"Здорова дитина - здорова нація"

Про матеріал
Позакласний захід "Здорова дитина - здорова нація" - цей матеріал стане в нагоді класним керівникам під час підготовки до проведення позакласних заходів в середній школі.
Перегляд файлу

Без названия                                           

                                            ОВЧАРЕНКО Л.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позакласний захід:

 

«Здорова дитина –

           здорова нація»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       2017 рік

 

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg   

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Юр’ївської районної

державної адміністрації

Жемчужненський

навчально-виховний комплекс

середня загальноосвітня

школа I-III ступенів

 

 

 

 

 

Позакласний захід:

 

«Здорова дитина –

           здорова нація»

 

 

 

 

   

    Овчаренко Людмила 

            Сегріївна

вчитель англійської мови

 

 

 

2017 рік

 

 

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

ЗМІСТ

 

 1. Анотація ……………………………………………………………………..   3
 2. Вступ …………………………………………………………………………   4
 3. Методична розробка ………………...………………………………………   5   
 4. Використана література …………………………………………………….  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

АНОТАЦІЯ

 

Актуальність упровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій зумовлена погіршенням стану здоров’я дітей унаслідок екологічної та соціально-економічної кризи. Потреба у формуванні культури здорового способу життя в учасників навчально-виховного процесу, а також створення адаптованого, комфортного, здоров’яформувального та здоров’язбережувального простору виникла в учителя як наслідок розуміння найважливіших пріоритетів української освіти. З кожним роком збільшується кількість чинників, які негативно впливають на її життя і здоров’я. За даними профілактичного медичного обстеження стан здоров’я дітей щороку погіршується, збільшується кількість учнів з хворобами опорно-рухової, серцево-судинної, дихальної, ендокринної системи. Як цьому запобігти? Потрібно  формувати культуру здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров‘язберігаючих освітніх технологій у роботі з дітьми і батьками, стимулювати до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, швидкого  і ефективного  поширення знань про здоров’я.

Були вирішені наступні аспекти проблеми:

- забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, власних інтересів;

- формування культури здоровя підростаючого покоління на засадах розуміння єдності природи та людини, залежності здоров я людини від стану довкілля;

- впровадження  принципів, норм та цінностей екологічної етики, етики відповідальності, переведення їх у площину практичної діяльності, повсякденного життя, що сприятиме формуванню стійких, екологічно врівноважених звичок та традицій;

- розвиток духовного потенціалу особистості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

 

ВСТУП

 

         Найвища цінність суспільства – людина. Людина, яка входить у життя, повинна багато вміти й знати, насамперед, як берегти здоров`я своє та інших людей, як протистояти шкідливим звичкам, правильно організувати працю і відпочинок. Проте з кожним роком збільшується кількість чинників, які негативно впливають на її життя і здоров’я. За даними профілактичного медичного обстеження стан здоров’я дітей щороку погіршується, збільшується кількість учнів з хворобами опорно-рухової, серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем. Чому? Адже в школах створені належні санітарно-гігієнічні умови навчання, ведеться культурно-оздоровча, виховна робота.

 Виникла необхідність аналізувати, мислити, змінювати. Завдання поліпшення здоров’я не може бути вирішене тільки зусиллями медиків. Здоров’я має бути одним із результатів освіти. Ми прийшли до висновку, що необхідно створювати таку освітню систему, яка б не тільки виховувала культурну освічену людину, а й зберігала б та розвивала її здоров’я. За визначенням ВООЗ “здоров’я – це стан тілесного, душевного і соціального благополуччя”.

        На нашу думку, пріоритетними факторами, які сприяють здоров’ю, є психічне здоров’я педагогів і учнів, комплекс медико-соціальних заходів і впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальний процес, розширення мережі спортивно-оздоровчих заходів.

 Здійснення просвітницької роботи – копітка і довготривала справа. Оскільки в школярів у процесі сприймання навчального матеріалу мають бути задіяні всі аналізатори, здійснювати таку просвітницьку роботу слід різними методами на різних уроках і в позаурочній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

У людства повинно бути майбутнє, і воно може бути світлим. Нерозв'язаних проблем немає. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активність, праця та високий професіоналізм".

                                                                                                 М. Реймерс

Мета:

Поглибити та узагальнити знання учнів про навколишнє середовище, розвивати екологічне мислення, культуру, виховувати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища;

Розширити поняття про те, що від здоров’я дітей залежить здоров’я нації, а значить благополуччя і добробут всієї України, її майбутнє. Розвивати бажання вести активний спосіб життя, берегти і зміцнювати здоров’я. Виховувати хороші звички, які допоможуть зміцнити здоров’я, прищеплювати інтерес до занять фізкультурою і спортом.

 

Обладнання: Плакати та малюнки з екологічною тематикою; один гральний столик, покреслений на сектори; дзига зі стрілкою; чорна скринька з призами.

Тип: пізнавальний 
Форма: гра

Методика проведення гри:

Пропонована гра проводиться після вивчення розділу екологія, здоровий спосіб життя.

Орієнтовна тривалість:  45 хв.

 

Хід заходу

1. Вступне слово вчителя.

Любі друзі, сьогодні найважливішою проблемою людини є проблема виживання – проблема кожної живої істоти. Жодні блага цивілізації не замінять чистого повітря, вільних від шкідливих домішок харчових продуктів і води. Взаємовідносини "людина і природа" повинні бути гармонійними, бо тільки таке поєднання забезпечить якісний розвиток людського суспільства. Тому абсолютно недопустимо жити в дисгармонії з нею, зневажати природний (рослинний та тваринний) світ, натомість потрібно уникати забруднення навколишнього середовища та займатися охороною природи. Збереження природи є прямим відображенням культури кожної людини та суспільства загалом. І завданням кожного з нас є турбота про світ природи, що нас оточує та охорона тварин, рослин та природних ресурсів. Серед нас не повинно бути байдужих. Кожен повинен розуміти, що Земля – наш дім і іншого бути не може.

 

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

2. Виступ ведучих.

Ведучий.

Ідея сталого розвитку стосується не тільки нинішніх, а й прийдешніх поколінь. Це - засвідчення рівноправ'я всіх поколінь і всіх людей кожного покоління, справедливості в просторі й часі, ефективного використання потенційних можливостей, збалансованості та підтримання суспільного розвитку і збереження довкілля.

Сталий розвиток України - це процес розбудови держави на основі неподільності проблем збереження довкілля і процесу соціально-економічного розвитку з домінуванням критеріїв, вимог і показників якості навколишнього природного середовища.

 

Ведуча.

Основна мета сталого розвитку - реалізація права людини на сприятливе для її здоров'я і добробуту довкілля через формування відкритого громадянського суспільства, створення правової держави, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку, збереження якості довкілля і невиснажливе використання природно-ресурсного потенціалу.

Виходячи з цього і враховуючи притаманні державі геополітичні, географічні, демографічні, соціально-економічні та екологічні особливості, цілями сталого розвитку України визначено:

- збереження довкілля - створення необхідних умов для реструктуризації і зниження антропогенного впливу на довкілля до науково обгрунтованого рівня, підтримання життєзабезпечувальних функцій біосфери, відновлення якості природних екосистем до рівня, що гарантує його сталість;

 - охорона здоров'я - збільшення тривалості життя, зниження ризиків для здоров'я, пов'язаних із забрудненням довкілля, виховання у населення почуття дбайливого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточення; посилення боротьби з інфекційними захворюваннями, пияцтвом, курінням та іншими шкідливими звичками, сприяння розвитку служб гігієни;

- стале використання природних ресурсів - створення системи гарантій невиснажливого використання та збереження для майбутніх поколінь природних ресурсів на основі дотримання національних інтересів.

 

3. Слово вчителя.

— Сьогоднішня наша зустріч присвячена найактуальнішій проблемі  сучасності – здоровому способу життя. Давайте поміркуємо, на яких засадах формулюється здоровий спосіб життя?

 

4. «Мозковий штурм».

Складові здорового способу життя.

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

Учні називають складові здорового способу життя (учитель записує їх на дошці). Це можуть бути:

1) відмова від куріння;

2) відмова від алкогольних напоїв;

3) відмова від наркотиків;

4) заняття фізичною культурою та спортом;

4) відсутність будь-яких захворювань;

6) здорове харчування.

Учні можуть назвати ще і відмову від лихослів’я як складової морального здоров’я.

Далі вчитель нагадує учням, що наше здоров’я залежить від таких основних чинників (показує картку, яку потім прикріпляє на дошці):

 • спадковість –20%;
 • рівень медицини – 10%;
 • екологія – 20%;
 • спосіб життя – 50%.

 

5. Учнівські повідомлення.

Куріння

Куріння тютюну – одна з „молодих” шкідливих звичок, яка має майже        500-літню історію, і початок їй було покладено відкриттям Колумба Америки. Після захоплення тютюном, що ніби стимулює сон, знімає втому, заспокоює, людство побачило серйозні негативні наслідки, з спостерігалися внаслідок його систематичне вживання. Так, нікотин, що міститься в тютюні впливає на настрій курця і викликає оман відчуття певного благополуччя і спокою. Але тільки на початковій стадії вживання. Доведено, що систематичне куріння у підлітковому віці дуже шкідливо впливає на розвиток організму. Зокрема гальмується процес статевого дозрівання, уповільнюється ріст, погіршується розвиток груді: клітки та м’язів, шкіра втрачає свою еластичне з’являються зморшки. Внаслідок куріння у багатьох молодих людей постійно болить голова і послаблюється пам’ять, знижується концентрація уваги, порушуються сон та апетит.

 

Алкоголь

Важко переконати людину в тому, що вживання алкоголю небезпечне, на тлі існуючих численних тверджень про його нібито тонізуючу дію.

Чи не тому 28000 з 100000 українців вкорочують собі вік? Так. Алкоголізм – це хвороба. Зрозуміло, що вживання спиртних напоїв і зловживання ними ще не хвороба. Однак це той шлях, що може призвести до хвороби. Найчастіше на нього стають люди, що легко попадають під вплив „авторитетів”, молоді люди з слабкими нервами, ті, хто конфліктує зі своєю сім’єю чи суспільними нормами, Іноді основним мотивом спробувати алкогольні напої стає цікавість, але частіше причина саме в складних, неприємних відносинах, що

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

склались в колі друзів чи в сім’ї. Дуже небезпечне бажання молодих людей пити заради підтримки компанії, створення гарного настрою, або для того, щоб бути схожим на дорослих.

Людині, яка вживає алкоголь, здається, що його невелика доза притупляє неприємні відчуття, знімає втому. Виникає уявне відчуття благополуччя і звільнення від турбот і тривог, поліпшується самопочуття. На жаль, захоплення малими дозами, рано чи пізно призводить до систематичного вживання алкоголю. Поступово справа доходить до алкоголізму, а це найпростіший шлях до деградації особистості.

 

Наркотики

Наркоманія – це справжнє лихо у всіх країнах світу. Наркотики стали причиною передчасної смерті багатьох людей. У цей вир втягуються юначки, дівчата і навіть діти.

Наркотики – це речовини, які завдають величезну  шкоду як окремій особистості, так і суспільству в цілому.

Наркотики можна розділити на легалізовані і не легалізовані. Легалізовані наркотики: тютюн, алкогольні напої, ліки, кава, чай, засоби побутової хімії, рослини тощо.

Нелегалізовані наркотики – коноплі, героїн, кокаїн та інші, занесені до міжнародного переліку заборонених психотропних речовин.

Всі   наркотики   характеризуються   руйнівним   впливом   на   фізичний   та психічний стан здоров’я підлітків і їхню соціальну поведінку.

Трагедія полягає в тому, що для деяких людей (особливо молодих) навіть одноразового вживання наркотику може бути достатньо, щоб опинитися у полоні наркотичної залежності

Наркотики – це страшно! Зроби свій вибір.

 

6. Виготовлення плакату „Здорова дитина – здорова нація”.

Учитель поділяє присутніх на чотири групи (команди). Принцип розподілу може бути будь-який (за кольором очей, за захопленнями тощо). Створені команди придумують собі назви (бажано, щоб вони відповідали темі виховного заходу).

Також обирається „лічильник” – учень, який підраховуватиме  бали,  що зароблять команди.             

Учитель дає завдання командам: за 5-10 хвилин намалювати плакат, який пропагує  здоровий  спосіб  життя.  Головні  вимоги  до  плакату:  яскравість, образність,   запам’ятовуваність,   інформативність,   оригінальність.   Саме   ці критерії і визначатимуть найкращий плакат, за який команда-переможниця одержує 10 ігрових монет, а інші команди – по 5 ігрових монет. Ці плакати вивішуються в класі. Поки команди малюють, може звучати музика. Як тільки мелодія припиняється, команди повинні здати свої малюнки. Потім обирається найкращий плакат.

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

7. Інтелектуальна гра „Що? Де? Коли?”

Гра проходить 10 – 15 хвилин. Звучить тиха музика. Вчитель читає запитання, команди повинні відповісти на них. За кожну правильну відповідь команда одержує одну ігрову монету. Набрані бали додаються до балів, зароблених командами під час конкурсу плакатів (за цим стежить „лічильник”). Запитання для гри:

 1.       Назвіть батьківщину тютюну. (Америка.)
 2. Як і коли тютюн потрапив до Європи? XV ст.  після відкриття Америки Колумбом, який і завіз його до Європи.)
 3.       Найцінніше, що є в людини. Його тривалість у курців скорочується в середньому на 17 років. (Життя.)
 4.       Як   називається   процес   формування   наркотичної   залежності   через поступове збільшення дози наркотичної речовини? (Звикання.)
 5.       Велика червона квітка, з листків і стебел якої отримують дуже сильний наркотик, а насіння якої вживається в їжу. (Мак.)
 6.       Одна з головних складових тютюну. Дуже небезпечна отрута, від однієї краплі якої гине кінь. (Нікотин.)
 7.       Як стародавні греки називали людину, що страждає на заціпеніння?
  (Наркоманом, від грецької паrке – заціпеніти, mania потяг.)
 8.       На думку А. П. Чехова, горілка, хоч і біла, робить червоним ніс. А що вона чорнить? (Репутацію.)
 9.       Халдфан  Маєр,   колишній  директор  Усесвітньої організації  охорони здоров’я, вважає, що це – найпоширеніша із причин різних захворювань, якої можна запобігти. Що це? (Паління.)
 10. Смертельна   хвороба   печінки,   яка   виникає,   як   правило,   у   процесі
  зловживання алкогольними напоями. (Цироз.)
 11. А. П. Чехов говорив: „Цілувати жінку, яка палить, все одно, що...”. Продовжте його вислів. (... Цілувати попільничку.)
 12. Що, відповідно до однієї народної китайської мудрості, приносить сто печалей і одну радість? (Алкогольні напої.)
 13. Діяльність спеціалістів спрямована на зміну поведінки, що, в свою чергу, може   знизити   бажання   палити,   вживати   алкоголь   чи   наркотики. (Профілактика.)
 14. Дуже важливий, внутрішній орган, який більше за інші потерпає від паління. (Легені.)
 15. Набутий синдром, який викликається вірусом імунодефіциту людини. (СНІД.)
 16. Смертельна хвороба дихальних шляхів, яка серед курців зустрічається в 30 разів частіше, ніж серед тих, хто не палить. (Рак.)
 17. Що сьогодні є об’єктом загального осуду за кордоном і причиною того, що тих, хто зловживає цим, не беруть на роботу до деяких організацій? (Паління.)

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

 1. Зловживання лікарськими препаратами, продуктами побутової хімії з метою одурманю вальної дії на організм. Веде до ураження серця, легенів, нирок, пепінки, мозку та інших органів. (Токсикоманія.)

Після гри підбиваються підсумки, підраховуються отримані монети.

 

8. Виступ експерта.

Одного разу троє друзів сперечалися: паління корисне чи все-таки шкідливе? Оскільки вони не могли знайти правильної відповіді, то вирішили звернутися за порадою до Мудреця.

Як ви гадаєте, що відповів Мудрець?

Він сказав: „Паліть, бо ті, що палять, завжди молоді; їх ніколи не покусає собака; їх ніколи не обкрадуть злодії”.

Друзі покинули Мудреця, однак їх здивувала і занепокоїла його відповідь. Вони почали шукати справжнє значення сказаних слів. В одній із книг вони побачили інформацію, від якої вжахнулися:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задумайся!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Експериментами встановлено, що у 70% мишей, які вдихали тютюновий дим, розвинулися злоякісні пухлини легенів.
 • В Англії, де палять майже 75% чоловіків, рак легенів зареєстровано навіть у собак, господарі яких не розлучалися з цигаркою.
 • 95    із    100   хворих   на   туберкульоз   перед   початком   захворювання палили.

Проаналізувавши інформацію, друзі знову пішли до Мудреця і запитали, чому він дав їм таку відповідь. Мудрець пояснив:

 •       Ви будете завжди молодими, бо курці, як правило, помирають раніше, ніж ті, хто не палить.
 •       Вас не обкрадуть злодії, бо курці постійно кашляють і злодії побояться залізти у будинок, коли почують, що вдома хтось є.
 •       Вас не покусають собаки, бо у курців розвивається кульгавість унаслідок недостатнього постачання кінцівок киснем, який переноситься кров’ю, тому їм часто доводиться ходити з ціпком. А собаки, як відомо, бояться людей, в руках у яких ціпок.

Друзі зробили свій вибір. Як ви гадаєте, який? А що обираєте ви? (Відповіді учнів.)

 

9. Заключна частина заходу.

9.1.Використання „Прес-методу”.

Метод „Прес” – одна з інтерактивних форм роботи з учнями, яка сприяє розвитку вміння висловлювати думку, знайти необхідні аргументи, переконання.

C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpg 

 

Вчитель роздає учням картки, в яких зазначено чотири етапи методу Прес:

 • висловте свою думку, поясніть свою точку зору

(Я вважаю, що..., На мою думку..., Я дотримуюся такої точки зору, тому що...);

 •             поясніть,    чому    ви    дотримуєтесь    саме    такої    точки    зору,    на чому ґрунтується ваша впевненість

(Тому, що..., Виходячи з того що...);

 •             наведіть додаткові аргументи на користь вашої думки

(Аргументуючи свої думки...,   Аби остаточно переконати аудиторію..., Можна ще додати...);

 •             назвіть факти, що підтверджують докази

(Отже..., Таким чином...).

 

Завдання.

 • Чи вважаєте ви правильним твердження «Здорова дитина – здорова нація»

Учні готують свої виступи згідно плану.

(Перегляд відеоролику «Здоровя для людини – найбільший скарб»)

Виступи учнів, підбиття підсумків.

 

Ведучий:

   Ну, що  мій  друг, рішення  за  тобою –

   Ти  сам  керуєш  своїм  життям.

   Ти  згодитися  можеш  на  відмову

   Здасться  краще  в  сотні раз.

   Ти  можеш  життя  своє  зберегти.

   Подумай, ти  на  правильному шляху.

   Але  якщо  ти  все-таки  звернув,

   Спробуй   здоров’я своє  повернути!

 

Вчитель.

Зберігати  здоров’я – це  постійна  праця.  Зараз  ви  молоді. Але  не  треба  не  звертати  уваги  на  своє  здоров’я -про  збереження  здоров’я  треба  пам’ятати  завжди. Тож  в  завершення  давайте  складемо  основні  положення  кодексу 

здоров’я.

 Кодекс здоров’я:

 • Не  палити, не  вживати  алкогольні  напої.
 • Займатися  спортом.
 • Дихати  свіжим  повітрям.
 • C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\фон.jpgЯк  можна  більше  ходити.
 • Спати  достатньо.
 • Частіше  посміхатися.
 • Любити  життя.

    Намагайтеся  виконувати   цей  кодекс  здоров’я,і  ви  на  довгі  роки 

збережете  молодість  та  здоров’я.

 

Ведуча.

Навіщо  нам  наркотики, тютюн  та  алкоголь?

В  світі  стільки  цікавих  справ.

Краще  спортом  займатися,

Щоб  в  гарній  формі  бути.

Постійно  гартуватися,

Щоб  хвороб  позбутися.

Про  поведінку  безпечну

Про  відповідальність  все  знати.

Лише  здоровий  спосіб життя

Нам  допоможе  все   перемогти.

За  здоровий  спосіб   життя  ти  і  я,  я  і  ти!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література

 

 

 1. Гриценко О., Распопова Т. За здоровий спосіб життя (6-8кл.) // Виховна робота в школі. – 2013. - №5. – с.37-41.
 2. Життя вимагає дій. Життя вимагає – «Дій!» // Позакласний час. – 2013. - №3-4. – с. 81-83.
 3. Зубанич М. СНІД! Не залишимось байдужими!// Позакласний час. – 2008. - №11. – с.47-53.
 4. Кірюхіна І. Ми обираємо життя // Виховна робота в школі. – 2013. - №10. – с. 24-28.
 5. Тематична дискотека Молодь за чисті легені // Позакласний час. – 2009. - №5-6. – с. 84-86.
 6. Федорченко Т., Тарасова Т. Кроки до здоров’я // Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2005 с. 87.
 7. Сценарій КВК "За здоровий спосіб життя"

http://szosh3.ucoz.ru/load/scenariji/scenarij_kvk_quotza_zdorovij_sposib_zhittjaquot/4-1-0-7

 1. Сценарій виступу агітбригади на фестиваль «Молодь обирає здоров’я»

http://www.ukraine-edu.com/sport/1829/index.html

 1. Шкідливі звички. Проблема тютюнопаління та способи її вирішення

http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-5E4F48B88E85B/list-A863690726

 1. Що і як впливає на здоров'я підлітка?

http://homelifes.ru/page/shho-i-jak-vplivaye-na-zdorovja-pidlitka

 1. Здоровий спосіб життя

http://insight.org.ua/zdorovyj-sposib-zhyttya.html                                              

 1. Вплив шкідливих звичок на здоров'я молоді»Реферати українською

http://bukvar.su/sociologija/70274-Vliyanie-vrednyh-privychek-na-zdorov-e-molodezhi.html                   

13.Сценарій виступу агітбригади «За здоровий спосіб життя

http://ua.convdocs.org/download/docs-111443/111443.doc

 1. Шкідливі звички – шлях у безодню

http://zosh.org.ua/stsenariji/shkidlyvi-zvychky-shlyah-u-bezodnyu.zosh

 1. Виховна година Скажемо курінню – ні! Сценарії та реферати безкоштовно, авторські дипломні і курсові роботи

http://referatuk.net.ua/scenarii/dlja_bibliotekarya/

 

 

1

 

docx
Додано
10 січня
Переглядів
73
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку