Арт-лабораторія, як педагогічний метод у пізнавально-практичній діяльності вихованців ЗПО

Про матеріал
Поняття: успішність, конкурентоздатність, компетентність, набувають практичного змісту в процесі творення цільових моделей випускників закладів освіти. Відповідно, на зміну традиційним підходам до навчання та виховання, приходять соціально та економічно орієнтовані, комплексні та адаптивні – спрямовані на оптимальну інтеграцію особистості учня-вихованця в умови динамічного багатофакторного культурного середовища.
Перегляд файлу

Арт-лабораторія, як педагогічний метод у пізнавально-практичній діяльності вихованців ЗПО

 

Дороганич Олена Сергіївна, керівник Народного художнього колективу студії вокального мистецтва «Антарес» комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості».

 

Арт-лабораторія, як педагогічний метод у пізнавально-практичній діяльності вихованців ЗПО, належить до складних (багатоетапних) проектів. Неоднорідні за формою тематичні заходи арт-лабораторій створюють умови для ефективної соціалізації дітей в умовах творчих груп.

Така форма взаємодії сприяє розвитку молодіжних творчих ініціатив і ситуативного пошуку їх впровадження.

Основні принципи роботи арт-лабораторії:

1. Системність та систематичність впровадження проектів як принцип поетапного та послідовного впровадження теми та організаційної системи заходу.

2. Добровільність – це принцип, що вказує на самовизначення учасника щодо ступеню участі в проекті та його ролі в творчій групі;

3. Колективна співтворчість – принцип, що вказує на колективну творчу працю в процесі підготовки та впровадження проекту;

4. Соціальна значимість арт-лабораторії полягає у розгляді та впровадженні у життя актуальних соціальних проблем молодіжного середовища;

При цьому, мета арт-лабораторії, незалежно від її змістовного та виховного наповнення, полягає у забезпеченні умов для ефективного формування соціальної компетентності вихованців.

Арт-лабораторія, як форма організації пізнавально-практичної діяльності вихованців, зорієнтована на ряд важливих завдань:

1. Розвиток організаційної системи для формування творчих груп вихованців;

2. Створення умов для колективної співтворчості вихованців;

3. Формування у вихованців здібностей до планування в процесі реалізації творчих проектів;

4. Розвиток цільового, ситуативного і діалогічного мислення учасників проекту;

5. Розвиток засобів самовідтворення вихованця через зміст та форму проектної діяльності;

6. Ефективна соціалізація вихованців засобами проектної діяльності в умовах творчих груп.

Довгостроковий проект впроваджується блочним способом. Блоки - тематичні лабораторії, які організаційно та змістовні спрямовані на розгляд окремих тем «Арт-лабораторії життєвих завдань» (заходів).

Змістовне наповнення тематичних лабораторій проекту «Арт-лабораторії життєвих завдань» орієнтовано на формування системи цінностей та ціннісних орієнтирів дітей та молоді.

Кожна тематична лабораторія забезпечується кадровим потенціалом з педагогів та методичних працівників закладу, які входять в ініціативну групу. З числа вихованців-учасників тематичних лабораторій утворюються творчі групи (ТГ).

Ініціативною групою пропонуються та координуються організаційні форми проектної діяльності учасників ТГ. На початку і закінченні тематичної лабораторії здійснюється психолого-педагогічна діагностика сформованості соціальної компетентності та досліджується рівень обізнаності вихованців-учасників проекту за виховним змістом заходу. Таким чином, по завершенню роботи «Арт-лабораторії життєвих завдань», планується встановити дієвість даної проектної форми роботи.

Розвиток проектної діяльності у процесі формування базових компетентностей вихованців вже на теперішній час зумовлює виникнення цілого ряду нових форм організації їх пізнавально-практичної діяльності та адаптації традиційних педагогічних методів.

На перших зустрічах творчих груп впроваджуються тренінги з метою знайомства учасників проекту. Тренінги можуть також обіймати учасників творчих та ініціативних груп (з числа педагогів).

Тренінг командотворення в тематичних лабораторіях проекту містить ряд традиційних етапів, а саме таких:

Етап 1. Введення. Оголошення організаційного порядку взаємодії учасників тренінгу та правил тренінгу. Ведучій знайомить учасників з метою тематичної лабораторії, розкриває її актуальність та основну проблему змісту.

Етап 2. Знайомство. Під час знайомства учасники тренінгів можуть застосовувати різні елементи самопрезентації. Знайомство може бути тематичним – пов’язаним зі змістом тематичної лабораторії. Кожен себе може представити, як представника якоїсь професії або виду спорту, стихії, якщо тематична лабораторія спрямована на певний вид людської діяльності або природних процесів. Самопрезентація вивільняє систему особистісних ставлень особистості до проблеми проекту, ілюструє емоційний стан учасників діяльності, відкриває нові контури проблеми, яка розробляється.

Етап 3. Формування мотивації учасників. Обговорення змістовних складових теми проекту та їх важливість для вихованців закладу. Визначення активності учасників проекту через розподіл завдань в творчих групах.

Етап 4. Навчальний етап складається з наступних орієнтованих змістовних модулів: обговорення етапів розробки тематичної лабораторії та творчих завдань проекту; розбір складових проектної діяльності; презентація організаційних форм діяльності учасників проекту; розробка плану діяльності учасників проекту.

Етап 5. Завершення тренінгу – це етап висновків та підсумків проведеної роботи. Обговорення з узгодженням основних позицій, ідей і ставлень учасників тренінгу до опрацьованої проблеми є важливим етапом реалізації творчого потенціалу ТГ.

В Арт-лабораторії широко застосовується метод мозкового штурму (мозкової атаки) – методу, який дозволяє оперативно розглянути проблему на основі стимулювання творчої активності, під час якого учасникам рекомендується висловити якнайбільше пропозицій щодо рішення завдань проекту.

docx
Додано
28 грудня 2019
Переглядів
30
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку