відтворює

    мультимедійні дані у сучасних браузерах:

а) блог

б) постер

в) плагін

г) банер

 

6. Cпеціальні програми запису, призначені

    для збереження звукових і відеоданих:

а) плеєри

б) грабери

в) конвертори

г) редактори

 

7. Програмний засіб, призначений для

    перетворення форматів аудіо і відеофайлів:

а) Format Factory

б) Movie Maker

в) Media Player

г) Audio Grabber


 

8. Можливі характеристики звуку:

а) об’єм

б) довжина

в) гучність

г) частота

д) тембр

е) ширина

 

9. Формати файлів, що являють собою медіаконтейнери:

а) AVI

б) MPEG

в) WAV

г) JPEG

д) VOB

е) FLV

 

10. Популярні мультимедійні програвачі:

а) WinAmp

б) Sound Forge

в) KM Player

г) Media Player Classic

д) Audio Recorder

е) Total Video Converter

 

 

 

11. Мультимедійне обладнання і його призначення:

1. Web-камера

А. відтворення звуку

2. Фотоапарат

Б. прийом телесигналу

3. TV-тюнер

В. створення зображень

4. Акустична система

 

Г. захоплення відео із зони перегляду

12. Мультимедійна програма та її функціональна характеристика:

1. Плеєри

A. створення фільмів

2. Грабери

Б. запис відео та звуку

3. Конвертори

В. відтворення фільмів

4. Студії

 

Г. перетворення даних

13. Назва програмного засобу та її ярлик для завантаження:

                           1.    2.         3.     4.

                           А.  Звукозапись    Б.Format Factory    В.Movie Maker    Г.Media Player

 

 

14. Мультимедіа – це _____________________________________________________

       ____________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________

 

15. Відеоресурс – це ______________________________________________________

       ____________________________________________________________________

       _____________________________________________________________________

 

16. Медіаконтейнер – це __________________________________________________

       ____________________________________________________________________

       _____________________________________________________________________

КАРТКА

контролю знань з теми:

 

 

 

 

 

1. Базовий фрагмент відеозапису:

D:\Pictures\різні малюнки\images.jpgа) постер

б) ролик

в) кадр

г) кліп

 

 

 

2. Невеликий за розміром відеофільм:

а) кадр

б) кліп

в) слайд

г) анімація

 

 

 

3. Подання сценарію відеокліпу у вигляді

    послідовності ключових кадрів:

а) монтажування

б) розкадрування

в) синтезування

г) відтворення

 

 

 

4. Розширення, під яким зберігаються робочі проекти програми MovieMaker:

а) docm

б) movm

в) wlmp

г) wmnp

 

 

 

5. Як називається пристрій запису звуку для відеофільму:

а) автозапис

б) мультифокус

в) скріншот

г) рекодер

 

 

 

 

6. Частина вікна програми відеоредактора, що призначена для налаштування відтворення кліпів:

а) панень завдань

б) часова шкала

в) збірка кліпів

г) імпорт файлів

 

 

7. Сайт в Інтернеті, що призначений для розміщення та перегляду відеозаписів:

а) YouTube

б) Wikipedia

в) Yandex

г) Translate

 

8. Програми, які відносяться до відеоредакторів:

 

а) Video Recorder

б) Windows Movie Maker

в) Windows Media Player

г) Adobe Premiere

д) Format Factory

е) VideoMach

9. Доріжки, які містить часова шкала:

 

а) відео

б) переход

в) звук

г) звук или музыка

д) наложение названия

е) автофильм

10. Формати файлів, які можна додати до відеоряду:

а) doc

б) jpg

в) mp3

г) wav

д) mdb

е) ppt

 

 

 

11. Термін мультимедіа і його характеристика:

1. Збірка

А. формат збереження даних

2. Проект

Б. документ відеоредактора

3. Скріншот

В. фото зображення екрану

4. Медіаконтейнер

 

Г. сукупність вихідних об’єктів

12. Елемент оформлення відеоряду та його призначення:

1. Назва

A. операції над кадром

2. Ефекти

Б. тип зміни кадрів

3. Переходи

В. текст на початку фільму

4. Титри

 

Г. текст в кінці фільму

13. Основні етапи роботи над відеофільмом та відповідні дії:

1. Розробка

А. збереження і публікація

2. Створення

Б. імпорт даних

3. Редагування

В. робота з кадрами

4. Поширення

 

Г. підготовка сценарію

 

 

14. Відеоредактор – це _____________________________________________________

       ____________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________

 

15. Монтаж – це ______________________________________________________

       ____________________________________________________________________

       _____________________________________________________________________

 

16. Формати збереження відеофільмів _______________________________________

       ____________________________________________________________________

       _____________________________________________________________________

 


 

 

zip
Додано
20 березня 2018
Переглядів
1065
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку