5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Авторська розробка: "Організація і проведення оздоровчого навчання і виховання в групі подовженого дня".

Про матеріал
Як відомо, Національна доктрина розвитку освіти в Україні виступає завдання піднесення освіти до рівня загально-національних пріоритетів як засобу формування освіченої, вихованої, фізично і духовно здорової української нації. В освіті виник новий підхід до навчання - технологічний, а з ним і такі поняття, як педагогічні технології, технології навчання, освітні технології. Ці поняття об’єднує спільна мета, а саме - підвищення ефективності навчально-виховного процесу і гарантування досягнення учнями запланованих результатів навчання. Але за інтенсифікацією та інформаційною насиче-ністю навчання не слід забувати, що результат не може досягатися ціною здоров’я дитини. Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей.
Перегляд файлу

 

 

 

  Організація  і  проведення 

 

   оздоровчого  навчання  і 

 

           виховання  в

 

групі  подовженого  дня

 

 

 

 

                                                                Полтавська  обл.

                                                                        м. Карлівська 

                                                                ЗОШ  І-ІІІст.  №1

                                                                Вихователь  групи 

                                                                подовженого  дня

                                                                Булах  Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я  не  боюся  ще  й  ще  раз  повторити:  турбота  про  здоровя – це  найважливіша  праця  вихователя.  Від  життєрадісності,  бадьорості  дітей  залежить  їхнє  духовне  життя,  світогляд,  розумовий  розвиток,  міцність  знань,  віра  в  свої  сили».

                                                                        В.О. Сухомлинський

 

   Як  відомо,  Національна  доктрина  розвитку  освіти  в  Україні  виступає  завдання  піднесення  освіти  до  рівня  загально-національних  пріоритетів  як  засобу  формування  освіченої,  вихованої,  фізично  і  духовно  здорової  української  нації.

   В  освіті  виник  новий  підхід  до  навчання  -  технологічний,  а  з  ним  і  такі  поняття,  як  педагогічні  технології,  технології  навчання,  освітні  технології.  Ці  поняття  обєднує  спільна  мета,  а  саме  -  підвищення  ефективності  навчально-виховного  процесу  і  гарантування  досягнення  учнями  запланованих  результатів  навчання.  Але  за  інтенсифікацією  та  інформаційною  насиче-ністю  навчання  не  слід  забувати,  що  результат  не  може  досягатися  ціною  здоровя  дитини.  Тому  головним  завданням  у  діяльності  педагогічних  колективів  навчальних  закладів  на  сучасному  етапі повинно  бути  збереження  і  зміцнення  здоровя  дітей.

   Важливим  етапом  роботи  початкової  школи  є  створення  умов  перебування  дітей  у  другій  половині  дня.  Організація  режиму  роботи  груп  спрямована  не  тільки на  підвищення  ефективності  навчально-виховної  роботи,  а  й  на  задоволення  потреб  дітей  у  руховій  активності.  Вихователь  повинен  не  допускати  пере-вантаження  учнів,   визначаючи  оптимальний  обсяг  навчальної  інформації,  враховувати  інтелектуальні,  фізіологічні  та  індивідуальні  мовні  особливості  учнів.  Намагатися  планувати  зміну  видів  діяльності,  чергування  інтелектуальної,  емоційної,  рухової  видів  діяльності;  групової  й  парної  форм  роботи,  які  сприяють  підвищенню  рухової  активності,  вчать  поважати  думки  інших,  висловлювати  власні  думки,  правил  спілкування;  проведення  ігор  та  ігрових  ситуацій.

   Із  вступом  дитини  до  школи  її  руховий  режим  змінюється,  відчутно  зростає  обсяг  статичного  навантаження,  а  це  веде  до  збільшення  ризику  виникнення  функціональних  порушень  постави  дітей,  до  перевтоми  і  фізичних  перевантажень.  Загальна   тривалість  повного  режиму  роботи  групи  продовже-ного  дня  складає  майже  6  годин.  Рухова  активність  молодших  школярів  повинна  складати  приблизно  половину  всієї  трива-лості  перебування  у  групі  продовженого  дня.  Їй  присвячується  спортивна  година,  прогулянки  та  ігри  на  свіжому  повітрі,  фізкультхвилинки  й  паузи  під  час  проведення  педагогічного  керівництва  дидактичними  іграми.

     Молодші  школярі  швидко  втомлюються  внаслідок  однома-нітної  діяльності.  Внутрішнє  гальмування  призводить  до  зниження  уваги  учнів,  а  короткочасне  виконання  фізичних  вправ  викликає  збудження  в  інших  ділянках  мозку,  що  сприяє  відпочинку.  Необхідно  використовувати  вправи  як  динамічного  характеру,  так  і  ті,  що  повязані  з  короткочасним  мязовим  напруженням.  У  фізкультхвилинки  необхідно  включати  й  спеціально  спрямовані  вправи,  що  забезпечують  гарне  кровопо-стачання  всіх  органів  і  тканин,  стабільну  роботу  серцево-судин-ної  й  дихальної  системи,  зміцнення  зв’язок  і  м’язів,  кісток  тощо.

   Особливу  увагу  під  час  проведення  фізкультхвилинок  варто  приділити  створенню  в  дитини  позитивних  емоцій.  Тому  про-понується  включати  у  фізкультхвилинку  елементи  рухливих  ігор  і  театралізації,  вправи  із  предметами,  римування  з  рухами.  Деякі  фізкультхвилинки  доцільно  будувати  на  вправах  і  рухах  музично-хореографічного  стилю  й,  відповідно,  супроводжувати  музикою.  Інтерес  до  таких  фізкультхвилинок  на  заняттях  у  дітей  величезний,  головне  ж  -  організація  й  проведення  фіз-культхвилинок  позитивно  впливає  на  навчання  й  розвиток  дітей  загалом.

   Проведення  фізкультхвилинок  -  ефективний  спосіб  підтри-мання  працездатності  учнів,  оскільки  під  час  фізкультхвилинок  забезпечується  відпочинок  центральної  нервової  системи,  а  також  м’язів  кістяка,  які  зазнають  значного  статичного  напру-ження  через  тривале  сидіння  за  партою.  Щоб  фізкультхвилинка  дала  універсальний  профілактичний  ефект,  вона  має  містити  в  собі  вправи  для  різних  груп  м’язів  і  для  поліпшення  мозкового  кровообігу. 

 

            Гімнастика  для  очей

Вправа  «Метелик»  (для  зняття  зорового  напруження).

Учні  спостерігають  за  «польотом»  метелика,  закріпленого  на  кінці  указки  вихователя,  вправо-вліво,  вниз-угору,  по  колу  зліва  направо,  справа  наліво.

Вправа  «Трикутник».

На  великому  аркуші  ватману  зображений  трикутник.  Плакат  висить  на  боковій  стіні  класу.

Звучить  аудіо запис  легкої  приємної  мелодії.  Діти  «бігають»  очима  по  трикутнику.  Перед  трикутником  прикріплений  кленовий  листочок,  що  приблизно  відповідає  розміру  трикутника.

 • Пропоную  вам  уявити  собі,  як  кружлятиме  листочок  під  поривом  вітру.

Вправи  для  очей.

 • Швидко  поморгати,  закрити  очі  й  посидіти  спокійно,  повільно  рахуючи  до  пяти.  Повторити  вправу  4-5  разів.
 • У  середньому  темпі  зробити  3-4  кругових  рухи  очами  вправо,  стільки  ж  -  вліво.  Розслабивши  мязи  очей,  подивитися  вдалину  на  рахунок  1-6.  Повторити  1-2  рази.

Пауза  для  психологічної  релаксації

Вправа  на  розслаблення.

 • Давно  не  було  дощу.  Рослини  на  полях  і  городах  зівяли:  спочатку  опустили  голівки,  потім  листочки,  а  потім  зігнулися  до  землі  кожна  стеблинка.

Учні  показують,  як  зівяли  рослини:  на  «раз» -  опускають  голови,  «два»  -  «кидають»  руки  уздовж  тулуба,  «три»  -  присідають  навпочіпки.

 • Раптом  пішов  дощ,  і  овочі  почали  оживати.

(Учні  повторюють  рухи  у  зворотньому  порядку.)  Подув  вітерець.  (Учні  піднімають  руки  над  головою.)  Зашуміли-захитались  рослинки.  (Погойдують  руками.)  Затих  вітер.  (Учні  опускають  руки  вниз.)

Комплекс  дихальних  вправ

 • Руки  підняті  над  головою,  пальці  сплетені.  На  видиху,  згинаючи  й  опускаючи  руки  повз  лице,  груди,  живіт,  нахилитися  (ноги  не  згинати),  прагнучи  торкнутися  долонями  підлоги.  Повільно  випрямитися  -  вдих.
 • Руки  в  сторони  -  вдих.  На  видиху  обійняти  себе  руками,  торкнувшись  пальцями  лопаток,  на  вдиху  знов  розвести  руки.  Повторити  кілька  разів.
 • Руки  на  поясі  -  вдих.  На  видиху  повільно  випрямитися.  Під  час  виконання  вправ  дихати  через  ніс.

Гімнастика  для  пальців

Вправа  «Конячки»

Ось  помічники  мої,

Їх  як  хочеш  поверни.

По  дорозі  рівній  скачуть

Наші  пальці,  як  конячки:

Цок-цок-цок,  цок-цок-цок.

Діти  сидять  за  партами,  руки  перед  собою  на  парті.  Долонями  вниз.  Почергове  просування  вперед  то  лівою,  то  правою  рукою  з  одночасним  згинанням  і  розгинанням  пальців.

Пальчикова  гра  «Що  вміють  наші  пальчики».

- Руки  ліктями  стоять  на  парті,  пальчики  «вітаються»  -  кожним  пальчиком  торкнутися  великого  по  черзі  від  вказівного  до  мізинця  і  в  зворотному  напрямку.

- Кисті  рук  схрестити  -  «повзе  змійка».

- Погладжування  кистей  рук  і  пальців.  Однією  рукою  погладжувати  іншу  й  навпаки.  «Гріти»  пальчики.

- «Молоточки».  Кисті  рук  стиснуті  в  кулачки.  Постукувати  одним  кулачком  по  іншому.

Вправи  для  здоровя  й  настрою

Вправа  «Сонечко».

Учні  сідають  навпочіпки  (вихідна  позиція).  Вчитель  читає  віршика,  а  діти  повільно  піднімаються,  одночасно  піднімаючи все  вище  й  вище  обидві  руки.

Ось  як  сонечко  встає  -

Вище,  вище,  вище!

Діти  встають,  піднімаються  навшпиньки,  руки  витягують  угору.

На  ніч  сонечко  зайде  -

Нижче,  нижче,  нижче!

Повільно  опускають  руки  вздовж  тулуба  й  опускаються  на  повну  ступню.

Лагідно  і  щиро

Сонечко  сміється,

І  під  сонцем  нам  усім

Весело  живеться!

Плескають  у  долоні,  пританцьовують  на  місці.

Сонце  грає,  осяває

Цілу  землю  світлом,

І  квіточок  красних  рясно

На  лужку  розквітло.

Повільно  повертаються  всім  тулубом  то  вправо,  то  вліво,  з  якомога  більшою  амплітудою,  руки  на  рівні  грудей  поступово  розводять  в  сторони.

 

У  процесі  виховної  роботи  у  ГПД  значну  увагу  приділяють  прогулянкам.  Активний  відпочинок  на  свіжому  повітрі  пози-тивно  впливає  на  функціональний  стан  центральної  нервової  системи  дитини.  Прогулянки  сприяють  зростанню  інтелекту;  розвивають  пізнавальну  активність  дітей,  увагу,  память;  формують  навички  аналізу,  співставлення,  узагальнення  знань.

  Проблемні  ситуації,  що  виникають  під  час  спілкування  дітей,  навчають  їх  правильного  поводження,  поваги  до  інших,  спрямовують  на  мирне  розвязування  проблемних  ситуацій.

  Існує  досить  багато  видів  прогулянок,  що  дає  можливість  урізноманітнювати  їх  проведення  протягом  усього  року.  Кожен  вид  прогулянки  обумовлений  своєю  метою  і  правилами,  які  необхідно  дотримувати.

  Прогулянки  в  групі  продовженого  дня  мають  оздоровчу  спрямованість,  коли  діти  виконують  певні  фізичні  вправи,  рухи,  грають  в  ігри,  та  пізнавальну  спрямованість,  такі  прогулянки  наближені  до  екскурсій.

  Основні  види  прогулянок:

 1. оздоровчо-виховні;
 2. пізнавально-виховні.

   Перша  частина  назви  наголошує  на  меті  прогулянки.  Що  домінує,  і  визначає  її  зміст.  Друга  частина  підкреслює  керівну  роль  вихователя,  який  організовує  прогулянки.

  До  оздоровчо-виховних  прогулянок  належать:  спортивні;  поставні;  ігрові;  маршрутні;  темпові;  вільні.

   Мета  прогулянки:  задовільнення  потреби  дітей  у  русі;  позбавлення  школярів  стомлення;  забезпечення  вихованцям  цікавого  відпочинку;  розвиток  кмітливості,  мислення,  спостережливості  дітей;  навчання  різних  видів  ходьби,  бігу;  ознайомлення  з  іграми;  удосконалення  вмінь  орієнтування.

  Ігрові  прогулянки  містять  елементи пошуку,  виконання  завдан-ня,  змагання.  Вони  розподіляються  на:  пошукові;  слідопитські;  цільові;  змагальні.

  Під  час  спортивних  прогулянок  діти  займаються  певним  видом  спорту  (наприклад,  футболом),  їздять  на  лижах,  відпрацьовують  необхідні   рухові  навички.

  Поставні  прогулянки,  на  відміну  від  ігрових  і  спортивних,  спрямовані  на  вироблення  правильної  постави  і  ходи.  Відомо,  що  за  емоційного  напруження,  коли  дитина  схвильована,  збуд-жена  або,  навпаки,  пригнічена,  виникає  надмірне  напруження  в  окремих  групах  мязів.  Для  того  щоб  зявилася  можливість  ке-рувати  ними,  необхідно  навчити  дітей  розслабляти  мязи.  Діти  виконують  вправи  на  розслаблення  мязів  та  грають  в  ігри.

  Темпові  прогулянки  дають  змогу  варіювати  темп  руху.  Вони,  залежно  від  часу  ,  можуть  перериватися  і  змінюватися  за  швидкістю.  Під  час  цієї  прогулянки  проводять  одну  гру,  або  одну  бесіду,  або  одне  спостереження.

  Пропоную  розробку  оздоровчо-виховної  прогулянки.

 

Ігрова  пошукова  прогулянка  «Знайди  скарб»

 

Мета:  розвивати  загальну  моторику,  уяву,  аналітичне  мислення,  уміння  виконувати  поставлене  завдання,  орієнтацію  у  просторі;  сприяти  згуртованості  колективу;  викликати  бажання  робити  що-небудь  разом,  зважаючи  на  результати  дій  дітей.

Обладнання:  скарб  (малюнки  для  розфарбовування  або  казки);  печиво  або  цукерки;  маршрутні  листи;  картки  зі  стрілками  двох  кольорів  для  позначення  маршрутів  руху;  картки  із  загадками-підказками.

  Хід  прогулянки

І. Організаційний  етап

 1. Одягання  дітей  відповідно  до  сезону.
 2. Бесіда-інструктаж  про  правила  поведінки  під  час  прогулянки  (на  шкільному  подвірї).

ІІ.  Підготовчий  етап

Вихователь  ховає  скарб,  розвішує  картинки  зі  стрілками  для  позначення  маршрутів  руху,  картки  з  загадками-підказками.

  Діти  обєднуються  у  дві  групи.  Їм  пропонують  витягти  з  «чарівної  скриньки» стрічку.  Колір  стрічки  означає  номер  групи.  Командиром  кожної  команди  є  старшокласник.

Вихователь.  Діти,  сьогодні  ми  вирушаємо  на  пошуки  скарбу.  Уважно  слухайте  свого  старшого  товариша,  стежте  за  тим,  чи  правильно  ви  обрали  маршрут  руху.

ІІІ. Рух  за  маршрутними  листами

Кожна  команда  рухається  за  власним  маршрутом.  Діти  зустрічаються  на  спортивному  майданчику  біля  турніка.

«  Маршрутний  лист №1

Шановні  шукачі  скарбів!

 1. Зі  школи  виходьте  та  праворуч  рушайте,  за  рогом  залізні  двері  шукайте!
 2. Зробіть  20  кроків  уперед,  потім  -  15  кроків  праворуч.  На  клені  побачите  загадку.  Якщо  її  розгадаєте,  то  дізнаєтеся,  де  знаходиться  наступна  підказка.

Це  -  домівка  для  книжок,

А  до  неї  недалеко.

Йдіть  всі  разом  за  ріжок,

Там  і  є  бібліотека.

 1. На  ганку  знайдіть  картку  із  загадкою.

Схожий  я  на  букву  П,

Спортсмени  люблять  всі  мене,

Не  тільки  мязи  підкачаю,

Скарб-сюрприз  під  собою  ховаю.

«  Маршрутний  лист  №2

Шановні  шукачі  скарбів!

 1. Зі  школи  виходьте  та  ліворуч  рушайте,  за  рогом  залізні  двері  шукайте!
 2. Зробіть  20  кроків  уперед,  потім  -  15  кроків  ліворуч.  На  стіні  побачите  загадку.  Якщо  її  розгадаєте,  то  дізнаєтеся,  де  знаходиться  наступна  підказка.

Що  за  будівля  цікава  така,

Запах  сніданку  лине  ізрання.

Учням  усім  необхідна  вона  -

Чиста ,  охайна  шкільна  їдальня.

 1. На  ганку  знайдіть  картку  із  загадкою.

Схожий  я  на  букву  П,

Спортсмени  люблять  всі  мене,

Не  тільки  мязи  підкачаю,

Скарб-сюрприз  під  собою  ховаю.

ІV.  Підсумковий  етап

Вихователь.  Молодці!

                       Ви  всі  випробування

                       Дружно  пройшли,

                       Ви  все  врахували

                       І  скарб  свій  знайшли.

-  Команда,   яка  першою  знайшла  скарб,  має  право  розподілити  його  між  усіма  дітьми.

-  Діти,  а  тепер  ми  подякуємо  нашим  старшим  товаришам  за  допомогу  у  пошуках  скарбу.

-  Чи  сподобалося  вам  шукати  сюрприз?

-  Разом  використаємо  наш  скарб  за  призначенням.

Діти  розфарбовують  малюнки  або  слухають  казку,  яку  читає  вихователь;  під  час  полуденника  їдять  печиво  або  цукерки.

 1. Заключний  етап

1. Повернення  до  школи.

2. Переодягання  дітей.

3. Гігієнічні  процедури.

 

 

 

 

 

doc
Додав(-ла)
Булах Любов
Додано
18 січня 2020
Переглядів
207
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку