7 клас . Всесвітяня історія "Походи вікінгів та їх завоювання"

Про матеріал
Учні дізнаються про вікінгів, де вони проживали, чим займалися, про їх повсякденне життя , про їх проблеми, про причини походів у Західну і Східну Європу, та Північну Америку, і про культуру.
Перегляд файлу

Тема. Походи вікінгів і їх завоювання

Мета: дати учням  уявлення про вікінгів їх устрою життя, культури та

            вірування скандинавських народів, визначити причини походів вікі-

           нгів і їх походів на європейські держави.

Тип уроку : комбінований.

Обладнання : підручник, атлас, зображення варязького воїна, корабель

                          вікінгів.

Основні терміни і поняття: варяги, нормани, ярл  або конунг « Старша

                                                  Едда», дракари, бонди, тинг, рунічні знаки, 

                                                  ісландські саги.                        

Дати: VIII- IX ст. – господарі північних морів вікінги.

            793 р. – перша згадка про вікінгів.

            IX- вікінги вчинили грабіжницькі набіги на території Франції,

                   Німеччини, узбережжя Пірінейського півострова та Італії.

            980 р. - відкриття Гренландії.

           1066 р. – Норманське завоювання Англії.

           1000 р. – відкриття Північної Америки .

           XI - набіги вікінгів припинилися .

Очікувані результати  - учні називають дати походів вікінгів. Показують

                                            напрями походів, пояснюють поняття і терміни, на-

                                         зивають варязьких богів, і описують їх писемність.

 

Структура уроку

I Організаційний момент.

II Актуалізація опорних знань учнів.

 Завдання учням на дошці.

 1. Співвіднести терміни, поняття та їх визначення
 1. Ремесло

А. Об’єднання ремісників однієї спеціальності

 1. Ремісник

Б . Дрібне ручне виробництво товарів кустарним  способом

 1. Майстер

В. Працівник, який оволодів спеціальністю, але не став членом цеху

 1. Підмайстер

Г. Власник ремісничої майстерні, який безпосередньо виконує замовлення

 1. Шедевр

Д.  Процес поглиблення професійної спеціалізації

 1. Цех

Е. Зразковий виріб, виготовлений підмайстром

     7 . Суспільний

          розподіл

          праці

Ж.  Особа, яка оволоділа певною спеціальністю й виготовляє вироби на продаж кустарним способом

 

Відповіді  1 Б, 2 Ж, 3 Г, 4 В, 5 Е, 6 А, 7 Д.

 1. Установіть відповідність
 1. Ратуша

А. Людина, яка надає позику під проценти

 1. Бургомістр

Б. Група найбагатших і найвпливовіших городян

 1. Хартія

В. Будівля місцевого самоврядування

 1. Патриціат

Г. Глава місцевого самоврядування

 1. Ярмарок

Д. Щорічний великий торг

 1. Лихвар

Е. Документ, який надавав або підтверджував певні права

 

Відповідь: 1 В; 2 Г; 3 Е; 4 Б; 5 Д;  6 А.

 1.  Назвіть причини появи середньовічних міст.
 2.  Продовжіть речення :
 •  Об’єднання купців для захисту своїх інтересів ....  ( гільдія)
 • Правила обов’язкові для віх майстрів ….. ( статут)
 • Міська громада що домоглася незалежності від феодала та права на самоврядування ….. ( міська комуна)
 •  Звід норм, що врегулював права міст на самоврядування, власне судочинство, оподаткування та свободу містян у виборі занять ….. (Магдебурзьке право)
 • Містян у Німеччині називали ….. ( бюргерами), а у Франції ….( буржуа)

   

 1. Показати на карті основні торгові шляхи і центри міжнародної торгівлі в Західній Європі.

III. Методичний коментар: Учитель показуючи на карті країни Північного і Балтійського морів звертає увагу учнів, що сьогодні на уроці вони ознайомляться з «епохою» вікінгів, де вони проживали, їх устроєм, чим займалися, причинами їх грабіжницьких походів, культурою. Священики Західної Європи склали молитву: « Боже позбав нас від ярості норманів».

IV. Сприйняття нового матеріалу.

 1. Скандинавія в добу Середньовіччя.
 2. Войовничі скандинавські воїни.
 3. Причини завоювання вікінгів.
 4. Духовний світ вікінгів.

Проблемне завдання: «Чому VIII -ХІ ст. в історії Західної Європи вважають «добою норманів».

Методичний коментар: VIII-XIст. увійшли в історію Західної Європи під назвою «епохи вікінгів». Це слово походить від « вік»- бухта, порт, де базувалися учасники морських походів. На Заході вони були відомі під іменем норманів –« північні люди», а на Русі – варяги. ( додаток 7)

Батьківщиною норманів був Ютландський і Скандинавський півострови на півночі Європи.(учитель показує на карті ці території, зображення норманів. Нормани – це германські народності: датчани, норвежці, шведи).додаток №8.

 

(Учні об’єднуються в дві групи. Протягом уроку учні працюють з інструкційною карткою)

Мозковий штурм. Робота з підручником.

1 гр. 1. Які були кліматичні умови на Скандинавському півострові, чим займалися?

2. Якими об’єднаннями проживали нормани? Ст.67

2 гр. 1. Про що свідчать археологічні знахідки скандинавських курганів? Ст.67.

         2. На основі історичного джерела на  проаналізуйте світогляд і спосіб життя скандинавів у мирний і військовий час.(додаток№ 1 )

Відповіді учнів.

 

2  Вікінги вірили багатьох богів, але вклонялися верховному богу Одіну- покровителю мужності, відваги, сміливості у бою. (Додаток 5)

Робота з історичними джерелами. Праця історика А.Я. Гуревича. «Походи вікінгів».(додаток№ 2)

1гр.1. Поясніть яку роль відігравали кораблі в житті вікінгів? 

 

Енциклопедія історії України.(додаток№ 3)

       2.Чому руські князі наймали варягів у військові походи?

2 гр. 1. Опишіть корабель вікінгів.(додаток№ 4)

         2. Які його деталі відповідали військовим потребам, а які релігійним потребам.

Відповіді учнів.

 

3.1 гр. Опрацюйте схему, поясніть причини та наслідки завоювань вікінгів.

 

 

Причини походів вікінгів

Нестача у Скандинавії                    Розвиток торгівлі та мореплавання

земель, придатних для                    у скандинавів, прогрес у суднобудуванні.

сільського господарства.

 

Прагнення родової знаті та                 Політична слабкість сусідніх країн.

верхівки племен до збагачення

й політичного впливу.

 

 

 

2гр. На основі схеми вкажіть напрямки походів вікінгів і створені ними держави.  

 

                         Напрямки походів вікінгів

 

Х ст. Ейрік Рудий                    Ісландія. ІХ ст.                 Русь-Україна

Відкриття                                 Заселення                          Шлях «із варягів

Гренландії-                               «Льодової                         у греки»

«Зеленої країни»                      країни»       

 

                                                СКАНДИНАВІЯ,

Близько 1000р.                          ЮТЛАНДІЯ                     Візантія

вікінги дісталися                            

Північної Америки  

 

                                               Південна Італія.

                                               о. Сицилія, Сицилійське

                                               королівство

 

 

Відповіді учнів.

Методичний коментар. Перша згадка про напад вікінгів припадає на кінець VIII ст. загін норманів напав на монастир на північно - східному узбережжі Англії, пограбував і спалив його. Скоро подібні напади стали справжньою бідою для населення приморських районів Англії, Ірландії, Франкського королівства.

Поява озброєних і безжалісних язичників несла смерть, пограбування, поневолення захопленим зненацька місцевим жителям. Західні нормани спустошували береги Шотландії, Ірландії. Вони заснували колонії в Ісландії, Гренландії, досягли узбережжя Північної Америки. (робота з картою, додаток 8 ) .

У ІХ ст. нормани спустошили береги Франції і брали в облогу Париж.

У 911р. нормани отримали дозвіл від короля посилитися біля гирла р.Сени. Було створено герцогство Нормандія(робота з картою, додаток 8).

Також було захоплено південну частину Італії, о. Сицилію і засновано Сицилійське королівство. На Русь-Україну також здійснювали набіги варяги. Вони проклали шлях «Із варяг у греки» , який виводив їх до Візантії і Арабського халіфату.

  Нормани, які осіли в Європі,створили власні королівства, у самій Скандинавії  утворилися держави в Данії, Норвегії і Швеції . У ХІ ст. походи норманів припинилися(робота с картою, додаток 8  ).

4.Коментар вчителя.  Духовний світ народів Північної Європи був різноманітний. У ІІ ст. існувала примітивна рунічна писемність. Рунічні знаки вирізьблювали на зброї, гребенях, амулетах, на надмогильних каменях. Написи складалися з одного або кількох слів і мали магічне значення.

Скандинави тривалий час були язичниками .

                             Головні боги:

Одіон –верховний бог, творець землі.

Фрігт – покровителька шлюбів.

Тор – бог блискавки і грому.

Фрейр – бог достатку .

Фрейя – богиня краси

Валькірії – небесні діви.

Учитель: таким чином духовний світ народів Північної Європи був своєрідний. Він найшов своє відображення у творах скандинавських міфах і сагах. У сагах містилися відомості про відкриття Гренландії і Північної Америки. Ісландські саги- унікальні явища. Інші народи Північної Європи не знали епосу в прозі.

Повертаємося до проблемного завдання

 Проблемне завдання: «Чому VIII-ХІ ст. в історії Західної Європи вважають «добою норманів».

У VIII-XI ст. Європа перебувала  під впливом норманів, на той час вони в страху тримали всю Західну Європу. На початку ХІ ст. напади вікінгів пішли на спад і в другій половині ХІ ст. припинилися.

IV. Систематизація та узагальнення вивченого.

Вікінги вплинули на життя країн Західної Європи протягом століть.

У Західній Європі були створені держави, які вплинули і змінили політичну карту світу.

Огляд відео ролика,  Ютуб силка на відео -  https://youtu.be/vUFa6upVF0k

Учні відповідають на поставлені питання і виконують завдання

     Продовжіть речення:

- Нормани проживали на …( Ютландському і Скандинавському півостровах).

-Вони займалися …(землеробством. рибальством, скотарством, мореплавством).

-Нормани жили …( племенами).

-Верховний бог … (Одін).

-Військові кораблі вікінгів називалися …(дракари).

-Перелічіть причини походів вікінгів.

-Показати на карті держави завойовані вікінгами.

Виконайте тестові завдання.

 1. Коли була перша згадка про вікінгів: а) 791 р. б) 792 р. в) 793 р.
 2. У якому столітті вікінги були господарями північних морів 

а) VIII-XI б)  IX –X  в) X – XI

    3. Коли нормани відкрили Гренландію:   а) 979р. б) 980 р. в) 981 р.

    4. Зазначте рік відкриття Північної Америки норманами :

       а) 1000 р.   б) 1001 р. в) 1002 р.

5. В якому столітті набіги вікінгів припинилися :  а) IX ст. б) X ст.  в) XI ст.

 

V. Домашнє завдання.

Параграф 13, опрацювати історичні джерела, на контурну карту нанести походи вікінгів. Знайти додаткову інформацію про взаємодію русичів і вікінгів.

Підручник О. Пометун, Ю. Малієнко

 

   

 

 

Інструкційна картка

 

 

  VIII- IX ст. – господарі північних морів вікінги.

  793 р. – перша згадка про вікінгів.

  IX- вікінги вчинили грабіжницькі набіги на території Франції,

  Німеччини, узбережжя Пірінейського півострова та Італії.

   980 р. - відкриття Гренландії.

   1066 р. – Норманське завоювання Англії.

    1000 р. – відкриття Північної Америки .

    XI - набіги вікінгів припинилися

 

Вікінги – скандинавські воїни – мореплавці, які здійснювали походи

Ярл – військовий вождь.

Бонди – вільне населення

Тинг – збори вільних чоловіків

Дракари – військові кораблі вікінгів

Рунічні знаки – букви давньогерманського алфавіту

Саги – прозаїчна література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки  до уроку

 

СЕМУНД СИГФУССОН. УРИВКИ ЗІ СТАРШОЇ ЕДДИ  ( додаток 1)

1. Роздивляйся вхід, перш ніж увійти: бо ніколи не знаєш, де сховався ворог.

2. Гостю, який прийшов до вас із холодними ногами й колінами, дайте вогню.

3. Тому подайте води, хто сідає за ваш стіл, йому потрібний рушник, щоб витерти руки. Вітайте його чемною промовою, якщо хочете, щоб він розмовляв з вами.

8. Ненажера їсть свою смерть...

16. Вставайте рано, якщо хочете бути багатими і випередити свого ворога...

21. Хваліть день, коли він пройде; дружину, коли її добре пізнаєте; меч, коли він був у бою; дівчину, коли вона вийде заміж; лід, коли ви через нього перейшли; пиво, коли ви його скуштували.

1 «Старша Едда» — збірка міфологічних і героїчних пісень, створених приблизно в X ст. Вона була записана в XIII ст., а потім загублена. Заново рукопис віднайшли лише в XVII ст.

 

ІЗ ПРАЦІ СУЧАСНОГО ІСТОРИКА А. Я. ГУРЕВИЧА «ПОХОДИ ВІКІНГІВ» (  додаток 2)

Саги про давніх скандинавів розповідають, що коли норвежці залишали батьківщину і вирушали на пошуки нових земель, вони брали на борт кораблів різні стовпи із зображенням давніх богів. Ці стовпи прикрашали місце господаря в залишеному будинку, оберігаючи його від негараздів. Наближаючись до берегів Ісландії, переселенець кидав ці стовпи в море і висаджувався в тому місці, куди їх прибивало хвилями. Тут він починав будувати новий дім, прикрашаючи місце господаря старими різними стовпами.

Вирушаючи в подорож, нормани запасалися всім необхідним: везли із собою живих корів, овець, кіз, м’ясом яких харчувалися в дорозі. Орієнтуючись по сонцю і зірках, вікінги безстрашно долали морські простори, відкриваючи нові землі.

 

ПРО ВАРЯГІВ З ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ( додаток 3)

Варяги (від давньоскандинавського var — обітниця, клятва) — найменування скандинавських воїнів, що, очевидно, виникло на руському ґрунті в середовищі скандинавів-найманців наприкінці IX — початку X ст. і первісно позначало скандинавських воїнів, прийнятих на певних умовах (за угодою) до війська руських князів. Перша згадка про наймане військо міститься в «Повісті временних літ» під 941 р. в оповіді про підготовку великого князя київського Ігоря до походу на Візантію. В ісландському «Пасмі (Сазі) про Еймунда» докладно описується процедура укладення та умови угоди найму вікінгів до руського війська за Ярослава Мудрого.

 

Військові кораблі вікінгів називали «дракарами». ( додаток 4)

Опишіть корабель вікінгів. Які його деталі відповідали військовим потребам вікінгів, а які — релігійним уявленням?

 

 

 

 

Гокстадський корабель — дракар вікінгів IX ст., знайдений під час археологічних розкопок у Норвегії у 1880 р.

 

 

1 — чотирикутні смугасті вітрила; 2 — довжина корабля становила близько двадцяти метрів; 3 — легкі весла, таке судно можна було в разі необхідності досить легко переносити на руках; 4 — ніс корабля прикрашало дерев'яне зображення голови дракона або змії, яке, за скандинавськими віруваннями, захищало судно; 5 — борт корабля прикрашали особисті щити вікінгів

 

Верховний  Бог Одін покровитель вікінгів. (додаток 6)

 

 

Нормани і його озброєння . ( додаток 7)

 

Додаток 7

docx
Додано
9 січня
Переглядів
392
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку