7 квітня о 18:00Вебінар: Інтернет-середовище для професійного розвитку вчителів математики

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами

Про матеріал

Система двійкового кодування, яка використовується в комп'ютерах, дуже зручна для зберігання, опрацювання та пересилання інформації, але порівняно з іншими системами кодування збільшує розмір файлу. Тому іноді виникає необхідність зменшувати розмір файлів для більш ефективної роботи з інформацією.

Для зменшення обсягу файлів використовують спеціальні алгоритми (методи) стиснення інформації. Мотивацію введення поняття архівного файла та процесу архівування даних доцільно проводити за допомогою дедуктивної бесіди, в якій учні мають брати активну участь

Зміст архіву
Перегляд файлу

 

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.

Цілі:

  •               навчальна: вивчити принцип стиснення інформації, методи захисту інформації, поняття «архівований файл або архів», вміти створювати, переглядати, доповнювати, оновлювати архів та вилучати файли з архіву;
  •               розвивальна: розвивати логічне мислення;
  •               виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: Архіватор, браузер.

Хід уроку

І. Організаційний етап

  •                  привітання
  •                  перевірка присутніх
  •                  перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

Система двійкового кодування, яка використовується в комп’ютерах, дуже зручна для зберігання, опрацювання та пересилання інформації, але порівняно з іншими системами кодування збільшує розмір файлу. Тому іноді виникає необхідність зменшувати розмір файлів для більш ефективної роботи з інформацією.

Для зменшення обсягу файлів використовують спеціальні алгоритми (методи) стиснення інформації. Мотивацію введення поняття архівного файла та процесу архівування даних доцільно проводити за допомогою дедуктивної бесіди, в якій учні мають брати активну участь.

З’ясуємо, яким чином можна передати інформацію з одного комп’ютера на інший. Якщо за допомогою електронної пошти, то треба зазначити, що пересилати інформацію електронною поштою ми можемо тільки одним файлом. Виникає питання: як бути, якщо пересилати треба декілька файлів або декілька папок, або обсяг інформації, що треба переслати, завеликий, і електронна пошта не в змозі з цим упоратись? А якщо передавання інформації відбувається за допомогою флеш-носія, а обсягу пам’яті, що на ньому залишилася, недостатньо для запису потрібної інформації (і нічого видалити з носія не можна)? Отже, в обох випадках на допомогу приходить така операція, як стиснення інформації. Крім того, під час роботи з комп’ютером можливими є пошкодження або знищення інформації на дисках. Із різних причин це може відбуватися через фізичне пошкодження магнітного шару диска, неправильне корегування або випадкове знищення файлів, пошкодження інформації комп’ютерними вірусами тощо. Тому для зменшення втрат інформації слід мати архівні копії файлів із найбільш важливою для користувача інформацією.

Отже, з одного боку, стискати дані необхідно для зменшення простору на зовнішніх носіях інформації та прискорення пересилання повідомлень і програм з одного комп’ютера на інший. З другого боку, ушкодження пристроїв комп’ютера може призвести до втрати даних, їх відновлення потребує багато часу й зусиль. Для виконання цих завдань існують програми-архіватори, які забезпечують як архівацію, так і стиснення даних.

IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: § 5.

V. Фізкультхвилинка

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

  1.                Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
  2.                Інструктаж учителя.

Підручник ст. 40-41. Рубрика «Діємо»

  1.                Практична робота за комп’ютерами.
  2.                Вправи для очей.

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

1. Що нового ви сьогодні дізналися?

2. Чого навчилися?

3. Чи виникали труднощі?

VІІI. Домашнє завдання

Підручник§ 5 ст. 38-44

ІХ Оцінювання роботи учнів

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Ти дізнаєшся:

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Програми-архіватори. При передаванні даних через комп’ютерну мережу, а також при збереженні резервних копій файлів суттєвим є їх обсяг. Тому часто застосовують стиснення файлів. Стискати можна кілька файлів чи папок. Результатом стиснення є запакований файл, або архів. Створювати архівні файли та працювати з ними дають спеціальні програми, які називають: Архіваторами. Програмами резервного копіювання

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Програми-архіватори. Архіви мають розширення*.7z *.rar *.zipстворення нових архівів;розпакування файлів з архівів (роз архівування);додавання файлів до архіву;створення архівів, що саморозпаковуються; створення розподілених архівів на носіях малої ємності;тестування цілісності структури архівів; повне або часткове відновлення пошкоджених архівів;захист архівів від перегляду й несанкціонованої модифікації. Функції архіваторів:

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Програми-архіватори Архівація передбачає упакування та стиснення даних. Упакування й стиснення. Упакування — це злиття кількох файлів або папок у єдиний файл, який називається архівом. Стиснення — скорочення обсягу вихідного файла або групи файлів. У різних архіваторах застосовують різні способи стиснення, тому обсяг файла архіву порівняно з вихідним файлом може різнитися залежно від програми-архіватора, за допомогою якої його було створено.

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Швидко створити файл архіву із значеннями його властивостей, що встановлені за замовчуванням, або розпакувати архів можна за допомогою вказівок контекстного меню. Якщо на комп’ютері встановлено програму-архіватор, то вказівки для виконання найбільш вживаних операцій з архівами виносяться в контекстне меню. Вивчаємо. Програми-архіватори

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Програми-архіватори. Файл архіву отримує розширення .exe, що свідчить про те, що він є виконуваним файлом. Коли архівація виконується для передавання пакета документів іншому користувачеві, слід передбачити наявність програмного засобу, необхідного для розпаковування вихідних даних з архіву. У тому разі, коли користувач не має необхідної програми-архіватора, на основі звичайного архіву можна створити архів, що саморозпаковується. Користувач зможе запустити цей файл як звичайну програму, після чого розпакування архіву відбудеться на його комп’ютері автоматично.

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Методи стиснення даних. Характерною особливістю більшості форматів даних, з якими традиційно працює користувач, є певна надлишковість. Ступінь надлишковості залежить від типу даних. Прикладом надлишковості є повторення в тексті фрагментів. Подібний надлишок усувається заміною повторюваних послідовностей коротшим значенням — кодом. Наприклад, нехай є файл, який містить багато однотипних слів: комп’ютер, комп’ютера, комп’ютерна, комп’ютеризація тощо. Якщо сполучення 9 букв «комп’ютер» замінити комбінацією символів «чц», то розглянутий набір слів перетвориться на систему: «чц», «чца», «чцна», «чцизація» тощо.

Номер слайду 11

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Програмне забезпечення комп’ютера. Програмне забезпечення комп’ютера Вивчаємо. Методи стиснення даних. У відеофайлів надлишковість в кілька разів менша, ніж у графічних, а в графічних — у кілька разів менша, ніж у текстових. Крім того, ступінь надлишковості даних залежить від прийнятої системи кодування. Розрізняють такі види стиснення: Стиснення із втратамифото- та відеоданіСтиснення без втраттекстові дані

Номер слайду 12

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити §5 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик. Заповнити словничок Архіватор, упакування, стиснення, sfx-архів

Номер слайду 13

Розгадайребус. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 14

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. АРХІВАТОРРозгадай ребус

Номер слайду 15

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Діємо. Вправа 3. Архівування папки за допомогою вказівок контекстного меню. Вправа 4. Розпаковування з архіву окремого файла за допомогою архіватора 7-Zip. Вправа 5. Створення архіву, що саморозпаковується, за допомогою архіватора 7-Zip. Програмне забезпечення комп’ютера. Програми-архіватори. Програмне забезпечення комп’ютера

Номер слайду 16

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Працюємо за комп’ютером

zip
Додано
2 серпня 2019
Переглядів
509
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку