9-клас.Алгебра.Календарно-тематичне планування.

Про матеріал

Дане планування розроблене згідно діючої програми з математики,та врахуваннямлиста МО і науки України від 03.07 2018 року.За підручником автора О.І.Істер видавництва Київ,, Генеза" 2017 рік.

Перегляд файлу

9-клас.Алгебра.Календарно-тематичне планування уроків  на 2018-2019 н.р.

( I сем. 2 год. на тиждень -32 год.,II сем. 2год.на тиждень 38-год. всього 70 год.) За підручником  О.І.Істер (Київ  «Генеза» 2017 рік).

№з/п

                         Назви розділів,та тем

К-ть

год.

Дата

пров.

Примітка

 

                                      Розділ 1.

       Тема:,,Числові нерівності та їх властивості"

15

 

 

1.

Числові нерівності.Доведення числових нерівностей.Розділ 1.§1.

1

 

 

2.

Основні властивості числових нерівностей. Р.1.§2.

1

 

 

3.

Основні властивості числових нерівностей. Р. 1.§2.

1

 

 

4.

Почленнє додавання  і множення нерівностей. Р. 1.§3.

1

 

 

5.

Застосування числових нерівностей для оцінювання значення нерівностей. Р. 1.§3.

1

 

 

6.

Розв´язування числових нерівностей

. Р. 1.§1-3. тестова сам.робота.

1

 

 

7.

Нерівності з однією змінною.Розв'язування числових нерівностей. Р.1.§4.

1

 

 

8.

Числові проміжки . Переріз і об’єднання проміжків. Р.1.§5.

1

 

 

9.

Числові проміжки . Переріз і об’єднання проміжків. Р.1.§5.

1

 

 

10.

Лінійна нерівність з однією змінною.Рівносильні нерівності. Р.1.§6.

1

 

 

11.

Лінійна нерівність з однією змінною. Р.1.§6.

1

 

 

12.

Системалінійних нерівностей,та їх розв'язки. Р.1.§6.

1

 

 

13.

Розв’язування систем (сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною. . Р.1.§7.

1

 

 

14.

Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи. Р.1.§1-7.

1

 

 

15.

                     Контрольна робота № 1.

Розділ 1.Тема:,,Числові нерівності та їх властивості"

 

 

 

 

                                     Розділ 2.

              Тема:     ,,Квадратична  функція "

23

 

 

16.

Аналіз к.р. Функція.Поняття функції.  Р.2.§8.

1

 

 

17.

 Властивості функції.Область визначення та область значень функції. Графік функції. Р.2.§8.

1

 

 

18.

Нулі функції. Проміжки знакосталості. Зростання і спадання  функції.  Р.2.§9.

1

 

 

19.

Нулі функції. Проміжки знакосталості. Зростання і спадання  функції, найбільше та найменше значення функції. Р.2.§9.

1

 

 

20.

Найпростіші перетворення графіків функцій. Р.2.§10.

1

 

 

21.

Найпростіші перетворення графіків функцій. Р.2.§10.

1

 

 

22.

Розв’язування вправ. Р.2.§8-10.  Самостійна робота

1

 

 

23.

Квадратична функція (її графік та властивості. Р.2.§11.

1

 

 

24.

Квадратична функція (її графік та властивості. Р.2.§11.

1

 

 

25.

Розв’язування вправ. Р.2.§8-11.  Тести.

1

 

 

26.

Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи. Р.2.§8-11.

1

 

 

27.

                Контрольна робота №2

 Розділ 2.Тема: «Функції. Властивості функції»

1

 

 

28.

 Аналіз к.р.Квадратна нерівність Розв’язування квадратних нерівностей . Р.2.§12.

1

 

 

29.

Квадратна нерівність Розв’язування квадратних нерівностей . Р.2.§12.

1

 

 

30.

Розв'язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Р.2.§13.

1

 

 

31.

Розв'язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Р.2.§13.

1

 

 

32.

Розв'язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними. Р.2.§13. тестова сам.робота.

1

 

 

33.

Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі. Р.2.§14.

1

 

 

34.

Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі. Р.2.§14.

1

 

 

35.

Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь. Р.2.§10-14.

1

 

 

36.

Розв’язування вправ.

 Р.2.§10-14.  Тести.

1

 

 

37.

Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи. Р.2.§10-14.

1

 

 

38.

              Контрольна робота №3.

  Розділ 2. Тема: «Системи рівнянь з двома змінними»

1

 

 

 

Розділ 3.

Тема: ,, ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ "  

15

 

 

39.

Аналіз к.р.Числові послідовності. Способи задання послідовностей. Р.3.§15.

1

 

 

40.

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Р.3.§16.

1

 

 

41.

Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Р.3.§16.

1

 

 

42.

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Р.3.§17.

1

 

 

43.

Сума перших n членів арифметичної прогресії. Р.3.§17.

1

 

 

44.

Розв’язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту. Р.3.§15-17  с/р.     тести.

1

 

 

45.

Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи. Р.2.§10-14.

1

 

 

46.

                    Контрольна робота №4

     Розділ 4. Тема:  «Арифметична прогресія»

1

 

 

47.

Аналіз к/р. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії. Р.3.§18.

1

 

 

48.

Сума перших n членів геометричної прогресії. Р.3.§20.

1

 

 

49.

Розв'язування вправ на знаходження суми перших n членів геометричної прогресії. Р.3.§20.

1

 

 

50.

Нескінчена геометрична прогресія,та її сума.

1

 

 

51.

Розв’язування задач на прогресії, у тому числі прикладного змісту. Р.3.§18, 20.  с/р.     тести.

1

 

 

52.

Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи. Р.2.§18,20.

1

 

 

53.

                     Контрольна робота №5

                    Розділ 5.Тема: « Геометрична прогресія»

1

 

 

 

Розділ 4.

Тема: ,,Основи комбінаторики,  теорії ймовірностей та статистики. "

9

 

 

54.

Аналіз к/р. Комбінаторика, її мета і задачі. Р.4.§21.

1

 

 

55.

Комбінаторні правила суми і добутку. Р.4.§21.

1

 

 

56.

Випадкова подія.  Частота та ймовірність випадкової події.   Р.4.§22.

1

 

 

57.

Класичне означення ймовірності. події.   Р.4.§23.

1

 

 

58.

Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробка..   Р.4.§23.

1

 

 

59.

Формула складних відсотків. Р.4.§19.

1

 

 

60.

Розв’язування задач і вправ. с/р.     тести.

1

 

 

 

Узагальнення та систематизація знань,  підготовка до контрольної роботи. Р.2.§18,20.

1

 

 

61.

                   Контрольна робота №6

                            Розділ 6. Тема:«Основи комбінаторики, теорії ймовірності ,та статистики»

1

 

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу

9

 

 

62.

Аналіз.к/р.

Формули скороченого множення та їх застосування.

1

 

 

63.

Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування раціональних рівнянь.

1

 

 

64.

Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних.

1

 

 

65.

Функції. Властивості та графіки функцій

 

1

 

 

66.

Нерівності. Розв’язування лінійних нерівностей та їх систем. Розв’язування квадратних нерівностей. Числові послідовності.

1

 

 

67.

  Розв'язування тестових завдань.         

1

 

 

68.

            Підсумкова контрольна робота №7

1

 

 

69.

Аналіз підсумкової контрольної роботи.  

1

 

 

70.

 Підведення підсумку за рік.

1

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, Планування
Додано
27 серпня 2018
Переглядів
261
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку