Цикл уроків зарубіжної літератури за творчістю Рея Бредбері

Про матеріал

поглибити знайомство учнів з письменником Реєм Бредбері, який передбачив майбутнє; на прикладі роману «451 за Фаренгейтом» показати, як цивілізація руйнує красу і внутрішній світ людини, а краса і уміння мислити врятує цивілізацію; розвивати уміння аргументувати думку, спираючись на текст; формувати мовленнєві навички і виховувати культуру власного висловлювання; показати перемогу справжніх людських цінностей над абсурдом бездуховного буття, допомогти зробити цей процес цікавим за допомогою гри; розвивати уміння оволодіти ораторським мистецтвом та прийомами публічного виступу, спираючись на текст; формувати мовленнєві навички і виховувати культуру власного висловлювання, виховувати розуміння в учнів того, що читання не тільки допомагає корисно провести час, але й робить людину носієм духовної культури;виховувати поважне ставлення до книги та літератури.Поглибити знання з теми «антиутопія», продовжити аналітичне читання роману, довести актуальність проблем, піднятих автором; в результаті роботи над текстом твору підвести учнів до висновку про важливість праці душі кожного для збереження досягнень цивілізації.

Перегляд файлу

Урок № 63

 Тема. Рей Дуглас Бредбері (1920-2012) «451 за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451 за Фаренгейтом». Тема знецінення культури.

Мета: поглибити знайомство  учнів  з письменником   Реєм  Бредбері,  який  передбачив  майбутнє;  на  прикладі роману «451 за Фаренгейтом»  показати,  як  цивілізація  руйнує  красу  і  внутрішній  світ  людини,  а краса і уміння мислити врятує цивілізацію; розвивати  уміння  аргументувати  думку,  спираючись  на  текст;  формувати  мовленнєві навички  і  виховувати  культуру  власного  висловлювання; показати   перемогу справжніх  людських   цінностей над абсурдом бездуховного буття.

Обладнання: портрет письменника, буктрейлер до твору  Рея Бредбері «451 за Фаренгейтом»,  епіграф,  роздатковий матеріал, ілюстрації  до твору. 

Тип уроку: урок  вивчення  художнього  твору ( духовно-естетичне  сприйняття  твору (за В. Шулярем).

Хід уроку.

Не існує завтрашнього дня.

Майбутнє укладене в сьогоденні.

Тільки сьогодні може стати днем

 порятунку людини.

Дейл Карнегі

I.Мотивація навчальної діяльності.

Методичний коментар: щоб підсилити інтерес учнів до мистецтва слова, зацікавити учнів та залучити до читання показується відеоряд (6-8 слайдів ) бомбардування та землетрусу у Японії. На фоні відеоряду вчитель читає поезію Ліни Костенко «Вже почалось, мабуть, майбутнє…»(Додаток 1, відеоряд)

Скажіть, будь ласка, побачене і почуте вразило вас?

1.Робота у зошиті. Давайте виконаємо завдання.

 Оберіть,  будь  ласка,  із  запропонованих  у  словничку  слів,  ті,  які  б  схарактеризували  ваші  враження  від  побаченого  і почутого  та   розподіліть  їх  за  групами.

(Страх,  тривога,  безнадія,  руйнація,  безвихідь,  уламки,  руїни,  безглуздя,  розорення,  кошмар,  моторошність,  жахіття).(Додаток 2, документ Microsoft Word )

Слово вчителя.   Діти, відеоряд,  який  ми  побачили,  це  жахлива   реальність – землетрус  у  Японії,  яка  на  сьогодні   є  однією  з  найрозвиненіших  країн  світу,  прикладом  сучасної  цивілізації  та  її   найвищих  досягнень.  Наша  безпечність,  наша  самовпевненість  можуть  призвести  до  самознищення.    «Ми, земляни, маємо вроджений дар руйнувати все величне і прекрасне» - так сказав про діяльність людей відомий письменник-фантаст Рей Бредбері.

Ви  бачите  портрет  відомого  американського  письменника-фантаста  Рея  Дугласа  Бредбері.  У 2010 йому виповнилось  90, а у 2012 його не стало. Цікаво:  свої  твори  він  друкував  на  звичайній  друкарській  машинці,  відмовлявся  сідати  за  кермо  авто,  а  як  ви  думаєте:  чому?  (Його  лякають   усі  прояви  сучасного  життя,  які  називаються  одним  словом – цивілізація). 

Саме  проблеми  наслідків  цивілізації стали  темою  творів  Бредбері,  один  з яких  ми сьогодні будемо розглядати. Мені б хотілося поговорити з вами про важливі та актуальні проблеми сьогодення …

II. Оголошення теми і мети уроку.

«Шукайте  посмішку  Джоконди,  вона  ніколи  не  мине…»  - говорить Ліна Костенко. А сам Бредбері, якого назвали «фантастом №1» про стиль своїх  творів сказав  так: «Фантастика – це наша реальність, доведена до абсурду». Отже основним нашим завданням буде визначення причин руйнації, тема знецінення культури.

III. Актуалізація опорних знань у формі фронтальної бесіди

Скажіть, які твори відомого фантаста рея Бредбері вам вже знайомі? (Усмішка)

Згадайте, як описує суспільство 2061 року Бредбері у новелі «Усмішка»?

Яким бачить Бредбері суспільство у романі-антиутопії «451 по Фаренгейту»?

1. Перегляд буктрейлера до твору.

VI. Формування нових знань, умінь та навичок

1. Cловникова робота.

Цивілізація — розвинене суспільство з високою матеріальною культурою, передовою наукою, технікою.

Культура — усі матеріальні й духовні цінності, ство¬рені розумовою та фізичною працею.

Абсурд — безглуздя.

Крах – катастрофа.

Антиутопія — вигадане суспільство, яке є антитезою утопії. Зазвичай для нього характерний гнітючий суспільний контроль, що здійснюється авторитарним або тоталітарним урядом.

2. Опрацювання навчального матеріалу.

3. Робота із тектом.

Чи є спільне  між двома творами? Доведіть цитатами з тексту.

Коментар вчителя та виразне читання уривків учнями.

Давайте порівняємо новелу Рея Бредбері «Усмішка» та його роман-антиутопію «451 за Фаренгейтом».(Додаток 3)

4.Евристична бесіда.

1. Якими художніми засобами користується автор, змальовуючи світ майбутнього?

2. Які кольори ви могли б використати, якби були художником? Чому?

3. Як змінюються органи світосприйняття у людини майбутнього?(Людина не бачить вранці росу на траві, не може розрізнити запах осіннього листя; рекламні щити стали  в десятки разів довшими, тому, що швидкість руху машин така велика, що водії не встигають прочитати рекламу; за повільну пішу прогулянку або рух із малою швидкістю поліція може заарештувати )

4. Давайте створимо картину світу майбутнього за романом «451 за Фаренгейтом».(Зачитування цитат, які зображують місто, людей)

5. Чи подобається вам таке майбутнє?

Досить неприваблива картина. Чому ж вона така ? Хто винен у цьому? Людина. Хто виправить це? Людина.

5.Робота у зошиті.

Виконайте вправу.

Дібрати до слова «щастя» п’ять характеристик та змалювати їх символами. Пояснити власний вибір.

Щастя -…

(Учні дають відповіді та пояснюють вибір. Роблять загальний висновок, що таке щастя для людини.)

Щастя у романі Бредбері-це…

(Учні говорять, що це бути як всі; не бачити красу природи; не думати, а отже, не страждати; не приймати близько до серця чужі проблеми, зберігаючи власний спокій; розважатися якомога бездумніше, витісняючи з голови лишні питання; переживати гостроту відчуттів, так як тільки вони дають можливість цим людям відчути плин життя, бути таким, як усі і т.д.)

6.Слово вчителя.

Як називається політичний режим, який характеризується повним контролем над усіма сферами життя суспільства? На чому він грунтується?

Тоталітарний, або авторитарний, режим заснований на страху громадян і на диктаті правлячих кіл.

У романі виникає з перших сторінок тема протесту проти небажаного майбутнього, тема заперечення суспільства, де людина є придатком машини, де нівелюється особистість. У романі звучать гіркі слова: «Ми живемо в час, коли люди вже не являють собою цінність.. Людина в наш час - як паперова серветка: в неї сякаються, бгають, викидають, беруть нову, сякаються, бгають, викидають ... Люди не мають свого обличчя ».

У книзі О. Гончара «Собор» є такий на диво точний поділ людей на 2 категорії, він чітко відбиває людську суть. Герой зазначеного роману стверджує, що є люди - «руйначі» і є люди - «будівничі». Монтег на початку твору - «руйнач». І раптом (або не раптом?) Він перетворюється в творця, в «будівничого».

З чого починається духовне одужання Монтега?

Минуло вже півстоліття. Настав новий вік. Найстрашніше в цій книзі те, на мій погляд, що це майбутнє вже дуже впізнається, риси тієї далекої держави, на жаль, проступають в нашому житті. Найжахливіше і дивовижне те, що великий фантаст і вигадник Бредбері нічого не вигадав. Все вже було або є зараз. Пожежні палять книги? Ну і що? Ми про це знаємо з історії. Чи не правда? Розкажіть про це. Бредбері пише, що в постіндустріальному майбутньому книги будуть на зразок жуйки, що телебачення перетвориться на суцільне мильне шоу.

7.Дослідницька робота.

1. Розповідь про вогнища з книг у фашистській Німеччині, відеоматеріал про спалювання книг на площі Берліна.(Додаток 4)

 (У своєму прагненні очистити країну від усього, що вони вважали "негерманского", нацисти публічно спалювали книги по всій Німеччині. Тут показано, як перед будівлею Берлінської опери скандують натовп спалює книги, написані євреями і авторами, які дотримуються лівих поглядів. Йозеф Геббельс, міністр пропаганди і громадської інформації в уряді Гітлера, говорить про  "перевиховання" Німеччини.)

2. Учням було дано незвичайне завдання: проаналізувати програму трьох будь-яких телевізійних каналів за три дні тижня, вибрані довільно, і дати коротке резюме.

8. Експрес-анкета.

З ким були б ви, якби опинилися в цьому фантастичному місті

- з тими, хто спокійно обходиться без книг;

- з тими, хто таємно читав книги і зберігав їх у пам'яті;

- з тими, хто знищував книги.

Зізнайтеся собі чесно, чи потрібні вам книги, коли є телебачення, кіно, комп'ютер? (Так.  Ні.)

- Що ж таке книга по Бредбері?

Книга - інтелектуальність (знання)

Книга - думка

Книга - життя ("пори на обличчі життя")

Книга - індивідуальність, особистість (автора, читача)

Книга - співрозмовник (суперечка)

Книга - культура

- Перечитаємо епізод, де Монтег читає вірші Метью Арнольда.

Висновок: книга - душа, духовність

 Кого запам'ятав (вивчив напам'ять) Монтег? (Екклезіаст - автор однієї з книг, що входять до Старого Завіту.)

Читання вчителем уривка з Еклезіаста:

Из Екклезиаста.

Есть время жить – и время умирать.

Всему свой срок. Всему приходит время.

Есть время сеять – время собирать.

Есть время несть – есть время сбросить бремя.

Есть время убивать – и врачевать.

Есть время разрушать – и время строить.

Сшивать – и рвать. Стяжать – и расточать.

Хранить молчанье – слова удостоить.

Всему свой срок. Терять и обретать.

Есть время славословий и проклятий.

Всему свой час. Есть время обнимать.

И время уклоняться от объятий.

Есть время плакать – и пускаться в пляс.

И побивать каменьями кумира.

Есть час любви – и ненависти час.

И для войны есть время – и для мира.

8. Цікаве про роман Рея Бредбері «451 по Фаренгейту».

Роман був екранізований в 1966 році. У 1984 році в рамках телеальманаха «Цей фантастичний світ» був знятий телеспектакль «Знак саламандри», створений за мотивами роману Бредбері і розповіді Едварда Людвіга (Edward William Ludwig) «Маленький злочинець». З 2007 року в санкт-петербурзькому театрі «Ювента» демонструється вистава «Симфонія вогню», поставлена за мотивами роману. Ідея Р. Бредбері була використана при створенні фільму «Еквілібріум». У 2011 група Арія в своєму альбомі Фенікс за мотивами роману випускає композицію «Симфонія вогню».». Пісня «Симфонія Вогню» - це не повість. У ній не ставилося завдання переказати в віршах і покласти на музику зміст всієї книги, хоча описується перша частина, де герой був пожежним і відчував задоволення від знищення, та ж частина, де розповідається про душевні муки героя, де він кидає виклик бездумному,тоталітарному суспільству, рабом якого він був, залишається майже незачепленою.

«Однією з наших цілей - відзначають автори пісні Володимир Холстінін, Ігор Лобанов - було, наприклад, показати, що ті, хто спалюють книги або публікують списки забороненої літератури можуть виглядати і страшно, і як безумці ...")

V.Домашнє завдання.

Для всіх учнів.

1.Скласти кластер за твором Рея Бредбері «451 за Фаренгейтом».

2. Схарактеризувати образ Монтега:

А) Монтег і Кларісса;

Б) Монтег і сім’я;

В) Монтег-пожежник;

Г) Прозріння Монтега.

Індивідуальні завдання.

1. Написати эсе на тему: «Ода письменнику».

2. Написати твір-роздум : «Доля книги у XXI столітті»

3. Зробити іллюстраціі до твору (за бажанням)

 

 

 

Урок № 64

Тема. Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення та ін.

Мета: поглибити знайомство  учнів  з письменником   Реєм  Бредбері,  який  передбачив  майбутнє;  на  прикладі роману «451 за Фаренгейтом»  показати, цінність та важливість книги; допомогти зробити цей процес цікавим за допомогою гри; розвивати  уміння  оволодіти ораторським мистецтвом та прийомами публічного виступу,  спираючись  на  текст;  формувати  мовленнєві навички  і  виховувати  культуру  власного  висловлювання, виховувати розуміння в учнів того, що читання не тільки допомагає корисно провести час, але й робить людину носієм духовної культури;виховувати поважне ставлення до книги та літератури.

Обладнання: портрет письменника, текст роману Р. Брэдбері « 451° за Фаренгейтом»;

ілюстрації до роману, створені учнями; пластини зеленого,жовтого та червоного кольору із цифрами «1», «2», «3»; медалі для гравців у залі; книга-подарунок для переможця.

Тип уроку: інтелектуальна гра.

Хід уроку.

Тепер вам зрозуміло, чому книги викликають таку ненависть,

чому їх так боятися? Вони показують нам пори на обличчі життя.

Той, хто шукає тільки спокою, хотів би бачити перед собою

 воскових осіб, без пор и волосся, без емоцій.

Фабер

 

І. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогоднішній урок ми проведемо у формі гри. Правила гри ви отримали.(Додаток 1)

(Методичний коментар.Учням роздаються роздруковані правила проведення гри. Парти у класі виставлені у форму доріжок 4, 3,2. Всі інші виставлені таким чином, щоб учні сиділи як у залі.)

Обирається журі.Оголошуються правила проведення гри. (Додаток 1)

II. Робота із епіграфом.

III. Творче застосування й набуття знань

1.Вступне слово вчителя  Дорогі друзі! Сьогодні на уроці ми проводимо гру «Розумники і розумниці» по знаменитому роману одного з кращих американських письменників-фантастів Рея Бредбері «451° за Фаренгейтом» із яким ми познайомилися на минулому уроці.. Питання, на які належить вам відповісти, з одного боку, є своєрідною розумовою  гімнастикою, мобілізуючою вашу увагу, пам'ять, знання тексту твору, і спрямовані на виникнення позитивних емоцій, а з іншого боку, сподіваюся, багатьох змусять задуматися про серйозні проблеми сьогодення.

2.Робота із кластером.(Додаток 2)

"Уж коли зло пресечь, Забрать все книги бы да сжечь" (Грибоедов А.С. «Горе от ума»)

 3.Хід гри.

1. Конкурс красномовства. Слово вчителя.

Гра починається з вибору доріжок учасниками. Для цього проводиться конкурс красномовства. Наші гравці отримали завдання: підготувати монологічне виступ «Похвальне слово письменнику Рею Бредбері». Час виступу - 30 секунд. Переможець в цьому конкурсі першим обирає одну з трьох доріжок, який посів друге місце - одну з двох, останній гравець нічого не вибирає, а займає залишилася доріжку.

(Методичний коментар.У цьому конкурсі учасники гри виступають в довільному порядку. Журі підводить підсумки, оголошує місця. Гравці займають доріжки.)

2. Змагання розумників і розумниць в знанні тексту роману.

   Перші питання за традицією звернені до учасників гри, що сидить в залі, а потім в боротьбу вступають гравці на доріжках.

Питання до залу:

1) Поясніть сенс назви роману.

(451 ° за Фаренгейтом - температура, при якій загоряється і горить папір.)

2) Скільки частин у романі, їх назви?

(Три частини: 1 «Осередок і саламандра», 2 «Сито і пісок», 3 «Вогонь горить яскраво».)

3) Який епіграф вибрав Бредбері до свого роману?

(«Якщо тобі дадуть лінійований папір, пиши поперек». (Хуан Рамон Хіменес)

4) Згадайте твори інших авторів, створені в цьому жанрі.

5) Чим пишається Монтег на початку роману?

Перший етап для учасників:

1. Чому, на думку Клариси, Монтег не схожий на інших пожежників? (Тому що «у людей тепер немає часу один для одного. А ви так добре ставиться до мене (дивився, слухав, коли інші б просто пішли. Це рідкість".)

2. Що змінилося в характері та почуттях Монтега після зустрічі з Кларисою? («Йому здалося, що він роздвоївся навпіл і одна його половина була гаряча, як вогонь, а інша – холодна, як лід ... І кожна половина намагалася знищити іншу».)

3. Про яку допущену кимось помилку думає Монтег під час роботи в 3-поверховому будинку в старій частині міста?              ( Будинок не був порожній, як бувало раніше. У ньому була стара жінка, господиня, яка не захотіла йти і згоріла разом зі своїми книгами і будинком.)

4.Що говорить Клариса про телевізійні передачі? («Я рідко дивлюся телевізор, тому у мене залишається час для навіжених думок».)

Отже, Монтег зустрічає оригінально мислячу Кларису, заздрить її вмінню знаходити незвичайне у звичайному, вражений вірністю своїх «жертв» книгам. Потім сам рятує книги від вогню. Рятує душу. Шукає відповіді на питання, які його мучать. У нього, як каже він сам, «пожежа в душі, який не загасити». Таким чином, ми можемо зробити висновок, що зустріч, навіть . із однією людиною здатна змінити нас і світ навколо нас.

Питання до залу:

1) Про яку приймете, пов'язаної з квіткою кульбаби, розповіла Монтегу Кларисса, і що показала її перевірка?

(Якщо квіткою кульбаби потерти під підборіддям і при цьому залишиться слід, значить, людина закохана. Після перевірки підборіддя Кларисси став жовтим, а у Монтега немає.)

2) Чому рекламні щити за містом робили завдовжки 200 футів, хоча раніше вони були завдовжки всього 20 футів?

(Реклами довелося подовжити через величезній швидкості, з якою автомобілі стали мчати по дорогах, інакше їх ніхто не зміг би прочитати.)

3) Скільки років Монтег працював пожежником?

(10 років.)

Другий етап для учасників.

1. Чому Монтег став пожежним? (У нього не було вибору. Його дід і батько були пожежниками. Він навіть уві сні бачив себе пожежником.)

2. Чим допоміг Монтегу професор Фабер? (Він дав йому саморобний пристрій, який вставляли у вухо, що дозволяло постійно чути одне одного.)

3. Як закінчується фраза про щасливих людей, яку виголосив брандмейстер Бітті, який прийшов провідати хворого Монтега: «Набивайте людям голови цифрами .. нешкідливими фактами .. їм буде здаватися, що вони дуже освічені, що вони рухаються вперед, хоча насправді ...» ? («... хоча насправді вони стоять на місці».)

4.Вам не здається, що вираз «майбутнє по Бредбері настає» - страшно? ( Так, тому що це майбутнє не має майбутнього.)

Отже, нам показують в основному розважальні передачі та численні серіали. В програмі практично немає місця навчальним, пізнавальним, дитячим передачам. На екрані багато насильства, еротики, низькопробних шоу, багато «мила». «Майбутнє за Бредбері» дійсно наступає на нас, розплющуючи і спотворюючи наші душі. Масова культура йде вшир, не зачіпаючи глибини, не обтяжуючи людей питаннями і проблемами.

Питання до залу:

1) Чим насправді був механічний пес?

(Вдосконалена рушниця, яка сама знаходила мету і била без промаху з допомогою уколу голкою.)

2) «Є підстави підозрювати горище будинку №11 по Елм-Стріт». Що це за запис?

(Це телефонограмма - донос на сусідів, в будинку яких є книги.)

3) Де Монтег ховав книги?

(У вентиляційній трубі над вхідними дверима.)

Третій етап для учасників:

1. Як закінчилася гонитва за Монтегом? ( По телевізору показали, як «Монтега» зловили і механічний пес випустив в нього свою смертоносну голку, хоча насправді це була інсценізація, а справжньому Монтегу вдалося обдурити переслідувачів і сховатися)

2. Де знайшов притулок Монтег??  (У лісі, за річкою, в пішому таборі бродяг, колишніх вихованців Гарвардського і інших університетів, які переховуються від поліції, (що зберігають знання шляхом запам'ятовування змісту книг).

Питання до залу:

1) Хто такі гелікоптери?

(Поліцейські, за допомогою особливих пристосувань вміють парити в повітрі.)

2) Як Монтег розправився з Бітті?

(Він випустив в нього довгий струмінь полум'я з вогнемета.)

3) У чому бачили своє головне завдання люди-книги?

(Зберегти знання, зберегти їх в цілості і мати можливість передати їх наступним поколінням.)

4) Чим закінчилась війна?)

(За лічені секунди міста не стало, залишилася лише купка попелу.)

5) Появу яких нових технологій вгадав письменник-фантаст?

(Стіни у вигляді телевізійних екранів; мобільний телефон, плеєр,  придуманий професором Фабером; робототехніка - механічний пес.)

 Журі підводить підсумки роботи.

Домашнє завдання.

Для всіх учнів.

1.Дати письмову відповідь на запитання: Яку книгу ви б запам’ятали, щоб передати нащадкам?

2. Чому, на вашу думку,  Рей Бредбері взяв саме такий епіграф до твору? (Письмово)

Індивідуальне:

1. Скласти кодекс правил : «Чому наше майбутнє залежить від книжок?»

2.  Прочитати оповідання Майка Гелпріна «Свіча горіла на столі, свіча горіла…». Порівняти провідні ідеї творів.

 

Урок № 65.

Тема:  Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

Мета: поглибити знання з теми «антиутопія», продовжити аналітичне читання роману, довести актуальність проблем, піднятих автором; в результаті роботи над текстом твору підвести учнів до висновку про важливість праці душі кожного для збереження досягнень цивілізації.

Обладнання: портрет письменника, текст роману Р. Брэдбері « 451° за Фаренгейтом»;

ілюстрації  та кластери до роману, створені учнями; роздатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

 

Хід уроку.

Так. Вільного часу у нас достатньо.

Але чи є у нас час подумати?

Рей Бредбері «451 за Фаренгейтом»

І. Організаційний момент

1. Психологічний тренінг

Слово вчителя. Доброго дня, діти! Перш ніж розпочати урок, прошу заплющити очі й уявити десь далеко маленький світлий промінчик. Він до вас наближається, збільшується… І ось ви вже відчуваєте його тепло. Розплющте очі. Посміхніться. Подаруйте посмішку своєму сусіду. Поверніться один до одного, посміхніться ще раз, привітайтесь і налаштуйтесь на творчу працю.(Звучить симфонія № 5 Людвига ван Бетховена)(Додаток № 1)

ІI. Мотивація навчальної діяльності.

1.Слово вчителя. Колись в давнину жив на світі дурний птах Фенікс. Кожні кілька сот років він спалював себе на багатті. Схоже, він був близькою ріднею людині. Але, згорівши, він щоразу знову відроджувався з попелу. Ми, люди, схожі на цього птаха. Однак у нас є перевага над ним. Ми знаємо, яку дурницю зробили. Ми знаємо все дурниці, зроблені нами за тисячу і більше років. А раз ми це знаємо і все це записано і ми можемо озирнутися назад і побачити шлях, який ми пройшли, то є надія, що коли-небудь ми перестанемо споруджувати ці дурні похоронні вогнища і кидатися у вогонь. Кожне нове покоління залишає нам людей, які пам'ятають про помилки людства. Рей Бредбері «451 ° за Фаренгейтом»

Читання вчителем поезії Л. Резніченко «Город равнодушных людей»(Додаток № 2)

Немає, мабуть, людини, яка б не думала про своє майбутнє, про майбутнє людства, не прагнула б хоч краєчком ока зазирнути в нього.

III. Творче застосування й набуття знань

1.Інтерактивна вправа «Мікрофон»

- Яким ви бачите наше суспільство, цивілізацію через 50, 100 років?

2.Евристична бесіда

- Чи збулося ваше передбачення щодо кінцівки твору?

- Які події у світі змусили автора змалювати саме таку картину майбутнього?

(Знищення атомними бомбами японських міст Хіросими та Нагасакі, техногенні катастрофи, локальні війни, ворожість одних народів стосовно інших, збільшення «мильних сералів» на телебаченні та  розважальних програм, що витісняють дитячі та розвиваючі програми, зменшення годин літератури у шкільній програмі тощо.)

- Який настрій викликає твір? Чи підходить до нього визначення «трагічний оптимізм»? Свої міркування обґрунтуйте.

Назвіть твори, де зображуються небезпечні наслідки, пов'язані з експериментуванням над людьми заради покращення їхнього життя. Згадайте твори інших авторів, створені в цьому жанрі.

(Учні називають твори Е. Замятіна Дж. Свіфта «Подорожі Гуллівера, Г.Уеллса« Людина-невидимка, Дж. Оруелла «1984», «Скотний двір і говорять про те, що всі ці твори написані в жанрі« антиутопії », їх об'єднує тема обов'язковості «загального щастя» і страху перед особистістю.)

Таким чином, тоталітарна держава, держава сили, саме чогось боїться, від чогось постійно захищається. Чому ж мисляча особистість головна перешкода «загального щастя»?

3.Робота у групах.

Щоб більше встигнути побачити і зрозуміти, розподілимося на групи, кожна з яких  відвідає певну станцію, а потім поділиться своїми враженнями та знаннями.

1-ша група прямує до станції «Історична» і з'ясовує причини та наслідки деградації особистості та  людської цивілізації, зображеної в повісті.

2-га група відвідає станцію «Монтег та його оточення: дружина, Клариса, Бітті », охарактеризує героя і висловить свої міркування з приводу того, як змінювався головний герой, як він ставав особистістю та, на відміну від натовпу,  не хотів нищити книги, а хотів передати їх нащадкам.

3-тя група подорожуватиме до станції «Фенікс», де з'ясує, чому письменник-фантаст так закінчує свій твір.

4.Обмін враженнями від подорожей груп.

5. Складання ланцюжка еволюції особистості у тоталітарному суспільстві на прикладі Монтега. Занотувати у зошит.

(Монтег не бачить роси на траві, не знає, чим пахне опале листя  бачить себе тільки пожежником, бо пожежниками буди його батько та дід  застріч із Кларисою  замислюється над стосунками із дружиною   жінка, що спалює себе, разом із книгами  рятує книгу  втеча  у таборі людей – книг  Фенікс.)

Отже, ми повинні пам'ятати, що відродження Монтега почалося з книги. Згадайте, яка книга пере повернула його душу? Чому він намагається врятувати саме її?

Він врятував Біблію, зокрема, Книгу Екклезіаста, де сконденсована мудрість століть: рід проходить, і рід приходить, а земля віковічно стоїть, криве не може стати прямим, час народжуватися і час помирати, час насаджувати і час виривати посаджене, час розкидати каміння і час збирати каміння. Герой книги, як і мудрець Екклезіаст, впевнений, що все повернеться на круги своя. З книги почалося одужання Монтега, його ренесанс, але з книгою в його життя увійшло страждання. Давайте згадаємо, що йому довелося пережити після того, як він сховав у себе книги?

(Учні за допомогою тексту відповідають на питання: підозра, недовіра, зрада дружини, відмова сусідів від спілкування з ним, підпал його будинку, переслідування, втеча героя і т.д.)

IV. Робота з епіграфом до уроку.

V. Рефлексія.

1. «Мікрофон»

Сьогодні на уроці:

  • Я навчився…
  • Було цікаво…
  • Було важко…
  • Можу похвалити себе за те, що…
  • Можу похвалити однокласників за те, що…
  • Більше всього мені сподобалось…
  • Мені здалося важливим…
  • Для мене було відкриттям те, що…

2. Побудова сенканана тему: « майбутнє». «Монтег» «книга»

V.Домашнє завдання.

Для всіх учнів.

1.Підготуватися до контрольного твору, дібрати цитати до творів Р. Бредбері та Шолом-Алейхема.

2.Скласти вступну статтю до твору Х Лі «Убити пересмішника».

Індивідуальне.

1. Написати твір-роздум : «Майбутнє: яким я хочу його бачити?»

2.Переглянути фільм режисера Роберта Маллігана (1962). Дати відповідь на запитання:

« Чому фільм по сьогоднішній день регулярно очолює різноманітні рейтинги кращих фільмів?»

 

doc
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.)
Додано
25 березня 2018
Переглядів
12818
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку