19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії шляхом впровадження елементів інноваційних технологій»

Про матеріал

Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесідозволяєпереорієнтувати навчання з інформативної форми на розвиток особистості л дитини, здійснення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні та, відповідно, забезпечує розвиток пізнавальних умінь і навичок.

Перегляд файлу

Вчитель географії та біології \

соціальний педагог

Уманської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 №11  ім. М. П. Бажана

Тарасюк Т. В.

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії шляхом впровадження елементів інноваційних технологій»

Усіма можливими засобами потрібно запалювати в дітях

гаряче прагнення до знань і навчання.

Я.А. Коменський

 

    Найважливішим на сучасному етапі  розвитку суспільства є формування   людини, спроможної жити в глобалізованому та швидкозмінному світі, людини з інноваційним типом мислення, культури і поведінки.  

    Визначення стратегічних пріоритетів  навчання  географії відбувається у контексті становлення нової освітньої парадигми, що  передбачає реалізацію принципів  особистісно зорієнтованої освіти,  забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання, оновлення методів, засобів та форм організації географічного навчання,   упровадження в навчально-виховний процес   інноваційних  педагогічних технологій,      

    Одним з найефективніших  засобів   формування творчої особистості       є  використання на уроках  ІКТ. Завдяки викорис­танню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету   можливості сучасного уро­ку   значно розширюються. Інформатизація  навчального  процесу суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю,  спричиняє істотні зміни у діяльності учнів. 

     Змінюється і  роль учителя, який повинен не тільки дати учням базові знання та сформувати основні вміння, але й навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації. [1, 23]

   Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі    дозволяє   переорієнтувати навчання з інформативної форми на розвиток особистості л дитини, здійснення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні та, відповідно, забезпечує розвиток пізнавальних умінь і навичок.

Завдання:

Застосовуючи сучасні освітні технології:

 • сприяти переорієнтації процесу навчання учнів географії на компетентнісну основу;
 • досягнення більш високого рівня навчання та виховання у розвитку сучасного учня;
 • підвищення ефективності та інтенсивності уроку географії;
 • підвищення рівня осмислення навчального матеріалу. Сприяти розвитку здібностей і творчої активності учнів
 • пробудити й утримати інтерес учнів до вивчення предмету, до навчання в цілому;
 • розробити методичні рекомендації щодо врахування психологічних аспектів під час активізації пізнавальних інтересів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу;
 • з’ясувати вплив сучасних освітніх технологій на активізацію пізнавальної діяльності учнів, формування їх компетентностей

Відвідати багато країн, музеїв, природничих памяток, не виходячи з класу, допоможуть віртуальні екскурсії. Важливою є організація роботи з одержаною інформацією. Необхідно, щоб результатом такої екскурсії стала творча робота: повідомлення, доклад, відповіді на питання, презентація, заповнена таблиця, схема або відповіді на питання. [9, 11]

          Наприклад, комп’ютерна кругосвітня подорож океанами й морями, під час якої на мандрівників чекає небезпека – бурі, рифи, вулкани, землетруси, селі або комп’ютерна подорож через тисячоліття в ті далекі часи, коли формувалися материки та океани, рельєф земної кори, корисні копалини, господарювали динозаври, стають незабутніми.  [3, 24]

   Спуститися на дно Маріанської западини, побувати на вершинах Гімалаїв, Кордильєр, у нетрях Амазонки, побачити загальну циркуляцію атмосфери з космосу доведеться далеко не кожному. І саме тут, в пізнанні цих куточків Землі й складних процесі компютер стане учневі і учителеві вірним помічником, дружнім порадником, широким і доступним джерелом знань.

    За допомогою компютера також можна проводити тестування за розділом, темою. Завдання можуть бути різних типів: запитання з декількома варіантами відповідей; запитання, відповіді на які повинен вводити тестований учень з клавіатури; запитання, для відповіді на які потрібно встановити відповідність між елементами двох або трьох списків; питання, де як відповідь потрібно вказати правильну послідовність елементів у пропонованому списку.

     Вважаю доречним використання проектів під час вивчення географії. По-перше,  учні працюють у групі, по-друге – учні удосконалюють навички самостійної творчої роботи, вчаться здобувати та аналізувати інформацію не тільки з підручника, а й з інших джерел інформації. А головним є те, що діти вчаться висловлювати свою думку, доносити її до аудиторії. 

Використання технології інтерактивної дошки для активізації пізнавальної діяльності учнів

Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі дають    змогу вчителю:

 • Підвищити ефективність уроку і навчального процесу загалом.
 • Налаштувати черговість появи інформації з елементами анімації.
 • Внести зміни у структуру уроку.
 • Можливість внести зміни під конкретний клас.
 • Записати відеофайли безпосередньо з екрану.
 • Друкувати та робити записи на диск.
 • Зберігати тривалий час електронні продукти.

Використати проектні технології

Використання методу проектів для активізації пізнавальної діяльності учнів

Навчальний освітній проект – організована діяльність учнів, спрямована на вирішення проблеми, що свідомо не має єдиного правильного рішення.

Переваги

 • Самостійне здобування знань учнями.
 • Досвід пізнавальної комунікативної дяльності.
 • Висловлювання власних думок, відчуттів.
 • Залучення до реальної діяльності.
 • Особиста відповідальність за виконання роботи.
 • Вдосконалюються уміння учнів орієнтуватися в інформаційному просторі.

Недоліки

 • Зростає навантаження на викладача.
 • Нерівномірність участі учнів в команді.

Підготовка проекту потребує багато часу.

Використання ігрових технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів.

«У дитячому віці гра – це норма, і дитина повинна завжди гратися, навіть коли робить серйозну справу»

(А.С.Макаренко).

Переваги від застосування рольвих ігор - це:

 • Розширення можливих варіантів поведінки
 • Сприяння зниженню надмірної напруги
 • Стимулювання до опанування новими поведінковими навичками, мжливість їх тренування

Ризики від некомпетентності педагога виникають, коли викладач:

 • Ігнорує концепцію та правила гри
 • Не дає учасникам обговорити хід гри та її результати
 • Змушує брати участь

Недоречно використовує гру, неправильно розуміючи її мету

Використання технології проблемного навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів.

Проблемне навчання, як один із методів активного навчання, допомагає учням самостійно засвоювати зміст уроку, навчає вчитися, виробляє вміння вирішувати завдання під час навчально-пізнавальної діяльності. Саме тому у зміст завдань систематично включаю проблеми пізнавального та практичного характеру, які  стимулюють  думку учня, формулюють його інтерес до вивчення  географії та  є ядром розвивального навчання, умовою свідомого засвоєння предмета.

Використання методу проектів для активізації пізнавальної діяльності учнів

Навчальний освітній проект – організована діяльність учнів, спрямована на вирішення проблеми, що свідомо не має єдиного правильного рішення.

Переваги

 • Самостійне здобування знань учнями.
 • Досвід пізнавальної комунікативної дяльності.
 • Висловлювання власних думок, відчуттів.
 • Залучення до реальної діяльності.
 • Особиста відповідальність за виконання роботи.
 • Вдосконалюються уміння учнів орієнтуватися в інформаційному просторі.

Недоліки

 • Зростає навантаження на викладача.
 • Нерівномірність участі учнів в команді.
 • Підготовка проекту потребує багато часу.

Сучасні комп’ютерні програми з географії можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації. Значна частина мультимедійних програм з географії  містить документально достовірну навчальну інформацію. [4, 34-36]

Зміст і побудова існуючих мультимедійних програм з географії відповідають принципам  науковості, систематичності, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу, вони складені з урахуванням рівня підготовленості учнів і в цілому відповідають дидактичним вимогам навчання. Більшість програм географічного напряму за дидактичним призначенням є допоміжним ілюстративним джерелом знань з географії. До такого типу програм можна віднести:

-        "Туристичний атлас світу" (понад 100 географічних карт, 900 фотографій, 25 відеокліпів та енциклопедична інформація);

-        "Географія. Посібник для школярів та абітурієнтів" (географічні карти, відеофрагменти);

-        "Атлас України" (176 карт, тексти, графіки, таблиці, діаграми, фотографії тощо) та ін.;

-        "Енциклопедія Кирила і Мефодія" (відеофрагменти, цікавий інформаційний матеріал з географії);[2, 17]

-    " Географія України"(атлас для 8-9 класів);(див. мал.)

01Особливо заслуговує на увагу програма "Використання Microsoft Office в школі", яка  надає можливість   працювати з програмами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint у процесі засвоєння шкільного курсу географії.

Працюючи-з-програмою, ,-вчитель-може-самостійно   створювати нові мультимедійні лекції, доповнюючи їх анімаційними ефектами, відео фрагментами, звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання. Дана програма дозволяє використовувати також анімацію, слайди, фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об'єктів і явищ, що формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття. Враховуючи можливості комп'юте­ра як засобу навчання, його дедалі час­тіше використовують для створення різноманітних презентацій.

Порівнюючи комп'ютерні презен­тації із традиційними засобами наоч­ності, слід відзначити такі переваги:

 • послідовність подання матеріалу може змінюватися, залежно від ауди­торії чи мети доповіді, є можливість повернутися до вже розглянутих пи­тань;
 • презентація може містити корот­кий конспект доповіді та нотатки для доповідача;
 • використання мультимедійних ефектів при презентації дають змогу зо­середити увагу слухачів на основному і сприяють кращому запам'ятовуванню інформації;
 •  можна досить швидко створити потрібну кількість копій електронної презентації;
 • - зручна транспортабельність пре­зентації;
 • - невеликий обсяг та можли­вість пересилати матеріали електрон­ною поштою. [10, 47]

Упровадження комп'ютерних техно­логій у навчальний процес сприяє під­вищенню пізнавального інтересу учнів.

    Використання комп’ютера на уроці також дає змогу   складати тести,       створювати діаграми, графіки,  виконувати тренувальні вправи, практичні роботи,  супроводжувати слайдами   заняття, що проводяться у формі лекції чи семінару. 

      Для розвитку логічного мислення учнів     складаю невеличкі головоломки та логічні ланцюжки,  які  записуються  не  на дошці, а   на    дискеті, а   потім,   за   допомогою комп’ютера,   пропонуються для роботи на   уроці. Ось деякі з них:

1) складіть слово і дайте визначення поняття :

     а) т ф л о р с і е  а – літосфера;

     б) р а м и д е н і – меридіан

2) закінчіть речення :

 а) точка з координатами 0ош., 0од, - це.................;

    б) географічний центр України  знаходиться у.......;

    в) найбільша  пустеля …….  знаходиться на материку………..;

 3) заповніть пропуски у реченні :

а) коли дві літосферні плити..............., то утворюються гори;

    б) Африка – це най..............материк планети.

4) логічний ланцюжок (треба відкинути зайве слово і 

  пояснити чому воно зайве)

а) термометр;                      а) Дніпро                    а) Херсон

б) барометр;                        б) Пд. Буг                   б) Луцьк

         в) сейсмограф;                    в) Світязь;                 в) Миколаїв

         г) гігрограф.                        г) Дністер.                г) Кривий Ріг

До  видів діяльності, де можуть   використовуватись ІКТ, входять також різноманітні форми і методи позаурочної та позакласної роботи, мета яких – національно-патріотичне та громадянське  виховання школярів, формування їх дослідницьких умінь та гармонійного розвитку.

      Особливо цінним у використанні комптерної підтримки в процесі навчання є те, що при повторенні вивченого матеріалу (в кінці чверті, півріччя, року) вчитель може одно­часно запропонувати учням завдання і запи­тання, які взято з абсолютно різних тем чи розділів. Наприклад, один учень виконує програму "Корисні копалини України", інший - "Клімат України" чи "Внутрішні води України".   [7,40-42]

Висновки

Різноманітні форми і методи проведення навчальних занять дають можливість:

 •  виявити здібності кожного учня,
 •  викликати непідробну цікавість до предмета,
 •  розвинути ідею співробітництва вчителя й учня,
 •  стати активним учасником навчального процесу,
 •  засвоїти матеріал безпосередньо на уроці.

 

Список використаної літератури:

1. Вердіна С.В., Панченко А.Г. Секрети педагогічної майстерності. Уроки для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 111 с.

2. Вірченко П.А. Використання інформаційних та мультимедійних  технологій на уроках географії. https://scholar.google.co.th/citations?user=T2bfSagAAAAJ&hl=th

         3. Географія. ВГ «Основа» – 2012. - №5. – с..19-23; 2012. - №11-12. – с..62-63;

        2012. - №23-24 – с..2-4, с..4-6, с..57-58; 2012 .- №15-16. – с..18-22

 4. Дегтярьов С.Г. Комп’ютерні технології навчання   на  уроках географії. Нива знань. 2000.№2 с .34-36.

5. Дудка С.В. Навчальні ігри на уроках географії. – Х.: Вид. група «Основа», 2005.

6. Лозова В.Г. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів: Навч. Посібник. – Х.: ОВС, 2000.

 7. Міронець Л. Створення та використання комп’ютерних   презентацій під час викладання біології.//Рідна школа.-2008.- №1,2. с.40-42.

8.  Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем – майстром. – Упорядники Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 352 с.

        9. osvitaua.com | Анонс газета «Краєзнавство. Географія. Туризм.» 9

10. Садкіна В.І. 101 Цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 88 с. (Серія «Золота педагогічна колекція»).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. літвінова катерина
  Дійсно, учитель повинен навчити учнів самостійно вест пошук необхідної інформації. І саме використання ІКТ дозволяє дитині розвивати свої уміня і навички. А також підвищує і пізнавальний інтерес учнів.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
27 грудня 2018
Переглядів
1434
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку