5 клас українська мова календарно- тематичне планування

Про матеріал

Календарно-тематичне планування

Українська мова

5 клас

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Українська мова

5 клас

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розробленана основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В

 

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

 

4

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

1

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

Аудіювання

-

 

1

 

Читання мовчки

1

 

-

 

 

Усний твір,

діалог

 

 усний переказ,

читання вголос

 

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

 

Примітка

Повторення вивченого в початкових класах.Текст. Речення. Слово.

1

Вступ.  Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України

 

 

2

РМ. № 1.Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.

Складання розповіді на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів (орієнтовні теми: «Де і як я провів(ла) літні канікули», «Чим запам’яталося мені літо»).

 

 

3

Текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ тексту на речення.

 

 

4

Слово як частина мови.

 

 

5

РМ. №2.Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (орієнтовні теми: «Де і як я провів(ла) літні канікули», «Чим запам’яталося мені літо», «Моє цікаве літо»).

 

 

6

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова Добір слів для доповнення речення.

 

 

Лексикологія

7

Лексикологія. Лексичне значення слова. Тлумачний словник.  Однозначні й багатозначні слова

 

 

8

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значенні

 

 

9

РМ. № 3. Усна й письмова форми тексту (висловлення). Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища).

 

 

10

Лексична помилка та умовне позначення її

 

 

11-12

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, пароніми)

 

 

13

РМ. № 4. Особливості будови опису предмета (тварини).

Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

 

 

14

РМ.№ 5. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

 

 

15-16

РМ.№6-7. Докладний письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми

 

 

17

Групи слів за значенням (омоніми)

 

 

18

Групи слів за значенням (пароніми)

 

 

19

 

20

Використання синонімів, антонімів, омонімів, паронімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками.

Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Лексикологія»

 

 

21

Контрольна робота №1. «Лексикологія».Тест

 

 

22

РМ. № 8. Аналіз письмового переказу. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру з використанням  синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, магазині, спортзалі та ін.) з урахуванням віку та статусу співрозмовника

 

 

Будова слова. Орфографія

23

Значущі частини слова. Основа слова і закінчення.

 

 

24

Корінь як значуща частина слова.

 

 

25

Спільнокореневі слова і форми слова

 

 

26

РМ. № 9.Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова. РМ. Читання мовчки  художнього тексту розповідного характеру

 

 

27

Незмінні й змінні слова.

 

 

28

Префікс як значуща частина слова.

 

 

29

Написання префіксів пре-, при-, прі-

 

 

30

РМ. № 10. Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

 

 

31

Правопис префіксів

 

 

32

РМ.№ 11.Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання (усно). Порівняння складених висловлень.

 

 

33

РМ. № 12.Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

 

34

Суфікс як значуща частина слова.

 

 

35

Правопис суфіксів

 

 

36

 

37

РМ. № 13.Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості

Узагальнення і систематизація з розділу «Будова слова. Орфографія». Розбір слова за будовою.

 

 

38

Контрольна робота № 2. «Будова слова. Орфографія» (тести і завдання).

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

39

Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

 

 

40

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

 

 

41

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

 

 

42

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

 

 

43-44

РМ. № 14-15. Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю

 

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів

45-46

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

 

 

47

 

48

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка

 

 

49

РМ. № 14. Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та мовленні інших людей.

Колективне укладання переліку часто вживаних слів, у наголошуванні яких трапляються помилки

 

 

50

Вимова ненаголошених й наголошених голосних. Ненаголошені е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 

 

51

РМ. № 15. Складання й розігрування діалогів з використанням  слів, у вимові яких часто трапляються помилки (випадок, черговий,  вимова, запитання, завдання та ін.)

 

 

52

Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и та о перед складом із наголошеним у у коренях слів.

 

 

53

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення (практично) Орфографічний словник

 

 

54

Контрольна робота № 3. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» 

 

 

55

РМ. № 16. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

 

56

РМ. № 17. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною»

 

 

57

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

 

 

58

Спрощення в групах приголосних

 

 

59

Уподібнення і спрощення в групах приголосних(продов)

 

 

60

Чергування [о]-[а],[е]-[і],[е]-[и]; [о],[е] з [і].

 

 

61

Контрольний диктант № 1.

 

 

62

[и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів. [е], [о] після [ж], [ч], [ш].

 

 

63

Чергування [г], [к], [х] –  [ж], [ч], [ш] – [з*], [ц*], [с*]

 

 

64

Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести і завдання).

 

 

65

Аналіз  контрольних робіт.  РМ № 18.Виразне читання текстів з дотриманням правил орфоепії.

 

 

 

ІІ семестр

 

 

66

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності)

 

 

67-

Вимова і правопис  префіксів роз-, без-.

 

 

68

Вимова префіксів з-, зі-, с-, роз- (розі-)

 

 

69

РМ. № 19. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

 

 

70

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення

 

 

71

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення. Сполуки літер йо, ьо

 

 

72

Правила вживання апострофа.

 

 

73

Правила вживання знака м’якшення та апострофа

 

 

74

Основні правила переносу

 

 

75

Узагальнення і систематизація вивченого з розділу

 

 

76

Контрольна робота № 5. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тести).

 

 

Відомості з синтаксису і пунктуації

77

Аналіз контрольної роботи Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.

 

 

78

Головне й залежне слово в словосполученні

 

 

79

РМ. № 20. Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад: улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаю назавжди). Аналіз письмового твору.. Навчальне читання мовчки

 

 

80

Речення, його граматична основа.

 

 

81

Речення, його граматична основа.

 

 

82

Речення з одним головним членом

 

 

83

Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні

 

 

84

Створення тексту інформації для шкільного веб-сайта або шкільної газети про цікавий випадок із життя класу з використанням різних за метою висловлення речень.

 

 

85-86

РМ. № 21-22. Контрольний твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі на тему: «Чому необхідно знати історію свого народу»

 

 

87

Другорядні члени речення.

 

 

88

РМ. № 23. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення. Аналіз письмового твору.

 

 

89

Додаток. Способи  вираження. Твоє улюблене заняття» (з використанням реплік-речень, що містять додатки)

 

 

90

Означення. Способи їх вираження. Стилістична роль означень у художньому мовленні Діалог-розпитування (орієнтовні теми: «Домашня тварина, про яку ти мрієш» (з використанням реплік-речень, що містять означення)

 

 

91

Прикладка як різновид означення

 

 

92

Обставина. Типи обставин за значенням. Способи їх вираження.

Як пройти до музею» (з використанням реплік-речень, які містять обставини).

 

«

93

Другорядні члени речення (практично)

 

 

94

Узагальнення і систематизація вивченого з розділу

 

 

95

Контрольна робота № 6. «Словосполучення і речення. Другорядні члени речення» (тести і завдання)

 

 

96

Аналіз контрольної роботи. Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

 

 

97

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 

 

98

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами (практично)

 

 

99

РМ. № 24. Аудіювання   уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення.

Формулювання відповідей на запитання за змістом прослуханого уривка з використанням однорідних членів речення.

 

 

100

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 

 

101

102

РМ. №25-26. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

 

103

РМ. № 27. Аналіз письмового переказу.  Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад») з використанням узагальнювальних слів з однорідними членами речення

 

 

104

Звертання. Непоширені й поширені звертання.

 

 

105

Розділові знаки при звертанні. Складання тексту вітальної листівки з нагоди Дня матері з використанням звертань.

 

 

106

Вставні слова, виділення їх на письмі комами.

 

 

107

Вставні слова, виділення їх на письмі комами.

 

 

108

Контрольна робота № 7. Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова. Тест

 

 

109

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

 

 

110

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

 

 

111

Кома між частинами складного речення. Синтаксичний розбір складного речення

 

 

112

РМ. № 28.  Написання листа до рідної людини з використанням звертань та вставних слів. Оформлення конверта.

 

 

 

113

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

 

 

114

Розділові знаки при прямій мові

 

 

115

РМ. № 29.  Складання розповіді «Улюблені пісні моєї мами» Складання розповіді «Мудрі батькові поради» («Улюблені пісні моєї мами», «Чого навчив мене мій тренер») з використанням речень, що містять пряму мову.

 

 

116

Діалог. Тире при діалозі

 

 

117

РМ. № 30. Інсценування байки, текст якої містить діалог.

 

 

118

Узагальнення і систематизація вивченого з розділу

 

 

119

Контрольна робота № 8. Складні речення. Пряма мова. Діалог. Тест

 

 

 

Повторення й узагальнення в кінці року

 

 

120

Аналіз контрольної роботи. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія».

 

 

121

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова й орфографія».

 

 

122

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика й графіка»

 

 

123

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Орфоепія й орфографія»

 

 

124

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

 

 

125

Контрольний диктант № 2

 

 

126

 

Аналіз  контрольного диктанту. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

 

 

127

РМ. № 31. Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків

 

 

128

Підсумковий урок.

 

 

 

 

docx
Додано
29 вересня 2018
Переглядів
2705
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку