Здорове харчування. Розвиток навичок читання.

Про матеріал

Урок проводиться за допомогою інтерактивних методів, зокрема методів та прийомів мнемотехніки, що допомагає швидшому запамятанню інформації. А саме, використовується метод "Перетворення" Прийом "Топографія". Топографія - це прийом, при якому порядкова система формується образами об'єктівмісцевості, послідовність яких добре відома. Ще використовується Метод “Зв'язування” : Прийом «Послідовні асоціації » - це прийом, при якому для створення асоціативних зв'язків між інформаційними одиницями, що мають чітко визначений порядок, створюють послідовні асоціативні зв'язки. Тобто, якщо необхідно запам'ятати послідовно лексичні одиниці необхідно пов'язати їх один з одним: спочатку одну з наступною одиницею потім другу з третью і т. д. , створюючи у такий спосіб певний сюжет. Дітям легко вивчати лексику за короткий час, якщо будутьзгадувати вигадати сюжет. На протязі уроку звертається увага на різнорівневість вправ, не залишається без уваги жоден з учнів. По темі вивчаються не лише прислів'я, а й учні намагаються пояснити англійською мовою , що означає воно, що допомагає учням розширити знання . На уроці звертається увага на те, яка пам'ять у дитини: зорова, слухова, ... . Отже, мнемотехніка- це спосіб покращення засвоєння нової інформації шляхом свідомого утворення асоціативних методів та прийомів.

Перегляд файлу

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 5-х класів

УРОК  65

-----------------------------

Тема: Харчування.

Підтема:  Здорове харчування. Розвиток навичок читання.

Цілі   :  Практична:   Практикувати учнів у читанні та розумінні прочитаного; практикувати учнів в діалогічному мовленні; удосконалювати навички вживання нових лексичних одиниць; стимулювати пізнавально-комунікативну мотивацію;

 

             Розвиваюча: розвивати навички читання, аудіювання, мовлення; розвивати пам'ять, здатність до здогадки, увагу;

розвивати культуру усного мовлення;

 

 

             Виховна:  виховувати культуру спілкування;

підтримувати інтерес до вивчення англійської мови.

 

 

Обладнання:  Підручник, робочий зошит, картки для індивідуальної роботи (НО),мультимедійна дошка

Тип уроку: Розвиток навичок читання.

ХІД УРОКУ

ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

І. Greeting  1. Привітання.

S1.

Т: Hello, children! How are you today?

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aim 2. Повідомлення теми та мети уроку.

Today we are going to speak about healthy and  unhealthy   food.

 we’ll :

- summarize your knowledge on the topic  and discuss why you need food and which food is good for health and which is not very good.

- we’ll practice lexical units and grammar material.

- you’ll speak a lot, read and listen to the texts.

- by the end of the lesson you should be able to speak on our topic.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warming up

 Children,  you   like honey, don’t you?  Do you like cheese? Do you like tea?

Great!  Lets   learn the poem .  (Я читаю; я по  пів рядка , діти продовжують, дитина починає, інша продовжує, хтось декламує вірш)   («Інтерактивний прийом  «Незакінчене речення)

S2.

I like honey

I like honey, I like cheese,  I like beans,

 But I don’t like peas.

I like coffee, I like tea,

I like you

Do you like me?

S3

Гра.’’I like/ dіslike’’. Учні по черзі кидають гральний кубик із зображенням продуктів харчування та висловлюють свої вподобання.

 

 

І like…best./ I prefer…/   I don’t like…/ I don’t usually have…for breakfast.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

Excellent! Now I know   what  you  like and don’t like to eat. So I know that you have done your homework. What was your home task for today?

(WB3P52скласти таблицю)

S4

Look at the board and let’s check it  .

breakfast

Lunch\dinner

snack

drink

butter

meat

apples

lemonade

bread

spaghetti

popcorn

tea

jam

ham

sweets

cocoa

milk

salad

chocolate

juice

rice

soap

cornflakes

water

(картинки на підлозі, учень називає назви картинок , поки інші перевіряють Д/З: СЛОВА ЛИШЕ ІЗ СТОВПЧИКА BREAKFEST : УЧЕНЬ НИЗЬКОГО РІВНЯ виконує:)

Гра “Words Road”

P1: ….., come here . You must look through these words and read them in English.

Apple, milk, tea, cheese, jam, cherry, tomato.

Tea, orange,  tomato, strawberry, crisps, bread, sugar

orange, strawberry, chocolate, fruits, carrot, eggs, crisps

 

 (роздатковий матеріал)

Make up sentences with these words . роздатковий матеріал)

I like …

I don’t like …

My mother likes …

My father likes …

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pronunciation drill (Spelling)

S5

Your work was beautiful. But you must  help me . I found two flowers  but I couldn’t read  the words on them.  Let’s divide them into two groups and try to spell the words.

Apple

Honey

Can you  translate these words?

Who wants to make up sentences with them?

 (діти складають речення)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proverb (вивчення присл.)

Well, you can  make sentences with these words  and now let’s speak about healthy food. Translate the word HEALTHY.

You have apples for lunch, haven’t you?

Listen to the proverb , please.

S  6

An apple a day keeps a doctor away .

Translate and explain this proverb. (P. You should eat healthy food).

T. What healthy food do you know? (Pls: Fruit, vegetables, fish, milk…)

T. We should not eat a lot of food like sugar, cakes, chips, sweets.

S7

Let’s remember this proverb .

Who wants to recite it?

Do you think that apples can help you keep a doctor away?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vocabulary Practice

S8

A very nice job and now look at the board and repeat after me new words

Sugar, onion, salt, yoghurt,  olive oil, pepper

(- Діти повторюють слова

- Читають один за одним

- МІКРОФОН Одна дитина задає слово на англійській мові – інша перекладає)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Listening Comprehension

 1. Етап підготовки до аудіювання.
  Бесіда в режимі T—>Р1—>Р2—>Р3.

You know a lot of words on our topic, don’t you?

2) Етап аудіювання .

Listen to the words of our topic . Try to remember  them as more as you can.(Мнемотехніка Метод Звязування : Прийом «Послідовні асоціації »)

S  9

(Подання тексту для аудіюваня

Who remembers these words?

S 10

Apple, fish, cake, meat, milk, juice, carrots, water, bananas, cheese, yoghurt, eggs, coffee, biscuit, potato, sugar, bread, onion, olive oil, honey, salt , pepper, ice cream, rice, tomatoes.

Look at the blackboard and divide them into two groups : healthy and  unhealthy food. You have 3 minutes at your disposal.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Let’s check your task

S  11

Apple

cake

fish

coffee

meat

salt

milk

ice cream

juice

 

carrots

 

water

 

bananas

 

cheese

 

yoghurt

 

eggs

 

biscuit

 

potato

 

sugar

 

bread

 

onion

 

olive oil

 

honey

 

pepper

 

rice

 

tomatoes

 

Now make up generous questions using these words and ask your classmates.(Мозковий штурм)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Physical Training (фізкультхвилинка)

S  12

Jumping Jack

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reading 

Подання тексту для читання. ex4p105

 

B,P

H.P

1) Етап підготовки до читання.
T: Бесіда в режимі T—>Р1—>Р2—>Р3.

I’ll ask you some questions . You must answer them. Remember!, correct the mistakes of your classmates.(Інтерактивний прийом «Лови помилку»)

- Have you four meals a day?

- Do you usually have tea for breakfast?

- Does your mother like strawberry?

 - Do you like to eat borsch for dinner?

- Do you prefer vegetables?

- Does your father like to drink juice?

2) Етап читання.

T: Thank you for your excellent answers and now let’s look through the text and say what this text is about?  and

What words you don’t know?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(about English meals.)

The first group you must read first two articles. And another group read the last two articles. Children read the text . (діти читають свою частину тексту)

Now take pictures and glue them to the paper to make your part of the text. You can use your picture to present your task.

КОЛЛАЖ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Are you ready? Lets do Ex5p106.  

S  14

S  15

 по абзацам  виконують вправу (ажурна пилка)

 

Speaking

Children, who wants to retell your part of the text using your picture? (Метод «Порядкова система»

Прийом «Топографія»)

Діти читають ще  раз свій абзац  та переказуть його за допомогою коллажа.

 

 Well done! Tell me once  more what English proverb have we learnt?

“After dinner sleep a while, after supper walk a mile.”

We should follow this proverb in order to be healthy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 13

Мультимедійна дошка

Поки діти читають діти низького рівня виконують іншу вправу

Світлофор. Look at the blackboard . You can see the traffic lights. Think and put what products are useful for us.

Sugar, salad, smoked fish, fruit, cakes, fatty meat, chips, sweets, milk

.

 

 

 

 

 

 

Let’s check this task.

Red light. Stop and think! (Sugar, cakes, chips,sweets).

Yellow light. Go carefully. (Fatty meat, smoked fish).

Green light. Go right ahead. (Salad, fruit, milk).

Do you want to make up sentences with these words? Do this task please.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are you ready? Give me your works.

English Meals

       When an English friend invites you to his \her home to live for a week you can get an English breakfast in the morning : cereal with milk, bacon, eggs, toast, butter, jam, tea with milk. In England breakfast time is between seven and nine

     The English usually  have a quick lunch in their lunch break at about one o’clock in the afternoon. In some English houses lunch is the biggest meal of the day – they have meat or fish, vegetables, fruit or pudding.

Some people who go out to work have sandwiches and coffee.

        Tea is between four  and five in the afternoon. At tea time the English, as you know, like to have a cup of tea with milk.

      They have a big dinner at about six when parents come home from work. It is their main meal. For dinner they have soup, fish or meat, vegetables, pudding and fruit.

      Some people have supper at about 8 or 9 o’clock in the evening.  For supper they usually have a glass of milk and a cake or a cup of tea and a sandwich.

But there are people who like to have some more things to eat for supper – cold meat or fish. Then they usually try to take a good walk after supper: “after dinner sleep a while, after supper walk a mile”, the English proverb goes.

 

Agree or disagree:

 • The English have four meals a day.
 • In England breakfast time is between nine and twelve.
 • Lunch is the biggest meal of the day in all English families.
 • The English like to have tea with milk.
 • The English proverb says: “ After supper sleep a while, after dinner walk a mile”.

Complete the sentences:

 • The English take ______ meals a day.
 • In England breakfast time is between ___ and _______.
 • In some English houses lunch is the ___ meal of the day.
 • For dinner they have _____, fish or ____, vegetables, _________ and ________.
 • “After _______ sleep a while, after _____ walk a mile”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Writing  Practice (Загальні запитання ), (пісня)

Let’s sing the song I’m hungry

S  16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oh, now I’m sure that you can do  ex6p54. Open your WB and try to do this task.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IIL ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

S 17

Write a letter to your friend using the topic of today’s lesson  "Healthy food on our table”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summarizing  2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда в режимі T—>Р1—>Р2—>Р3.

 Т: So, we have worked very well today. Everybody has been active and participating. Now we can say that we can use the new vocabulary while speaking , understanding texts about    healthy  food.

 What did we do at the lesson today?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S  18 (Загальна оцінка уроку дітьми)

T: Look at your desks. Each of you have got three apples – red, yellow and green one. If you took part in all the activities and did everything correct, put a green apple on the tree. If you only helped sometimes , put a yellow apple on the tree. If you didn’t understand and didn’t remember anything, put a red one.

(Учитель прикріплює на дошку зображення дерев.)

 

 

 

 

And now your marks:

-P: ---------------------- your marks are 12 your mark was very good.

-P: ----------------------you all have 10 you should be more active.

-P: ---------------------you have 9 you are not active today.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do the questionnaire.

 

ARE YOU HEALTHY?

1.   How often do you do exercise?

a)    Less than an hour a day.

b)    Five hours a week.

c)    More than five hours a week.

2.   How often do you eat cakes, biscuits and sweets?

a)    Six times a day.

b)    Three times a day.

c)    Less than once a day.

3.   How often do you eat fruit and vegetables?

a)    Never.

b)    Once a week.

c)    Every day.

4.   How often do you clean your teeth?

a)    Never. 

b)    Three times a week.

c)    Twice a day.

5.   How much do you sleep?

a)    Less than five hours a night.

b)    Seven hours a night.

c)    Ten hours a night.

6.   How much do you watch TV?

a)    More than four hours a day.

b)    Two hours a day.

c)    An hour a day.

 

Score. Count how many As, Bs and Cs you have.

Mostly As - You are not very healthy at all. You need to do more exercise, watch less TV, and eat better food. Think about it.

Mostly Bs - Not bad, but you can do a lot better to improve your health. Think about what you eat and the exercise you do and try to improve.

Mostly Cs - You are a very, very healthy person. Good for you.

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Гнатенко Олена
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
22 лютого 2018
Переглядів
340
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку