2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Авторська програма факультативу "Збалансований розвиток"

Про матеріал

Програма розрахована для учнів 10 класу. Оскільки програма має екологічне спрямування, то залучення дітей цієї вікової категорії сприяє кращому виконанню поставлених цілей, згуртовує школярів і дає змогу забезпечити якісне проведення дослідницької роботи та природоохоронних заходів.

Перегляд файлу

Авторська програма

  Факультативу «Збалансований розвиток»,

10 клас,  35 годин

 

                                                                            Програму склала вчитель біології,географії                       

                                                         Зайцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів             

                              Маликова Є.Г.

Пояснювальна записка

 

         Програма розрахована для учнів  10 класу. Оскільки програма має екологічне спрямування, то залучення дітей  цієї  вікової категорії сприяє кращому виконанню поставлених  цілей, згуртовує школярів і дає змогу забезпечити якісне проведення дослідницької роботи та природоохоронних заходів.

 

  Основна мета:

 

 • ознайомлення учнів з основами екології та проблемами охорони навколишнього середовища;
 • формування екологічного світогляду учнів;
 • поглиблення знань про природу землі та рідного краю;
 • вивчення проблем екології Донеччини;
 • виховання любові до природи та почуття особистої відповідальності за

стан довкілля.

 

Основні завдання:

 

ОСВІТНІ:

 • ознайомити учнів з основами екології;
 • навчити проводити елементарні наукові дослідження та спостереження;
 • ознайомити із сучасними екологічними проблемами в цілому та проблемами рідного краю та з напрямами охорони природи;
 • проводити широку пропагандистську роботу серед учнів школи та їх батьків;
 • прищеплювати навички екологічної культури;

 

РОЗВИВАЛЬНІ:

 • розвивати уміння співпрацювати під час виконання практичних робіт та екскурсій;
 • розвивати логічне мислення;
 • розвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації;

 

ВИХОВНІ:

 • виховувати любов і дбайливе ставлення  до навколишнього середовища ;
 • виховувати національного свідомого громадянина, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба.

 

 

 

 

Навчально –тематичний план

 

№ З/п

Назва розділу

 

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Вступ

1

-

1

2

Екологія як наука

2

2

4

3

Біосфера як об’єкт вивчення екології

3

4

7

4

Вивчення основних екологічних проблем своєї місцевості ( Донбасу)

6

3

9

5

Надзвичайні ситуації - загроза  людству

4

-

4

6

Організація та проведення природоохоронних заходів у своєму населеному пункті

3

6

9

7

Підсумкові заняття та масові заходи

1

-

1

 

РАЗОМ

             20

              15

             35

 

                                                 ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

№ з/п

К-ть годин

Тема

Зміст

Досягнення учнів

1

1

Вступ

Знайомство з планом роботи, правилами поведінки в природі. Обговорення проблеми співіснування людини  та навколишнього середовища.

Учень:

- називає правила безпечної поведінки в природі;

- називає основні джерела екологічної загрози.

2

4

Екологія як наука

Екологія як наука. Методи екологічних досліджень. Поняття та терміни науки екології. Практичні роботи№1-2

1. Правила проведення експерименту, спостереження, моніторингу.

2. Оформлення результатів спостереження

 

Учень:

- називає об’єкт вивчення курсу ;

- знає та вміє застосовувати методи екологічних досліджень;

- знає правила: безпечної поведінки в природі.

 

3

7

Біосфера як об’єкт вивчення екології

Природа. Біосфера і ноосфера. Взаємодія людини та природи.

Шляхи вирішення сучасних екологічних проблем. Практичні роботи № 3-6

3.4 – Обстеження стану криниць на території села.

5,6 – Складання екологічного звіту стан води в криницях  села.

 

Учень:

- називає основні шлях вирішення екологічних проблем;

- складає екологічну   характеристику стану криниць;

- визначає основні джерела забруднення гідросфери.

4

9

Вивчення основних екологічних проблем своєї місцевості

( Донбасу)

Стан природи Донбасу та свого  району. Вивчення основних екологічних проблем.  Екологічні проблеми атмосфери. Забруднювання грунтів та його наслідки.  Екологічні проблеми гідросфери. Теоретичний тренінг « Я в природі». Практична робота 7-8  «Річка Бахмутка на весні» ( ознайомлення з екологічним станом річки: стан берегів, схилів, колір води, забруднення, стан джерел,)

Учень:

- пояснює, яких змін зазнала природа краю під впливом господарської діяльності людини;

- називає джерела забруднення повітря, водойм, грунтів;

- виявляє наслідки впливу людини на природу;

- дотримується правил природоохоронної поведінки.

 

5

4

Надзвичайні ситуації - загроза  людству

Екологічні кризи ( природні та антропогенні).НС екологічного характеру ( атмосфера, гідросфера, літосфера, біосфера). Причини виникнення техногенних НС і шляхи зниження забруднення навколишнього середовища. Охорона навколишнього середовища.

Учень:

- характеризує екологічні кризи;

- називає причини потепління клімату;

- називає шляхи зниження забруднення навколишнього середовища.

6

9

Організація та проведення природоохоронних заходів у своєму населеному пункті

Вивчення території поширення рослин Червоної книги. Створення Червоної книги свого населеного пункту. Обстеження території населеного пункту з метою вивчення екологічної ситуації ( виявлення стихійних звалищ та смітників); складання екологічної карти населеного пункту.

Екскурсії. Вивчення видового різноманіття рослин і тварин рідного краю.

Учень:

- називає найхарактерніші для місцевості види рослин і тварин; рослини і тварини  краю, які занесені до Червоної книги України;

- уміє складати екологічну карту населеного пункту;

- знає правила поведінки у природі, які спрямовані на охорону природи.

7

1

Підсумкові заняття та масові заходи

Захист учнівських проектів «Стан довкілля Донбасу»

Учень:

- уміє доповісти про етапи виконання свого проекту, особливості обраної теми, результати;

- намагається надати оцінку своєї роботи та робіт однокласників.

 

 

 

Література:

 

1.Булкін С.П. Книга о Донбассе. Природа. Люди. Дела. – Донецк: Донбас, 1978

 

2. Білявський Г.О. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997

 

3.Лужанский С.С. Зеление трасси: Научно-поп. очерки. – Донецк: Донбас, 1982.

 

4 .Дидова А.З. Заповедная природа Донбасса:Путеводитель. – Донецк: Донбасс, 1983.

 

5. Денисова Е.Д. География  родного края: учебное пособие для 5 класса. _ Донецк: 

    Новий мир, 2002.

 

6.Лисенко С.Г., Галдун Т.И., Савченко В.А.,  «Безопасность жизнедеятельности.

    Луганськ:ООО «Виртуальная реальності». – 2010.- 418с.

 

7. Романова Л.С. Цікаве про тварин. – К.: Наукова думка, 1970

 

8.Яришева Н.Ф. основи природознавства. Природа України: Навчальний посібник._

    К.: Вища школа, 1995

 

9. Червона Книга України. - К., 1980

doc
Додано
21 листопада 2018
Переглядів
237
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку