30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

7 кл. Творчі музично-дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва та у позакласній роботі

Про матеріал

ДИДАКТИЧНА ГРА

«МУЗИЧНА МОЗАЇКА»

Мета гри - поглибити знання учнів з музики, перевірити інтелектуальний розвиток учнів, розвивати швидкість мислення і пізнавальні інтереси, виховувати бажання здобувати додаткові знання з інших джерел.

Дидактичні задачі:

1. Поглибити володіння учнями термінологією, хронологією і фактичними даними з певної теми .

2. Поглибити вміння і навички учнів нестандартно застосовувати на практиці здобуті знання.

3. Поглибити пізнавальну мотивацію учнів до навчання.

4. Прискорено формувати в атмосфері змагальності такі основні вміння та навички учнів як аналітичні здібності, логічне мислення, спостережливість, пам'ять, швидкість реакції.

5. Тренувати інтелект і розширювати ерудицію.

Виховні задачі:

1. Виховання поваги до вітчизняної музики та музичного мину­лого людства.

2. Виховання творчого погляду на досягнення людської цивілізації.

Опис гри.

Роль ведучого в грі.

Запитання вимагають від ведучого гри гнучкості та імпровізації у веденні гри. Підказом вчитель, направляє пошук учнів в потрібному напряму.

МУЗИЧНА МОЗАЇКА

1.Дві команди - по 5 учасників.

2.Вболівальники команд.

3.Журі

Перегляд файлу

Управління освіти Краматорської міської ради

Міський методичний кабінет

Краматорська українська гімназія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі музично-дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва та у позакласній роботі

 

 

 

Із досвіду роботи

учителя музики

Хмарного М.М.

 

 

 

 

 

 

м. Краматорськ

2017 рік

 

 

 

Музичне виховання - один з основних засобів розкриття природних здібностей і нахилів духовних потреб та есте­тичних уподобань учнів. Важливу роль на уроках та в позакласній роботі відіграє слухання музики, вивчення нотної грамоти та музичної літератури. Кросворди, чайнворди,  крип­тограми, нотограми, ребуси та інші завдання,  допоможуть вчи­телеві у популяризації музичного матеріалу, а учням - у ґрунтовнішому його засвоєнні.

Музично-дидактичні ігри - ефективний метод активізації мислення учнів на уроці. Їх доцільно  проводити після за­кінчення теми або повторення. Але надто за­хоплюватись цим не потрібно.

Протягом навчальної чверті можна провести дві - три гри, відводячи для кожного завдання не більше 3-5 хвилин.

Ігри - головоломки можна розв’язувати не лише на уроках, а й  на заняттях музичних гуртків.

Щоб зацікавити учнів, активізувати їх самостійну роботу, ігри можна організувати під девізом: «Хто швидше виконає завдання?», «Хто  повніше відповість на запитання?», «Хто скла­де подібне завдання?» тощо. Все це поглиблює інтерес до му­зичної літератури, теорії, термінології, розвиває  логічне мислення, виховує допитливість, наполегливість, кмітливість, сприяє загальному розвиткові учнів.

Активність - це підсилена діяльність. Методи активного нав­чання покликані забезпечувати підсилення насамперед розумової, а від так пошукової діяльності у навчальному процесі.

При звичайному перебігу навчання основним фактором ви­мушеної активності є пряме спонукання до навчальної дії.

Але потрібно, щоб активність учня виникла в наслідок певної мотивації, а не тиску ззовні. Для цього необхідно задіяти такі фактори:

зацікавленість не просто змістом, а самим процесом роботи з ним;

ігровий, характер навчальних дій або надання їм влас­тивостей  змагання.

Поглибивши зміст і зробивши процес виконання цікавим для учня, ми таким чином трансформуємо «звичайний» метод в активний  «Ігровий метод».

Кожна, гра має груповий характер. Вона потребує  інтенсивної взаємодії між учнями, адже мети ігрової  діяльності можна досягти  лише спільними зусиллями.

  Колективне обговорення встановлює  дружні, добро­зичливі стосунки;  така робота зацікавлює, примушує думати шукати, потребує кмітливості.

Дидактичні ігри сприяють активізації розумової діяльності учнів, роблять навчальний процес більш емоційним і радісним, викликають в учнів інтерес до розгадування проблем.

Однак ігри, які несуть у собі емоційний заряд, треба використовувати, дотримуючись міри, щоб не викликати перевантаження учнів.

Активні методи не витіснять традиційні,  доповнюють їх, даючи вчителеві більше можливостей для вибору оптимальних.

 

 

 

ДИДАКТИЧНА ГРА

«МУЗИЧНА МОЗАЇКА»

Мета гри  -  поглибити знання учнів з музики, перевірити інтелектуальний розвиток учнів, розвивати швидкість мислення і пізнавальні інтереси, виховувати бажання здобувати додаткові знання з інших джерел.

 

Дидактичні задачі:

 

1. Поглибити володіння учнями термінологією, хронологією і фактичними    даними з певної теми .

2. Поглибити вміння і навички учнів нестандартно застосовувати на практиці       здобуті знання.

3. Поглибити пізнавальну мотивацію учнів до навчання.

4. Прискорено формувати в атмосфері змагальності такі основні вміння та навички учнів як аналітичні здібності, логічне мислення, спостережливість, пам’ять, швидкість реакції.

5. Тренувати інтелект і розширювати ерудицію.

Виховні задачі:

1. Виховання поваги до вітчизняної музики та музичного мину­лого людства.

2. Виховання творчого погляду на досягнення людської цивілізації.

 

 

Опис гри.

Роль ведучого в грі.

Запитання вимагають від ведучого гри гнучкості та імпровізації у веденні гри. Підказом вчитель, направляє пошук учнів в потрібному напряму.

 

 

МУЗИЧНА МОЗАЇКА

 1.      Дві команди - по 5 учасників.
 2.       Вболівальники команд.
 3.       Журі

 

Починаємо конкурс  « Музична мозаїка» .

 

У нас є дві команди, вони зараз отримають свої завдання, капітани підійдіть за ціми завданнями. Всі інші учасники вболівальники команд для них буде окреме завдання. А оцінювати конкурси буде компетентне журі у складі: переможець багатьох міських конкурсів Лисакова Аліна, відмінники музичного мистецтва Щербак Аліна та Саєнко Софія. Починаємо музичну вікторину для вболівальників. Питання будуть задаватися по черзі болільникам кожної команди, якщо вони не знайдуть відповіді то їм може допомогти команда, якщо і команда не може відповісти то відповідь можуть дати вболівальники іншої команди. Для обдумування кожного питання надається 30 секунд. За часом буде слідкувати журі та виставляти бали за правильну відповідь  1 бал, неправильну 0 балів.

Цифра в дужках позначає кількість букв у слові-відповіді.

 

 

Музична вікторина для вболівальників.

 

Для обдумування кожного питання надається 30 секунд. За часом буде слідкувати журі та виставляти бали за правильну відповідь.

 

ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ. РІШЕННЯ КРОСВОРДІВ

 1. команда ( 10 хвилин )                                               

1. Музичнi iнструменти  

без відповідей з відповідями

 

без відповідей

 

D:\1. Интернет\1.Музичне мистецтво\Матеріали з досвіду роботи вчителя музики Хмарного М.М 2013-2017\5. Позашкільна робота\Музичний кросворд\Музичний кросворд\Музичнi iнструменти без відповідей.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

 3. Загальна назва для ряду ударних музичних iнструментiв

 4. Оркестровий ударний інструмент з родини ідіофонів, який є набором металевих трубок - дзвонів різного розміру, вільно підвішених на перекладині і відносно точно настроєних.

 6. Струнний ударно-клавiшний музичний iнструмент

 9. Струнний смичковий музичний iнструмент

 10. Росiйський народний струнний щипковий музичний iнструмент

 11. Духовий мiдний музичний iнструмент

 12. Дуже поширений ударний музичний iнструмент з невизначеною висотою звуку у виглядi обруча

 13. Народний духовий музичний iнструмент

 

По вертикалі:

 1. Український народний музичний iнструмент

 2. Музичний iнструмент сiмейства деревяних духових

 5. Струнний смичковий музичний iнструмент, родини скрипкових,

 7. Давнiй струнний щипковий iнструмент схiдних слов'ян

     8. Ударний музичний iнструмент у виглядi зiгнутого трикутника

 

з відповідями

 

D:\1. Интернет\1.Музичне мистецтво\Матеріали з досвіду роботи вчителя музики Хмарного М.М 2013-2017\5. Позашкільна робота\Музичний кросворд\Музичний кросворд\Музичнi iнструменти з відповідями.png

з відповідями

 

По горизонталі:

 3. Загальна назва для ряду ударних музичних iнструментiв (барабан)

 4. Оркестровий ударний інструмент з родини ідіофонів, який є набором металевих трубок - дзвонів різного розміру, вільно підвішених на перекладині і відносно точно настроєних. (дзвіночки)

 6. Струнний ударно-клавiшний музичний iнструмент (фортепіано)

 9. Струнний смичковий музичний iнструмент (скрипка)

 10. Росiйський народний струнний щипковий музичний iнструмент (балалайка)

 11. Духовий мiдний музичний iнструмент (труба)

 12. Дуже поширений ударний музичний iнструмент з невизначеною висотою звуку у виглядi обруча (бубон)

 13. Народний духовий музичний iнструмент (сопілка)

 

По вертикалі:

 1. Український народний музичний iнструмент (цимбали)

 2. Музичний iнструмент сiмейства деревяних духових (кларнет)

 5. Струнний смичковий музичний iнструмент, родини скрипкових (віолончель)

 7. Давнiй струнний щипковий iнструмент схiдних слов'ян (гусла)

 8. Ударний музичний iнструмент у виглядi зiгнутого трикутника       (трикутник)

 

 

2. Балет

 

 

D:\1. Интернет\1.Музичне мистецтво\Матеріали з досвіду роботи вчителя музики Хмарного М.М 2013-2017\5. Позашкільна робота\Музичний кросворд\Музичні кросворди для дітей молодших класів\Музичний-кросворд-1.jpg

 

1. Струнний український народний інструмент. (бандура)

2. П’єса в енергійному, чіткому ритмі, під яку зручно крокувати. (марш)

3. Одноголосна, закінчена музична думка. (мелодія)

4. Перекладіть французьке слово балет на українську мову. (танець)

5. Динамічний відтінок голосно. (форте)

ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ. РІШЕННЯ КРОСВОРДІВ

 

 1. команда (10 хвилин)                    

 

 1. Музика

 

D:\1. Интернет\1.Музичне мистецтво\Матеріали з досвіду роботи вчителя музики Хмарного М.М 2013-2017\5. Позашкільна робота\Музичний кросворд\Музичний кросворд\Музичний кросворд для школярів 6.jpg

 

 

 

 

По горизонталі:

 

1. Музично-драматичний твір (часто з комедійними елементами), в якому спів чергується з танцями і діалогами. (Оперета.)

 

2. Віршований і музичний твір для виконання голосом або голосами. (Пісня.)

 

5. Струнний клавішний музичний інструмент. (Фортепіано.)

 

7.  Чотириструнний смичковий музичний інструмент високого регістру. (Скрипка.)

 

8. Мистецтво, що відображає дійсність у звукових художніх образах. (Музика.)

 

9. Вид музичних (художніх) творів, який характеризується тими чи іншими сюжетними або стилістичними ознаками. (Жанр.)

 

По вертикалі:

 

1. Музично-драматичний твір, в якому дійові особи співають у супроводі оркестру. (Опера.)

 

3. Смичковий музичний інструмент, середній за регістром і розмірами між скрипкою і контрабасом. (Віолончель.)

 

4. Невеликий ліричний музично-поетичний твір для голосу з музичним супроводом. (Романс.)

 

5. Дерев'яний духовий музичний інструмент високого тону у вигляді прямої трубки з отворами і клапанами. (Сопілка.)

 

6. Артист, який грає на музичному інструменті. (Музикант.)

 

 

2. Кросворд музичних жанрів

 

D:\1. Интернет\1.Музичне мистецтво\Матеріали з досвіду роботи вчителя музики Хмарного М.М 2013-2017\5. Позашкільна робота\7 кл. Розвиток творчої активності учнів\Музичні кросворди для дітей молодших класів\Кросворд-музичних-жанрів.jpg

 

1. У Л.В. Бетховена є «Місячна» і «Патетична» …… (соната)

2. Жанр твору М. Лисенка «Тарас Бульба». (опера)

3.Як зветься оперна пісня? (арія)

4. Віртуозна інструментальна п’єса для розвитку техніки. (етюд)

5. Вокальний твір для хору і оркестру. (кантата)

6. Жанр твору П. Чайковського «Лускунчик». (балет)

7. Музичний твір для двох голосів або інструментів з самостійними партіями для кожного. (дует)

8. Перерва між діями опери чи балету. (антракт)

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГЕ ЗАВДАННЯ, МУЗИЧНА ВІКТОРИНА ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ.

 1.              Команда вболівальників

         Легато

 

 

 

D:\1. Интернет\1.Музичне мистецтво\Матеріали з досвіду роботи вчителя музики Хмарного М.М 2013-2017\5. Позашкільна робота\Музичний кросворд\Музичні кросворди для дітей молодших класів\Музичний-кросворд-2.jpg

 

1. Який знак ставлять на початку нотного стану? (ключ)

2. Як називається швидкість руху в музиці? (темп)

3. Певний відрізок діапазону. (регістр)

4. Знак мовчання. (пауза)

5. Чергування і співвідношення різних музичних тривалостей. (ритм)

6. Знаки, за допомогою яких записують звуки. (нота)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Команда вболівальників

 

D:\1. Интернет\1.Музичне мистецтво\Матеріали з досвіду роботи вчителя музики Хмарного М.М 2013-2017\5. Позашкільна робота\Музичний кросворд\Музичні кросворди для дітей молодших класів\Музичний-кросворд-3.jpg

1. Ударний музичний інструмент схожий на барабан. (литаври)

2. Фортепіано або ….. (піаніно)

3. Цариця струнних інструментів. (скрипка)

4. Мідний музичний інструмент – мисливський ріг. (валторна)

5. Струнно – щипковий український народний інструмент. (бандура)

6. Струнно –щипковий інструмент схожий на балалайку. (домра)

7. Український музичний інструмент, на якому грали кобзарі. (кобза)

 

ЗАВДАННЯ КОМАНДАМ. ПОСЛУХАЙТЕ УВАЖНО МУЗИКУ.

 1. Пригадайте, які музичні інструменти згадуються в байці І.

Крилова «Квартет»? (Альт, бас і дві скрипки.)

 1. На якому музичному інструменті виконуєтеся «Політ джмеля» в опері М.А. Римського-Корсакова «Казка про царя Салтана»? (Скрипка.)
 2. На якому музичному інструменті виконується кліп «Чарівна музика в казковій країні»? (Арфа.)
 3. Які музичні інструменті допомагають створити лиховісну, тривожну тему, фашистської навали у сьомій симфонії Д. Шостаковича? (Флейта, малий барабан.)

 

 

 

ЗАВДАННЯ КАПІТАНАМ  КОМАНД

1. Як по-іншому називають веснянки?

2. Пісня на Івана Купала.

3. Пісня зимового циклу на Різдво.

 

4. Пісня на збір урожаю.

5. Пісня про героїв-козаків.

6. Жанр пісні «Ой, сивая зозуленька».

 

Відповіді

1. Як по-іншому називають веснянки? (гаївки, гагілки, ягілки, риндзівки)

2. Пісня на Івана Купала. (купальська)

3. Пісня зимового циклу на Різдво. (колядка)

 

4. Пісня на збір урожаю. (жнивна)

5. Пісня про героїв-козаків. (дума)

6. Жанр пісні «Ой, сивая зозуленька». (щедрівка)

 

 

 Ж у р і  підводить  підсумки результату конкурсів.

 

 

docx
Додано
13 жовтня 2018
Переглядів
1713
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку