Значення Періодичної системи хімічних елементів та перідичного закону Д.І.Менделєєва.»

Про матеріал

Для кращого сприйняття організуємо роботу в парах із картками.Роздані картки з елементами (1- 18). Потрібно розкласти в порядку зростання їх атомних мас. На картках, крім символу елемента й атомної маси, зазначено порядковий номер, вищу валентність, характер властивостей простої речовини, оксиду та гідроксиду, формули леткої сполуки з Гідрогеном. (Учні мають простежити зміну металічних і неметалічних властивостей, валентності, характеру оксидів і гідроксидів, летких водневих сполук із Гідрогеном в елементів 1-18 періодичної системи).Виявляємо наявність рядів, що починаються лужним металом і закінчуються інертним газом.Розкладаємо ряди елементів 3-10 і 11-18 один під одним, зверху розміщуємо Гідроген над Літієм і Гелій над Неоном та спів ставляємо отриману табличку з періодичною системою хімічних елементів.Ви побудували перші три періоди. На основі цього спробуємо сформувати поняття періоду, закономірності, що спостерігаються в періоді.По вертикалі утворюються групи, в які потрапили відомі вам лужні метали, галогени, інертні елементи. Формулюємо визначення періодів та груп. Елементи 3-11 утворюють 3 періоди, які називаються малими. На основі того, що через певний проміжок елементів властивості елементів та їх сполук періодично повторюються

Перегляд файлу

Хімія 8 клас

Урок 7-8

 Тема:  Значення Періодичної  системи  хімічних елементів та перідичного  закону Д.І.Менделєєва.»

Мета уроку: сформувати знання про структуру періодичної системи, малі та великі періоди, групи елементів та поділ їх на підгрупи: головні та побічні. Звернути увагу на головні закономірності періодичної системи; продовжити  формування уявлень учнів про періодичну зміну властивостей хімічних елементів , виходячи з їх положення в періодичній системі; продовжити формування знань про загальні закони природи.

Обладнання:  періодична система хімічних елементів.

Хід уроку

І-ий міні модуль

Адаптивно-перетворювальний

І. Організація класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Завдання класу

(Четверо учнів працюють біля дошки.)

 1. Дати порівняльну характеристику лужних металів.
 2. Дати порівняльну характеристику галогенів.
 3. Здійснити перетворення
 1. K →KOH→KCl→KNO3                                    2) Cl2 → HCl→ ZnCl2 →  Zn(OH)2

2 K + H2O  → 2KOH                                                    Cl2 + H2 → 2HCl

KOH + HClKCl + H2O                                             2HCl + ZnSO4ZnCl2 + H2SO4

KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl↓                                 ZnCl2 + 2KOH → Zn(OH)2 + 2KCl

Усний хімічний диктант

(Учитель читає твердження. Учні залежно від того згідні вони чи ні піднімають червоні або зелені стікери)

1.До групи лужних металів належать такі елементи: Літій,Рубідій, Цезій, Кальцій, Францій.

2. Натрій і Калій мають металічний блиск.

3.Натрій і Калій активно реагують з водою за звичайних умов.

4. У сполуках Натрій і Калій завжди двовалентні.

5.Натрій гідроксид і калій гідроксид нерозчинні у воді.

6. Метали Натрій і Калій м’які, легко ріжуться ножем.

7. Натрій і Калій тугоплавкі.

8. Лужні метали погано проводять електричний стум і тепло.

9.Усі лужні метали мають однакову густину, а також однакові значення температур плавлення та кипіння.

10.Розчини гідроксидів калію і натрію змінюють забарвлення індикаторів.

11.Оксиди лужних металічних елементів мають основний характер.

12.Для лужних металів характерна молекулярна будова.

13. Галогенами є Хлор, Оксиген, Флуор, Сульфур, Бром.

14.У сполуках з Гідрогеном галогени мають валентність один.

15.Галогени є неактивними металами.

Демонстрація слайдів

               Фронтальна бесіда

 • Які вчені вдавалися до спроб класифікувати хімічні елементи?
 • Як змінюється  валентність у вищому оксиді в елементів:

від Li до C;

 від  Na до Cl?

 • Як змінюється характер оксидів цих елементів?

Висновок . Властивості елементів та їхніх сполук повторюються. Періодична залежність означає, що властивості елементів повторюються.

 • Яку властивість атомів поклав в основу класифікації Д.І. Менделєєв?
 • Як  Д.І. Менделєєв сформулював періодичний закон?

Властивості  простих тіл, а також форма і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від величини атомних мас елементів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ-ий міні модуль

Системно-узагальюнчий

ІІІ Вивчення нового матеріалу.

Складання перших трьох періодів періодичної системи.

Дослідницька робота учнів.( учні працюють з додатком)

Вчитель. Для кращого сприйняття організуємо роботу в парах із картками.Роздані картки з елементами (1- 18). Потрібно розкласти в порядку зростання їх атомних мас. На картках, крім символу елемента й атомної маси, зазначено порядковий номер, вищу валентність, характер властивостей простої речовини, оксиду та гідроксиду, формули леткої сполуки з Гідрогеном. (Учні мають простежити зміну металічних і неметалічних властивостей, валентності, характеру оксидів і гідроксидів, летких водневих сполук із Гідрогеном в елементів 1-18 періодичної системи).Виявляємо наявність рядів, що починаються лужним металом і закінчуються інертним газом.Розкладаємо ряди елементів 3-10 і 11-18 один під одним, зверху розміщуємо Гідроген над Літієм і Гелій над Неоном та спів ставляємо отриману табличку з періодичною системою хімічних елементів.Ви побудували перші три періоди. На основі цього спробуємо сформувати поняття періоду, закономірності, що спостерігаються в періоді.По вертикалі утворюються групи, в які потрапили відомі вам лужні метали, галогени, інертні елементи. Формулюємо визначення періодів та груп. Елементи 3-11 утворюють 3 періоди, які називаються малими. На основі того, що через певний проміжок елементів властивості елементів та їх сполук періодично повторюються

Демонстрація слайдів про періоди

Базуючись на періодичному законі Д.І. Менделєєв побудував класифікацію хімічних елементів, яку називають періодичною системою. Зазвичай її представляють у вигляді таблиці.

Якщо записати символи елементів кожного періоду в окремий рядок так, щоб природні родини ( лужні метали, галогени, інертні елементи утворювали вертикальні стовпчики, то одержимо довгий варіант періодичної таблиці. Д.І. Менделєєв частіше використовував більш компактну форму періодичної таблиці. У ній великі періоди розбиті на два ряди, а групи на підгрупи: головну і побічну. Кожен хімічний елемен займає в таблиці певне місце і має свій порядковий номер.

 

Випробування які “пережила” періодична система Д.І. Менделєєва. Спробуємо уявно перенестись у 1869 рік і уявити себе недалекими від хімічної науки людьми. Д.І. Менделєєв заявляє про відкриття періодичного закону та побудову таблиці, що відтворює цей закон. При цьому він намагається переконати нас, що дечому ми помиляємось. Для побудови таблиці він припустив інше значення валентності та відносних атомних мас у 20 елементів. Так, більшість вчених вважали Берилій тривалентним елементом, а його відносну атомну масу такою, що дорівнює 13, 5. Однак за сукупністю властивостей Д.І. Менделєєв відніс Берилій до двовалентних елементів і розмістив його в періодичній системі між Літієм з відносною атомною масо 7 та Бором із відносною атомною масою 11, зробивши висновок, що відносна атомна маса Берилію повинна дорівнювати приблизно 9. Чи не скептично поставилися б ви до цього? Але пізніше експериментальні дослідження довели справедливість припущень Д.І. Менделєєва. Будуючи періодичну систему Д.І. Менделєєв залишив багато клітинок вільними. Серед 63 відомих тоді елементів, які за величиною відносних атомних мас і сукупністю властивостей могли б зайняти ці місця. Тим самим він довів, що повинні існувати елементи котрі в той час були ще невідомі. Учений дійшов висновку що їхні властивості мають бути проміжними між властивостями сусідніх елементів, які розміщуються зліва і справа в тому самому періоді, і у сусідніх елементів, які стоять нижче і вище в тій сьомій групі. Це такі елементи як, Галій, Германій і Скандій. Д.І. Менделєєв назвав їх відповідно екаалюмінієм, екасиліцієм і екабором. Ека слово запозичене Д.І. Менделєєвим зі стародавньої писемної мови Індії – санскриту і означає «Один». .Пропонуючи таку назву для елемента №31, як екаалюміній Д.І.Менделєєв виходив з того, що він «іде за алюмінієм», перший його аналог.Тріумфом періодичного закону було відкриття у 1875 році французьким вченим Л де Буабодраном нового елемента, названого Галієм на честь стародавньої назви Франції. Властивості Галію , визначені експериментально повністю  збігалися з властивостями екаалюмінію, передбаченими Д.І. Менделєєвим.

      Протягом наступних 15 років припущення Д.І. Менделєєва блискуче підтвердилися: були відкриті прості  речовини, утворені передбаченими елементами.

Однак наприкінці ХІХ століття були відкриті інертні гази ( He, Ne, Ar, Kr, Xe). Для них не було передбачено клітинок у таблиці. Тому їх відкриття стало іще одним випробуванням для періодичної системи та періодичного закону. Менделєєв розташував їх між галогенами та лужними металами., утворивши окрему групу. Так періоди набули свого логічного значення. Все це зумовило загальне визнання періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів. Ці випробування підтверджують надзвичайність відкриття і його важливість.

Тестові завдання

Тестування

( завдання з вибором однієї правильної відповіді)

 1. Вкажіть формулу вищого оксиду елемента з порядковим  номером 7

А R2O5     Б R2O      В RO       Г R2O3

 1. Елемент із порядковим номером 6  утворює вищий оксид типу

А RO2       Б RO     В R2O3        Г RO3

 1. Укажіть  який з елементів утворює летку водневу сполуку типу RH4.

А P     Б Si      В S     Г O    

Вкажіть  загальну формулу хлориду, утвореного хімічним елементом з порядковим номером 3

А RCl      Б RCl2     В RCl3     Г RCl4

Завдання відкритої форми (диференційований підхід)

 1. Відносна молекулярна маса леткої сполуки Гідрогену з елементом шостої групи дорівнює 34. Назвіть цей елемент.        Визначте хімічний елемент за такими даними: належить до четвертої групи періодичної системи елементів, відносна густина за воднем вищого оксиду елемента дорівнює 22.

ІІІ-ій міні модуль

Контрольно-рефлексивний

 

Завдання для закріплення

 1. Де в періодичній системі розташований елемент №20? Складіть формулу його оксиду й гідроксиду: CaO, Ca(OH)2 –  ІІ – група, 4 період).
 2. Назвіть елементи:

А) четвертий період,  4 група, головна підгрупа; (Ge)

Б) 5 період, 3 група, побічна підгрупа. (Y)

       3) Як змінюються металічні і не металічні властивості елементів і характер їх оксидів у малих періодах?

     4) як змінюються металічні властивості лужних металів і неметалічні властивості галогенів залежно від відносної атомної маси?

      5) Як змінюється валентність елементів у вищому оксиді?

      6) Як змінюється валентність елементів неметалів у сполуках з Гідрогеном?

 

           Li←−−−−−−−−−−−− F                                          Li →−−−−−−−−−−−− F

              I металічні                                                            неметалічні властивості

              I властивості                                                       I     посилюються

              I посилюються                                                   I

                                                                                        Fr

            Fr

      7) Складіть формулу вищого оксиду й укажіть його характер для елементів № 23, 30, 34. (V2O3( основний), ZnO (амфотерний), SeO3 (кислотний)).

      8)  складіть формули летких сполук із Гідрогеном для елементів  № 15, 35. (PH3, HBr).

      9) назвіть елементи 5 періоду, які мають формулу  вищого оксиду  R2O3. (Y,In)

      10) Назвіть елемент 3 періоду, що має  формулу сполуки з Гідрогеном H3R . (P)

      11) Назвіть елемент, розташований  у 5 групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду якого дорівнює 108. (N)

     12) Назвітьелемент розташований у 4 групі, відносна молекулярна маса сполуки якого з Гідрогеном дорівнює 32. (Sі)

IV Самостійна робота на закріплення нового матеріалу з взаємоперевіркою

     Учні індивідуально письмово за варіантами працюють із періодичною системою, після закінчення часу обмінюються варіантами з метою взаємоперевірки.

     Варіант 1

 1. Назвіть елемент 4 періоду, 6 групи, головної підгрупи.
 2. Складіть формулу вищого оксиду елемента №32.
 3. Назвіть елемент 4 періоду, що має формулу сполуки з Гідрогеном HR.
 4. Назвіть елемент розташований у другій групі, відносна молекулярна маса гідроксиду якого  дорівнює 58.

Варіант 2

 1. Де в періодичній системі розташований елемент № 26?
 2. Складіть формулу леткої сполуки з Гідрогеном для елемента №8.
 3. Назвіть елемент 5 періоду, що має формулу вищого оксиду RO3.
 4. Назвіть елемент,розташований у 4 групі, відносна молекулярна маса сполуки з Гідрогеном якого – 211.

Варіант 3

 1. Назвіть найактивніший  метал 4 періоду.
 2. Складіть формулу вищого оксиду елемента №3
 3. Назвіть елемент 5 періоду, що має формулу сполуки з гідрогеном HR.
 4. Назвіть елемент,  розташований у 3 групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду якого дорівнює 102.

V.Підсумок уроку

 Бесіда

 • Що ми вивчили на уроці?
 • Який закон ілюструє періодична система?

Гра «Вірю-невірю»

Ця гра допоможе перевірити який багаж знань ви будете мати після уроку.

Умови гри. Піднімайте руку з випрямленою долонею, якщо вибираєте відповідь «вірю»; кулак , якщо обираєте відповідь «не вірю»

 1. Періодична система містить сім періодів
 2. Періодична система містить 9 груп
 3. Періоди поділяють на головні та побічні
 4. Групи поділяють на малі та великі підгрупи
 5. У підгрупах містяться подібні за властивостями елементи
 6. Період починається лужним елементом та закінчується інертним
 7. У періодах із збільшенням відносної атомної маси металічні властивості елементів послаблюються, а неметалічні – посилюються.

 

VI.Оцінювання. Мотивація оцінок.

VII. Домашнє завдання 

Опрацювати параграф №8

Творче завдання. Підготувати повідомлення про відкриття радіоактивності. Повідомлення про відкриття надважких елементів та їх властивості.

doc
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
6 липня 2018
Переглядів
930
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку