2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Атестаційні завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти з географії.

Про матеріал
Тематичне наповнення атестаційної роботи здійснено за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас, Кожен варіант такої атестаційної роботи налічує: 16 тестових завдань різного типу і рівня складності; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; 1 завдання на контурній карті Варіант 6
Перегляд файлу

Варіант 6

І. Виберіть одну правильну відповідь

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

1            Оберіть мандрівника, який першим досяг берегів Індії:

             А Абель Тасман                    В  Васко да Гама

             Б  Юрій Лисянський            Г  Христофор Колумб                                           

 

2            Як називають підземні води, що навесні можуть з’являтися в підвалах будинків, погребах?

               А ґрунтові   Б термальні   В  артезіанські         Г  міжпластові                    

 

3            Укажіть закономірність географічної оболонки, проявом якої є виявлення в печінці пінгвінів в Антарктиді хімікатів, що використовували в 1960-х роках на полях у Північній Америці.             

А  широтна зональність          Б   висотна поясність    

В  ритмічність Г   цілісність

4            Які тектонічні структури сформували материк Південна Америка?  А давня платформа в центрі й на сході та пояс молодої складчастості на заході     

Б кілька давніх платформ, сполучених областю мезозойської складчастості 

В щит на заході материка та область давньої складчастості на сході 

Г дві молоді плити, що прилягають до зони рифтових розломів

5            Для якого регіону України є типовим описаний в уривку літературного твору ландшафт: «Сонце стоїть високо, розпечена земля пашить

 кожною грудочкою... Рівний, гарячий дух іде… од сірих кам’яних громад яйли… Блідий широколистий тютюн насичує повітря... Рівні лінії кущів винограду – немов зелені рядки величезної книги, розгорненої до читання...»?

А Поділля

Б Передкарпаття

В Гірський Крим

Г Приазовья

6            Проаналізуйте графічну модель демографічних процесів в Україні протягом 1965-2015 рр. Визначте особливість динаміки руху населення протягом останніх 15 років порівняно з попереднім періодом.      

 

А почався перехід до першого типу відтворення населення

Б сповільнюється темп скорочення населення В утримується на одному рівні сальдо міграцій

Г з’являються перші ознаки демографічної кризи

7            На картосхемі України позначено розташування найбільших

А центрів важкого машинобудування  

Б кам’яновугільних та буровугільних шахт

В центрів чорної та кольорової металургії

Г атомних та гідравлічних електростанцій

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8            Молочноконсервні заводи в Україні розташовані переважно в малих містах (Куп’янську, Ічні, Овручі, Літині, Тульчині тощо) тому, що вони

             А належать до групи екологічно небезпечних виробництв                             

Б тяжіють до міст, які є великими транспортними вузлами

В створюють велике навантаження на інфраструктуру міст

Г зорієнтовані на райони концентрації виробників сировини

ІІ. Встановіть відповідність                                                                                       

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

9            Визначте відповідність між поняттями та їх змістом:

1    Кам’яні річки         А Робота живих організмів

2    Бархани       Б Робота Сонця

3    Терикони    В Робота води

4    Печери        Г Діяльність людини                                             Д Робота вітру

10        Установіть відповідність між зображеним на рисунку дорожнім знаком і країною, на території якої встановлено знаки такого зразка.

А   Індія     Б Саудівська Аравія  В  Бразилія

            Г   Канада       Д Нова Зеландія                                                                         

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

3               Закарпатська западина

4               Галицько-Волинська  западина

Г кам’яне вугілля 

Д  буре вугілля

 

11        Визначте відповідність між тектонічними структурами та корисними копалинами, що з ними пов’язані:

 

1    Український щит   А  природний газ

2    Дніпровсько-Донецька      Б  калійна сіль 

               западина                                         В золото

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

12        Для кожного виробництва в Україні визначте перспективний напрям розвитку за Концепцією сталого розвитку.

1    видобування руд кольорових А використання вторинної

               металів                                            сировини металів та відходів

2    виробництво електроенергії         рослинництва

3    виробництво паперу          Б освоєння невичерпних і

4    вирощування фруктів, ягід           відновлюваних джерел ресурсів В комплексне використання мінеральних ресурсів Г модернізація магістральних газопроводів

                                                                                                                                                                                                                                                       Д упровадження біотехнологій

 

 

 

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей 13 Назвіть шари, з яких складається материкова земна кора:

1                    базальтовий

2                    осадовий

3                    магматичний

4                    метаморфічний

5                    гранітний

6                    океанічний         

7                    материковий

 

 

 

14        Визначте негативні наслідки вирубування лісів на південних схилах Гімалаїв.

1    більша активність сейсмічних явищ

2    потужніші повені й паводки на річках

3    інтенсивніше змивання ґрунтів

4    більша загроза зсувів

5    істотне підвищення середньорічної температури повітря

6    менша кількість і потужність селів            

7    більший рекреаційний потенціал регіону

 

 

 

15        За 100 років уміст гумусу в ґрунтах України зменшився майже на третину. Щоб зупинити цей процес, необхідно вжити таких заходів:

1    здійснювати моніторинг стану ґрунтів

2    зменшувати обсяги внесення органічних добрив

3    дотримуватися сівозмін

4    упроваджувати протиерозійні засоби обробітку земель

5    вирощувати на кожному полі лише одну культуру впродовж кількох років

6    сіяти технічні культури (ріпак, соняшник тощо) замість зернових        

7    заборонити зрошення орних земель

 

 

 

16        Чим зумовлена пріоритетність розвитку виробництва органічної продукції сільського господарства в Україні? 1  різноманітністю мінеральних ресурсів

2  високою природною родючістю ґрунтів

3  домінуванням тваринництва в структурі сільського господарства

4  хімізацією виробництва в господарствах агрохолдингів

5  упровадженням біологічних засобів захисту рослин в аграрному секторі

6  зональним характером спеціалізації сільського господарства     

7  зростанням попиту на цю продукцію в країнах Європи та в Україні

ІV.Завдання відкритого типу

17. Охарактеризуйте екологічні проблеми, що виникли в Україні у зв’язку з використанням земельних ресурсів.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 18. Окремі держави світу в міжнародному поділі праці роблять ставку на розвиток туризму. Наведіть приклади країн, зазначте, які чинники сприяли такій спеціалізації..

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ V. Завдання з використанням математичних розрахунків

19.              Визначте атмосферний тиск на вершині г. Роман-Кош (1545 м), якщо біля підніжжя (абсолютна висота – 75 м) він складає 740 мм рт. ст. Поясніть, що таке абсолютна висота.

20.              Визначте ресурсозабезпеченість Чилі, враховуючи, що щорічний видобуток мідних руд -5,5 млн т, загальні запаси мідних руд становлять 192,5 млн т.

Завдання на контурній карті

21.              Позначте відповідними умовними знаками та підпишіть  басейни та регіони України, багаті на родовища паливних корисних копалин: нафти та газу (3), кам`яного вугілля (2) та бурого вугілля (1)

pdf
Додано
30 травня 2019
Переглядів
1626
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку