Аналіз уроку математики 1 клас

Про матеріал
Дата проведення Клас Предмет Кількість учнів Відсоток присутніх учнів за списком присутніх 12.11.2018 р. 1 Математика 5 5 100 % Тема уроку: Додавання та віднімання числа 5. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання. Мета уроку: Розкрити принцип складання таблиці додавання і віднімання числа 5, формувати навички додавання і віднімання числа 5, використовуючи різні прийоми, закріпити вміння збільшувати (зменшувати) число на кілька одиниць, вказати на взаємозв’язок дій додавання та віднімання; розвивати логічне мислення; навички усної лічби, увагу, математичне мовлення; формувати пізнавальний інтерес до навчання. Обладнання: ТЗН, таблиця додавання і віднімання числа 5, картки для каліграфічної хвилинки, гра «Магазин», підручник , зошит, емблема бренду. Тип уроку: Комбінований Форма уроку: Урок-гра Мета відвідування: Відкритий урок. Вивчення системи роботи вчителя.
Перегляд файлу

 Аналіз уроку

Вчитель: Тесліцька Н.К.

 

Дата проведення

    Клас

   Предмет

Кількість учнів

Відсоток     присутніх учнів

     за списком

    присутніх

 12.11.2018 р.

1

Математика

5

5

100 %

Тема уроку:

Додавання та віднімання числа 5. Взаємозв'язок  дій додавання і віднімання.

Мета уроку:

Розкрити принцип складання таблиці додавання і віднімання числа 5, формувати навички додавання і віднімання числа 5, використовуючи різні прийоми, закріпити вміння збільшувати (зменшувати) число на кілька одиниць, вказати на взаємозв’язок дій додавання та віднімання; розвивати логічне мислення; навички усної лічби, увагу, математичне мовлення; формувати пізнавальний інтерес до навчання.

Обладнання:

ТЗН, таблиця додавання і віднімання числа 5, картки для каліграфічної хвилинки, гра «Магазин», підручник , зошит, емблема бренду.  

Тип уроку:

Комбінований

Форма уроку:

Урок-гра

Мета відвідування:

Відкритий урок. Вивчення системи роботи вчителя.

 

            Хід уроку 

І. Організаційний момент 10 б.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 10 б.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку  10  б.

3.1. Усний рахунок 10 б.

3.2.Каліграфічна хвилинка, написання цифри 5 10 б.

3.3.Математичний диктант  10 б.

3.4.Пояснення вчителя10 б.

Фізкультхвилинка . 10 б.

3.5. Практична робота (вимірювання об’єму циліндра, талії улюбленої іграшки. 10 б.

3.6.Гра «Магазин» 10 б.

3.7.Виготовлення дизайнерських рукавичок. 10 б.

ІУ. Підсумок уроку. 10  б.

 

 

 

ВИСНОВКИ:

1. Організація учнів на навчальну діяльність була забезпечена добре. Вчителька зразу ж зуміла включити учнів у корисну навчальну діяльність, не витрачаючи часу на зайві розмови. Учні досить організовані: у них підготовлені робочі місця. Дошка чиста, є крейда. Завчасно підготовлені також наочні посібники (переносна дошка, таблиця), і вони розміщені так, щоб не відволікати передчасно увагу учнів.

2. Санітарно-гігієнічні умови для проведення уроку забезпечені: вчителька проводила фізкультпаузу, змінювала один вид роботи іншим; у класній кімнаті достатньо денного світла, яке падає зліва.  Вчителька  слідкує за розумовою активністю учнів, запобігає  перевтомі учнів, неправильному розвитку їхньої скелетної системи.

Емоційний фон на початку і в ході уроку був хороший: учителька задає  класу мажорний тон, підбадьорює учнів у їхній роботі, доречно жартує. Психологічна готовність учнів до уроку була забезпечена: учні приготували необхідне обладнання, зустріли вчительку з готовністю працювати.

3. Досить вдало і вмотивовано обрано тип уроку — комбінований. Реалізована структура уроку відповідає його типу. Навчальна тема   якраз і вимагала розв'язання різних завдань:   вивчення нового матеріалу,   формування вмінь і навичок, застосування знань на практиці. Компоненти уроку були пов'язані між собою логічною послідовністю і забезпечили дидактичну цілісність уроку.

4. На уроці були реалізовані вимоги принципів навчання. Особливо вдало дотримано принципу науковості: навчальний матеріал, що вивчався, відповідає вимогам навчальної програми.  

         Принцип зв'язку навчання з життям   знайшов свою реалізацію: у картках для каліграфічної хвилинки, пропонувалися окремі завдання, які спонукали учнів використовувати знання для розповідей про навколишню дійсність. Однак треба більш широко показувати вихід знань у практику, потребу в конкретних знаннях для розв'язання життєвих завдань.   Життєва практика є поштовхом до свідомого оволодіння знаннями і критерієм перевірки істинності здобутих знань. 

           Вимоги принципу систематичності й послідовності були реалізовані на уроці так, як вони й закладені в програмі з математики.

           Принцип доступності також знайшов своє відображення в ході і змісті уроку. Зміст навчального матеріалу, вправи були доступні для учнів, відповідали їх віковим можливостям. 

         Повною мірою реалізувались і вимоги принципу наочності: були використані класна й переносна дошки, таблиця додавання та віднімання; оформлення обладнання не вимагає доповнень. Учителька дотримувалась правил використання наочного обладнання. Дидактичний матеріал, що був запропонований на переносній дошці, сприяв активізації навчальної діяльності учнів. 

          Значна увага на уроці приділялася реалізації вимог принципу свідомості, самостійності та активності учнів у навчанні. Це непогано вдалося зробити на етапі практичної роботи.  У ході перевірки формувалися вміння та навички учнів. Тут були створені оптимальні умови для активної самостійної роботи кожного учня, раціонально було використано час, а тому й ефективність такої роботи заслуговує на увагу.     Вчителька  усвідомила важливість ролі самостійної навчальної діяльності учнів, та повною мірою володіє технікою реалізації цього завдання.

Вимоги принципу міцності знань, умінь і навичок учнів на окремих етапах уроку були реалізовані вдало. Якщо це не знайшло належної реалізації у процесі вивчення нового матеріалу, то при формуванні в учнів умінь і навичок учителька досягла майстерності, що заслуговує на увагу, вивчення й наслідування. Кожен учень одержує завдання і має самостійно працювати над його виконанням. Особлива увага приділялась закріпленню раніше здобутих знань, виробленню на їх основі вмінь і міцних навичок.

5. На уроці за можливості використовувались різноманітні методи навчання. Доречно були використані словесні, наочні і практичні методи. Вони, в основному, відповідають меті уроку та віковим особливостям учнів. Схвально, що   на уроці  вчителька приділяє достатньо уваги і фактичним методам навчання (система вправ та ін.).  

Учителька працювала над формуванням в учнів уваги.   Це вдалося їй на початку і вкінці уроку (всі мали конкретну роботу),   в процесі вивчення нового матеріалу Н.К.   також вдалося мобілізувати увагу учнів. 

Спостереження за уроком дає право говорити, що вчителька сприяла розумовому розвитку загальних здібностей учнів, зокрема оперативної пам'яті, репродуктивної діяльності.   На уроці  було створено умови для розвитку творчих здібностей учнів.

Проводилася цілеспрямована робота над формуванням в учнів чітких і усвідомлених мотивів навчання, зокрема пізнавальних мотивів у процесі вивчення нового матеріалу.

На уроці чільне місце займала індивідуальна робота учнів. Проте вона не відокремлювалась психологічно від колективної навчальної діяльності всього класу.

Учні непогано володіють методами самостійної навчальної роботи в процесі формування вмінь і навичок. Так, вони досить вправно виконували завдання за картками, з переносної дошки. У процесі такої роботи вони не задають додаткових запитань. Це свідчить, що приділяється належна увага навчанню учнів володінню методами навчальної роботи.   Навчання учнів володінню методами самостійної навчальної роботи як інструментом пізнання — важливе завдання школи з формування особистості, підготовки її до самостійної активної діяльності.

6. На уроці   розв'язувалися завдання всебічного гармонійного розвитку особистості. Мала місце робота над розв'язанням завдань розумового виховання.   Дійсно всі учні працювали самостійно, оволодівали методами навчальної роботи. 

Завдання морального виховання також реалізовувались у вигляді прийомів, спрямованих на формування в учнів відповідальності, дисциплінованості, поваги один до одного: ставлення до учнів з боку вчителя ґрунтується на основі доброзичливості, ввічливості, дотримання педагогічного такту.   Дидактичний матеріал   сприяв формуванню в учнів почуття любові до своєї країни. 

 

Щодо реалізації завдань трудового виховання, то вони певною мірою були здійснені: на всіх етапах уроку   проводилась цілеспрямована робота з організації розумової праці учнів; їх навчали берегти й раціонально витрачати кожну хвилину уроку, звертати увагу на культуру праці, навчали також володінню методами самостійної навчальної роботи.

Завдання естетичного виховання були реалізовані на уроці. Всі діти одягнені охайно,   учителька турбується про дотримання учнями естетики у веденні зошитів; у взаєминах учительки з учнями відчувається почуття внутрішньої поваги до учнів ("Будь ласка", "Дякую" та ін.). Класна кімната оформлена зі смаком, немає нічого зайвого.  

7. Поведінка вчительки свідчить про її значний досвід і майстерність. Вона добре володіє класом, уміє організувати учнів на навчальну діяльність, бачить кожного учня, вміє розподіляти увагу, здатна забезпечити трудову дисципліну на основі залучення всього класного колективу до навчальної діяльності. 

Педагог  володіє конструктивною діяльністю, вміло моделює урок, уміє дібрати необхідний матеріал, забезпечує логічну й дидактичну цілісність уроку. Навіть під час самого уроку показала вміння перебудовувати свою діяльність і діяльність учнів залежно від навчального матеріалу, емоційного стану учнів, рівня діяльності класного колективу, доцільно розподілила клас для виконання різних видів навчальних завдань.

Комунікативна діяльність учительки добра: вона вміє забезпечити мажорний тон роботи, створити позитивний емоційний фон, бачить увесь клас і кожного учня зокрема, вміє вчасно гальмувати недозволену діяльність надто збудливих учнів,   спонукати до активної діяльності млявих учнів.

Також викладачка володіє педагогічним тактом, що було добре видно на всіх етапах уроку.   Відпрацьована педагогічна техніка: розподіл завдань між учнями, переключення їхньої уваги з одного виду діяльності на інший, підготовка попередніх дидактичних завдань та обладнання для їх виконання. І все це на перший погляд так просто й раціонально. Цей бік діяльності вчителя заслуговує на вивчення й наслідування іншими вчителями.

Є підстави стверджувати, що у Н. К. виробився хороший стиль роботи: діловитість і простота без показовості.  Учні, очевидно, давно засвоїли цей стиль і почувають себе зручно в такій діловій обстановці. Значну роль відіграє і тон роботи. Як уже зазначалося, він мажорний. Учителька весь час намагається підтримати бадьорість і діловий настрій дітей, створюючи позитивний емоційний фон для активної розумової діяльності.

Зовнішній вигляд вчительки відповідає вимогам етики вчителя ,  сприяє створенню позитивного психологічного клімату в класному колективі.

Мова правильна, мелодійна, різнотональна на різних етапах уроку у зверненні до різних учнів. Дикція виразна, вольова. Все це доповнюється доречною мімікою, жестами, чіткою конгруентністю. Вчителька завжди обирає потрібне місце в класі біля дошки і під час контролю за індивідуальною роботою учнів.

 

Урок проведено на високому методичному рівні ( 10 балів).

ПРОПОЗИЦІЇ:

 1. Поглиблювати практичні вміння та навички у використанні інноваційних форм та методів роботи (постійно).
 2. Виховувати у  учнів інтерес до вивчення  математики (постійно).

 

Ознайомлена:                             Н.К.Тесліцька

 

12.11.2018 р.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Стороженко НаталІя Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
13084
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку