14 травня о 18:00Вебінар: Закордонний досвід: принципи взаємодії батьків, вчителів та учнів у закладах освіти (на прикладі школи «Британніка», м. Будапешт)

Дати ЗНО 2020 з "Історії України" до презентації (тренажера).

Про матеріал
Дати ЗНО 2020 з предмету "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ" до презентації (тренажера), зручні для роздрукування у тематичну теку.
Перегляд файлу

Дати ЗНО 2020

Тема 1,2  Стародавня історія України

IV середина III тис. до н.е -  розселення племен трипільської і середньостогівської археологічних культур на території України;

VІІІ –VІ ст. до н .е – Велика грецька колонізація;

Друга  половина VVІІ ст.. – Велике розселення слов’ян;

 

Тема 3 Русь-Україна (Київська держава)

860 р. –  похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією;

907, 911, 941, 944 рр. – походи князів на Константинополь;

882 р. – об’єднання північних (Славія) та південних руських (Куявія) земель Олегом;

988 р. – запровадження християнства як державної релігії;

1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві;

1036 р. – розгром печенігів князем Ярославом Мудрим;

1097 р. – Любецький з’їзд (снем) князів;

1113р. – укладення «Повісті минулих літ»; початок правління Володимира Мономаха в м.Київ;

1187 р. – перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах; створення «Слова о полку Ігоревім»;

 

Тема 4 Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). Монгольська навала

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;

1223р. – битва біля р. Калка;

1238–1264 рр. – правління Данила Романовича;

1240 р. – захоплення  м. Київ монголами;

1245 р. – битва біля м. Ярослав; поїздка Данила Романовича в Золоту Орду;

1253р. – коронування Данила Романовича;

 

Тема 5 Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині XIVпершій половині  XVIст. Кримське ханство.

1362 р. – битва біля  р. Сині Води;

1385 р. – укладення Кревської унії;

40-і рр.. XVст. – утворення Кримського ханства;

1478 р. – визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах;

1514 р. – битва під м. Орша.

 

Тема 6 Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині XVІ ст..

1556–1561 р. – створення Пересопницького Євангелія;

1556 р. – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі;

1569 р. – Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої;

1586 р. – утворення першої братської (слов`яно-греко-латинської)  школи у м. Львів;

1596 р. – Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви (УГКЦ).

 

Тема 7 Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині XVІІ ст..

1618 р. – похід козаків під проводом гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного на м.Москва;

1621 р. – Хотинська битва;

1625 р. – Куруківська угода;

1632 р. – «Пункти для заспокоєння руського народу»; утворення Київської колегії;

1637–1638 рр. – повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні.

Тема 8 Національно-визвольна боротьба українського народу середини XVІІ ст..

1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;

1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;

1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;

1652 р. – Батозька битва;

1653 р. – Жванецька облога, Кам'янецький договір;

1654 р. – Переяславська рада; українсько-московський договір («Березневі статті»);

1656 р. –московсько-польське Віленське перемир’я.

 

Тема 9 Козацька Україна наприкінці 50-80х рр.. XVІІІ ст..

1658 р. – Гадяцький договір;

1659 р. – Конотопська битва;

1667 р. – Андрусівське перемир’я;

1669 р. – Корсунська угода, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії;

1681 р. – Бахчисарайський мирний договір;

1686 р. – «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою, підпорядкування Київської  митрополії Московському патріархатові;

 

Тема 10 Українські землі наприкінці XVІІ ст.. – в першій половині XVІІІ ст..

1708 р. – українсько-шведський союз; зруйнування Батурина;

1709 р. – зруйнування московськими  військами Чортомлицької Січі; Полтавська битва;

1710 р. – «Конституція» Пилипа Орлика;

1713 р. – ліквідація козацтва на Правобережній Україні;

1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі.

 

Тема 11 Українські землі в другій половині XVІІІ ст..

1764 р.– остаточна ліквідація посади гетьмана;

1768 р. – Коліївщина;

1775 р. – остаточна ліквідація Запорозької Січі;

1780–1782 рр. – ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії;

1783 р. – закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України; підкорення Російською імперією Кримського ханства;

 

Тема 12 Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVІІІ ст.. в першій половині ХІХ ст..

1798р. – видання «Енеїди» Івана  Котляревського;

1828 р. – ліквідація Задунайської Січі;

грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;

1830–1831 рр. – польське визвольне повстання;

1840 р. – перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка;

1846–1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

 

Тема 13 Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVІІІ ст.. в першій половині ХІХ ст..

1816 рр. – створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків;

1833–1837 рр. – діяльність «Руської трійці»;

1848 р. – скасування панщини в Галичині; створення Головної Руської Ради;  видання першої українськомовної газети «Зоря Галицька».

 

 

Тема 14 Культура України кінця XVІІІ ст.. в першої половині ХІХ ст..

1805 р. – відкриття університету в м. Харків;

1834 р. – відкриття університету в м. Київ.

1839 р. – ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі.

 

Тема 15 Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст..

19 лютого 1861 рр. – царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії;

1863 рр. – Валуєвський циркуляр;

1863–1864 рр. – польське національно-визвольне повстання;

1876 р. – Емський указ;

 

Тема 16 Українські землі у складі  Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст..

1868 р. – створення у м. Львів товариства «Просвіта»;

1873 р. – створення у м. Львів Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукове товариство ім. Т. Шевченка);

1890 р. – створення Русько-української радикальної партії (РУРП);

1899р. – створення Української Національно-демократичної партії (УНДП) та Української соціал-демократичної партії (УСДП).

 

Тема 17 Культура України в другій половині ХІХ – на початку ХХст..

1865 р. – відкриття Новоросійського університету;

1875 р. – відкриття Чернівецького університету.

 

Тема 18 Українські землі  у складі Російської імперії в 1900-1914 рр.

1900 р. – створення Революційної української партії (РУП),  першої політичної партії Наддніпрянської України;

1905р. – створення першої в Наддніпрянській Україні «Просвіти»;

1908 р. – створення Товариства українських поступовців (ТУП);

 

Тема 19 Українські землі  у складі Австро-Угорщини в 1900-1914 рр.

1900 р. – обрання А. Шептицького митрополитом УГКЦ;

1907 р. – впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків;

 

Тема 20 Україна в роки Першої світової війни

серпень 1914 р. – утворення Головної української ради,  формування легіону Українських січових стрільців (УСС), створення Союзу визволення України.

1914 р. – Галицька битва;

1915 р. – утворення Загальної української ради;

1916 р. – Брусиловський прорив;

 

Тема 21 Початок Української революції

березень 1917 р. – утворення Української Центральної Ради(УЦР);

квітень 1917 р. – Всеукраїнський Національний конгрес;

червень 1917 р. –  І Універсал УЦР;

липень 1917 р. – ІІ Універсал УЦР;

листопад 1917 р. – ІІІ Універсал УЦР;

9(22) січня 1918 р –ІV Універсалу УЦР; проголошення незалежності Української Народної Республіки(УНР);

29 січня 1918 р.-  бій біля станції Крути;

січень (лютий) 1918 р. – Берестейський мирний договір між УНР та державами Четверного союзу;

 

Тема 22 Розгортання  Української революції. Боротьба за відновлення державності.

29 квітня 1918 р. – державний переворот і прихід до влади Павла  Скоропадського;

1 листопада 1918 р. – «Листопадовий зрив» у Львові;

13 листопада 1918 р. – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР);

Листопад 1918 р. – заснування Української академії наук (УАН);

14 листопада 1918 р. – утворення Директорії;

22 січня 1919 р. – проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР;

грудень 1919 – травень 1920 р. – Перший «Зимовий похід»  армії УНР;

квітень 1920 р. Варшавська угоди;

березень 1921 р.  Ризький мирний договір;

1921р. – утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);

листопад 1921 р. – Другий «Зимовий похід» армії УНР.

 

Тема 23 Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні

1921–1923 рр. – масовий  голод в Україні;

1922 р. – входження УСРР до складу СРСР;

1923 р. – початок політики коренізації/українізації  в УСРР;

1925 р. – завершення відбудови промисловості, проголошення курсу на індустріалізацію;

 

Тема 24 Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні

1928/1929–1932 рр. – перша п’ятирічка;

1928 р. – судовий процес у «Шахтинській справі»;

1929 р. – початок насильницької  колективізації;

1930 р. – судовий процес у справі «Спілки визволення України»  (СВУ);

1932–1933 рр. – Голодомор в Україні;

1934 р. – перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва;

1937 р. – ухвалення Конституції УРСР;

1937–1938 рр. – «Великий терор».

 

Тема 25 Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

 

1920 р. – підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії;

1923 р. – визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі; саморозпуск уряду ЗУНР

1925 р. – утворення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО);

1929 р. – утворення Організації українських націоналістів (ОУН);

1930 р. – проведення польською владою політики «пацифікації»;

1938 р. – надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо-Словаччини;

15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України

 

Тема 26 Україна в роки Другої світової війни

23 серпня 1939 р. – радянсько-німецький договір про ненапад і таємний протокол до нього («пакт Молотова–Ріббентропа»);

1 вересня 1939 р. – початок Другої світової війни;

17 вересня 1939 р. – вторгнення Червоної армії на територію Західної України;

червень 1940 р - вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини;

22 червня 1941 р. – напад Німеччини на СРСР;

30 червня 1941 р. – проголошення Акта відновлення Української Держави;

14 жовтня 1942 р. – створення Української повстанської армії (УПА);

грудень 1942 р. – початок вигнання німецьких військ та їх союзників з України;

6 листопада 1943 р. – вигнання німецьких окупантів з м. Київ;

січень – лютий 1944 р. – Корсунь-Шевченківська наступальна операція;

28 жовтня 1944 р. – завершення вигнання німецьких військ та їх союзників з території України;

9 травня 1945 р. – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

2 вересня 1945 р. – завершення Другої світової війни.

 

Тема 27 Україна в перші повоєнні роки

1945 р. – входження Закарпаття до складу УРСР;

квітень 1945 р. – Україна співзасновниця Організації Об’єднаних Націй (ООН);

березень 1946 р. – ліквідація Української греко-католицької церкви (УГКЦ);

1946–1947 рр. – масовий голод в Україні;

квітень–липень 1947 р. – проведення польською владою операції «Вісла»;

жовтень 1947 р. – проведення операції «Захід»;

1951 р.- встановлення західного кордону УРСР;

 

Тема 28 Україна в умовах десталінізації

1953-1954 рр. – повстання політичних в’язнів у сталінських концтаборах, ліквідація ГУТабу;

лютий 1954 р. - входження Кримської області до складу УРСР;

1956 р. – ХХ з’їзд КПРС; засудження культу особи;

1959 р. – утворення Української робітничо-селянської спілки;

1959р. – утворення Клубу творчої молоді «Сучасник» у м. Київ;

 

Тема 29 Україна в період загострення кризи радянської системи

1965 р. – перша хвиля масових затримань діячів анти режимного руху;

1970-1972 рр.- видання самвидавного «Українського вісника»;

1976 р. – утворення  Української громадської групи  сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ).

 

Тема 30 Відновлення незалежності України

квітень 1985 р. – початок «перебудови»;

26 квітня 1986 р. – катастрофа на Чорнобильській АЕС;

вересень 1989 р. – створення Народного руху України за перебудову;

березень 1990 р. – проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР;

16 липня 1990 р. – ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України;

жовтень 1990р. – «революція на граніті»;

24 серпня 1991 р. – ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України;

1 грудня 1991 р. – проведення Всеукраїнського референдуму обрання Президента України.

 

Тема 31 Становлення України як незалежної держави

6 грудня 1991 р. – започаткування  Збройних Сил України;

липень 1994 р. – обрання Л. Кучми Президентом України;

1995 р. – обрання України членом Ради Європи (РЄ);

28 червня 1996 р. – ухвалення Конституції України;

вересень 1996р. – запровадження національної грошової одиниці – гривні;

жовтень–грудень 2004 р. – «Помаранчева революція», обрання Президентом України В. Ющенка;

 

Тема 32 Творення нової України

2008 р. – вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ);

січень 2010 р. – обрання В. Януковича Президентом України;

листопад 2013 – лютий 2014 рр. – революція Гідності, повалення авторитарного режиму;

червень 2014 р.- обрання П. Порошенка Президентом України;

2014 р.– підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС);

вересень 2014р.; лютий 2015р.  – Мінські домовленості.

1

 

docx
Додано
26 березня 2020
Переглядів
709
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку