авторська робота на тему: Роль асистента вчителя в інклюзивному класі"

Про матеріал
В авторській роботі "Роль асистента вчителя в інклюзивному класі" розповідаєтьмя про завдання , роль, функції асистента вчителя під час проведення уроків
Перегляд файлу

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

 

 

 

 

Авторський проєкт

 на тему:

«Роль асистента вчителя в інклюзивному класі»

 

 

 

 

 

                                                         Ісаєнко Галина Олексіївна, слухач

                                                                        КПФК асистентів вчителів

                             асистент вчителя                                                                                                   

                                                      Немішаївського закладу загальної

                                                                        середньої освіти I-III ступенів

                                                                        Немішаївської селищної ради

                                                                        Керівник: Дерій Олена Василівна

                                                                     

                                                                        Термін курсів: 05.04.- 16.04.2021

 

 

 

 

Біла Церква -2021

Зміст

   Вступ                                                                                                                        3

1. Нормативно-  правове забезпечення діяльності                               4

    асистента вчителя в інклюзивному класі

2. Роль асистента вчителя в інклюзивному класі                                  8

3.Основні завдання та функції                                                                10

асистента вчителя в інклюзивному класі

4.Співпраця вчителя з асистентом вчителя                                           13

5.Співапраця асистента вчителя з батьками                                          15

 6. Участь асистента вчителя в команді супроводу                                17

дитини з особливими освітніми потребами

та ведення документації

Висновки                                                                                                    20             

Список використаної літератури                                                             22

Додатки                                                                                                       23

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

Вступ

     Головною метою розвитку сучасного суспільства є повага до людського розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що забезпечує захист та повну інтеграцію в соціум усіх верств населення, а також осіб із обмеженими можливостями.  В основу інтеграції закладено принцип доступності та дотримання прав людини щодо рівного доступу до здобуття якісної освіти[3].

    Будь-яка дитина, не дивлячись ні на які порушення психофізичного розвитку, має однакові потреби, як інші члени суспільства і повинна вести життя, максимально наближене до нормального. Найкращим місцем для розвитку всіх дітей, а тим більше для тих, чиї особливі потреби виходять за рамки загальноприйнятої норми  -  рідний дім, тому їм повинна бути надана можливість виховуватися в родині та створені необхідні умови для отримання якісної освіти в звичайних закладах освіти, а не в спеціальних. Реалізацією саме цих прав «особливих» дітей забезпечує інклюзивне навчання - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Це спільне навчання дітей та перебування в даному комфортному середовищі.        Інклюзивне навчання має охоплювати всіх дітей, а не тільки  дітей з особливими освітніми потребами.  Кожна дитина повинна користуватися різними методами, наочністю та засобами [5].

    Тема моєї курсової роботи: «Роль асистента вчителя в інклюзивному класі».

Метою дослідження є:  необхідність  асистента вчителя, розкриття сутності ролі асистента вчителя та його співпраці з учителем, батьками.

Об’єктом дослідження  є впровадження в освітні заклади інклюзивне навчання.

 

 

 

 

 

 

1. Нормативно-  правове забезпечення діяльності

асистента вчителя в інклюзивному класі.

    Інклюзія – це доступність освіти для всіх, коли всім зручно незалежно від наявності особливих освітніх потреб. Переосмислення суспільством ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, зокрема й до дітей з інвалідністю, визнання їхніх прав на здобуття освіти, окреслення пріоритетних цілей, завдань, підходів зумовлює необхідність визначення оптимальної організації освітнього процесу де наявні спеціальні умови для дітей з особливими освітніми потребами [2]. У той час, як в країнах Європи інклюзивна освіта вже давно, в Україні вона набирає обертів останніми роками. За кордоном ніхто не звертає уваги на особливості дитини, там реально оцінюють її можливості. У нашій країні все ще є проблеми, пов’язані з упровадженням інклюзивної освіти, хоча вже є перший позитивний досвід. Не дивлячись, на  велику кількість змін у законодавстві щодо інклюзивної освіти та певні практичні здобутки, це питання все ще не стає основним для місцевих органів управління освітою й органів місцевого самоврядування [2].

Разом з вибором Україною курсу на розвиток інклюзивної освіти значно посилилась увага до якості й доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з інвалідністю.

   У 2009 році (Конвенція Законом № 1767–VI (1767–17) від 16.12.2009) Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, визначаючи цим, що інклюзивна освіта не лише забезпечує найкраще середовище для навчання дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з інвалідністю, але й допомагає усунути бар’єри та зруйнувати стереотипи. Це подія, яка свідчить, що українська держава бере цілковиту відповідальність за забезпечення всіх прав і свобод громадян з інвалідністю, їхнього повноцінного права на життя.  У період з 2010 року відбувались деякі зміни в законодавстві України щодо інклюзивної освіти, але значні зрушення спостерігаємо в останні три роки:

     6 липня 2010 року Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти» вперше в законодавче поле було введено термін «інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами», а в жовтні 2010 року була затверджена Концепція розвитку інклюзивного навчання.

    23 травня 2017 року Президент України підтримав концепцію інклюзивного навчання в нашій державі, підписавши ухвалений Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», ключові положення якого були покладені в основу базового Закону України «Про освіту», де вперше на законодавчому рівні визначені такі поняття, як «інклюзивне навчання», «особа з особливими освітніми потребами», «індивідуальна програма розвитку» та ін.

    28 вересня 2017 року набрав чинності Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, який вже містить основні поняття та окремі статті стосовно інклюзивної освіти.

   12 липня 2017 року Уряд створив нову службу системної підтримки та супроводу дітей з ООП – інклюзивно-ресурсні центри шляхом реорганізації психолого-медико-педагогічних консультацій.

   09 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, згідно з якими на кожного учня з ООП складається ІПР, де зазначаються конкретні освітні стратегії та підходи, кількість годин і напрями проведення психолого - педагогічних, корекційно-розвивальних послуг.

    09 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки й план заходів з реалізації її І етапу, серед очікуваних результатів якої збільшення щороку (з 2018 року) кількості дітей, охоплених інклюзивним навчанням, на 30 відсотків загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами.

     01 лютого 2018 року Міністерство освіти і науки України збільшило норму ставки асистента вчителя на інклюзивний клас, вперше визначені умови введення посад учителів-дефектологів в закладах загальної середньої освіти, у яких запроваджене навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних і спеціальних класах.

   23 квітня 2018 року Міністерство освіти і науки України затвердило Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти.

  23 травня 2018 року Україна здійснила перехід від Міжнародної класифікації хвороб до Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (далі МКФДП), що дозволить нашій державі долучитись до європейських та міжнародних стандартів захисту прав людини.

  08 червня 2018 року Міністерство освіти і науки України затвердило Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої та дошкільної освіти.

  21 серпня 2019 року відбулися зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 23.04.2003 № 585, зокрема, йдеться про учнів початковою та базової шкіл. На кожному з цих двох рівнів навчання може буди подовжено на рік за рішенням команди психолого-педагогічного супроводу. Ратифікація основних міжнародних документів зумовила реформування в Україні правового поля, створила умови розробки власної нормативно-правової бази на засадах дотримання загальноприйнятих прав людини, зокрема права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

До цих документів належать:

 -Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2010 № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 -Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 № 768«Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»;

 -Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 зі змінами «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Роль асистента вчителя в інклюзивному класі.

   На сьогоднішній день, асистентами учителів працюють педагогічні працівники, які не мають відповідної фахової підготовки у закладі вищої освіти, тому намагаються самостійно зорієнтуватись у специфіці даної посади.

  На мою думку, існують  необхідні умови для успішного впровадження інклюзивної освіти:

-застосування особистісно зорієнтованих методів навчання (індивідуалізація, диференціація);

- забезпечення безперешкодного доступу до будівель і приміщень такого закладу для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та дітей з вадами зору;

- забезпечення необхідними навчально-методичними та індивідуальними технічними засобами навчання тощо [4].

    У зв’язку з цим, педагоги потребують допомоги з питань розширення уявлень та формування знань про основні принципи організації та впровадження інклюзивної освіти, специфіку співпраці з учителем, роль асистента вчителя у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу, у розробці та реалізації індивідуальної програми розвитку, диференціацію та індивідуалізацію освітнього процесу в інклюзивному класі, налагодження ефективної співпраці з батьками.

   Дана посада передбачає, що асистент учителя повинен  володіти знаннями про особливості розвитку дітей, різні види порушень і поведінкових проявів, можливостями врахування специфіки розвитку та вміннями ефективної реалізації стратегії залучення та підтримки дитини з особливими освітніми потребами, стимулювання в освітньому середовищі[5].

      У листі Міністерства освіти і науки України «Щодо тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних обов’язків асистента вчителя» від 05.02.2018 № 2.5-281 зазначено, що основна функція асистента вчителя як педагогічного працівника – співпраця з учителем інклюзивного класу, аби допомогти приділити увагу кожному учню під час освітнього процесу.

   Посада асистента вчителя є відносно новою для української школи, вона як правило, розглядається в контексті інклюзивної освіти.

   Отже, головне завдання асистента вчителя – допомагати вчителеві навчати дітей з особливими освітніми потребами. На мою думку, робота асистента вчителя складна, багатогранна та динамічна і вимагає від нього певних знань, умінь та навичок.

   Важливими практичними навичками, якими має опанувати асистент учителя: застосування професійних знань у діяльності; здійснення педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання; вміння налагоджувати міжособистісні відносини між усіма суб’єктами освітнього процесу. Успішність професійної діяльності також залежить від особистісних якостей асистента вчителя до яких можна віднести: комунікативні та організаційні здібності; здатність співпереживати; ціннісні орієнтації [3].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Основні завдання та функції

асистента вчителя в інклюзивному класі.

    Головне завдання асистента вчителя допомагати вчителю або вихователю навчати дітей з ООП. За цих обставин асистент вчителя працює не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, але й всім класом або групою. В основі роботи лежить командний підхід, адже асистент вчителя і вчитель –  команда, яка має навчитися працювати разом і не конкурувати між собою.

Зазначимо, що асистент вчителя підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи або методисту ЗДО.

     Асистент вчителя виконує такі функції: організаційну, навчально – розвиткову, діагностичну, прогностичну, консультативну[4]:

Організаційна функція:

- допомагає в організації освітнього процесу в класі з інклюзивним навчанням;

- надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;

- проводить спостереження за дитиною з метою вивчення дії індивідуальних особливостей, схильностей,  інтересів та потреб;

- допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня;

- співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють із дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробці індивідуальної програми розвитку;

- забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці;

- веде встановлену педагогічну документацію.

Навчально – розвиткова функція:

-співпрацює з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів;

- здійснює соціально – педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів;

- сприяє розвитку дітей з освітніми особливими потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;

- стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їхньої участі в науковій, технічній, художній творчості;

- створює навчально -виховні ситуації, атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах та майбутньому.

Діагностична функція:

-разом з групою фахівців, які раздробляюсь індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учня;

- оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.

Прогностична функція:

-на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку.

Консультативна функція:

-постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;

- інформує вчителя  класу та батьків про досягнення учня;

- дотримується педагогічної етики,  поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь- яких форм фізичного та психічного насильства;

- постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

  Як правило, асистент вчителя, повинен знати:

-основи законодавства України про освіту, соціальний захист;

-міжнародні документи про права людини й дитини;

-державні стандарти освіти;

-документи про питання навчання й виховання;

-сучасні досягнення науки і практики в галузі педагогіки;

-психолого-педагогічні дисципліни;

-особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку;

-ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, використовуючи індивідуальний і диференційований підхід;

- рівні адаптації навчального та фізичного навантаження;

- методи використання сучасних технічних засобів та обладнання

- основи роботи із громадськістю та сім’єю;

-етичні норми та правила організації навчання й виховання дітей;

-норми та правила ведення педагогічної документації.

Також зазначається, що асистент учителя повинен уміти:

-застосовувати професійні знання у практичній діяльності;

-здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребам в   умовах інклюзивного навчання;

-разом з іншими фахівцями складати індивідуальну програму розвитку дитини;    - вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;

-налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами навчально-виховної діяльності;

-займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

   Асистент вчителя повинен мати: комунікативні, організаційні здібності, здібності співпереживати, співчувати, вміти вирішувати конфліктні ситуації.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Співпраця вчителя та асистента вчителя.

     Узгодження в роботі асистента вчителя та вчителя - важлива умова ефективності здійснення освітнього процесу в інклюзивному закладі. Учитель керує роботою в класі, асистент вчителя, беручи безпосередню участь у навчально – виховному процесі, здійснює супровід учнів, які мають труднощі у засвоєнні навчального матеріалу.

    Я, як асистент вчителя, перебуваю поряд із учнями під уроків, під час проведення позакласних заходів, супроводжую на розвиткові заняття (за потреби).

   Асистент учителя під керівництвом учителя зазвичай працює з учнями індивідуально або в невеликих групах, проводить різну роботу для підсилення та покращення засвоєння навчальної програми.  Наприклад, асистент учителя може оцінювати дії учнів, складати перевірочні тести, (але не інтерпретувати результати тестування). Ефективні стосунки між учителем та його асистентом мають формуватися на основі спільної відповідальності та залежать від рівня порозуміння та довіри між педагогами, від того, наскільки чітко вони розподілили свої ролі та усвідомлюють їх [3].

   Працюючи в тандемі, учитель зазвичай пропонує асистенту:

-провести підбір навчальних завдань, які учень міг би виконати (але остаточне рішення про використання цих завдань прийматиме вчитель); 

-перевіряти вправи та тести на множинний вибір, інші види вправ/ запитань, де учень повинен дати правильну  вірну відповідь;

-організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі зробити ксерокопії роздаткових матеріалів, виготовити наочність або інші матеріали під керівництвом учителя.

      Важливе значення у роботі вчителя та асистента відіграє вміння використовувати практику спільного викладання, необхідності планувати час для спільного планування та обговорення освітнього процесу тощо. На мою думку,  добре  спланована робота з асистентом вчителя не лише забезпечить кращу якість викладання, а й сприятиме професійному розвитку педагогів. Практика спільного викладання – це новий досвід для педагогів, особливо для тих, хто цікавиться інноваційними практиками. Вона набуває все більшого поширення в усьому світі, хоча й залишається ще маловивченою. Особливістю її викладання в Україні є те, що в цьому процесі можуть брати участь не тільки педагоги, інші фахівці, але й асистенти вчителя.

Спільне викладання – інноваційний підхід до організації уроку. Саме завдяки такому методу забезпечується індивідуалізація навчального простору та підвищується рівень якості освітніх послуг.

Моделі спільного викладання:

1 -а Модель консультування: корекційний педагог виступає консультантом з питань здійснення адаптації та модифікації навчальної програми, навчального середовища, формування навичок і розробки системи оцінювання, а вчитель – консультантом з питань організації освітнього процесу на засадах загальноосвітніх методик;

2-а Модель навчання: вчитель та асистент активно спілкуються, діляться спостереженнями за учнями, підвищують знання один одного у тих питаннях, де вони є компетентними.

3-а Модель співпраці (або робота в команді): передбачає розподіл обов’язків у процесі планування, проведення та оцінювання уроку.

Модель співпраці має такі форми спільного викладання:

Підтримуюче викладання або ведучий та помічник  -  один педагог бере на себе предметне навантаження, а інший – виконує роль помічника і надає допомогу в міру необхідності.

Паралельне викладання - коли вчитель та асистент працюють одночасно з різними групами учнів в одному класі.

Альтернативне викладання - один вчитель працює з великою групою учнів, а інший – з меншою групою, за різним змістом та завданням. Таке навчання є доцільним для збагачення або відновлення навчання для невеликої групи і, як правило, використовується для диференціації навчання в інклюзивних або спільних класах.

  Викладання в команді   - обидва вчителі «відтворюють» один одного, поділяючи навчальну роль.

5. Співпраця асистента вчителя з батьками.

    Як правило, участь батьків у забезпеченні успішного освітнього процесу їхньої дитини дуже важлива. Всім дітям потрібна підтримка родини, а здобувачі освіти з особливими потребами часто потребують ще більшого залучення батьків і не тільки на початкових етапах освітнього процесу, а й у старших класах та під час здобуття вищої освіти. Батьки є постійними, рівноправними членами команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, яка створюється в закладі освіти [5].

   Основні напрями роботи щодо налагодження педагогічної взаємодії асистента вчителя та батьків:

1. Підтримка фізичного здоров’я дітей і пропаганда здорового способу життя.

2. Формування особистісних орієнтацій здобувачів освіти з особливими освітніми потребами: визнання своєї значущості у суспільстві, національної самоідентифікації, інтересу до життя, людини, культури, що сприяють розумінню загальнолюдських цінностей; виховання правосвідомості, толерантності.

3. Робота з педагогами та співробітниками закладу освіти щодо урахування ними індивідуальних особливостей дітей, виховання свідомого та відповідального ставлення до процесу освіти.

4. Робота з родиною – вплив на її виховний потенціал, коли об’єктом уваги є не сама родина, а принципи сімейного виховання. Тут необхідні вивчення сімейної атмосфери, що оточує дитини з особливими освітніми потребами, його стосунків із членами родини; поглиблення психолого-педагогічних знань батьків через систему батьківських зборів, консультацій, бесід; організація спільного проведення вільного часу дітей і батьків; захист інтересів та прав дитини.

Асистент вчителя в процесі спілкування з батьками, має дотримуватись таких правил:

- батьки та діти не повинні почувати себе об’єктами вивчення;

- робота з батьками має бути цілеспрямованою, планомірною й систематичною.

   Важливо, що батькам дітей з особливими освітніми потребами відводиться значна роль в процесі створення індивідуальної програми розвитку дитини (ІПР), яка проявляється, головним чином, в наданні інформації про дитину, її родину, наданні необхідної допомоги для забезпечення прогресивного, всебічного розвитку дитини. Очевидним є те, що участь батьків в процесі написання ІПР потребує зусиль з обох сторін: важко уявити, що всі батьки дітей з особливими освітніми потребами будуть з задоволенням брати участь у процесі. Підтримати батьків в даній справі в компетенції вчителя, асистента вчителя, класного керівника, психолога, корекційних педагогів закладу освіти[4].

Батьки повинні:

-надавати  важливу інформацію, яка допоможе створити та максимально успішно реалізувати індивідуальну програму розвитку дитини;

- надавати  зворотну інформацію щодо перенесення дитиною сформованих навичок в побутові домашні ситуації;

- консолідувати  та забезпечувати безперервність навчального процесу, розпочатого педагогічним персоналом навчального закладу;

- підтримувати  відкритий діалог з навчальним закладом.

   Працюючи на посаді асистента вчителя, майже щодня спілкуюсь із батьками своїх учнів з ООП в телефонному режимі, Viber. Розповідаю батькам про успіхи та невдачі на заняттях, про поведінку.

 

 

 

 

 

 

 

6. Участь асистента вчителя в команді супроводу дитини з особливими освітніми потребами та ведення документації.

      Згідно з нормативними документами діти з особливими  освітніми потребами приходять в інклюзивний клас ЗЗСО, пройшовши комплексне оцінювання розвитку в Інклюзивно – ресурсному центрі. Висновок ІРЦ  - один із документів, що його батьки надають директорові закладу освіти перед тим, як останній разом із власником закладу розпочинають організацію інклюзивного навчання у класі або ж процес його формування.

Роботу безпосередньо з дитиною з ООП проводить вчитель та його асистент. Індивідуалізацію освітнього процесу забезпечує Індивідуальна програма розвитку.

    Індивідуальна програма розвитку дитини - обов’язковий документ, що забезпечує індивідуалізацію процесу навчання дитини з особливими  освітніми потребами, оскільки визначає зміст навчання та комплекс додаткових послуг, необхідних адаптацій з урахуванням можливостей та потреб дитини.

    Педагоги беруть із висновку ІРЦ інформацію про особливості розвитку дитини, знайомляться з рекомендаціями щодо врахування і задоволення її особливих потреб у процесі навчання та розвитку[4].

    На початковому етапі створення ІПР асистент вчителя або інший фахівець, уповноважений командою супроводу заповнює перші розділи ІПР. Нормативними документами визначено термін -  1 місяць для створення ІПР, тобто за цей час команда психолого – педагогічного супроводу на уроках і корекційно – розвиткових заняттях вивчає рівень знань дитини з усіх освітніх галузей, враховуючи рекомендації ІРЦ.

Наступний етап – складання ІПР, розробляється на один рік ( двічі на рік – за потреби частіше) переглядається з метою її коригування.  В ІПР вказують період виконання; загальні відомості учня; відомості про особливості розвитку учня( особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний та мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно- вольову сферу, навчальну діяльність); додаткові освітні та соціальні потреби учня; психолого- педагогічну допомогу, яка надається під час проведення у позаурочний час корекційно – розвиткових занять, адаптацію освітнього середовища; моніторинг освітньої діяльності учня, який проводиться на початку і в кінці першого семестру та на початку і в кінці другого семестру[4].

      Крім ІПР, асистент вчителя складає такі документи:

- Зведена таблиця (розклад уроків / вид діяльності). Оскільки допомога асистента вчителя може бути необхідна не на всіх уроках, у зведеній таблиці (розкладу та видів діяльності) можна відзначати, на яких саме уроках асистент вчителя має активно працювати в класі, а на яких може займатись адаптацією матеріалів та заповненням необхідних документів[6].

Приклад

-Графік роботи асистента вчителя (залежно від робочого навантаження). На кожен інклюзивний клас виділяється ставка асистента вчителя в розмірі 25 годин на тиждень. Цю ставку можуть між собою ділити два асистенти вчителя, відповідно по 12,5 годин на тиждень. У такому випадку буде зручно вести графік роботи асистентів вчителів.

-Журнал спостереження. Одними з основних функцій асистента учителя є:

 спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

 оцінка (спільно з вчителем) рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР.

Журнал спостережень можна вести за кожень або щомісячно [додаток 1].

-Портфоліо дитини – папка з роботами дитини (малюнки, аплікації, робочі зошити, роботи на роздруківках). Усі матеріали, які допоможуть визначити прогрес дитини в освоєнні навичок наприкінці певного періоду (півріччя або навчального року).

Крім вище названих документів я також складаю річний план роботи асистента вчителя, в якому планую свою діяльність та терміни виконання [додаток 2].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок.

   Стрімке запровадження інклюзивного навчання в Україні зумовлює необхідність вдосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних працівників для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

   Асистент вчителя повинен володіти міжнародною та українською нормативно-правовою базою у сфері інклюзивної освіти, що регламентує його ролі та функції, мати певний набір особистісних та професійних якостей, які б допомагали йому успішно реалізовуватись у професії,  базовими педагогічними методами та прийомами, які застосовуються у роботі з учнями в інклюзивного середовища; бере участь у розробленні та виконанні цілей індивідуальної програми розвитку дитини, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

  Посада асистента вчителя зорієнтована на ефективну реалізацію індивідуального навчально-виховного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Вона вимагає постійного саморозвитку та підвищення професійної компетенції шляхом поглиблення знань у сфері інклюзивного навчання.

Асистент вчителя веде спостереження за дитиною з особливими потребами, фіксує їх документально, а також слідкує за тим, щоб усі розділи індивідуальної програми були заповнені фахівцями та своєчасно оновлювались.

   Ефективні стосунки між учителем та його асистентом формуються на основі спільної відповідальності та залежать від рівня порозуміння та довіри між педагогами, від того, наскільки чітко вони розподіли свої ролі та усвідомлюють їх. Успішна реалізація індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами значно утруднена, якщо комунікація між педагогом та асистентом відсутня[4].

    Спільне викладання – це інноваційний підхід до організації уроку. Саме завдяки такому методу забезпечується індивідуалізація освітнього процесу, підвищується рівень якості освітніх послуг та стимулюється розвиток усіх учнів класу. Перевагами спільного викладання є можливість залучення всіх учнів класу до того чи іншого виду роботи протягом уроку, урізноманітнення форм та методів викладання навчального матеріалу, ефективний моніторинг актуальних потреб учнів, підвищення ефективності освітнього процесу. Спільне викладання вимагає ретельної підготовки навчального матеріалу, спільного планування уроків, узгодження методів та форм викладання матеріалу, розуміння кінцевих результатів, вирішення загальних організаційних питань.

      Моделі спільного викладання дають педагогам змогу саморозвиватись та підвищувати професійну педагогічну майстерність, збільшувати методичний арсенал, розширювати можливості застосування власного досвіду та ділитись ним з іншими фахівцями. Не варто покладатися лише на певну модель спільного викладання, їх доцільно комбінувати; кожна з них має переваги та труднощі у втіленні.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Список використаної літератури

1.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх закладах» 15 серпня 2011 р.№872 (Зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №588 ВІД 09.08.2017 Р.)-К.: Кабінет Міністрів України

2.Лист «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 р. №1\9-675. -К.: МОіН, молоді та спорту України

3.Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально -методичний посібник\Данілавічютє Є.А., Литовченко С.В., за ред. А.А.Колупаєвої .- К.: Видавнича група  «А.С.К.», 2012.-335 с.- (Серія «Інклюзивна освіта»)

4.Колупаєва А. А. Організаційно  -педагогічні умови діяльності асистента вчителя в інклюзивному закладі\ А.А. Колупаєва, Л.В. Коваль, Н. М. Компанець та ін.- К.:ТОВ «Атопол», 2014.-285 с

5.Асистент вчителя в інклюзивному класі: Навчально- методичний посібник \ Н.М. Дятленко , Н.З. Софій,               О.В.Мартинчук, Ю.М. Найда; [Під заг. ред. М.Ф. Войцеховського .-  К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015.-172

6.Спільне викладання в інклюзивному класі: Метод. матеріали\укладач Софій Н.З.- К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»215.-70 с.

7. Таранченко О.М. Диференційоване  викладання в інклюзивному класі: Навчально -методичний посібник\О. М. Таранченко, Ю.М. Найда;  за заг. ред. Колупаєвої  А.А. – К.: «Видавнича група  «А.С.К.», 2012.- 124с. (Серія «Інклюзивна освіта»)

 

 

   

 

 

 

Додатки

 

ЩОДЕННИК СПОСТЕРЕЖЕНЬ

 

(інклюзивна форма навчання)

 

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

Асистент вчителя:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяць_________________

 

І. Особливості мотиваційної, пізнавальної, поведінкової, емоційно-вольової сфери дитини під час корекційно-розвивальних занять (експертна оцінка психолога)

 

Асистент вчителя:

Дата: 26.01.202

 1. Чи охоче виконує запропоновані завдання? Запропоновані завдання виконує охоче

 

 1. При виконанні яких завдань відчуває труднощі? Виконує завдання в міру своїх можливостей

 

 1. Які завдання вдаються дитині легко? Виконує завдання в міру своїх можливостей

 

 1. Як на зауваження дитина реагує? На зауваження учень реагує нормально, позитивно

 

 1. Чи старається виправляти помилки?  Старається виправляти помилки
 1. Який емоційний стан дитини під час корекційно-розвиткових занять?

Емоційний стан дитини під час корекційно -розвиткових занять стабільний,виконує вправи із задоволенням.

 

ІІ. Особливості мотиваційної, пізнавальної, поведінкової, емоційно-вольової сфери дитини під час уроків (експертна оцінка педагогів/асистента вчителя)

Вчитель                                                                                  

Дата 26.01.2021

 1. Які завдання даються дитині легко? Костя виконує завдання виконує завдання в міру своїх можливостей
 2. Які завдання даються дитині легко? Завдання виконує в міру своїх можливостей
 3. Які завдання вдаються дитині важко? Завдання виконує в міру своїх можливостей
 4. Чи виникають у дитини на уроках конфлікти з педагогами чи однокласниками? Якого характеру? На уроках з педагогами та однокласниками не виникають
 5. Як реагує дитина на зауваження вчителя? На зауваження вчителя учень реагує позитивно

_____________________________________________________________

 1. Як реагує дитина на оцінювання її знань та здібностей на уроках?

На оцінювання її знань та здібностей на уроках реагує схвалено позитивно

 1. Чи виявляє активність на уроках? На уроках виявляє активність, піднімає руку, щоб відповідати

 

 1. Який у дитини емоційний стан на уроках? Під час уроків в учня позитивний стан

ІІІ. Особливості мотиваційної, пізнавальної, поведінкової, емоційно-вольової сфери дитини (на основі опитування учня)

 

Учень                                               ПІБ                                                                           Дата: 26.01.2021

 1. Які предмети подобаються? Найбільше подобаються предмети математичного напрямку: алгебра, геометрія

 

 1. Які предмети не подобаються? Не подобаються предмети: географія, біологія, фізика

 

 1. Які завдання вдаються легко? В міру своїх можливостей завдання виконує

_____________________________________________________________

 1. Які завдання вдаються важко? В міру своїх можливостей виконує завдання
 2.  
 3. Як ставиться до оцінювання своїх здібностей та навичок педагогами?

До оцінювання своїх здібностей та навичок педагогами відноситься стримано позитивно

 

 1. Які емоції виникають з приводу зауважень до неї педагогами на уроках?

Емоції з приводу зауважень на уроках виникають позитивні

 

 1. Чи виникають конфлікти у неї з якимось вчителями або учнями школи?

З однокласниками та вчителями не конфліктує

 

 1. Як проводить час вдома? Вдома проводить час із друзями, допомагає батькам

 

 1. Які домашні обов’язки виконує? Допомагає батькам: прибирає, миє посуд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний план роботи асистента вчителя

_________________________________

на 20 – 20  навчальний рік

з/п

Зміст роботи

Терміни виконання

1

Спільно з учителями 2 кл. та 5 кл., батьками учнів з ООП, практичним психологом , шкільною медсестрою розробити навчальний план та його виконання протягом навчального року.

Серпень IV тиждень

2

Проведення корекційно-розвиткових занять, згідно рішення ПМПК за програмами:  для дітей з особливими потребами (для учнів ___класу) - __ години на тиждень.

Протягом навчального року

3

Ведення учнівських порт фоліо для відображення навчальних досягнень для дітей з ООП, розвитку їх інтересів.

Протягом навчального року

4

Особистісно зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу з урахуванням освітніх потреб учнів.

Протягом навчального року

5

Постійну співпрацю з батьками дітей, які мають особливості розвитку, їх інформування, педагогічну підтримку, залучення до організації навчально-виховного процесу.

Протягом навчального року

6

Разом з учителями-предметниками організувати моніторинг навчальних і творчих досягнень учнів із вадами розвитку.

Із вересня по квітень

7

Спільно з класними керівниками та педагогами- предметниками організувати та провести «Круглий стіл» із питань вивчення рівнів навчання учнів із вадами психофізичного розвитку за І семестр.

Грудень

ІІІ тиждень

8

Підготувати документи учнів, які мають вади психофізичного розвитку, для проходження  ПМПК.

Лютий

І тиждень

9

Залучати учнів із вадами психофізичного розвитку до активної участі у шкільних заходах.

Протягом навчального року

10

Підготувати документи учнів, які мають вади психофізичного розвитку, для проходження ПМПК. 3 метою вирішення питання про подальше навчання.

Квітень

ІІ тиждень

11

Разом з класними керівниками та педагогами- предметниками організувати «Круглий стіл» та провести обговорення із питань вивчення рівнів навчання учнів із вадами психофізичного розвитку за рік.

Травень

ІV тиждень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Жук Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Ісаєнко Галина
Пов’язані теми
Педагогіка, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
1 червня 2021
Переглядів
12346
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку