Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень з інформатики

Про матеріал
Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики Навчальний посібник для 5, 6 класів Нової української школи
Перегляд файлу

Ковельський район

Дубечненська територіальна громада

Ліцей села Любохини Дубечненської сільської ради

Ковельського району Волинської області

 

 

 

Збірник завдань для оцінювання

навчальних досягнень

учнів з інформатики

 

Навчальний посібник для 5, 6 класів

Нової української школи

 

 

Анатолій Власюк

 

 

 

2024

 

Власюк А.М.Збірник завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики / Навчальний посібник для 5-6 класів (НУШ)/ Упорядник: А.М. Власюк.-  Любохини, 2024.-  99 с.

 

 

 

У посібнику пропонуються матеріали для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 5, 6 класів. Складено відповідно до нової програми з інформатики Нової української школи (до модельної навчальної програми «Інформатика. 5-6

класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.).

Посібник також містить послідовну збірку практичних робіт та кросвордів відповідно до підручника з інформатики (Автори: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 5 клас, 6 клас).

Рекомендовано вчителям інформатики, які викладають у 5- 6 класах.

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною радою школи (протокол від

10.01.24. № 3)

 

 

Рецензент:Цьось Ю.А., вчитель вищої категорії

Ліцею села Любохини

 

 

 

 

 

Зміст

 

Передмова……………………………………………………………....5

 

Розділ І. Тестові завдання для контролю знань, 5 клас ………..6

Тема 1. Інформаційні процеси та системи ……………….………....6

Тема 2. Комп’ютерні мережі. Інтернет ……………………………12

Тема 3. Комп’ютерні презентації ………………..............................16

Тема 4. Текстові документи ……………………………...………...22

Тема 5. Алгоритми та програми …………………………………...27

 

Розділ ІІ. Тестові завдання для контролю знань, 6 клас ….......32 Тема 1. Цифрові пристрої. Цифрові технології ……………...……32 Тема 2. Комп’ютерні презентації …………………………………..36

Тема 3. Текстові документи …………………………………...…...41

Тема 4. Графічні зображення ………………………………...….....47

Тема 5. Моделювання ……………………………………………....52

Тема 6. Електронні таблиці ………………………………………...54

Тема 7. Алгоритми та програми …………………………………...59

 

Розділ ІІІ. Кросворди з інформатики …........................................64

5  клас……………………………………………………………...…65

6  клас……………………………………………………………...…73

 

Розділ ІV. Практичні роботи з інформатики…………………...85

5 клас ………………………………………………………………...85

Практична робота № 1. «Операції над папками, файлами,

ярликами» …………………………………………………………....85

Практична робота № 2. «Пошук матеріалів в Інтернеті та їх

оцінювання» …………………………………………………….…...86

Практична робота № 3. «Створення комп’ютерних презентацій»

………………………………………………………………………...87

Практична робота № 4. «Створення текстового документа» ….89 Практична робота № 5. «Створення проєкту із циклами з лічильником і розгалуженнями» …………………………………...90 6 клас………………………………………………………………...91

Практична робота № 1. «Налаштування показу комп'ютерної

презентації» ……………………………………………………….…91

Практична робота № 2. «Створення текстового документа з графічним зображенням і таблицею» …………………………...…92 Практична робота № 3. «Проведення дослідження з

використанням моделі» ………………………………………….….94

Практична робота № 4. «Створення електронних таблиць.

Обчислення в електронних таблицях. Побудова діаграм» …….…95 Практична робота № 5. «Проєкти з вкладеними циклами з

лічильником та зі змінними» ……………………………………….97

Практична робота № 6. «Проєкти з вкладеними циклами та

розгалуженнями» ……………………………………………………98

 

Список використаних джерел ……………………………………99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

            Однією із основних завдань сучасної освіти є використання засобів     інформаційних технологій      у          навчально-пізнавальній діяльності здобувачів освіти.

Часове обмеження уроку не дає можливості повною мірою реалізувати           важливий виховний        принцип         навчання         –

індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти. У зв’язку з цим найбільш поширені завдання з вибірковою формою відповідей. Вони дають можливість контролювати знання учнів за допомогою додаткових технічних засобів персонального комп’ютера, ноутбука, нетбука, планшета, смартфона тощо), що максимально збереже час.

У даному посібнику пропонуються тестові завдання для програмової перевірки знань в умовах Нової української школи, які дозволяють учителю частіше перевіряти рівень навчальних досягнень (знань, умінь і навичок) здобувачів освіти з мінімальною затратою часу. Пропонуються підсумкові тести для всіх тем, відповідно до нової програми з інформатики Нової української школи (до модельної навчальної програми «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)). Вони можуть використовуватись для тематичного оцінювання з інформатики у

5-6 класах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Тестові завдання для контролю знань, 5 клас

 

Тема 1. Інформаційні процеси та системи

 

1.      Кого потрібно повідомити в разі виникнення незвичної ситуації з комп’ютером під час уроку інформатики?

                А. Вчителя інформатики     В. Класного керівника

                Б. Свого товариша                Г. Зателефонувати батькам

 

2.      Оберіть до чого відноситься гроза?

                А. Предмет                            Б. Явище

 

3.      Чи можна працювати за комп’ютером з вологими руками?

                А. Ні                                       Б. Так

 

4.      Оберіть для якого з предметів підходить властивість круглий?

                А. Клавіатура                        В. Комп’ютер

                Б. Ручка                                 Г. Футбольний м’яч

 

5.      Оберіть до чого відноситься комп’ютерний стіл?

                А. Предмет                            Б. Явище

 

6.      Яка безпечна відстань від очей до екрана монітора?

                А. 30 см                                 В. 20 см

                Б. 40 см                                  Г. 50 см

 

7.      Яким з пристроїв можна передавати повідомлення?

                А. Телефон                            В. Принтер

                Б. Лазерний диск                  Г. Сканер

 

8.      Який з пристроїв використовуються для зберігання повідомлення?

А. Клавіатура

Б. Принтер     

В. Сканер        

Г. Комп'ютер

 

9.      Відомості про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються в ньому це – …

                А. дані            Б. повідомлення       В. інформація

 

10.  Портативний персональний комп’ютер, корпус якого згортається у вигляді книжки – …

                А. стаціонарний                    В. смартфон

                Б. планшетний                      Г. ноутбук

 

11.  Який з пристроїв зображено на малюнку?

image 

                А. Проектор                          В. Монітор

                Б. Сканер                               Г. Веб-камера

 

12.  Який з пристроїв належить до пристроїв введення даних?

                А. Навушники                       В. Сканер

                Б. Колонки                             Г. Монітор

 

13.  Який з пристроїв не належить до пристроїв введення даних?

                А. Миша                                В. Клавіатура

                Б. Джойстик                          Г. Принтер

 

14.  Який з пристроїв не належить до пристроїв виведення даних?

                А. Монітор                             В. Клавіатура

                Б. Проектор                           Г. Навушники

 

15.  Який з пристроїв належить до пристроїв збереження даних?

                А. Монітор                             В. Жорсткий магнітний диск

                Б. Принтер                             Г. Веб-камера

 

16.  Який з пристроїв зображено на малюнку?

                А. Сканер                              В. Принтер

                Б. Джойстик                          Г. Миша

image 

17.  Як називається набір програм, який забезпечує управління роботою комп’ютера?

                А. Операційна система        В. Оперативна пам’ять

                Б. Процесор                          Г. Вінчестер

 

18.  До якого виду відносяться програми, які можуть застосовуватися в різних галузях людської діяльності для опрацювання текстів, малюнків, баз даних, електронних таблиць, створення презентацій?

А. Прикладні програми спеціального призначення

Б. Прикладні програми загального призначення

 

19.  Як називається набір даних певного типу, що розміщується на одному з носіїв даних і має ім’я?

                А. Кошик                               В. Піксель

                Б. Курсор                               Г. Файл

 

20.  Розширення pptx означає, що в файлі зберігаються …

                А. презентація                       В. звукові дані

                Б. текстові дані                     Г. графічні дані

 

21.  Розширення docx означає, що в файлі зберігаються …

                А. презентація                       В. звукові дані

                Б. текстові дані                     Г. графічні дані

22.  Розширення mp3 означає, що в файлі зберігаються …

                А. презентація                       В. звукові дані

                Б. текстові дані                     Г. графічні дані

 

23.  Розширення jpg означає, що в файлі зберігаються …

                А. презентація                       В. звукові дані

                Б. текстові дані                     Г. графічні дані

 

24.  Переклад тексту з англійської мови на українську є процесом...?

А. збереження повідомлень             В. передавання повідомлень

Б. пошуку повідомлень                    Г. опрацювання повідомлень

 

25.  Супутникова антена, радіо, телефон – це пристрої...?

А. збереження повідомлень             В. передавання повідомлень

Б. пошуку повідомлень                    Г. опрацювання повідомлень

 

26.  До основних складових персонального комп'ютера відносять такі пристрої:

А. вінчестр, миша, монітор, клавіатура

Б. монітор, клавіатура, системний блок, миша

В. принтер, клавіатура, монітор, пам'ять

Г. вінчестр, миша, принтер, клавіатура

 

27.  Копіювання та переміщення файла чи папки можна виконати за допомогою:

буфера обміну

папки Комп'ютер

перетягування мишею

кошика

 

28.  Яка з комп’ютерних програм застосовується для роботи з зображеннями?

                А. Scratch       Б. PowerPoint            В. Word          Г. Paint

 

29.  Яка з комп’ютерних програм застосовується для опрацювання текстів?

                А. Scratch                               В. PowerPoint

                Б. Word                                  Г. Paint

 

30.  Яка з комп’ютерних програм застосовується для створення програм?

                А. Scratch                               В. PowerPoint

                Б. Word                                  Г. Paint

 

31.  Яка з комп’ютерних програм застосовується для роботи з презентаціями?

                А. Scratch                               В. PowerPoint

                Б. Word                                  Г. Paint

 

32.  Який пристрій зображено на малюнку?

image 

                А. фотоапарат   Б. принтер    В. калькулятор       Г. сканер

 

33.  Що з переліченого можна віднести до опрацювання повідомлень?

А. Дзвінок по телефон

Б. Запис інформації на диск

В. Розв'язування задач з математики

 

34.  Який з пристроїв не належить до пристроїв виведення даних?

                А. Клавіатура                        В. Навушники            

                Б. Проектор                           Г. Монітор

 

35.  Який з пристроїв зображено на малюнку?

image 

                А. Миша         Б. Джойстик В. Принтер     Г. Сканер

 

36.  Як називається набір даних певного типу, що розміщується на одному з носіїв даних і має ім’я?

                А. Піксель      Б. Курсор       В. Файл          Г. Кошик

 

37.  Оберіть правильну послідовність дій в алгоритмі створення нової папки за допомогою контекстного меню.

□ Обрати пункт меню Створити та підпункт Папку

□ Відкрити контекстне меню вільного місця

□ Ввести ім'я папки

 

38.  Для збереження звукових даних застосовують …

                А. диктофон                          В. джойстик

                Б. калькулятор                      Г. фотоапарат

 

39.  Для опрацювання графічних даних використовують …

                А. диктофон                          В. джойстик

                Б. калькулятор                      Г. фотоапарат

 

40.  Пристроями введення є (виберіть декілька варіантів)

сканер

принтер

мікрофон клавіатура

 

 

Тема 2. Комп’ютерні мережі. Інтернет

 

1.        Як називається пристрій зображений на малюнку?

image 

                А. Роутер                               В. Принтер

                Б. Сканер                               Г. Джойстик

 

2.        Як називається комп’ютер мережі, який використовують для обслуговування інших?

                А. Роутер       Б. Клієнт        В. Сервер

 

3.        Який з користувачів має повний доступ?

                А. Адміністратор      Б. Гість          В. Учень            Г. Студент

 

4.        Як називається комп’ютерна мережа, що з’єднує комп’ютерні мережі й окремі комп’ютери в різних частинах світу?

А. Глобальна комп’ютерна мережа

Б. Локальна комп’ютерна мережа

В. Регіональна комп'ютерна мережа

 

5.        Як називається мережа, що об’єднує комп’ютери й інші пристрої на обмеженій площі, наприклад, локальна мережа у школі, будинку, офісі?

А. Глобальна комп'ютерна мережа

Б. Локальна комп'ютерна мережа

В. Регіональна комп'ютерна мережа

 

 

 

6.        Якою цифрою на малюнку позначені Об’єкти мережі?

image

 

7.        Встановити        відповідність            елементів      вікна пошукової

image

Елементи вікна

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

8.        Слово або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей – …

                А. браузер                              В. пошукові системи

                Б. домен                                 Г. ключові слова

 

9.        Що з переліченого не належить до пошукових систем?

                А. Мета           Б. Facebook В. Yahoo          Г. Google

 

10.    Що з переліченого належить до пошукових систем? А. Viber Б. Google В. Tik-Tok Г. Instagram

 

11.    Розмістіть в правильному порядку алгоритм виділення фрагменту тексту на веб-сторінці.

Установити вказівник перед першою літерою потрібного тексту

Натиснути та утримувати ліву кнопку миші

Перемістити вказівник до останньої літери потрібного тексту

Відпустити ліву кнопку миші

 

12.    Як називають привласнення авторства на чужий твір – … А. хакерство Б. плагіат   В. авторське право

 

13.    Для безпечного пошуку в пошуковій системі Google використовують …

                А. антивірусну програму                В. авторське право

Б. фільтр безпечного пошуку

 

14.    Чи можна в Інтернеті повідомляти свої особисті дані?

                А. Ні                           Б. Так

15.    Як називаються служби Інтернету, призначені для обміну текстовими, звуковими, відео та іншими повідомленнями в Інтернеті, у тому числі в реальному часі?

А. Відеоконференція                                    В. Електронна пошта

Б. Служби інтерактивного спілкування  Г. Соціальні мережі

 

16.    Як називається служба Інтернету, призначена для пересилання комп’ютерними мережами повідомлень від деякого користувача одному чи групі адресатів?

А. Відеоконференція                                    В. Електронна пошта

Б. Служби інтерактивного спілкування  Г. Соціальні мережі

 

17.    Як називається сеанс спілкування в мережі, організований з використанням систем, що можуть передавати відео?

А. Відеоконференція                                    В. Електронна пошта

Б. Служби інтерактивного спілкування  Г. Соціальні мережі

 

18.    Що з переліченого відноситься до сервісів інтерактивних дошок?

                А. Telegram               В. Gmail                     Д. Jamboard

                Б. Facebook                Г. Classroom

 

19.    Який з перелічених сайтів є електронною бібліотекою? А. https://www.ukrlib.com.ua             В. https://pustunchik.ua Б. https://uk.wikipedia.org

 

20.    Який з сайтів можна використовувати для перекладу з різних мов?

                А. geogebra.org                      Г. scratch.mit.edu                    

                Б. lingualeo.com                    Д. translate.google.com

В. phet.colorado.edu/uk

 

21.    Сукупність комп'ютерів та інших пристроїв, що з'єднані між собою для обміну даними та спільного використання пристроїв, програмних засобів і даних.


                А. Комп'ютерна мережа       В. Комп'ютерна мова

                Б. Локальна мережа             Г. Глобальна мережа

 

22.    Кожен сайт складається із сторінок, які називаються …

                А. посиланнями                    В. веб-сторінками

                Б. слайдами                           Г. паперовими сторінками

 

23.    Яких правил слід дотримуватися в мережі Інтернет?

Не повідомляти особисті дані

Погоджуватися на зустріч з незнайомцями

Зберігати свої паролі в таємниці

Розповсюджувати особисту інформацію

Не ображати інших, бути ввічливим

Заходити на невідомі сайти, відкривати незнайомі посилання

 

24.    Яка програма необхідна для користування пошуковою системою?

А. Текстовий процесор

 

В. Браузер

Б. Графічний редактор

 

 

 

 

 

Г. Редактор презентацій

Тема 3. Комп’ютерні презентації

 

1.      Публічне подання певних відомостей у зручному для сприйняття вигляді – це …

                А. анімація                            В. редагування

                Б. презентація                       Г. форматування

 

2.      Яка з перелічених програм використовується для створення комп’ютерних презентацій?

Microsoft PowerPoint

 

В. Paint

Microsoft Word      

 

Г. Scratch

 

3.      Комп’ютерні презентації переважно складаються зі … А. абзаців         Б. аркушів      В. слайдів

 

4.      Як називається перший слайд презентації?

                А. Перший                             В. Головний                

                Б. Титульний                         Г.Заголовок

 

5.      Який з шаблонів доцільно обрати при створенні першого (титульного) слайду презентації?

image

                А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

 

6.      Яка з піктограм на робочому столі використовується для запуску PowerPoint?

                  А. image      Б. image      Г. image 

 

7.      За допомогою якої комбінації клавіш запускається показ презентації з поточного слайду?

                А. Shift+F5                             В. Shift+F4

                Б. Ctrl+F5                              Г. Ctrl+F4

 

8.      За допомогою якої клавіші запускається показ презентації з початку?

                А. F7               Б. Enter          В. F5               Г. Shift

 

9.      На малюнку зображено скриншот редактора презентацій PowerPoint. Якою цифрою позначена Стрічка?

 

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

10.  Якою з вкладок потрібно скористатися для додавання зображення до презентації в середовищі PowerPoint?

                      Основне                            В. Вставлення

                      Анімація                           Г. Конструктор

 

11.  Якою цифрою позначено інструмент для додавання діаграми?

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

12.  Для додавання геометричних фігур до презентації потрібно скористатися інструментом позначеним цифрою …

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

13.  Динамічний візуальний ефект доданий до текстового або графічного об’єкта слайду – …

                А. макет         Б. формат       В. шаблон       Г. анімація

 

14.  На малюнку зображена група інструментів Шрифт редактора презентацій PowerPoint. Якою цифрою позначено інструмент колір тексту?

image 

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

15.  До якої з груп відносяться дані анімаційні ефекти?

image

                А. Шляхи переміщення (Траєкторії)         В. Вихід

                Б. Виокремлення (Виділення)                    Г. Вхід

 

16.  До якої з груп відносяться дані анімаційні ефекти?

image

                А. Шляхи переміщення (Траєкторії)         В. Вихід

                Б. Виокремлення (Виділення)                    Г. Вхід

 

17.  До якої з груп відносяться дані анімаційні ефекти?

image 

                А. Шляхи переміщення (Траєкторії)         В. Вихід

                Б. Виокремлення (Виділення)                    Г. Вхід

 

18.  До якої з груп відносяться дані анімаційні ефекти?

image 

                       Шляхи переміщення (Траєкторії)         В. Вихід

                      Виокремлення (Виділення)                    Г. Вхід

 


19.  Який з типів анімаційних ефектів потрібно обрати для того щоб анімація відбувалася під час появи об’єкта?

                А. Виокремлення                  В. Вхід

                Б. Вихід                                 Г. Шляхи переміщення

 

20.  Який з типів анімаційних ефектів потрібно обрати для того щоб анімаційний ефект виділяв певний об’єкт на слайді? А. Шляхи переміщення  В. Вихід

                Б. Виокремлення                              Г. Вхід

 

21.  В якому режимі демонстрація презентації відбувається на повний екран?

                А. Керований користувачем            В. Автоматичний       

Б. Керований доповідачем  

 

22.  Який з інструментів групи Хронометраж потрібно використати для того щоб зміна між слайдами відбувалася автоматично через встановлений проміжок часу?

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

23.  Який з пристроїв використовують для показу презентації на великий екран?

                А. Сканер                              В. Роутер

                Б. Принтер                             Г. Проєктор

 

24.  Текстовий           об’єкт,            для      якого застосовано   художнє оформлення

 WordArt      

 Фігура

Зображення

Діаграма

Тема 4. Текстові документи

1.          Програма, призначена для створення і опрацювання текстових документів – …

                А. текстовий процесор         Б. графічний редактор

В. редактор презентацій

 

2.          За допомогою якого з ярликів на Робочому столі запускається текстовий процесор Word?

                  А. image      Б. image      Г. image 

 

3.          Для того, щоб виділити абзац в текстовому процесорі Word потрібно …

А. Двічі клацнути мишею у межах слова

Б. Одночасно натиснути Ctrl+A

В. Клацнути мишею у межах будь-якого слова при   натиснутій клавіші Ctrl

Г. Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу

 

4.          Для того, щоб виділити слово в текстовому процесорі Word потрібно …

А. Двічі клацнути мишею у межах слова

Б. Одночасно натиснути Ctrl+A

В. Клацнути мишею у межах будь-якого слова при   натиснутій клавіші Ctrl

Г. Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу

 

5.          Для того, щоб виділити речення в текстовому процесорі

Word потрібно …

А. Двічі клацнути мишею у межах слова

Б. Одночасно натиснути Ctrl+A

В. Клацнути мишею у межах будь-якого слова при   натиснутій клавіші Ctrl

Г. Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу

6.          Для того, щоб виділити увесь документ в текстовому процесорі Word потрібно …

А. Двічі клацнути мишею у межах слова

Б. Одночасно натиснути Ctrl+A

В. Клацнути мишею у межах будь-якого слова при   натиснутій клавіші Ctrl

Г. Тричі клацнути мишею в будь-якому місці абзацу

 

7.          Який з елементів вікна текстового процесора Word позначено цифрою 3?

image

Б. Вкладка файл                                Г. Активна вкладка

 

8.          Як називають внесення змін у текст – … А. збереження тексту В. друк тексту

                Б. редагування тексту          Г. форматування тексту

 

9.          Щоб розділити абзац на два потрібно встановити курсор в

кінець першого абзацу та натиснути клавішу …

                      BackSpace                             Ctrl

                      Delete                                    Enter

 

10.      Як називається об’єкт текстового документа (вертикальна позначка, що блимає), який вказує на поточне місце у документі?

                А. піксель                              В. курсор

                Б. пункт                                 Г. індикатор

 

11.      Для того щоб вирізати фрагмент тексту до буфера обміну використовують комбінацію клавіш …

                А. Ctrl+C                                В. Ctrl+X

                Б. Ctrl+V                                Г. Ctrl+A

 

12.      Для того щоб скопіювати фрагмент тексту до буфера

обміну використовують комбінацію клавіш …

                А. Ctrl+C                                В. Ctrl+X

                Б. Ctrl+V                                Г. Ctrl+A

 

13.      Для того щоб вставити фрагмент тексту до буфера обміну

використовують комбінацію клавіш …

                А. Ctrl+C                                В. Ctrl+X

                Б. Ctrl+V                                Г. Ctrl+A

 

14.      Для того щоб виділити фрагмент тексту до буфера обміну використовують комбінацію клавіш …

                А. Ctrl+C                                В. Ctrl+X

                Б. Ctrl+V                                Г. Ctrl+A

 

15.      Перед яким знаком пунктуації не ставиться пропуск?

                А. Лапки, що відкриваються           В. Знак оклику

Б. Тире

 

16.      Після якого знака пунктуації не ставиться пропуск?

                А. Знак питання                                В. Крапка

                Б. Дужка, що відкривається            Г. Кома

 

17.      Перед та після якого знаку пунктуації не ставиться пропуск?

                А. Крапка                               В. Дефіс

                Б. Тире                                   Г. Знак питання

 

18.      Для того, щоб обрати розмір тексту потрібно скористатися інструментом групи Шрифт на вкладці Основне позначеним цифрою …

image

 

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

19.      Для того, щоб обрати колір тексту потрібно скористатися інструментом групи Шрифт на вкладці Основне позначеним цифрою …

image

                А. 2     Б. 3     В. 4     Г. 5      Д. 6

 

20.      В яких величинах вимірюється міжрядковий інтервал? А. Пункт (pt)                        В. Міліметр (мм)

                Б. Сантиметр (см)                Г. Піксель (px)

 

21.      Для того, щоб роздрукувати текстовий документ потрібно скористатися вкладкою …

                      Файл                                      Вставлення

                      Розмітка сторінки                 Основне

22.      Для вставлення нижнього колонтитула потрібно скористатися інструментом групи Колонтитули позначеним цифрою …

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4

 

23.      Якою цифрою позначена Альбомна орієнтація сторінки?

image 

                А. 1                 Б. 2

 

24.      Який       розмір            сторінки        мають            більшість      текстових документів?

                А. А5              Б. А4              В. А3

 

25.      За допомогою клавіші Delete можна вилучити символ, який знаходиться....

                А. знизу під курсором         В. ліворуч від курсора

                Б. зверху над курсором        Г. праворуч від курсора

 

26.      Для введення великої літери у текстових процесорах

одночасно з алфавітною клавішею слід натиснути клавішу

                А. Alt                                      В. Shift 

                Б. Enter                                  Г. Insert 


27.      Яку клавішу використовують для фіксації режиму великих літер?

                А. Insert                                  В. Caps Lock 

                Б. Enter                                  Г. Delete

 

 

 

Тема 5. Алгоритми та програми

 

1.  Розмістіть елементи алгоритму в правильному порядку:

□ Поставити в яму саджанець

□ Засипати яму з саджанцем землею

□ Викопати яму

 

2.  Об’єкт здатний виконати команди алгоритму … А. виконавець               В. ланцюжок

                Б. людина                              Г. команда

 

3.  Яка форма подання алгоритму зображена на малюнку?

image

А. Послідовність сигналів

Б. Словесна

В. Графічна

Г. Комбінована

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

4.  Як називається об’єкт виконавець в середовищі Скретч?

                А. Курсор                               В. Байт

                      Піксель                              Г. Спрайт

5.  На малюнку зображено інтерфейс середовища програмування Скретч. Якою цифрою позначено блоки команд?

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

6.  На малюнку зображено фрагмент інтерфейсу середовища програмування Скретчдля роботи з об’єктом. Якою цифрою позначено інструмент для видалення об’єкта?

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6

7.  Як називається алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певної умови?

                А. Слідування           Б. Розгалуження       В. Повторення

 

8.  Як називається алгоритмічна структура, яка використовується для подання послідовного набору команд, що виконуються одна за одною?

                А. Слідування           Б. Розгалуження       В. Повторення

 

9.  Як називається алгоритмічна структура, яка використовується для подання багаторазового виконання набору команд?

                А. Слідування           Б. Розгалуження       В. Повторення

 

10.              Для чого в середовищі програмування Скретч використовується дана команда?

image 

А. Для призупинки виконання команд на 1 секунду

Б. Для призупинки виконання команд на 1 годину

В. Для призупинки виконання команд на 1 хвилину

 

11.              Яку з фігур треба використати для складання алгоритму з повторенням в середовищі Scratch?

image

                А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

 

12.              На скільки кроків буде виконано переміщення у результаті виконання такого циклу?

image 

 

                А. 1     Б. 10               В. 100                Г. Нескінченна кількість

 

13.              На скільки кроків переміститься виконавець алгоритму в результаті виконання даної програми?

image 

                А.200             Б.30                В. 20               Д. 10

 

14.              Для чого в середовищі програмування Скретч використовується дана команда?

image 

 

А. Щоб закінчити малювати слід переміщення виконавця

Б. Щоб почати малювати слід переміщення виконавця

 

15.              Для чого в середовищі програмування Скретч використовується дана команда?

image 

А. Для переміщення виконавця на 10 координат вліво

Б. Для переміщення виконавця на 10 координат вниз

В. Для переміщення виконавця на 10 координат вгору

Г. Для переміщення виконавця на 10 координат вправо

 

16.              Яким буде результат виконання даної програми якщо натиснуто стрілку вгору на клавіатурі?

image 

А. Об'єкт переміститься вперед на 5 кроків

Б. Об'єкт залишиться на місці

В. Об'єкт переміститься вперед на 7 кроків

Г. Об'єкт переміститься вперед на 2 кроки

 

17.              Якою цифрою позначено місце де розміщується команди, які виконуються коли умова істинна?

image 

 

                А. 1     Б. 2     В. 3

Розділ 2. Тестові завдання для контролю знань, 6 клас

 

Тема 1. Цифрові пристрої. Цифрові технології

1.      Що з переліченого не відноситься до цифрових пристроїв? А. Робот-пилосос  В. Цифровий термометр

                Б.Електронні ваги                Г. Рулетка

 

2.      Який з перелічених пристроїв застосовується для опрацювання даних?

                А.Флешка     Б. Роутер       В. Відеокамера

 

3.      Який з пристроїв зображено на малюнку?

image 

                А.Принтер       Б. Диктофон    В. Фотоапарат      Г. Джойстик

 

4.      Який з пристроїв зображено на малюнку?

image 

А.Принтер     Б. Відеокамера          В. Диктофон      Г. Джойстик

 

5.      Який з пристроїв зображено на малюнку?

image 

А. Принтер     Б. Веб-камера      В. Фотоапарат     Г. Джойстик

6.      За допомогою якого з приладів можна досліджувати дрібні об’єкти?

                А.Електронний термометр             В. Електронні ваги

                Б.Електронний мікроскоп              Г. Спідометр

 

7.      За допомогою    якого з           приладів        можна            визначати температуру?

                А.Електронний термометр             В. Спідометр

                Б.Електронний мікроскоп              Г. Електронні ваги

 

8.      Що з переліченого відноситься до цифрових пристроїв?

                А.Транспортир                                 В. Ртутний термометр

                Б.Штангенциркуль                         Г. Лазерний далекомір

 

9.      Який електронний пристрій зображено на малюнку?

image 

А. Джойстик    Б. Сканер  В. Принтер   Г. Роутер

 

10.  Який електронний пристрій зображено на малюнку?

image 

                А.3Д окуляри                                   В. Фітнес браслет

                Б.Джойстик                                      Г. Смарт-телевізор

 

11.  Який електронний пристрій зображено на малюнку?

image 

                А.Смарт-телевізор                          В. Принтер

                Б.Робот-пилосос                             Г. Сканер

 

12.  Який електронний пристрій зображено на малюнку?

image 

                А.Робот-пилосос                              В. Смарт-телевізор

                Б.Фотокамера                                  Г. Принтер

 

13.  Який електронний пристрій зображено на малюнку?

image 

                А.Фотокамера                                  В. Робот-пилосос

                Б.Принтер                                         Г. Смарт-телевізор

 

14.  Яким з пристроїв можна передавати дані?

                А.Флешка       Б. Відеокамера        В. Роутер          Г. Принтер

15.  Який з перелічених пристроїв застосовується для опрацювання даних?

                А.Роутер                   Б. Флешка                 В. Відеокамера

 

16.  На якому з пристроїв можна зберігати дані?

                А.Флешка                             В. Принтер

                Б.Роутер                               Г. Електронний термометр

 

17.  На якому з пристроїв не можна зберігати дані?

                А.Сервер                               В. Флешка

                Б.Жорсткий диск                 Г. Веб-камера

 

18.  Який з пристроїв використовуються для зберігання даних?

                А.Клавіатура                        В. Джойстик

                Б.Веб-камера                       Г. Смартфон

 

19.  Для чого люди зберігають дані?

                А. Щоб не забути       

В. Щоб передавати іншим

Б. Всі відповіді вірні

 

Г. Щоб навчати інших

 

20.       Що      з             переліченого комунікації?

відноситься    до    сервісів

відео-

                А. Word                       

В. Scratch

 

                Б. Zoom                      

 

Г. PowerPoint

 

21.              Що з переліченого не відноситься до сервісів відеокомунікацій?

                А.Viber                                  В. Paint

                Б.Meet                                   Г. Skype

 

22.              Як називаються дані, які зберігаються в мережі під час будь-якого звертання користувача до ресурсів Інтернету?

А. Активний цифровий слід        Б. Пасивний цифровий слід

 

23.              Як називаються дані, які користувач свідомо вносить до мережних сервісів?

А. Активний цифровий слід        Б. Пасивний цифровий слід

 

24.              Як називаються технології, що забезпечують здійснення інформаційних процесів з використанням цифрових пристроїв?

                А.Космічні                           В. Цифрові

                Б.Комп'ютерні                     Г. Телекомунікаційні

 

25.              Чи можна налаштувати освітлення кімнати таким чином, щоб керувати освітленням зі смартфону?

А. Можна, якщо використовувати спеціальні цифрові освітлювальні пристрої Б. Ні, не можна

 

 

 

Тема 2. Комп’ютерні презентації

 

1.      До якої з груп відносяться дані анімаційні ефекти?

image

                А.Шляхи переміщення (Траєкторії)         В. Вихід

                Б. Виокремлення (Виділення)                    Г. Вхід

 

2.      В якому режимі демонстрація презентації відбувається в автоматичному режимі?

                А.Керований доповідачем             В. Автоматичний

Б. Керований користувачем

3.      Який з інструментів групи Хронометраж потрібно використати для застосування вибраних ефектів для всіх слайдів презентації?

image

 

4.      Яку вкладку потрібно використати для додавання анімаційних ефектів об’єктам презентації?

image

5.      Динамічний візуальний ефект доданий до текстового або графічного об’єкта слайду – …

                А. макет         Б. формат       В. шаблон       Г. анімація

 

6.      До якої з груп відносяться дані анімаційні ефекти?

image

                А. Шляхи переміщення (Траєкторії)         В. Вихід

                Б.Виокремлення (Виділення)                    Г. Вхід

7.      До якої з груп відносяться дані анімаційні ефекти?

image

                А.Шляхи переміщення (Траєкторії)         В. Вихід

                Б.Виокремлення (Виділення)                    Г. Вхід

 

8.      До якої з груп відносяться дані анімаційні ефекти?

image

                А.Шляхи переміщення (Траєкторії)         В. Вихід

                Б.Виокремлення (Виділення)                    Г. Вхід

 

9.      Який з типів анімаційних ефектів потрібно обрати для того щоб анімація відбувалася під час появи об’єкта?

                А.Шляхи переміщення                   В. Виокремлення

                Б.Вхід                                               Г. Вихід

 

10.  Який з типів анімаційних ефектів потрібно обрати для того щоб анімація відбувалася під час зникнення об’єкта зі слайда?

                А.Шляхи переміщення                   В. Виокремлення

                Б.Вхід                                               Г. Вихід

 

11.  Який з типів анімаційних ефектів потрібно обрати для того щоб анімаційний ефект виділяв певний об’єкт на слайді?

                А.Шляхи переміщення                   В. Виокремлення

                Б.Вхід                                               Г. Вихід

 


12.  Який з типів анімаційних ефектів потрібно обрати для того щоб вибраний об’єкт рухався в певному напрямку на слайді?

                А.Шляхи переміщення                   В. Виокремлення

                Б.Вхід                                               Г. Вихід

 

13.  Яке з налаштувань анімації потрібно змінити, для того щоб анімація відбувалася автоматично?

image

                А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

 

14.  Яке з налаштувань анімації потрібно змінити (мал. вище), для того щоб анімація відбувалася декілька разів?

                А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

 

15.  Для налаштування режиму демонстрації презентації потрібно скористатися вкладкою позначеною цифрою …

image

                                           Б. 2                В. 3                Г. 4

16.  Яку комбінацію гарячих клавіш потрібно використати для запуску презентації в режимі демонстрації з початку?

                А.Enter                                  В. Shift+F5

                Б.Ctrl+F5                              Г. F5

 

17.  Яку комбінацію гарячих клавіш потрібно використати для запуску презентації в режимі демонстрації з поточного слайду?

                А.Enter                                  В. Shift+F5

                Б.Ctrl+F5                              Г. F5

 

18.  В якому режимі демонстрація презентації відбувається на повний екран?

                А.Керований доповідачем             В. Автоматичний

Б. Керований користувачем

 

19.  В якому режимі демонстрація презентації відбувається у вікні, розмір якого менше за повний екран?

                А.Керований доповідачем             В. Автоматичний

Б. Керований користувачем

 

20.  Який з інструментів групи Хронометраж потрібно використати для встановлення звукового ефекту під час зміни слайдів?

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

21.  Який з інструментів групи Хронометраж (мал. вище) потрібно використати для встановлення тривалості демонстрації слайду?

                                Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

22.  Який з інструментів групи Хронометраж (мал. вище) потрібно використати для того щоб зміна між слайдами відбувалася при натисканні кнопки миші?

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

 

23.  Який з інструментів групи Хронометраж (мал. вище) потрібно використати для того щоб зміна між слайдами відбувалася автоматично через встановлений проміжок часу?

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5

24.  Оберіть стандартне розширення (формат) файлів програми

MS PowerPoint 2010

                А. docx           Б. pdf              В. pptx              Г.gif     Д. txt

 

 

 

Тема 3. Текстові документи

 

1.                  Який з видів списку подано нижче?

image

                А.Маркований         Б. Нумерований         В. Багаторівневий

 

2.                  Для додавання маркованого списку потрібно обрати інструмент позначений цифрою …

image

 

                                           Б. 2                В. 3


3.                  Для додавання номерованого списку (мал. вище) потрібно обрати інструмент позначений цифрою …

                А. 1                 Б. 2                 В. 3

4.                  Спосіб додавання таблиці шляхом «малювання» позначено цифрою…

image

                А. 1                 Б. 2                 В. 3

 

5.                  Спосіб додавання таблиці (мал. вище) шляхом виділення

мишею певної кількості рядків і стовпців позначено цифрою…

                А. 1                 Б. 2                 В. 3

 

6.                  Спосіб додавання таблиці (мал. вище) при якому вказується кількість рядків і стовпців у вікні Вставлення таблиці позначено цифрою …

                А. 1                 Б. 2                 В. 3

 

7.                  Для того щоб додати таблицю потрібно скористатися інструментом позначеним цифрою…

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6     Є. 7

 

8.                  Для того, щоб зробити знімок екрану та додати його до текстового документу потрібно скористатися пунктом групи

Зображенняна вкладці Вставленняпозначеним цифрою …

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6     Є. 7

 

9.                  Для того, щоб обрати одну із стандартних рамок для зображення потрібно скористатися пунктом на вкладці Формат зображення позначеним цифрою …

image 

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6

 

10.              Який з видів списку подано нижче?

image

 

                А.Нумерований       Б. Багаторівневий     В. Маркований

11.              Список,          в          якому             для      позначення   пунктів

використовуються графічні позначки називається … А. маркованим                      Б. нумерованим

 

12.              Який з видів списку подано нижче?

image

                А.Нумерований       Б. Багаторівневий     В. Маркований

 

13.              Інструменти для використання списків (нумерованих, маркованих) знаходяться на вкладці позначеній цифрою …

image

                А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

 

14.              Для додавання нумерованого списку потрібно обрати інструмент позначений цифрою …

image

                А. 1                 Б. 2                 В. 3

 

15.              Для додавання багаторівневого списку (мал. вище) потрібно обрати інструмент позначений цифрою …

                А. 1                 Б. 2                 В. 3

16.              Список,          в          якому             для      позначення   пунктів

використовуються цифри називається …

                А.маркованим                      Б. нумерованим

 

17.              Для того щоб обрати стиль таблиці потрібно скористатися інструментом позначеним цифрою…

image 

                А. 1                 Б. 2                 В. 3

 

18.              Для того щоб змінити заливку таблиці (мал. вище) потрібно скористатися інструментом позначеним цифрою…

                А. 1                 Б. 2                 В. 3

 

19.              Для того щоб змінити тип границі таблиці (мал. вище)

потрібно скористатися інструментом позначеним цифрою…

                А. 1                 Б. 2                 В. 3

 

20.              Якою вкладкою потрібно скористатися для додавання таблиці?

                А.Макет                                В. Конструктор

                Б.Вставлення                       Г. Основне

 

21.              Для того щоб додати або видалити стовпці та рядки в таблиці потрібно обрати вкладку Макетта скористатися групою інструментів позначеною цифрою…

image 

image 

                А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

22.              Для того щоб поєднати комірки в таблиці (мал. вище), або роз’єднати таблицю потрібно обрати вкладку Макет та

скористатися групою інструментів позначеною цифрою…

                А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

 

23.              Для того щоб вирівняти висоту рядків або ширину стовпців в таблиці (мал. вище) потрібно обрати вкладку Макетта

скористатися групою інструментів позначеною цифрою…

                А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

 

24.              Для того щоб вирівняти текст, або змінити напрямок тексту в таблиці (мал. вище) потрібно обрати вкладку Макетта

скористатися групою інструментів позначеною цифрою…

                А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

 

25.              Для того, щоб додати графічний об’єкт до текстового

документа потрібно скористатися вкладкою …

                А.Основне                            В. Вставлення

                Б.Посилання                        Г. Конструктор

 

26.              Для того, щоб додати рисунок з файлу до текстового документу потрібно скористатися пунктом групи Зображення на вкладці Вставлення позначеним цифрою …

image

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6     Є. 7

 

27.              Для того, щоб додати діаграму до текстового документу (мал. вище) потрібно скористатися пунктом групи Зображення на вкладці Вставлення позначеним цифрою …

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6     Є. 7

 

28.              Для того, щоб додати геометричну фігуру до текстового документу (мал. вище) потрібно скористатися пунктом групи Зображенняна вкладці Вставленняпозначеним цифрою …

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6

 

29.              Для того, щоб відрізати зайвий елемент зображення з боків потрібно скористатися пунктом на вкладці Формат зображення позначеним цифрою …

image 

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6

 

30.              Для того, щоб обрати одну із стандартних рамок для зображення (мал. вище) потрібно скористатися пунктом на вкладці Формат зображення позначеним цифрою …

                А. 1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6

 

 

 

 

Тема 4. Графічні зображення

 

1.  Комп'ютерна графіка - це...

А. вид образотворчого мистецтва, який пов'язаний з комп'ютерами

Б. програма для створення таблиць

В. зображення, які створюються, зберігаються, редагуються й відображаються за допомогою комп’ютерної техніки

2.  Програми для опрацювання графічних зображень - це... А. графічні редактори                        В. текстові редактори

Б. електронні таблиці

 

3.  Які є види комп’ютерної графіки?

                Растрова                             Альбомна

                Векторна                             Книжкова

 

4.  Що з переліченого не відноситься до апаратних засобів комп’ютерної графіки?

                А. Графічні редактори          

В. Монітор

                Б. Відеокарта                         

 

5. Векторне зображення – це…

Г. Сканер

А. зображення, яке створюється за допомогою геометричних фігур

Б. зображення, яке створюється за допомогою растру

В. зображення, яке створюється за допомогою пікселів

 

6.      Растрове зображення – це…

А. зображення, яке створюється за допомогою ліній Б. зображення, яке створюється за допомогою графічних примітивів

В. зображення, яке створюється за допомогою пікселів відповідних кольорів

 

7.      Які з перелічених недоліків стосуються векторної графіки?

складність точного відтворення навколишнього середовища

великий обсяг даних

відсутність пристроїв для створення зображень

пікселізація зображення при збільшенні

 

8.      Що таке градієнт?

А. Заповнення об’єкта певним візерунком

Б. Плавний перехід від одного кольору до іншого або від зафарбованої ділянки до прозорої

В. Суцільне заповнення вибраним кольором із урахуванням прозорості

Г. Відсутність заповнення, коли видно лише штрих об’єкта

 

9.      Як називається простий і доступний графічний редактор?

                А. Word                                  В. Paint 

                Б. Excel                                  Г. Scratch

10.  Як             називається найменший   об'єкт             у          растровому зображенні?

                А. растр                                 Б. піксель

 

11.  Переваги растрових зображень

простота редагування окремих елементів

збереження якості після масштабування

реалістичність

можна отримати за допомогою пристрою (фотоапарат) 12. Яку колірну модель можна охарактеризувати таким чином: «Будь-який колір складається з трьох основних (червоний, зелений, синій) та додаткових (блакитний, пурпурний, жовтий)»?

                А. RGB                       Б. CMYK                   В. HSB

 

13.              Яке з перелічених розширень файлів не відноситься до графічного формату?

                А. png                                     В. jpeg             

                Б. bmp                                    Г. pptx

 

14.              Визначається розмірами робочого поля відтворювального пристрою й задається в одиницях вимірювання довжини.

                А.Обсяг файла зображення            В. Глибина кольору

Б.Роздільна здатність                       Г. Розмір зображення 15. Значок якого інструменту графічного редактора Krita зображено на малюнку?

image 

А.Вибрати колір                               В. Інструмент «Прямокутник»

Б.Інструмент «Пряма»                    Г. Інструмент «Еліпс»

 

16.              Значок якого інструменту графічного редактора Krita зображено на малюнку?

image 

А.Прямокутний вибір                     В. Інструмент масштабування

Б.Довільне позначення                   Г. Обрізати зображення

 

17.              Значок якого інструменту графічного редактора Krita зображено на малюнку?

image 

А.Намалювати градієнт                              В. Малювання ламаної

Б.Інструмент довільного малювання        Г. Пересунути шар

 

18.              Значок якого інструменту для опрацювання векторних об’єктів графічного редактора Kritaзображено на малюнку?

image 

А. Малювання кривої Безьє            В. Інструмент позначення форм

Б.Каліграфія                                    Г. Інструмент редагування форм

 

19.              Значок якого інструменту для опрацювання векторних об’єктів графічного редактора Kritaзображено на малюнку?

image 

А.Інструмент позначення форм     В. Каліграфія

Б. Інструмент редагування форм Г. Малювання кривої Безьє

 

20.              У графічному редакторі Krita використовується три типи точок перегинання. Яка з точок характеризується таким чином: у такій точці з’єднуються дві дуги з однаковими радіусами та довжиною?

А.Симетрична точка           Б. Гладка точка         В. Кутова точка

21.              Яку з клавіш потрібно використовувати для виділення групи векторних об’єктів в середовищі графічного редактора Krita?

                А. Shift                       Б. Enter                      В. Alt

 

22.              Для чого використовується інструмент графічного редактора Krita зображений на малюнку?

image 

                А.Для групування об’єктів             В. Для додавання тексту

Б. Для розгрупування об’єктів

 

23.              На малюнку зображено вікно Редагування тексту графічного редактора Krita. Якою цифрою позначено Панель інструментів?

image 

                А.1                 Б. 2                 В. 3

 

24.              Як вирівнює об’єкти група інструментів графічного редактора Krita зображених на малюнку?

image 

А. Вирівнювання по вертикалі

Б. Вирівнювання по горизонталі

 

Тема 5. Моделювання

 

1.       Що з переліченого не відноситься до моделей?

                А.Дерево                   В. Іграшковий літак

                Б.Глобус                   Г. Карта місцевості

 

2.       Модель об’єкта, подана у вигляді його предметної копії – … А. інформаційна модель           Б. матеріальна модель

 

3.       Модель об’єкта, подана у вигляді його опису – …

                А.інформаційна модель      Б. матеріальна модель

 

4.       До якого типу моделей відносить глобус?

                А.інформаційна модель      Б. матеріальна модель

 

5.       До якого типу моделей відноситься карта місцевості? А.інформаційна модель           Б. матеріальна модель

 

6.       До якого типу моделей відноситься муляж тварини? А.інформаційна модель             Б. матеріальна модель

 

7.       До якого типу інформаційних моделей відносять усні та письмові описи?

                А.Математичні        В. Структурні            Д. Спеціальні

                Б.Графічні                Г. Словесні

8.       До якого типу інформаційних моделей відносять малюнки, креслення, піктограми, карти?

                А.Математичні        В. Структурні            Д. Спеціальні

                Б.Графічні                Г. Словесні

 

9.       До якого типу інформаційних моделей відносять таблиці, графіки, діаграми, схеми?

                А. Математичні        В. Структурні            Д. Спеціальні

                Б.Графічні                Г. Словесні

 

10.   До якого типу інформаційних моделей відносять формули, рівняння, нерівності, функції?

                А.Математичні        В. Структурні            Д. Спеціальні

                Б.Графічні                Г. Словесні

 

11.   Як називається інформаційна модель, яку створюють і досліджують з використанням комп’ютера?

                А.Комп'ютерна модель       Б. Математична модель

 

12.   Як називається інформаційна модель, у якій залежності між властивостями об’єкта і його зв’язки з іншими об’єктами описуються формулами, рівняннями, нерівностями тощо? А. Комп'ютерна модель Б. Математична модель

 

13.   Як називається здогад, твердження, яке тимчасово вважається істинним, поки не буде доведено або спростовано його істинність?

                А.Експеримент                    Б. Гіпотеза

 

14.   Як називається метод дослідження, у ході якого об’єкт вивчається в доцільно вибраних або штучно створених умовах?

                А.Експеримент                    Б. Гіпотеза

 

15.   Чи кожна гіпотеза може бути підтверджена?

                А.Так                                     Б. Ні

 

16.   У ході якого з експериментів дослідник спостерігає за об’єктом в природних умовах його існування?

                А.Природний                       Б. Штучний

17.   У ході якого з експериментів потрібні спеціальні умови та обладнання?

                А.Природний                       Б. Штучний

 

18.   Приклад якого з експериментів зображено на малюнку?

image

                А.Природний                       Б. Штучний

 

19.   Яким експериментом буде дослідження швидкості росту квітки від кількості її поливів на тиждень?

                А.Природний                       Б. Штучний

 

20.   Якщо до води додати ложку солі то вона швидше закипить.

Це гіпотеза чи експеримент?

            А. Гіпотеза                            Б. Експеримент

 

 

 

Тема 6. Електронні таблиці

 

1.      Для розв’язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблені спеціальні пакети програм, які називаються …

А. табличним процесором В. редактором презентацій

                Б.мікропроцесором             Г. текстовим редактором

 

2.      За допомогою якого з ярликів на Робочому столі запускається Microsoft Excel?

                  А. image      Б. image      Г. image 

3.      Які операції можна виконувати з даними у клітинках електронної таблиці?

Змінювати, видаляти, копіювати, переміщувати

Форматувати, друкувати, зберігати

Створювати, відкривати, закривати

Додавати, віднімати, множити, ділити

 

4.      Яке ім'я має електронна книга за замовчуванням?

Книга1

Аркуш1

Електронна книга

Табличний процесор

 

5.      З якого знака починається запис формули в Excel?

                А. +                Б. =                 В. -                  Г. ?

 

6.      Оберіть правильний діапазон клітинок

image

                А. В2:D4                                В. D4:B4

                Б. В4:D2                                 Г. 2В:4D

 

7.      Познач формули результат обчислення яких дорівнює 10.

                А. = 12-3*(2/3)                      В. = (12-3*2)/3

                Б. = 12-3*2/3                         Г. = (12-3)*2/3

 

8.      Для розв’язання яких задач доцільно застосовувати статистичну функцію AVERAGE?

А. Підрахунок підсумкової оцінки учня в електронному журналі обліку знань

Б. Підрахунок кількості пропусків в електронному журналі обліку знань

В. Обчислення кількості учнів, які навчаються на відмінно, в електронному журналі обліку знань

Г. Переведення оцінки, вказаної числом, у словесний запис 

 

9.      При виділенні більш ніж однієї клітинки в табличному процесорі Microsoft Excel клітинки будуть відображені … А. тим самим кольором Б. іншим кольором

 

10.  На малюнку зображено контекстне меню виділеного діапазону клітинок. Для того щоб його Видалитипотрібно натиснути пункт позначений цифрою …

image

                А.1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

 

11.  На малюнку зображено групи для форматування Шрифт електронних таблиць та Вирівнювання вкладки Основне. Якою цифрою позначено Шрифт?

image

                А.1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6     Є. 7       Ж. 8 З. 9

 

12.  На малюнку вище зображено групи для форматування Шрифт електронних таблиць та Вирівнювання вкладки

Основне. Якою цифрою позначена Заливка?

                А.1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6     Є. 7       Ж. 8 З. 9

 

13.  Вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій – …

                  А.нерівність Б. рівняння В. діаграма      Г. формула

 

14.  Яким знаком зображується дія ділення?

                А.+                Б. ^                 В. *                 Г. /

 

15.  Для обчислення мінімального значення потрібно обрати функцію позначений цифрою …

image

                А.1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

16.  На малюнку зображено складові діаграми. Якою цифрою позначено Ряд даних?

image

17.  На малюнку вище зображено складові діаграми. Якою цифрою позначено Область побудови діаграми?

                А.1     Б. 2     В. 3     Г. 4      Д. 5     Е. 6

18.  На малюнку зображено контекстне меню діаграми. Для зміни типу діаграми потрібно обрати пункт позначений цифрою …

image

Тема 7. Алгоритми та програми

 

1.      Об'єкт-виконавець у середовищі Скретч має назву

                А. спрайт                               В. скрипт

Б. сцена

 

2.      Програма, яка керує діями об'єкта у середовищі Скретч називається..

image 

                А. спрайт       Б. скрипт       В. команда

 

3.      Лінійний алгоритм - це такий алгоритм, у якому .. ?

А. дії виконуються поступово, одна за одною

Б. дії виконуються з повторенням

В. дії виконуються за певної умови

Г. дії виконуються за певної умови з повторенням

 

4.      Яку фігуру намалює виконавець, виконавши цей алгоритм?

image

                А. лінія           Б. трикутник             В. квадрат      Г. коло

 

5.      Величина, яка має одне й те саме значення в будь-які моменти часу, називається …

                А.константою                      Б. змінною

6.      Величина, яка в різні моменти часу може набувати різних значень, називається …

                А.константою                      Б. змінною

 

7.      Величини, які можуть набувати тільки одного із двох

значень: True (істина) або False (хибність), називаються …

                А. числові                              В. логічні

                Б.символьні                          Г. рядкові

 

8.      Відмітьте, на скільки кроків може переміститися об’єкт при виконанні даної команди (в даному завданні може бути більше 1 правильної відповіді).

image 

                □ 20    □ 10    □ 13     □ 17    □ 2      □ 15    □ 8

 

9.      Якого значення набуде змінна S після виконання даної програми?

                А.–6               Б. 4                 В. 16               Г. 10

 

10.  На скільки кроків переміститься об’єкт після виконання даної програми?

image 

                А.10               Б. 15               В. 5                 Г. 0

 

11.  На скільки кроків переміститься об’єкт після виконання даної програми?

image 

                А.10               Б. 20               В. 30               Г. 40

 

12.  Якого значення набуде змінна S після виконання даної програми?

image 

                А.0                 Б. 1                 В. 2                 Г. 3

 

13.  Який з блоків використовується для створення циклу з передумовою?

image            

                А.1                 Б. 2                 В. 3

 

14.  Якого значення набуде змінна S після виконання даної програми?

image 

                А.3                 Б. 2                 В. 4                 Г. 1

 

15.  Скільки разів виконається даний цикл?

image 

                А.0                 Б. 1                 В. 2                 Г. 3

 

16.  Що може бути результатом виконання даної команди?

image 

                А.4                 Б. о                 В. р                 Г. ф

 

17.  Що буде результатом виконання даної програми?

image 

А. Об’єкт переміститься на 50 кроків

Б. Об’єкт переміститься на 70 кроків

В. Об’єкт переміститься на 30 кроків

Г. Об’єкт переміститься на 10 кроків

18.  Що буде результатом виконання даної програми при натиснутій стрілці вниз та клавіші пропуск одночасно?

image 

А. Об'єкт переміститься на 30 кроків

Б. Об'єкт переміститься на 20 кроків

В. Об'єкт переміститься на 50 кроків

Г. Об'єкт переміститься на 60 кроків

Розділ ІІІ. Кросворди з інформатики

 

Як проводити урок, щоб учні працювали із задоволенням та застосовували якомога більше характеристик якості знань, таких як повнота, систематичність, гнучкість, глибина, узагальненість тощо. Для цього доречно використовувати кросворди як один із засобів контролю знань учнів.

Кросворди позитивно впливають на логічне мислення здобувачів освіти, їхню пам’ять, кмітливість, увагу, підвищення інтересу до інформатики. Вони можуть розгадувати кросворди поодинці, парами або в групі. 

Отже, учні не тільки розвивають здатність до взаємодопомоги, упевненості у власних силах, інформаційну культуру, вміння міркувати, але й виховують дисциплінованість, інтерес до теми і предмета загалом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 

 

5 клас

Кросворд 1. «Інформаційні процеси та системи»

 

image

 

По горизонталі: 1. Наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп’ютера.

2.  Пристрій для створення та зберігання звукових повідомлень 

3.  В ньому зберігається інформація.

4.  Надзвичайна машина,  яка допомагає працювати з інформацією.

5.  Послідовність дій, спрямованих на розв’язання деякого задачі.

По вертикалі: 6. Пристрій для роботи з числовими повідомленнями.

7.      Пристрій для передавання повідомлень між комп’ютерами..

8.      Чіткий і короткий наказ.

9.      Деяка частина навколишнього світу.  

10.  Список об’єктів, які можна вибирати.

Відповіді. 1. Інформатика. 2. Диктофон. 3. Файл. 4. Комп'ютер. 5. Алгоритм. 6. Калькулятор. 7. Модем. 8. Команда. 9.

Інформація. 10. Меню.

Кросворд 2. «Інформаційні процеси та системи»

image

 

По горизонталі. 

6. Поєднання різних способів подання повідомлень.

8.      Де зберігається файл?

9.      Введення даних.

10.  Куди потрапляє видалений об’єкт?

11.  Результат сприйняття й опрацювання людиною повідомлень. По вертикалі. 

1.  Набір даних певного типу, що розміщується на одному з носіїв даних.

2.  Портативний комп’ютер.

3.  Виведення даних.

4.  Процес передавання повідомлень.

5.  Носій повідомлення.

7. Пристрій для зчитування даних з флешкарт.

 

Кросворд. «Комп’ютерні мережі. Інтернет»

 

image

По горизонталі. 2.Найбільша глобальна мережа.

5.  Процес обміну повідомленнями.

6.  Місцева мережа.

9.      Мережа, яка належить всьому світу.

10.  Пошукова система.

11.  Неправдиві відомості.

12.  Бездротовий комунікаційний пристрій.

13.  Інтернет-енциклопедія.

По вертикалі. 1.Норми й правила гідної поведінки людей в суспільстві.  

3.  Сеанс спілкування в мережі.

4.  Спосіб шахрайства.

7.  Небажані повідомлення.

8.  Привласнення авторства на чужий твір.

Кросворд. «Комп’ютерні презентації»

 

image

 

По горизонталі.

2. Набір слайдів.

5. Зразок.

7.  Умовний малюнок із зображенням.

8.  Побудова розміщення.

 

По вертикалі.

1. Показ слайдів.

3.  Рухи об’єктів на слайді.

4.  Назва тексту.

6. Основний об’єкт презентації.

 

 

 

Кросворд 1. «Текстові документи»

 

image

 

По горизонталі.

4. Внесення змін у вміст тексту.

7.  Довільна сукупність символів тексту.

8.  Зв’язне висловлювання.

9.  Відстань між рядками.

11. Розміщення тексту на сторінці.

По вертикалі.

1.  Частини сторінки вздовж країв аркуша.

2.  Об’єкт текстового документа.

3.  Зовнішній вигляд символу.

5.  Найменший об’єкт текстового документа.

6.  Графічна форма символів.

10. Висота і ширина сторінки текстового документа.

 

Кросворд 2. «Текстові документи»

 

image

 

По горизонталі.

1.      Знак, що ставиться в кінці речення.

2.      Частина тексту, складеного з абзаців.

3.      Маленька цифра, що вказує на роз'яснення слова. 

4.      Знак, що ставиться між словами в реченні.

5.      Перелік заголовків в кінці книжки.

6.      Що утворюють слова?

7.      Його утворюють речення.

8.      Він стоїть на початку тексту. Розповідає про вміст.

9.      Сховище книг.

По вертикалі.

10.  Те, що створюється за допомогою текстового редактора.

11.  Програма для створення документів.

12.  Воно складене з букв. 

13.  Частина книжки.

14.  З них складений текст.

15.  Клавіша на клавіатурі для друку пропуску між словами.

16.  Предмет складений з сторінок.

 

 

Відповіді.

По горизонталі: 

1. Крапка. 2. Розділ. 3. Посилання. 4. Кома. 5. Зміст. 6.

Речення. 7. Абзац. 8. Заголовок. 9. Бібліотека.

По вертикалі

1.                   Документ. 2. Текстовий редактор. 3. Слово. 4. Сторінка. 5. Буква. 6. Пробіл. 7. Книга.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кросворд. «Алгоритми та програми»

 

image

 

По горизонталі.

2.                   Послідовність вказівок у Скретчі.

5. Твердження наказового характеру.

7.  Місце, де знаходиться виконавець.

8.  Візуальна мова програмування для дітей.

10. Чітка послідовність дій, які потрібно виконати. По вертикалі.

1. Той хто виконує команди (алгоритм).

3.  Подання алгоритму мовою в усній або письмовій формі.

4.  Зміна властивостей об’єкта.

6. Подання алгоритму у вигляді блок-схем.

9. Середовище Скретч – Рудий … .

 

 

 

6 клас

Кросворд. «Пристрої введення-виведення»

 

image

 

 

1.  Пристрій, що має більше 100 кнопок.

2.  «Очі» комп'ютера.

3.  Маленька, сіренька, з хвостиком.

4.  Друкуючий пристрій.

5.  Одиниця вимірювання діагоналі екрану.

6.  Маніпулятор для ігор.

7.  Пристрій для передачі інформації з паперу в комп'ютер.

8.  Копіювальний пристрій.

 

Відповіді

По горизонталі: 1.  Клавіатура. 2. Монітор. 3. Миша. 4.

Принтер. 5. Дюйм. 6. Джойстик. 7. Сканер. 8. Ксерокс. По вертикалі: ключове слово – комп’ютер. 

 

 

 

 

 

Кросворд 1. «Комп’ютерні презентації»

image

            По горизонталі.

1.  Що можна вставити на слайд презентації.

2.  Заготовка, яка допоможе створити публікацію певного типу, це зразок книги, журналу.

3.  Детально розроблений план створення презентації.

4.  Моделювання руху об’єктів з використанням комп’ютерних програм.

По вертикалі.

5.  Вид презентації.

6.  Представлення будь-чого.

7.  Сторінка в презентації.

8.  Файл, який містить стилі презентації (тип і розмір шрифтів, оформлення фону).

             

Відповіді. 1. Звук. 2. Макет. 3. Сценарій. 4. Анімація. 5.

Потокова. 6. Презентація. 7. Слайд. 8. Шаблон.

Кросворд 2. «Комп’ютерні презентації»

 

image

 

По горизонталі.

3. Схема розміщення об’єктів на слайді.

6.  Як називають час початку та тривалість відтворення анімації.

7.  Елемен керування групи Фігур.

8.  Поява зображення, ефект.

По вертикалі.

1.  Об’єкт, який містить кожна презентація.

2.  Як називають початок слайду презентації.

4.  Публічне представлення певних відомостей.

5.  Рух об’єкта, вид кіномистецтва.

             

Відповіді

По горизонталі. 3.Макет. 6. Хронометраж. 7. Стилі. 8. Вхід. По вертикалі. 1. Слайд 2. Титульний. 4. Презентація. 5. Анімація.

 

Кросворд 1. «Текстові документи»

image

По горизонталі. 

1.      Підготовка текстового документу до друку.

2.      Елемент діалогового вікна. 

3.      Режим екрану. 

4.      Значок на якому треба клацнути, щоб зберегти документ. 

5.      Форма, якій відповідають створювані текстові документи. 

6.      Спілкування з користувачем.

7.      Процес виправлення помилок, внесення додаткових слів і речень. 

8.      Дія за допомогою якої текстовому документу надають потрібного вигляду.

9.      Іменований набір значень параметрів оформлення тексту.

10.  Дія з вікнами.

По вертикалі. 1.Режим, в якому виправляють помилки.  

2.  Виведення на папір всіх або вибраних сторінок. 

3.  Список команд, у якому можна вибрати потрібну команду.

4.  Дія, яку можна виконувати над виділеним фрагментом тексту. 

5.  Один з видів списків. 

6.  Ділянка пам’яті, в якій можна розмістити виділений фрагмент тексту.

7.  Дія за допомогою якої можна швидко і точно побудувати дані у стовпчик.

8.  Команда, за допомогою якої створюється новий документ. 

9.  Елемент діалогового вікна. 

             

Кросворд 2. «Текстові документи»

 

image

1.  При клацанні на якій кнопці панелі інструментів «Налаштування зображення» відкривається список можливих варіантів розміщення малюнка відносно тексту? 

2.  Процес виправлення помилок. 

3.  Режим у якому можна вставляти пропущені символи? 

4.  З якої сторони від курсору видаляє символ клавіша Delete? 

5.  Яку клавішу слід натиснути, щоб розділити текст на два абзаци?

6.  Процес надання тексту бажаного вигляду. 

7.  З якої сторони від курсору видаляє символ клавіша BackSpace? 8. У якому режимі зручно виправляти непривильно введені символи? 

9.      Назва інтервалу між рядками. 

10.  Буває маркірований, нумерований. 

11.  Програму призначену для роботи з текстовими документами називають текстовим … 

12.  Як називається файл програми MS Word?

13.  Відступ у реченні.

14.  Другий елемент вікна програми, де зібрані та згруповані за категоріями команди – рядок … 

15.  Що саме форматується командою Формат/Шрифт? 

16.  Що виділяється з обох боків пробілами? 

17.  Для копіювання або переміщення фрагментів тексту використовується … обміну

 

Відповіді: 1. Обтікання. 2. Редагування. 3. Вставки. 4. Справа. 5. Ентер. 6. Форматування. 7. Зліва. 8. Заміни. 9.

Міжрядковий. 10. Список. 11. Редактором. 12. Документ. 13. Абзац. 14. Меню. 15. Символи. 16. Слово. 17. Буфер.

 

 

 

 

 

 

 

Кросворд. «Графічний редактор»

 

image

 

По вертикалі.

1.  Засіб для малювання. 

2.  Заповнення областей кольором. 

По горизонталі.

3.  Текст у фігурі.

4.  Панель вибору кольорів.

5.  Збільшення або зменшення зображення.

6.  Засіб для вільного малювання.

7.  Засіб для малювання прямих.

8.  Засіб для стирання зайвих ліній та об’єктів.

9.  Границі фігури.

 

Відповіді: 1. Інструмент 2. Заливка. 3. Надпис. 4. Палітра. 5. Масштабування. 6. Олівець 7. Лінія. 8. Ластик. 9. Контур.

 

 

 

Кросворд. «Комп’ютерна графіка»

image

По горизонталі. 2.Комп’ютерна 2-Д графіка.

3. Технологія створення зображень на основі фракталів.

5. Містить кожна крива.

8.  Елемент растрового зображення.

9.  Графічний об’єкт у вигляді комбінації точок.

11.  Інша назва 3-Д графіки.

12.  Створення і обробка зображень за допомогою комп’ютера.

По вертикалі. 1.Зображення, складені з фрагментів.

4. Зображення, розміщені в шарах.

6.  Криві, що використовуються у векторній графіці.

7.  Представлення об’єктів і зображень в комп’ютерній графіці.

10. Пропорційне розміщення об’єктів.

 

Кросворд 1. «Електронні таблиці»

image

По горизонталі. 4. Програма, призначена для опрацювання табличних величин називають – електронна ...

5.  Може містити декілька аркушів.

6.  На ньому розміщена електронна таблиця.

По вертикалі. 1. Область ЕТ, що позначається літерами

2.  Запис А1:В5.

3.  Область на перетині цифри і літери.

7. область ЕТ, що нумерується цифрами.

 

Відповіді. 1. Стовпець. 2. Діапазон. 3. Клітинка. 4. Таблиця.

5. Книга. 6. Аркуш. 7. Рядок. 

 

Кросворд 2. «Електронні таблиці»

 

image

По вертикалі

1.  Назва документу створеного в табличному процесорі.

2.  На ньому розміщена електронна таблиця.

5. Клітинки, які розташовані горизонтально.

7. Зміна зовнішнього вигляду таблиці.

11. Координата комірки в таблиці.

По горизонталі

3.  Найменший елемент таблиці.

4.  Клітинки, які розташовані вертикально.

6. Координата комірки в таблиці.

8.  Виправлення тексту в таблиці.

9.  Її запис починається зі знаку «=»

10.              Посилання на комірку, яке змінюється при копіюванні формули.

 

Відповіді: 1. Книга. 2. Аркуш. 3. Комірка. 4. Стовпець. 5. Рядок. 6. Адреса. 7. Форматування. 8. Редагування. 9. Формула. 10. Відносне. 11. Абсолютне.

 

Кросворд «Алгоритми та програми»

 

image

По горизонталі.

4. Файл, створений в середовищі Скретч.

6.  Фрагмент алгоритму.

7.  Виконавець у середовищі Скретч.

8.  Команда іншим словом.

10.  Цикл, який виконується декілька разів.

11.  Порядок виконання дій для досягнення деякого результату.

По вертикалі.

1.  Алгоритм проєкту у середовищі Скретч.

2.  Алгоритм, складений для комп’ютера.

3.  Програмне середовище для складання алгоритмів.

5. Цикл, дії якого виконуються послідовно.

9. Кожна окрема дія алгоритму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Практичні роботи

5 клас

Практична робота № 1.

«Операції над папками, файлами, ярликами»

1.      Запустіть програму Провідник.

2.      Створіть у папці, указаній учителем, папку Мої фото.

3.      У папці Мої фото створіть папки Мандрівка до лісу та Мандрівка до Києва.

4.      Скопіюйте з папки, яку вкаже вчитель/вчителька, наприклад Розділ 1\Практична робота 1, до папки Мої фото папку Малюнки та папку Фото подорожей.

5.      Перейменуйте папку Малюнки, надавши їй ім’я Малюнки квітів.

6.      Створіть у папці Малюнки квітів файли точкових малюнків Мальви.bmp і Барвінок.bmp.

7.      Перемістіть з папки Мої фото\Фото подорожей до папки Мандрівка до Києва файли Київ1.jpg і Київ2.jpg.

8.      Перейменуйте переміщений файл Київ1.jpg на Андріївська церква.jpg, а файл Київ2.jpg на Xрещатик.jpg.

9.      imageСтворіть у папці Мої фото ярлик файлу Андріївська церква.jpg.

10.  Видаліть з папки Малюнки квітів папку Репродукції та файл Kвіти.jpg.

11.  Перегляньте вміст Кошика вашого комп’ютера.

Які зі щойно видалених об’єктів містяться в Кошику?

12.  Продемонструйте      результати      виконання      завдань учителю/учительці.

13.  За вказівкою вчителя/вчительки відновіть певні об’єкти. 

14.  Закрийте вікно програми Провідник.

                Файли-заготовки      до       практичної      роботи       можна

завантажити за адресою https://drive.google.com/drive/folders/1GpnCVI2F0Fww9mBysepyysR T-EDGE0C3 або QR-кодом.

Практична робота № 2. «Пошук матеріалів в Інтернеті та їх оцінювання»

1.    Виконайте пошук відомостей в Інтернеті для уроку математики з теми Єгипетський трикутник

2.    Перегляньте вебсторінки, посилання на які отримано в результаті пошуку, та виберіть три з них, що відповідають темі. 

3.    Оцініть одну зі знайдених вебсторінок, давши відповіді на такі запитання: 

а) Чи вказано, для кого призначений вебсайт та яка мета його створення? 

б) Чи наведено на вебсайті відомості про автора? Чи є його контактні дані та можливість поставити запитання? 

в) Чи можна перевірити відомості, що містяться на сторінці, даними з інших джерел? Чи є посилання на інші джерела на вебсторінці? 

г) Наскільки регулярно оновлюються матеріали на вебсайті? Чи не застаріла дата розміщення матеріалів? 

д) Чи узгоджуються отримані відомості з тим, що ви вчили у школі або дізналися з інших джерел?

4.    Відкрийте файл Розділ 2\Пункт 2.5\оцінювання ресурсів.docx. Упишіть ваші відповіді на запитання. Зробіть висновок, чи можна довіряти матеріалам, розміщеним на вказаному сайті. 

5.    Збережіть файл у вашій папці з іменем практична 2_1.docx

6.    Збережіть у вашій папці два зображення, що містяться на різних вебсторінках. 

7.    Створіть текстовий документ. Скопіюйте фрагмент тексту з однієї зі знайдених вебсторінок і вставте в документ. 

8.    Уведіть       адреси             вебсторінок,   з           яких    отримано        текст   і зображення. 

9.    Збережіть текстовий документ у вашій папці у файлі з іменем практична 2_2.docx.

imageФайли-заготовки до практичної роботи можна завантажити за адресою https://drive.google.com/drive/folders/1QBT_Sf6pvJAk5wVAsdYrPASZpf8posE або QR-кодом.  

Практична робота № 3.

«Створення комп’ютерних презентацій»

Створіть презентацію Збережемо природу України з темою оформлення Природа за зразком (див. мал.). Усі потрібні зображення містяться у файлах у папці Розділ 3\Пункт 3.4\ Практична 3. 

Структура презентації

1.   Титульний слайд. Заголовок слайда – Збережемо природу України, підзаголовок – ваше прізвище та ім’я, клас. 

2.   Слайд 2. Макет – Два об’єкти. Заголовок слайда – Червона книга України. В області першого покажчика місця заповнення – зображення Червоної книги, в області другого – 3 абзаци тексту: Заснована у 1976 році. Вперше опублікована у 1980 році. Містить відомості про зникаючі види тварин і рослин. Установіть розмір символів – 28

3.   Слайд 3. Макет – Порівняння. Заголовок слайда – Вони потребують захисту. Текст у текстових полях – Тваринний світ, Рослинний світ, вирівнювання – по центру. В областях покажчиків місця заповнення – зображення обкладинок книг Червона книга України. Рослинний світ і Червона книга України. Тваринний світ. Установіть ширину зображень – 5 см, стиль оформлення зображень – Прямокутник з тінню

4.   Слайди 4-5. Макет – Рисунок і підпис. Рисунки – фотографії представників із Червоної книги України, їх назви – у заголовках слайдів. Текст у текстових полях: перший абзац

Тваринний світ або Рослинний світ, другий абзац Птах або Квітка. Установіть розмір символів у заголовках – 32, у текстових полях – 20

5.   Слайд 6. Макет – Назва розділу. Заголовок слайда – Пам’ятай!, текст слайда – Вони потребують нашого захисту! Установіть розмір символів – 40. Вирівнювання тексту – по центру

Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем практична 3.pptx.

image 

Зразок виконання практичної роботи №3

 

 

                Файли-заготовки      до       практичної      роботи       можна

завантажити за адресою

imagehttps://drive.google.com/drive/folders/1LuN55WRFBZwxPvxcRi0gJH vQe083fD8Y  або QR-кодом.  

 

 

 

 

Практична робота № 4.

«Створення текстового документа»

 

1.    Створіть текстовий документ за наведеними зразками (мал.1 і мал.2).

image

image

2.    Установіть такі значення властивостей сторінки: розмір – А5, орієнтація – альбомна, усі поля – по 1 см

3.    Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем практична робота 4.docx

4.    Надрукуйте одну копію створеного документа. 

5.    Запишіть у зошит значення властивостей символів створеного документа:

image 

 

6.    Запишіть у зошит значення властивостей абзаців створеного документа:

image 

 

 

 

 

Практична робота № 5.

«Створення проєкту із циклами з лічильником і розгалуженнями»

Завдання. Створіть проект у середовищі Scratch 3 зі створення привітання однокласника/однокласниці з днем народження. Створіть на Сцені привітальний малюнок. Використайте змінення костюмів виконавця або кількох виконавців, вітальні звукові та текстові повідомлення. Використайте у проекті цикли і розгалуження. Збережіть проект у вашій папці у файлі з іменем практична 5.

 

 

6 клас

 

Практична робота № 1. «Налаштування показу комп'ютерної презентації»

 

1.    Відкрийте комп’ютерну презентацію з файлу Розділ 2\Практична робота 1\практична 1.pptx

2.    Уведіть у підзаголовок титульного слайда ваше прізвище та ім’я. 

3.    Додайте до тексту слайда 2 ефект анімації – Виліт, початок відтворення ефекту – Одночасно

4.    Додайте до кожного із зображень на слайді 3 ефект анімації – Поява, напрямок ефекту – Згори, початок – Відразу після

5.    Установіть для всіх слайдів анімаційний ефект появи слайдів Двері зі значенням властивості ефекту По горизонталі

6.    Установіть тривалість показу кожного слайда 5 с

7.    Відмініть зміну слайдів під час демонстрації після клацання лівої кнопки миші. 

8.    Установіть неперервне відтворення слайдів під час показу комп’ютерної презентації. 

9.    Перегляньте комп’ютерну презентацію в режимі показу.

10.              Збережіть комп’ютерну презентацію у вашій папці у файлі з іменем практична робота 1.

 

                Файли-заготовки      до       практичної      роботи       можна

завантажити за адресою

https://drive.google.com/drive/folders/1HdwqEjMxwS2PaE_HQJT_43 qnjegLbsqN

imageЗавдання практичної роботи можна знайти за адресою https://cutt.ly/74XByx9 або QR-кодом.

 

 

 

 

 

Практична робота № 2.

«Створення текстового документа

з графічним зображенням і таблицею»

 

1.    Відкрийте текстовий процесор Word.

2.    Створіть і відформатуйте текстовий документ за наведеним зразком (мал. 1).

image 

Мал. 1

3.    Додайте до тексту графічне зображення з колекції Картинки (Images), яке відповідає змісту, і розмістить його в місці, яке виділено зеленим прямокутником.

4.    Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем практична робота 2-1.docx.

5.    Створіть у новому текстовому документі схему за наведеним зразком (мал. 2).

image 

Мал. 2

6.    Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем практична робота 2-2.docx.

 

 

 

 

 

 

 

 

image 

 

Практична робота № 3. «Проведення дослідження з використанням моделі»

 

1.    Проведіть експеримент у віртуальній лабораторії Color Mixing Activity (англ. color mixing activity – змішування кольорів) для визначення червоної (англ. red– червоний), зеленої (англ. green– зелений) та синьої (англ. blue– синій) складових у кольорі. У лабораторії Color Mixing Activity (мал. 3) вміст червоного, зеленого та синього кольорів у визначеному кольорі задається у відсотках. Для збільшення/зменшення вмісту певної складової на 1 % потрібно вибрати маленьку стрілку вверх/вниз відповідного кольору, для збільшення/зменшення на 10 % – велику стрілку.

Наприклад, для отримання сірого кольору в блоці Your Color(амер. your color– ваш колір) потрібно взяти червоної та зеленої складової по 60 %, а синьої – 55 % (мал. 3).

Color Mixing Activity

image 

Мал. 3

1.    Відкрийте у вікні браузера сторінку Color Mixing

Activity

(https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Tools/ ColorMixing/ ).

2.    Отримайте експериментальним шляхом указані кольори у блоці Your Color.

1) жовтий колір; 2) світло-зелений колір;

3) темно-коричневий колір.

3.    Запишіть у зошит, якими повинні бути значення відповідних складових (Red, Green, Blue) у названих кольорах.

2.    Побудуйте в зошиті математичну модель для проведення дослідження: як вимірювати розміри предметів, не маючи лінійки, якщо відома довжина вашої долоні в сантиметрах? Застосуйте модель для вимірювання довжини столу, за яким ви працюєте, та ширини вікна у вашій кімнаті. Для обчислень використайте програму Калькулятор. Запишіть у зошит результати обчислень.

 

Завдання практичної роботи можна знайти за адресою https://cutt.ly/Z4XBmOI

 

 

 

 

Практична робота № 4. «Створення електронних таблиць. Обчислення в електронних таблицях. Побудова діаграм»

 

1.    Відкрийте вказаний учителькою/учителем файл (наприклад, Розділ 6\практична 4.xlsx).

2.    Відформатуйте таблицю згідно зі зразком (мал. 4).

image 

Мал. 4

3.    Проведіть обчислення оплати витрат за користування електроенергією, водою та газом для сім’ї з 5 осіб у клітинках D3, D4, D5. За кожним видом оплати розрахунки здійснюються за формулою: оплата = ціна * спожито.

4.    Обчисліть загальну оплату за всі комунальні послуги за місяць у клітинці D6.

5.    Побудуйте на окремому аркуші секторну діаграму витрат за місяць за всіма видами комунальних послуг згідно зі зразком

(мал. 5).

image

Мал. 5

6.    Оформіть діаграму, використавши Макет2 та самостійне форматування окремих елементів діаграми.

7.    Розмістіть діаграму на окремому аркуші з іменем Діаграма витрат.

8.    Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем практична

4.xlsx.

 

Файли-заготовки та завдання практичної роботи можна знайти за адресою

https://drive.google.com/drive/folders/1T1RD0RMFJ0VvIu99K-

MO9wqhHGdhAHSK

image

Практична робота № 5. «Проєкти з вкладеними циклами з лічильником та зі змінними»

 

1.    Відкрийте середовище Scratch 3.

2.    Складіть проєкт для малювання чотирьох квадратів, зображених на малюнку 6.

3.    Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем практична 5_1.

4.    Складіть проєкт для малювання чотирьох кіл різних розмірів, які не перетинаються. Різні кола повинні мати різний колір.

image 

Мал. 6

5.    Збережіть проект у вашій папці у файлі з іменем практична 5_2.

6.    Закрийте середовище Scratch 3.

 

 

Завдання практичної роботи можна знайти за адресою https://cutt.ly/v4XBFuh

 

 

image 

 

Практична робота № 6.

«Проєкти з вкладеними циклами

та розгалуженнями»

 

1.        Відкрийте середовище Scratch 3.

2.        Складіть проект, у якому виконавець 4 рази зіграє деяку мелодію, якщо буде натиснуто клавішу пропуск, або переміститься на 100 кроків униз, якщо буде натиснуто клавішу стрілка вниз.

3.        Збережіть проект у вашій папці у файлі з іменем практична 6_1.

4.        Складіть проект, у якому виконавець, поки до нього не доторкнеться вказівник, буде повторювати такі дії: рухатися вправо, якщо буде натиснуто клавішу стрілка праворуч, або рухатися вліво, якщо буде натиснуто клавішу стрілка ліворуч. 5. Збережіть проект у вашій папці у файлі з іменем практична 6_2.

6. Закрийте середовище Scratch 3.

 

Завдання практичної роботи можна знайти за адресою https://cutt.ly/O4XBHZm

 

 

 

 

 

image 

 

 

Список використаних джерел

             

Інтернет-джерела

1.    https://testinform.in.ua/

2.    https://naurok.com.ua/nush-kriteri-ocinyuvannya-rezultativnavchannya-uchniv-5-6-klasiv-z-informatiki-370488.html Література

3.    Інформатика : підруч. для 5-го кл. закл. заг. серед. освіти / [Й. Ривкінд та ін.]. – Київ : Генеза, 2022. – 244 с. : іл.

4.    Інформатика : підруч. для 6-го кл. закл. заг. серед. освіти / [Й. Ривкінд та ін.]. – Київ : Генеза, 2023. – 240 с. : іл.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Федор Леся Мирославівна
  Гарний матеріал, спасибі за титанічну працю
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Додано
3 квітня
Переглядів
182
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку