10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Бактерії—прокаріотичні одноклітинні організми. Будова, різноманітність, розмноження бактерій.

Про матеріал

Урок на тему:

"Бактерії—прокаріотичні одноклітинні організми. Будова, різноманітність, розмноження бактерій." містить теоретичний та практичний матеріал по вивченню бактерій як примитивних прокаріотичних клітин. На уроці використовується різноманітні форми роботи, такі як: тестові завдання з однією відповіддю, відгадування кросворду, самостійна робота з підручником, а також самостійне підрахування учнями результатів, урок ілюстрований, містить багато слайдів, а також учні розглядають під мікроскопом грунтові бактерії та описують іхню будову.

Перегляд файлу

Тема:Бактерії—прокаріотичні одноклітинні організми. Будова, різноманітність, розмноження бактерій.

Мета: Освітня. Ознайомити учнів з найменшими одноклітинними організмами - бактеріями, як представниками прокаріотів; їхньої різноманітністю, розповсюдженістю у природі;  розкрити будову та процеси життєдіяльності; на основі даної теми сформулювати такі поняття, як прокаріоти, спори, нуклеоїд, біосинтез білка.

     Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати біологічні об’єкти між собою, аналізувати та робити відповідні висновки та узагальнення; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, наукове усне мовлення, навички роботи з мікроскопом; розвивати вміння роботи в малих групах; розвивати вміння складати та захищати міні-проекти;

    Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та розуміння єдності всіх живих організмів; Продовжувати реалізовувати наступні аспекти виховання: патріотичне, екологічне, санітарно-гігієнічне.

Очікувані результати: учні називають середовища існування бактерій, ознаки бактеріальних клітин, використовуючи історичні факти, описують будову бактеріальної клітини; характеризують прояви життєдіяльності бактерій; розпізнають бактерії на  мікропрепаратах.

Обладнання та матеріали: Таблиці, малюнки , схеми, мікроскопи, предметні скельця, забруднена вода у пробірках.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, мікроскопи, грунтовий розчин, предметні скельця, ноутбук, проектор.

 

 

 

Основний зміст, структура та методи роботи

І. Організаційний етап 

Привітання вчителя. Установка на позитивний настрій. Клас поділений на 4 групи по 6 учнів в кожній групі.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів . Розповідь учителя з елементами бесіди.

Учитель.  Я запрошую вас у світ найцікавіших відчуттів і спостережень, які тільки існують на нашій планеті Земля.  Живий світ! Скільки в ньому таємниць, скільки форм життя!

 Існує Царство Тварин, Рослин, Грибів, Вірусів. Сьогодні наш урок буде присвячений мешканцям паралельного світу - бактеріям. Першим «мисливцем за бактеріями»  був голландський  вчений Антоні Ван Левенгук, який побачив і описав бактерії у далекому 1683 році,  а  про внутрішню будову бактеріальної клітини дізналися набагато пізніше,  у 30-х роках 20 ст., із появою  електронного мікроскопа. В той саме час виникає окрема наука - мікробіологія, що вивчає мікроорганізми.

_____Тож пропоную  вам відвідати царство з характерною назвою «Дроб’янки» та дізнатися про ……

              А про щоб ви хотіли дізнатися?

             На які питання отримати відповіді?

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів 

Що вам відомо про бактерії ?

Важко знайти місце на Землі, де б не було  бактерій.                                            Вони зустрічаються в таких місцях:                                                                             - в атмосфері,                                                                                                                                     - на дні океанів,                                                                                                              - у вічній мерзлоті;                                                                                                          - в парному молоці;                                                                                                   - в ядерних реакторах;                                                                                                 - в кратерах вулканів;                                                                                                 - в швидкоплинних річках;                                                                                         - в живих організмах, але найбільше їх в грунті.

C:\Users\Павленко\Pictures\Бактерії\soil_300.jpgУ верхньому шарі грунту містяться мільйони бактерій на 1 г, тобто приблизно 2 тонни на гектар.

 

C:\Users\User\Desktop\pochvennye-bakterii1-300x146.png

Бактерії найдрібніші з організмів, що мають клітинну будову. Їхні разміри складають від 0,1 до 10 мкм. На одній типографській крапочці можна размістити сотні тисяч бактерій середнього разміру. Побачити бактерії можна  тільки в мікроскоп, тому їх називають мікроорганізмами. Наука, що їх вивчає  називається мікробіологією. Галузь мікробіології, що вивчає бактерії, називають бактеріологією.  

    

 

 

ІV.  Засвоєння учнями нового матеріалу

Загальна характеристика бактерій.

 

  1. Будова бактерій. В бактеріальній клітині відсутнє ядро, хромосоми не відокремлені від цитоплазми оболонкою ядра, а вільно розміщуються в ній. Крім того, в клітині бактерій відсутні ряд органоїдів. Зовні клітинна мембрана оточена клітинною стінкою.

C:\Users\Павленко\Pictures\Бактерії\12.jpgC:\Users\Павленко\Pictures\Бактерії\буд бакт.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Дослідження бактерій.

В лабораторіях бактерій вирощують на спеціальному поживному середовищі.        Мільйони бактерій утворюють колонії різного кольору та форми.

4001              бак8

Виконання лабораторного дослідження. Вивчення під мікроскопом грунтових бактерій.

Форми бактеріальних клітин

Бацили -палочковидної форми

C:\Users\Павленко\Pictures\Бактерії\11.jpgC:\Users\Павленко\Pictures\Бактерії\18.jpg  

 

 

 

 

 

 

Спірили - форма спіралі

C:\Users\Павленко\Pictures\Бактерії\SSSA14_LR.jpgC:\Users\Павленко\Pictures\Бактерії\спирохета.jpg    

 

 

 

 

 

 

Рух бактерій

     Більшість бактерій рухаються пасивно, за допомогою водних або повітряних течій.        

C:\Users\Павленко\Pictures\Бактерії\10.jpg    Але деякі з них мають джгутики. Вони неначе вгвинчуютсья в середовище, рухаючи клітину вперед.

C:\Users\Павленко\Pictures\Бактерії\13.jpg 

 

 

 

 

5.1. Узагальнення та систематизація знань.

1. Робота з дидактичним матеріалом. Кожному учню видається роздруківка с завданнями.


1) робота з тестами ( за кожну правильну відповідь по 0,2 балів, усього 1 б.

1) Прокаріотичні організми-це:

А) пріони;

Б) віруси;

В) бактерії;

Г) водорості.

2. Бактерії гниття за способом живлення є:

А) паразитами;

Б) хемотрофами;

В) фототрофами;

Г) сапротрофами;

 

 

 

                            Кросворд           

 

3. Бактерії, що живляться органічними речовинами живих істот, належать до:

А) паразитів

Б) хемотрофів;

В) фототрофів;

Г) сапротрофів.

4. Бактерії – паразити-це:

А) стафілококи;

Б) сінна паличка;

В) бактерії гниття;

Г) грунтові бактерії.

5. Спиралеподібні бактерії-це:

А) коки;

Б) спірили;

В) вібріони;

Г) бацили.


 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Бактерії, що мають паличкоподібну форму.
  2.  Група організмів, для життєдіяльності якої не потрібен кисень.
  3. Бактерії, що мають кулясту форму.
  4. Організми, що використовують для своєї життєдіяльності єнергію неорганічних  речовин.
  5. Організми, що використовують для живлення органічні речовини.
  6. Клітина бактерій з міцною оболонкою, що пристосована для перенесення несприятливих умов.
  7. Бактерії, що мають звивисту форму.

За кожну правильну відповідь учень виставляє по 1 б. ( 7 б.)

5.Робота  з підручником

 5.2 .Дописати  речення (за кожну правильну відповідь по 0,5 б.

1.За формою розрізняють бактерії: кулясті, паличкоподібні, звивисті, вигнуті подібно до коми тощо.

2.За несприятливих умов клітини бактерій укриваються товстою оболонкою, утворюючи цисти.

3.Бактерії, які живляться речовинами живих організмів, є паразитами.

4.Бактерії, які живляться рештками відмерлих організмів, є сапротрофами.

5.Основний спосіб розмноження бактерій — поділ клітини навпіл.

6.За типом дихання бактерії поділяються на аеробів та анаеробів.

7.За способом живлення бактерії поділяються на автотрофів та гетеротрофів.(3,5 б) ( усього за роботу 11,5 б.)

При оцінюванні знань учнів використовується взаємоперевірка.

 

6. Рефлексія. Захист міні-проектів.

1 група

Яку роль мають бактерії в природі? Використовуючи метод «Колаж», учні складають проекти, та представники груп захищають їх.

2 група. Які хвороби викликають бактерії?

 

 

 

3 група. Засоби боротьби з бактеріями.

4 група. Використання бактерій.

Учні виходять до дошки, захищають свої проекти. Відповідають на питання.

  1. Домашнє завдання & 19

 

 

 

         Список рекомендованих джерел

 

1. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Колосс, 2002. 488 с.

2. Барна М.М., Похила Л.С., Яцук Г.Ф. Біологія для допитливих. I частина. Дробянки, рослини, Гриби. Навч. посібник. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2000. 88 с. 

3. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия гл. ред. Горкин А.П. М.: Росмэн-Пресс, 2006. 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия).

4. Векірчик К. М. Мікробіологія з основами вірусології: Підручник. – К.: Либідь, 2001.

5. Гудзь С. П. та ін. Основи мікробіології. – К., 1991.

6. Котик Т.С., Морозюк С.С. Біологія. Завдання, диктанти, тести, перевірочні роботи: Навч. посібник для учнів 6-х класів. Х.: Світ дитинства, 2000. 88 с.

7. Павленко Т.І. Матеріали до уроків у 7 класі. Київ, 2008

8. Соболь В.І. Біолгія. Підручник для 7 класів загальноосвіт. навч. закл. К.: Грамота, 2007. С296 с.: іл.

9. Тагліна О.В. Біологія 7 клас: Розробки уроків. Х.: Веста: Видавництво ”Ранок“, 2010.  304 с. (майстер-клас).

10. Тагліна О.В. Біологічні диктанти 7-8 класи. Х.: Видавництво ”Ранок“, 2009.  176 с. (Бібліотека творчого вчителя).

11. Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2 Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия", 2009. 352 с.

 

docx
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
1703
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку