1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

10 клас. Всесвітня історія Тема: "Радянсько –Німецький пакт від 23серпня 1939року".

Про матеріал

дати учням порівняти статті про ненапад і пункти таємного

протоколу до нього, підвести учнів до того, що Сталінське

керівництво СРСР як таке, що перетворило країну на

співучасника злочинних діянь нацистської Німеччини.

Перегляд файлу

10 клас. Всесвітня історія

Тема: Радянсько –Німецький пакт від 23серпня 1939року.

 

Мета: освітня: дати учням порівняти статті про ненапад і пункти таємного

                           протоколу до нього, підвести учнів до того, що Сталінське

                           керівництво СРСР як таке, що перетворило країну на

                           співучасника злочинних діянь нацистської  Німеччини.

            розвиваюча: розуміння важливості роботи з документами уже поданих

                             застарілих штампів історичної  науки.

            виховна: виховати зневагу взагалі до диктатури, як явища, і злодіянь

                            Сталінського керівництва.

 

Методи і прийоми: проблемно –пошуковий метод; використання прийому

                                   «Резерв інформації»

 

Тип уроку:  комбінований.

 

Обладнання:  атлас, підручник, карти з інформацією джерел.

 

Література: Бойко О.Д. Історія України. –К.Академвидав. –с.448-450.

                    О.Г. Гіссем. Таблиці Історія України. –Х. Книжковий клуб. –с.350    

 

Хід уроку:

 

  І.  Організаційний момент.

  ІІ. Актуалізація опорних знань.

> Які країни в 30-ті роки утворили агресивний блок?

> Назвіть факти наростання воєнної агресії з боку держав вісі «Берлін – Рим - Токіо».

        > Чому керівні політичні кола Великобританії і Франції вибрали тактику

умиротворення агресорів?

> Хто з політичних лідерів брав участь у Мюнхенській змові?

> Який привід використала гітлерівська Німеччина для захоплення 

     Австрії і відокремлення Судетської області, що належала       

     Чехословаччині?

        > Чому англо-франко-радянські переговори 1939 року завершилися           

             безрезультатно.

 

  ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 • події в Європі та Азії в другій половині 30-тих років розвивалися

 таким, чином, що світові реально загрожувала нова війна. У цих умовах СРСР у створював видимість, що відстоює намір боротися за формування системи колективної безпеки. Радянська історична література фальсифікувала питання міжнародних відносин 1939 року, приховувала справжню роль сталінського керівництва в розпалюванні Другої світової війни.

> Найбільш переконливим документом, який викриває лицемірність, імперську суть зовнішньої  політики СРСР, є таємний протокол до договору про ненапад 23 серпня 1939 року. Наше завдання — пересвідчитися у цьому.

 

  ІV. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

  V. Усвідомлення навчального матеріалу.

 

План.

1. Радянсько-німецький договір про ненапад.

2. Підписання таємного протоколу (пакту Молотова — Ріббентропа).

3. Вплив договору на подальший розвиток подій у світі.

Зважаючи на те, що вирішальну роль при засвоєнні теми мають

два документи, один з яких кілька десятиріч не друкувався,

учителеві варто продумати, як забезпечити учнів текстами.

Перший спосіб — з допомогою діапроектора відтворити на екрані

зміст договору і протоколу, і таким чином працювати з

документами. Другий спосіб — роздрукування ксерокопій на

кожну парту.

 1. Ознайомлення з документом 

Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом

23 серпня І939 року

Уряди СРСР І Німеччини, керовані бажанням зміцненням справи миру між СРСР І Німеччиною і. виходячи з основних положень договору про нейтралітет, укладеного між СРСР і Німеччиною у квітні 1926 року, прийшли до наступної угоди:

Обидві Договірні Сторони зобов'язуються утримуватися від будь-якого насильства, агресивної дії, від будь-якого нападу щодо один одного, як окремо так і спільно з іншими державами.

У випадку, коли одна з Договірних Сторін виявиться об'єктом військових дій з боку третьої держави, інша Договірна Сторона не буде підтримувати ні в якій формі цю державу.

Уряди обох Договірних Сторін залишаються майбутньому в контакті один з одним для консультації, щоб інформувати один одного в питаннях, які торкаються їх спільних інтересів.

Жодна з Договірних Сторін не буде брати участі в будь-якому угрупованні держав, яке прямо або посередньо скероване проти Іншої сторони.

У випадку виникнення суперечок або конфліктів між Договірними Сторонами з тих чи інших питань, обидві сторони будуть вирішувати ці суперечності або конфлікти виключно мирним шляхом іа допомогою дружнього обміну думками або в деяких випадках шляхом створення комісій з врегулювання конфліктів.

Даний договір укладається терміном на десять років з тим, що. оскільки

одна з Договірних Сторін не денонсує його за рік до закінчення терміну, термін дії договору буде вважатися автоматично продовженим на наступні п'ять років.

Даний договір підлягає ратифікації у можливо короткий термін. Обмін ратифікаційними грамотами повинен відбутися в Берліні. Договір вступає в силу негайно після його підписання. Складено в двох оригіналах німецькою і російською мовами, в Москві 23 серпня 1939 р.

 

За уповноваженням уряду СРСР          За уряд Німеччини

В. Молотов                                                    Й. Ріббентроп

 

Усне обговорення

Вчитель дає одне за одним завдання, учні відшукують відповіді в тексті договору.

Дата і місце укладення договору. Кількість статей.

Прізвища міністрів закордонних справ Німеччини та СРСР.

Який мотив укладення угоди вказаний у документі?

Перелічіть взаємні зобов'язання сторін.

Що означають поняття «денонсація» і «ратифікація»?

На який термін укладено договір?

Якщо брати до уваги наступний розвиток подій, то в яких саме статтях

проявилися лицемірство і підступність договірних сторін?

 

2. Ознайомлення з другим документом.

Таємний додатковий протокол

При підписанні договору про ненапад між Німеччиною І Союзом Радянських Соціалістичних Республік нижчепідписані уповноважені обох сторін обговорили в суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер взаємних інтересів у Східній Європі. Це обговорення призвело до нижченаведеного результату:

1. У випадку територіально-політичної перебудови областей, які входять у склад Прибалтійських держав (Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва), північний кордон Литви одночасно є межею сфер інтересів Німеччини і СРСР. При цьому Інтереси Литви щодо Віденської області визнаються обома сторонами.

2. У випадку територіально-політичної перебудови областей, які входять в склад Польської Держави, межа сфер Інтересів Німеччини І СРСР буде приблизно проходити по лінії рік Нареву, Віол й і Сяну.

Питання, чи у взаємних інтересах бажаним є збереження незалежної Польської Держави і які будуть кордони цієї держави, може бути остаточно

з'ясоване лише протягом наступного політичного розвитку.

У будь-якому випадку обидва Уряди будуть вирішувати це питання в порядку дружньої взаємної згоди.

3. Стосовно південного сходу Європи і радянської сторони підкреслюється інтерес СРСР до Бессарабії. З німецької сторони-заявляється про її повну політичну незацікавленість в цих областях.

4. Цей протокол буде зберігатися обома сторонами в суворій таємниці.

Москва, 23 серпня 1939 р.

За уповноваженням уряду СРСР                      За Уряд Німеччини                                       Й. Ріббентроп

В. Молотов                                                    

(Оглашению подпежит. СССР — Гармяния. 1939—1941: Документу и материальї-М'.,1991-—С-71.).

 

 

Учитель наголошує на тому. то саме таємний протокол до договору про ненапад увійшов я Історію під назвою пакту Молотова -Ріббентропа, і продовжує роботу і учнями над другим документом.

Щоб зекономити час і не дублювати попередній етап, вчитель може використати: а) коментоване читання; б) дати завдання учням на 5 хв.— законспектувати найважливіше в документі, з їхньої точки зору, після чого організувати обмін думками щодо змісту. Вчитель повинен простежити за тим, щоб прозвучала Інформація, обов'язкова для учнів:

 • конфіденційність питання, розглянутого уповноваженими Німеччини і

          СРСР; збереження протоколу обома сторонами в суворій таємниці;

> розмежування сфер взаємних інтересів у Східній Європі — така суть

          документу;

> територіальні інтереси СРСР поширюються на Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, землі Польської держави по лінії рік Нареву, Вісли і

         Сяну, Бессарабію

3. Стрілки — це сигнал для вчителя І учнів, адже останнє, третє питання теми стосується впливу домовленостей між СРСР та Німеччиною на подальший хід історії. Тому вчитель може записати на дошці трагічні чи радісні перспективи для кожної держави Із чотирьох, названих у таємному протоколі. Запис може мати такий вигляд:

радянсько-фінська війна, поразка Фінляндії; Фінляндія

Франція    =>союзниця гітлерівської Німеччини.

Естонія,         у 1940-1941рр. «мирним шляхом» встановлено соціалістичний

Латвія,     =>  лад; нетерпимість прибалтів до всього радянського;

Литва              перші республіки, які вийшли з СРСР.

Східна            Західна Україна і Західна Білорусія увійшли до УРСР і

Польща     => БРСР в складі СРСР; возз'єднання, радянізація.

Бессарабія  =>на вимогу СРСР відійшла від Румунії у1940 р.

 

Висновки в кінці уроку може робити кожен учень, якщо вчитель використає метод «мікрофона»: «Сьогодні на уроці я дізнався (дізналася) про те, що...»

 

Резерв інформації

Історія збереження мікрофільму з текстом таємного протоколу

Оригінали російського і німецького документа не виявлені в архівах. В науковому обігу знаходяться тексти, першоджерелом яких є мікрофільми, зроблені в кінці війни за вказівкою Ріббентропа. Разом з частиною архівів МЗС Німеччини мікрофільми були вивезені спочатку в Сілезію, а згодом — в

Мюльхаузен (Тюрінгія).Навесні 1945 р. поступила вказівка знищити архіви.

Цим, зокрема, займався радник і перекладач канцелярії міністра Карл фон

Льош. На свій страх і ризик він не став знищувати мікрофільми, а поклав котушки з ними в металеву коробку, обмотав її промасленою ганчіркою і зарив у парку замку Шенберг під Мюльхаузеном.

12 травня 1945 р. фон Льош розповів про сховану коробку британському підполковнику Роберту Томсону. Той повідомив про це американців. 14-19 травня коробка була викопана і доставлена в Лондон, де американці зробили дублікати всіх мікрофільмів. Всього виявилося 20 котушок, на яких було знято 9 725 сторінок документів. Серед них — додатковий протокол, підписаний в Москві 23 серпня 1939 р.

М. Хрущов про реакцію Й. Сталіна на договір про ненапад

Я вже говорив, як Сталін сприйняв цей договір. Він ходив гоголем, задерши носа, і буквально говорив: «Надув Гітлера, надув Гітлера».

Уїнстон Черчілль про В'ячеслава Молотова (Скрябіна)

«В. Молотов—людина видатних здібностей і холоднокровна нещадний. Він щасливо пережив усі лиховісні випадковості й випробування, котрі випали на долю усіх більшовицьких вождів--.Він жив і процвітав у суспільстві, де постійні скороминучі інтриги супроводжувалися загрозою особистої ліквідації... Його усмішка, від якої повівало сибірською зимою, його ретельно виважені й нерідко мудрі репліки, поєднані з люб'язними манерами, створювали

імідж бездоганного провідника радянської політики в морі тіней, що погрожувало смертельною небезпекою».

 

III. Домашнє завдання;

Опрацювати зміст і дати оцінку документам від 23 серпня 1939 р.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Рибалко Наталія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Коник Жанна Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
1 березня 2018
Переглядів
2244
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку