30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Авторська програма "Рідний край"

Про матеріал
питання екології, проблеми взаємовідносин суспільства і навколишнього середовища стали найактуальнішою проблемою сучасності. Авторська програма зорієнтована на вивчення історії рідного краю і області, а також географії, біології, хімії, екології, завдяки чому забезпечуються міжпредметні зв’язки природничих наук. Факультативний курс передбачає вивчення навчального змісту протягом 2 років (7-8 класи) та розрахований на 70 годин (1 година на тиждень).
Перегляд файлу

1

 

Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства  учнівської молоді

Запорізька обласна рада

 

 

 

 

 

 

 

Авторська програма

гуртка « Екологічне краєзнавство»

« Рідний край»

 

Укладач: Мусі хіна Г.П

Керівник гуртка « Екологічне краєзнавство»

Веслівського відділу туризму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номінація: авторська програма (факультатив).

Відомості про автора: Мусіхіна Галина Петрівна, вчитель біології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, стаж роботи – 37 років.

Назва навчального закладу: Комунальний заклад «Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Веселівської районної ради Запорізької області»

Анотація: питання екології, проблеми взаємовідносин суспільства і навколишнього середовища стали найактуальнішою проблемою сучасності. Авторська програма зорієнтована на вивчення історії рідного краю і області, а також географії, біології, хімії, екології, завдяки чому забезпечуються міжпредметні зв’язки природничих наук. Факультативний курс передбачає вивчення навчального змісту протягом 2 років (7-8 класи) та розрахований на 70 годин (1 година на тиждень).  Вибір змісту, форм та методів навчання, що відповідають інтересам та потребам учнів є засобом реалізації особистісно-орієнтованого навчання, використання проектної технології,  яке уможливлює розвиток творчої особистості. Творча діяльність учнів під час проведення занять факультативу розвиває самостійність, критичність, гнучкість мислення дітей та інші якості, що необхідні для формування освіченої, творчої людини, здатної до самовдосконалення, самоутвердження.

Назва роботи: Авторська програма гуртка «Екологічне краєзнавство» «Рідний край».

Цілепокладання: авторська програма створена для досягнення і реалізації таких цілей, завдань:

      поглиблення знань з історії рідного краю;

формування екологічної культури особистості;

виховання сучасної гармонійно розвиненої людини;

послідовне розширення знань, умінь і навичок,       отриманих         на уроках   біології, екології, географії;

розвиток творчих здібностей учнів, залучення їх до      проведення самостійних досліджень;

залучення дітей до практичних природоохоронних дій.

Очікуваний результат: під час реалізації програми, враховуючи вимоги щодо відповідності  мети програми, очікуємо  підвищення рівня екологічної  культури гуртківців,  виховання дбайливого, поважливого ставлення до природи  та вміння застосовувати набуті знання та навички в житті. В процесі вивчення факультативного курсу «Рідний край»  відбувається збір та систематизація учнями  краєзнавчих матеріалів, поглиблення об’єктивних знань з  історії рідного села, міста, визначних місць, історичних подій та видатних людей свого краю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Пояснювальна записка

Вступна характеристика предмета

Любов до рідного краю формується у дітей з родинного виховання. В школі вчителі не тільки дають знання з предметів, але і проводять виховну роботу. Вони в цікавій, доступній формі включають дитину до процесу краєзнавчого  дослідження.  Краєзнавча робота  сприяє  вихованню у дітей та молоді свідомого дбайливого ставлення до свого краю, гордості за своє коріння, розуміння власної значущості в цьому житті, відчуття причетності до життя країни .

Залучення дітей та молоді до справи вивчення і збереження живого світу рідного краю є основою для формування їх екологічної культури, без чого зараз не може відбутися повноцінний громадянин та особистість.

Програма  « Рідний край»  розрахована на учнів 7-8 класів.

Зміст навчального матеріалу знайомить учнів із історією розвитку рідного краю, екологічним станом, представниками флори і фауни, природоохоронними  територіями Веселівського району, археологічними  пам′ятками.

Мета програми: формування екологічної свідомості, дбайливого ставлення до природи і історії рідного краю.

Форми навчання:

лекції, бесіди, семінарські заняття, дослідно – експериментальна робота, екскурсії, краєзнавчі експедиції, проектна діяльність.

Методи навчання:

аудіальні, візуальні, методи евристичного навчання(самооцінки, взаємо навчання, дослідницький метод, метод проектів, рецензій)

 

 

 

Веселе 2013

 

Пояснювальна записка

Вступна характеристика предмета

 

          Любов до рідного краю   формується у дітей з родинного виховання. В школі вчителі не тільки дають знання з предметів , але і проводять виховну роботу.  Вони в цікавій , доступній формі включають дитину до процесу краєзнавчого  дослідження.  Краєзнавча робота  сприяє  вихованню у дітей та молоді свідомого дбайливого ставлення до свого краю, гордості за своє коріння , розуміння власної значущості в цьому житті, відчуття причетності до життя країни .

Залучення дітей та молоді до справи вивчення і збереження живого світу рідного краю є основою для формування їх екологічної культури, без чого зараз не може відбутися повноцінний громадянин та особистість.

              Програма  « Рідний край»  розрахована на учнів 7-8 класів.

Зміст навчального матеріалу знайомить учнів із історією розвитку рідного краю, екологічним станом, представниками флори і фауни, природоохоронними  територіями Веселівського району, археологічними  пам′ятками.

                     Мета програми:

 • поглиблення знань з історії рідного краю
 • формування екологічної культури особистості
 • виховання сучасної гармонійно розвиненої людини

 

         Завдання програми:

 • послідовне розширення знань, умінь і навичок, отриманих на уроках   біології, екології, географії;
 • розвиток творчих здібностей учнів, залучення їх до проведення самостійних досліджень;
 • залучення дітей до практичних природоохоронних дій.

 

    Форми навчання:

лекції, бесіди, семінарські заняття, дослідно – експериментальна робота, екскурсії, краєзнавчі експедиції, проектна діяльність.

 

Методи навчання:

Аудіальні, візуальні, методи евристичного навчання( самооцінки, взаємо навчання, дослідницький метод, метод проектів, рецензій )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально – тематичний план

 

№ п\п

Назва розділу

 

Теоретичні

Заняття

Практичні

Заняття

Разом

 

 

Вступ

1

1

 

2

 

1

Історія заснування м. Запоріжжя,

Веселівського  краю

4

1

5

2

Географічне положення та рельєф, корисні копалини

2

1

3

3

Клімат.  Екологічний стан

2

1

3

4

Водні ресурси Запорізької області. Екологічний стан

2

 

3

 

 

5

 

5

 

Вплив якості довкілля на  стан здоров׳я людей

1

 

1

 

2

 

6

Економіка краю

 

2

1

3

7

Вивчення і охорона рослинного світу

 

2

4

6

8

Вивчення і охорона тваринного світу

7

5

12

 

9

 

Заповідні території Запорізької області

 

4

 

1

 

5

10

 

Заповідні території рідного краю

 

2

 

1

 

3

 

11

 

 Охорона. Міжнародне співробітництво

у галузі збереження біорізноманіття

3

 

1

 

4

 

 

12

 

 

 

Історичні місця рідного краю

 ( пам’ятки історії , пам’ятники, меморіали і.т.д)

 

8

 

 

 

5

 

 

 

13

 

 

13

Пам’ятки археології

2

1

3

 

14

 

Підсумкове заняття.

 --------------------------------------------------

2

-  -----------

43

 

- -----------                      

27

2

 ------

70

 

 

Дата

проведення

уроку

К-сть

Год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ. 

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки при роботі в лабораторії,  на навчально дослідній ділянці, під час проведення походів, краєзнавчих експедицій, екскурсій на природу.

Екскурсія до краєзнавчого музею, до місцевого відділення товариства охорони природи.

Учень( учениця):

-обгрунтовує:

 необхідність виконання правила  техніки безпеки  під час  практичних і лабораторних робіт,

краєзнавчих  екскурсій, експедицій.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1. Історія заснування м.Запоріжжя, Веселівського району .

 Історія заснування  міста Запоріжжя. Становлення Запорізької Січі .

Процес заселення краю.

Економічний розвиток  і становлення  промисловості, транспорту.

 Історія заснування Веселівського краю.  Переселення кріпаків,     формування     поселень, хуторів. Розвиток ремесел, сільського господарства.

Культура. Освіта, перші навчальні заклади.

 Практична робота

1. Зустріч з видатними людьми рідного краю. Вивчення історії свого населеного пункту. Збір краєзнавчих матеріалів.

 

Тема 2. Географічне положення.  Рельєф. Корисні копалини.

 Крайні точки Запорізької області, Веселівського району на карті України.

Кордони області і району( своєї місцевості) .

 Форми рельєфу. Геологічна будова.

 Види грунтів.

Продуктивні  та непродуктивні землі.

Руйнування та забруднення грунтів.

Захист грунтів від ерозії та забруднення..

Корисні копалини Запорізької області. Їх сучасний стан.

Поняття про не відновлювальні ресурси

Вплив розробки   корисних копалин на здоров′я людини. (  м. Енергодар, м.Дніпрорудний , м.Запоріжжя, м.Токмак ).

Практичні роботи

2. Робота з контурною картою.

Нанесення кордонів свого регіону, корисних копалин .

Визначення типу грунтів Запорізької області( свого регіону)

 

Учень:

називає:

історичні етапи виникнення Запорізької січі;

характеризує : 

 процес заселення краю;

пояснює:

розвиток економіки,

транспорту і промисловості

обґрунтовує:

розвиток сільського господарства, ремесел рідного краю.

застосовує знання:

з методики роботи з краєзнавчими документами.

Учень:
пояснює: взаємозв’язки між геологічною будовою території та корисними копали нами; класифікацію
родовищ корисних копалин України;
визначає: кордони,

крайні точки Веслівського району ;
наводить приклади:

грунтів, грунт- як джерело поживних речовин

досліджує:

склад грунтів;

ступінь  їх забруднення,

 причини виникнення ерозії, її види;

застосовує знання:

практичної роботи з контурною картою.

висловлює судження:

про вплив розробки корисних копалин на

здоров׳я  людини;

обґрунтовує:

 заходи раціональ  ного використання,  охорону корисних копалин.

 

 

 

3

 

Тема 3.  Клімат. Екологічний стан.

        Фактори впливу на  формування клімату області і Веселівського району .

Кліматична характеристика

 ( середньорічна температура, опади,    вегетаційний період,  перші заморозки, глибина промерзання грунту, кінець танення снігу,  напрям переважаючих вітрів, вологість повітря ).

Кліматичні зміни  по порам року. 

 Вплив  зміни клімату на здоров′я людини( алергія, гіпертонія,

 астма,  серцево – судинні захворювання, хвороби  опорно – рухової системи) Наслідки змін температурного режиму для представників  флори і фауни.

Практична робота

3.Збирання матеріалів про промислові та сільськогосподарські об’єкти , які забруднюють навколишнє середовище , з′ясування причини забруднення.

 Оформлення  звітів ( складання портфоліо, презентація, написання творчих робіт, рефератів)

 

 

Учень

називає:

основні кліматотворні чинники; характеризує: розподіл та річний перебіг кліматичних показників

складає:

прогноз погоди за народними прикметами;

наводить приклади

небезпечних явищ природи; вплив клімату на здоров׳я людини;

застосовує знання:

для вивчення

наслідків забруднення навколишнього середовища;

складає звіти, проекти.

 

5

Тема 4. Водні ресурси Запорізької області. Екологічний стан .  Значення води в житті людини.

 Характеристика  річок  і водойм Запорізької області, своєї місцевості.

Хімічний і фізичний склад води. Артезіанські   свердловини

( Корніївська

 цілюща вода  її використання)

Зрошення і негативний  процес ерозії грунтів.

Проблеми підтоплення місцевості, зсуву грунтів.

Причини зменшення запасів води, придатної для вживання.

 Забруднення водних ресурсів і  їх наслідки для  людей  і тварин.

Шляхи запобігання забрудненню.

Участь у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел».

Екскурсія

 1. До водойми, на промислові підприємства для ознайомлення з роботою очисних споруд.

 Практичні роботи

 4.Ознайомлення з ерозією  грунтів своєї місцевості, шляхи вирішення проблеми. Паспортизація водних об’єктів навколишнього середовища.

 

Учень:

пояснює:

значення води для життєвих процесів людини, її

хімічний і фізичний   склад води;

характеризує:

водні ресурси свого регіону;використання

і наслідки; джерельна вода;

аналізує:

причини підтоплення території, виникнення  водної ерозії і її наслідки;

обґрунтовує:

розвиток хвороб людини пов’язаних з забрудненням води;

складає:

паспортиризацію водних об’єктів    свого регіону; наносить на карту ділянки з ерозією грунтів.

 

2

Тема 5.Вплив якості довкілля на стан здоров′я людей.

Адміністративно – територіальний розподіл населення.

Демографічні процеси в Україні, Запорізькій області, Веселівському  районі.

Урбоекологія. Динаміка загальної захворюваності населення за умов сучасного забруднення навколишнього  природного середовища.

Практична робота.

6.Моніторингові дослідження  народжуваності і смертності населення  області і району . Створення порівняльних діаграм і графіків за допомогою комп’ютерних технологій. Презентація і захист робіт.

 Учень називає:

Адміністративно – територіальний розподіл населення;

характеризує:

демографічний стан

в Україні, Запорізькій обл, в Веселівському районі;

обгрунтовує:

залежність захворювання населення від забруднення середовища;

аналізує:

данні моніторингових досліджень, створює

презентації, порівняльні діаграми.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6..Економіка краю.

Сучасні тенденції розвитку промисловості  і екологічної ситуації  у Запорізькому регіоні. Причини і наслідки.

Енергетика.

Транспорт.

Сільське господарство.

Відходи життєдіяльності людини.

 

Практичні роботи

7.Вивчення складу побутових відходів.

Розробка і захист  власних проектів по їх  утилізації, поліпшенню екологічного стану регіону.

Учень застосовує: типовий план при складанні характеристики економіки краю ;
порівнює: економічні райони за їх спеціалізацією;
аналізує: проблеми і перспективи розвитку свого економічного району;
висловлює судження: про причини і наслідки господарських відмінностей різних територій;

складає :

власні проекти з поліпшення екологічного стану свого регіону.

 

 

6

 

Тема7. Вивчення і охорона рослинного світу.

       Характер лісового фонду Запорізької області . Історія розвитку   штучного озеленення району.

Лісонасадження  та лісосмуги, їх значення . Найпоширеніші дерева і кущі місцевої флори. Різноманітність  рослинних  угруповань: степи, луки, болота.

Основні рослинні угруповання регіону.

Особистий внесок  у заповідну  справу Веселівського району Куліша Е.Ф.

Охорона і відтворення рослинних ресурсів Запорізької області, Веселівського району. Рідкі її зникаючі види рослин. Червона книга  України, області, району. Участь у Всеукраїнських конкурсах і акціях:

 « Первоцвіти»,» «Зелена мережа України», « Збережемо українські степи», «Парки – легені міст та сіл»,

 « Майбутнє лісу в твоїх руках»

Практичні роботи

9. Складання  проекту озеленення   школи, свого селища.

Трудовий десант.

10.Складання портфоліо «Використання  місцевих лікарських рослин  у народній медицині».

11. Розробка і впровадження в практичну діяльність проекту по вивченню  і відновленню популяцій   рослин. « Рідкі і зникаючі   рослини мого краю».

 Екскурсія 2

 1. Весняні рослини нашого краю, первоцвіти.

Учень :

описує характер лісового фонду Запорізької обл, історію озеленення, значення для розвитку сільського господарства;

наводить приклади

рослинності місцевої флори; угруповань_ степів, луків;

пояснює:

значний вклад Куліша Е.Ф в розвиток місцевих заказників, їх охорону і вивчення біорізноманіття;

аналізує вплив господарської діяльності на ландшафти,  видовий склад рослин занесених до  Червоної книги України, області, району;

складає  портфоліо, розроблює наукові проекти по збереженню і охороні зникаючих і рідких рослин рідного краю;

проводить пропаганду природоохоронних

заходів.

 

12

Тема 8. Вивчення і охорона тваринного світу.

Загальна характеристика  царства Тварин.

Тип Членистоногі. Клас – комахи.

Біобіологічні методи боротьби зі шкідливими комахами.

Використання народних методів знищення  шкідників.

Рідкісні і зникаючі види безхребетних тварин  області

 (таксономічна характеристика, охоронний статус, географічне розповсюдження, особливості морфології та екології , стан  популяцій і проблеми  охорони) комах.

 Комахи, занесені до Червоної книги України, (свого регіону),  Веслівського району.

Участь у Всеукраїнській акції « Біощит», « Мурашник».

Практична робота

12.Методика виявлення ,збирання та облік  видового  складу комах.

 Екскурсія 3

На природу з метою вивчення екологічних зв’язків комах в біогеоценозах.

 Загальна характеристика класу птахів

Сучасна фауна птахів  Веселівського району

Практичні роботи

13.Вивчення рідкісних видів птахів.

14.Участь у природоохоронних заходах ТОП України

« Весна прийшла», « Великий зимовий облік птахів»,

 « Міжнародні спостереження за перельотом птахів»

« Птах року»

Екскурсія  4.до лісу( парку) з метою вивчення  різноманітності   птахів місцевої фауни. Знайомство з голосами птахів.

Тварини. Загальна

характеристика  класу ссавців.

Охорона рідкісних і зникаючих видів тварин. Тварини Запорізької

області, що занесені до Червоної книги України. Тваринний світ Веселівського    району

 

Учень називає:

ознаки живих організмів;

основні систематичні категорії царства Тварин;

характеризує:

Загальні ознаки типу членистоногих, класу комах;

наводить приклади

представників царства Тварин, тварин свого регіону;

розпізнає

за допомогою визначника рідкісні і зникаючі  види безхребетних тварин;

використовує: знання з  методики збирання та обліку видового складу комах;

визначає

загальні ознаки класу Птахи;

 види птахів, поширених в Запорізькій області.

найпоширеніших  птахів свого регіону у природі;

птахів поширеніших  рядів рідного краю на зображеннях, рисунках, таблицях.

спостерігає

 птахів і ссавців  занесених до Червоної книги України і Запорізької області;

обґрунтовує:

необхідність охорони рідких і зникаючих  видів тварин;особистий внесок учнів в цю справу.

 

5

Тема 9.  Заповідні   території  Запорізької області .

 Статус, географічне положення  , особливості  видового складу фауни і флори прирдохоронних територій.

( о.Хортиця, «Кам′яні могили», «Коса Обіточна», «Бердянське лісництво», « Кам′яна могила» і.тд)

Екскурсія 5.  До заповідника .

 Учень називає

природоохоронні  території Запорізької  області;

характеризує географічне положення, статус, фауну і флору;

обґрунтовує необхідність збереження і охорони

унікальних місць природи

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Тема 10 .Заповідні території рідного краю.

 Статус , географічне положення, особливості  охоронних видів, угруповань.

 Заповідні урочища:

Єлізаветівський ліс ( с.Єлізаветівка)

  Судорма(с.Таврія); « Черноморченко»( с.Озерне);

Лісонасадження « Яковенко» ( с.Піскошино);

Ліс у степу ім. Е.Ф.Куліша ( с.Таврія);

Цілина у степу ( с.Корніївка);

Ліс у степу ( с.Запоріжжя);

Ізвестівський ставок ( с.Широке)

 1.Краєзнавча експедиція до заповідної території (за вибором вчителя).

 

Тема11. Охорона. Міжнародне співробітництво у галузі збереження      біорізноманіття.

Міжнародне законодавство  у розв’язанні глобальних екологічних проблем.

Закони України про збереження навколишнього середовища.

Екологічні права та обов’язки громадян.

Реформи природокористування в Україні , Запорізькій області

Веселівському районі. Програма екологічного розвитку регіону

Практична робота

15. Створення  та функціонування шкільних природно – заповідних об’єктів   ( мікро заповідників).

 Участь у Всеукраїнському конкурсі « Вчимося за повідувати »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема12.

Історичні місця рідного краю.

Поглиблення об’єктивних знань з історії рідного села чи міста.

Визначні місця, історичні події. Видатні люди свого краю їх внесок у розвиток населеного пункту, краю, України.

Створення шкільних музеїв.

Участь у Всеукраїнській експедиції

 « Історія міст і сіл України»

Практична робота

16. Розробка   анкети населеного пункту.

17  Робота над проектом з вивчення історичних об’єктів своєї місцевості. 

      Складання  їх каталогу.

 18.Дослідження  окремого   історичного об’єкту, складання його паспорту. 

      Практичні заходи з охорони.

 19.Збір матеріалів про видатних людей своєї місцевості , вивчення  їх

     особистого  внеску в розвиток регіону, території.

  20.   Робота з додатковими історичними джерелами, архівними матеріалами.       Оформлення стендів, складання портфоліо, презентація творчих робіт.

 

Тема 13. Пам’ятки археології      Пам’ятки давнього часу. Облік  і охорона курганів.

   Збір архівних даних .

Практична робота

21.Створення портфоліо «Археологічні знахідки мого селища»

 

 

 

 

 

Підсумкове заняття

     Етичне ставлення людей до природи.

     Завдання на літо

 Учень

наводить приклади

заповідних територій  Веселівського району;

тварин і рослин занесених до Червоної  книги  України;

характеризує фауну і флору місцевих заказників;

аналізує антропогенний вплив людини  на сучасний  стан природоохоронних  територій  .

 

 

 

Учень:
розрізняє: категорії природно-заповідно –ного фонду;
пояснює: зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища;
робить висновки про необхідність  створення національної екологічної мережі;
основні шляхи використання і охорони природних умов і природних ресурсів України.

пояснює:

роль заповідних територій у збереженні біологіч-

ного різноманіття;

реформи природокористування

обґрунтовує:

розв’язання міжна родних глобальних  екологічних проблем.

 

Учень :

називає: визначні місця свого населеного пункту;

видатних людей, їх внесок у розвиток краю, України.

характеризує:

історичні події, обряди і традиції рідного краю;

застосовує знання:

в практичній діяльності з розробки проектів, портфоліо, складання каталогів, роботі з  архівними матеріалами, інформаційними джерелами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень:

називає:

історичні об’єкти ,  археологічні пам’ятки ;

характеризує:

причини  руйнування курганів;

обґрунтовує:

необхідність  обліку, охорони і вивчення  археологічних пам׳яток , архівних

даних.

 

 

 

 

 

Прогнозований результат

 Під час реалізації програми, враховуючи вимоги щодо відповідності  мети програми, очікуємо  підвищення рівня екологічної  культури гуртківців  виховання дбайливого , розважливого ставлення до природи  та вміння застосовувати набуті знання та навички в житті.

                      Збір та систематизація краєзнавчих матеріалів, поглиблення об’єктивних знань з  історії рідного села, міста, про визначення місця , історичні події та видатних людей свого краю.

 

Основні вимоги до знань і вмінь

Гуртківці повинні вміти

- користуватись додатковими  джерелами інформації, довідниками,

словниками, джерелом Інтернету, архівними даними ;

 • проводити моніторинг стану довкілля, самостійні наукові дослідження;
 • готувати звіти про результати досліджень, проекти , презентації.
 • брати участь у дискусії;
 • проводити самостійні дослідження;
 • прогнозувати наслідки впливу людини на біорізноманіття.

     -    розпізнавати рослини  і тварини своєї місцевості, проводити   

           фенологічні спостереження;

     -     збирати природний матеріал та формувати колекції, гербарії.

 

Учні повинні знати :

Взаємозв′яки  живої та неживої природи, природи і людини;

 • сучасні екологічні проблеми свого краю;
 • стан довкілля в Запорізькій області ,своєму регіоні;
 • природоохоронні заходи, їх планування;
 • наукову та культурну значимість природоохоронних територій;
 • історію розвитку рідного   краю, історичні місця звичаї і обряди;
 • правила техніки безпеки під час проведення походів, екскурсій на природу, краєзнавчих  експедицій.

Гуртківці повинні мати уявлення:

Основні напрями державної політики  України в галузі   охорони довкілля.

Сучасні екологічні проблеми України, Запорізької області.

Єдність людини і навколишнього природного середовища.

Учні  повинні знати  терміни:

Адаптація 

Абіотичний фактор

Антропогенні фактори

Агробіоценоз

Бактеріофагія

Біотичний фактор

Біоценологія комах

Біорізноманіття

Біосфера

Екосистема

Екологічна мережа

Екологія

Ентомологія

Ентомофаги

Водний баланс

Водний дефіцит

Гербіциди

Заповідник

Заказник

Меліорація

Мутація

Пам′ятка природи

Природні ресурси

Природно – заповідний фонд

Популяція

Радіоекологія

Радіонукліди

Рекультивація

Урбанізація

Червона книга України

Флора

Фауна

Література

 1. Алексеев В. А. 300 вопросов и ответов по эко­логии.- Ярославль: Академия развития, 1998. -1 240 с.
 2. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи еко­логічних знань: Підручник.- К.: Либідь, 1997. -1 288 с.
 3. Боков В. А. Основы экологической безопас­ности. - М.: Салют, 1998. - 224 с.
 4. Бровдій В. М., Гаца О. О. Екологічні пробле­ми України. - К.: НПУ, 2000. - 110 с.
 5. Бровдій В. М., Гончар А. Д., Гудзь Ю. П. та ін. Охорона природи. - К.: Генеза, 1997. - 190 с.
 6. Голота В.Ю., Федоров О.О. Веселівський край:  минуле і сьогодення

     Мелітополь. 2009. 1 -105с

 1. Екологічні права громадян: як їх захистити за допомогою Закону. - К.: Інформаційне агентст- | во «Ехо-Восток», 1997. - 159 с.
 2. Екологія і закон: Екологічне законодавство України.- Кн. 1.- К.: Юрінком інтер, 1998. - 698 с.
 3. Екологія і закон: Екологічне законодавство України / ВідіТ. ред. І. Андрейцев. - К.: Юрінком інтер, 1998. - 574 с.

10. Зеленая книга Украинской ССР / Под ред. К). Р. Шеляга-Сосонка.- К.: Наук, думка, 1987.- 216 с.

11.Крисаченко В. С. Екологічна культура.- К.: Заповіт, 1996. - 350 с.

12.Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології: Підручник. - К.: За­повіт, 1998. - 688 с.

13Левитман М. X. Экология - предмет: инте­ресно или нет? - СПб.: СОЮЗ, 1998. - 80 с.

14.Митрофанова Т.Г., Шелегеда В.І., Пероченко В.І-Запоріжжя : КЗ

       « ЗОЦТКУМ2 ЗОР, 2011 –Т .2(16)

15.Микитюк О. М., Злотін 0.3., Бровдій В. М. І'Ікологія людини. - Харків, 2000. - 220 с.

16.Мусі хіна Г.П.Рідний край – Веселівський район.Веселе -2007.1-91с.

17.Основи екології: навчальні матеріали на допомогу студентам, вчителям екології, любите- лям природи / За ред. В. М. Черняка. - Тернопіль: Астон, 1998. - 116 с.

18.Основи екології: Навчальні матеріали на допомогу учням загальноосвітніх шкіл, вчителям екології, студентам природничого факультету.- Тернопіль, 1994. - 122 с.

19.Поживанов М. А. Катастрофу можно отме­нить. - Ростов н/Д.: Изд-во Ростов, ун-та, 1995.- 224 с.

20.Помиткін Е. О. Проблема розвитку та діаг­ностики духовних ціннісних орієнтацій у старшо­класників // Практична психологія та соціальна робота.- 1998. - № 10. - С. 8-11.

21.Реймерс Н. Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы, гипотезы. - М.: Россия моло­дая, 1994. -366 с.

22.Хижняк М. /., Нагорна А. М. Здоров'я лю­дини та екологія. - К.: Здоров'я, 1995. - 232 с.

23.Червона книга України. Рослинний світ. - К.: Укр. енциклопедія, 1996. - 608 с.

 1. Червона книга України. Тваринний світ. - К.: Укр. енциклопедія, 1994. - 460 с.
 2.  Інтернет ресурси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Екологія, Інші матеріали
Додано
14 лютого 2019
Переглядів
454
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку