Аналіз уроку Географії 7 клас

Про матеріал
Дата проведенння Клас Предмет Кількість учнів Відсоток присутніх учнів за списком присутніх 09.11.2018 7 Географія 4 4 100 % Тема уроку: Природні зони Африки, закономірності їх розміщення Мета уроку: Мета: дати учням знання про ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ Африки, показати їх специфічність, поглибити знання про природні зони, закономірності їх розміщення на території Африки, розвивати навички роботи з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань, виховувати в учнів бережливе ставлення до навколишнього природного середовища. Обладнання: фізична карта Африки, карта природних зон Африки, географічні атласи, слайди рослинного та тваринного світу материка. Опорні та базові поняття: гілея, фералітні ґрунти, типи пустель, природна зона, ґрунт, гумус. Географічна номенклатура: острів Мадаґаскар; півострів Сомалі; гори:Атлас, Драконові, Капські; вулкан Кіліманджаро; нагір’я: Ефіопське, Тібесті; Східно-Африканське плоскогір’я; річки: Ніл, Конґо (Заїр), Ніґер, Замбезі, Оранжева; озера: Вікторія, Танґаньїка, Ньяса, Чад; водоспад Вікторія; пустелі:Сахара, Наміб; напівпустеля Калахарі. Тип уроку: комбінований. Мета відвідування: Вивчення стану викладання предмета. Виявлення у педагогічній практиці ускладнень та попередження їх у подальшій роботі.
Перегляд файлу

Аналіз уроку

Вчитель:  Максимюк А.К.

 

І. Загальні відомості про урок

 

Дата проведенння

    Клас

   Предмет

Кількість учнів

Відсоток     присутніх учнів

     за списком

   присутніх

  09.11.2018

7

Географія

4

4

100  %

Тема уроку:

Природні зони Африки, закономірності їх розміщення

Мета уроку:

 Мета: дати учням знання про ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ Африки, показати їх специфічність, поглибити знання про природні зони, закономірності їх розміщення на території Африки, розвивати навички роботи з картами атласу, підручником та іншими джерелами географічних знань, виховувати в учнів бережливе ставлення до навколишнього природного середовища.

 

 Обладнання:

  фізична карта Африки, карта природних зон Африки, географічні атласи, слайди рослинного та тваринного світу материка.

Опорні та базові поняття:

 гілея, фералітні ґрунти, типи пустель, природна зона, ґрунт, гумус.

Географічна номенклатура:

 острів Мадаґаскар; півострів Сомалі; гори:Атлас, Драконові, Капські; вулкан Кіліманджаро; нагір’я: Ефіопське, Тібесті; Східно-Африканське плоскогір’я; річки: Ніл, Конґо (Заїр), Ніґер, Замбезі, Оранжева; озера: Вікторія, Танґаньїка, Ньяса, Чад; водоспад Вікторія; пустелі:Сахара, Наміб; напівпустеля Калахарі.

Тип уроку:

  комбінований.

Мета відвідування:

Вивчення стану викладання предмета.

Виявлення у педагогічній практиці ускладнень та попередження їх у подальшій роботі.

 

ІІ. Спостереження за ходом уроку.

Етапи уроку

Примітка

1. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 

2.  Актуалізація опорних знань, перевірка 

Прийом «Мікрофон»

  Що таке ґрунт?

  Назвіть найбільш поширені типи ґрунтів.

  Назвіть природні зони світу.

3. Мотивація навчальної діяльності

 

Визначення мети та завдань уроку, основних етапів роботи.

Прийом «Проблемне питання»

  Зв’язок між ґрунтом та рослинністю.

  Зв’язок між кліматом, рослинним та тваринним світом.

  Вплив господарської діяльності людини на ґрунти, рослинний та тваринний світ території.

 4.    Вивчення нового матеріалу

 1. Розповідь учителя

Ґрунт — природне тіло, яке виникло в результаті складних процесів перетворення поверхневих шарів літосфери під спільною дією води, повітря, живих організмів, енергії Сонця.

Умови утворення ґрунтів Африки. Чітке виділення широтної зональності в Африці, яка повторюється по обидві сторони екватора.

2. Робота учнів з картою природних зон в атласі

  Назвати природні зони материка.

  Знайти відмінність видового складу тварин та рослин по природних зонах.

3. Прийом «Творча лабораторія»

Характеристика природних зон

— вологі екваторіальні ліси.

— перемінно-вологі ліси.

— савани і рідколісся.

— пустелі і напівпустелі.

— вічнозелені твердолисті ліси та чагарники.

4. Робота з підручником 

Виписати в зошит представників тваринного та рослинного світу, поширені ґрунти кожної зони (результати роботи можна подати у вигляді таблиці).

5.   Закріплення вивчених знань

 

1. Прийом «Прес-конференція»

Перевірка роботи в зошиті, визначення того наскільки повно та правильно вона виконана.

6. Підведення підсумків уроку

Д/З.

Опрацювати текст підручника.

  Підготувати матеріал про національні парки материка, стихійні природні явища, екологічні проблеми.

ІІІ. Висновки.

Критерії

початковий

середній

достатній

високий

1-3б.

4-6 б.

7-9 б.

10-12 б.

Наявність перебудови в роботі вчителя та позначення її на результативності уроків.

 

 

8

 

Наявність на уроці виховних дій засобами навчального предмета.

 

 

 

10

Виховна спрямованість організації діяльності учнів .

 

 

 

10

Ступінь активності вчителя та учнів на уроці.

 

 

 

10

Наявність активних форм діяльності на уроці та їх ефективність.

 

 

8

 

Нововведення у роботі вчителя та їх вплив на характер взаємин з учнями.

 

 

9

 

Науковість викладання предмета.

 

 

 

10

Практична спрямованість навчання.

 

 

 

10

Визначення тих якостей особистості, які особливо активно розвиваються на уроці

 

 

9

 

Всього:

 

 

34

50

Макс. кіл-ть балів: 108

Набрано:84 б.     

Навчально-виховна

діяльність вчителя

Рівень розвитку

Навчально-пізнавальна діяльність учнів

Рівень розвитку

1.Організаційно-вступна частина

- психологічний настрій

- організація уваги

- робочий настрій

10 б.

1.Підготовка до уроку:

- підручники, атласи

- зошити, тематичні карти

- приладдя (термометри, барометри, компас)

 

9 б.

2. Мотивація навчання

- зв’язки опорних знань

- проблемно-пошукові ситуації

9 б.

2. Рівень інтересу до теми

9 б.

3. Активність на різних етапах уроку:

- під час опитування

- під час вивчення

- під час закріплення

 

 

9 б.

8 б.

8 б.

3. Контроль рівня навчальних досягнень.

- метод: біля дошки, з місця

- форма: індивідуальне, групове, фронтальне, письмове, бліц опитування

10 б.

4. увага учнів

- початок уроку

- середина уроку

- кінець уроку

 

10 б.

9 б.

8 б.

 

4. пояснення нової теми:

- відповідність програмі і меті

- виділення головного

- практична спрямованість

- узагальнення і систематизація

- між предметні зв’язки

- виховний потенціал

10 б.

5. уміння самостійно працювати з:

- підручником

- джерелами географічних знань

9 б.

5.Використання методів навчання:

- словесних, наочних

- проблемно-пошукових

- навчальних дискусій

- усних, практичний контроль

- диференційоване навчання

10 б.

 

 

6. закріплення теми уроку:

- відпрацювання здобутих знань, умінь, навичок

- практичне використання здобутих знань

- осмислення змісту навчального матеріалу

9 б.

 

 

7. систематизація і узагальнення:

- встановлення географічних закономірностей

- встановлення логічних зв’язків

- перехід від простих до широких узагальнень

9 б.

 

 

8. контроль вивченого на уроці:

- географічний матеріал, його ступінь оволодіння

- корекція пробілів

- текстові завдання

- завдання на тематичних картках

10 б.

 

 

9. Домашнє завдання:

- мета

- індивідуалізація

11 б.

 

 

 

  1. Змістовний компонент уроку: Обсяг поданого учителем матеріалу відповідає темі уроку. Базові поняття в учнів сформовані. Використання різних видів роботи (розповідь, бесіда, вправи практичного характеру,) виявилися доцільними та дієвими.
  2. Розвиваючий компонент уроку: Під час уроку розвивали вміння користуватися картами, вчилися раціонально запам’ятовувати, шукати відповіді на проблемні запитання,  робити висновки.
  3. Мотиваційний елемент уроку: Учитель показувала взаємозв’язок теми із життям,  вагомість теми уроку в практичній життєдіяльності, спонукала до зацікавленості змістом уроку. Емоційний фон та темпоритм відповідав віковим особливостям учнів 7класу.
  4. Виховний характер уроку: Правильна організація уроку і розподіл часу самодисциплінували учнів. Зміст уроку подавався враховуючи виховну мету.
  5. Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів: Метод перевірки знань    вдало використаний для засвоєння основних понять і термінів. Для оцінювання використовувалася перевірка правильності  виступів учнів.
  6. Організаційна чіткість уроку: Класна кімната та учні готові до уроку, кожен етап уроку мав логічну завершеність. Види діяльності і час використані методично грамотно.
  7. Оцінка діяльності учителя на уроці: Володіє фактичним матеріалом з географії, вміє грамотно і науково викласти цей матеріал, володіє методикою формування біологічних понять та методикою ведення уроку, дотримується педагогічного такту та етики.
  8. Загальна оцінка результативності уроку: 10 балів.

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ:

 

Вчителю Максимюк А.К.:

  1. Ширше застосовувати у своїй роботі засоби діагностики та корекції індивідуальних особливостей та особливостей груп при реалізації різнорівневого підходу.
  2. Творчо використовувати педагогічні інновації, ТЗН.

 

Ознайомлена:    ____________ А.К. Максимюк

09.11.2018 р.

 

doc
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
2463
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку