20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Здоров’язберігаюча компетентність

Про матеріал
https://drive.google.com/open?id=1UXJQT7RhQ2KCpHWGbMn4ceoTRvskJsen Мета майстер – класу: 1. сприяти підвищенню професійної майстерності вчителів щодо методів та форм роботи з формування здоров’язбережувальної компетентності школярів; 2. поглибити знання учасників майстер – класу з використання методики мнемотехніки , її ролі у поліпшенні розумових здібностей особистості, оптимізації її інтелектуальної діяльності та підвищення працездатності учнів в умовах сучасної освіти; 3. опрацювати методи і прийоми, що можуть бути ефективними на уроках основ здоров’я; змоделювати фрагменти уроків з використанням технології мнемотехніки; 4. довести пріоритети здоров’я серед інших цінностей людини ; 5. формувати прагнення займати активну життєву позицію, сприяти визначенню власних духовних цінностей та орієнтації на здоровий спосіб життя.
Перегляд файлу

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт. Торчин

Луцького району Волинської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "ілюстрації до здоровя"

2019 р.

Мета майстер – класу:

 1. сприяти підвищенню професійної майстерності вчителів щодо методів та форм роботи з формування здоров’язбережувальної компетентності школярів;
 2. поглибити знання учасників майстер – класу з використання  методики мнемотехніки , її ролі у поліпшенні розумових здібностей особистості, оптимізації її інтелектуальної діяльності та підвищення  працездатності учнів в умовах сучасної освіти;
 3. опрацювати методи і прийоми, що можуть бути ефективними на уроках основ здоров’я; змоделювати фрагменти уроків з використанням технології мнемотехніки;
 4. довести пріоритети здоров’я серед інших цінностей людини ;
 5. формувати прагнення займати активну життєву позицію, сприяти визначенню власних духовних цінностей та орієнтації на здоровий спосіб життя.

Хід  заняття:

- Добрий день, шановні колеги! Розпочати нашу зустріч хочу із легенди.

Легенда «Людина і істина»

         Одного разу боги вирішили створити Світ. Спочатку вони створили зірки, небо, Сонце, Місяць, Землю, моря. Потім – людину. І , нарешті, вони створили Істину. Істина – тендітна річ. І боги вирішили її сховати. Тут же виникло запитання: куди? Куди заховати Істину, щоб людина її довго шукала і в дорозі навчилася

Її цінувати?

- Сховаймо її на найвищій горі.

- Сховаймо її у найглибшу прірву.

- Сховаймо її на зворотному боці Місяця.

- Сховаймо її на далекій зірці.

Найстаріший і наймудріший бог вислухав усіх і сказав:

- Ні! Сховаємо істину в серці людини. Людина в пошуках її обійде весь світ, не знаючи, що постійно носить істину в собі.

Істина людини - це те, що робить її людиною. А пам'ять – це те, що дозволяє пам’ятати, що вона – Людина, і змушує рухатися вперед.

- І істина, і людина є предметом вивчення основ здоровя. Ми шукаємо методи, які допоможуть нам у роботі.

        Мнемотехніка ефективно допомагає розв’язати зазначені проблеми завдяки формуванню відповідних навичок, творчому підходу та створенню ситуації спіху, що є найдоцільнішою мотивацією процесів ефективного навчання.

       Аналіз останніх досліджень проблеми формування здоров’язбережува-льного освітнього середовища  через реалізацію здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчально-виховному процесі свідчить про спроби вчених переглянути загальні підходи до його формування, з’ясувати новий зміст, форми та методи реалізації означеної проблеми в у мовах сучасної освіти. Ю.Науменко вважає, що здоров’язбережувальна технологія – це система, яка створює максимально можливі умови для збереження, зміц-

 

нення  і розвитку духовного, емоційного, інтелектуального, особистого й фізичного здоров’я всіх суб’єктів освіти (учнів, педагогів тощо).

        Науковці вважають, що поняття»здоров’язбережувальна» та «здоро-в’яформувальна» можна віднести до будь-якої педагогічної технології, яка у процесі реалізації створює відповідні умови для збереження здоров’я головних суб’єктів освітнього процесу – учнів та вчителів. Обробка інфор-мації відбувається завдяки використанню ними своїх природних можли-востей (образне мислення, творчий потенціал), що допомагає сформувати навички самонавчання, підвищує впевненість у своїх можливостях та дає змогу залічувати мнемотехніку до здоров’язбережувальних технологій.

      Методики мнемотехніки, завдяки пошуку аналогій  та образному мис-ленню, розвитку асоціативної пам’яті та формування навичок швидкості сприймання інформації, дають змогу на всіх стадіях розвитку інтелекту знайти рівновагу між набутими та новими знаннями, оптимізувати свою інтелектуальну діяльність.

     Використання технології мнемотехніки, враховуючи особливості  харак-теру та модальність, а також природних ресурсів уяви та образного мис-

лення, зниження тривожності та напруження у стресових ситуаціях, фор-мування навичок ефективного засвоєння інформації, дають змогу поліп-шення розумових здібностей особистості, оптимізації її інтелектуальної діяльності та підвищує працездатність учнів в умовах сучасної освіти.

        Виходячи із цього сформульована методична проблема, яка сьогодні стала  темою майстер-класу «Формування навичок здоров’язбережуваль-ної компетентності учнів при вивченні основ здоров’я».  В кожній програмі є змістові лінії, однією з яких і є «Здоров’я і безпека». Вивчення тематики, що належить до змістової лінії «Здоров’я і безпека» (Т–3)  є базовим завданням предмету «Основи здоров’я» і дозволяє сформувати учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне життєве середовище. Оскільки при викладанні предмета «Основи здоров’я» ця наскрізна тема є провідною вона розкривається на всіх уроках в 5-9 класах.            

     Слайди  по проблемі

     Кожен педагог починає свою роботу з вироблення правил уроку.

Для цього використовую «Цифрові піктограми»- це спосіб, під час якого абстрактну або образну інформацію схематично зображують спрощеними малюнками, що за своєю формою нагадують цифри.

      За допомогою цифрових піктограм легше запам’ятати послідовність образів, правил, законів тощо. Якщо лекція або текст містять багато блоків інформації і потрібно запам’ятати їх послідовність, то доцільно використовувати саме цей прийом. У першому слові чи головному образі потрібно знайти асоціативну цифру або домалювати відповідну. Наприклад, цей прийом можна використовувати для вироблення правил поведінки на уроці, культури поведінки, домалювати підказки тощо.

     Учні 5 класу формують правила на вступних уроках і занотовують їх у 

зошитах.

 

 Використання цифрових піктограм для вивчення правил поведінки на уроці:

 1. Виконувати розпорядок дня (1 тримає розпорядок дня);
 2. Не спізнюватися на уроки (2 з рюкзаком перед дверима в клас);
 3. Уважно слухати вчителя (3 уважно слухає вчителя);
 4. Не підказувати (рот 4 заклеєний скетчем);
 5. Правило піднесеної руки (5 з піднесеною рукою);
 6. Не грати в ігри на уроках (6 з телефоном в руках);

Діти запам’ятовують цифру й асоціативно згадують саме правило.

     Завдання учасникам майстер-класу: зобразити і прокоментувати правило поведінки на уроці.

     Для введення в тему уроку «Спілкування і здоровя. Ефективне спілку-вання» у 5 класі можна використати гру «Асоціація» (або «Листівки»).

     Гра «Асоціація». Перший гравець називає слово з чітким образом, і по колу кожен наступний гравець називає слово, що має відповідну аналогію зі словом, названим попереднім учасником. Гру можна ускладнити, якщо

вид аналогії гравець самостійно не буде вибирати, а визначатиме ведучий на початку кожного наступного кола гри. 

     Завдання учасникам майстер-класу: Обговорити асоціативний малюнок на тему «Спілкування» (слайд) і сформулювати правило ефективного спілкування.

     Технологія мнемотехніки є не лише розвивальною, а й здоровязбере-жувальною. Саме тому з метою збереження здоров’я та допомоги у засвоєнні інформації пропоную вам, учням 5 класу, мнемозарядку, яка базується на копіюванні рухів головних героїв твору. При цьому потрібно стежити за тим, щоб під час розробки фізичних вправ по можливості були задіяні різні групи м’язів. Головні герої нашої казки : сонце, хмара, небо, курчата, квочка, равлик, сорока, заєць, місяць.

Посібник «Мнемотехніка» с.138

    На наступному етапі уроку  - робота з підручником. Попрацюємо над розв’язанням ситуаційних завдань (підручник «Основи здоровя» 5 клас, с.104):

      У п’ятницю батьки наполягають на тому, щоб Славко виконав усі домашні завдання. Хлопчик не погоджується, бо навчальний тиждень був важким і він дуже втомився. Славко хоче приєднатися до друзів, які грають у футбол. Між батьками та Славком виникла суперечка. Хлопчик плакав і кричав, що йому не дозволяють товаришувати із хлопцями.

   -  Що є причиною непорозуміння між Славком і батьками?

   -  Що ти порадиш хлопчику та його батькам?

     Якщо ви були уважними слухачами, то пам’ятаєте, що в легенді були зірки, місяць, море … . Додамо ще інші образи (земля,   небо, сонце).

     Рефлексія

    На наступному етапі уроку ми використаємо прийом «Ознака».

Ознака – це прийом, під час якого для підсилення засвоєння інформації об’єктам, що їх треба запам’ятати, додатково надаються відповідні риси, властивості та якості. Для підсилення засвоєння речення можна додати дієслова і прикметники. Ці прийоми, безумовно, поліпшать ефективність запам’ятовування , проте для її підвищення можна, використавши прийом «Ознака», посилити кожен образ якісними прикметниками.

       Цей метод значно посилює процес запам’ятовування, оскільки дає додатковий час та додаткові асоціативні зв’язки для формування стійкої пам’яті.

        Якісні прикметники роблять будь-яку розповідь цікавішою і захопли-вішою, а також сприяють формуванню образного і творчого мислення. За допомогою цього прийому можна підсилити практично всі асоціативні зв’язки, бо ознака предмета дає змогу докладнішої фіксації образного сприймання, а отже, і запам’ятовування.

Завдання учасникам майстер-класу: використовуючи прийом , поширити просте речення «Мова – засіб спілкування».

    Закінчити нашу зустріч хочу словами притчі «Відповідь старого мудреця».

    Декілька чоловік паплюжили постійно одного мудреця, коли він проходив по їхній вулиці. Але він відповідав їм усмішкою, дякував і бажав здоровя. Один пересічний перехожий запитав старого:

- Ти дякував і бажав цим людям здоровя, невже ти не почуваєш до них гніву та образи?

На це той відповів:

- Коли я приходжу на базар, то можу витратити лише те, що є в мене  в гаманці. Так само й у спілкуванні з людьми: я можу витрачати лише те,

Чим наповнена моя душа.

      На згадку про нашу зустріч у перший день весни дарую вам листівки із першими квітами.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

F:\ФОТО\20190301_102731.jpg      F:\ФОТО\20190301_103144.jpg

 

F:\ФОТО\20190301_103409.jpg        F:\ФОТО\20190301_103157.jpg

 

F:\ФОТО\20190301_103415.jpg        F:\ФОТО\20190301_103753.jpg

 

F:\ФОТО\20190301_103937.jpg     F:\ФОТО\20190301_105341.jpg

 

doc
Додано
1 квітня
Переглядів
144
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку